You are on page 1of 3

GARIS PANDUAN PENYEDIAAN PROFIL NILAM PERINGKAT ZON PKG

1. Kulit Depan dan seperator 2. Isi Kandungan 3. Profil Diri a) Borang Pencalonan b) Surat Kebenaran Ibu Bapa c) Salinan Kad Pengenalan / Surat Beranak

4. Pencapaian Akademik a) Analisa Keputusan Peperiksaan (SEKOLAH RENDAH) TAHUN/ TINGKATAN Tahun 1 (2008) Tahun 2 (2009) Tahun 3 (2010) Tahun 4 (2011) Tahun 5 (2012) ATAU KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERATUS GRED

Analisa Keputusan Peperiksaan (SEKOLAH MENENGAH) TAHUN/ TINGKATAN Ting 1 (2009) Ting 2 (2010) Ting 3 (2011) Ting 4 (2012) KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERATUS GRED

b) Slip Keputusan Peperiksaan PMR - Sekolah Menengah Laporan Adab Sekolah Rendah

c) Senarai pencapaian akademik TAHUN 2009 PENCAPAIAN 1. Terbaik Matapelajaran Sains, BM, BI, Matematik dan Agama 2. Tempat Kedua Kelas

2010 d) Salinan sijil-sijil akademik perlu disahkan sekiranya salinan

7. Aktiviti Galakan Membaca a) Senarai Pencapaian BIL 1 2 3 4 5 PERINGKAT Kebangsaan Negeri Daerah Zon Sekolah SIJIL Pertandingan Pidato Perdana Story Telling TAHUN 2008 2010

b) Salinan Sijil-sijil

5. NILAM a) Analisa NILAM Tahap Jauhari Tahun 2010 Pengiktirafan Perak

Tahap RP Tahun Markah Pengiktirafan

Sijil-sijil NILAM

b) Komposisi Buku BIL 1 2 3 4 JENIS BUKU Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Lain-lain Bahasa Karya Agung JUMLAH BIL. BUKU DIBACA

8. Pencapaian Khas a) Jawatan/ Kepimpinan TAHUN 2008 2009 2010 2011 JAWATAN Ketua Kelas Pengawas Sekolah Bendahari Persatuan Bahasa Melayu

b) Sijil-sijil Jawatan c) Hasil Karya BIL 1 2 HASIL KARYA Johan Pertandingan Penulisan Kreatif Ulasan Buku

d) Lampiran Hasil Karya Murid

9. Gambar-gambar *Gambar-gambar berkaitan mengikut tajuk

PERINGATAN: FOLIO perlu dibuat 2 salinan ; 1 original dan 1 potostat. Fail yang fotostat akan disimpan oleh pihak PKG dan tidak akan dipulangkan semula.