You are on page 1of 42

BORANG MAKLUMAT AUDIT MAKMAL

Maklumat Asas Sekolah


Negeri :

Bil Pejabat Pelajaran Daerah

Nama Sekolah

Kod Sekolah

Jenis Sekolah

UDIT MAKMAL SAINS

sas Sekolah

Gred Sekolah

Lokasi B/LB

Enrolmen Murid (Tg 1 - 5)

Bil Sesi Persekolah an

Bil Makmal Yang Tidak Digunakan digunakan

Jumlah Makmal 0

Catatan

PENGGABUNGAN DATA INFRA M


A
Bil.

INFRASTRUKTUR SAINS TMR


Aspek Nama Item Baik a. Tingkap b. Lantai (pilih satu ) c. Pintu d. Siling (pilih satu ) e. Platform Guru (pilih satu ) f. Jeriji g. Kebuk wasap h. Tangki Air Blok Makmal (pilih satu ) a. Longkang dalam makmal (pilih satu ) b. Paip air c. Singki air a. Kipas Bilik Makmal b. Kipas Bilik Persediaan c. Kipas Bilik Stor d. Kotak Fius (Bilik Persediaan) e. Kipas Penyedut Udara (Bilik Persediaan) f. Lampu Bilik Makmal g. Lampu Bilik Persediaan h. Lampu Bilik Stor i. Sistem pendawaian j. Palam dan soket Bilik Makmal k. Palam dan soket Bilik Persediaan l. Palam dan soket Bilik Stor m. Suis Bilik Makmal n. Suis Bilik Persediaan o. Suis Bilik Stor a. Almari simpanan bahan beracun b. Pancuran Makmal Sains TMR 1 Sederhana Kritikal

Jumlah

Keadaan fizikal Makmal Sains :

Bekalan air dan saliran :

Bekalan elektrik :

Alatan asas keselamatan :

Alatan asas keselamatan : b. Pencuci mata a. Almari b. Rak Terbuka c. Rak Tertutup d. Meja e. Papan kenyataan f. Singki g. Kerusi h. Tingkap i. Paip a. Rak Bahan Kimia b. Tingkap

Bilik Persediaan Makmal Sains :

Stor Makmal Sains

DATA INFRA MAKMAL SAINS TMR


Makmal Sains TMR 2 Sederhana Kritikal Makmal Sains TMR 3 Sederhana Kritikal Makmal Sains Makmal Sains TMR 4 Sederhana

Baik

Jumlah

Baik

Jumlah

Baik

Makmal Sains Makmal Sains TMR 4 Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Sains TMR 5 Sederhana Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Sains TMR 6 Sederhana Kritikal

Makmal Sain Jumlah Baik

Makmal Sains TMR 7 Sederhana Kritikal

JUMLAH Jumlah Baik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sederhana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kritikal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Penggabungan Data Makmal - Perabut Sains TMR


B. PERABOT
Bil. Aspek Nama Item Baik Almari Bangku murid Meja murid Meja guru Meja komputer Papan graf Keadaan perabot-perabot Papan kenyataan Makmal Sains berikut : Papan tulis Rak buku Papan putih beroda Kabinet Penggantung carta Rak peralatan Sains Almari mikroskop a. Akuarium b. Alat penyulingan air c. Bakul sampah d. OHP e. Penyapu bulu ayam f. Pemadam papan tulis Keadaan peralatan bilik Makmal g. Peti sejuk Sains berikut : h. Projektor slaid i. Skrin projektor j. Troli pengangkut barang k. Komputer l. Projektor DLP m. Pembesar suara n. Pencetak Makmal Sains TMR 1 Sederhana

Makmal Sains TMR 1 Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Sains TMR 2 Sederhana Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Sains TMR 3 Sederhana Kritikal

ins TMR 3 Jumlah Baik

Makmal Sains Makmal Sains TMR 4 Sederhana Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Sains TMR 5 Sederhana Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Sains TMR 6 Sederhana Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Sains TMR 7 Sederhana Kritikal

JUMLAH Jumlah Baik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH Sederhana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kritikal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENGGA
A. INFRASTRUKTUR
Bil. Aspek Nama Item Baik a. Tingkap b. Lantai (pilih satu ) c. Pintu d. Siling (pilih satu ) e. Platform Guru (pilih satu ) f. Jeriji g. Kebuk wasap h. Tangki Air Blok Makmal (pilih satu ) a. Longkang dalam makmal (pilih satu ) b. Paip air c. Singki air a. Kipas Bilik Makmal b. Kipas Bilik Persediaan c. Kipas Bilik Stor d. Kotak Fius (Bilik Persediaan) e. Kipas Penyedut Udara (Bilik Persediaan) f. Lampu Bilik Makmal g. Lampu Bilik Persediaan h. Lampu Bilik Stor i. Sistem pendawaian j. Palam dan soket Bilik Makmal k. Palam dan soket Bilik Persediaan l. Palam dan soket Bilik Stor m. Suis Bilik Makmal n. Suis Bilik Persediaan o. Suis Bilik Stor a. Almari simpanan bahan beracun b. Pancuran b. Pencuci mata a. Almari b. Rak Terbuka c. Rak Tertutup d. Meja e. Papan kenyataan f. Singki g. Kerusi h. Tingkap i. Paip Makmal

Keadaan fizikal Makmal Sains :

Bekalan air dan saliran :

Bekalan elektrik :

Alatan asas keselamatan :

Bilik Persediaan Makmal Sains :

Stor Makmal Sains

a. Rak Bahan Kimia b. Tingkap

PENGGABUNGAN DATA INFRA MAKMAL SAINS TMA

Makmal Sains TMR 1 Sederhana Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Sains TMR 2 Sederhana Kritikal

Makma Jumlah Baik

Makmal Sains TMR 3 Sederhana Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Sains Makmal Sains TMR 4 Sederhana Kritikal

Makma Jumlah Baik

Makmal Sains TMR 5 Sederhana Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Sains TMR 6 Sederhana Kritikal

Makmal Sa Jumlah Baik

Makmal Sains TMR 7 Sederhana Kritikal

JUMLAH Jumlah Baik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sederhana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kritikal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Penggabungan Data Makmal - Perabut Sains TMA


B. PERABOT
Bil. Aspek Nama Item Baik Almari Bangku murid Meja murid Meja guru Meja komputer Papan graf Papan kenyataan Papan tulis Rak buku Papan putih beroda Kabinet Penggantung carta Rak peralatan Sains Almari mikroskop a. Akuarium b. Alat penyulingan air c. Bakul sampah d. OHP e. Penyapu bulu ayam f. Pemadam papan tulis g. Peti sejuk h. Projektor slaid i. Skrin projektor j. Troli pengangkut barang k. Komputer l. Projektor DLP m. Pembesar suara n. Pencetak Makmal Sains TMA 1 Sederhana

Keadaan perabot-perabot Makmal Sains berikut :

Keadaan peralatan bilik Makmal Sains berikut :

Makmal Sains TMA 1 Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Sains TMA 2 Sederhana Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Sains TMA 3 Sederhana Kritikal

ins TMA 3 Jumlah Baik

Makmal Sains Makmal Sains TMA 4 Sederhana Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Sains TMA 5 Sederhana Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Sains TMA 6 Sederhana Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Sains TMA 7 Sederhana Kritikal

JUMLAH Jumlah Baik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH Sederhana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kritikal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PENGGAB
A. INFRASTRUKTUR
Bil. Aspek Nama Item Baik a. Tingkap b. Lantai (pilih satu ) c. Pintu d. Siling (pilih satu ) e. Platform Guru (pilih satu ) f. Jeriji g. Kebuk wasap h. Tangki Air Blok Makmal (pilih satu ) a. Longkang dalam makmal (pilih satu ) b. Paip air c. Singki air a. Kipas Bilik Makmal b. Kipas Bilik Persediaan c. Kipas Bilik Stor d. Kotak Fius (Bilik Persediaan) e. Kipas Penyedut Udara (Bilik Persediaan) f. Lampu Bilik Makmal g. Lampu Bilik Persediaan h. Lampu Bilik Stor i. Sistem pendawaian j. Palam dan soket Bilik Makmal k. Palam dan soket Bilik Persediaan l. Palam dan soket Bilik Stor m. Suis Bilik Makmal n. Suis Bilik Persediaan o. Suis Bilik Stor a. Almari simpanan bahan beracun b. Pancuran b. Pencuci mata a. Almari b. Rak Terbuka c. Rak Tertutup d. Meja e. Papan kenyataan f. Singki g. Kerusi h. Tingkap i. Paip a. Rak Bahan Kimia b. Tingkap

Makma

Keadaan fizikal Makmal Sains :

Bekalan air dan saliran :

Bekalan elektrik :

Alatan asas keselamatan :

Bilik Persediaan Makmal Sains :

Stor Makmal Sains

PENGGABUNGAN DATA INFRA MAKMAL SAINS TULEN


Makmal Biologi 1 Sederhana Kritikal Makmal Biologi 2 Sederhana Kritikal

Makm Jumlah Baik

Jumlah

Baik

Makmal Biologi 3 Sederhana Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Kimia 1 Sederhana Kritikal

Makmal S Mak Jumlah Baik

Makmal Sains Makmal Kimia 2 Sederhana Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Kimia 3 Sederhana Kritikal

Makmal Sai Jumlah Baik

Makmal Sains Fizik 1 Sederhana Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Sains Fizik 2 Sederhana Kritikal

Makmal Sains Fiz Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Baik

Makmal Sains Fizik 3 Sederhana Kritikal

JUMLAH Jumlah Baik Sederhana Kritikal Jumlah

Penggabungan Data Makmal - Perabut Sains Tulen


B. PERABOT
Bil. Aspek Nama Item Baik Almari Bangku murid Meja murid Meja guru Meja komputer Papan graf Papan kenyataan Papan tulis Rak buku Papan putih beroda Kabinet Penggantung carta Rak peralatan Sains Almari mikroskop a. Akuarium b. Alat penyulingan air c. Bakul sampah d. OHP e. Penyapu bulu ayam f. Pemadam papan tulis g. Peti sejuk h. Projektor slaid i. Skrin projektor j. Troli pengangkut barang k. Komputer l. Projektor DLP m. Pembesar suara n. Pencetak Makmal Biologi 1 Sederhana

Keadaan perabot-perabot Makmal Sains berikut :

Keadaan peralatan bilik Makmal Sains berikut :

Makmal Biologi 1 Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Biologi 2 Sederhana Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Biologi 3 Sederhana Kritikal

Biologi 3 Jumlah Baik

Makmal Kimia 1 Sederhana Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Sains Makmal Kimia 2 Sederhana Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Kimia 3 Sederhana Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Sains Fizik 1 Sederhana Kritikal

Makmal Sains Fizik 2 Jumlah Baik

Makmal Sains Fizik 2 Sederhana Kritikal

Jumlah

Baik

Makmal Sains Fizik 3 Sederhana Kritikal

JUMLAH Jumlah Baik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sederhana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH Kritikal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0