You are on page 1of 3

PERJAWATAN GURU DAN STAF

SM/S

KOD SEKOLAH : .. SEMAKAN BILANGAN GURU IKUT KOD JAWATAN.


(Isikan bilangan guru mengikut kod jawatan. Abaikan kod jawatan yang tidak berkenaan.)

PENYELARASAN DATA EMIS KUTIPAN BERAKHIR BULAN TAHUN .. GPI GJQ GKQ GBA GBI GBS GKK GPM GIT GMA GPS GSS PGB PGC PGK GMZ GKB GKT GTPI JLMU JLTA JLTE JLVI JLSU KBJS KBSS KBSG KBMU KBTA KBTE KBVI PKTD PKHM PKKO PKPK PKPT PKSE PKSU PKT6 PKSR GKAA GKEM GPA KBK GAB C3 U41 GTMA GTMT GVAK GVAV GVER KBKM KBTV KBSM KBBH KBAG GVKP GVKT GDM GA13 GA45 GICT GMPV GRKC GMPT GPKI GPRA GPAC GPTP G6PA G6PK U29 C41 GVPP GVPT KBTK KBVK G6AS

JUMLAH GURU MENGIKUT KOD JAWATAN: . Disediakan oleh : ... GPK PENTADBIRAN SEKOLAH

*SEMAKAN DATA HANYA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH SAHAJA. DISERAHKAN KEPADA GURU DATA UNTUK PENYELARASAN DATA EMIS. DISIMPAN DALAM FAIL SEMAKAN DATA EMIS UNTUK TUJUAN PENGAUDITAN EMIS.

PERJAWATAN GURU DAN STAF

SM/SR

KodJawatan Jawatan GPI GURU AGAMA PENDIDIKAN ISLAM (SBP/SENI/SUKAN) GJQ GURU j-QAF GKQ GURU AL-QURAN GBA GURU BAHASA ASING (SMBP) GBI GURU BAHASA INGGERIS (SMBP, SEKOLAH SUKAN) GBS GURU BIMBINGAN GKK GURU KAUNSELING (SEPENUH MASA) GPM GURU PEMULIHAN GIT GURU PENYELARAS BESTARI (PENYELARAS IT) GMA GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA GPS GURU PSIKOLOGI SUKAN (SEKOLAH SUKAN) GSS GURU UNIT SAINS SUKAN (SEKOLAH SUKAN) PGB PENGETUA/GURU BESAR PGC PENGETUA/GURU BESAR (CEMERLANG / KANAN) PGK PENGETUA/GURU BESAR KHAS UNTUK PENYANDANG GMZ GURU MUZIK (SMBP) GKB GURU KOD BRAILLE GKT GURU KOD TANGAN GTPI GURU TAMBAHAN PENDIDIKAN ISLAM JLMU JURULATIH SENI MUZIK JLTA JURULATIH SENI TARI JLTE JURULATIH SENI TEATER JLVI JURULATIH SENI VISUAL JLSU JURULATIH SUKAN KBJS KETUA BIDANG KEJURULATIHAN SUKAN KBSS KETUA BIDANG KESETIAUSAHAAN SUKAN KBSG KETUA BIDANG SAINS SUKAN GUNAAN KBMU KETUA BIDANG SENI MUZIK KBTA KETUA BIDANG SENI TARI KBTE KETUA BIDANG SENI TEATER KBVI KETUA BIDANG SENI VISUAL PENOLONG KANAN (PENTADBIRAN/AKADEMIK) / PKTD PENOLONG KANAN PENTADBIRAN (SKM GRED A) PKHM PENOLONG KANAN HEM PKKO PENOLONG KANAN KOKURIKULUM PKPK PENOLONG KANAN PENDIDIKAN KHAS PKPT PENOLONG KANAN PETANG (PENYELIA PETANG) PKSE PENOLONG KANAN SENI PKSU PENOLONG KANAN SUKAN (SEKOLAH SUKAN) PKT6 PENOLONG KANAN TINGKATAN 6/PRA UNIVERSITI PKSR PENOLONG KANAN SEKOLAH RENDAH GKAA GURU KELAS ALIRAN AGAMA

GKEM GPA KBK GAB C3 U41 GTMA GTMT GVAK GVAV GVER KBKM KBTV KBSM KBBH KBAG GVKP GVKT GDM GA13 GA45 GICT GMPV GRKC GMPT GPKI GPRA GPAC GPTP G6PA G6PK U29 C41 GVPP GVPT KBTK KBVK G6AS

GURU KEMAHIRAN GURU PENOLONG AGAMA (SEKOLAH HARIAN BIASA) KETUA BENGKEL (SEKOLAH MENENGAH TEKNIK) GURU AKADEMIK BIASA / GURU PENOLONG PEGAWAI DIETETIK MAKANAN PEGAWAI DIETETIK MAKANAN GURU MATA PELAJARAN AM (ALIRAN TEKNIKAL) GURU MATA PELAJARAN TEKNIK (ALIRAN TEKNIKAL) GURU MATA PELAJARAN AM (KEMAHIRAN) GURU MATA PELAJARAN AM (VOKASIONAL) GURU EKONOMI RUMAH TANGGA (ALIRAN VOKASIONAL) KETUA BIDANG KEMANUSIAAN KETUA BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL KETUA BIDANG SAINS DAN MATEMATIK KETUA BIDANG BAHASA KETUA BIDANG AGAMA GURU KURSUS PENDEK (ALIRAN VOKASIONAL) GURU KETUKANGAN (ALIRAN VOKASIONAL) GURU PENGURUSAN DATA/MAKLUMAT GURU KELAS AMALI TG. 1-3 GURU KELAS AMALI TG.4-5 (DI SEKOLAH SUKAN) GURU MATA PELAJARAN ICT GURU MATA PELAJARAN MPV GURU MATA PELAJARAN REKACIPTA GURU MATA PELAJARAN TEKNIKAL (MPT - DI SMK DAN SBP) GURU PENDIDIKAN KHAS (KELAS INTEGRASI) GURU PRA SEKOLAH GURU PENGATURCARAAN GURU PENGURUSAN TEKNIK PEJABAT GURU TINGKATAN 6/PRA UNIVERSITI (AKADEMIK) GURU TINGKATAN 6/PRA UNIVERSITI (KOKURIKULUM) JURURAWAT TERLATIH PEGAWAI SAINS GURU PENGAJIAN PERNIAGAAN ( ALIRAN VOKASIONAL) GURU PERTANIAN ( ALIRAN VOKASIONAL) KETUA BIDANG TEKNIK KETUA BIDANG VOKASIONAL GURU AMALI SAINS TINGKATAN 6/PRAUNIVERSITI