You are on page 1of 7

NH HNG CA HA CHT N CUC SNG CON NGI

nh hng ca cc ha cht n cuc sng con ngi p1

Ti phin hp th 2 ca Hi ngh quc t v qun l cc ho cht (ICCM2) ca Lin Hp Quc, cc nh khoa hc cnh bo v nhng ri ro ho cht m con ngi ang phi i mt v a ra Tip cn chin lc v qun l cc ho cht quc t (SAICM). Tham gia Hi ngh c khong 800 i biu t cc chnh ph, cc ngnh cng nghip v cc t chc phi chnh ph. Theo b Viveka Bohn, nguyn i s mi trng Thu in, y l c hi nhm to ra s thay i ln hng ti tng lai khng c cht c hi. Vo nm 2020, SAICM c

th lm gim ng k ri ro lin quan n vng i ca cc ho cht. Qun l an ton cc ho cht trong cc sn phm s dng hng ngy tr nn cp bch. bo v tr em v cc th h tng lai, th gii cn c chin lc ton cu v tri thc v thng tin. B Viveka cho rng, chnh ph cc nc v cc ngnh cng nghip phi c trch nhim r rng gii quyt cc vn v sc kho v mi trng lin quan n cc ho cht. Tuy nhin, cc nh khoa hc cng gi vai tr quan trng trong vic tuyn truyn v gii thch cho cng chng v cc

nh chnh tr mt cch r rng v khch quan nhng kin thc mi nht v nhng nh hng ca vic tip xc vi cc ho cht, c bit l nh hng ca cht hn hp v ca cc sn phm b bin i kh xc nh. nh hng ca pha trn, l mt s ho cht c kh nng kt hp vi nhau gy nh hng n hot ng ca con ngi khng c th d bo trc,cn phi nghin cu su hn na v vn ny. Bohn ku gi lp qu ton cu cho nghin cu khoa hc v cc ho cht. U ban Lin Hp Quc c th

gip v yu cu UNEP v T chc Y t Th gii thnh lp U ban ho cht quc t ging nh U ban lin chnh ph v bin i kh hu. Bin i kh hu c lin quan n vic qun l yu km cc ho cht cn c nhn mnh. Cuc hp ICCM u tin Dubai nm 2006 khng t c s thng nht v vai tr ca Ngn hng th gii (WB) i vi SAICM. V Ngn hng Th gii c vai tr quan trng trong vic cp vn cho cc chng trnh lin quan n ho cht, WB gi vai tr quyt nh trong cc hot ng ca SAICM.

Cc hi tho ca SAICM tp trung tho lun 4 vn lin quan n cng ngh nan, cht thi in t, ch trong sn v cc ho cht trong cc sn phm hng ngy. Cng ngh nan Cng ngh nan ( cp phn t v nguyn t, vi cc sn phm v cht c kch thc rt nh) mang li nhng li ch to ln nh: cc thit b lc cm tay c th lc nc bn v nhng tinh th c th loi b cht nhim asen khi nc ging v nhng tm l kim loi c th bin nh v vn phng thnh