You are on page 1of 16

R. Nottingham: etvrti put i ezoterijsko kranstvo - 1. predavanje Odabrala i prevela: Ivana Beker Objavljivanje odobrio Theodore J. Nottingham.

Preneseno iz knjige The Fourth Way and Esoteric Christianity Rebecce Nottingham, Copyright Theosis Books, sva prava pridrana

Poetkom dvadesetog stoljea jedan je grko-armenijski ezoterijski uitelj s malom grupom uenika napustio Rusiju i revoluciju. Njegovo ime bilo je Georgij Ivanovi Gurijev. Naposljetku je stigao u Francusku i osnovao centar za poduku kojega je nazvao Institut za harmonini razvoj ovjeka. Tu je Gurijev poduavao razvojni sustav osobne transformacije kojemu je dao ime etvrti Put. Kroz njega je metafizike, duhovne instrukcije uspio uiniti dostupnima racionalnome znanstvenom umu, objedinjujui duhovni nauk Istoka sa znanou Zapada. Vrijednost ovog jedinstvenog postignua je neizmjerna. Bez Gurijeva, praktini put prosvjetljenja, nazvan "Rad", nikada ne bi dosegnuo zapadni svijet dvadesetoga stoljea. Njegova formulacija ovog ezoterijskog uenja uinila ga je dostupnim opoj populaciji, dok je ranije bio poznat u malim, ekskluzivnim grupama za koje je malo tko ikada uo. Nema kraja glasinama o vrlo zagonetnom gospodinu Gurijevu. O njegovom neobuzdanom ponaanju, o njegovim naumima i moralnom karakteru, i o njegovim izvorima. Ipak, jo uvijek se puno vie raspravlja o sustavu zvanom etvrti Put. ini se da nema kraja stalnoj potrebi osporavanja ili dokazivanja valjanosti etvrtog Puta, povezujui ga pritom s respektabilnim ili misterioznim izvorima. Jo vanije, ini se da nema jasnog razumijevanja suptilne transformacijske psiholoke prakse "Rada" koja je srce i sutina Uenja (Izrazi koji se koriste u terminologiji Rada i etvrtog Puta u ovom su tekstu pisani velikim poetnim slovom (Uenje, Objektivna Istina, Verifikacija, itd.; op. prev.). Otuda i stalna pitanja kako prakticirati "Rad" ili zato to uope initi, ili to je njegov cilj i rezultat. Glasine i rasprave nee vas odvesti nikamo u vaem traenju smisla i Istine u etvrtom Putu. Klevetanje je isto toliko lako koliko i idolatrija. Samo iskustveno razumijevanje i Verifikacija ovog Uenja kroz praksu moe otkriti njegov znaaj. Jednom kad imate Verifikaciju koja dolazi kroz praksu, ne moete pogreno razumjeti svrhu Uenja. A jednom kad razumijete svrhu i Objektivnu Istinu koja se tu nalazi, znat ete koliko je vrijedan Gurijevljev doprinos. U tom svjetlu, sve glasine, osobne karakteristike i rasprave o originalnim izvorima potpuno su irelevantne. Ono to nam je dano u psiholokom uenju etvrtog Puta, nazvanog "Rad", jest praktino, provjerljivo uputstvo o samorazvoju koje je ljudskom biu mogue; proces stvarne transformacije ljudske svijesti. On poduava samostvorenoj samotranscendenciji evoluciji. To je uputstvo kako rasti u svijesti. Pruajui novu perspektivu i probuenu Savjest, Rad nudi ansu da izaberemo biti stvarni. 1

*** Svatko od nas roen je s prirodom koja izvire iz najjaeg nagona ljudskog bia. Taj nagon je samoodranje, primarni imperativ opstanka. Psiholoka priroda nastala iz ovog neophodnog elementa temelji se na sebinom interesu, a izraava se kroz tenju za moi. Ljudska bia prirodno tee za moi nad svojim okrujem kako bi osigurala opstanak i ugodu. Otkrit ete da se skoro sve to radite moe pratiti unatrag do jednog od ovih elemenata kao motivacije. Razvoj koji je mogu onkraj ove automatske sebine motivacije za ivot jest psiholoka evolucija. Sutinska priroda svake osobe u interakciji s njenim individualnim okrujem stvara svu beskonanu raznolikost pojedinaca, koji ipak svi imaju iste osnovne nagone, stvarajui iste konflikte u ivotima i dogaajima, ak i u povijesti. Ovakvo stanje najprikladnije bi se moglo nazvati animalnom razinom ovjekova Bia. Skoro svatko ivjet e svoj ivot na toj razini, na njoj i umrijeti, nesvjestan da postoji ikakav drukiji put. K tome, mnogo toga na toj razini Bia je ispod ak i ivotinjske razine, primjerice ubijanje iz zadovoljstva, okrutnost, osveta, seksualna perverzija, ratovanje, zlonamjernost. Te stvari prirodu veine ljudi definiraju po kvaliteti kao neto ispod ivotinjske prirode. Za takvu se osobu moe rei da je u stanju slinom usnulosti. Voena sebinim interesom i automatskog ponaanja, takva osoba je organizam koji reagira na podraaje djelujui bez slobodne volje, i nesvjesna je toga. Ta osoba troi svoj ivot i energiju reagirajui mehaniki na svaku promjenu okolnosti, i u vanjskom ivotu i u unutarnjim stanjima. Svaki dogaaj izaziva reakciju koja je subjektivna i trai nagraivanje. Stalno promjenjivi vanjski dogaaji i unutarnja stanja stvaraju ivot koji se sastoji od beavnog slijeda reakcija. Takvo stanje naziva se San. Sve se odvija automatski i mehaniki. To je stanje ovjeanstva ono SPAVA. Iz tog stanja raaju se sve vrste konflikata, od ogorenosti do nuklearnog unitenja, svaka okrutnost, svaka mrva zlonamjernosti, svaki in nasilja. Ali nije ljudsko bie samo to. U svakome od nas takoer ima i neto autentino, sa svrhom. etvrti Put to naziva "Pravo Ja", i ui da ono postoji kao mogunost, odnosno kao dostino stanje koje u nama postoji iznad razine uspavanog stanja svijesti. Ta razina otvorena je za inspiraciju Objektivne Istine koja uvijek izraava dobro, jer Dobro je iznad Istine. Smjernica ili inspiracija koju moete primiti u ovom probuenom stanju dolazi s razine iznad vas, iz dimenzije Duha. Prema tome, vi morate podii vlastitu razinu svijesti do mjesta gdje moete uti viu svijest duhovnu smjernicu. To znai da morate izabrati, u trenutku - pored svih ostalih mogunosti - da budete samotranscendentni. Mogunost da se ivi na ovaj nain u Radu daje smisao svemu u vaem ivotu. Ali ivjeti to znai initi to. Znai prakticirati i prouavati ideje, i znai stalno birati samotranscendentno Dobro. Jedna od najvanijih toaka koje treba izvesti kad je rije o "biranju" jest da ono bude hotimini, svjesni in. Sami morate uiniti napor. Taj napor daje vam energiju i materijal za transformaciju. Ovo je neto to moete uiniti jedino 2

izborom, voljno. Biranje Dobra iznad sebinog interesa stvara psiholoku evoluciju koja se ponekad dogodi jednoj osobi koja je napravila samotranscendentne izbore; jednoj, ponekad. Razvoj ili evolucija mogua za osobu na ovoj Zemlji za vrijeme njena ivota jest psiholoka. Rezultat te samostvorene psiholoke evolucije jest duhovni rast. Duhovni rast, psiholoka evolucija, via svijest i razvijeno Bie sve ovo sutinski znai istu stvar, tj. opisuje viu razinu unutar vas. Svi ispravni putovi vode u tom smjeru. Iz naega uobiajenoga stanja svijesti moemo imati vrlo malo razumijevanja za nain na koji emo postati transformirana osoba. Uenje kako postati samotranscendentan zahtijeva prosvijetljene upute nekoga tko posjeduje razumijevanje ezoterijskog uenja. Uspenski: "Morate uiti od nekoga tko zna." S tom smjernicom, i znanjem i praktinim Radom, moete ostvariti razumijevanje koje podie vau razinu svijesti. Vaim postojanjem na toj vioj razini manifestira se Pravo Ja. Na poetku to moe biti samo trenutno iskustvo, ali ono se moe graditi svjesnom namjerom kroz bavljenje Radom. Postoji, dakle, stvarno znanje o transformaciji razine svijesti, ali je bolna aritmetika istina da je, unato tome to su znanje i znaaj dostupni svakome u svako vrijeme, samo nekolicina zainteresirana za ezoteriju, a jo ih daleko manje nae stvarnu, trajnu evoluciju u prirodi svog karaktera u Biu. Ipak, bezuvjetna ljubav koja proiruje ovu priliku za buenje vjerno ostaje uz nas, stalno dostupna, nepromjenjivo dobra. Kristov ivot proivljen je na svaki nain potreban da se svim ljudima pod svim okolnostima omogui osobno zajednitvo s Bogom. Nitko drugi Njega ne treba i ne moe slijediti na doslovni kri. To je zavreno. Kako god netko pronaao Boga, On je smisao, ma kako se put zvao. Postoje legitimni tradicionalni putovi k osobnom odnosu s Bogom, prije svega velike religije. Sve one imaju ezoteriju u svojoj sutini ili u svom mistinom aspektu. Meutim, ovo uenje ne izraava se u vanjskim oblicima, ritualima ili dogmama. Egzoterijski oblici svih religija vrlo rijetko donose stvarnu transformaciju, tj. individualnu evoluciju. Ali, uvijek je postojalo mnogo putova, kako bi svaki ovjek mogao pronai svoj. U kranstvu je mogue postii autentinu transformaciju kroz vrlo jednostavnu i potpuno istu inspiraciju koja nastaje iz iskustva empatije s Kristom i samotranscendentne Ljubavi prema Njemu. Mogue se potpuno i trajno izmijeniti iznenadnim radikalnim prosvjetljenjem u srcu i umu, iz kojega se raa objektivno razumijevanje. Mogue je ostvariti transformaciju kroz patnju, i premda je to put kojeg Bog najmanje eli, to je uobiajeni ljudski put, jer se mnogi nikada ne okrenu Bogu prije nego ponu patiti. Postoji put transformacije kroz nesebino motivirano oponaanje Kristove prirode. Postoji put izbavljenja ivotom usmjerenim prema Bogu. I zato to je On pokazao PUT, svaki put, vjeno i za svagda, postoji i pristup koji je dostupan intelektualnom, racionalnom, znanstvenom umu koji ne zahtijeva posebna religijska obiljeja. Samo Savjest. To je ezoterija. Rad je razvojni put za vrlo ozbiljne ljude koji ovu autentinu, trajnu promjenu u sebi ne mogu pronai akademskim, ili inspiracijskim, ili empatijskim, ili tradicionalnim religijskim 3

nainima. To je put praktinih psiholokih uputa ija je svrha proienje vaeg srca i uma, koje rezultira proirenjem svijesti. Utemeljen je na Objektivnoj Istini, i to je sutinsko ezoterijsko uenje koje je svijetu dao Krist unutarnji smisao Njegova uenja. Ezoterijsko ne znai skriveno ili tajno. To znai unutarnje: unutarnji smisao stvari. To je beskompromisno ist, te stoga strm i uzak put, na kojemu e ustrajati samo najposveeniji. Obzirom da je samotranscendencija elementarna snaga za promjenu u srcu svih stvarnih transformacija, u konanici je to jedini put. Kako je to strm i uzak put, on zahtijeva panju i napor, a to dvoje nas doslovno opskrbljuje energijom potrebnom za promjenu. Uenjem se moe baviti svatko, u svakom trenutku obinog, svakodnevnog ivota. To je unutarnja, psiholoka aktivnost koja u potpunosti ovisi o vaem osobnom naporu, vaim motivima i jasnom razumijevanju to inite i koja je svrha toga. Vi moete ispuniti prva dva uvjeta. Na nesreu, postoji samo nekoliko izvora koji vas tome putu mogu poduiti ispravno ili imaju ispravan cilj. Ako ste dovoljno sretni da pronaete takav izvor, bit ete u stanju za sebe verificirati Objektivnu Istinu u srcu Uenja. Jedna od tvrih toaka Rada jest da on nije pasivna aktivnost. Sluati, itati i stjecati znanje tek je poetni napor. Nakon toga, svaka osoba mora poduzeti osobni napor, primjenjujui specifine prakse i vjebe koje su usmjerene ka prosvjetljenju. Ti su napori skoro u potpunosti unutarnji i psiholoki. Njihov rezultat je vae autentino sebstvo u stanju nevezanosti, i istoa srca koja je sutinska priroda Poniznosti. Bavljenje Radom vodi Poniznosti koja zahtijeva najveu hrabrost. Od poetka morate razumjeti da je Rad definiran proces sa specifinim ciljem. Cilj Rada je razviti se, tj. poveati razinu Svijesti. Vaa razina Svijesti odgovarajue je izraena u razini vaeg Bia; prema tome, Bie se razvija sa Svijeu. Oni nisu odvojivi. Konani Cilj procesa Rada je stvaranje autentinog Dobra u osobi; objedinjeno, Savjesno ljudsko bie koje moe djelovati iz samotranscendentnog Dobra umjesto iz samoljublja. Proces bavljenja Radom poinje iskrenom eljom za stjecanjem Znanja o idejama i praksama. Rad moe zapoeti stvaranje transformacije u vama jedino kada vi ponete ideje i prakse primjenjivati na sebi. Znati o njima, razmiljati o njima, priati o njima, nee vas dovesti do promjene. Promjena zahtijeva individualni unutarnji napor i samo uenik moe proizvesti snagu za napor koji donosi promjenu. Kad je o ovome Radu rije, promjena znai transformaciju od Sna do probuene Svijesti, od egocentrine psihologije do samotranscendentne psihologije. Proces se openito moe opisati kao proiavanje psihologije, koje je proueno do detalja i iz specifinog kuta. Taj kut je nekritiko Samopromatranje. Samopromatranje je temeljna praksa u Radu i moe se razviti u trajnu perspektivu svjesnosti. Samopromatranje je usmjereno na vau psihologiju. Ono donosi svjetlost u va Rad. Ono to vidite unutar sebe u svjetlu Samopromatranja dat e vam informacije potrebne za transformaciju. Ne moete dosei samotrancendenciju ako nemate znanje o sebi. Potreban je ustrajan i opetovan napor kako bi se Samopromatranje prakticiralo ispravno, tj. s dovoljno objektivnosti da se bude nekritian prema onome to se 4

promatra, i dovoljno Savjesti da vas motivira na promjenu odreenog Pogrenog Rada. Prosvjetljenje iz Samopromatranja zapoet e promjenu unutar vae psihologije, jer ete sebe vidjeti u svjetlu Objektivne Istine. Tek kad doete do te toke, nakon uenja i opetovanog prakticiranja, saznat ete to Rad trai od vas, a onda ete morati odluiti elite li nastaviti. Svaka mrva napretka ovisi o vaem iskrenom naporu, tako da je nastavljanje uvijek na vama. Ako nastavite s Radom osjeat ete se gore, prije nego bolje. Promatrat ete, poput sputanog zatvorenika zaepljenih usta, dok vaa Osobnost hoda uokolo ponaajui se i govorei na naine koji nipoto ne reflektiraju ono najstvarnije u vama Pravo Ja. Sami sebi zvuat ete neiskreno i osjeat ete se nemonima. Iskusit ete osjeaj psiholoke vrtoglavice kada izgubite Steenu Osobnost prije nego to je Istinska Osobnost imala vremena narasti. Ali, doi ete do toke, ispoetka povremeno, gdje snaga Pravog Ja moe usmjeriti Osobnost. Vaa Radna Memorija, koja je pamenje o svemu to ste za sebe verificirali kroz praksu, rasti e, i unositi jasnou i davati snagu. Otkrit ete da ovaj proces stjecanja neega Svijesti uglavnom zahtijeva gubljenje stvari poput uobiajenih misli i emocija koje stvaraju buku u umu, tako da se unutra napravi mjesto s kojeg se moe uti. Otkrit ete da morate Raditi, hotiminim naporom, na svome putu do mjesta gdje moete poeti primati prosvjetljenje od Vie Svijesti. I otkrit ete da je znaajka psiholoke pozicije iz koje moete biti receptivni Poniznost. Poniznost nema zahtjeva, te stoga ima dovoljno unutarnje tiine da bi ula. Provjerite je li to ono to ste traili biti skroman i ist u srcu, u slubi Dobra. Ako traite osobnu mo, neete je u tom smislu rijei nai u Radu. Ne pristupajte Radu oekujui da budete nagraeni velianstvenim transformacijskim iskustvima. Dobit ete alat. Morat ete ga upotrijebiti sami kako bi stvorili transformaciju iz napora RADA. Iskusit ete otpor iznutra i izvana. Vie neete ii niz struju. Okrenut ete se i struja e tei protiv vas. Gurijev, Uspenski i Nicoll zvali su to ezoterijskim kranstvom, pa nema razloga za odbacivanjem tog naziva. Ako shvaate da je ezoterijsko uenje u kranstvu uenje o Objektivnoj Istini, onda shvaate da svako uenje iz Objektivne Istine moe biti isti put iz istog izvora kroz cjelokupnu ljudsku povijest, izraen u razliitim kulturnim i povijesnim pojmovima. Koritenje kranskog uenja u ideji o samotransformaciji daje Radu vrstu filozofsku i etiku utemeljenost koju je sadanja generacija Gurijevljevih kola i grupa napustila. Objektivna Istina sadrana u ovom Uenju moe se verificirati osobnim iskustvom a Rad vas ui da sve verificirate za sebe. Istina je svuda ista, sve vrijeme, za svakoga, i posljedino provjerljiva. *** Postoji mnogo knjiga Gurijeva i njegovih uenika, kao i onih o njima i etvrtom Putu. Zato se ne bih zadravala na materijalu koji se lako da pronai bilo gdje. Isto tako, ono to se o Radu u etvrtom Putu moe pretpostaviti iz vanjske pozicije ima malo veze s njegovom impresivnom stvarnou, to povijesni i anegdotalni materijal ini irelevantnim. 5

Ono na to ovdje elim obratiti panju jesu neki specifini problemi prisutni u sadanjoj generaciji poduavanja Rada. Rad je psiholoka metodologija etvrtog Puta. Postoje nebrojeni naini na koji je Rad iskrivljen, to ini njegovu stvarnu sutinu nedostupnom. Taj gubitak naveo je mnoge da izgube svoju duu u korupciji ovog duhovnog puta, u biznisu kupnje i prodaje stjecanja osobne moi. Kad je rije o sadanjoj generaciji grupa etvrtog Puta, neke od njih nehotice otkrivaju perverzije ili iskrivljenja, ili razinu Bia njihovih razli itih voa. Neke grupe ostale su tvrdo kristalizirane u oformljenoj dogmi i strukturi, kako bi osigurale apsolutno pridravanje doslovnih rijei Gurijeva i idolizaciju njegove osobe. Neke grupe stvorene su s namjernom zloupotrebom ideja i pogrenom prezentacijom Uenja, u svrhu postizanja osobne koristi za uitelja. Iako je iskrivljenje ideje "ezoterije" u mentalitet tajnog drutva imalo odreenu validnost u svijetu poetkom dvadesetog stoljea, ono svejedno i nadalje ostaje iskrivljenje u Radu etvrtog Puta. Ono se koristi kao marketinka taktika jer ljudi vole tajne. Vole da im se otkrivaju tajne. Vole uvati tajne i vole ih otkrivati drugima. Vole superiornost i mo koje osjeaju kad znaju neto to ostali ne znaju. Kad je neto tajno, to se ini posebnim, a oni koji imaju pristup tajni i sami se osjeaju posebnima. Prodavanje tajni uvijek pali jer se kupac osjea monim. Ali, u Radu ezoterijsko znai unutarnje unutarnji smisao stvari. To ne znai skriveno ili tajno. U sluaju Rada, to se doslovno odnosi na unutarnji smisao Kristovog Uenja o osobnoj transformaciji duhovni razvoj. Gurijev je to zvao "Ezoterijsko kranstvo", kao i njegovi najvaniji uenici, Uspenski i Nicoll. Ezoterijsko uenje nije skriveno. Bilo bi skoro nemogue konceptualizirati uenje etvrtog Puta samo na osnovu Gurijevljevog pisanja. Uspenski ga je izrazio u intelektualnim pojmovima kozmolokog sustava, kroz novi model Univerzuma utemeljenog na ezoterijskom uenju. Nicollov doprinos je od jednakog znaaja; on se usmjerio na Objektivnu Istinu najjasnije izraenu u ezoterijskom kranstvu. Ni jedan od ovih mukaraca nije bio savreno ljudsko bie. Svaki od njih imao je svoju subjektivnost s kojom se trebao izboriti, ali oni su postigli neto izvanredno. Zajedno su ostavili prosvijetljene upute za samoostvarenu evoluciju. Rad. To je sveti put. Dananja era globalnih masovnih medija i raunalne tehnologije okonala je ezoterijsku tajanstvenost. Svo raspoloivo znanje virtualno je dostupno svima zainteresiranima. Naalost, ono to e tragaoci nai u reprezentativnim kolama i grupama etvrtog Puta jest degenerirana verzija, poduavana bez jasnog konteksta i svrhe. Elitistika ideologija "tajnih drutava", kao i oboavanje uitelja i poslunost, nastavljaju se i dalje, umjesto stvarnih uputa i usmjerenog procesa. Stjecanje osobne moi i nagraivanje postali su smisao uenja, umjesto samotranscendencije i proirenja svijesti. Rad je put prema razini gdje svijest postie zajednitvo s Bogom posredstvom Duha. Pogrenom interpretacijom ovog Cilja, sustav etvrtog Puta moe biti, i bio je manipuliran kako bi se uenike uhvatilo u klopku i prevarilo, i tako prouzroilo tetu u 6

njihovoj psihologiji. Svrha ovog sustava je da proisti i ozdravi vau psihologiju i prosvijetli Svijest. No on je upotrijebljen protiv ranjivih uenika, za pljakanje njihovih dua i bankovnih rauna. Kao i kod konvencionalne egzoterijske religije, ljudi uju rezonanciju Istine i budu privueni time. Meutim, u Gurijevljevim kolama ili grupama nee pronai Istinu. Ono to se moe pronai jesu kultovi s razliitim uspjehom. Potencijalni uenici dovode se u zabludu i iskoritavaju se, sprijeeni u razvoju kroz Rad od strane samih uitelja i organizacija koje bi ih trebali poduavati etvrtom Putu. Bilo je lako izvesti korupciju uenja, ne samo zbog promaivanja konteksta i cilja, nego i zato to je Gurijev poduavao specifinu kozmologiju, koristei nain izraavanja koji vas moe oarati i fascinirati zauvijek. Ili isti ti izrazi mogu uenika odvesti do psiholokih, transformativnih ideja Rada. Rad nije Kozmologija i nisu Pokreti, premda oni imaju svoje mjesto u sustavu. Rad je psiholoko Uenje u srcu etvrtog Puta. On je unutarnji smisao etvrtog Puta, ezoterijski smisao onkraj Kozmologije i Pokreta. Kozmologija se ne moe sva doslovno verificirati, a Pokreti, jasno je, nisu mogui svakom ueniku koji traga za transcendencijom. Rad, koji je svima dostupan i svatko ga moe verificirati, jedini je aspekt etvrtog Puta koji u ueniku moe stvoriti psiholoku transformaciju. On je JEDINI psiholoki dio Uenja koji je znaajan za transformaciju. *** Rad je na nekoliko vrlo vanih naina temeljno drukiji od svih ostalih putova za svjesni razvoj. Za poetak, premda psiholoki sustav, Rad se ne slae sa standardnom psiholokom pretpostavkom da ljudsko bie ima svijest. Moderna psihologija pretpostavlja da osoba koja je budna i hoda uokolo ima svijest. Rad tvrdi da je svaka osoba u takvom budnom stanju zapravo u stanju Budnog Sna, u kojem je prisutno vrlo malo svijesti. Ali i nauava da se svijest moe razviti putem specifinih hotiminih napora. Rad ui kako razviti svoju svijest kroz ideje i psiholoke prakse koje grade novu vrstu razumijevanja. To zahtijeva veliki unutarnji sukob sa stavovima osobnosti i momentumom Spavanja u ivotu. Sljedea ideja je jedna od sutinskih u Radu. Ona se razlikuje od svake religijske tradicije i openite ljudske pretpostavke da se na Zemlji vri Boja volja. Boja volja se ne vri na Zemlji, i to se moe verificirati. Svo zlo i patnja koje vidite u svijetu nisu rezultat Boje volje, jer Boja priroda je JEDNA. Ta jedna znaajka je Savreno Dobro. Ono to stvara kaos nasilja i patnje jest volja individualaca da djeluju i ive iz sebinih motivacija. Na Zemlji se ne vri Boja volja, nego volja ovjeka. Ako vjerujete da je Boja priroda neto drugo osim savrenog Dobra, to onda tujete? Samo je Dobro vrijedno tovanja. Nicoll: "... Religiozni ljudi obino zamiljaju da je ono to se dogaa na Zemlji uvijek Boja volja, i pokuavaju jedni druge utjeiti i ohrabriti tom milju, ak i suoeni s potpuno besmislenim i sluajnim nesreama, katastrofama i smrtima. Ljudi koji nisu religiozni to uzimaju kao dokaze da nema Boga ... Ljudi sude ima li ili nema Boga po onome to se 7

dogaa na Zemlji. U svakom desetljeu piu se knjige koje dokazuju da je postojanje Boga nemogue, obzirom na injenicu da je tako mnogo zla u ivotu i tako mnogo okrutnosti i tete u prirodi, a veina ljudi u privatnosti svojih vlastitih misli dolazi do istog zakljuka. Obzirom na to, i argumentirajui sa stanovita vidljivog svijeta, je li mogue vjerovati da Bog kao vrhunski princip najvieg Dobra postoji?... Ako dokaze o postojanju ili nepostojanju Boga uvijek traimo u vidljivom svijetu, time neemo dobiti nita. Prema tome, izvlaiti zakljuke o Bogu prema onome to se dogaa na Zemlji znai krenuti s potpuno krivog stanovita. Ljudi stalno kreu s te pogrene razine ... Oni vidljivi vanjski svijet smatraju prvom pozornicom boanske osvete i u dogaajima vide Boju ruku koja kanjava ili nagrauje ljudska bia prema njihovom ponaanju. Ljudi vide Boga kao pravo ili pravdu na Zemlji. Vide Boju ruku u ratu i vjeruju da je Bog na njihovoj strani, te kako e pobjeda znaiti da je Boja volja ispunjena. To je vanjska, na osjetilima osnovana ideja o religiji, koju je Krist ukorio. On je rekao da svi ljude trpe istu sudbinu dok se ne pokaju, ali to znai 'pokajati se'? Rije koja se kroz cijeli Novi zavjet prevodi kao 'pokajanje' na grkom jeziku je 'metanoia', to oznaava preobraaj svijesti. Grki lan 'meta' nalazi se u nekim rijeima koje se koriste prilino uobiajeno, npr. metafora, metafizika, metamorfoza. Uzmimo metaforu; ona znai preneseno znaenje. Govoriti metaforiki znai govoriti mimo doslovnih rijei, prelaziti preko ili iznad, i tako prenijeti znaenje onoga to je reeno onkraj izgovorenih rijei. Metafizika se odnosi na prouavanje onoga to je izvan iskljuivo vidljive fizike znanosti, primjerice prouavanje prirode Bia, ili teorije znanja, ili injenice svijesti. Metamorfoza se koristi za opis transformacije oblika u ivotu insekata, transformaciju iz gusjenice u leptira prijelaz ili transformaciju jedne strukture u potpuno novu strukturu, u neto onostrano. Prema tome, lan 'meta' ukazuje na prijelaz, ili transformaciju, ili onostranost. Drugi dio rijei koja se prevodi kao pokajanje noia izvedena je od grke rijei 'nous', to znai um/svijest. Rije metanoia u njenom sutinskom znaenju oznaava transformaciju svijesti." Nicoll: "Ui se da je radikalna, trajna transformacija mogua, a Metanoia je tehniki opis toga. Ali ovjek ne moe trajno dosegnuti svoju viu razinu sve dok u sebi ne izgradi poveznicu s idejama koje ga postupno mogu uzdii iznad trenutno postojee razine. Ideja o samorazvoju ovjeka, ideja Metanoje ili transformacije svijesti i ideja o Kraljevstvu Nebeskom jesu povezane i srodne ideje ... Kristovo uenje je uenje o moguoj individualnoj evoluciji u ovjeku ... Svatko na ovoj planeti sposoban je za odreeni unutarnji rast i individualni razvoj, i to je istinsko znaenje i najdublji smisao Kristovog uenja, a poinje Metanojom." Rad je Uenje o procesu zvanom Metanoia, koji je psiholoki preobraaj. *** Postoji jedan vaan zajedniki element u veini religioznih uenja, kako u drevnima tako i u metafizikim ideologijama New Age-a i mnogim popularnim vjerovanjima ili razvojnim 8

sustavima, koji je u neskladu s Objektivnom Istinom. To je takoer i ono to, izmeu ostaloga, Rad ini vrlo razliitim od ostalih putova. Skoro svi popularni razvojni sustavi ue da duhovni rast razvijena Svijest rezultira dobicima u materijalnome svijetu, osobito bogatstvom i zdravljem. Takva ideologija tvrdi da via svijest ili psiholoki/duhovni rast iscjeljuje fiziko tijelo i osigurava bogatstvo u fizikom svijetu. To nije tono. Materijalni svijet ne moe odrediti razvoj u duhovnoj ili metafizikoj sferi. Niti metafizika dobit moe biti viena ili mjerena zemaljskom materijalnou. Ono to je mogue, a to se tumai iskrivljeno, jest da podizanje razine Bia privue razliite utjecaje i okolnosti, jer vae Bie djeluje na va ivot. Vaem tijelu moe se dogoditi bilo to, i zapravo svaije tijelo pati i svaije tijelo umire. Vi trebate ne dozvoliti da vae psiholoko stanje ovisi o okolnostima materijalnoga svijeta. Vi moete razviti Svijest neovisno o vaoj kondiciji ili bilo kojim okolnostima. Obzirom da je razvojni put sutinski uvijek iznad vas, dostupan u svakom trenutku, ivotne okolnosti ne predstavljaju ogranienje za vau moguu razinu Svijesti. Ovo je duhovna Istina, lako provjerljiva. Jasna objektivna opservacija dokazat e vam da zdravlje i bogatstvo nemaju nikakve veze s osobnom duhovnom prirodom ili razinom Svijesti. Najuspjeniji i najaktivniji ljudi na svijetu teko da su odgovarajue duboko duhovni ili razvijeni u Svijesti ili Biu. Niti se najautentinije razvijeni i duhovni ljudi nuno nalaze meu bogatom jogging-elitom. Gore navedene ideje pogreno su protumaene ak i unutar legitimnih tradicionalnih sustava. Pogrene interpretacije ukazuju na niu razinu razumijevanja i izraavanja duhovne istine, i sluajno ili ne dobro se prodaju. Tu se mijeaju razliite razine Razumijevanja. Duhovnom rastu pripisuje se odgovarajui materijalni rast. Tvrdi se da e va svjetovni ivot postati savren ukoliko va duhovni ivot postane savren. To je eljeno razmiljanje [wishful thinking] u punom sjaju. Pogledajte ivote svetaca. Svakome se u ivotu moe dogoditi bilo to, ukljuujui siromatvo i bolest. Ali u ivotu se ne moe dogoditi nita to bi moglo sprijeiti razvoj Svijesti. Razvijeno Bie, koje je izraz Svijesti, moe prihvatiti ivot takav kakav jest, i nastaviti se izraavati, stvarati i ivjeti u Dobru. To ne znai da vaa psihologija ili duhovna razina nemaju utjecaja na fiziko tijelo, ali ozbiljna je greka vjerovati da e neki odreeni put rezultirati savrenim ivotom u fizikome svijetu; ako je dobitak u fizikome svijetu makar i u najmanjoj mjeri dio vae motivacije za slijeenje duhovnog puta, neete razviti nita. To je pogrean pristup, i nije dostupan razini duha. On vae napore ini uvjetovanima i sebinima, to je antiteza transcendenciji. Ova velika la, da e sljedbenici bilo kojega uenja postii zemaljsku superiornost i mo, ukljuujui zdravlje i bogatstvo, zavodi ljude podalje od mogunosti stvarne duhovne transformacije, obzirom da stvarna duhovna transformacija ovisi o istoi vaih motiva i znai kretanje od egocentrine psihologije prema samotranscendentnoj psihologiji. Sa samotranscendentne razine moete vidjeti djelominu istinu iz koje nastaju pogrene formulacije. Shvatit ete da su via razina Svijesti i duhovni rast jedno te isto. Duhovno razumijevanje s vie razine Svijesti mijenja vae ivotne preokupacije i interese, a vaa 9

nevezanost za ivotne okolnosti ostavlja vas zadovoljnim onim to jest. Niste vie toliko zainteresirani za ono to moete dobiti ili uiniti, koliko to moete dati i postati. Stvarno razvijeno Bie posjeduje strpljenje i mir. Ono je zadovoljno ekanjem ili djelovanjem bez zahtjeva, jer je ivjeti u Biu bogato smislom. Je li vanjski ivot teak ili lagan ostaje nevano, jer se vae srce i um kreu ispravnim putem. To daje smisao svakome danu, i mogunost da se u svakom trenutku bude na putu, u ovom sluaju da se bude u Radu. *** Postoji jo jedna vrlo vana praksa koja se stalno zloupotrebljava, osobito u kolama etvrtog Puta. To je praksa dovoenja vae svjesnosti u sadanji trenutak. Ako se ova psiholoka vjeba izvodi pravilno, ona je alat. Pravilno prakticiranje znai precizno "dovoenje vae svjesnosti u sadanji trenutak". Ta e vas praksa izvesti iz mehanikog momentuma ivota i vae Identifikacije s njim. Umjesto da budete potpuno u Snu i zarobljeni u automatskim reakcijama, podiete vau svjesnost iz tog hipnotikog stanja do spoznaje sadanjeg trenutka kojeg ivite. Najprije osjeajui svoje tijelo u ovdje i sada, zatim irei svoju svjesnost kako bi tijelo ukljuili u njegovo okruje, a iz vaeg neposrednog okruja u iri razmjer. Primjeujete da osjeate napetost, da su vam obrve skupljene, ili tapkate nogom, ili vam je eludac stisnut, i hotimino oslobaate energiju i oputate se. Odbijate svim mislima ili emocijama pristup vaoj panji koja je fokusirana na sadanji trenutak. Gledate, primjeujete, oslobaate se napetosti, i na nekoliko trenutaka niste dio mehanike struje ivota. Kao rezultat, moete imati snaniji osjeaj Pravog Ja. Istupanje iz vae mehanike svijesti na nekoliko trenutaka minoran je oblik prakticiranja Pamenja Sebe. To je vrijedna praksa koja vas moe odvesti van momentuma Sna, dati vam iskustvo razmjera i neku svjesnost o Sebstvu izvan tog mehanikog momentuma na trenutak. Isto tako, ona praktiaru daje iskustvo oslobaanja od Identifikacije i Negativnih Emocija "u trenutku". To je posljednji dio koji je iskrivljen u uputama etvrtog Puta, pri emu se ta vjeba naziva Pamenje Sebe iako ona to nije, i pri emu se uenika poduava da se mora suoiti sa svakom potekoom Pamenja Sebe. Kad bi uenik mogao prakticirati puno Pamenje Sebe, onda bi mogao dosegnuti Pravo Ja, ali Pamenje Sebe ima mnogo oblika i stupnjeva. Uenik-poetnik ne moe uskoiti u prisutnost Pravog Ja jer je Pravo Ja jo uvijek nepoznato i neoblikovano, dakle ne postoji mjesto u koje bi uskoio. Ako paljivo promatrate, vidjet ete da se irenje svijesti na razini svjetovnog ivota odvija horizontalno. Ono poinje od toga da postajete svjesni sebe fiziki, i iri se do kontekstualne, psihike svijesti o sebi. Iako ta praksa moe pruiti vrijedno znanje, ona je alat, a ne kraj. Ona nije cesta prema Svjesnoj Evoluciji, nego jedan od mnogih alata koji slue za kreiranje odreene vrste svjesnosti, i u tome je od pomoi. Ona ne stvara Pravo Ja, nego isti put kako bi ga privremeno osjetili, i najvanije ona nije Pamenje Sebe.

10

Do zloupotrebe ove prakse u etvrtom Putu dolazi kad uenik postane ovisan o osjeaju osloboenosti od Identifikacije ili bolnih emocija makar i na nekoliko trenutaka onda je to alat za emocionalnu disocijaciju. Ili kad se uenika savjetuje da koristi ovu praksu kako bi postao Neidentificiran kad god iskusi Negativne Emocije. Koritena na takav nain, pretvara se u mehanizam za izbjegavanje i ueniku ne doputa mogunost Promatranja, prepoznavanja i odvajanja od Pogrenog Rada koji i dalje stvara Negativne Emocije. Kad iskustvo Negativnih Emocija tretira ovom praksom, uenik ostaje zarobljen u slijepoj ulici. Odnosno, Negativne Emocije = unesi svijest u sada i ovdje fizikog svijeta = privremeno oslobaanje od emocija = nema jasne Opservacije o tome to su Negativne Emocije i s ime su povezane u psihologiji = nema bavljenja time, ili razumijevanja, ili Rada na tome kako bi se postigla transformacija. Tako uenik koji vri praksu na pogrean nain ne moe graditi strukturu Razumijevanja kojom bi se postupno mogao uzdii do trajne razine Neidentifikacije. On moe samo uvijek iznova pokuavati skoiti i dodirnuti to stanje. Dodirnuti to stanje je mogue. ivjeti u njemu zahtijeva izgradnju. Izgradnja zahtijeva dugoronu panju i napor. Rad nam prua mnogo alata i ideja za kreiranje transformacije. Primarna, sutinska praksa je Samopromatranje. Kroz Samopromatranje uite se vidjeti kako funkcionira vlastita psihologija. Putem Samopromatranja uite "spoznati samoga sebe". To je temeljna praksa iz koje raste svako razvoj. U usporedbi s njom, praksa "bivanja prisutnim" nudi malo znanja s kojim moete Raditi. Tako ova iskrivljena praksa zaustavlja razvojni proces i prijei ueniku postizanje razumijevanja koje se dobiva kroz Samopromatranje. Isto tako, dri uenika zarobljenikom "kole", jer do razvoja ne moe doi pogrenim prakticiranjem. *** Sljedee iskrivljenje koje se pouava u kolama etvrtog Puta apelira na elju da se izbjegne patnja koju doivljava svaka osoba. Tvrdi se da vas Rad ui kako zaustaviti patnju. Istina o Uenju jest da vi uite kako zaustaviti nepotrebnu patnju, to nije ista stvar. rtvovati vau patnju, uiti kako postati objektivan prema njoj, nevezan za nju nije ni nalik emocionalnoj disocijaciji koja je rezultat pogrene prakse. Emocionalna disocijacija je pogrean rad Emocionalnog Centra i potpuno ograniava vau sposobnost da primite Rad. Kroz aktivni proces Rada nauit ete to je Nepotrebna Patnja i osloboditi se nje. Ali, prodaje se ideja da je via svijest osloboena ljudske patnje. To nije istina. Na jedan nain pati vie, na drugi manje. Ideja Neidentifikacije je jasnoa i istoa u Emocionalnom Centru, a ne odvojenost od njega. Postoji jo jedno vrlo grubo iskrivljeno tumaenje jedne ezoterijske ideje koja se poduava u najuspjenijim kolama etvrtog Puta. Rije je o ideji "plaanja", a iskrivljena je opet na nain da se psiholokoj istini pripisuje doslovno znaenje. Gurijevljeve "kole" ue da morate platiti za ono to dobijete, preciznije dati novac i usluge koli. Princip bi trebao biti da ete vie cijeniti ono za to date novac, a ideja se koristi kako bi se uenike uvjerilo da moraju dati velike iznose novca "koli": obavezna 11

davanja, posebne donacije, kazne, itd., da bi primili Uenje. Napomenut emo da kole imaju odreene financijske potrebe i da je primjereno da uenici koji mogu podijeliti taj teret tako i postupe. Ali to nije ezoterijska ideja o plaanju. Ideja da morate platiti za ono to dobijete ispravna je kad se razumije psiholoki. Istina ovog duhovnog principa je da morate neto rtvovati kako bi stekli Svijest ili Bie, tj. evolvirali. Razlog tome je da morate iznutra neto otpustiti kako bi napravili prostor za razvoj Svijesti. Ako ste zapeli u mehanikom stanju koje svijest dri uspavanom i nita niste otpustili, promjena je nemogua. Promjena je sutinska. Ne moete se promijeniti i ostati isti. U Radu, promjena znai rtvovanje sebinog interesa. To rtvovanje je vae plaanje, duhovno/psiholoki govorei. Dakle, postoji Objektivna Istina u ideji da svaka osoba mora "platiti" kako bi dobila od Uenja. Psiholoka Istina u Radu jest da je vae "plaanje" napor koji inite, svaki napor koji napravite kako bi se probudili. Kad, primjerice, rtvujete svoju potrebu da budete u pravu, dobit ete slobodu od psiholoke tiranije i patnje zbog toga to morate biti u pravu. Ovo je pravilno razumijevanje plaanja i dobivanja u Radu. Cijeli koncept rtvovanja u Radu mora se pravilno razumjeti, inae razvoj nije mogu. U skoro svakom uenju ova ideja koristi se kako bi se iz uenika izmamio novac i dobrovoljni rad. Tumai vam se da morate rtvovati svoje vrijeme i energiju kako bi doprinijeli zajednici fizikim radom ili uslugama i, naravno, morate dati novac, mogli ga smoi ili ne. Uz napomenu da ove vrste rtvovanja nemaju potencijalnu vrijednost, kljuno je razumjeti: ono to Rad trai od vas da rtvujete je vaa patnja, odnosno vaa Nepotrebna Patnja. Samopromatranje e vam osvijetliti sve to trebate rtvovati, i nauiti vas razlikovati Nepotrebnu Patnju od Potrebne Patnje. Samopromatranje, uz znanje Rada i Savjest, razotkrit e vam sve to morate rtvovati da bi razvili Svijest. Cijela ideja rtvovanja toliko je zagaena perverzijama da je od vitalnog znaaja da razumijete kako u Radu rtvovanje vrite tako to inite napor da ideje primijenite na sebi. Taj napor moe ukljuivati stjecanje znanja, otvaranje vaeg uma, usmjeravanje misli, hotimino koritenje vae panje i energije, iskrenost, potenje, posveenost i stvarno prakticiranje psiholokih vjebi Samopromatranja, Unutarnje Podjele, Neidentifikacije, Vanjske Konsideracije (vanjskog pridavanja znaaja, op. prev.), i jo mnogo toga. Ove ideje tako su sloene da samo putem iskustvene Verifikacije prakse moete razumjeti njihovo pravo znaenje. Tako ete poeti razumijevati to trebate i kako moete rtvovati. Prvo to ete razumjeti jest da je ovo rtvovanje psiholoka/duhovna praksa, a ne direktiva materijalnoga svijeta. Ako ovu ideju rtvovanja uzmete izvana, tj. egzoterijski, jednostavna matematika "to vea rtva, to vei dobitak" postaje pravilo. S te razine razumijevanja nastaju sve perverzije; tako siromani ljudi alju svoje ivotne uteevine TV-propovjednicima, ili namjerno stvaraju patnju kako bi rtvovanje bilo vee, sve do doslovnog rtvovanja ljudskog ivota. rtvovanje bilo koje vanjske stvari uvijek je lake (linija manjeg otpora) od rtvovanja ega, Steene Osobnosti, Slike koju imate o sebi, Unutarnje Konsideracije i svih vrsta Identifikacije. Lake je, ali je i opasno. uvajte se religija, kola, razvojnih 12

putova ili sustava koji zahtijevaju da rtvujete svoj novac i svoje vrijeme njima za plau. Oni su ili neto temeljno pogreno razumjeli o stvarnom razvoju Svijesti, ili namjerno zloupotrebljavaju ideju za vlastitu korist. Ako Radite ispravno i rtvujete ispravno i dogaa vam se stvarna psiholoka transformacija, onda ete eljeti dati neto zauzvrat onome to je vama dalo to udo. Kad doete do te toke, inspiracija e vam rei kako da uzvratite, a nain e biti za svakoga drukiji. Dobrovoljni rad, pa i novac, tada e biti darovi zahvalnosti i potovanja. Takvi darovi su isti. *** Sljedea od sredinjih ideja Gurijevljeva uenja koja se pogreno poduava je ideja o graenju due. Ovo je jedna od temeljnih ideja i vjerujem da je u pitanju nerazumijevanje duhovnog koncepta, ili samo pogreno provoenje procesa. U kozmologiji etvrtog Puta reeno je da svjesnim naporom moete izgraditi duu koja postoji u Vjenosti (u elektronskom svijetu, da tako kaemo). Duhovna stvarnost je takva da sve ono to ne dolazi iz vie svijesti ne zavrava nigdje, jer je proisteklo iz sna. San ne moe proizvesti neto vjeno. Prema tome, vi ne moete graditi svoju duu, obzirom da nemate viu svijest. Moete graditi svoju svijest, to moe rezultirati ostvarenjem due. Meutim, kroz viu svijest otkrit ete da primate, a ne da gradite duu. Razvijanje vie svijesti, a to je ono to moete graditi, je Rad za spas due otkupiteljski ivot koji stvara unutarnji prostor prijemivosti. Ezoterijsko uenje govori da morate organizirati vaa tri postojea tijela kako bi vam postalo dostupno boansko tijelo. To znai graditi svoju duu, ali samo u smislu stvaranja uvjeta neophodnih za posjedovanje etvrtog, boanskog tijela. to posjedovanje boanskog tijela znai u odnosu na duu, ne moe se znati. To zacijelo ne znai da vi takvi kakvi jeste moete biti besmrtni u boanskoj svjetlosti. Ali moe znaiti da e svako dobro koje napravite postati provodnik svjetlosti, te da e dospjeti do sfere boanske svjetlosti, dakle postati besmrtno. No ideja da ete besmrtno posjedovati vau vlastitu osobnost mora vas uplaiti ako je uzmete ozbiljno. Obzirom da ovo Uenje spada u ezoterijsko kranstvo, pravo razumijevanje ove ideje ne kae da morate izgraditi svoju duu, jer ako bi je mogli stvoriti sami rezultat bi bio Frankenstein sainjen od iskrivljenja nastalih vaim ogranienostima. Ono to moete uiniti kroz Rad jest da unutar sebe stvorite proieni prostor u kojemu moe obitavati ono to se u tradicionalnom kranstvu naziva Duh Sveti. Taj prostor je Via Svijest. Via Svijest, bivajui na potpuno drukijoj razini, ima psiholoku orijentaciju razliitu od Sna, te moe primiti utjecaje odozgo. Ako unutar vas nema prostora koji je dovoljno oien od sebinog interesa, onda niste dostupni viim utjecajima i Duh ne moe prodrijeti i krstiti vas, jer nema prostora prijemivosti u koji bi mogao ui. U Radu je rije o proienju nae psihologije i emocija, ienju unutarnjeg prostora kako bi bili otvoreni, sposobni da budemo prijemivi i outimo neto od onoga to Rad naziva viim utjecajima ili od Vie Svijesti, ili onog to je povie nas, duhovno govorei.

13

Dakle, proces krtenja u tradiciji Ezoterijskog Kranstva suprotan je egzoterijskom ritualu uranjanja pojedinca u vodu. Simbolino uranjanje osobe u Duha Svetoga obrtanje je stvarnog procesa. Niste vi ti koji uranjaju u Duha Svetoga i izlaze ispunjeni njime. Duh Sveti uranja u vas, i to samo u mjeri u kojoj je va unutarnji prostor prijemiv. Radom se stvara taj prostor. Iskustvo je univerzalno, stoga su proces i transformacijsko iskustvo isti za sve ljude u svim vremenima. To je prepoznatljivo i provjerljivo. *** Ako vas zanimaju moi koje ete stei bavei se Radom, trebali bi tono znati to su one. Bit ete sposobni transcendirati vae osobne elje u korist vieg dobra. Neete vie biti natjecateljski nastrojeni. Neete vie osjeati potrebu da se branite, ali ete to moi ukae li se potreba. Osjeat ete se ugodno unutar sebe. Vae akcije bit e motivirane jedino Dobrom, jer Dobro je priroda razvijenog Bia. Vae Pravo Ja nee bacakati uokolo ivotne okolnosti. Pravo Ja naprosto e prikladno odgovarati, uvijek stvarajui Dobro. Vaa subjektivna patnja bit e manja, ali e objektivna patnja biti vea. Vaa Savjest e rasti i primati utjecaje koji mogu stvoriti stvarnu, trajnu promjenu evoluciju. Iskusit ete mir, prihvaanje, spokojnost, uvaavanje, zahvalnost, radost, skromnost, opratanje, svjesnu inspiraciju, hotimi nost u akciji. Sigurno ste za neke od ovih ideja, u obliku izvedenica, uli i iz drugih izvora. Potencijalne moi koje se uenicima nude u postojeim kolama etvrtog Puta dolaze sa razine miljenja utemeljenog na osjetilnom opaanju. One apeliraju na Osobnost. Govore da ete postii samo-majstorstvo i mo da "inite". Probudit ete se iz iluzije ivota. Ostvarit ete svoje vie sebstvo, poboljanu verziju sebe. Otkrit ete svoje Pravo Ja. Oslobodit ete se uobiajenih pravila koja upravljaju ivotima drugih ljudi i bit ete sposobni djelovati hotimino, postiui rezultate koje elite. Primit ete skriveno znanje koje je nedostupno van "kole". Nauit ete kako iskusiti stanja vie svijesti. Dospjet ete pod izravnu mo C Utjecaja. Imat ete razumijevanje kojeg uspavano ovjeanstvo nema. Saznat ete ezoterijske tajne o tome kako stvoriti svoju duu. Bit ete u stanju stvoriti vlastitu duu, i to e vam dati besmrtnost. Vano je napomenuti da nijedan od ovih izraza moi nije potpuna la, nego predstavljaju niu razinu izraavanja Objektivne Istine iza njih, ili preciznije iskrivljenje. Oni ne izraavaju kontekst i cilj Rada. Njihova je svrha da privuku Osobnost. Je li to iskrivljenje namjerno ili je manifestacija nedostatka Bia, u tome nije poanta. Poanta je u tome da osoba ne moe rasti u Radu ako njeni motivi proizlaze iz sebinog interesa. Rad ne moe sluiti sebinim motivima jer Via Svijest ovisi o samotranscendenciji. Zato svatko tko pristupa Radu mora od samog poetka razumjeti da je daleko vanije odricanje od sebinog interesa i odricanje od traenja nagrade, nego stjecanje osobnih svjetovnih moi i samo-majstorstva u uobiajenom smislu. A takvo odricanje sebe zahtijeva neizmjerni napor RAD. ***

14

Sav Rad odnosi se na podizanje razine Svijesti i evoluciju razine Bia. To je osoban, unutarnji, psiholoki Rad, jer je to prostor u kojem moe doi do razvoja. Vae Bie, koje je manifestacija vae Svijesti, isto tako je izraz vae psihologije. Cilj procesa je razmontirati Steenu Osobnost putem napora koji je osvjetljuju i oduzimaju joj mo. Cilj je proistiti psihologiju od onoga to je lano i neautentino, jer psiholoki uvjeti ometaju razvoj Svijesti. Ti elementi se prouavaju, imenuju i transcendiraju, inei proienijima srce i um, osjeaje i misli, tj. psihologiju. Ovaj Rad, koji poinje znanjem o sebi, naziva se samo-evolucija, jer mogunost evolucije postoji samo kroz iskrene napore koje ste sami hotimino izveli. Evolucija se dogaa u i kroz energiju napora. Svaka osoba mora napraviti vlastite napore Rad kako bi evolvirala. Nitko ne moe evolvirati intelektualnim razumijevanjem, upijanjem, blizinom ili znanjem. Samo osobni napori Rada donose snagu za evoluciju. U etvrtom Putu, ideje Rada koje pripadaju tom ezoterijskom uenju odnose se na osobnu, psiholoku evoluciju i zahtijevaju stvarne osobne napore kako bi se stvorilo iskustveno Razumijevanje. Gurijevljevu kozmologiju moete uzeti ili ostaviti, ali nitko ne moe napredovati u Radu i postizati evoluciju Bia i Svijesti bez prakticiranja i primjene psiho-transformacijskih ideja na sebi s iskrenou i ustrajnou. Ako se ideje ispravno razumiju i ozbiljno prakticiraju, rezultat je razvoj Svijesti i Bia. Mnogi su privueni predstavljanjem Rada kao sustava za razvoj osobne moi, pa ak i besmrtnosti osobito oni koji ve imaju opasno oblikovani ego. Veina ih se lako zadovoljava time da daju novac kako bi primili navodno tajno znanje koje e ih automatski transformirati i opskrbiti gore spomenutim moima. Ironija je u tome to vrsta i stupanj tatine koja odgovara ovakvom pristupu Radu nema anse da nadraste svoj sebini interes, to je cilj Rada. Motivi ovih ljudi poraavaju ih od samog poetka. Rad nije lagan proces, on je doivotan, i on je za ljude koji imaju vrlo ozbiljno htijenje da postanu autentini i dobri, i koji za promjenom eznu dovoljno da bi Rad i obavili. Malo e ljudi otkriti, a jo manje izabrati ozbiljni put trajne transformacije. Moda razlog nije puno sloeniji od injenice da je linija manjeg otpora najprivlanija mehanikom ovjeanstvu. *** Kristova patnja u ivotu i u smrti nije bila Boja volja. Dijelom je ona bila rtva kakvu je zahtijevao karakter ljudske prirode kako bi posluila kao primjer iskustva koje moe shvatiti svatko, u bilo koje vrijeme. Njegova patnja i smrt bili su nuna dimenzija njegovog zemaljskog ivota, poduzeta hotimino kako bi zajednitvo cijelog ovjeanstva putem boanske ljubavi bilo mogue. To je bila nesretna, nuna rtva, voljno dana od Boga kroz Krista, dana iz ljubavi, da nas naui spoznati Boga i voljeti jedni druge. Stavljati put svjesnog razvoja u kontekst utemeljen u istinskoj kristologiji je prednost, obzirom da postoji valjano, provjerljivo uenje i Boanski Uitelj. Ali psiholoki Rad 15

samo-transformacije spada u metodologiju koja je podjednako dostupna svima, neovisno o vjerskoj ili sekularnoj pripadnosti. Imati religijske tenje svakako je prednost, ali ta neopisiva udnja ima mnogo naziva i mnogi se nau zbunjeni oko onoga to trae. Zato se lako zadovoljavaju bilo kojim emocionalnim iskustvom vjerske prirode koje ispunjava njihove potrebe. Ali nekolicina ustrajnih u traenju autentinog smisla, nekoliko sretnika, pronai e put ezoterijskog kranstva, zvanog Rad. Objektivna Istina najvia je razina Istine. Ona se ne mijenja ni vremenom ni pod bilo kakvim okolnostima. Kao voda, ona se kree kako bi se prilagodila ivotu, ostajui pritom ista supstanca Objektivna Istina. To se moe verificirati putem iskustvenog Razumijevanja. Proces i rezultat Verifikacije je individualni, unutarnji doivljaj, a ipak isti za svakoga, u svako vrijeme. Kristov ivot bio je model rtvovanja koji je odgovarao razini razvoja ovjeanstva. Njegova multidimenzionalna priroda ini ga dostupnim svima i uvijek. Ali on je dao i uenje autentinu metodologiju koja je uputstvo za duhovni razvoj. U Radu je to uputstvo uoblieno u psiholoke prakse s ciljem razvoja vie razine Svijesti. To je uputstvo kako postati osoba sveta u Biu i u ivotu. Ovom ivotu sada. Vaem ivotu dok ste ovdje i moete sluiti. to se dogaa nakon ovog ivota, nije provjerljivo. Trebate se baviti Radom iz ljubavi, iz Vrednovanja tog dara za va ivot, iz zahvalnosti koje osjeate jer vam je dan smisao i put za hod u Dobru, prema svome viem Sebstvu.

16