You are on page 1of 19

Bil

Perabot/Peralatan

Bilangan (untuk 30 murid) Biologi Fizik / /

M a k m a l Kimia / Sains /

1 Meja makmal

2 Bangku makmal /

3 Komputer

4 Pencetak

5 Bakul sampah

6 DLP

7 Papan tulis Papan putih beroda

9 Skrin

10 Langsir

11 Meja komputer

12 Pembesar suara / Rak peralatan sains

13

14 Almari

15 Kabinet Penggantung carta

16

17 Pemadam api

18 Selimut api Penggera kebakaran

19

20

Bekas simpanan / bahan sisa Bekas simpanan / bahan rosak

21

22 Kebuk Wasap Pancuran dan pencuci mata Kipas pengudaraan Kit Pertolongan Cemas / /

23

24

25

a. Almari b. Bangku murid c. Meja murid d. Meja guru e. Meja komputer f. Papan graf g. Papan kenyataan h. Papan tulis i. Rak buku j. Papan putih beroda k. Kabinet l. Penggantung carta m. Rak peralatan Sains n. Almari mikroskop 8 Keadaan fizikal Makmal Sains / Bilik Sains berikut berada dalam keadaan sempurna : a. Cermin tingkap b. Dinding c. Lantai d. Langsir hitam e. Pintu f. Siling g. Kebuk wasap

TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB TB

TB TB TB TB TB TB TB

BORANG PENGGABUNGAN MAKLUMAT AUDIT


Maklumat Asas Sekolah
Negeri :

Bil Pejabat Pelajaran Daerah

Nama Sekolah

Kod Sekolah

Jenis Sekolah

AKLUMAT AUDIT BILIK SAINS

sas Sekolah

Gred Sekolah

Lokasi B/LB

Enrolmen Murid (THN 1 - 6)

Bil Sesi Persekolah an

Jumlah Bilik Sains Yang Tidak Digunakan digunakan 0

Bil Bilik Sains

Catatan

BORANG PENGGABUNGAN MAKLUMAT AUDIT BILIK SA


A. INFRASTRUKTUR
Bil. Aspek Nama Item a. Tingkap b. Lantai (pilih satu ) c. Pintu d. Siling (pilih satu ) e. Platform Guru (pilih satu ) f. Jeriji g. Kebuk wasap h. Tangki Air Blok Makmal (pilih satu ) a. Longkang dalam makmal (pilih satu ) b. Paip air c. Singki air a. Kipas Bilik Makmal b. Kipas Bilik Persediaan c. Kipas Bilik Stor d. Kotak Fius (Bilik Persediaan) e. Kipas Penyedut Udara (Bilik Persediaan) f. Lampu Bilik Makmal g. Lampu Bilik Persediaan h. Lampu Bilik Stor i. Sistem pendawaian j. Palam dan soket Bilik Makmal k. Palam dan soket Bilik Persediaan l. Palam dan soket Bilik Stor m. Suis Bilik Makmal n. Suis Bilik Persediaan o. Suis Bilik Stor a. Almari simpanan bahan beracun b. Pancuran b. Pencuci mata a. Almari b. Rak Terbuka c. Rak Tertutup d. Meja e. Papan kenyataan f. Singki g. Kerusi h. Tingkap i. Paip

Makmal Sains 1 (siap dib seko Baik

Keadaan fizikal Bilik Sains :

Bekalan air dan saliran :

Bekalan elektrik :

Alatan asas keselamatan :

Bilik Persediaan Sains :

Stor Bilik Sains

a. Rak Bahan Kimia b. Tingkap

T AUDIT BILIK SAINS - INFRASTRUKTUR BILIK SAINS

Makmal Sains 1 (siap dibina bersama bangunan sekolah) Sederhana Kritikal Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Makmal Sains 2 (siap dibina bersama bangunan sekolah) Baik Sederhana Kritikal Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bilik Darjah Ubahs Baik

0 0

0 0

Jenis Bilik Sains Bilik Darjah Ubahsuai 1 Sederhana Kritikal Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Baik Bilik Darjah Ubahsuai 2 Sederhana Kritikal Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Baik

Bilik Gotong Royong (

0 0

0 0

Bilik Gotong Royong (ubahsuai) Sederhana Kritikal Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Baik

Stor Sederhana Kritikal

JUMLA Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Baik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

JUMLAH Sederhana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kritikal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

BORANG PENGGABUNGAN MAKLUMAT AUDIT BILIK SAINS - I


B. PERABOT
Bil. Aspek Nama Item Almari Bangku murid Meja murid Meja guru Meja komputer Papan graf Papan kenyataan Papan tulis Rak buku Papan putih beroda Kabinet Penggantung carta Rak peralatan Sains Almari mikroskop a. Akuarium b. Alat penyulingan air c. Bakul sampah d. OHP e. Penyapu bulu ayam f. Pemadam papan tulis g. Peti sejuk h. Projektor slaid i. Skrin projektor j. Troli pengangkut barang k. Komputer l. Projektor DLP m. Pembesar suara n. Pencetak

Makmal Sains 1 (siap dibina bersama sekolah) Baik Sederhana

Keadaan perabot-perabot Bilik Sains berikut :

Keadaan peralatan bilik Bilik Sains berikut:

BILIK SAINS - INFRASTRUKTUR BILIK SAINS

s 1 (siap dibina bersama bangunan Makmal Sains 2 (siap dibina bersama bangunan sekolah) sekolah) Kritikal Jumlah Baik Sederhana Kritikal Jumlah

Bilik/Makmal Sain Baik Bilik Darjah Ubahsuai 1 Sederhana Kritikal

Bilik/Makmal Sains Jumlah Baik Bilik Darjah Ubahsuai 2 Sederhana Kritikal Jumlah Baik Bilik Gotong Royong (ubahsuai) Sederhana Kritikal Jumlah

Ubahsuai 1

Baik

Stor Sederhana Kritikal

JUMLAH Jumlah Baik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sederhana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kritikal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0