You are on page 1of 4

IKYALocation KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA

KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA NEW DELHI NEW DELHI NEW DELHI KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA KOLKATTA CHANDIGARH

EmployeeName Dipankar Bhunia Shyam Sundar Kundu Bipul Manna Jay Kishan Bhagat Deepak Sharma Laxmi Kanta Das Ramkrishna Sen Totan Das Sanjay Talukdar Abul Basar Mallick Bapan Kumar .C Shaheb Dey Amit Sarkar Uttam Ghush Samar Sardar Sushanta Purkait Jayanta Roy Subhas Singha Susanta Gupta Bijoy Kumar Barui Abdul Rouf Abhay Sharma Mohd Aslam Khan Govind Tiwari Manjot Singh Kohli Mohit Batta Noshad Khan Ritesh Kumar Singh Shailesh Kumar Shashenk Singh Tavqeer . N Kaishar Raja Dipak Kumar .A Nilagrib Mondal Soumen Chowdhary Kunal Singh Mohd Shahnawaz Alam Ravi Bajaj Aniruddha Mitra Tanmoy Maikap Priyanka Patra Dipen Mukherjee Bappa Halder Tapas Saha Sajal Chakraborty Rubin Atwal

UniqueID DMS-02122013-26726 DMS-02122013-26728 DMS-02122013-26729 DMS-02122013-26730 DMS-02122013-26732 DMS-02122013-26733 DMS-02122013-26734 DMS-02122013-26735 DMS-02122013-26736 DMS-02122013-26737 DMS-02122013-26738 DMS-02122013-26739 DMS-02122013-26740 DMS-02122013-26741 DMS-02122013-26742 DMS-02122013-26743 DMS-02122013-26745 DMS-02122013-26746 DMS-02122013-26747 DMS-02122013-26748 DMS-02122013-26749 DMS-02122013-26750 DMS-02122013-26751 DMS-02122013-26752 DMS-02122013-26753 DMS-02122013-26755 DMS-02122013-26757 DMS-02122013-26759 DMS-02122013-26761 DMS-02122013-26762 DMS-02122013-26764 DMS-02122013-26769 DMS-02122013-26771 DMS-02122013-26773 DMS-02122013-26777 DMS-02122013-26782 DMS-02122013-26784 DMS-02122013-26786 DMS-02122013-26788 DMS-02122013-26789 DMS-02122013-26790 DMS-02122013-26793 DMS-02122013-26794 DMS-02122013-26795 DMS-02122013-26799 DMS-02122013-26800

LUCKNOW LUCKNOW LUCKNOW CHANDIGARH CHANDIGARH NEW DELHI CHANDIGARH CHANDIGARH HYDERABAD HYDERABAD HYDERABAD KOCHI KOLKATTA KOLKATTA CHENNAI CHENNAI KOLKATTA KOLKATTA CHENNAI CHENNAI CHENNAI KOLKATTA

Mohammad .R Narendra Kumar Vikas Kumar Munish Kumar Sapana Rani Sarwan Kumar Rawat Dharmender Rajan Seth A. Venkata Rama Krishna Suhasini MSVR . Lakshmi Jaffar Sadik .A Totan Das Sanjay Talukdar Somaya Banu .M Daniel Chris Topher Bappa Paul Atanu Ghosh Aravind Kumar . K P. Manavalan G.S. Senpagavalli Astik Sardar

DMS-02122013-26804 DMS-02122013-26805 DMS-02122013-26806 DMS-02122013-26810 DMS-02122013-26811 DMS-02122013-26812 DMS-02122013-26813 DMS-02122013-26814 DMS-02122013-26815 DMS-02122013-26816 DMS-02122013-26817 DMS-02122013-26818 DMS-02122013-26822 DMS-02122013-26823 DMS-02122013-26826 DMS-02122013-26827 DMS-02122013-26828 DMS-02122013-26829 DMS-02122013-26830 DMS-02122013-26832 DMS-02122013-26833 DMS-02122013-26843

ClientName BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED OPTIEMUS INFRACOM LIMITED TELEMART DIVISION OPTIEMUS INFRACOM LIMITED TELEMART DIVISION SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED OPTIEMUS INFRACOM LIMITED TELEMART DIVISION OPTIEMUS INFRACOM LIMITED TELEMART DIVISION SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED STERLING AND WILSON POWERGEN PVT LTD VF BRANDS INDIA PRIVATE LTD TATA TELISERVICES LIMITED TATA TELISERVICES LIMITED TATA TELISERVICES LIMITED STERLING AND WILSON POWERGEN PVT LTD STERLING AND WILSON POWERGEN PVT LTD STERLING AND WILSON POWERGEN PVT LTD STERLING AND WILSON POWERGEN PVT LTD HINDUSTHAN UNILEVER LIMITED STERLING AND WILSON POWERGEN PVT LTD SPYKAR LIFESTYLES PVT LTD

TATA TELISERVICES LIMITED TATA TELISERVICES LIMITED TATA TELISERVICES LIMITED IDEA CELLULAR LTD IDEA CELLULAR LTD NEO MILK PRODUCTS PVT. LTD VODAFONE MOBILE SERVICES LTD VODAFONE MOBILE SERVICES LTD K AGENT COMPANY BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED SISTEMA SHYAM TELESERBVICES LTD. BATA INDIA LIMITED BATA INDIA LIMITED VODAFONE MOBILE SERVICES LTD VODAFONE MOBILE SERVICES LTD IRON MOUNTAIN IRON MOUNTAIN VODAFONE MOBILE SERVICES LTD BUSSAN AUTO FINANCE INDIA PVT LTD. ARICENT TECHNOLOGIES(HOLDINGS) LTD ACME TELE POWER LIMITED

Related Interests