You are on page 1of 1

PANITIA PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN SMK SILABUKAN

JADUAL PENYEDIAAN KERTAS SOALAN PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN TAHUN 2013

BIL

PEPERIKSAAN SOALAN PEPERIKSAAN TAHUN

UJIAN/

NAMA PENYEDIA KERTAS SOALAN TING. 1 PBS TING. 2 PBS TING. 3 MASWANDY ABDULLAH TING. 4
AZMAN RASHID ABDUL

TING. 5 AIDLEY MATAHIR

PERTENGAHAN

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PBS PBS

ROZAIDI OSMAN

NORHASMAE MOHAMED

WINARTI SADIK

PERINGATAN
1. Ketua Panitia dan guru yang dipertanggungjawabkan menyediakan soalan hendaklah saling bertanggungjawab memastikan jadual di atas dipatuhi. 2. Penyelaras dan Ketua Panitia memastikan kualiti kertas soalan yang disediakan. 3. Kertas soalan yang telah diedit dan disemak hendaklah diserahkan kepada Ketua Bidang/ PK 1 untuk pengesahan. 4. Kertas soalan hendaklah diserahkan kepada En. Juri untuk cetakan seawalnya.