You are on page 1of 3

Suy Nim Trong

Ngay Sng *076Chu suy nim: Ngi sng ngheo co phuc ra sao?

Tht phuc cho nhng ai
co tm hn ngheo kho,
vi Nc Tri la cua ho (Mt 5:3)

Ngi sng ngheo co phuc ra sao?

Ngi ngheo kh hin din khp ni trn th gii va hin din o bt c thi im nao trong
xa hi loai ngi t xa n nay . Trong bt c dt nc nao trn toan cu , s ngi sng
ngheo kh lun lun ng hn s ngi giu. S kin nay do bi nhiu nhn t khac nhau: c
th do hoan canh khng may mn khin cho ho khng kim c u li tc cn thit , co th
la chinh phu cua cac quc gia cha quan tm ung mc hay vung v trong vic chm lo cho
s i sng kinh t cung nh xa hi cua dn chung . Tt ca cac nhn t u noi ln rng s
hin din cua gii ngheo la co thc trong sut chiu dai cua lich s loai ngi . Tuy nhin,
thai va cung cac h i x vi ngi ngheo th nao xem ra rt khac nhau do quan nim tn
gio, nhn ban xa hi, cua tng ngi hay oan th xa hi minh tham gia.

Ngi Sng Ngheo Lun Lun c Chuc Phuc : Tin Mng thanh Luca (16: 19-31) k
rng co ngi nha giu kia sng i sa hoa sung tuc , ban n th y cao lng my vi . Ngay
trc nha ng ta , co ngi ngheo kh tn la Lazar , ang au yu oi khat , chi mong sao
c n cac v un banh rt tu ban n cua ngi nha giu. Lazar chng c ngi nha giu
oai hoai, chi thy my con cho n lim cac vt ghe l trn ngi ma thi . Th ri ngay kia
ca hai ngi u cht : ngi giu vn khng co tinh thng y phai chiu cc hinh ni l a
luyn ti nong ny . Con ngi ngheo c v hng phuc bn canh t phu Abraham . Thy
vy, ngi nha giu t xa ku khn t phu bao Lazar thng tinh nhung tay ly nc nho
xung li minh my giot cho khat . Khi nghe t phu cho bit iu nay khng th thc
hin c bi vi hai bn cach ngn vc thm, ngi nha giu lin xin ngai phai Lazar tr v
coi trn bao ng cho nm ngi anh em minh con ang sng bit cach n sao cho phai
ao. Th nhng t phu noi hay mc ho , vi ho co Maisen cung cac S Ngn nhc bao ri ,
ho nghe hay chng la tuy ho, ch ngi cht co hin v thi ho cung chng tin u. T phu con
nhc cho ng ta hiu trn i ng a sung sng ma chng thng giup ngi khac , by gi
phai chiu cc hinh, con Lazar a chiu kh ri by gi c hng phuc, o la iu hop le.

Cac Thanh Vinh cung tng cp n ngi ngheo lun c Thin Chua chuc phc v yu
thng: Chua khng qun ngi ngheo kh, va chng cho ho tuyt vong (TV 9:9); Cha l
ni ho n nau an toan (TV 14:6); Chua lng nghe li ho cu xin (TV 22:23); Cha lun lun
bao v ho (TV 102:1); Chua ha ban cho ho vui hng canh an lac thai hoa (TV 37:11).

Cng Phuc Cho Ngi Bit Thng Ngi Kho Ngheo : Ai bit san se cm banh cho
ngi ngheo oi , se la ngi c chuc phuc , vi o mi la ngi t t chn thanh (Chm
Ngn 22:9); Ai ra tay cu giup ngi ngheo ... ngi y se hng an vui phuc lanh (Hun
Ca 7:32); Nu ban mun tr nn hoan thin , hay ban ht gia tai cua minh i ma phn phat
cho ngi ngheo, ri ban se chim c mt kho tang trn Nc Tri (Mt 19:21).

T tng suy nim thm:

*Ai ly i chut banh con lai ni ngi ngheo oi, se la ke hut mau ngi.* - Hun Ca 31:21

*Tr giup ngi ngheo kh vi tinh thng mn la cho Thin Chua vay mn . Ngai se ap
tra xng ang nhng cng vic cho vic vay mn o* - Sch Chm Ngn. 19:17

Li cu nguyn trong ngay:

Ly Chua, Chua tng nhc nh con: Thay tu ti, ma con khng oai ti!
Thay oi ngheo, ma con chng cho n!
Thay yu au, ma con chng ving thm!
Thay rach ri, ma con khng cho mc! (Mt 25: 31...)