You are on page 1of 1

21700 KUALA BERANG, HULU TERENGGANU TEL: 09-6818677 / 09-6818643 Email: tea 03 !

m"e#e$%#m&
Ruj. Kami Tarikh : SMKMHT/bil.( 2 )2012 : 27 Jun 2012

Pn. Roslina binti Mohd Razlan En. NorulWatan bin Tahar Puan Izan binti Hassan Puan Yun Haslinda Bt Musa Pn Tun Nur Syazwani bt Tun Razak Pn. Rohaya binti Abdul Wahab En. Abd Rashid bin Sulai an Pn. Suraya binti Aziz Pn. !aridah

Tuan"Puan

MESYUARAT UNIT KANTIN KALI KEDUA 2012 #$n%an hor atnya &$rkara di atas adalah diru'uk. (. S$hubun%an itu) suka*ita di aklu kan suatu s$&$rti k$t$ta&an b$rikut+ TARI,H HARI MASA TEMPAT 2. + + + + -( ./0AI (-1( ISNIN (.2- PETAN3 BI0I, R4R $syuarat s$ba%ai ana di atas akan diadakan

A%$nda adalah s$&$rti b$rikut +5 2.1 2.( 2.2 2.6 /*a&an aluan &$n%$rusi P$n%$sahan Minit M$syuarat Yan% 0$&as P$rkara B$rban%kit Hal5hal 0ain

7.

,$hadiran tuan"&uan didahului d$n%an u*a&an t$ri a kasih.