You are on page 1of 3

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN INOVASI SAINS & PEDAGOGI SAINS 1. 2. 3.

Bilangan ahli dalam setiap kumpulan penyertaan adalah tidak lebih 4 orang. Ahli kumpulan boleh berasal dari kelas dan semester berbeza. Pertandingan ini terbahagi kepada kategori Sains dan kategori Pedagogi Sains. Kategori Sains adalah berunsurkan pembukitan atau aplikasi sesuatu konsep/prinsip/teori Sains manakala kategori Pedagogi Sains adalah penghasilan bahan bantu mengajar Sains sekolah rendah. Setiap kumpulan hanya boleh menyertai satu kategori sahaja. Penggunaan bahan kitar semula adalah digalakkan dalam pertandingan ini. Peserta adalah bertanggungjawab terhadap aspek keselamatan projek masingmasing. Setiap kumpulan perlu melengkapkan borang penyertaan (peringkat proposal) untuk dihantar ke Jabatan Sains sebelum 27 Julai 2013. Borang penyertaan muktamad perlu dihantar selewat-lewatnya pada 7 September 2013. Semua borang penyertaan seeloknya dirujuk pada pensyarah pembimbing dahulu sebelum dihantar ke Jabatan Sains.

4. 5.

6.

7.

KUMPULAN S2 SNPJPK S2 SNPCMO S6 SNPJPI S6 SNPJPC S8 SNPJPC

PENSYARAH PEMBIMBING Dr. Mohamad Nasir bin Othman Pn.Hairiah bt.Munip En. Chin Chee Keong Pn. Zakiah bt. Mor Cik Rohana bt. Mahadzir En.Mhd Fakhrudin bin Abdullah Dr. Khor Kwan Hooi Pn. Noor Fadzilah bt. Aris En. Teh Tian Kim En.Shahril bin Wanteh

8.

Setiap kumpulan perlu mempamerkan hasil projek masing-masing pada 26 dan 27 September 2013. Bahan pameran perlu lengkap dan jelas untuk maklumat pengunjung pameran. Setiap kumpulan akan dibekalkan dengan satu standing board dan 4 meja kerusi untuk mempamerkan hasil projek. Setiap kumpulan diberi masa 10 minit untuk membentangkan hasil projek kepada panel penilai. Kriteria penilaian projek adalah seperti berikut: Kreativiti 50% Bahan pameran 20% Bahan kitar semula 20% Pembentangan 10%

9.

10.

11.

Kategori: ______________________ Ketua kumpulan Ahli-ahli

Pensyarah Pembimbing: _____________________

: ________________________________________ : ________________________________________ : ________________________________________ : ________________________________________

Nama Projek Teori / Prinsip / Konsep Tujuan

Faedah

Keunikan

Bahan

Prosedur penghasilan