You are on page 1of 1

PERATURAN BILIK MULTIMEDIA

1. Pelajar dilarang masuk ke dalam bilik Multimedia tanpa kebenaran guru. 2. Sila pastikan pintu dan tingkap ditutup apabila anda menggunakan penyaman udara. 3. Sila pastikan bilik dalam keadaan bersih, penyaman udara dimatikan sebelum keluar meninggalkan bilik Multimedia. 4. Guru hendaklah memastikan pintu bilik dikunci semula.

Guru I ! " #ilik Multimedia