You are on page 1of 2

Sek Keb Permas Jaya 4

j &4 4
Per

mas

Ja - ya

Em

pat

Ka - mi

ber

te

kad

Jun - jung

&

ting

gi

ha

ra

pan

.
e

. Ber #

te -

guh

sa - tu

se

ti -

&
a

pa

tuh

Mua

fa - kat

rat

mur

.
ni

Ber

il -

&

.
ber -

.
a - mal

mu

ke - pun

- cak


ci

ta

Ber - akh - lak

.
ja - ti

tak

wa

. .
ji - wa

mu -

& .
lia

Ber

ba -

.
di

pe - ri

ting - kat

. .

di -

ri

.
I -

tu

& #

mat

la

mat

ka

mi

Ber

sa - tu

. . .
an.

Ber

sa -

& .
ma

.
Ki -


ta sa -

hut

ca

ba

ran

Ma

ju -

& .
lah

se - mu - a

. .

Me - nu - ju

ke -

ja -

ya

Permas Jaya Empat Kami bertekad Junjung tinggi harapan Bersatu teguh setia patuh Muafakat erat murni

Berilmu beramal kepuncak cita Berakhlak takwa jiwa mulia Berperibadi tingkat jati diri Itu matlamat kami

Bersatu, bersama Kita sahut cabaran Majulah semua Menuju kejayaan