You are on page 1of 5

Csak szexre kellesz! Mott: Ha egyszer-hasznlatosknt adod magad, ne csodlkozz, ha gy is hasznlnak! Csak szexre kellesz!

mondja az amerikai filmsiker magyar cme. Csak szexre kellesz! vajon hnyan mondjk ezt, akr naponta? ersze ltal!an csak mag"k!an, #s persze ltal!an f#rfiak, akik egyjszaks vgyaikhoz keresnek alkalmi partnert. $egint persze #s megint ltalban %gy, hogy nem a Csak szexre kellesz! vallomssal akarjk levenni l!"kr&l ldozataikat. 'z#rt rok ldozatokat, mert mi msok lenn#nek azok, akik !ed(lnek a kam" sz)vegeknek, a megt#veszt#snek, a val&sg Csak szexre kellesz! gondos eltitkolsnak.

$ert hiszen nincs semmi pro!l#ma, ha mindk#t f#l !tran k)zli* Csak szexre kellesz! $i#rt is ne lehetne ilyen a val&sg!an is, nem csak filmen? +an is, annyira, hogy akr mr %j divatr&l is !esz#lhet,nk. +agy kort,netr(l. -etn krtnetr(l? .k a mag"k visszaigazolst #rzik !ele a filmcm!e, pozitvan viszony"lnak hozz mrmint addig, amg val&!an csak szexre kell a msik, amg nem keveredik !ele olyan egyoldal% #rzelem, amilyet a kapcsolat elej#n deklarltan kizrtak. +ajon t#nyleg komolyan gondoljk, hogy ki lehet zrni? ersze ha mindk#t f#l!en megjelenik a ker,lni akart #rzelem, akkor az mr happy endet g#r! /s vajon mi j"t esz#!e a 0Csak szexre kellesz!1 hallatn annak a n(nek, akinek t"lajdonk#ppen mr m%lt id(!en hangzik* 0Csak szexre kellett#l!1 2e sokszor m#g ezt sem mondjk neki. 3aln jo!! is, egy fokkal kev#s!# megalz&! $ert "gye, lehet gy is, meg %gy is mondani %gy is, hogy akr bele is lehet dgleni! 3eht nem volt semmilyen 0Csak szexre kellesz!1 megllapods4 s(t, sokkal ink!! az ellenkez(je. $inim"m sejtet#s szintj#n, hiszen t"dj"k, a n(k sokszor a szerelem gretrt vllaljk a szexet, a f#rfiak pedig sokszor a szexrt 5nem csak az g#ret##rt!6 vallanak szerelmet! 7ogy mennyire fontos az el(!!i id#z(jel8hasznlat, azt a 0szerelemmel1 gy!a sz#dtett n(k t"djk csak igazn megfogalmazni. 'zok, akik akr tbbszrsen is hoppon maradtak "ismt#$ akiknek a pasija mr akkor elment 5lelkileg val&szn9leg ott sem volt!6, amikor (k m#g %l&ton sem jrtak! /s az #let,k!(l is kil#ptek, do!va (ket4 5:de egy

hasonlatot akartam rni, de aztn meggondoltam magam, mert majdnem olyan d"rva lett volna, mint a szit"ci&.6 0Csak szexre kellesz!1 mondjk majd taln ezek k)z,l a n(k k)z,l is t)!!en. $ik)z!en tn a!!an rem#nykednek, hogy (k majd nem csak4 $ert !izony ez a 0csak14 'z el(!! kort,netet #s krtnetet emltettem mindkett( mellett lehet #rveket sorolni, noha szerintem nem sz,ks#ges. 'nnyit taln m#gis, hogy soha ilyen alacsony nem volt a hzassgk)t#sek szma 5kiv#ve azt az id(szakot, amikor m#g nem l#tezett a hzassg int#zm#nye6. /s m#g annyit, hogy soha ilyen magas nem volt a vlsok szma. 'zt is t"dj"k, hogy mr az #lettrsi kapcsolatot vllal&k szma is cs)kken. -em kell mondanom, hogy az#rt, mert sokan mr azt is t%l nagy ktttsgnek tartjk 5!6, %gy #rzik, mr az is elviselhetetlen,l korltozn (ket a sza!adsg"k!an! 0;legnsa!!1 kifejez#ssel #lve* az )nmegval&sts"k!an. 'mi minden 0elegancija1 ellen#re olykor cs"pn a!!&l ll, hogy akkor #s annyit l&gjanak a haverokkal, amennyit akarnak, hogy tetsz#s szerint vltogathassk a partnereiket #s gy tov!!. 3eht korntsem arr&l van sz&, hogy mondj"k a t"domnyos m"nk!an korltozn (ket a tart&s kapcsolat. 2e ht mindenkinek az jelenti az )nmegval&stst, amit ( annak #rez! 7a a sarki ko'sma #s sarki n($ akkor az. 5<lvashatod id#z(jelek k)z)tt is, !r az #rzelmi sznvonal nem att&l f,gg, hogy hny csillagos hely az, ahol leisszk mag"kat #s felszedik az aznapi 0gy!et#tet1.6 =gye milyen nagy 0po#n1, amikor valaki 0)nt"datosan1 arr&l filozofl* 0-ehogy mr egy n(#rt lemondjak a t)!!ir(l!1 -em nagyon kell megkaparni ennek az 0#letfiloz&finak1 a felszn#t, hogy kider,lj)n* aki 0minden1 n(t akar, annak igaz!&l egy se lesz. 7ol ezzel, hol azzal 0esik gynak1 5nem v#letlen a sz&hasznlat, de nem r#szletezem6, azon!an senkije sincs. >olytonosan vadsznia kell a n(ket, akik !e#rik az 0gy!et#t1 szex)lis segdeszkz szereppel. ?)z!en a vadszoknak is !e kell #rni,k azzal, hogy csak azt kapjk amit, #s hogy (ket is csak ptszerk#nt, csak 0arra1 hasznljk. 'mi persze csak kimondva ilyen egyszer9, mert az m#g rend!en van, hogy 0nekem csak szexre kellesz1, de hogy n is 'sak arra kellek neked$ az mr egy kicsit necces. $ert m#g e!!en a vlasztott szit"ci&!an sem k)nny9 elviselni, hogy !enn,nket is csak h&s*vr szex)lis segdeszkzk#nt hasznlnak, rads"l egyszer* hasznlatosk#nt, aztn do!nak, mint a4 3eht a 0Csak szexre kellesz!1 sem olyan egyszer9, mint azt a m&dszer vlaszt&i szeretn#k, hiszen valamilyen szinten e!!en is elengedhetetlen a megfelel#s, alkalmazkods. $#g azoknl is, akik a legkevese!! alkalmazkodst kvn& megoldst vlasztjk prostit"ltakat vesznek ig#ny!e. $ert !izony itt is alkalmazkodni kell, "gyanis a test,ket r"!a !ocst&k is sza!nak felt#teleket. ;gyr#szt #s els(sor!an anyagiakat. 'ztn a k)r,lm#nyekhez is alkalmazkodni kell, !ele#rtve a 0sor!an llst1 meg a 0szalagm"nkt1 is, hogy el(tt,k is, meg "tn"k is, #s hogy taln m#g ki sem h9lt az gy, ami!e... 'nnyira az#rt nem lehet neh#z ezt elfogadni, hiszen a statisztikk szerint naponta egymilli& n#met f#rfi vlasztja a 0Csak szexre kellesz!1 sza!adsgnak ezt a formjt. 5' magyarok is szzmillirdokat @!A k)ltenek szexre egy #v!en, igaz e!!en az )sszeg!en nem csak a prostit"ltakra k)lt)tt p#nz szerepel.6 $iel(tt m#g fels&hajtanl kedves <lvas&, hogy* 07t igen, ezek a f#rfiak!1, vagy netn !eismer(en, hogy* 0:gen, ez van4 na #s, valahogy csak41, sz&val ez el(tt egy msik friss hr, miszerint az olasz n(k egyre emelked( hnyada keresi a !oldogsgot prostit"ltak karjai!an. 'zaz fizetnek, mint a f#rfiak.

'zok, akiket taszt a prostit%ci&, egyre nagyo!! szm!an vlasztjk a 0Csak szexre kellesz!1 barti megoldst. ' bartert$ hogy szexrt szexszel %izetnek egymsnak, a !artj"knak szex a !arttal, ami egyre divatosa!! vlik. 5'hogy mr emltettem.6 -incs az ill%zi&rom!ol& 0sor!an lls1, sem a nonstop el(melegtett 0f"t&szalag8gy1, sem a 07%zzl !ele !#!i, lejr az id(4!1, ahogy arra sem k#rdeznek r, hogy fs szmlt k#rnek8e. +iszont a 0Csak szexre kellesz!1 barti barter!en mr komolya!! megfelel#si krit#ri"mok vannak 5amiket nem lehet p#nzzel elint#zni6, itt mr nmag)kkal kell %izetnik a szerepl(knek. ' 0Csak szexre kellesz!1 !arter teht !artok k)z)tt m9k)dik, viszont egy !arti kapcsolat )nmag!an sem semmi. 'hhoz !izony sok8sok elvrsnak kell megfelelni. Br ezt persze a !artok rzelmi sz nvonala hatrozza meg4 ?#ts#gtelen,l l#tezik a 0 ikk8pakk, nem nagy ,gy!1 megolds is, am%gy haveri alapon! 2e mi itt !artsgr&l !esz#l,nk, #s rzelmileg sem pikk*pakk!an gondolkod"nk. 'kkor viszont val&!an sok8sok elvrsnak kell megfelelni. <lykor egy hzassg!an sem fogalmaznak meg ennyi elvrst a msikkal szem!en, pedig taln eg#sz #let,ket le#lik egyms mellett. 2e arr&l sem sza!ad elfeledkezni, hogy nem minden bartsg ri el azt a mlysget$ hogy a 0Csak szexre kellesz!1 !arter egyltaln sz&!a ker,lhessen. ;hhez "gye!r ism#t pl"sz elvrsoknak kell megfelelni mr el(zetesen is, hiszen nem minden !artjval akarChajland& gy!a !%jni az em!er. Bart alatt term#szetesen n(t #s f#rfit is #rtek, hiszen k#tszerepl(s kapcsolatr&l van sz&. '!!a persze most ne menj,nk !ele, hogy l#tezik8e !artsg f#rfi #s n( k)z)tt! $rmint szerelemmentes$ mert "gye!r akkor az mr ms dimenzi&! edig milyen gyakori, hogy egy f#rfi 0csak1 !artk#nt pr&!l vgyott n(je szv#!e f#rk(zni, mert nem mer szerelmet vallani. >#l az el"tastst&l, mik)z!en a!!an !zik, hogy 0!artk#nt1 majd !eleszeretnek. ' msik szerelemmentes bartsg az, amikor mr t&l vannak a szerelmen$ de megmarad a j& kapcsolat, !artsgg szeld,lnek a kor!!i forr& #rzelmek. 5 ersze #n is t"dom, ez is ritkasgszm!a megy! /ppen az #rzelmi intelligencia!eli hinyossgok miatt.6 ;gy ilyen talak"ls #rtelemszer9en a szex kikapcsolsval jr. ;!!e kellene visszakapcsolni a szexet a 0Csak szexre kellesz!1 jegy#!en. -yilvn nem egyszer9 feladat, de semmi sem lehetetlen, m#g ha nem is azonnal. ; kis kit#r( "tn folytatva, !izony8!izony a 0Csak szexre kellesz!1 !arti kapcsolat!an is komoly partneri ig#nyeknek kell megfelelni. #ld"l a f#rfinak szex"lisan is kielg t( 5a sz& szoros #rtelm#!en #rtend(, azaz maximlis!6 teljestm#nyt kell ny%jtania. $eg persze a n(nek is a !arter err(l sz&l. ?,l)n!en !or"l az egy,ttm9k)d#s, mert megsz9nik az egyens%ly. 'z gy!an azt kell ny%jtani, mint a 0-em csak szexre kellesz!1 kapcsolat!an. 3etszik vagy sem, rzelmi kielg tsr(l van sz&, megfelel( rzelmi krlmnyek$ el(8 #s "t&jt#k, nem csak gatya8 #s tangaletols, aztn pikk8pakk. 'hogy a !artsg sem pikk8pakkr&l sz&l, hanem odafigyel#sr(l, alkalmazkodsr&l, szeretetr(l4 ?#ts#gtelen viszont, hogy a 0Csak szexre kellesz!1 !artsg!an nincs szmos olyan k)t)tts#g, mint amilyen a hzassg!an, #lettrsi kapcsolat!an. 'melyt(l oly sokan &dzkodnak, f#lnek. ;z a f#lelem a mr emltett krtnet$ amelynek szmtalan )sszetev(je van, de valamennyi #rzelmi intelligencia!eli fogyat#kossg. >#lelem, gyvasg, #rzelmi #retlens#g, hi!s gondolkodsm&d, )szt)nvez#relts#g4 Dehet tiltakozni, meg "tlni ezt a megllaptst legink!! azok teszik, akik tallva #rzik mag"kat! Csak annak hiszek, aki !oldogan #l a 0Csak szexre kellesz!1 !arti kapcsolat!an. 2e neki is csak annyit hiszek el, hogy most nem hinyzik neki az az )r)m, amit csak a msik k#ts#gtelen 0ldozatokkal jr&1 teljes vllalsa adhat meg. $ert igen, valamit valamirt$

semmi nin's ingyen$ p#ld"l egy f#rjnek 0illik1 lemondani a t)!!i n(r(l mint szexpartnerr(l. ' 0Csak szexre kellesz!1 !oldogsg!an nem hinyzik a gyerek sem. $ert ha valaki gyereket szeretne, akkor neki gondolom #n anytCapt is szeretne. 5' gyerek !iztosan szeretne majd! 3aln ez sem mell#kes szempont a mai )nz( vilg!an egyltaln nem v#letlen ez a 0taln1.6 $rpedig a csald nem olyan, mint a t#v#, hogy akkor kapcsolom !e vagy ki, amikor nekem tetszik. 'nnak !izony komoly ra van, hogy csald"nk legyen. $eg persze hzas8 vagy #lettrs"nk ett(l f#lnek olyan sokan. ;z az r el#rhetetlen,l magas azoknak, akik a korltlan sza!adsg ill&zijt kergetik, akik %gy akarnak kapni, hogy nem szeretn#nek adni. :lletve a lehet( legkevese!!et. $rmint mag"k!&l. 0Csak szexre kellesz!1 sz&l a divatos szlogen. 'mi "gye!r azt is jelenti, hogy nem kell gyerek, nem kell f#rj vagy feles#g, de m#g #lettrs sem. illanatnyilag, mert mindig az adott pillanat!an #l,nk, #rzelmi eml#keink alapjn, amelyek a m%lt"nkat jelentik. 57a rosszak, akkor ez a m&lt lesz a jv(nk is!6 >ogadkoz"nk, hogy mi aztn nem megy,nk f#rjhez, nem n(s,l,nk meg, mert ltj"k, amit lt"nk, a rossz kapcsolatokat, a !orzaszt& vlsokat! 'ztn j)n valaki titok!an persze erre vgy"nk, hiszen erre vagy"nk genetik)san programozva$ m#g ha igyeksz,nk is eltitkolni mag"nk el(tt , #s hipp8hopp, mr nem is eml#ksz,nk a kor!!i, maga!iztos kijelent#s,nkre, hogy* 0-a #n aztn nem! -em ettem meszet4!1 'ddig mondhatj"k, hogy 0Csak szexre kellesz!1, mert szexre sz,ks#g,nk van, megint csak az a frnya genetik)s (sprogram! 07ogy a fene egye meg!1 mondj"k r, ha #ppen gy)t)r a vgy, amelynek kiel#gt#s#hez nincs trs"nk. 5$#g fizikai sem, nemhogy lelki!6 ' 0Csak szexre kellesz!1 m)g)tt term#szetesen nemcsak korltlan sza!adsg"nk meg&vsa ll, hanem az is, hogy nem tall"nk megfelel( partnert. E(t* nem is tallhat"nk, mert nincs is! 7iszen n#zd csak meg mondjk sokan mag"knak , mindnek csak szexre kellen#k! +agy csak a !ankszmlm kellene, csak eszk)z lenn#k a sajt boldogsg)khoz! $ilyen j&, "gye, hogy sokan nem veszik #szre* szinte a sajt 0szem#lylers"kat1 trstjk azokhoz, akikt(l f#lnek! 0Csak szexre kellesz!1 illetve mr arra sem, mr az nkielg tsemhez is kev#s vagy4 0=nalmas vagy, mr valaki ms kell, csak szexre persze, hiszen veled is hogy jrtam!1 0$ost akkor hogyan mondjam meg, hogy ne s#r,lj)n a !artsg?1 $ert ne !zz"nk a!!an, hogy egy igazi !artsg mindent ki!r! +agy a!!an ne, hogy a mi 0Csak szexre kellesz!1 !artsg"nk ki!rja, mert taln m#gsem az az igazi4 ?i az, aki #rzelmi s#r,l#s n#lk,l k#pes meg#lni, hogy mr a 0Csak szexre kellesz!1 %)nk'ira is kev#s, mr a ptlk ptlsra is alkalmatlan? lne, ha az illet( k)z!en mr kezdte rem#lni, hogy nem csak szexre kell, mert !enne elind"lt valami. /szrev#tlen,l, de mr nem t"dja nem #szrevenni! /s mr nemcsak a test#t adja az )lel#s!e, hanem a lelk#t is, #s keresi a vgyott visszajelz#st, hogy a msik is. /s az alkalmat, hogy !evallhassa* Ezeretlek! :gen, erre a sz&ra vrnak m#g azok is, akik f#lnek kimondani, meg azok is, akik att&l f#lnek, hogy a msik kimondja. $erthogy akkor az mr %elel(ssget r rj)k$ terhet is, ami persze lehet5ne6 des is. 2e keser9 is, ha ( m#g a 0Csak szexre kellesz!1 fzis!an van, #s nem is #rzi, hogy t)!! kellene a !artjt&l, #s hogy t)!!re lenne k#pes a !artjval. /s persze )nmag"knak sem k)nny9 !evallani, mert az !izony mr k)telezetts#gekkel jr, meg teherrel, ami lehet5ne6 #des4 de keser9 is4 -em ism#tlem. +#gz(dhet happy enddel a 0Csak szexre kellesz!1 cm9 film 5ha m#g nem lttad, nem l)v)m le a v#g#t6 meg a 0mi film,nk1 is. 'mi persze lsd a kor!!iakat! egyltaln nem egyszer9, hiszen a 0Csak szexre kellesz!1 azt is jelenti, hogy msra nem kellesz! -a j&, esetleg

!artnak, de t)!!re, komolya!!ra nem, arra kev#s vagy. ;zt a falat el#g neh#z tt)rni. ersze ha maga a fal omlik le lassan vagy hirtelen. $ert mondt"k azt, amit4 mik)z!en valahol, ott leg!el,l, ahol a dolgok eld(lnek4 csak m#g nem #rz#kelj,k. $#g azt gondolj"k, hogy4 ami alapjai!an vesz#lyezteti a happy endet 5mert akkor m#g ms a happy end8c#l!6, k)z!en pedig forml&dik egy %j, egy m#lye!! #rzelem, ami megsz,li a maga gondolatait is. 7a a msik f#l!en is, akkor happy az end! $r megint a gondolkods! 7ogy gondolkodhat"nk gy is, meg %gy is, rads"l valami csak %gy sz,letik valahol, ott !ent, amir(l azt sem t"dj"k, hogy hol van4 $eg azt sem, hogy mi#rt sz,letik, amikor k)z!en m#g teljesen mst gondol"nk #s mond"nk, mag"nknak is. Ez&val mondhatj"k, hogy* 0Csak szexre kellesz!1 /s !e#rhetj,k annyival, amit cser#!e kap"nk, hogy 03e is csak szexre kellesz!1 2e ha t)!!re vgy"nk, akkor mi sem mondhatj"k, hogy* 0Csak szexre kellesz!1 /s ha val&!an t)!!re vgy"nk valakit(l, akkor neki nem mondhatj"k, hogy* 0Csak szexre kellesz!1 $ag"nk miatt sem, hiszen nem igaz$ mert mr tbbet akar)nk t(le! 'zt, hogy szerethess,k, #s azt, hogy viszontszeressen. 'kkor pedig !e kell vallan"nk )nmag"nknak #s neki , hogy* 0Ezeretlek.1 =i.* ;zt a varzssz&t mindenesetre csak akkor mondj"k ki, ha #rezz,k mag"nk!an az er(t, hogy meg t"d"nk felelni a msik szeretetigny#nek, #s ( is a mi#nknek. Eok film a 0Ezeretlek!1 happy enddel zr"l, mik)z!en a szenved#lyes cs&k!an )sszeforr& pr k)z)s #lete #pp csak elkezd(dik, mi pedig elfogadj"k a sejtet#st, hogy a happy t#nyleg az endig tart majd. ' sajt #let,nk!en tenni is t"d"nk #rte! 5$sk,l)n!en nem is m9k)dik.6