You are on page 1of 2

CS Link a Skylink - zmny parametr satelitnho vysln

esko-slovensk satelitn platformy CS Link a Skylink informuj o pipravovan zmn parametr vysln, ke kter dojde potkem roku 2014. Tato zprva je urena odborn veejnosti.

Dvody pro zmnu parametr


Satelitn vysln se neustle vyvj a kad satelitn platforma, mus as od asu udlat vznamnj zmnu vyslacch parametr. Se zmnami bv spojena poteba peladit satelitn pijmae, kter nejsou vybaveny funkc FastScan. Abychom etnost pelaovn minimalizovali, spojili jsme nkolik potebnch zmn do jednoho asovho okamiku. Jedn se o prvn vznamnou zmnu technickch parametr po dvou letech.

Koho se zmny budou tkat


Pesuny program na jin parametry a zmna formtu se dotknou prakticky vech zkaznk Skylinku a CS Linku - uivatel programovho balku Digital i pedplatitel placench balk. Majitel novch pijma Skylink READY vybavench funkc Fast Scan nebudou nuceni nic mnit, vechny zmny se provedou automaticky. Majitel pijma bez automatick identifikace FEC (FEC auto) budou nuceni parametry transpondr manuln zmnit a pijma peladit. Jde zejmna o pijmae star 5 a vce let.

Kdy ke zmnm dojde


Plnujeme provst zmny ve dvou krocch. Prvn krok je plnovn na noc z 3. na 4. nora 2014, druh krok na noc z 24. na 25. nora 2014. Pesn informace o konkrtnch zmnch v pslunch termnech poskytneme bhem ptch tdn.

Zmny z pohledu jednotlivch satelitnch frekvenc/transpondr


1. Na tech aktuln vyuvanch frekvencch (12 525 MHz, 11 797 MHz a 11 914 MHz) dojde ke zmn FEC ze 3/4 na 5/6. Vtina satelitnch pijma tuto zmnu zpracuje bez nutnosti manulnho zsahu uivatele. 2. Frekvence 11 876 MHz nebude ponaje 1. 3. 2014 nadle vyuvna. 3. S ve uvedenmi zmnami je spojen pesun nkterch program z frekvence na frekvenci. Zrove dojde k pechodu program Sport 1, Fishing & Hunting, Crime & Investigation, Sport 5, HBO 2 a Cinemax z formtu MPEG-2 do formtu MPEG-4 SD. Pro jejich pjem bude tedy poteba HD pijma. 4. Program Sport 2 bude nahrazen HD verz, program HBO v SD verzi nebude nadle vysln. V nsledujcch tabulkch jsou uvedeny parametry frekvenc/transpondr a vyznaeny televizn programy, kterch se zmny tkaj. TABULKA . 1 - aktuln parametry: Frekvence (MHz) 12 525 11 797 DVB-S2/8PSK Pilot ON 11 856 DVB-S2/8PSK Polar. FEC Symbol. r. Programy (kS/s) 27 500 T1, T2, T sport, T24, T :D / T art, Prima, TV Noe, rozhlasov stanice ro, Proglas T sport HD, Prima HD, Nova HD, Nova Sport HD, Eurosport HD, History HD, Golf Channel, Sport 2, Paprika, HBO Comedy, Filmbox Family, Filmbox Extra1, Retro Music TV, Nickelodeon Discovery HD, Brava HDTV, Viasat HD Sport 5, Film+, Eurosport, HBO, HBO 2, Cinemax, CS Mini / CS Film, Horor Film, Fishing&Hunting, LEO TV, Disney, Discovery, Smchov, Telka, Minimax, rdio Beat 2 Jim Jam, Sport 1, Eurosport 2, MTV Czech, Nova, Prima ZOOM, Prima Love, Prima COOL, Filmbox, Filmbox Plus, regionln mutace rdi BEAT a Country Nat Geo HD CZ, NG Wild HD CZ, Cool, Duna, Duna World, Film+HU, M1, M2, Musika TV, RTL II, RTL Klub, TV2, Viasat3, Universal Channel

3/4

3/4

27 500

2/3

27 500

11 876

5/6

27 500

12 070 12 207 DVB-S2/8PSK Pilot ON 11 914

3/4

27 500

5/6

27 500

3/4

27 500

Crime & Investigation, iConcerts, Hustler HD

TABULKA . 2 - parametry po 24. 2. 2012: Frekvence (MHz) 12 525 11 797 DVB-S2/8PSK Pilot ON 11 856 DVB-S2/8PSK Polar. FEC Symbol. r. Programy (kS/s) 27 500 T1, T2, T sport, T24, T :D / T art, Prima, TV Noe, rozhlasov stanice ro, Proglas, regionln mutace rdi BEAT a Country T sport HD, Prima HD, Nova HD, Nova Sport HD, Eurosport HD, History HD, Golf Channel, Sport 2, Paprika, HBO Comedy, Filmbox Family, Filmbox Extra1, Retro Music TV, Nickelodeon, Sport 2 HD, Sport 5 Discovery HD, Brava HDTV, Viasat HD, Crime & Investigation Sport 5, Film+, Eurosport, HBO, HBO 2, Cinemax, CS Mini / CS Film, Horor Film, Fishing&Hunting, LEO TV, Disney, Discovery, Smchov, Telka, Minimax, rdio Beat 2 Jim Jam, Sport 1, Eurosport 2, MTV Czech, Nova, Prima ZOOM, Prima Love, Prima COOL, Filmbox, Filmbox Plus, TV Regina, Telka, Smchov, Minimax, LEO TV, CS Mini / CS Film, Horor Film, regionln mutace rdi BEAT a Country Nat Geo HD CZ, NG Wild HD CZ, Cool, Duna, Duna World, Film+HU, M1, M2, Musika TV, RTL II, RTL Klub, TV2, Viasat3, Universal Channel, Brava HDTV, iConcerts, MTV Europe CZ, Sport 1 CZ, Fishing & Hunting, HBO2, Cinemax Crime & Investigation, iConcerts, Hustler HD, Eurosport, Eurosport 2, Disney, Discovery, Jim Jam, Film+

5/6

5/6

27 500

2/3

27 500

11 876

5/6

27 500

12 070 12 207 DVB-S2/8PSK Pilot ON 11 914

3/4

27 500

5/6

27 500

5/6

27 500

Vysvtlivky: pekrtnuto erven programy, kter na dan frekvenci kon zelen programy kter na danou frekvenci pibydou lut zmna FEC

Doplujc informace
Programy, kter jsou v souasn dob eny na frekvenci 11 876 MHz, budou v noru 2014 soubn eny na pvodn frekvenci a na novch frekvencch, v poslednm tdnu v noru budou nahrazeny statickou obrazovkou informujc o novch parametrech. Nov technick parametry frekvence 11 797 MHz vyaduj pesn nasmrovnu antnu a sprvn nainstalovan LNB. Pokud nkte zkaznci zaznamenaj po pechodu vpadky pjmu program z tto frekvence, bude teba jejich satelitn pijmac zazen sprvn nastavit. Vechny satelitn pijmae na naem trhu nov parametry dokou zpracovat. CS Link a Skylink, 31. 12. 2013