RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SAINS TAHUN 5

Tarikh Hari Masa Kelas Bilangan murid Subjek Tema Bidang Pembelajaran

: 4 Julai 2013 : Khamis : 9.15 - 10.15 pagi : 5 Bijak : 30 orang : Sains : Menyiasat Alam Fizikal : 3.Kembali ke Asalku

Objektif Pembelajaran 1.3

:

Memahami kitaran air

Hasil Pembelajaran

:

Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat : i. ii. iii. iv. Memerihalkan bagaimana awan terbentuk Memerihalkan bagaimana hujan terbentuk Menerangkan bagaimana kitaran air berlaku dalam persekitaran Menerangkan kepentingan kitaran air

Kemahiran Saintifik

:

Pemerhatian, komunikasi, meramal

Kemahiran Berfikir

:

Menjana idea, menghubungkait, membuat kesimpulan

Nilai Saintifik / Nilai Murni - Bekerjasama

:

- Menghargai sumbangan Sains dan Teknologi

Pengalaman Sedia Ada

:

Murid telah mempelajari bahawa bahan wujud dalam pelbagai bentuk

Bahan Bantu Mengajar Nota, lembaran kerja

:

Fasa

Kandungan

AktivitiPengajaran dan Pembelajaran

Catatan

Set Induksi (5 minit)

- Bintang

1. Murid meneka objek yang terdapat dalam kotak misteri 2. Murid diberikan beberapa pembayang sebagai bantuan. 3. Contoh bahan: Limau, nenas,panadol dan syampu. 4. Guru memperkenalkan tajuk pelajaran.

KB : Berkomunikasi

Nilai : Bekerjasama

Pencetusan Idea (10 minit)

1.

Murid diminta mengelaskan rasa bahan-bahan kepada masam dan pahit dalam carta yang dilekatkan di papan tulis

KS : Menghubungkait

2.

Murid dan guru berbincang carta yang telah dilengkapkan.

3.

Murid ditunjukkan kertas litmus dan kegunaannya oleh guru.

Penstrukturan - Buruj Semula Idea (25 minit)

1.

Guru meminta setiap kumpulan Nilai : bertukar-tukar hasil kerja yang mereka buat. Menghargai sumbangan Sains dan Teknologi

2.

Guru bertanyakan beberapa soalan, Contohnya: i. Apakah yang anda nampak?

3.

Guru menerangkan tentang buruj yang mereka boleh lihat pada waktu malam.

Aplikasi Idea (10 minit)

1. Setiap kumpulan membentang hasil eksperimen masingmasing. 2. Murid dibimbing oleh guru mengelaskan bahan kepada bahan berasid,dan beralkali hasil daripada keputusan eksperimen. Kertas litmus biru menjadi merah ialah asid Kertas litmus merah menjadi biru ialah alkali.

KB : Berkomunikasi

KS : Meramal

Penutup

Refleksi P&P - Perasaan - Pengetahuan baru - Kesimpulan

1.

Seorang murid diminta untuk membuat refleksi pengajaran di hadapan kelas.

KB : Membuat kesimpulan

2.

Murid ditegaskan dengan nilai murni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful