You are on page 1of 1

PEKELILING BERKAITAN PENDIDIKAN BIL 1.

PEKELILING PERINTAH AM RUJUKAN BAB A - LANTIKAN DAN KENAIKAN PANGKAT BAB B - ELAUN ELAUN DALAM PERKHIDMATAN BAB C - CUTI BAB D - PERATURAN - PERATURAN PEGAWAI AWAM ( KELAKUAN DAN TATATERTIB ) BAB E - RUMAH DAN BANGUNAN PEJABAT KERAJAAN BAB F -PERUBATAN 2 PEKELILING PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM ( PKPA ) SURAT SURAT PEKELILING AM PERKHIDMATAN DAN PERBENDAHARAAN PERLEMBAGAAN MALAYSIA ARAHAN KESELAMATAN AKTA PENDIDIKAN PEKELILING KEMENTERIAN PENDIDIKAN

4 5 6 7

AKTA 1966 , 1961 DAN 1996 BHG . VI PEKELILING NO . 356 BUKU REKOD GURU