You are on page 1of 6

Odlueno je da e svi iskljuiti svoje svjetiljke kako bi vidjeli je lizelenkasto luminescence ostao .

Oni su to uinili , aminutu ili tako nakon njihove oi prilagoditi tami i oni lagano mogao razlikovati zelenkasti sjaj koji kao da proizlaze iz najnieg dijela prolaz u podruju gdje teka " kvar " inilo se zatvoriti daljnji napredak . eorge !ight bioprvi koji bi svoj put na licu mjesta u razgradnji podruju iz kojeg se iniloslabo svjetlo da proizlaziti i , nakon uklanjanja vie kamenje , oni su otkrili da je jo jedan crack ili pukotina , jedva dovoljno irok za jedan ovjek ui u vrijeme , spustio okomito ispod slom . "rema #avid $. , !ight sebe dobrovoljno bitiprvi koji e istraiti procjep , a ubrzo nakon toga on je bio na putu prema dolje . %ekoliko minuta prolo prije nego to su one gore uo zvuk od onoga to je mogao samo naga&ati je eorge klizanja i pada procjep . %akon razdoblja neizvjesnosti gore , zabrinuti za svoju sigurnost , odahnuli uti tihi glas eorgea !ight die se iz naizgled nekoliko desetaka metara ispod . Oni su bili u mogunosti da se zapjenjeno rijei o tome da je on pao u veliki tunel , i poticao druge da ga slijede . Oni su to uinili , a kad su svi bili u " tunelu " 'tajali su u tiini zapanjen . "rolaz koji se protee se od njih u oba smjera nije poput uobiajenih prirodnih (avern prolazima koji su istraena u posljednjih nekoliko dana . ) stvari, to je inilo vie umjetno nego prirodno . Okodesetak metara u visinu i otprilike isto u irinu ,* +unel * bila je slina u ,ormi u tunelu podzemne eljeznice , koja ima kupolasti strop i ravan pod . Ono to je doista uhvaen njihovu pozornost , me&utim , bila je injenica da je tunel bio je osvijetljen zelenkastim ,os,orescentno do te mjere da oni ne trebaju svoje karbida svjetiljke vidjeti svoje okruenje . udno luminescence inilo da proizlaze iz zidova samog tunela , koje su jasne i stakla nalik ali u isto vrijeme izuzetno teko . ) jednom smjeruuinak rasvjete blijedi u tami , dok je u drugom smjeru inilosvjetlo za poveanje . -edan od lanova predloio dasvjetlost mogla se dolazi s povrine , te da bi mogli biti u jednoj od starih rudnika koji su postojali na podruju pilje ulaza , ali drugi odgojeni na injenicu da je , prema njihovim izraunima , oni bilo najmanje pet milja ispod zemlje i stogasvjetlo vjerojatno nije doao s povrine . %akon toga , istraivai odluili istraiti u smjeru "svjetlo " jer e im omoguiti da zadri neke karbida u priuvi za njihovu povratku . ) jednom trenutkutunel . koji je navodno probiti vrste stijene mnogo naina , a zatim ostakljena vie s tvrdog , prozirnog materijala / otvorila u gigantsku pilje . 0apravo , to se dogodilo nekoliko puta i na razmacima , kao da oni koji su izgra&eni tunel namjerno znailo za njih da sijeku razliite (avern sustave . -esu li drevni graditelji tog sustava tunela posjeduju kombinaciju gravitometers , 1 2zrake i sondiranje radara za otkrivanje tih upljina 3 ak i dok je prolazio kroz tih velikih pilja ,tunela i dalje nastavila u obliku transparentnog kupolama ograde , jo uvijek u istom obliku kao i prije , ali ovaj putteko prozirna tvar je u obliku * zidu * stopala ili tako gusta koji je titio grupu *izvana * ili pilje okruenju . 4 na sreu , tako , za izvan svjetleim zidovima , bile su crne prostranstva tmurne tame u kojoj su blago razabirao ogroman pokretnih i 5itka ,igure ono to se inilo da se divovske zmije i druge groteskne reptile , kao i drugih ne 2 reptile , ukljuujui divovski kukci . 6ko ne zbog injenice da su ta stvorenja su ,izike , materijalne stvari , te tamne pilje mogli biti kandidati za legendarnog * pakao * grke i hebrejske tradicije . %ajokantniji iznena&enje od svega , me&utim , dolo do treeg dana nakon to je poeo istraivanje ovog tunela , znatnoj udaljenosti od pukotini iz koje su uli u tunel . 7odali su kad sve 2

o,2the2 odjednom su se okrenuli i nali su se licem u lice s grupom ovjeka kao bia koja je stajala oko 8 do 9 metara visok . * %jihov * :oa je tihi blijedo 2 plaviasta , gotovo cla; 2 plavkasti ton na njega i njihove oi bile su relativno velike i sove slino. %o, * oni * su de,initivno ljudi, izjavio je #avid $., koji je bio na toj ekspediciji . ) *ljudi * izvadio neku vrstu elektronikih ure&aja , oito nekakav parabolinim komunikator , a nakon nekoliko pokuaja su uspjeli uspostaviti komunikacijsku vezu pomou elektronskog * prevoditelja * . ) tom trenutku njihova pria postaje jo sloeniji , a toan niz doga&aja , u svojoj kronolokim redom , prilino nede,inirano . "rvo , udne *ljudi * obznanila da je tunel dovelo do mree koja je ila po cijelom svijetu i za jo vee dubine . * Oni * je imao odre&ene vrste instrumenata koji bi mogli pratiti s udaljenosti emocionalnu polje ili make2 up od osoba i na taj nain odre&uju svoje namjere . +o je samo zato to *grupa * prona&en je da posjeduje emocionalnu minku pokazuje relativno nenasilni i bez sebinih motiva da su izabrani da me kontaktira . * Oni * obznanila da su speleolozi mogli su putovali kroz podzemne tunele za nekoliko tjedana , a ne bi otkrili svoj " grad" ako " oni " ne ele da ih , kao i ulaz u njega je bilo tako dobro skriveni . <vo onda , samo su neki od drugih incidenata koji su se dogodili nakon to je navodnoskupina susreli neobine ljude , odnosno nakon to su ti ljudi kontaktirao skupinu . kronoloki slijed neizvjesna / = > /'kupina saznao da su tuneli nastavio stotinama milja , najmanje . %akon prvog kontakta ,topsiders odvedeni su u skrivenom " dizala " , a zatim su se kroz ovo u "grad" , gdje su ti ljudi ive. ovo 0ajednica oito je napravljen od stakla , kao to su tvari , neto poput minke samih tunela . ? / %jihov stil ivota , nain ivota , drutvo , drava , itd. , bio opisao kao radikalno drugaiji od onog koji se postojala na povrini . +i ljudi su posjedovali " :njigu 0akoni "ilimoralni kodeks kojim su pokuali ivjeti . "rema #avid $. , ako bilo koji od njihovog drutva postala nasilna ili je postaoprijetnja za ostatak su bili protjerani u tuneli , dao dovoljne odredbe kako bi ga sami , i openito prisiljeni traiti svoju sudbinu u drugim dijelovima od #onje regijama . Ova kazna za kaje " kriminalci ", oito je trenirao samo na vrlo rijetko prigode. @ /tehnologija koja se koristi ovim civilizacije bio je vrlo sloen , , a temelji se uglavnom na tehnologiji izgubljene utrke koji ivio prije potopa i ije smrti je rezultiralo odustajanje od podzemnog sustava , zajedno sa svim so,isticirana tehnologija koje je ostavio kao i tamo . )trka naiao #avid $. i njegova skupina je navodno bila izravni potomci %oe , te su se od utrke za istraivae koji je doao na zapadnoj hemis,eri nekoliko stoljea slijedi "otop i otkrio i nastanio se u roku #revni podsustav , gdje su sada boravio . %eki od +ehnologija lijevo od " pradjedova " jo uvijek ne razumiju ljudi susretali speleologa . 'kupina je bila tako&er pokazali ogromne tamne kaverni milja ispod grada , gdje su subterraneans pronaao drevne ruevine ovo #revni izgubio utrku . %eki od tih objekata su zapeaena ,

oitooajniki in nestale rase koji su izgradili ih . A / %eki od kaverni 2 osobitovrlo duboko neije u kojoj su prona&eni drevni gradovi 2 miljama u promjera . %eki su "itch Black i tako dalje i uti da apat naizgled moglo uti milja daleko . %eki od ornji kaverne kroz koje* +unel * probio sadrane %e samo zmijolika stvorenja , ali i ogromna , dlakava * humanoidi * , moda vezan2 u s obitelji 'asCuatch . +o, me&utim, bili su posebno nasilni u prirodi , eventualno zbog svoje okoline i stalne blizine zmije . %avodno jeu tijeku sukob izme&u su " dlakavi " humanoidi i gmizavci bia u kaverne . "rema #avid $. , ove dlakave divovi imali lica " samomajka moe voljeti " . -ednom prilikom njihovog podzemni prijatelji pokazali neku vrstu runih zrake oruje tako da pokazuje na jedan od velikih zmija koja moglo se vidjeti kroz tunel " zidova " . Dirina rastopljeni kroz transparentne barijere i zmije nestao u cvranje sjaj vatre . E /skupina pokuala ispriati svoju priu s prijateljima iz njihova na povrini . %avodno su napravili nekoliko putovanja nakon njihov prvi susret s plavom puti utrke . Fe&utim , njihova pria je odbijen i susreo se s izrugivanja i ismijavanja . Oni su pokuali prikupiti dokaze o njihovom posjetu , i napravio "oseban trip " doGn under " samo za tu namjenu , a uspio u hvatanje " div pilja moljac " koji je lutao dublje kaverne . Oni su ga staviti u vreicu i nakon povratka gornji dio su otvorili torbu i izloena stvorenje briljantna ljetnom suncu. 4z nekog razloga ,sunevo svjetlo je raspada uinak na insekte , a prije nego to su mogli pokazati ga svima kao dokaz da je presuio , postaju krhki i na kraju raspao u prah . %akon toga su odustali 'vi pokuaji da ikoga im vjerujemo , i dao ostavku sami zadrati tajnu me&u dvanaest osoba koji je sastavljen na istraivanju i podrku momadi , koja je , dok se #avid $. je dao doputenje da se otkrilo priusada kasno (harles 6. FarcouH . %apomena = FarcouH usput umro kao Iezultat * srani udar * , dok istraujui veliinu povrine oko (ushman piljama . %jegova supruga ga je opisao kaoiznenadna i iracionalni napad straha koji proizlazi iz roja pela (harles je naiao . One moraju shvatiti da je " strah " je jedan od najmonijih oruja koje koristi * in,ernals * koji e pokuati zaslijepiti ovjeanstvo uvjetima odvija u unutarnjem svijetu . Fe&utim , milou Boe 'vemogui , mnogi su bili u mogunosti da se brane od " +ijelo terora " koriste Ieptili i to moe esto dovode do paralize , srani udar, ludila ili ak samoubojstvo / .

%a kraju eorge !ight odluio ostati ispod sa svojim podzemnim prijateljima , a na njihovom drugom 2to22 zadnji put rekli su im oprostili . Oni su , navodno, napravio jo jedan put nakon toga u kojoj su se sastali sa svojim prijateljem , koji je bio dobro radi , posljednji put . %eobina stvar o ovom incidentu , prema #avidu je da je nedugo nakon to se pridruio !ight ovog podzemnog drutvu sve dokaze i podatke o njemu ikad postojei poeo misteriozno nestati s povrine . Iodni list , kolske ploe, raunalne evidencije, bankovni podaci , itd. sve nestalo , oito djelo nekoga u vrlo utjecajan poloaj koji je bio u stanju izbrisati sve dokaze da !ight ikada ivio . %eki znanstvenici i dalje zadrati kopije eorgea !ight lanaka iz stare %$O asopisa , ipak . +ime bi se otvorila mogunost da se to underground utrka pozorno prati doga&aje na povrinu , pa ak i ima "radnici" u razliitim utjecajnim poloajima koji djeluju kao posrednici u povrinske drutvu . 've ukazuje na injenicu da je ta podzemna utrka pre,erira da je privatnost i ne ele da se ukljue u politiki sukob i kaos koji ima za nebrojena stoljea udario povrinski svijet zaraenih strana stalno bore teritorijalna prava , itd. +u je oito mnogo vie na taj raun, nego to smo se odnose ovdje , ali iz raznih razloga , konkretne in,ormacije , osim to smo upravo vezani e morati ostati u tajnosti . -edan naizgled mogu nai "veze" izme&u tog rauna i drugih koji su u vezi od strane drugih izvora . %a primjer , -ohn $ear je naveo nekim istraivaima da odre&ene 6pollo astronauti susreli jo +erran ili zemlju 2 based utrku na Fjesecu , u utrci koja je oito napravio je tu davno prije nego 6merika uinila , i to 8 ,t visok, krupnooka utrka ljudi izgleda da stane isti opis kao da je dao #avid $. ljudi koji $ear iz navodno imati savez s * plavu * . -e li mogue da su podzemne ljudi kontaktirali #avid znaju i komunicirati s +elosians 3 7oe li se taj mali predmet ima ikakve veze s ljudima s kojima se susreu , navodno od strane speleologa je neizvjesna , ali to je povezano -ohn :eel je u svojoj knjizi *+he Fothman "rophecies " = " ... ) (herokee imaju tradiciju , prema Benjamin 'mith Barton je* %OJ4 . pogled podrijetlu plemena i nacije 6merike " . >8K9 / , da kad su doselili u +ennesseeju su nali regiju koju nastanjuje udne utrke bijelih ljudi koji su ivjeli u kuama i bili su oito prilino civilizirano imali su jedan problem = njihove su oi bile vrlo velike i osjetljive na svjetlost . Oni su samo mogli vidjeti nou ... " -e li mogue da su ti ljudi moda kasnije preuzet jamski 2 stambena ivota , da nisu uinili prije , dopustiti sebi ugodniji ivotni uvjeti 3 " Jodei <dge Iesearch " je napravio sljedee izjave u jednom od svojih izdanja = " #odatnih komentara na nepoznatom luina 2 . . "ostoje odre&ena kon,uzija oko temu izvanzemaljskih baza u '6#2u ini se da su mnogi od njih , ali neki od njih ini se istiu ,unkcionalno i operativno ini se da jeglavna baza je u %ovom Feksiku s malim postrojbe . ljudski izrazu / u zemlju snova i 6rea E> u cjelini . Obje od tih mjesta se koristi za testiranje 2 letjeti izvanzemaljske letjelice . "IO-<:+ rudge L I<#$4 7+ / .glavno mjesto za testiranje letova , kako se ini 6rea E> . projekt <1(6$4B)I se razvija u $os 6lamosu je osmiljen kako bi probati i prodiru podzemne objekte , jer oni . sive / su se ukopala i vie se ne potuju neku od sumnjivih ugovora koje su napravili s . nekim / ,rakcija unutar vlade . " ) svibnju >K9K pitanje * $eading <dge " .bivi " %evada 6ntena Iesearch " / , navedeno je da = " ... in,ormacije o podzemnim bazama u <dGards 6MB .(6/ nisu nove prie krue ve godinama nije bilo . . gospo&a ija majka je radila u ka,iu koji je nauo ljudi priaju o vanzemaljcima i diskove .konstantan tok gra&evinskog materijala izlazak na kraju bazi , ali nita se pojavio na povrini . %6'6 ima veliku podzemnu bazu koja ima tamo ve godinama . " * +ube letjelica uzeti osoblju EN milja na drugom kraju baze u +ahachapi planinama

."odzemna baza je naziva podzemni grad . +o je ak rekao da postoje diskovi pohranjeni u glasslike prilozima u vakuumu kako bi se ouvala *. " Ono to moe biti jako dobropotvrdaiznad pojavila u izdanju publikacije odailje * granino 0%6%O'+4 Iesearch Moundation * , koja je godinama bila pod upravom Iile; 7. (rabb prosinca >KKN . 4n,ormacije je u obliku pisma koje smo citiram ovdje = " "roveo sam vikend s * nedavnog * <dGards 6MB radnik i njegova ena 2 * nedavno * jer su obje ponoviti kontaktirani i postali * upravljati * kaoupravljanje 6MB kae On je dobio otkaz zbog miniranja na 'p;bee s boja u spreju . 2 koji ne mogu nai smijeno i kao klasik kao gra,itima na %eG Oork podzemne automobila . " " Ji to namjerno ", rekao mu oni , i znali su , naravno , jer su 'p;bees su telepatski . tj. sposoban * tuning * na ekstremno niske ,rekvencije ili " <$M " elektro 2 encephalographic neuro 2 modanih valova 2 3 Branton / , kao i kamera opremljeni . Oni tako&er nose mikro,one . smo se svi smijali , kao to nam je rekao kako jemalo sprej oslikana zlato kuglu , oslijepio , otiao odskakanje zidova i postove i brzo je povuen iz njegove pijunske misije . rekao 'p;bees su o veliini koarku . Oni lete antigravitacija cijelom bilo * iznad +op 'ecret * instalacije . Oni istrati beumno posvuda i lebdjeti izme&u radnika , ponekad programiranih maltretirati deki za zabavu , kao to ih sudarajui se u stranji kraj . " %iti jedna osoba . da / su on i njegovi prijatelji su znali za tu smije rei jednu rije za drugom dok se na posao . Oni e testirati pokuava napisati da jedni druge u podu praine . Ioku od dva ili tri poteza'p;bee bi ,ijuk iza ugla , zakljuati na i zaustaviti iznad pisanja . %jegov zadnji komentar je bio da pisati i crtativeliki veliki " vijak vas * . " %jegovo slikarstvo rad je bio dio tekuih iskopa ispod <dGards 6MB na visoke pustinje u :ali,orniji . On i njegova ekipa uvijek su poveze i strip 2 traili prije tranzita . %isu mogli ni satove . %aizmjenice Brojanje u$4M+ O#$606: do i od mjesta rada , "rocjenjuju +o mora biti neka K.NNN metara nie , barem dvije milje , a putovanje je trajalo oko >E minuta. " )pravljanje ga optuio to radi namjerno , a oni su znali ... " %e, ne .'p;bee zadrao bumpin * na potiljku dok sam spra;in . * %akon to je jedan pravi hard knock sam se okrenuo spitoljem jo uvijek doga&a . * " ")gledni znanstvenik s nama koji u subotu naveer predloio , nakon pomnog ispitivanja radnika , da dizalo sama je 6%+4 2 I6J4+4( , budui da nije bilo :6B<$4 P . 'O"IO(-<%6 #4'+6%(< je u najboljem F4%4F)F6 sve prisutne "O+JI#4O poluvremena Jladinu "$6'FO$< tuneliranje '+IO-<J6 .u daljnjem tekstu " +errQn vozi * zaposlenici #ulce baza 2 Branton /, koji rastopiti EN pjeice rupu kroz vrste stijene , po stopi od oko pet kilometara na sat. " 0a dijelu noi smo ili * ,oo (hasing * , njihov mandat za sightseeking %$O . +ahachapi gdje 7. 7ughes i %orthrup :orporacije i)'6M upravo uvezena #elta snage i ,lote crnih helikoptera raspore&eni od strane vlade za pokrivanje vrh sigurnosnih doga&anja . nema sumnje neto vano doga&a tamo gore , ak i da je no . "4straiva i njegov tim su u nadi da e vidjeti @N 2 Moot verzija '"OB<<' , kao to postoje sve vei broj izvjea o njima . Oni su dizajnirani preletjeti svoju kuu . elektromagnetski zaogrnut na slian nain kao to je otkrivena tijekom* "hiladelphia * eksperimenti 2 Branton /, obavljanje nadzora nad greda za kontrolu misli L emocije i ponaanje 40F-<%< . %apomena = 3 Od misli i emocije mogu biti u odre&enoj mjeri elektromagnetske u prirodi , to moe biti mogue da se manipulira <F zrake 2 Branton . ./

" ... esto vidim +erra sada kao u blizini 2 ,inalu bolovi tono 7 !ellsa scenarij u kojemne eli i bedast KN R ovjeanstva danas ivi u pla; 2 ,antas; svijet na povrini 0emlje , asplit2 o,, utrka vrlo tehnikih degenerika . u ligi sa i L ili kontrolira zmijska rasa 2 Branton / , su +rogs , plijen na njih iz podzemlja ... "