You are on page 1of 2

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN JADUAL WAKTU PK 02 TAHUN 2011

PENGERUSI TUAN HAJI JOHARI BIN HASSAN GURU BESAR

NAIB PENGERUSI PUAN HAJJAH ROHAYAH BINTI IBRAHIM GURU PENOLONG KANAN 1

NAIB PENGERUSI II PUAN HAJJAH MARIAM BINTI OTHMAN PENYELIA PETANG

SETIAUSAHA PUAN FAZILAH ABDUL RAZAK

JADUAL WAKTU PAGI(BERKOMPUTER) PUAN FAZILAH ABDUL RAZAK

JADUAL WAKTU PETANG(BERKOMPUTER) ENCIK KAMARULHISYAM BIN TAHIR

SLIP GURU GANTI PAGI(BERKOMPUTER) ENCIK ARYADI BIN KATIMAN

SLIP GURU GANTI PETANG(MANUAL) PUAN NORASMAH BINTI ISMAIL

CARTA ORGANISASI TAHUN 2011 PANITIA SAINS SK SERI KAMPUNG TENGAH

PENGERUSI TUAN HAJI JOHARI BIN HASSAN GURU BESAR

NAIB PENGERUSI PUAN HAJJAH ROHAYAH BINTI IBRAHIM GURU PENOLONG KANAN 1

KETUA PANITIA PUAN ROZE BINTI PUASA

PEN. KETUA PANITIA PUAN MARYATI BINTI MARSAN

SETIAUSAHA PUAN SITI AISAH BINTI MOHD NOH

AHLI JAWATANKUASA ENCIK ALI RAHMAN BIN MAHMOOD PUAN IDAZAILIZA BINTI YAHYA PUAN FAZILAH BINTI ABDUL RAZAK ENCIK MOHD HAFIZ BIN SAAD