You are on page 1of 7

Lampiran 'A' KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERI BULAN : OKTOBER 2009

MAKLUMAT PEGAWAI

Nama (Huruf Besar):

RUSNITA KALDIN

No. Kad Pengenalan:

7.71E+11

No. H/Phone: ____________________ 122684862

Nama Bank: MAYBANK Cawangan: SEKSYEN 18 SHAH ALAM

No. Akaun Bank: 162218305281 Tandakan ( ) jika ada perubahan no. akaun dan sertakan salinan Buku/Penyata Bank

Gred/Kategori/[Kumpulan (*)]:

DGA29

Jawatan:

PPPLD

Gaji: Pendapatan (RM)

RM1991.07

Elaun-elaun: RM310 Jumlah: RM2301

Jenis/Model: No. Pendaftaran: Kenderaan Kuasa (C.C): Kelas Tuntutan:

TEKSI

Alamat Pejabat

SK BUKIT RIMAU 11, PERSIARAN SG SELANGOR SEKSYEN 32 40460 SHAH ALAM

Alamat Rumah

NO 3-8 KUARTERS GURU BUKIT RIMAU SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT RIMAU 40460 SEKSYEN 32 SHAH ALAM 1

KENYATAAN TUNTUTAN

Waktu Tarikh Bertolak 3 OKT 2009 7.00 PG Sampai 7.15 PG KURSUS LADAP KALI 6 DARI RUMAH KE SEKOLAH Tujuan/Tempat Jarak (km.)

1.30-2.00PTG

RM10 10 OKT 2009 7.00 PG 1.30-200PTG 7.15 PG KURSUS LADAP KALI 7 DARI RUMAH KE SEKOLAH

RM 10 21 DAN 22 OKT 2009


DARI SEKOLAH KE PPD KLANG

7.00-8.15 PG DARI PPD KLANG KE RUMAH 5.00-6.00PTG UNTUK MENGHADIRI BENGKEL UNTUK JURULATIH UTAMA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SECARA SCHOOL BASED

RM24

RM44.00 2

TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAAN

Bagi: 500 km. pertama 501 km. - 1000 km. 1001 km. - 1700 km. 1701 km. seterusnya : : : : km. x km. x km. x km. x sen/km. sen/km. sen/km. sen/km. : RM : RM : RM : RM

Jumlah

: RM RM44.00

TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM

Teksi

[ Resit [Tanpa Resit

]: RM ]: RM RM44.00

Bas

[ Resit

]: RM

Kereta Api [ Resit

]: RM

Feri

[ Resit

]: RM

Lain-lain

[Tambang gantian kapal terbang K. Lumpur-P.Pinang @ RM 104.00 x 2

]: RM

Jumlah

: RM RM44.00

TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN

x Elaun Makan sebanyak RM

/hari

: RM

x Elaun Harian sebanyak RM

/hari

: RM

Jumlah

: RM

TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL(BSH)/ELAUN LOJING

x BSH sebanyak RM

/hari [ Resit

]: RM

Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan

x RM

: RM

x BSH sebanyak RM

/hari [ Resit

]: RM

Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan

x RM

: RM

x BSH sebanyak RM

/hari [ Resit

]: RM

Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan

x RM

: RM

x Elaun Lojing sebanyak RM

/hari

: RM

Jumlah

: RM

TUNTUTAN PELBAGAI

Tol

[ Resit [Tanpa resit

]: RM ]: RM

Tempat Letak Kereta

[ Resit

]: RM

Dobi

[ Resit

]: RM

Tuntutan Bayaran Penceramah

[ Resit

]: RM

Telefon, Teleks, Faks

[ Resit

]: RM

Kerugian pertukaran matawang asing (@ 3%) [ Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantan dan Brunei Darussalam sahaja]

: RM

Jumlah Tuntutan

: RM

PENGAKUAN

Saya mengaku bahawa: (a) perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi; tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan dibawah peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa; perbelanjaan yang bertanda (*) berjumlah sebanyak RM sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya; panggilan telefon sebanyak RM 44.00 telah

(b)

(c)

(d) (e)

dibuat atas urusan rasmi; dan

butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya. 11/2/2009 (Tandatangan)

Tarikh:

PENGESAHAN

Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi. Tarikh: (Tandatangan) (Nama)

(Jawatan) b.p Ketua Setiausaha/ Pegawai Pengawal

PENDAHULUAN DIRI (jika ada)

Pendahuluan Diri diberi Tolak: Tuntutan sekarang

: RM : RM

Baki dituntut/Baki dibayar balik (*)


Catatan: (*) - potong mana yang tidak berkenaan.

: RM

KENYATAAN TUNTUTAN

Waktu Tarikh Bertolak Sampai Tujuan/Tempat Jarak (km.)

2(b)

KENYATAAN TUNTUTAN

Waktu Tarikh Bertolak Sampai Tujuan/Tempat Jarak (km.)

2(c)