You are on page 1of 4

V MY BAY I ITALIA

V my bay i Italia | t v my bay i Italia | V my bay i Italia gi r |


Ti Vit Nam c 2 sn bay quc t l Ni Bi (H Ni) v Tn Sn Nht (TP HCM) phc v
ng bay gia Vit Nam v Italia. Cc hng hng khng khai thc chng bay ny gm c:
Vietnam Airlines, Qatar Airways, Air China, Singapore Airlines, Cathay Pacific Airways...
ITALIA Republic ( ITALIA : Repubblica Italiana) l mt quc gia nm mt phn trong
Nam u trong bn o ITALIA v cng l hn o ln nht trong bin a Trung Hi :
Sicily v Sardinia . C phiu trong bin gii pha Bc ca Italia ni cao vi Php , Thy S ,
o v Slovenia . Trong khi c trn lnh th quc gia c lp ca ITALIA Moktnva San
Marino v Thnh Vatican , v c Enclave Campione d'Italia Thy S. Lnh th Italy c
din tch 301.338 km 2 v b nh hng bi kh hu theo ma nh . Sng nc 60,2 triu
ngi, l quc gia th su v dn s chu u, v gii quyt c xp hng trong s 23
quc gia ng dn nht trn th gii.
Xem thm: V my bay i c, v my bay i Italia, v my bay i i Loan, v my bay i
Ty Ban Nha, v my bay i Thy S, v my bay i Malaysia, v my bay i Singapore, v my
bay i London, v my bay i Berlin
Lch s
Cc cuc khai qut th hin trong sut ITALIA rng con ngi hin i nh c khu
vc ny trong k c , t khong 200.000 nm trc y. trong mi tm v mi
by BC thnh lp cc thuc a Hy Lp dc theo b bin Sicily v bit phn pha nam ca
bn o ITALIA l " Magna Gracia "( ting Hy Lp : ) hoc ln hn Hy
Lp .
Ancient Rome l ln u tin mt cng ng nng nghip nh v th k th tm trc
Cng nguyn, nhng n pht trin qua nhiu th k tr thnh ch kim sot ton
b rt ln a Trung Hi nn vn minh v do kt hp Hy Lp v Romania trong mt
nn vn minh. Nn vn minh ny l nn vn minh tip theo c nh hng ln, trong vn
cn mt s lut v cc t chc ca h hnh chnh v trit hc v ngh thut v c xc
nh r trong cc i tc phng Ty hin i, c bit, v do to thnh mt mt bng
khi m nn vn minh phng Ty .
Trong s tn ti ca n, ko di 12 th k, Rome chuyn t Anh n Cng ha v cui cng
l mt nh nc c ti ton tr , trc khi h nhp vo trong mt s suy gim n nh k
t th k th hai sau cng nguyn, v sau chia thnh hai phn trong 285 AD: Rumani
Ty quc v ch Byzantine pha ng. Pha ty sp di p lc ca cc cuc
tn cng Goths cui cng, li bn o ITALIA b chia r thnh nhiu vng quc c

lp nh v thnh bang th trong vng mi bn th k tip theo, l kt qu tr thnh


mt phn ng ngi tha k duy nht di sn ca Romania.

Trung c
Trong th k th su AD ly li Hong Byzantine Justinian I ITALIA t ngi
Ostrogoth . Nhng ln sng cc cuc tn cng c mi tin hnh bi cc Lombard phn
quyt v nhng n lc ca mnh lm sng li Rumani Ngn hng ch tht bi, nhng
b li dn cc hu qu ca s tht bi, trong ba th k mi tip theo, s ni ln ca quc
gia dn tc vng t mi pha bc ca dy Alps, ni cnh chnh tr l s pha trn ca
ITALIA thnh bang chin cuc xm lc nc ngoi v ch c ti trong nc.
Trong nhiu th k li Justinian dn tng giao chu ca Ravenna qun i ca ngi k
nhim ng ITALIA v thnh lp mt lc gn kt trong cc vn ITALIA - mnh
ngn chn cc cng quc khc nh ngi Rp v Rumani Thnh ch v Gio hong t
vic thit lp mt vng quc thng nht ITALIA nhng qu yu c on kt khu
vc.
Cui cng trn lnh th ITALIA di s cai tr ca ch lng ging v xung t li ch v
xung t cng nh ni b v ko di cho n th k XIX . Khu vc chng kin s ni
ln ca Asenyoraat v th do khong trng quyn lc ny, v trong iu kin hn lon
m chim u th trong cc thnh bang ITALIA thi Trung C thng, mi ngi nhn vo
nhng ngi n ng ly li trt t v gii gip v kh cc tng lp th. Trong thi gian
khng hong hay hn lon, cung cp cho cc thnh ph ch quyn i vi c nhn h c
coi l mnh cu nh nc v cc gia nh ni bt nht della Scala Verona v
Visconti trong Milan v Medici Florence .
ITALIA ni ting trong thi k ny nc cng ha kinh doanh. Cc thnh bang cai tr lp
u s ca thng nhn pht trin mnh m, theo c s t do tng i ca thi k
phc hng hc thut v ngh thut. C bn nc cng ha t do truyn thng ITALIA l
Venice v Genoa v Pisa v Amalfi . C Venice v Genoa Bwabta chu u v thng mi
vi phng ng, ni u tin c ban hnh thy tinh Venetian ni ting trong khi
Florence l th thng mi la , len , trang sc v ngn hng. Cng ha hng hi gp
phn ng k vo cuc Thp T Chinh , li dng c hi chnh tr v kinh doanh mi, c
nh du bi mt chin dch nm bt Constantinople v Zara , c ti tr bi sng.
Trong thi gian cui thi Trung c ITALIA c chia thnh cc tiu bang v thnh ph
ni m s kim sot nh nht thu gi ca Vng quc Napoli pha nam, v Cng ha
Florence v Hoa Gio hong trung tm, v Genoa v Milan pha bc v pha ty, v
Venice ca phng ng.
Cho php c cu chnh tr duy nht ITALIA vo cui thi Trung c v mi trng x hi
l thng mi tng trng vn ha c o quan trng v pht trin. Khng chun b
ITALIA khng bao gi n v t nh nhng ngy ca ch Romania vn chia sut thi

Trung C n thnh bang nh, chi phi bi Vng quc Napoli pha nam, v Cng ha
Florence v Hoa Gio hong trung tm ca ITALIA, v c Genoa v Milan, pha bc v
pha ty, trong khi pha ng ca th phn ca Venice .
ITALIA trong th k th mi lm, mt trong nhng khu vc th ho nht chu u.
Hu ht cc s ng Italia rng nhng Italia tng c trng cho thi k Phc hng v
nhng ngi ng h sm v ng h v ngun gc ca h tr li vo cui th k th mi
ba trong Florence hoc xung quanh c cng nh cnh tranh thnh bang khc. Tm tt
Renaissance xut hin trong cc tc phm ca Dante Alighieri (1265-1321) v Francesco
Petrarch (1304-1374) v Boccaccio, cng nh bc tranh v ha s ngi ln bt u vi
Giotto di Bunduna (1267-1337). Thi k Phc hng l mt thi gian rt quan trng trong
lch s ca Italy trong lch s chu u, trong ni ln trong nhiu ci cch v chnh
tr, trit hc, vn hc, vn ha, x hi v tn gio.
Phc hng c gi bng ci tn bi v n l mt "thi k phc hng" ca nhng Italia
tng truyn thng nhiu m b chn vi t lu trong cc chng c. Ngi ta c th
tranh lun rng nhin liu sinh mi ny l ti khm ph cc bn vn c m l nn vn
minh phng Ty "b l n" gn nh, nhng c bo qun trong mt s th vin
tu vin hoc cc th vin t nhn ca gia nh cm quyn. Trong khi nhng ngi khc
cho rng bn dch cc vn bn ting Hy Lp v ting Rp t th gii Hi gio Latinh
ti ITALIA, l nhng g gp phn vo s Phc hng ITALIA v chu u. D l lItalia do,
hu ht cc bn tho c, hoc trong bn o ITALIA hay Hy Lp v chuyn n
ITALIA trong cc th k trc thi k Phc hng ca ITALIA mnh (thng nhn ngi
i du lch thng xuyn ng a Trung Hi, trong c Hy Lp) v Byzantine ngi
chy sang ITALIA thot khi b quc Ottoman trong th k th mi lm , c bit
l sau nm 1453 v s sp ca Constantinople . H di c Byzantine, i khi mang bn
tho quItalia gi v kin thc (ting Hy Lp v Hy Lp c i) v gp phn quyt trong
thi Phc hng ITALIA trong khi ci t ca s hin din ca h trong nc.
Khong cch Bagesoa Renaissance, chng hn nh Niccolo di Nicoli v Poggio Praceulena
th vin tm kim vic lm tc gi c in nh Plato v Cicero v Vitruvius , ly lan trn
kinh doanh c ca Hy Lp v Hy Lp cc nh vn nh Plato v Aristotle v Euclid v
Ptolemy v hc gi Hi gio trong th gii Kit gio v cung cp ti liu tr tu mi ca cc
nh nghin cu chu u.
ng sau ci cht en nm 1348 c ghi du ITALIA, ni ng dnh mt phn ba
dn s. Tuy nhin, s phc hi t thm ha dn n s phc hi ca thnh ph, thng
mi v kinh t m kch thch n mt mc ln giai on tip theo ca nhn loi v thi
k Phc hng trong mi lm v mi su Khi c quay tr li Italy mt ln na tr thnh
trung tm ca nn vn minh phng Ty, m nh hng mnh m cc nc chu u khc
c gch Estee Hong gia Ferrara v de Medici Florence .
Tr thnh Florence Trung tm Renaissance ch ITALIA, ni lm vic ca nhiu ngh s
nh Michelangelo v Leonardo da Vinci v Sandro Botticelli trong thnh ph, cng nh
nn kinh t pht trin thnh ph, theo Bch khoa ton th ca ngi Anh l
Florence gia th k th mi bn v mi su, v mt trong nhng thnh ph ln nht

ca chu u v m t cc vin bo tng v nh th v nhiu hn ch nh ngn Betty v


Uffizi nh tc phm ngh thut ca ring mnh.
Roma cng b nh hng c bit thi k Phc hng . Ni thi gian ny thay i b mt
ca cng cuc ci cch ca thnh ph mt cch ng k vi cc hnh vi nh Pieta ca
Michelangelo v tranh tng cn h Borgia . t Rome cao huy hong di triu Gio
hong Julius II (1503-1513) v ngi k nhim ng Leo X v Clemens VII , c hai t gia
nh ca Medici . Trong hai mi nm, n tr nn khng th n Rome l mt trong
nhng trung tm ln nht ca ngh thut trn th gii. c xy dng li n Th Thnh
Phr , c xy dng bi cc c hong Constantine i ch yu l bi Michelangelo
, tr thnh mt trong nhng ha s ni ting nht ITALIA thng qua nhng bc bch
ha trong nh th Alnicolinah v Villa Farnasina v phng Rafael ngoi ra cn nhiu bc
tranh ni ting khc. Bt u Michelangelo trang tr trn Sistine Gio Hi v khc mt bc
tng ca Mi-se ni ting vi nhng ngi m ca Julius. Roma mt trong khun kh ca
chin dch ny, t nht l mt phn tnh cch tn gio ca n ngy cng tr nn thc s
thnh ph phc hng ca s xut hin ca mt s lng ln cc ngy l ph bin v cuc
ua nga, tic tng, m mu v hi tho i tru. Nn kinh t bng n s tn ti ca nhiu
ngn hng Altoscan bao gm Agostino Shiji , mt ngi bn ca Raphael v bo tr ngh
thut. Trc khi cht sm ca ng cng c Rafael ln u tin Italia tng v bo tn cc
di tch c.