You are on page 1of 4

COMP NAME EMP ID ACCENTURE SERVICES PVT LTD A144762 ADITYA BIRLA NUVO LTD A146014 AURANGABAD CITY

WATER UTILITY COMPANY.A145879 LTD. HUAWEI TELECOMMUNICATIONS INDIA CO. PVT. A144060 LTD. L&T FINANCE LIMITED A144717 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED A144692 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED A144694 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED A144695 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A146532 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A146533 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A146534 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A146543 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A146558 VIP INDUSTRIES LIMITED A145246 INDUS TOWERS LTD. A147296 PHI SEEDS LIMITED A148257 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED A147918 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED A147858 SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED A148393 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A149406 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A149274 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A149255 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A149256 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A149257 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A149259 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A149260 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A149262 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A149263 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A149265 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A149266 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A149267 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A149268 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A149269 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A149270 VIP INDUSTRIES LIMITED A148318 VIP INDUSTRIES LIMITED A148325 VIP INDUSTRIES LIMITED A148323 VIP INDUSTRIES LIMITED A148324 PEPSICO INDIA HOLDINGS PVT. LTD A151853 IDEA CELLULAR LIMITED A153111 IDEA CELLULAR LIMITED A153113 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A152544 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A152545 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A152546 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A152547 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A152807 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A152808 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A152809 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A152810 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A152812 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A152814

FIRST NAME NIKHIL CHAUHAN VINAYAK PATIL AMOL DIGAMBAR PAITHANE SUTIKSHNA PRAKASH SRIVASTAVA AMIT W WANKHEDE VAIJANATH GANGADHAR BHURE KARAN RAVI DHORERAJ SHAILESH VIJAYRAO AVGHATE AKSHAY DATTATRAY PAWAR VIJAY SAWANT RAGHUNATH CHANDRAKANT KODITKAR VIKAS KUBADE JADHAV ROHIT VAMAN RAVINDRA PADMAKAR DHAWALE SACHIN CHANDRASHEKHAR VISHWAKARMA AMOL JIVARAK VISHAL ASHOK GIRI NILESH RAMCHANDRA MUSALE ABHAY MANORKAR VIRENDRAKUMAR PULLUR DATTATRAY SUTAR CHANDRAKANT BHUVAD SUHAS SUDAM GAIKWAD BILAL SAYYED PRAKASH VARULE ZAID CHANDA VINAYAK PAWALE AKSHAY ZADE SHASHIKUMAR SHIVKUMAR PATIL TUSHAR SHDASHIV CHAVAN ANIKET KURLAPURKAR RAMNIWAS MEGHAWAL ROHIT ANIL ULAPE VIJAY VENKATRAO SURYVANSHI SANDIP VIJAY MULEY SHAIKH FARUKH AB. RAHIM SANDESH KISHOR PATIL USHA PURANCHANDRA PATRA DNYANESHWAR BALAJI NAMPALLE PRAKASH PAWAR ASHWINI KUMBHAR KAZI AKBAR ABID BASHU SHAIKH KAVITA RAJESH LAWANI NITIN SHENDAGE AKSHAY HIRANWALE SAGAR SHINDEKAR SAKIBALI SAYYED SHABBIR SHAIKH BAJIRAO L BASARE KAPIL A PAI

SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A152815 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A152817 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A152818 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A152819 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A152820 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A152821 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A152822 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A152824 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A152825 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A152827 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A152831 SHREE SANT KRIPA APPLIANCES PVT. LTD A152833 ADITYA BIRLA NUVO LTD A153256 ADITYA BIRLA NUVO LTD A153259 ADITYA BIRLA NUVO LTD A153260 ADITYA BIRLA NUVO LTD A153270 ADITYA BIRLA NUVO LTD A153305 VIP INDUSTRIES LIMITED A152379 VIP INDUSTRIES LIMITED A152385 OPTIEMUS INFRACOM LIMITED TELEMART DIVISION A153241 OPTIEMUS INFRACOM LIMITED TELEMART DIVISION A153242 OPTIEMUS INFRACOM LIMITED TELEMART DIVISION A153246 HITACHI HOME & LIFE SOLUTIONS (INDIA) LTDA151612 L&T FINANCE LIMITED A151298

VINAYAK SALVE ANIL PARDESI BALBIRNATH GAUTAM TOSIF SADIK RANGRAJ ANIKET JADHAV ASHFAN BAGWAN GAURAV KUMAR AMIT CHANDRAKANT GAVADE INDRAJEET KUMAR RAHUL GHANE PAWAN MAHADEV RODE CHANDRASHEKHAR M JADHAV PRAFULLA BUDHIHAL VARSHA NAIK VIKAS KAMBLE SUNIL SUTEDI MUKESH GAIKWAD VARSHA RAGHO NIKAM SANDESH KISHOR PATIL AKSHAY PAWAR AMIT WAGHMARE MUNIR SHAIKH BHAGWAN BABAN MUJUMALE ZILU VILAS SAWANT

PT STATE MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA

IKYA LOC PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE

DMS ID JOINING PERIOD DMS-07092013-13835 May 2013 May 2013 May 2013 DMS-07092013-13854 May 2013 May 2013 May 2013 May 2013 May 2013 May 2013 May 2013 May 2013 May 2013 May 2013 May 2013 June 2013 June 2013 June 2013 June 2013 June 2013 June 2013 June 2013 June 2013 June 2013 June 2013 June 2013 June 2013 June 2013 June 2013 June 2013 June 2013 June 2013 June 2013 June 2013 June 2013 June 2013 June 2013 June 2013 DMS-03092013-13231 June 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 DMS-03092013-13227 July 2013 DMS-03092013-13232 July 2013 DMS-03092013-13241 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013

REMARKS

Uploaded on 19th Aug13 Uploaded on 19th Aug13 Uploaded on 19th Aug13 Uploaded on 14th Aug13 Uploaded on 19th Aug13

19.07.2013

Uploaded on 19th Aug13 Uploaded on 24th July13 Uploaded on 24th July13 Uploaded on 24th July13 Uploaded on 24th July13 Uploaded on 14th Aug13 Uploaded on 24th July13 Uploaded on 8th Aug13 Uploaded on 27th July13 Uploaded on 24th July13 Uploaded on 14th Aug13 Uploaded on 24th July13 Uploaded on 24th July13 Uploaded on 24th July13 Uploaded on 24th July13

Uploaded on 24th July13 Uploaded on 8th Aug13 Uploaded on 27th July13 Uploaded on 30th Jul13 Uploaded on 31st Jul13 Uploaded on 31st July13 Uploaded on 8th Aug13 Uploaded on 5th Aug13 Uploaded on 5th Aug13 Uploaded on 14th Aug13

MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA MAHARASHTRA

PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE PUNE

DMS-03092013-13233

DMS-03092013-13224 DMS-03092013-13225 DMS-03092013-13226

July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013 July 2013

Uploaded on 8th Aug13 Uploaded on 14th Aug13 Uploaded on 5th Aug13 Uploaded on 8th Aug13 Uploaded on 5th Aug13 Uploaded on 31st Jul13 Uploaded on 5th Aug13 Uploaded on 8th Aug13 Uploaded on 8th Aug13 Uploaded on 14th Aug13 Uploaded on 5th Aug13 Uploaded on 24th July13