You are on page 1of 1

SK CHENDERAWASIH

26700 MUADZAM SHAH


PAHANG DARUL MAKMUR

TEL/ FAX: 09-4372130

Ruj Tuan
Ruj.Kami
Tarikh
01/APRIL/2013

: ..
:
:

GURU BESAR ,
SK SELANCAR 3
SK KERATONG 7
SK CHENDERAWASIH
Tuan/ Puan,

LATIHAN PUSAT BOLA JARING (P) BAWAH 12 TAHUN


Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk,
2.
Untuk makluman pihak tuan , pelajar tuan terpilih untuk mengikuti latihan pusat bola jaring
bagi pasukan Kelompok Chanis yang akan diadakan pada 02/04/2013 SELASA (1 hari : pagi
hingga petang)
3.

Sehubungan itu, latihan berpusat akan diadakan seperti jadual di bawah :


Tarikh
Hari
Tempat
Masa

:
:
:
:

02 APRIL 2013
SELASA .
PADANG SK CHENDERAWASIH
8.00 pagi - 5.00 ptg.

4.
Di samping itu , buat pengetahuan pihak tuan , pelajar akan berlatih di padang SK
Chenderawasih pada waktu yang ditetapkan dan makan /minum disediakan. Selain itu , pelajar
tuan perlu melengkapkan borang R01yang dilampirkan beserta salinan surat beranak dan gambar
berukuran pasport bersama wang sumbangan dari pihak sekolah tuan.
5.
Kerjasama dan keprihatinan serta sokongan padu daripada pihak tuan amatlah dihargai
dalam memastikan kejayaan pasukan Kelompok Chanis sebagai persediaan pertandingan Bola
Jaring Daerah Rompin pada 04 April 2013 (Khamis).
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Yang Menjalankan Tugas
..