You are on page 1of 1

Tara ziipezilor cuceritii de tehnicii

10 trecut, multi cutezatori au incercat sa


cucereasca Polul Nord, dar foarte pupni au
rellit aceastli performantli.
ECONOMIA
Pescuit, \ Wtoare.
animalelor (reni). artizanat
(Inuipi). mirerit de
carburK: de piaua carbUI'&: bruno
wclimimc de fier zinc).
D
c 13 secolului XV,
navigatorii au caula! un nou
drum sprc Orientullndcpar-
tat. Multe expedilii au incercal sa
inconjoare America pc la nord. prin
trecatoare de nordvcst,
pcntru a descoperi noi teritorii ale
Arcticii. Din plicate, straml gros de
gheata: de la suprafata apei s-a
dovedit 0 piedica de fCtrccul.
Problema cercciarii regiunilor
nordicc ale globului a revcnit in sc
colul XLX, cand numeroase Inri au
inceput sa organizeze expedilii <II
CaroT tel era cuccrirca trec5torilor de
nord-esl de nord-vest, precum
cucerirea Polului Nord. Au trceut
ani buni ins!, inainte ca Polul ord
sa se in rata ochilor
exploratorilor. in 1845, expedilia
cercetatorului britanic John Franklin
s-a incheim in mod tragic. Cautarea
celor dispMuli a continual limp de
15 ani, dar soal'ta lor a r:imas un mis-
ter. In timpul expeditiilor din anii
1893-1896, norvegianul Fridtjof
Nansen s-a apropiat de Polul ord
pful3. la 0 dist3ntii. de 320 de kilo-
metri, pc un vas construit special. In
iulie 1827, expedilia condusa de
Edward Parry s-a apropial pana In
900 de kilometri de Pol, cu ajulorul
unor barci Cll Acesl record s-a
mentinul limp de 50 de ani.
Americanul Roben E. Peary CSle
cuMA
Polari. lemi lungi aspre, cu
temperaturi care ating millime de
-40"C. Yam, tcrnperatura nu
de obicei +IOOC.
consideral primul om care a ajuns la
Polul Nord: conform infonnatiilor
fumizatc dc acesta, evcnimcntul s-a
prodlls la 6 aprilie 1909.
PE SCURT
Manic Arcticii: M. Barents
(1.300.000 M. Beaufan
(47.000 km'), M. Daffin, M.
CiukolSk, M. Kum. M. Sibcrici de
Est, M. Laptcv. M. Grocnlandci
Tan care se cu leritoriul
Arcticii: Rusia. Canada, Stalele
Unite. Norvegia. Sucdia,
Groenlanda (teritoriu autonom al
Daremarcei)
Insulc canadicne: Baffin. Insula
Victoria. Insula Prince or Wales.
Insulele Regina Elisabe13
Insule llOl"\egicrc: arhipelagul
Svalbard (cu insula Spitsbergen)
lnsulc lnsulclc Franz Josef,
Novnia Zemlea. Sevemaia Zemlca,
Insulele oua Siberie, Insula
Vrangel
Cele mai imponante riuri:
Mackenzie (Canada). Lena. Obi,
Peciora, Enisei (Rusia)
Popula).ii: Laponi,
Kon,i. t,;cr.t:l, IdCuti. Chukchi
in pu511unfc de ghcapllJlc Arcfic.; rar se inwlnqlc H'eun sufler de om. Aidsuprav'CfuJesc
calc"" spec;; de mamiu-n: marine, prinlre care endemica b.:Jleni groenf:mdeza.
CE TREBUIE sA $TITI
1. Puna in ziua de ast3zi conrectioreaz! anne din coltii morselor.
2. Neamul in triburi mari bire organjzate.
3. in 1828, J. Ross a descopcrit polul magretic iar in 1838 a fost confinnati
turtirea Plimintului in zona polari.
4. Polul Nord a fost cucerit deja $i pc calc subacvaticA: submarinul american
nuclear Nautilus a realizat acest lueru in 1958.
5. lngirrrul chimist explorBlorul polar Teodor Negoili este primul roman
care a atins Polul ord pc schiuri. la 21 apritie 1995.