You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN CHENDERAWASIH 26700 MUADZAM SHAH PAHANG DARUL MAKMUR NO.

TEL & FAX KOD SEKOLAH : 09 !72"!0 : CBA #0!9

Ruj Tuan Ruj.Kami Tarikh MAC/2013

: .. : : 4

G$%$ B&'(%) SK CHENDERAWASIH SK SELANCAR " SK PERANTAU DAMAI SK KERATONG 7 Tuan/ Puan,

LATIHAN PUSAT BOLA BALING LELAKI BAWAH "2 TAHUN


Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk, 2. Untuk makluman pihak tuan , pelajar tuan terpilih untuk mengikuti latihan pusat bola baling bagi pasukan Kelompok Chanis yang akan diadakan *(+( 0 ,0!,20"! -./00( 06,0!,20"!. 3. ehubungan itu, latihan berpusat akan diadakan seperti jadual di ba!ah " T(%.1H(%. T&2*(3 M('( " : : : 0 -./00( 06 MAC 20"! ISNIN) SELASA +(/ RABU . PADANG SK LKTP SELANCAR " 9.00 *(0.

#. Di samping itu , buat pengetahuan pihak tuan , pelajar akan bermalam di kuarters guru K $KTP %$&'C&( ). elain itu , pelajar tuan perlu melengkapkan borang (*) yang dilampirkan beserta salinan surat beranak dan gambar berukuran pasport. #. Kerjasama dan keprihatinan serta sokongan padu daripada pihak tuan amatlah dihargai dalam memastikan kejayaan pasukan Kelompok Chanis sebagai persediaan pertandingan +ola +aling Daerah (ompin pada *, -&C 2*)3 .(abu/. ekian, terima kasih. 0 +%(K12D-&T U'TUK '%3&(&4 5ang -enjalankan Tugas 66666666666..