You are on page 1of 5

MINIT MESYUARAT AHLI JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH (JKKS) PEI CHIAO , 27000 MELAKA.

KALI PERTAMA Tarikh Masa Tempat Kehadiran BIL NAMA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En. Low Weng Sheng Pn. Yong Suek Jun Pn. Chong Win Wei En. Lee Ming Chung Pn. Knee Shin Ni En. Mohd Husin B. Abu Bakar Pn. Nodin Bt. Sini Pn. Pulua bt Mahkah En. Ahmad Saiful Amin B. Yusof : 19.01.2011 ( Selasa ) : 2.00 petang : Bilik Mesyuarat. : Ahli Jawatankuasa Kurikulum 11 orang dari 7 orang JAWATAN Guru Besar P.Pentadbiran P.K HEM P.K Koku S/U JKKS K.P BM K.P PAI/ GURU SPBT K.P KAJIAN TEMPATAN K.P SIVIK/S.U

PEPERIKSAAN AWAM 10. Pn. Siti bt. Mohd S.U DALAMAN 11. Pn. Koliku Bt. Ishak K.P MATEMATIK/ S/U PEPERIKSAAN

JADUAL WAKTU

Tidak Hadir BIL 1. NAMA Pn. Mazlina bt. Mahmud JAWATAN PENYELARASTH 2/ KP BI CATATAN Kelas Tambahan Tahun 6 2. En. Pirdaus bin Ahmad S.U Perkembangan KP Sains 3. En Khairuddin b. Puteh K.P MUZIK Yaacob 4. Pn. Azimah bin Shir Guru pemulihan Cuti sakit Bersebab STAF/ Cuti sakit

Agenda : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ucapan Pengerusi Bentang Dan Sahkan Minit Yang Lalu Perkara Berbangkit Sukatan Pelajaran / Rancangan Pelajaran Harian Penilaian dan Peperiksaan / Program Peningkatan Akademik Analisa UPSR / Tindakan Susulan Hal hal lain Penutup.

1. Ucapan Pengerusi 1.1 Dimulakan dengan berdoa dan seterusnya mengucapkan salam serta mengalu-alukan kedatangan semua ahli JKKS. 1.2 Ucapan terima kasih kepada ahli JKKS 2010 atas segala kerjasama serta tanggungjawab yang telah dijalankan. 1.3 JKKS merupakan jawatankuasa tertinggi untuk menentukan hala tuju sekolah. Diharap jawatankuasa yang dilantik dapat memberi kerjasama yang terbaik. Segala tindakan kepada ketua panitia harus ada maklum balas yang baik. 2. Bentang dan sahkan minit mesyuarat kurikulum kali ke 3 2010.

Cadangan : En. Low Weng Sheng Sokongan : Pn. Knee Shin Ni 3. Perkara berbangkit. 3.1 Sukan Tara akan diadakan pada 4.8.2011. 3.2 Semakan stok bagi Panitia Sivik dan Panitia Kajian Tempatan hendaklah diasingkan. Tindakan : Ketua Panitia. 3.3 En. Lee Ming Chung menyatakan tentang pertukaran Kurikulum Pendidikan Khas kepada Pendidikan Khas pada tahun ini. 4. Sukatan Pelajaran / Rancangan Pelajaran Harian 4.1 Tiada perubahan kecuali untuk Pendidikan Khas. 4.2 Rancangan harian mesti ditulis dengan ringkas dan

tepat.dihantarpada setiap hari jumaat untuk direkodkan. Tindakan : Semua Guru.

5. Penilaian dan Peperiksaan / Program Peningkatan Akademik 5.1 Soalan ujian bulanan akan dibeli melalui ketua guru bidang. 5.2 Ujian Penilaian dijalankan sebanyak empat kali dikurangkan kepada tige kali setahun. Tindakan : Setiausaha Peperiksaan. 5.3 Murid tahap tiga dan tahap enam mengadakan ceramah tentang peperiksaan akhir tahun. Tindakan : Mentor Tahap Tiga dan Tahap Enam 6. Analisa UPSR / Tindakan Susulan 6.1 Panitia mata pelajaran terus perlu membandingkan pencapaian UPSR yang lalu. 6.2 Panitia mata pelajaran membuat ramalan kepada soalan . 6.3 Seterusnya bincangkan strategi dalam mesyuarat. 7. Hal-hal lain 7.1 Pn. Yong Suek Jun mencadangkan agar guru guru yang mengajar mata pelajaran Muzik memberi penekanan kepada lirik lagu yang dinyanyikan sewaktu perhimpunan pagi. 8. Penutup 8.1 Ucapan terima kasih kepada semua guru yang hadir.

Disediakan oleh,

Disemak oleh ,

............................................. (Pn. Knee Shin Ni) Setiausaha JKKS SJKC PAY CHAO 2010

.. (EN. Low Weng Sheng) Guru Besar SJKC PAY CHAO