You are on page 1of 2

paraglajding

osobi {to zavisi od broja i kategorije u~esnika, te broja i vrste usluga. Npr.

Ona predstavlja politi~ki,

basena na sjeveru.

prethodnu obuku.