You are on page 1of 175

Kouluttajan opas 2007

(KOULOPAS 2007)

Kouluttajan opas 2007


KOULOPAS 2007

KOULUTTAJAN OPAS
(KOULOPAS)

2007

Pesikunta/Koulutusosasto Ksikirjoitus: Pekka Halonen, Antti-Tuomas Pulkka, Hannu Krkkinen ja Mikko Saarelainen Taitto: Heidi Paananen/TKKK Kansi: Jaana Saurn-Lauronen/TKKK Kuvat: Jaana Saurn-Lauronen/TKKK Ohjesntnumero 801 ISBN 10 9512517299 ISBN 13 9789512517299 SAP 761010079288 Edita Prima Oy Helsinki 2006

Sisllysluettelo
JOHDANTO .............................................................................. 10 OITUS ............................. 12 1 SO TIL ASK OUL UTUKSEN TARK ARKOITUS SOTIL TILASK ASKOUL OULUTUKSEN
1.1 1.2 1.3 1.4 SO TIL ASK OUL UTUKSEN TAVOIT TEET ............................. 12 SOTIL TILASK ASKOUL OULUTUKSEN OITTEET ON SO TIL AAN TOIMINT AKYKY JA JOUK SOTIL TILAAN OIMINTAKYKY JOUKON SUORITUSKYKY .................................................................... 13 KOUL UTUKSEN VAA TIMUKSET .......................................... 15 KOULUTUKSEN AATIMUKSET KOUL UTUST AVOIT TEIDEN ASET TAMINEN ..................... 16 KOULUTUST UTUSTA OITTEIDEN ASETT

2 KOUL UTUKSEN P ER USTEET ............................................ 18 OULUTUKSEN PER ERUSTEET


2.1 OPPIMINEN SOTILASKOULUTUKSESSA ............................ 18 2.1.1 Oppiminen ja muistaminen ................................................... 21 2.1.2 Oppiminen ja motivaatio ....................................................... 22 2.1.3 Oppimistavat ja oppimisvaikeudet .......................................... 24 2.1.4 Taitojen oppiminen ............................................................... 25 2.1.5 Oppimisymprist oppimisen tukena ..................................... 28 KOUL UT TAJAN R OOLI ........................................................ 32 KOULUT UTT ROOLI 2.2.1 Kouluttajan ominaisuudet ..................................................... 34 2.2.2 Koulutus- ja opetusty .......................................................... 35 KOUL UTET TAVAN R OOLI ................................................... 38 KOULUTET UTETT ROOLI

2.2

2.3

3 OP ETUSMENETELMT SO TIL ASK OUL UTUKSESSA ..... 40 OPETUSMENETELMT SOTIL TILASK ASKOUL OULUTUKSESSA
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 OPETUSMENETELMT ........................................................ 40 LUOKKAOPETUS .................................................................. 41 RYHMT YSKENTEL YMENETELMT ............................... 42 RYHMTYSKENTEL YSKENTELYMENETELMT OHJA U .................................................... 45 T TU IT SEOP ISKEL OHJAT ITSEOP SEOPISKEL ISKELU 3.4.1 Itseopiskelun taidot ................................................................ 47 HARJOITUKSET .................................................................... 49 3.5.1 Elytymismenetelmt............................................................. 49 3.5.2 Case-harjoitukset ................................................................... 51 3.5.3 Taitojen opettaminen............................................................. 52

4 KOUL UTUST AP AHTUMA T ................................................ 56 OULUTUST UTUSTAP APAHTUMA AHTUMAT


4.1 4.2 KOUL UTUST AP AHTUMIEN JAK O ....................................... 56 KOULUTUST UTUSTAP APAHTUMIEN JAKO HA VAINNOLLIST AMINEN ................................................... 58 HAV AINNOLLISTAMINEN 4.2.1 Havainnollistaminen luokkaopetuksessa .................................. 59 4.2.2 Havainnollistaminen harjoituksissa ......................................... 60 4.2.3 Opetusmateriaalit .................................................................. 61

6 4.3 HARJOITUKSEN SUUNNIT TEL U JA VALMISTEL U ........... 62 SUUNNITTEL TELU ALMISTELU 4.3.1 Harjoituksen suunnittelu ....................................................... 63 4.3.2 Kirjallisen harjoitussuunnitelman laatiminen ........................... 68 4.3.3 Koulutuskortin laatiminen ..................................................... 69 4.3.4 Opetusmuodot ...................................................................... 69 AUTE ....................................................... 71 AR VIOINTI JA P AL ARVIOINTI PAL ALA 4.4.1 Arviointi ............................................................................... 72 4.4.2 Arvioinnin suunnittelu .......................................................... 73 4.4.3 Kokeiden laatiminen .............................................................. 74 4.4.4 Palautteen antaminen ............................................................. 76 YLEISI OHJEIT A HARJOITUKSEN OHJEITA TOTEUT TAMISEST A ............................................................. 80 TEUTT AMISESTA 4.5.1 Aloitusvaihe .......................................................................... 81 4.5.2 Toimintavaihe ....................................................................... 82 4.5.3 Palaute- ja huoltovaihe ........................................................... 83 4.5.4 Koulutustapahtumien arviointi .............................................. 83 AP AHTUMIEN ERIL AISTEN K OUL UTUST APAHTUMIEN ERILAISTEN KOUL OULUTUST UTUSTAP SUUNNITTELU ..................................................................... 86 4.6.1 Oppitunti ............................................................................. 86 4.6.2 Yleissotilaallinen koulutus ....................................................... 91 4.6.3 Sulkeisjrjestysharjoitus .......................................................... 94 4.6.4 Aseksittelyharjoitus ............................................................. 100 4.6.5 Ampumakoulutus ............................................................... 105 4.6.6 Taistelukoulutus .................................................................. 115 4.6.7 Simulaattorien kytt koulutuksessa ...................................... 126 4.6.8 Taisteluampumakoulutus ..................................................... 133 4.6.9 Kskynanto-, suunnittelu- ja kehysharjoitukset ..................... 137

4.4

4.5

4.6

5 FY YSISEN K OUL UTUKSEN HARJOITUKSET ................. 142 FYYSISEN KOUL OULUTUKSEN


5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 TAISTELIJAN FYYSISEN SUORITUSKYKY ........................ 142 FYYSINEN KOULUTUS ....................................................... 145 LIIKUNT AK OUL UTUS ........................................................ 145 LIIKUNTAK AKOUL OULUTUS TAJA ..................................................... 146 LIIKUNT AK OUL UT LIIKUNTAK AKOUL OULUT UTT FY YSISEN K OUL UTUKSEN TOTEUT TAMISEN KOUL OULUTUKSEN TEUTT FYYSISEN PERIAA TTEIT A ..................................................................... 147 ERIAAT TEITA

6 PAL VEL USTUR VALLISUUS .............................................. 155 ALVEL VELUSTUR USTURV


6.1 6.2 6.3 MIKSI P AL VEL USTUR VALLISUUST YT TEHDN? ..... 155 PAL ALVEL VELUSTUR USTURV ALLISUUSTYT MIT P AL VEL USTUR VALLISUUST OIMINT A ON? ............ 157 PAL ALVEL VELUSTUR USTURV ALLISUUSTOIMINT OIMINTA PAL VEL USTUR VALLISUUDEN VASTUUPALVEL VELUSTUR USTURV OR GANISAA TIO T JA TEHTVT ....................................... 159 ORGANISAA GANISAATIO TIOT

7 6.4 HENKILSTN OSAAMINEN ........................................... 160 6.4.1 Palkattu henkilst .............................................................. 160 6.4.2 Asevelvolliset ....................................................................... 161 PAL VEL USTUR VALLISUUST Y JOUKK O-OSAST OSSA .... 163 PALVEL VELUSTUR USTURV ALLISUUSTY JOUKKO-OSAST O-OSASTOSSA

6.5

LHTEET ............................................................................................ 164 LIITTEET ............................................................................................ 168

KUVAT, KUVIOT, TAULUKOT JA LIITTEET


Kuva 1. Kuva 2. Kuva 3. Kuva 4. Kuva 5. Kuva 6. Kuva 7. Kuva 8. Kuva 9. Kuva 10. Kuva 11. Kuva 12. Kuva 13. Kuva 1418. Kuva 19 19. Kuva 20. Kuva 21. Kuva 22. Kuva 23. Kuva 24. Kuva 25. Kuva 26. Kuva 27. Kouluttamasi joukko koostuu yksilist ................................... 12 Sotilaskoulutuksen tavoitteena on sodan ajan joukko ............... 13 Koulutuksen tavoitteena on ajattelukykykyinen sotilas ............. 16 Koulutettavilla on ennakkoksityksi sotilaskoulutuksesta ........ 19 Jokainen koulutettava oppii eri tavalla ..................................... 20 Palautetilaisuus on trke ja monitasoinen tapahtuma .............. 28 Kouluttajan on hallittava erilaisia oppimisympristj .............. 29 Haavoittuneista huolehtiminen vaikuttaa koko joukon taistelukykyyn ....................................................................... 31 Oppimisymprist muodostuu monista eri tekijist ................ 32 Toiminnan jlkeinen yhteinen pohdinta syvent oppimista .... 36 Toimintakykyiset yksilt muodostavat yhdess toimivan joukon .................................................................... 37 Yhdess toimiminen edist oppimista ja yhteishenke ............. 42 Luovan oppimisen teesit ........................................................ 46 Opetusmuodot ...................................................................... 70 Luokkaopetus on osa sotilaskoulutusta .................................... 86 Sulkeisjrjestys on hyvin tsmllist toimintaa .......................... 95 Aseksittely on sotilaan perustaito ......................................... 102 Ampujan on ymmrrettv mit tekee: osuma ratkaisee .......... 107 Ampumataidon saavuttaminen alkaa ampumaradalla ............. 115 Koulutusta voidaan havainnollistaa monin keinoin: trkeint on oppiminen ........................................................ 126 Simulaattoreita on useisiin kytttarkoituksiin ....................... 127 Taisteluammunta on toimintaa ja ajattelua: ymmrtminen on oleellista .................................................. 136 Suunnittelun tulee perustua todellisuuteen: nuolen krki etenee taistelukentll ....................................... 141

Kuva 28 ja 28B. Nink? Vai nin? ................................................................ 146

9 Kuva 29. Kuva 30. Kuva 31. Kuva 32. Kuva 33. Kuva 34. Kuva 35. Taistelutauko ....................................................................... 149 Liikunta tuottaa mielihyv .................................................. 150 Taistelija taisteluammunnassa ............................................... 156 Tyturvallisuuslaki ............................................................... 157 Varomryskirjaset .............................................................. 158 Esimiehen olet vastuussa ..................................................... 160 Osaaminen on turvallisuutta ................................................ 162

Kuvio 1. Kuvio 2. Kuvio 3. Kuvio 4. Kuvio 5. Kuvio 6. Kuvio 7.

Muistiin painettujen asioiden silyminen ylioppimistilanteessa .............................................................................. 21 Taitojen oppimisen vaiheita .................................................... 26 Koulutustapahtumien suunnittelun eteneminen on jatkuvaa ... 58 Tavoitteiden ja palautteen suhde ............................................ 71 Taistelukoulutuksessa yhdistyvt sotilaan eri taidot ................ 116 Kestvyysharjoittelu ............................................................. 144 Liikuntaharjoitus ................................................................. 152

Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4.

Puolustusvoimien tavoitetaksonomia ...................................... 17 Vaihtoehtoisia koemenettelyj ................................................. 75 Oikein toteutetun ja vrin toteutetun palautteen eroja ........... 79 Maksimaalinen hapenottokyky ............................................. 143

Liite 1. Liite 2.

Harjoitussuunnitelmaesimerkki ............................................. 168 Koulutuskorttiesimerkki ....................................................... 173

10

JOHDANTO
Kouluttajan opas on tarkoitettu kaikille sotilaskouluttajan tehtviss toimiville ja niihin harjaantuville. Opas on tarkoitettu kytettvksi palkatun henkilkunnan ja reservilisten koulutuksessa sek varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutuksessa. Oppaan tarkoitus on antaa perusteita sotilaskoulutukseen liittyvien koulutustapahtumien ja harjoitusten suunnitteluun sek toteutukseen. Opas tukee palkatun henkilkunnan, varusmiesten sek reservilisten koulutustaidon kehittymist yhteiskunnan ja sodankynnin muuttuvien vaatimusten mukaisesti. Oppaan tavoite on yhtenist puolustusvoimissa kytettvi opetus- ja harjoitusmenetelmi sek niihin liittyvi ksitteit. Kouluttajan oppaan keskeisimpi ksitteit on koulutustapahtuma. Esimerkiksi taistelu- tai ampumaharjoitus on koulutustapahtuma ja tietyt laajemmat kokonaisuudet, kuten varusmiesten peruskoulutuskausi, koostuvat useista johdonmukaisesti toisiinsa liittyvist koulutustapahtumista. Tss oppaassa ohjataan yhdistmn koulutustapahtumista saatua kokemuksellista tietoa sek ajanmukaisia teorioita oppimisesta ja opettamisesta. Kaikkia yksittisi koulutustapahtumia tai tilanteita ei luonnollisestikaan voida ksitell, vaan opas keskittyy yleisiin periaatteisiin ja koulutuksen keskeisimpiin kysymyksiin. Kouluttajatehtviss toimivien on osattava soveltaa tss oppaassa esitettyj periaatteita koulutusaiheen, tilanteen, olosuhteiden, oppimistavoitteen, kouluttajan kokemuksen sek joukon koulutustason mukaan. Mit paremmin kouluttaja hallitsee koulutustoimintaan liittyvt periaatteet ja perusratkaisut, sit paremmin hn kykenee soveltamaan niit kytnnss. Monet arvokkaimmista ja hydyllisimmist opetusmenetelmist sek kouluttajan taidoista opitaan vain kytnnss itse tekemll. Kokeneet kouluttajat ovat oppineet erilaisia koulutustapahtumien toteuttamista edistvi kytnnn tietoja ja taitoja. Kokeneille kouluttajille opas tarjoaa mahdollisuuden arvioida kriittisesti omia ajattelumallejaan sek opetus- ja toimintatapojaan. Aloitteleville kouluttajille opas antaa mahdollisuuden kehitt omaa ammattitaitoaan sek syvent omaa tietmystn koulutustapahtumista. Sotilaskouluttaja on oman alansa kasvatuksen ja opetuksen asiantuntija. Sotilaskouluttajan koulutustaito on nhtv jatkuvasti kehittymist vaativina henkilkohtaisina valmiuksina, jotka ilmenevt kouluttajan arvoina, asenteina sek tietoina ja taitoina. Sotilaskouluttajan keskeisin tehtv on suunnitella, toteuttaa, johtaa sek arvioida ja kehitt koulutustapahtumia. Perimmiltn kaikki koulutustapahtumat on ymmrrettv kouluttajan ja koulutettavien tavoitteelliseksi vuorovaikutukseksi. Kouluttajan opas koostuu johdannosta sek kuuden luvun muodostamasta kokonaisuudesta. Ensimminen luku Sotilaskoulutuksen tarkoitus ksittelee yleisell tasolla sotilas-

11 koulutukselle asetettuja tavoitteita ja vaatimuksia. Kouluttajan on sisistettv niden tavoitteiden ja vaatimusten merkitys jokaisessa koulutustapahtumassa. Toinen luku Koulutuksen perusteet ksittelee koulutustapahtumiin, kouluttajan toimintaan sek oppimiseen liittyvi keskeisimpi ilmiit. Kolmannessa luvussa Opetusmenetelmt sotilaskoulutuksessa kuvataan yleisimpi sotilaskoulutuksessa kytettvi opetusmenetelmi ja niiden kyttperiaatteita. Neljs luku Koulutustapahtumat on oppaan painopiste. Tss luvussa luodaan yhteninen suunnittelu- ja toimintamalli kytettvksi sotilaskoulutuksen koulutustapahtumissa. Viidenness Fyysisen koulutuksen harjoitukset -luvussa ksitelln keskeisimpi fyysiseen- ja liikuntakoulutukseen liittyvi periaatteita. Kuudes luku Palv elustur vallisuus ksittelee asevelvollisten sek palkatun henkilstn koulutuksen alvelustur elusturv trkeimpi palvelusturvallisuuteen liittyvi tekijit. Kouluttajan opas on tarkoitettu kytettvksi varusmies- ja reserviliskoulutuksessa sellaisenaan sek palkatun henkilkunnan koulutuksessa yhdess muiden sotilaspedagogiikan teosten kanssa.

12

1 SOTILASKOULUTUKSEN TARKOITUS
Tss luvussa ksitelln yleisell tasolla sotilaskoulutukselle asetettuja tavoitteita ja vaatimuksia. Kouluttajan on sisistettv niden tavoitteiden ja vaatimusten merkitys jokaisessa koulutustapahtumassa.

1.1

SOTILASKOULUTUKSEN TAVOITTEET

Sotilaskoulutus on osa puolustusvoimien lakisteisi tehtvi. Sotilaskoulutuksen tavoite on opettaa ja harjaannuttaa yksil sek joukkoa kriisien tai sodan varalle. Sotilaskoulutuksella kehitet yksiln fyysist, henkist, sosiaalista ja eettist toimintakyky. Sotilaskoulutuksen pmr on varmistaa yksiln ja joukon tarvitsema osaaminen sodassa ja eriasteisissa kriiseiss. Sodan perusolemuksen, taistelun kuvan sek kriisinhallinnan erilaisten vaatimusten ymmrtminen on tmn takia erittin trke. Sotilaskoulutus on tavoitteellista vaikuttamista koulutettavien asenteisiin sek tietoihin ja taitoihin. Sotilaskoulutus on organisoitua ja ajalliselta kestoltaan etukteen mrtty koulutettavien oppimisen ohjaamista. Koulutuksessa korostuvat kouluttajan ja koulutettavien vlinen vuorovaikutus sek koulutettavan halu oppia motivaatio. Koulutuksella vaikutetaan koulutettavaan kokonaisvaltaisesti, koska siihen liittyy lheisesti kasvatus.

Kuva 1.

Kouluttamasi joukko koostuu yksilist.

13 Sotilaskasvatuksella tarkoitetaan yksiln kohdistuvaa inhimillist toiminnallista kokonaisuutta, jonka pohjalle koulutettavien oppiminen rakentuu. Sotilaskasvatus on koulutettavien henkisen kasvun sek kehityksen tukemista ja ohjaamista syvllisell tasolla. Tarkoitus on kehitt koulutettavien maanpuolustustahtoa, motivaatiota, vastuuntuntoa, moraalia ja etiikkaa, yhteistoiminnallisuutta ja sosiaalisuutta sek itseluottamusta. Sotilaskoulutuksen tulee antaa perusteita koulutettavien kasvamiselle vastuuntuntoisiksi kansalaisiksi. Koulutuksen on mahdollistettava tiedollisten, taidollisten sek henkisten valmiuksien kehittminen yksiltasolla. Koulutuksen lopputulos on taitavista ja toimintakykyist yksilist muodostuva suorituskykyinen sodan ajan joukko.

Kuva 2.

Sotilaskoulutuksen tavoitteena on sodan ajan joukko.

Varusmiespalveluksen jlkeen johtajien tulee kyet kouluttamaan itse oma joukkonsa. Tmn takia osa koulutuksesta tulee jrjest siten, ett varusmiesjohtajat suunnittelevat ja toteuttavat opetuksen sek harjoitukset oman kouluttajan ohjeistuksen mukaisesti. Tm on johtaja- ja kouluttajakoulutuksen keskeinen pmr.

1.2

SOTILAAN TOIMINTAKYKY JA JOUKON SUORITUSKYKY

Sotilaan toimintakyky Sotilaan toimintakyky on oppimisen ja kokemusten myt kehittyv hyvin yksilllinen toimintavalmiuksien kokonaisuus. Toimintakyky on yksiln kokonaisvaltaista fyysist, psyykkist, sosiaalista ja eettist valmiutta toimia tilanteenmukaisesti sek luovasti ja vastuullisesti erilaisissa tilanteissa. Yksiln tulee toimia tilanteen mukaisesti erilaisissa teht-

14 viss ja ympristiss, joille ovat ominaisia muuttuvuus, epvarmuus, ristiriitaisuudet ja ylltyksellisyys.

Toimintakyky tht inhimillisten valmiuksien kehittmiseen.


Ihmisten merkitys ja inhimilliset valmiudet eivt ole viime vuosina sodankynniss vhentyneet, vaikka niiden merkitys ja esiintymismuodot ovat osin muuttuneet. Toimintakyky kehittyy tietojen ja taitojen suunnitelmallisen opettamisen sek asenteiden, perinteiden ja kyttytymisnormien kasvattamisen avulla. Sotilaskoulutus luo pohjan yksillliselle toimintakyvylle ja sen kehittymiselle. Koulutuksen avulla tuetaan yksiliden toimintakykyyn liittyvien osatekijiden kehittymist, koska ilman sit yksittiset sotilaat ja joukot eivt pysty tehokkaasti toteuttamaan vaadittavia tehtvi. Toimintakyky tht siihen, ett sotilas pystyy yksin ja joukon jsenen toimimaan taistelukentn olosuhteissa mrtietoisesti, oma-aloitteellisesti ja tietoisena tilannekuvasta ksketyn tehtvn mukaisesti. Sotilaan toimintakyvyn kannalta keskeinen tekij on tietojen ja taitojen soveltamiskyky muuttuvissa toimintaympristiss sek tilanteissa. Johtajien toimintakyvylt nykyaikainen taistelukentt edellytt itsenisyytt, oma-aloitteisuutta, vastuuntuntoa, oikeudenmukaisuutta, valmiuksia omaan ajatteluun sek kyky tehd eettisesti kestvi ptksi. Joukon suorituskyky Toimintakyvyn ksite liittyy lheisesti suorituskyvyn ksitteeseen, koska koulutuksen tavoite on saada yksilt toimimaan suorituskykyisen sodan ajan joukon osana. Suorituskyky on lhinn joukon ominaisuus, jossa yksiliden toimintakyky on yhdistynyt joukon suorituskyvyksi. Suorituskykyisen joukon on kyettv toimimaan tehokkaasti sodan ajan muuttuvissa olosuhteissa. Suorituskyky ja joukon tehokkuus konkretisoituvat joukon kyvyss tytt sille suunnitellut tai ksketyt tehtvt. Sotilaskoulutuksen lhtkohta on, ett koulutuksen sislt vastaa mahdollisimman aidosti sodan ajan joukkojen kyttperiaatteita. Joukkojen kyttperiaatteet muodostuvat kokonaisuudesta, joka koostuu taistelun kuvasta, joukon kokoonpanosta, kalustosta ja varustuksesta sek sodan ajan ensimmisest suunnitellusta tehtvst. Kouluttajan on ymmrrettv, ett kaikki hnen koulutustoimintaansa liittyvt ratkaisut vaikuttavat suorituskykyisen ja taistelukelpoisen joukon muodostumiseen.

15

1.3

KOULUTUKSEN VAATIMUKSET

Asevelvollisten koulutuksen keskeisimmt tavoitteet on ilmaistu suoritusvaatimuksissa. Ne mrittvt koulutukselle tavoitteet, jotka sodan ajan joukkojen sek johtajien ja taistelijoiden tulee koulutuksen jlkeen kyet saavuttamaan. Sotilaskoulutusta ohjataan lisksi pysyvisasiakirjoilla (PAK), jotka sisltvt eri koulutuskausien koulutussuunnitelmat. Koulutussuunnitelmat mrittvt koulutuksen pmrn, tavoitteen, sislln ja ajankytn. Koulutusta ohjataan lisksi ohjesnnill, oppailla, ksikirjoilla ja koulutusohjeilla, jotka mrittelevt koulutustapahtumille ja koulutuksen sisllille tiettyj periaatteita. Taistelukentll tarvittavat valmiudet ovat asevelvollisten koulutuksen trkein lhtkohta. Nm valmiudet luovat pohjan koulutustavoitteille sek vaatimukset yksittisen yksiln toimintakyvylle ja joukkojen suorituskyvylle.

Sotilaskoulutus ei saa tuottaa massamaisia suorittajia, vaan monitaitoisia, ajattelukykyisi ja vastuullisia sotilaita.
Taistelukentt edellytt sotilaan toimintakyvylt seuraavia vaatimuksia, jotka on otettava huomioon kaikessa koulutuksessa: aseiden ja asejrjestelmien kytn hallinta taistelutekniikan yksityiskohtainen hallinta tilannetietoisuus, tilanteenmukaisuus ja kyky tehd omia johtoptksi kskyjen ja mrysten noudattaminen sek sotilaallisen kurin ymmrtminen itseluottamus ja oma-aloitteisuus riittv fyysinen kunto kyky toimia jsenen ryhmss ja joukossa kyky hallita stressi-, pelko- ja taistelureaktioita kyky jatkuvaan oppimiseen sek luovuuteen ja tilanteenmukaisuuteen kyky oman toimintakyvyn hallintaan, analysointiin ja kehittmiseen vastuuntunto omista varusteista sek joukon kalustosta ja materiaalista. Kouluttajan ymmrrettv, mit edell kuvattujen vaatimusten tyttminen edellytt koulutukselta ja erityisesti, miten se ilmenee yksiln ja joukon koulutuksessa sek yksittisiss koulutustapahtumissa. Koulutettavan joukon puolustushaara, aselaji ja koulutushaara vaikuttavat siihen, miten edellkuvatut vaatimukset painottuvat koulutuksessa.

16

Kuva 3.

Koulutuksen tavoitteena on ajattelukykykyinen sotilas.

1.4

KOULUTUSTAVOITTEIDEN ASETTAMINEN

Tavoitteiden mrittely on oppimisen ja oppimisprosessin lhtkohta. Yksinkertaistettuna asetettu tavoite kuvaa lhinn tulosta, johon oppimisella tulisi pst. Tavoite luo pohjan opetuksen sislllle, opetusmateriaalin kytlle sek opetusmenetelmien valinnalle. Koulutustapahtumien tavoite on mriteltv mahdollisimman selkesti ja yksityiskohtaisesti. Tavoitteiden tulee kertoa tarkasti mys se, miksi jokin asia tehdn, niin kuin se tehdn. Jos tavoitteet eivt ole riittvn tarkasti selvill, oppimistulosten arviointi saattaa olla sek kouluttajan ett koulutettavien kannalta vaikeaa.

Mieti mit koulutettavien on osattava koulutustapahtuman jlkeen.


Kouluttajan on otettava tavoitteita mriteltess huomioitava seuraavia tekijit: mit koulutettavien on osattava koulutustapahtuman jlkeen miss olosuhteissa ja tilanteissa asia tai suoritus on tunnettava, osattava tai hallittava mit nopeuden, tarkkuuden tai virheettmyyden kriteerej arvioinnissa kytetn onko mahdollista, ett kouluttaja ja koulutettavat ymmrtvt tavoitteen eri tavalla

17 onko tavoite saavutettavissa, kun huomioidaan yksiln sek joukon aikaisemmat tiedot ja taidot sek kytettviss oleva aika tietvtk koulutettavat tarkasti, mit heilt odotetaan tai vaaditaan? Tav oitteiden asettelu avoitteiden Tavoitteen asettelussa kytetn yleens tavoitetaksonomiaa. Sen tarkoitus on jsent osaamistasoja ymmrrettvn jrjestykseen. Tavoitetaksonomian avulla pyritn yhtenistmn tavoitteenasetteluun liittyvi osaamistasoja. Taulukossa 1 on esitetty sotilaskoulutuksessa kytettv tavoitetaksonomia.
TAVOITETASOT TUNTEE
Yksil tai joukko tunnistaa asian sek kykenee tekemn yksinkertaisia tietoja ja taitoja vaativan suorituksen.

OSAA
Yksil tai joukko kykenee tekemn kokonaissuorituksen, johon vaaditaan tietojen ja taitojen yhdistmist.

HALLITSEE
Yksil tai joukko kykenee soveltamaan ja yhdistelemn opittuja tietoja ja taitoja ympristn muuttuvien vaatimusten mukaisesti.

Taulukko 1. Puolustusvoimien tavoitetaksonomia.

Kuvatussa tavoitetaksonomiassa on kaksi ulottuvuutta: koulutustapahtumaan liittyvien tietojen, taitojen ja asenteiden oppiminen yksiln ja joukon tavoitteita kuvaavat vaatimukset. Kouluttajien ja koulutettavien on tiedettv, mit asetetut tavoitteet tarkoittavat koulutuksessa ja yksitisiss koulutustapahtumissa. Tavoitteiden mrittminen ainoastaan tavoitetaksonomian mukaisesti ei kuitenkaan riit yksilidyn opetustavoitteen ilmaisemiseen koulutettaville ja joukolle.

Koulutettavien on aina ymmrrettv, mik on koulutustapahtuman tavoite.


Koulutustapahtumien tavoitteet on ilmaistava niin selkesti ja maanlheisesti, ett jokainen koulutettava ymmrt, mit tss harjoituksessa pyritn oppimaan. Kouluttajien on pyrittv kertomaan tai nyttmn koulutettaville kytnnn esimerkein, mit tavoitteet yksiln tai joukon osalta juuri tss harjoituksessa tarkoittavat. Tarkoitus on, ett koulutettaville syntyy mielikuva tavoiteltavasta suorituksesta.

18

2 KOULUTUKSEN PERUSTEET
Tss luvussa ksitelln koulutustapahtumiin, kouluttajan toimintaan sek oppimiseen liittyvi keskeisimpi ilmiit ja niiden vuorovaikutusta.

2.1

OPPIMINEN SOTILASKOULUTUKSESSA

Oppiminen on laaja ja monimuotoinen ksite. Yksinkertaisesti ilmaistuna oppimisella tarkoitetaan suhteellisen pysyvi, kokemukseen perustuvia muutoksia koulutettavan tiedoissa, taidoissa ja valmiuksissa sek niiden yhdess aikaansaamissa toiminnassa. Oppiminen lis koulutettavan mukautumiskyky vaihtelevissa tilanteissa ja mahdollistaa ympristn muutosten ennakoinnin sek erilaisten ilmiiden hallinnan.

Keskeist on, mit koulutettava oppii, ei kouluttaminen eik sen nyttvyys.


Oppiminen on prosessi, jossa kokemus muuttuu tiedoiksi, taidoiksi ja asenteiksi. Oppijan aikaisemmat tiedot, motivaatio, persoonalliset kyvyt, tarkkaavaisuuden suuntaaminen, oppimisstrategiat sek kouluttajan toiminta, opetusmenetelmn valinta ja oppimistulosten arviointi sek mittaaminen vaikuttavat oppimiseen. Nykyisen ksityksen mukaan oppimisen liittyy seuraavia periaatteita: uuden oppimisessa koulutettavan aikaisemmat tiedot ja taidot ovat trkeit oppiminen pohjautuu koulutettavan omaan aktiivisen toimintaan yksittisten asioiden oppimista edist kokonaisuuksien ymmrtminen oppimiseen liittyvi asioita ymmrretn ja tulkitaan monilla eri tavoilla arvioinnin ja mittaamisen tulee olla monipuolista ja tukea tavoitetta sek oppimista taitojen oppiminen vaatii suunnitelmallista ja pitkaikaista harjoittelua ongelmakeskeisyys korostuu erityisesti aikuisten oppimisessa kouluttajan ja koulutettavan vuorovaikutuksella on trke merkitys oppimisessa opittujen tietojen ja taitojen siirtminen ja soveltaminen eri tilanteisiin on trke. Sotilaskouluttajan on ymmrrettv oppimiseen ja oppimisprosessiin vaikuttavia tekijit. Nist ovat keskeisimmt koulutustapahtumiin liittyvt tavoitteet, opetusmenetelmt, opetusmateriaali, oppimisymprist, arviointi ja mittaaminen, vuorovaikutus, motivaatio ja oppimisilmapiiri, koulutettavien aikaisemmat tiedot ja taidot sek olosuhteet.

19 Oppimisen monitahoisuus korostuu sotilaskoulutuksessa. Sodan aikana sotilaiden tulee kyet toimimaan kskyjen, opittujen tietojen sek taitojen mukaisesti ja vaistonvaraisesti. Sotilaskoulutuksessa korostuu mys taitojen ja erilaisten toimintatapojen oppiminen sek erityisesti niiden soveltaminen kytntn. Koulutettavien omaa ajattelua ja itseohjautuvuutta tukevat valmiudet ovat mys trkeit. Oppimiselle on ominaista, ett opittu tietomr ei kasva siihen kytetyn ajan kanssa. Motivaatio, vireystila, oppimisymprist, lepo, ravinto, opetusmenetelmt ja -materiaali sek kouluttajan toiminta vaikuttavat opiskelutehokkuuteen ja oppimisen edistymiseen. Oppiminen saattaa joskus nytt ja tuntua hankalalta, vaikka oppimisymprist olisi kunnossa. Tm saattaa johtua luonnollisista oppimistasanteista. Oppimista ei tllin tapahdu tasaisesti yht paljon pivst toiseen.

Uuden oppimisen aloittaminen on kaikille alussa hankalaa.


Koulutukseen, oppimiseen ja oppimisympristn liittyy monia erityispiirteit, jotka johtuvat sotilaskoulutuksen tavoitteista ja toimintaympristst. Koulutettavien kuormitusta lis, ett sotilasorganisaatio on palvelukseen astuvalle nuorelle melko tuntematon. Koulutettavilla ei ole vlttmtt aikaisempaa kosketusta asepalveluksen aikana opetettaviin asioihin. Varsinkin alkuvaiheessa koulutettavien toimintaan vaikuttavat sotilaskoulutuksesta muodostuneet ennakkoksitykset. Osalla koulutettavista saattaa olla vristyneit mielikuvia puolustusvoimien sotilaskoulutuksesta.

Kuva 4.

Koulutettavilla on ennakkoksityksi sotilaskoulutuksesta.

20 Vaikka oppiminen on aina yksilllist, puolustusvoimien toiminnalle on ominaista, ett oppiminen tapahtuu pitklti tietyn ryhmn tai joukon osana. Tmn takia vuorovaikutus, yhteistoiminnallinen oppiminen ja pienryhmtoiminta painottuvat oppimisessa. Vertaistuella, esimerkiksi taistelijaparilla ja ryhmll, on monessa oppimistapahtumassa trke merkitys. Yhtenisen joukon kouluttamisen lhtkohdat ovat puolustusvoimissa haasteelliset. Koulutettavien kokemustausta ja opiskeluhistoria poikkeavat toisistaan, ja mys heidn oppimistyylins ja -tottumuksensa, asenteensa, odotuksensa ja uskomuksensa oppimisesta ovat erilaisia. Sotilaskoulutukselle on ominaista, ett opetus ei perustu koulutettavan omiin tarpeisiin. Koulutettavien aikaisemmat tiedot ja taidot opetettavista asioista parantavat kouluttajan toimintaedellytyksi, koska ne ovat sotilaalliselta lhttasolta melko samanlaiset.

Kuva 5.

Jokainen koulutettava oppii eri tavalla.

21

2.1.1

Oppiminen ja muistaminen

Oppimiseen liittyy lheisesti muistamisen ilmi. Sill tarkoitetaan mieleen painamista ja silyttmist sek aikaisempien kokemusten mieleen palauttamista. Muisti jakautuu 1 5 sekunnin pituiseen sensoriseen muistiin, noin minuutin mittaiseen tymuistiin, muutaman tunnin mittaiseen vliaikaiseen muistiin sek elinin aikaiseen pitkkestoiseen muistiin. Pitkkestoisen muistin vahvistaminen on trke sotilaskoulutuksessa.

Parhaiten muistamme asiat, jotka voimme yhdist aikaisemmin oppimaamme.


Koulutustapahtumien sislt ja rytmitys, harjoitus- ja toistokertojen mr, koulutettavien aktiivisuus, vireystila ja motivaatio sek kouluttajien kyttmt opetusmenetelmt vaikuttavat muistissa silymiseen. Muistiaineksesta unohtuu ensimmisin pivin eniten, sen jlkeen unohtamisen mr vhenee.

OPITTU ASIA UUDEN OPPIMINEN AIKA


Kuvio 1.

KERTAUS KERTAUS

Muistiin painettujen asioiden silyminen ylioppimistilanteessa.

Kertaaminen vhent unohtamisen vaikutusta. Asioiden riittvll kertaamisella ja toistokoulutuksella saavutetaan ylioppimista. Ylioppimisen johdosta asiat muistetaan huomattavasti paremmin. Tiedot ja taidot silyvt ylioppimisen ansiosta muistissa pitki aikoja. Ylioppiminen liittyy sotilaskoulutuksessa erityisesti automaatiota vaativien perustaitojen oppimiseen. Jokaisen kertaamisen yhteydess tulisi oppimisen mielekkyyden kannalta tydent jo opittua asiaa.

Kertaaminen vahvistaa muistamista ja oppimista.

22 Muistamisen ja erityisesti oppimisen edistmiseksi kouluttajan on otettava huomioon koulutustapahtumissa seuraavia asioita: koulutettava muistaa parhaiten asiat, jotka voi yhdist aikaisempaan opittuun muistiin painaminen vaatii aikaa vsymys ja heikko ravinnon saaminen vaikuttavat ehkisevsti muistamiseen koulutettava muistaa trkeksi katsomansa asiat paremmin kuin muut asiat jos muistettavaan asiaan liittyy positiivista kannustusta, muistikuva vahvistuu koulutettavan tarkkaavaisuus voi kohdistua vain yhteen asiaan kerrallaan koulutustapahtumien rytmitys, joustavuus sek tauot edistvt muistamista yliopittua tietoa tai taitoa ei unohda koskaan kokonaan.

Vrn suorituksen poisoppiminen on hankalampaa kuin uuden oppiminen.


Sotilasorganisaatioon sopeutuminen vie palveluksen alkuvaiheessa suuren osan koulutettavien voimavaroista.

2.1.2

Oppiminen ja motivaatio

Motivaatio on tiettyyn tilanteeseen liittyv, koulutettavan kyttytymist virittvien ja ohjaavien motiivien aikaansaama tila, jossa koulutettava toimii jonkin pmrn saavuttamiseksi. Jos koulutettava kokee toiminnan mielekkksi, hn on valmis ponnistelemaan tavoitteen saavuttamiseksi. Motivaation merkitys joukon toimintaan on trke, koska yhdenkin koulutettavan heikko motivaatio voi vaikuttaa koko joukon motivaatioon ja oppimistavoitteiden saavuttamiseen.

Motivaatio on oppimisen perusedellytys.


Motivaatio jaetaan ulkoiseen ja sisiseen motivaatioon. Koulutettavan tavoitteenasettelusta riippuu, onko koulutustapahtuma sisisesti tai ulkoisesti motivoiva. Ulkoinen motivaatio pyrkii saamaan ulkoisia palkkioita toiminnoista ja suorituksista. Ulkoinen motivaatio tarkoittaa, ett koulutettava toimii ainoastaan kouluttajan vaatimuksesta tai pakosta.

Onnistuneet suoritukset ja menestyksen kokeminen vahvistavat motivaatiota, mutta eponnistumiset ja negatiivinen palaute yleens heikentvt sit.

23 Ulkoiseen motivaatioon liittyvt tunnuspiirteet: koulutettavan oppimistavoitteet mrytyvt ulkopuolelta koulutettava nkee oppimisen omien kykyjens ja suoritusten arviointina koulutettava opiskelee ulkoisen palkkion toivossa tai rangaistuksen pelossa kouluttajan kannustus ja tunnustus ovat motivaation ainoa lhde koulutettava kokee virheet eponnistumisina. Oppimisessa on trke saavuttaa sisisen motivaation tunne. Sisisen motivaatio saa alkunsa suoritettavasta tehtvst, ja siihen liittyy luontainen halu suoriutua tehtvst mahdollisimman hyvin. Sisiseen motivaatioon liittyvt tunnuspiirteet: koulutettava pit uuden tiedon ja taidon oppimista tavoiteltavana asiana koulutettava kokee itse oppimisprosessin palkitsevaksi ja tyydyttvksi koulutettava kykenee mrittelemn tavoitteet oppimiselleen ja hyvksyy ne koulutettavan oma halu ottaa vastuuta omasta oppimisesta koulutettavan sitoutuminen tavoitteiden ja pmrien saavuttamiseen. Sotilaskoulutuksessa ohjaus, motivointi ja kannustus ovat trkeit, koska aiheet, opetusmenetelmt sek oppimisymprist ovat koulutettaville uusia. Kouluttajan tulisi pyrki siihen, ett koulutustapahtumat tukisivat mahdollisimman paljon koulutettavan sisist motivaatiota. Koulutettavien motivaatiota voidaan edist avoimella vuorovaikutuksella, aktivoivilla opetusmenetelmill, ongelmakeskeisyydell, asiallisuudella ja joustavuudella sek olosuhteiden huomioonottamisella.

Hyv oppimismotivaatio ja -ilmapiiri syntyy pitklti kouluttajan oman toiminnan tuloksena.


Kouluttaja voi vaikuttaa koulutettavien motivaatioon monilla eri toimenpiteill, jotka edistvt oppimistavoitteiden saavuttamista. Hyvn oppimisilmapiirin syntymisen perusedellytys on perusyksikn henkilstn avoin ja hyv yhteishenki. Koulutettavien motivaatiota lisvi tekijit ja toimenpiteit: kouluttajien asenne, kiinnostus ja esimerkki avoin ja vuorovaikutuksellinen suhde koulutettavaan joukon koulutustason ja kokemustaustan huomioonottamisella selkeiden ja saavutettavissa olevien tavoitteiden asettaminen tavoitteiden realistisuus ja saavutettavuus sek riittvn tarkka ohjeistus oppimista tukevan oppimisympristn ja ilmapiirin rakentaminen koulutettavien rohkaiseminen ja kannustaminen joustava aikataulu ja riittvt sek oikea-aikaiset tauot oppimisen ja koulutuksen kytkeminen aikaisempaan opittuun

24 aktivoivien opetusmenetelmien kytt ja aitojen tehtvien antaminen koulutusolosuhteiden huomioimisella palautteen antaminen ja koulutettavan sisisen motivaation edistminen huumorin oikea-aikaisella ja persoonallisella kytll.

Oppimismotivaation herttminen ja yllpito tapahtuu parhaiten selken tavoiteasettelun avulla.


Koulutettavien motivaatiota heikentvt tekijt: negatiiviset oppimiskokemukset kouluttajan huono motivaatio ja koulutustaito korkea vaatimustaso suhteessa aikaan tai koulutettavien kokemustaustaan vhinen ja huonokuntoinen opetusmateriaali jatkuva kiire ja tunne ajankytn tehottomuudesta vhinen palaute ja jatkuva negatiivinen palaute liiallinen kilpailu ja tasoryhmien vr kytt koulutettavan huono itsetunto ja -varmuus koulutettavan henkilkohtaiset ongelmat ja oppimisvaikeudet. Koulutettavien heikko motivaatio voi nky koulutettavien vlinpitmttmyyten, heikkona keskittymisen, tuskaisuutena tai ahdistuneisuutena.

2.1.3

Oppimistavat ja oppimisvaikeudet

Oppimistavoilla tarkoitetaan yksillle tyypillist tapaa toimia tai ajatella. Koulutettavien oppimistavat vaihtelevat yksilittin. Osa koulutettavista oppii parhaiten kuulemansa perusteella, osa nkemll, katselemalla tai tekemll. Sotilaskoulutuksessa korostuu tekemll oppiminen.

Jokainen koulutettava on yksil. Hnt on kohdeltava mys yksiln.


Uuden oppiminen on alussa kaikille vaikeaa. Osalla koulutettavista on synnynnisi tai aikaisemman oppimishistoriansa aikana muodostuneita oppimisvaikeuksia. Koulutettavien oppimisvaikeudet saattavat ilmet heikkoina kdentaitoina, kmpelyyten, hitautena, keskittymishiriin sek huonona itsetuntona ja erilaisina pelkoina tai pelkotiloina. Koulutettavien erilaiset tarkkaavaisuushirit voivat haitata erilaisten taitojen oppimista. Tarkkaavaisuushirit ilmenevt lyhytjnteisen toimintana, hahmotushiriin ja motorisena kmpelyyten.

25

Kouluttajan on tunnettava alaisensa.


Kieliongelmat ja kulttuurierot saattavat vaikeuttaa etniselt taustaltaan erilaisten koulutettavien toimintaa. Koulutettavaa ei saa tmn takia leimata muita huonommaksi. Kun kouluttaja ymmrt, millaisia vaikeuksia koulutettavalla on, hnen pit parhaan kykyns mukaan yritt tukea koulutettavaa oppimisessa ja auttaa hnt lytmn apukeinoja oppimisen tueksi.

2.1.4

Taitojen oppiminen

Sotilaskoulutus vaatii motoristen taitojen oppimista. Taitojen opettamisessa on otettava huomioon opittavan taidon ominaisuudet, koulutettavien lhttaso, aikaisemmat tiedot, asenteet ja motivaatio. Mit laaja-alaisemmista, monimutkaisemmista sek soveltamista ja yhdistmist vaativista taidoista on kysymys, sit enemmn korostuu kouluttajan ohjauksen merkitys.

Muista, ett taitojen oppimisessa ilmenee merkittvi yksilllisi eroja.


Taitojen oppimiseen liittyvt yksillliset erot johtuvat lhinn persoonallista ominaisuuksista ja erilaisista oppimistavoista. Opetus- ja oppimistapahtumassa kouluttajan tulee pysty joustavasti kyttmn ja yhdistmn toiminnasta teoriaan ja teoriasta toimintaan -periaatteita. Puolustusvoimissa on edetty perinteisesti teoriasta toimintaan. Joissakin tilanteissa parempia tuloksia kuitenkin saavutettaisiin, mikli ensin pidettisiin harjoitus ja vasta sen jlkeen oppitunti. Kun oppitunti pidetn harjoituksen jlkeen, koulutettavilla on parempi ja syvllisempi mielikuva ksiteltvst asiasta. Tm voi olla oppimisen kannalta joissakin tilanteissa eduksi. Taitava suoritus koostuu monista toisiaan oikea-aikaisesti seuraavista vaiheista. Koulutuksen tavoite on saavuttaa taidossa sellainen taso, ett suoritus ei vaadi tietoista tarkkailua tai ulkoista ohjaamista. Sotilaskoulutuksessa on trke, ett taitavan suorituksen oikeellisuus ja korkeatasoisuus silyvt vaihtelevissa ja vaikeissakin olosuhteissa. Taitava suoritus on suunnitelmallisen ja pitkaikaisen oppimisen tulos. Se ilmenee toiminnan automatisoitumisena ja kykyn soveltaa taitoja. Taitojen opettaminen jaetaan sotilaskoulutuksessa kuvion 2 mukaisesti neljn eri vaiheeseen.

26 .
PERUSTEVAIHE

HARJAANTUMISVAIHE

TAVOITEVAIHE

OSAAMISEN SOVELLETTU VAIHE

Kuvio 2.

Taitojen oppimisen vaiheita.

ustev aiheessa luodaan taitoon liittyv tiedollinen pohja. KyseesTaitojen oppimisen per perustev ustevaiheessa s on yksinkertaisesti tiettyyn taitoon liittyvien perusteiden ymmrtminen sek tavoitteiden selkiintyminen ja halutun lopputuloksen ymmrtminen. Tm voidaan toteuttaa oppitunnilla tai nyttmll esimerkkisuoritus. Apuna voidaan kytt mys valokuvia, videokuvaa ja opetuselokuvia. Harjaantumisvaiheessa harjoitellaan tiettyj osataitoja, jotka liittyvt kokonaissuoritukseen. Taitojen oppiminen vaatii tss vaiheessa tietoista tarkkailua ja ulkoista palautetta. Osataitoja pit harjaantumisvaiheessa harjoitella kertaamalla samaa osasuoritusta useita kertoja. Toistokoulutus on yksi harjaantumisvaiheen keskeisimmist opetusmenetelmist. Kouluttajan on toistokoulutuksessa kiinnitettv erityinen huomio koulutettavien motivointiin, taukoihin, joustavuuteen sek palautteen antamiseen.

Trkeint ei ole toistojen mr, vaan se, mit koulutettavat oppivat.


Tav oitev aiheessa osasuoritukset yhdistetn kokonaissuoritukseksi, joita pyritn edelavoitev oitevaiheessa leen kehittmn automaatiosuoritukseksi. Tllin oman kontrollin ja ulkoisen palautteen merkitys vhenee. Tavoitevaiheessa koulutettavan tulisi itse tiet, miksi suoritus eponnistui ja miten sit tulisi korjata. Osaamisen sovelletussa vaiheessa opittuja tietoja ja taitoja on kyettv yhdistmn ja siirtmn erilaisiin tilanteisiin. Niit on pystyttv mys soveltamaan ympristn sek muuttuvien tilanteiden ja vaatimusten mukaisesti. Taito- ja suoritustaso on sovelletussa vaiheessa kyettv yllpitmn mys vaikeissa ja muuttuvissa olosuhteissa.

27 Yleisi periaatteita taitojen oppimisesta Sotilaan perustaitojen opettaminen peruskoulutuskaudella on pitklti henkilkohtaisten motoristen taitojen sek pienten taisteluteknisten taitojen opettamista. Automatisoitumisen tavoite korostuu eri taitojen oppimisessa sotilaskoulutuksessa. Toimintojen automatisoitumisella pyritn tietyiss asioissa vaistonvaraiseen toimintaan. Nopeiden vaistonvaraisten toimintojen hallinta on taistelukentll trke, koska sotilaan on kyettv tekemn nopeita ratkaisuja oman tilannekuvansa pohjalta. Harjaantumisvaiheessa kytetn toistokoulutusta. Toistot kuuluvat taitojen oppimiseen vlttmttmn osana. Toistokoulutus saattaa vrin kytettyn heikent harjoitusten mielekkyytt tai koulutettavan motivaatiota. Motivaation kannalta on trke perustella oppijoille opeteltavien taitojen merkitys, asiayhteyksien ksittminen sek syy- ja seuraus -yhteydet. Taitojen oppimisen kannalta on trke pst ylioppimiseen ja syvoppimiseen. Ne luovat perustan toimia uusissa, vaikeissa ja yllttviss tilanteissa. Tm vaati liikesuoritusten ehdotonta oikein opettamista ja oppimista heti ensimmisten harjoituskertojen aikana. Mikli toiminnassa vaadittavat motoriset liikkeet tai suoritus opitaan vrin, niden liikemallien tai suoritusten poisoppiminen jlkeenpin on erittin vaikeata ja tylst. Se vaatii silloin paljon enemmn harjoittelua kuin puhtaasti uuden liikemallin tai suorituksen opettelu. Taitojen oppimisessa korostuu siirtovaikutus eli kyky laajentaa ja soveltaa tietyss asiayhteydess opittuja tietoja ja taitoja muissa asiayhteyksiss sek tilanteissa. Koulutuksen pit sislt harjoituksia, joissa pystytn hydyntmn ja soveltamaan opittuja taitoja eri ympristiss ja tilanteissa. Erityisesti tarvitaan koulutettavien ajatteluvalmiuksien kehittymist tukevia harjoituksia.

Sotilaskoulutuksessa on pstv irti pelkstn kaavamaisten tietojen ja taitojen soveltamisesta.


Palautteesta oppiminen liittyy keskeisesti taitojen oppimiseen. Taitojen oppimisen alkuvaiheessa kouluttajan antamalla ulkoisella palautteella on keskeinen merkitys. Kun taito myhemmss vaiheessa kehittyy, koulutettavan suorituksistaan saama sisinen palaute ohjaa toimintaa. Palautteella on mys merkittv vaikutus yksiln ja joukon motivaatioon sek oppimisilmapiiriin. Puolustusvoimiin on jostain syyst muodostunut vahva perinne, ett palautetta on annettu ainoastaan silloin, kun jokin asia on mennyt huonosti. Negatiivinen palaute on saattanut kohdistua mys suoraan yksiln ja hnen persoonallisiin ominaisuuksiinsa.

28 Palautteen antamisessa on otettava huomioon yksil- ja joukkokohtainen palaute. Yksilkohtaisessa palautteessa tarkastellaan koulutettavan kehittymist asetettujen tavoitteiden suuntaan. Joukkokohtaista palautetta annetaan joukolle aina erilaisten koulutustapahtumien jlkeen.

Kuva 6.

Palautetilaisuus on trke ja monitasoinen tapahtuma.

Palautteen on oltava riittvn kattavaa ja sen on tuettava oppimista. Palautteen on sisllettv koulutettavien omia mielipiteit, ryhmn ja joukkueen johtajan arvioita toiminnasta sek kouluttajan arviointia yksiln, ryhmn ja joukkueen toiminnasta. Palautteessa on otettava esille muutama keskeinen havainto koulutettavien vahvuuksista sek heikkouksista. Palautetilaisuudet eivt saa kest liian kauan.

2.1.5

Oppimisymprist oppimisen tukena

Yksi kouluttajan trkeimmist tehtvist on luoda edellytykset koulutettavien oppimiselle. Tm tapahtuu suunnitelmalla oppimista edistv oppimisymprist, joka ohjaa, motivoi, tukee ja antaa palautetta koulutettaville. Oppimisymprist luo pohjan koulutustapahtumien toteutukselle.

Oppimisymprist vaikuttaa oppimistavoitteiden saavuttamiseen.

29 Oppimisympristn trkein tehtv on tukea oppimistuloksien saavuttamista. Oppimisympristn liittyy fyysinen, henkinen, sosiaalinen ja eettinen ulottuvuus. Niden neljn kokonaisuuden eri ulottuvuudet ja keskiniset suhteet muodostavat koulutapahtumissa oppimisympristn.

Kuva 7.

Kouluttajan on hallittava erilaisia oppimisympristj.

Sosiaalisen ympristn tarkastelu ilment kouluttajien ja koulutettavien vlisi suhteita sek siihen liittyv vuorovaikutusta ja opetusmenetelmi. Kouluttajan on oman kyttytymisen, vuorovaikutuksen ja toiminnan kautta luotava itselleen rooli, joka edist oppimista. Kouluttajan omaksuma ihmis- ja oppimisksitys ilmenee sosiaaliseen ympristn liittyviss valinnoissa. Fyysinen ymprist koostuu opetus-, koulutus- ja havaintovlineist, luokista ja harjoitushalleista. Niden lisksi sotilaskoulutukseen liittyy muita fyysisi ympristj kuten harjoitusalueet, ampumaradat, elokuva- ja liikuntasalit sek ampumaleirialueet. Koulutuksessa kytettvien tilojen merkitys on trke oppimistapahtumien onnistumisen kannalta. Kytettvt opetus-, koulutus- ja havaintovlineet voivat toisaalta tukea oppimista ja toisaalta hidastaa oppimistavoitteiden saavuttamista. Koulutusmateriaalina kytetn psntisesti sodan ajan joukon kalustoa tai muita oppimista tukevia harjoitusvlineit. Visuaalista ja audiovisuaalista materiaalia tulisi kytt koulutuksessa nykyist enemmn, koska opetettavat aiheet antavat siihen hyvt mahdollisuudet.

30 Henkiseen ympristn liittyy keskeisesti oppimista sek sit edistv oppimisilmapiiri. Oppimisilmapiiri on lhinn koulutettavan kokema kokonaisuus, joka muodostuu kouluttajan tekemien sosiaalisen ja fyysisen ympristn valinnoista. Oppimisilmapiirin vaikutus oppimiseen on sotilaskoulutuksessa erittin trkess asemassa. Kouluttajilta vaaditaan erityisesti kyky luoda koulutettavien sisist motivaatiota kannustava ja tukeva ilmapiiri sek ymprist. Oppimisilmapiirin yllpitminen ei ole ainoastaan kouluttajan tehtv, vaan jokaisen koulutettavan asia. Joukkoon on luotava kaveria ei jtet -ilmapiiri. Tavoitteena tulee olla, ett joukon johtajat ja sek joukko itse muodostavat joukon hengen, jolloin joukkokoulutuskauden lopussa kouluttajan ei tarvitse sit itse ohjata. Kouluttaja ei vlttmtt itse kuulu reserviss eik sodan aikana en thn joukkoon.

Mynteinen ja avoin oppimisilmapiiri vaikuttaa koulutettavien motivaatioon ja oppimiseen.


Kouluttaja voi vaikuttaa mynteisen oppimisilmapiiriin muodostumiseen: perustelemalla koulutuksen pmrn ja tarkoituksen kertomalla tarkasti koulutustapahtuman tavoitteen ottamalla koulutettavat huomioon yksilin kyttmll tarkoituksenmukaisia ja aktivoivia opetusmenetelmi rakentamalla oppimista tukeva oppimisymprist ottamalla huomioon koulutettavien erilaiset valmiudet suhtautumalla koulutettaviin asiallisesti, arvostavasti ja tasapuolisesti antamalla jatkuvasti rakentavaa palautetta vahvistamalla koulutettavien omatoimisuutta, motivaatiota sek itsetuntoa tukemalla koulutettavien oman ajattelun kehittymist. Eettinen ymprist liittyy monilta osin kriisin ja sodan ajan toimintaympristn. Eettinen ymprist on mukana koulutuksessa mm. kansainvlisten sodan oikeussntjen muodossa. Kouluttajan toiminnassa on aina eettinen ulottuvuus: se ilmenee erilaisissa valinnoissa, ptksenteossa, vastuullisuudessa sek niiden ymmrtmisess. Eettiseen ympristn ja toimintakykyyn sisltyy kyky tehd oikeita ja eettisesti kestvi ptksi. Niiden tulee ilment humanitaarista oikeutta eli sodan oikeussntj, sotilasvalaa, perustuslakia, uskollisuutta, perustehtv sek ihmisarvon silyttmist. Niist on mys kannettava vastuuta. Kriisi- tai sodan ajan toimintaympristss, jossa inhimillinen nkkulma saattaa sumentua, johtajan ja joukon vastuu suomalaista sotilasta velvoittavien sntjen noudattamisesta korostuu. Eettinen kasvatus on sotilaskoulutuksessa osa koulutettavan identiteetin ja persoonallisuuden kasvua, joten se liittyy kaikkeen sotilaskoulutukseen.

31

Kuva 8.

Haavoittuneiden hoitaminen vaikuttaa koko joukon taistelukykyyn.

Oppimisymprist on parhaimmillaan sotilaskoulutuksessa silloin, kun se vastaa mahdollisimman aidosti sodan ajan toimintaymprist. Toimintaa tulee opettaa ja harjoituttaa alusta alkaen sellaisessa ympristss ja olosuhteissa, joissa kyseist taitoa tarvitaan. Oppimisymprist muuttamalla ja vaihtelemalla on mahdollisuus pst monissa eri koulutustapahtumissa tilaan, jossa oppimisymprist aidosti tukee ja ohjaa koulutettavaa, luo ratkaisuja vaativia ongelmia sek antaa palautetta. Ers esimerkki tst on oppimisymprist, joka on suunniteltu taisteluammuntoihin maalitoiminnan avulla. Oppimisen edistmiseksi luodaan tilanteita, joissa taistelijoiden on kyettv hallitsemaan omat taisteluvlineens, osattava havainnoida ymprist sek yllpit tilannetietoisuuttaan. Oppimisympristn tulisi tukea syvoppimisen kehittymist, jotta oppijat pystyisivt hahmottamaan kokonaisuuksia, soveltamaan tietoja ja taitoja sek tekemn valintoja ja toimimaan uusissa tilanteissa.

32

Kuva 9.

Oppimisymprist muodostuu monista eri tekijist.

2.2

KOULUTTAJAN ROOLI

Sotilaskouluttaja on oman alansa opettamisen, oppimisen ja kasvatuksen asiantuntija. Kouluttaminen edellytt kouluttajilta kyky oppimisen syvlliseen ohjaukseen. Kouluttaja ei ole ulkopuolinen konsultti, vaan hnen on aidosti otettava vastuu oman joukkonsa oppimisesta. Siihen liittyy mm. koulutettavien kasvatus, oppimisen edistminen ja ohjaaminen, itseohjautuvuuteen tukeminen, motivointi sek arviointi ja palaute. Kouluttajan ammattitaito on edellytys koulutuksen onnistumiselle. Kouluttajilta vaaditaan oman puolustushaaran ja aselajin sislln hallintaa. Kouluttajien on hallittava ase- ja ampumakoulutuksen, taistelu-, marssi- ja liikuntakoulutuksen, yleisen sotilaskoulutuksen, kansalaiskasvatuksen sek johtaja- ja kouluttajakoulutuksen sisllt. Kouluttajalta edellytetn moninaisia opettamiseen liittyvi tietoja sek taitoja, joita on kyettv soveltamaan erilaisissa tilanteissa ja toimintaympristiss. Tuloksellisen kouluttamisen ja opettamisen edellytyksen on, ett kouluttaja hallitsee kattavasti oman koulutushaaransa taktiikan, taistelutekniikan, asejrjestelmt, opetus-, koulutus- ja havainnointivlineet sek muut kytss olevat varusteet. Sotilaskouluttajalle voidaan asettaa nelj keskeist roolia. Kasvattajan rooli Kasvattajan rooli on oppimisen ohjaamista syvllisell tasolla ja yleens ajallisesti pidemmll jaksolla. Sen tarkoitus on kehitt koulutettavien asenteisiin pohjautuvia tekijit, kuten vastuuntuntoa, moraalia, yhteistoiminnallisuutta, maanpuolustustahtoa sek itseluottamusta.

33 Ohjaajan rooli Kouluttajan tehtvn on toimia koulutettavien ja oman joukkonsa oppimisen ohjaajana. Koulutettavien oppimista ohjataan mm. jatkuvalla palautteella, jonka avulla vaikutetaan tavoitteiden saavuttamiseen ja koulutettavien motivaation. Ohjaajan rooli on tietoa ja taitoa toteuttaa motivoivia sek aktivoivia koulutettavia koulutustapahtumia. Valmentajan r ooli rooli Koulutettavien kannustaminen ja motivointi kuuluvat valmentajan rooliin. Valmentajuus on kyky ja halua edist koulutettavien kasvua ja oppimista. Valmentajan rooli on nhtv vaikutukseltaan pidempiaikaisena kuin ohjaajan rooli. Johtajan rooli Kouluttaja on aina oman joukkonsa johtaja. Koulutustapahtumien johtaminen tarkoittaa mallisuorituksien nyttmist, esimerkkin olemista, vastuun ottamista koulutustavoitteiden saavuttamisesta, alaisten tuntemista sek muiden johtamisen periaatteiden huomioon ottamista kaikessa koulutustoiminnassa. Johtajan roolin liittyy vastuu yksil- sek joukkokohtaisten oppimistavoitteiden saavuttamisesta. Koulutus- ja kasvatustehtvn onnistuminen edellytt kouluttajilta avointa ja kannustavaa suhtautumista koulutettaviin sek aitoa kiinnostusta koulutettavista ja heidn oppimisestaan. Kouluttajan ammattitaitoa on kyet tunnistamaan koulutettavien erilaisia taipumuksia.

Koulutettavat huomaavat heti, jos kouluttaja ei ole aidosti kiinnostunut opettamastaan asiasta.
Kouluttajien on muistettava, ett koulutettavat tarvitsevat varsinkin palveluksen alussa jatkuvaa tukea, ohjausta ja kannustusta. Koulutettavalle on trke, miten hneen suhtaudutaan ja miten hnt kunnioitetaan. Taitojen opettaminen ja ohjaus on alkuvaiheessa pitklti oman esimerkin nyttmist. Perustaitojen oppimisen jlkeen ohjaaminen ei saa antaa liian paljon valmiita ratkaisuja tai malleja. Tavoitteena on, ett koulutettavat kasvavat koulutuksen myt itseniseksi ja oma-aloitteiseksi sotilaiksi. Hiljaisella eli kokemusperisell tiedolla on puolustusvoimissa trke merkitys, koska kouluttajien osaaminen kehittyy pitklti tytehtvist saatujen kokemusten sek palautteen kautta. Hiljainen tieto on kouluttajan ammattitaidon ja sen kehittymisen kannalta erittin trke. Kouluttajien pitisi saavuttaa kyky vlitt ja toisaalta kyky omaksua sotilasorganisaatiossa ilmenev hiljaista tietoa.

34 Koulutustehtviss toimii paljon nuoria kouluttajia. Koulutuksen kehityksen kannalta on trke, ett kokeneet kouluttajat vlittvt kokemuksiaan ja kokemusperist tietoaan kokemattomille kouluttajille.

2.2.1

Kouluttajan ominaisuudet

Kouluttajalla on keskeisen merkitys koulutustapahtumien onnistumisessa sek koulutukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Kouluttajan toiminnalla ja ammatillisella osaamisella on suuri vaikutus kasvatuksen ja koulutuksen onnistumiseen. Mynteinen suhtautuminen koulutettaviin ja koulutustapahtumiin luo pohjan kouluttajan onnistuneelle toiminnalle.

Omalla esimerkillsi saavutat parhaiten joukon luottamuksen ja arvostuksen.


Hyvlt kouluttajalta edellytetn mm. seuraavia ominaisuuksia: Ammattitaitoinen Hallitsee opetettavan aiheen sislln, kykenee koulutuksen suunnitteluun, johtamiseen ja kehittmiseen, ymmrt opetusmenetelmien valinnan ja kytn, on tilannetajuinen, erottaa oleellisen epoleellisesta, oppii palautteesta sek osaa luoda hyvn oppimisilmapiirin. Rehellinen, luotettava ja vastuuntuntoinen Kantaa vastuun tekemisistn, tunnustaa tekemns virheet, on toiminnassaan rehellinen, on itsevarma, kyttytyy ja toimii luottamusta herttvsti, ei esit mitn vaan on oma itsens, osaa huolehtia alaisista, luottaa alaisiin sek osaa asettua heidn asemaansa. Kannustava ja innostava Tukee ja kannustaa, osaa motivoida ja palkita, saa opetettavan asian tuntumaan mielekklt, elytyy tilanteisiin, saa oppijat pohtimaan asioita, toimii itse esimerkkin, on motivoitunut, aktiivinen ja kehityshakuinen. Oikeudenmukainen ja tasapuolinen Arvostaa koulutettavia, pit alaisten puolta, on epitseks, vaativa, reilu sek mrtietoinen. Sosiaalinen Keskustelee ja kuuntelee, on helposti lhestyttv, jaksaa ohjata ja neuvoa, ei eristydy, on empaattinen, inhimillinen, pitkjnnitteinen, rauhallinen, aidosti kiinnostunut oppijoista, sopeutuvainen, luonnollinen sek ulospin suuntautunut.

35 Johdonmukainen ja joustava Kouluttajan asennoituminen ja suhtautuminen eivt vaihtele, hn ymmrt ajankytn, osaa vaihtaa opetustyylej sek tiedostaa koulutettavien oman ajattelun merkityksen. Kouluttajan on kaikessa toiminnassa pyrittv esimerkillisyyteen sek asiallisuuteen. Tm on otettava huomioon asennoitumisessa, esiintymisess, kyttytymisess, pukeutumisessa sek kielenkytss.

Muista, ett toimit aina esimerkkin ja mallina koulutettaville.


2.2.2 Koulutus- ja opetusty

Kouluttajan ja koulutettavien vuorovaikutus perustuu heidn ajattelu- ja toimintatapoihinsa, ennakkoksityksiins, arvoihinsa, asenteisiinsa, tunteisiinsa sek aikaisempiin tietoihinsa ja taitoihinsa. Kouluttajan on kyettv ymmrtmn, ohjaamaan ja tukemaan yksilllist oppimista. Kouluttajan tehtv onkin nhtv enemmn oppimisen ohjaajana kuin muodollisena auktoriteettina ja valmiin tiedon jakajana. Kouluttajan toiminnassa korostuvat oppimisen edistminen, oppimaan oppimisen ohjaaminen, motivointi sek jatkuva arviointi ja palaute. Kouluttajan tehtv on ohjata, kannustaa ja tukea koulutettavia itseohjautuvuuteen. Kouluttajien tulee tukea koulutettavia aktiiviseen ajatteluun ongelmaja ratkaisukeskeisyyden avulla. Tm vaatii kouluttajalta yksityiskohtaista opetettavan aiheen sislln hallitsemista sek aktivoivien opetusmenetelmien kytt.

Koulutettavat on saatava ymmrtmn oman oppimisen merkitys joukon kokonaistoiminnan kannalta.


Yksiliden koulutuksen lisksi sotilaskoulutuksessa korostuu erilaisten joukkojen koulutus. Tm nkyy erityisesti joukkokoulutuskaudella, jolloin kaikki koulutus tapahtuu sodanajan kokoonpanossa. Vaikka oppiminen on aina yksilllist, puolustusvoimien toiminnalle on ominaista, ett oppiminen tapahtuu pitklti tietyn ryhmn tai joukon osana.

Joukkueessa on erilaisia tehtvi, jotka vaativat erilaista kouluttamista ja erilaisten opetusmenetelmien kyttmist.

36 Oppimisessa painottuvat sosiaalinen vuorovaikutus sek ryhmss oppiminen ja tiimity. Taistelijaparin ja ryhmn merkitys on monessa koulutustapahtumassa trke. Koulutustapahtumissa tarvitaan mahdollisuutta keskusteluun, kouluttajan ja koulutettavan vliseen avoimeen vuorovaikutukseen sek yhteiseen pohdintaan.

Kuva 10.

Toiminnan jlkeinen yhteinen pohdinta syvent oppimista.

Koulutettavien aktiivinen oppiminen edellytt, ett kaikki toiminta on mielekst ja ett kouluttajan kyttmt opetusmenetelmt ovat johdonmukaisia. Koulutustapahtumat eivt saa olla puuhastelua puuhastelun vuoksi, niiden pit olla selkeit, johdettuja ja tavoitteellisia kokonaisuuksia, joiden pmrt on oltava kaikkien tiedossa. Koulutuksen mielekkyys perustuu mm. siihen, ett koulutettava tiet oppimisen tavoitteet ja sen mihin opittavaa tietoa ja taitoa tarvitaan.

Oppiminen on aina yksilllist - joukko ei voi oppia.


Oppiminen ei ole ryhmss tai joukossa kaikille yht helppoa, koska koulutettavien oppimistavat ja valmiudet ovat yksilllisi. Yksiln oppiminen ja sit kautta toiminta vaikuttavat lhes aina mys koko joukon toimintaan.

37

Kuva 11.

Toiminatakykyiset yksilt muodostavat yhdess suorituskykyisen joukon.

Yksilit ja joukkoa aktivoiva koulutus on trke. Koulutettavan valmiuksilla on keskeinen merkitys aktiivisen oppimisen toteutumisessa. Uusi tieto rakentuu vanhan jo opitun tiedon pohjalle. Jotta oppiminen olisi tehokasta, koulutettavaa on tuettava ja ohjattava. Koulutettavan on trke tiet miten hn oppii ja miten hn voi vaikuttaa omaan oppimiseensa. Hyv oppimisilmapiiri, jossa uskaltaa tehd mys virheit, on avainasemassa. Ryhmkiinteyden merkitys Ryhmkiinteys liitt johtajan alaisuudessa toimivat yksittiset sotilaat tehokkaaksi, suorituskykyiseksi joukoksi. Ryhmnormit ovat ryhmn omia, epvirallisia kyttytymissntj, joilla ryhm kontrolloi jsentens kyttytymist. Ryhmnormit ovat se vlittv mekanismi, jonka kautta ryhmkiinteys vaikuttaa ryhmn jsenten kyttytymiseen. Ryhm kontrolloi sisisesti ryhmnormien noudattamista. Koulutuksessa on pyrittv siihen, ett joukkoon ja niden alaryhmiin syntyy hyvt ystvyyssuhteet ja me-henki. Todellisen pintailmiit syvemmn kiinteyden syntyminen varusmiesjoukkoon kest parhaassakin tapauksessa vhintn 3 4 kuukautta.

38 Ryhmkiinteyden syntymiseen vaikuttavia tekijit ovat joukon pysyminen mahdollisimman kauan samassa kokoonpanossa majoitusjrjestelyt ja yhteinen vapaa-ajanvietto yhteistyt edellyttv toiminta ja yhdess koettu onnistuminen yhteiset kokemukset ja ryhmn itseninen ongelmanratkaisu ulkoinen uhka tai ulkoapin tuleva paine yhteiset tunnukset tai merkit pukeutumisessa.

Kouluttajan tulee havainnoida koulutettavan joukon kiinteytt tarkkailemalla sen toimintaa.


Ryhmkiinteys ilmenee toisten auttamisena ja virheiden peittelyn, ystvyyten, huumorina, yrityshaluna sek ryhmn normeista poikkeavien yksiliden pakottamisena yhdenmukaiseen kyttytymiseen.

2.3

KOULUTETTAVAN ROOLI

Koulutettavat kohtaavat sotilasorganisaatiossa monia uusia asioita, kuten sotilaallisen kurin ja jrjestyksen, kskynalaisuuden, kyttytymisvaatimukset, pukeutumiseen ja siisteyteen liittyvt snnt, tarkan pivohjelman sek majoitus- ja sisjrjestyssnnt. Sopeutuminen sotilasorganisaatioon alkaa varsinaisesti silloin, kun koulutettava astuu palvelukseen ja muodostaa ksityksen sotilasorganisaatiosta, sen toiminnasta, erityispiirteist, kyttytymismalleista ja snnist. Sopeutuminen puolustusvoimien koulutuskulttuuriin tapahtuu kytnnss oppimalla sotilasorganisaatiossa kytettvi ajattelu- ja toimintatapoja.

Opeta ennen kuin vaadit oikeaa suoritusta koulutettavilta.


Sotilaskoulutus on alkuvaiheessa kulttuurisokki. Se syntyy, kun toisistaan poikkeavat siviili- ja sotilasmaailman kyttytymis- ja toimintatavat kohtaavat. Tm vastakkainasettelu on ensimmisin pivin hyvin voimakasta. Sama tilanne ilmenee mys kertausharjoitusten ensimmisin pivin. Osa koulutettavista kokee varusmiespalveluksen vlttmttmn pakkona; ennakkoasenteet ovat saattaneet muodostua hyvinkin kielteisiksi ennen asepalveluksen alkua. Palveluksen aloittamiseen voi liitty mys vri ennakko-oletuksia, mikli koulutettava perustaa kaiken tietmyksens vain ystviltn kuulemaansa. Tarinat ovat usein liioiteltuja ja vritettyj. Kouluttajan on otettava tm huomioon palvelusajan alkuvaiheessa ja pyrittv muuttamaan vrt ennakko-oletukset oikealla informaatiolla.

39

Muista, ett kaikkia asioita ei tarvitse opettaa peruskoulutuskaudella.


Aikaisemmin koulutettavilla oli monia tietoja ja taitoja, jotka tukivat sotilaskoulutuksen liittyvi tavoitteita. Nykyisin monet sotilaskoulutusta edistvist valmiuksista on hankittu pitklti vapaaehtoisen harrastustoiminnan kautta. Yleisen koulutustason nousu kuitenkin tuottaa huomattavaa etua mys puolustusvoimille, koska koulutettavien yleissivistys sek oppimisvalmiudet ovat parantuneet. Koulutettavien lhttasot vaihtelevat. Lhttason erilaisuus ilmenee koulutettavien oppimisvalmiuksissa, asenteissa, motivaatiossa, tiedoissa ja taidoissa sek psyykkisess ja fyysisess suorituskyvyss. Perinnllisyys- ja persoonallisuustekijt, aikaisemmat oppimiskokemukset, koulutus, asenne, motivaatio sek tiedollinen ja motorinen lahjakkuus vaikuttavat oppimisvalmiuksiin. Ne koulutettavat, joilla on huono itsetunto, saattavat krsi motivaation puutteesta, koska pelkvt eponnistuvansa suorituksissa.

Muista, ett kaikki eivt opi samalla tavalla tai yht nopeasti.
Puolustusvoimiin on perinteisesti yhdistetty koulutettavien passiivinen ja ulkoa ohjattu rooli, joka johtaa pintaoppimiseen. Se ei kaikilta osin vastaa taistelukentn sotilaan toimintakyvylle asettamia vaatimuksia. Koulutettavien rooli on muutettava aikaisempaa keskeisemmksi, jolloin koulutettavien oma aktiivisuus ja ajatteluvalmiudet sek itseohjautuvuusvalmiudet alkavat korostua. Kouluttaja voi tukea koulutettavien oppimista seuraavilla tavoilla: ottamalla huomioon koulutettavien muuttuneet valmiudet lismll koulutettavien vastuuta sek tukemalla oma-aloitteisuutta kyttmll aktivoivia ja koulutettavien ajattelua kehittvi opetusmenetelmi ymmrtmll koulutettavien erilaisuutta ja ottamalla sen huomioon koulutustapahtumissa kyttmll koulutusta ja koulutettavien oppimista edistvi tasoryhmi analysoimalla palautteen ja ottamalla sen huomioon koulutuksessa rakentamalla oppimista tukeva oppimisymprist tukemalla oppimista edistvn oppimisilmapiirin syntymist. Oppimistavoitteiden epselvyys, yksipuoliset opetusmenetelmt ja vuorovaikutuksen puute, kollektiiviset rangaistukset, virheist rankaiseminen ja rangaistuksilla uhkaaminen sek jatkuva negatiivinen palaute estvt koulutustavoitteiden saavuttamista ja oppimista. Virheetkin voi korjata positiivisella tavalla annetulla palautteella.

40

3 OPETUSMENETELMT SOTILASKOULUTUKSESSA
Tss luvussa ksitelln sotilaskoulutuksessa kytettvi opetusmenetelmi ja niiden sovellusalueita. Sotilaskoulutuksen monimuotoisuus on puolustusvoimien koulutuskulttuurin ominaispiirre. Koulutuksen tulee antaa perusteet yksillliseen toimintaan sek valmiudet toimia ryhmss, joukkueessa ja sodan ajan perusyksikss. Tm hankaloittaa kouluttajan pedagogisia ratkaisuja ja opetusmenetelmien valintaa. Pedagogisilla valinnoilla tarkoitetaan tss kouluttajan kykyj ja taitoja tuottaa mahdollisimman positiivinen ja oppimista tukeva oppimisymprist sek valita oppimista parhaiten edistv opetusmenetelm.

3.1

OPETUSMENETELMT

Opetusmenetelmill tarkoitetaan kouluttajan kyttmi opetustyylej ja -tapoja, jotka hn on valinnut oppimisen edistmiseksi sek asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Asetetut tavoitteet vaikuttavat keskeisesti opetusmenetelmien valintaan. Kouluttajan kannalta trke kysymys on, onko koulutuksen tavoite opettaa asenteita vai tietoja ja taitoja. Opetusmenetelmien valintaan vaikuttavia tekijit ovat koulutettavien valmiudet, tottumukset sek aikaisemmat tiedot ja taidot oppimistavoitteet ja koulutuksen pmr opetus- ja koulutusvlineet kouluttajan kokemustausta ja apukouluttajien mr opetusryhmn koko ja koulutusolosuhteet aika- ja tilaresurssit. Seuraavassa opetusmenetelmi ksitelln omina kokonaisuuksinaan. Parhaat lopputulokset saavutetaan usein yhdistmll opetusmenetelmi. Eri opetusmenetelmien yhdistmisell voidaan vaikuttaa positiivisesti koulutettavien motivaatioon, vireystilaan sek oppimisprosessiin ja tavoitteiden saavuttamiseen. Kouluttaja voi tehostaa koulutettavien oppimista ja motivaatiota vaihtelemalla opetusmenetelmi kesken oppitunnin tai harjoituksen.

41

3.2

LUOKKAOPETUS

Luokassa pidettvien oppituntien tarkoitus on antaa tiivistetysti tietoa eri asioista tai laajentaa koulutettavien ksityksi asioista. Oppitunnit liittyvt yleens yksittisten tietojen opettamiseen, tai ne ovat osa suurempaa kokonaisuutta. Oppitunnit liittyvt usein mys erilaisiin harjoituksiin. Oppitunneilla voidaan mys syvent harjoituksessa lpikytyj asioita, jolloin oppiminen syventyy. Luokkaopetuksen lhtkohta on koulutettavien oppiminen. Kouluttajan on pohdittava ennen luokkaopetuksen aloittamista, mik on oppitunnin tavoite ja millaiset ovat koulutettavien aikaisemmat tiedot ksiteltvst asiasta. Opittavat asiat on suhteutettava kytettviss olevaan aikaan. Uusien asioiden mr ei saa olla liian suuri; esitettvi asioita on pelkistettv ja kiinnitettv huomio vain oleelliseen. Kouluttaja voi kytt ryhmkeskustelua tai aivoriihe oppituntien elvittmiseksi ja oppimisen edistmiseksi. Esittv opetus Esittvss opetuksessa kouluttaja pyrkii kertomaan koulutettaville mahdollisimman selkesti ja yksiselitteisesti oppitunnin tavoitteen mukaiset asiat. Tt opettamisen muotoa voidaan kytt, jos asia on koulutettaville uusi. Vuorovaikutus on esittvss opetuksessa yleens yksisuuntaista, kouluttajalta koulutettaville. Koulutettavien roolina on lhinn tiedon vastaanottaminen ja tarvittaessa muistiinpanojen tekeminen. Esittvss opetuksessa on otettava huomioon, ett koulutettavien tarkkaavaisuus alkaa yleens heiket jo 10 15 minuutin jlkeen yksipuolisen vuorovaikutuksen takia. Esittv opetusta kytettess on opetusta tst syyst pyrittv havainnollistamaan mahdollisimman paljon ja aidosti. Kyselev ja aktivoiva opetus Oppimisen edistmiseksi esittv opetusta on pyrittv aktivoimaan kouluttajan tekemill kysymyksill. Kyselevss opetuksessa koko oppitunti tai koulutustapahtuma etenee kouluttajan tekemien kysymysten varassa. Kyselev opetusta voidaan kytt mys koulutettavien lhttason arvioimiseksi. Kyselevn opetuksen avulla voidaan saada koulutettavat saada aktiivisesti pohtimaan ksiteltv asiaa kehitt koulutettavien ajatteluvalmiuksia palauttaa mieliin tai kerrata aikaisemmin opittuja asioita syvent koulutettavien ksityksi ja kokonaisuuden hahmottamista parantaa koulutettavien motivaatiota ja opetuksen mielekkyytt edist tyskentely- ja oppimisilmapiiri sek oppimisen tavoitteellisuutta.

42 Kyselytekniikkaan on kiinnitettv erityist huomiota, jotta kouluttajan ja koulutettavan vlille muodostuisi mahdollisimman avoin ja luonnollinen suhde. Kyselytekniikkaa kytettess on otettava huomioon, ett kysymykset ovat selkeit ja yksiselitteisi. Psntisesti on kysyttv vain yht asiaa kerrallaan. Kouluttajan on kuunneltava vastaukset ja arvostettava koulutettavien mielipiteit. Koulutettavia on tarvittaessa kannustettava tekemn itse kysymyksi. Luokkaopetuksesta tulisi pyrki muodostamaan mahdollisimman joustava, vuorovaikutteinen, aktivoiva ja havainnollistettu koulutustapahtuma. Kouluttajan on suunniteltava oppitunnit ja niiden tavoitteet mahdollisimman oppijalhtisesti. Erityist huomiota on kiinnitettv ajankyttn, opetustyyliin, opetuksen etenemisjrjestykseen ja koulutettavien kokemustaustaan. Aktivoivassa opetuksessa voidaan kytt kaikkia tss oppaassa esitettyj aktivointimenetelmi.

Ne koulutettavat aktiivisina ja ajattelevina toimijoina, ei huonosti motivoituneina ja passiivisina vastaanottajina.

3.3

RYHMTYSKENTELYMENETELMT

Ryhmtyskentelymenetelmt sisltvt erilaisia ja eri koulutustapahtumiin soveltuvia opetuksen muotoja. Ryhmtyskentely on erilaisten vuorovaikutukseen perustuvien toimintatapojen yhteisnimitys. Tavoitteena on suurten opetusryhmien organisoiminen pienemmiksi toiminnallisiksi osiksi.

Kuva 12.

Yhdess toimiminen edist oppimista ja kehitt yhteishenke.

43 Ryhmtyskentelyn tavoite on saada oppijat itse ottamaan vastuuta ryhmn tehtvn tyttmisest sek auttamaan muita ryhmn jseni oppimaan. Kouluttajan rooli on ryhmtyskentelyss monitasoinen. Hnen on mietittv tarkasti, mit ryhmtyskentelyn muotoa misskin opetuksessa kannattaa kytt ja voiko koulutuksessa yhdistell erilaisia lhestymistapoja.

Ryhmtyskentely vaatii vuorovaikutus- ja ryhmtytaitoja, muiden mielipiteiden arvostamista sek hyv yhteishenke ja aktiivista otetta.
Ryhmtyskentelyn avulla voidaan oppia ja saada muilta palautetta kehitt koulutettavien aktiivisuutta ja ajatteluvalmiuksia mahdollistaa kaikkien tasavertainen tyskentely oppia arvostamaan toisten ideoita ja mielipiteit parantaa koulutettavien motivaatiota ja luovuutta kehitt ongelmanratkaisukyky ja vuorovaikutustaitoja kehitt ja vahvistaa ryhmn yhteishenke, vastuullisuutta ja kiinteytt oppia vastuuntuntoa oman ja ryhmn tehtvn tyttmisest sitouttaa yksil ryhmn sek sen toimintaan. Monet eri tehtvt tehdn puolustusvoimissa luonnollisesti jonkin suuremman joukon toiminnan osana. Tm antaa hyvt mahdollisuudet hydynt ryhmtyskentelyn eri opetusmuotoja ja periaatteita. Ryhmtyskentelyll voidaan vaikuttaa siihen, ett koulutettavat ymmrtvt ryhmn ja sen jsenten yhteistoiminnan merkityksen ja vahvuuden kaikessa toiminnassa. Ryhmkeskustelu Ryhmkeskustelu on lyhytkestoinen keskusteluhetki. Se tapahtuu pareittain tai pieniss 3 5 koulutettavan ryhmiss. Koulutettavat keskustelevat opetettavasta aiheesta kouluttajan tekemn kysymyksen tai vittmn pohjalta. Ryhmkeskustelun tarkoituksena on saada koulutettavat aktivoitumaan ja pohtimaan omia ajatuksiaan ksiteltvst asiasta. Ryhmkeskustelun kytt madaltaa kynnyst keskustella ja esitt erilaisia nkkulmia. Ryhmkeskustelua voidaan kytt joustavasti, koska sen kytt ei vaadi muita valmisteluja kuin esitetyn kysymyksen etukteissuunnittelu. Koulutusryhmien koko ei aseta rajoituksia porinaryhmn kytlle. Menetelm voidaan kytt mm. omien kokemusten esittmiseen, aikaisemman opitun aiheen kertaamiseen, uuden asian ideointiin sek palautteenantoon. Ryhmkeskustelu mahdollistaa erilaisten ksitysten vertailun. Ryhmkeskustelua voidaan kytt luokkaopetuksessa tai sovelluttuna erilaisissa harjoituksissa tai koulutustapahtumissa. Keskusteluaikaa voidaan varata aiheesta riippuen 2 10

44 minuuttia. Ryhmkeskustelun jlkeen kuunnellaan muutaman ryhmn ksityksi. Sen jlkeen annetaan muiden ryhmien esitt niist merkittvsti poikkeavat ksitykset. Kouluttaja tekee lopuksi yhteenvedon ksiteltvst asiasta. Aivoriihi Aivoriihi on menetelm, jossa koulutettavat hakevat ideoita, ongelmanratkaisua tai ptksentekoon liittyvi perusteita ja vaihtoehtoja. Aivoriihi sopii kytettvksi silloin, kun tiettyyn asiaan tai ongelmaan on olemassa useita erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Aivoriihen ydin on erilaisten ideoiden kartoittaminen ja lytminen ongelman ratkaisemiseksi. Aivoriiheen osallistuvien ryhmien koko on yleens 4 8 henkil. Aivoriiheen kytettv aika on suhteutettava ksiteltvn ongelman laajuuteen. Kouluttajan tehtv on ohjeistaa ryhm, mritt ongelma, ajankytt ja materiaali, seurata tyskentelyn etenemist, esitt tarvittaessa aktivoivia kysymyksi sek johtaa loppukeskustelu tai yhteenveto, jossa yhdistetn ja ksitelln eri ryhmien tuloksia. Aivoriiht voidaan kytt luokkaopetuksessa ja sovellettuna erilaisissa harjoituksissa ja koulutustapahtumissa. Aivoriihityskentely voidaan jakaa neljn eri vaiheeseen: 1. Ongelman mrittelyvaihe ja rajaaminen Ongelma voi olla suppea tai laaja. Kouluttaja voi mritell ongelman etukteen itse, ja ryhm voi tarvittaessa purkaa sen alaongelmiksi. Trke on, ett kaikki ryhmn jsenet ymmrtvt, miten ja mist nkkulmasta ongelmaa lhestytn ja tarkastellaan. 2. Faktatietojen ja reunaehtojen mrittely Toisessa vaiheessa ryhmn tehtv on kartoittaa, kert tai kuvata niit kaikkia tekijit tai asioita, jotka vaikuttavat ongelman ratkaisuun. 3. Ideointivaihe Ideointivaiheessa ryhmn tehtv on lyt mahdollisimman monia erilaisia vaihtoehtoja ongelman ratkaisemiseksi. Kaikki ideat ovat tss vaiheessa yht arvokkaita, eik niit tarvitse viel perustella. Tmn vaiheen voi suorittaa kirjallisesti tai suullisesti joko yksin tai ryhmss. 4. Ratkaisuvaihe Ratkaisuvaiheessa keskustelut, perustelut ja erilaiset ideat yhdistelln. Sen jlkeen osa ideoista karsitaan. Jljelle jvist vaihtoehdoista pyritn ryhmn yhteisin toimenpitein lytmn paras tai toteuttamiskelpoisin vaihtoehto. Tmn jlkeen ratkaisu toteutetaan kytnnss. Toteutukseen jlkeen arvioidaan ratkaisun toimivuus. Edellesitetty mallia voidaan soveltaa kytettviss olevan ajan, paikan, ksiteltvn aiheen, tavoitteen sek koulutusvaiheen mukaan.

45 Ryhmty Ryhmty on muutaman koulutettavan ryhmiss tapahtuvaa toimintaa, joka tht jonkin asian tai suorituksen oppimiseen. Ryhmtyt voidaan kytt luokkaopetuksessa ja erilaissa koulutustapahtumissa. Ryhmn kuuluu yleens 36 koulutettavaa, jotka pyrkivt suorittamaan annetun tehtvn mrajassa. Ryhmtyhn voi liitty raportointi tehtvn suorittamisesta tai tuloksista. Tehokkaan ja onnistuneen ryhmtyn lhtkohtia: koulutettavilla on yksilllinen vastuu osallistumisesta koulutettavilla on vastuu koko ryhmn toiminnasta ryhmtaitoja opetellaan ja harjoitellaan ryhm arvioi tyskentelyn ja sen jsenet antavat palautetta opittua pohditaan yhdess ja siit tehdn johtoptksi. Ryhmtyn luonne riippuu siit, millaisia asioita, tehtvi tai kytnnn tilanteita koulutettavien halutaan ratkaisevan. Ryhmtyt voidaan sotilaskoulutuksessa kytt tietojen ja taitojen opettamiseen. Sen avulla voidaan oppia yksil- ja joukkokohtaisia taitoja.

Ryhmty on ongelmalhtist, ja sen lhtkohtana on aina oltava jokin tilanne tai tehtv.
Kouluttajan on pohdittava seuraavia tekijit ennen ryhmtyn aloittamista ryhmien muodostamista mm. kokoa ja pysyvyytt koulutettavien kokemustaustaa mm. asenteita, tietoja ja taitoja tavoitteiden ja oppimistehtvn mrittely sek ohjeistusta kouluttajan omaa osallistumista, roolia ja ohjaamista kytss olevaa aikaa ja tiloja sek koulutus- ja opetusmateriaalin kytt oppimisen seurantaa ja arviointia.

3.4

OHJATTU ITSEOPISKELU

Itsenisten tyskentelyn taidot ja valmiudet korostuvat lhiopetuksen vhentyess. Trkeit taitoja itsenisess tyskentelyss ovat ajankytn hallinta, motivaation ja innostuksen hydyntminen sek toteutuneiden tavoitteiden seuranta. Itseninen opiskelu ei ole pelkstn yksinist puurtamista. Se on tehokkaimmillaan, kun siihen liittyy ulkoinen ohjaus. Sen yhteydess ohjaaja ja opiskelija asettavat yhdess tavoitteita, keskustelevat opiskeluprosessin etenemisest, vertailevat eri ksityksi tyn tai tiden sisllist ja arvioivat yhdess oppimistuloksia.

46 Kouluttajan kannustuksen merkitys on suuri ohjatussa itseopiskelussa ja tuki itsessn palkitseva sek opiskelumotivaatiota yllpitv tekij. Ohjattu itseopiskelu koostuu koulutettavan suunnitelmallisesta toiminnasta, oppimis- ja opiskelutapojen kytst suhteessa asetettuihin tavoitteisiin sek ohjaajan ohjaus- ja tukitoimista sek arvioinnista. Opiskelun alkua ja loppua olisi erityisesti tuettava. Kouluttajan tehtvt ovat: toiminnan kynnistminen, tavoitteiden asettelu ja tyn ohjeistaminen materiaalin hankita tai ohjaaminen tiedon lhteille sek tytapojen ohjeistus oppimisen seuranta, neuvonta ja kannustus sek oppimisen arviointi ja palaute kannustaa: Kysymyksesi on trke, olen itse trmnnyt samaan kysy ja kyseenalaistaa: Perustelisitko tuon.voisiko ajatella ett neuvoa ja mallintaa: Se ja se selvitti samanlaisen ongelman nin ohjata tavoitteeseen ja auttaa arvioimaan: Voisitko tiivist asian. Koulutettavan tehtvt ovat: valmistautuminen ja tavoitteiden asettelu yhdess kouluttajan kanssa opiskelutapojen valinta: tiedonhankinta, muistamis-, luku- ja kirjoitusmenetelmt oppimaan oppimisen taitojen hydyntminen ja kehittminen palautteen ja arvioinnin tystminen, esimerkiksi oppimispivkirjan pitminen motivaation ja keskittymiskyvyn yllpito mm. liikunnalla ja monipuolisilla tytavoilla.

Kuva 13.

Luovan oppimisen teesit.

47 Itseopiskelussa on trke sitoutua oppimistavoitteisiin ja -tapoihin, suunnitella opiskelutavat ja -tavoitteet sek tiedonhankintatavat suhteessa omiin kykyihin ja tietoihin. Tietoisuus siit, mihin tavoitteisiin pyritn ja miksi ne ovat trkeit, luo pohjan itseopiskelulle. Tarkkaavaisuus, itsekuri ja tunteiden hallinta sek realistisen aikataulun suunnittelu on otettava huomioon itseopiskelussa. Keskeisimpi oppimismenetelmi ovat lukeminen, luetun muisteleminen sek luetun toistaminen, ulkomuistista kirjoittaminen, jsentely, valitseminen ja ksiteltvn asian eri suhteiden etsiminen, analyysit ja synteesit sek esimerkkien avulla konkretisoiminen ja henkilkohtaiseksi tekeminen. Oppimisen yhteydess puhutaan usein oman oppimisprosessin seuraamisen ja ohjaamisen taidoista. Nm taidot ovat oppimisen kannalta erittin trkeit etenkin sellaisissa oppimistilanteissa, joissa oppija itse ohjaa omaa etenemistn. Oppimaan oppiminen on koulutettavan kyky ajatella, arvioida ja seurata omaa oppimisprosessiaan. Samalla se on koulutettavan ajattelua siit, mill tavoin hn pyrkii ymmrtmn uutta asiaa ja kuinka hn tutkistelee oman toimintansa soveltuvuutta juuri opittavan asian oppimiseen. Oppimistoiminnan jsentminen ja hahmottaminen auttavat opiskelijaa seuraamaan edistymistn oppijana. Tarkkailulla tarkoitetaan oman opiskelun ja oppimisprosessin havainnointia sek tulkintaa suhteessa tavoitteisiinsa. Havainnointia voi toteuttaa esimerkiksi oppimispivkirjan avulla. Se voi sislt esimerkiksi oman kyttytymisen ja ajattelun havainnointia sek tulkintaa, tavoitteita kohti etenevn opiskeluprosessin kontrollointia ja kertyn tiedon ymmrtmisen sek soveltamisen arviointia. Opitun testaaminen voi tapahtua lyhennelmien kirjoittamisen sek uusien ja rinnakkaisten esimerkkien pohdinnan avulla. Omakohtainen arviointi on hydyllist, kun se yhdistetn ohjaajan tai muilta tulevaan palautteeseen.

3.4.1

Itseopiskelun taidot

Lukeminen Lukemisen tavoitteet ja tarkoitus vaikuttavat lukijan keinovalintoihin. Taitavakaan lukija ei kyt kaikkia kytettviss olevia keinoja yht teksti lukiessaan. Niden taitojen harjoitteleminen voi tuntua aluksi tyllt, mutta riittvn harjoittelun myt oppii taitoja, joiden avulla vaikeidenkin tekstien lukeminen helpottuu. Valmisteluvaiheessa on muistettava, mik on tekstin lukemisen pmr. Aluksi kannattaa silmill teksti ja tarkastella sen ominaisuuksia. Tekstist kannattaa etsi trkeit koh-

48 tia ja ptt, mit silmilln ja mit luetaan tarkemmin ja miss jrjestyksess. Tekstist kannattaa tehd yhteenveto siit, mit teksti pit sislln.

Liit uudet asiat aikaisempaan tietoon muistelemalla, mit olet asiasta aikaisemmin oppinut.
Teksti kannattaa lukea tavoitteita silmll piten ja sanoa omin sanoin vaikealta tuntuvia osia. Teksti on hyv lukea neen, jos sit on vaikeaa ymmrt tai siihen on vaikeaa keskitty. Oppimista voidaan tehostaa toistamalla luettua teksti tai ajatusta. Lukemisen jlkeen on hyv palauttaa tekstin trkeimmt kohdat mieleen ja tarvittaessa kerrata trkeit asioita uudelleen. Lukemisen yhteydess kannattaa tehd muistiinpanoja. Muistiinpanojen laadinnassa voi kytt ranskalaisia viivoja, ksitekarttoja tai vapaata kirjoittamista. Muistiinpanoja tai teksti kannattaa pohtia ja tulkita sek etsi toisiinsa liittyvi sanoja tai ksitteit. Kirjoittaminen Jokaisella koulutettavalla on erilaiset valmiudet kirjoittaa. Kirjoittamisen taito kehittyy vain kirjoittamalla, arvioimalla toisten ja omia tuotoksia sek lukemalla erilaista kirjallisuutta. Kirjoittamista voi hyvin kytt ajattelun selkiinnyttmiseen ja uuden oppimiseen. Teksti voi tuottaa laadullisesti ja mrllisesti eri muodoissa. Erilaisia kirjallisia tit voivat olla kirjalliset kokeet, ryhmtehtvt, esseet, raportit tai kirjoitelmat. Kirjoitustyt voidaan jakaa mys tietoa toistavaan ja tietoa muokkaavaan tyyliin. Tietoa toistava kirjoitustyyli, jota kytetn raporteissa, asettaa vhn tavoitteita, eik se vlttmtt suuntaudu tiettyihin ongelmiin. Kirjoitustyyli on otsikkokeskeist, eik kirjoituksen tarvitse edet tietyn pttelyketjun mukaisesti. Tietoa muokkaava tyyli, jota kytetn esseiss ja ryhmtehtviss, perustuu tavoitteiden asetteluun ja sislt yleens tietyn ongelma-analyysin. Kirjoitus etenee prosessimaisesti johdannon kautta sislln pohdiskeluun ja osittaiseen oman oppimisen itsearviointiin sek johtoptsten tekoon. Kirjoittamisen kynnyst voi madaltaa jakamalla kirjoitustehtvn eri vaiheisiin. Aina ei ole pakko tuottaa kerralla valmista teksti. Kirjoittaminen on ennen kaikkea ajatteluprosessi ja omien mielipiteiden esittmist. Kun ajatukset kirjoittamisen myt vhitellen kirkastuvat ja kirjoitettavan tekstin aihepiiri, nkkulma sek rakenne selvivt, tekstin kirjoittaminen on jo helpompaa.

49 Luentomuistiinpanot Muistiinpanot auttavat luomaan kokonaiskuvan opiskeltavasta asiasta ja toimivat kertaamisen apuna. Luentomuistiinpanot palauttavat mieleen pitknkin luentosarjan aikana esitettyj asioita. Kirjallisuudesta tehdyt muistiinpanot toimivat puolestaan apuna silloin, kun kerrataan asioita esimerkiksi tentti varten.

Muistiinpanojen tekemll voit edist oppimista.


Luentoa, opetusta tai tietoiskua kuunnellessa ei vlttmtt aina ehdi kirjoittaa kokonaisia lauseita. Luennoitsija painottaa puheessaan yleens trkeit asioita nensvylln, toistaa ne tai kirjoittaa kalvolle ja helpottaa sill tavoin pasian hahmottumista. Muistiinpanot kannattaa tehd vljsti ja avainkohtiin keskittyen. Luentomuistiinpanoja voi tehd monella tavalla, perinteisesti ranskalaisin viivoin tai ns. ajatuskarttana, joka on muistiinpanojen tekemist visuaaliseen muotoon. Luentomuistiinpanojen tekeminen saattaa alkuvaiheessa tuottaa monelle vaikeuksia. Oppituntien, harjoituksen tai koulutustapahtuman jlkeen luentomuistiinpanot kannattaa lukea ja tarvittaessa tydent niit. Muistiinpanoissa on syyt esitt aiheesta syntyneet omat ajatukset omin sanoin.

3.5
3.5.1

HARJOITUKSET
Elytymismenetelmt

Sotilaskoulutuksessa saavutetaan hyvi oppimistuloksia perinteisten opetus- ja opiskelumuotojen lisksi erilaisilla elytymismenetelmill ja -harjoituksilla. Elytyminen (roolinotto) ja pelillisyys ovat vanhoja opetus- ja opiskelumuotoja. Elytymismenetelmill tarkoitetaan erilaisia vapaita juonellisia, kertomuksellisia, nyteltyj ja jopa pelillisi oppimistilanteita. Erityisesti taistelukoulutuksessa kytetn erilaisia elytymismenetelmi.

Elytyminen haastaa perinteiset nkemykset ja tavat ksitell asioita.


Elytyminen on yhteisllisesti rakentuvaa kertomusta ja konkreettista kokeilua eri roolien avulla. Se antaa onnistumisen mahdollisuuksia yrityksen ja erehdyksen kautta. Elytyminen mahdollistaa syvoppimisen. Elytyminen saa voimaa yhteisllisyydest, kertomuksellisuudesta ja uuden luomisesta. Elytymismenetelmi voidaan kytt koulutettavien vuorovaikutustaitojen kehittmisess.

50 Elytymismenetelmt voidaan jakaa avoimiin ja suljettuihin menetelmiin. Avoimessa elytymismenetelmss, roolipeliss ja draamassa, kouluttaja voi ohjata koulutettavia, mutta turhan tiukkojen rajojen asettaminen ei ole suotavaa. Elytymistehtvn tarkoitus on, ett oppilaat itse luovat ratkaisun, eik se, ett he esittvt kouluttajan valmiiksi miettimn ratkaisun. Lhtkohtana voi olla esimerkiksi kysymys, mitk tekijt vaikuttavat kriisiajan viestiliikenteeseen. Suljetut elytymismenetelmt eli simulaatiot ovat tuttuja useimmille koulutettaville tietokonepeleist. Simulaatio eroaa avoimesta elytymismenetelmst lhinn siten, ett simulaatio pyrkii jljittelemn todellisia tapahtumia ja on pelillisempi. Lhtkohtana voi olla esimerkiksi ongelma, miten joukkueen puolustusryhmitys tulee suunnitella ja toteuttaa.

Elytyminen antaa mahdollisuuden aitoon toiminnallisuuteen.


Elytymistehtvt Elytymistehtviss koulutettavat eivt ole ainoastaan tiedon vastaanottajia, vaan he ovat mys tiedon aktiivisia muokkaajia. Taisteluharjoitus on jo sinlln elytymist - draamaa ja roolipeli. Taisteluharjoituksessa elytyminen voi olla nyttely ja leikki, mutta sislt ja tarkoitus ovat totista totta. Tasokas elytymistehtv pit yll oppilaiden mielenkiintoa ja lis persoonallista tapaa ratkaista ongelmia. Passiivinenkin koulutettava saattaa lyt uuden kipinn oppimiseen. Nin motivaatio kasvaa ja koulutettava kehittyy tiedon vastaanottajasta mys tiedon etsijksi. Erilaiset elytymistehtvt sopivat hyvin mys oppimisvaikeuksista krsiville. Koulutettavien ratkaisut poikkeavat hyvin toteutetussa elytymistehtvss usein todellisista tapahtumista, mik on opetuksen kannalta yksinomaan hydyllist. Jotta koulutettavien mielenkiinto onnistutaan herttmn, on etukteen valmisteltava elytymist aidosti tukevaa materiaalia. Materiaaliksi riittvt usein mys erilaiset kartat, dokumentit, valokuvat tai tekstit. Elytymistehtvn pohjustus- tai perehtymisvaihe on erittin trke. Ryhmss koulutettavat voivat yhdess mietti, mit ratkaisumalleja heidn esittmilln henkilill annetussa tilanteessa on. Kouluttajan kannattaa kirjata materiaaleihin vaikeita sanoja tai ksitteit, jotka koulutettavien tulee selvitt itselleen ennen varsinaisen esityksen suunnittelua. Kouluttajan kannattaa mys kiert ryhmien apuna selventmss asioita. Huomiotta ei saa myskn jd se, kuinka elytymistehtvt auttavat koulutettavia omaksumaan parempia vuorovaikutustaitoja. Elytymistehtvt parantavat mys ryhm-

51 kiinteytt. Ryhmn jokaisen jsenen osuus on onnistumisen kannalta trke. Mys ujot ja hiljaiset koulutettavat psevt osallistumaan ryhmn toimintaan.

Elytymistehtv antaa entist useammalle onnistumisen mahdollisuuksia.


Elytymistehtvien ja - tapahtumien purku on oleellinen osa tyskentely. On pohdittava, miksi draama kehittyi juuri thn suuntaan. Millaisia toiveita, arvoja ja asenteita roolihahmoilla oli? Purkuvaiheessa kouluttaja voi korjata selkeit virheit, mikli niit esityksiss ilmenee. Elytymistehtv koostuu kolmesta erillisest osasta: 1. Perehtyminen aiheeseen kouluttajan valmistelemien materiaalien pohjalta. 2. Varsinainen elytymisvaihe, johon koko ryhm osallistuu. Aiheen ja ajankytn tulee olla rajattu. 3. Elytymistehtvn purku. Keskustellaan esimerkiksi roolipelin kulusta, kytetyist ratkaisuista ja niiden realistisuudesta. Olisiko todellisuudessa voinut kyd nin?

Elytymismenetelmss sekoittuvat fakta ja fiktio.


3.5.2 Case-harjoitukset

Case-harjoitus on menetelm, jossa koulutettavat ksittelevt tietty ongelman ratkaisuun liittyv asiaa siten, ett he voivat hydynt aikaisemmin oppimiaan tietoja ja taitoja. Harjoitus on rakennettava niin, ett ongelmanratkaisutilanne muistuttaa mahdollisimman paljon todellista tilannetta ja toimintaymprist. Harjoituksen rakenne mrytyy pitklti harjoituksen tavoitteen mukaisesti. Case -harjoituksen avulla voidaan kehitt koulutettavien ryhmtytaitoja, luovuutta, ajatteluvalmiuksia sek analysointitaitoja ja soveltamiskykyj. Case-harjoitusta voidaan kytt hyvin erilaisissa koulutustapahtumissa tai muiden opetusmenetelmien tukena. Harjoitus voidaan toteuttaa joko yksilllisen tai ryhm ksittvn harjoituksena. Kouluttaja mrittelee harjoituksen alussa mahdollisimman todenmukaisen ja oppimistavoitteita tukevan tapauksen. Kouluttaja kertoo koulutettaville harjoituksen tavoitteen ja mrittelee tyskentelytavan. Tmn jlkeen koulutettavat tutustuvat saamaansa tapaukseen yksin tai ryhmss. Varsinainen tyskentely sislt vaihtoehtoisten ratkaisumallien tuottamista, analysointia, arviointia ja vaihtoehdoista valitsemista. Case -harjoituksessa voidaan kytt edell kuvatun aivoriihen kaltaista tyskentelyjrjestyst ja -menetelm.

52

3.5.3

Taitojen opettaminen

Asevelvollisten koulutus on pitklti erilaisten ja eritasoisten motoristen taitojen opettamista. Kouluttajan on rakennettava taitojen opettaminen joustavaksi kokonaisuudeksi, johon kuuluvat perustevaihe, harjaantumisvaihe, tavoitevaihe sek osaamisen sovellettu vaihe (ks. kuvio 2). Taitojen oppiminen on per perustev ustevaiheessa ustev aiheessa monitahoinen prosessi, joka vaatii koulutettavilta tarkkaavaisuutta sek oleellisten asioiden havaitsemista ja huomioimista. Perustevaiheessa koulutettavalle on kerrottava, havainnollistettava tai nytettv esimerkkisuoritus halutusta taidosta. Koulutettava vertaa saamaansa uutta tietoa jo olemassa olevaan tietoonsa ja kokemukseensa muodostaakseen asiasta uuden sisisen mallin. Kyseess on yksinkertaisesti taidon perusteiden ja tavoitteiden selkiintyminen sek lopputuloksen ymmrtminen. Kouluttajan on perustevaiheessa selvitettv ja havainnollistettava yleiskuva opittavasta tehtvst tai suorituksesta koulutustapahtuman tavoitteet suoritus ja sen eri vaiheet mihin erityisesti suorituksen aikana on kiinnitettv huomioita. Kouluttajan on varmistettava, ett kaikki nkevt suorituksen selvsti ja oikeasta kulmasta. Kouluttajan on perustevaiheessa ohjattava koulutettavaa kiinnittmn huomiota taidon oppimisen kannalta keskeisiin ydinkohtiin. Kouluttajan on vltettv liiallisen sanallisen informaation antamista lyhyess ajassa. Kouluttajan on kiinnitettv huomiota koulutettavan motivointiin. Motivointia edist se, ett uuden ja aikaisemmin harjoitellun asian vlille lydetn yhteys.

Motivoitunut koulutettava keskittyy paremmin harjoitteluun ja jaksaa harjoitella kauemmin kuin huonosti motivoitunut koulutettava.
Harjaantumisvaiheessa suoritusta kokeillaan kytnnss osasuorituksena. Koulutettava arvioi omaa toimintaansa ja suoritusta kouluttajan antaman sanallisen tai visuaalisen mallin mukaisesti. Koulutettava arvioi suoritustaan sisisen tai kouluttajan antaman ulkoisen palautteen mukaisesti. Motoristen taitojen opettaminen koostuu monesta osasuorituksesta. Nm osasuoritukset on hyv opettaa osataito kerrallaan. Tm voidaan tehd vaiheittaisen opetuksen avulla. Suorituksen jakaminen osiin ja osien harjoittelu erilln toisistaan on hydyllist erityisesti silloin, kun kokonaissuoritukseen liittyy erilaisia osioita tai kun suorituksen kokonaiskesto

53 on ajallisesti pitk. Joissakin tapauksissa osien erillinen harjoittelu saattaa kuitenkin jopa haitata kokonaissuorituksen oppimista. Kouluttajan on harjaannutettava tietty osataitoja useita kertoja toistokoulutuksen avulla. Toistokoulutuksella tarkoitetaan liikkeen tai toiminnan tekemist useita kertoja perkkin. Yksittinen koulutettava voi joutua toistamaan yksinkertaisia liikkeit useita satoja kertoja koulutusjakson aikana. Tm on olennainen osa taitojen oppimista. Joukon toistokoulutus merkitsee sit, ett sama toiminta uusitaan muutamia kertoja pivn aikana ja kymmeni kertoja esimerkiksi viikon harjoituksen aikana. Kouluttajan on toistokoulutuksessa kiinnitettv huomiota koulutettavan sisisen mallin kehittymiseen, jotta koulutettava voi itse tietoisesti ohjata suoritustaan. Toistokoulutuksessa on suoritusta uusittava niin monta kertaa, ett saavutetaan haluttu taso. Kouluttajan on kyettv perustelemaan toistokoulutuksen merkitys koulutettaville. Sisisen mallin kehityst voidaan tukea rakentavalla palautteella ja tukemalla kouluttavan omaa ajattelua. Kouluttajan on kiinnitettv perustevaiheessa ja erityisesti harjaantumisvaiheessa huomio vrien suoritusten minimoimiseen. Kouluttaja voi ohjata oikeisiin suorituksiin antamalla oikeasta ja halutusta suorituksesta mahdollisimman hyv mielikuva opettamalla suoritus vaiheittain ja keskittymll ensimmisiin suorituksiin kyttytymll rauhallisesti ja kyttmll positiivista koulutusotetta antamalla jatkuvaa, vlitnt ja rakentavaa palautetta valitsemalla tarkoituksenmukaisimman opetusmenetelmn auttamalla koulutettavaa pohtimaan ja palauttamaan mieleen tehtyj suorituksia ottamalla huomioon koulutettavien vireystila ja motivaatio keskustelemalla koulutettavien kanssa suorituksista suhtautumalla virheisiin luonnollisena osana oppimisprosessia ohjaamalla koulutettavaa ja opastamalla kuinka tehdyt virheet korjataan korjaamalla ensin suurimmat ja yleisimmin toistuvat virheet rohkaisemalla koulutettavia omaan ajatteluun ja suorituksen itsearviointiin hakemalla syit virheelliseen suoritukseen ottamalla huomioon vallitsevat koulutus- ja solosuhteet. Tav oitev aiheessa koulutettava yhdist osasuoritukset sisisen mallinsa avulla avoitev oitevaiheessa kokonaissuoritukseksi. Joissakin taidoissa on edullista siirty mahdollisimman nopeasti kokonaissuorituksen harjoitteluun, jolloin taitoa harjoitellaan alusta alkaen kokonaissuorituksena. Osataitojen yhdistmist tavoitevaiheessa voidaan havainnollistaa vaiheittaisen koulutuksen avulla. Lukuisten toistojen jlkeen eri osataidot voidaan yhdist taitavaksi

54 kokonaissuoritukseksi, joka kehittyy harjoituksen avulla automaatiosuoritukseksi. Tavoitevaiheessa pyritn siihen, ett koulutettava tiet jo itse, miksi suoritus eponnistuu tai miten sit on muutettava. Tt on edistettv tukemalla jatkuvasti koulutettavan omaa ajattelua. Systemaattisen harjoittelun ja toistojen avulla saavutetaan taitotaso, jossa suoritus automatisoituu. Tllin koulutettavan voi suunnata huomiokyky enemmn muihin toimintoihin. Tm on trke ominaisuus taistelukentn nopeasti muuttuvissa tilanteissa ja olosuhteissa. Osaamisen sovelletussa vaiheessa on trke, ett opittua taitoa voidaan siirt toiseen samankaltaiseen tilanteeseen tai taitoa voidaan kytt erilaisissa tilanteissa ja olosuhteissa. Tt kutsutaan siirtovaikutukseksi. Kouluttajan tulee ottaa huomioon siirtovaikutuksen merkitys ja toteutuminen koulutuksen suunnittelussa sek toteuttamisessa. Suoritukset muuttuvat osaamisen sovelletussa vaiheessa automaatioksi tai rutiineiksi, jolloin koulutettava voi keskitty entist enemmn ympristn havainnointiin ja tilannekuvansa yllpitoon. Taito- ja suoritustaso on sovelletussa vaiheessa kyettv yllpitmn vaikeissa ja muuttuvissa olosuhteissa. Taitojen opettamiseen liittyvi periaatteita Taitojen opettamisessa tavoitteet tulee asettaa niin, ett ne ovat koulutettaville realistisia ja hnen saavutettavissaan. Taitojen oppimiseen liittyvn harjoittelu tulee yksilllist niin pitklle kuin mahdollista, koska koulutettavien valmiuksissa sek uusien asioiden liittmisess olemassa olevaan tietorakenteeseen on suuria yksilllisi eroja. Koska uusi opittava tieto ja taito suhteutetaan aiemmin opittuun ja omaksuttuun, kouluttaja voi opettaa rutiininomaisten tietojen ja taitojen lisksi mys ongelmanratkaisutaitoja, ajatteluvalmiuksia ja luovuutta.

Koskaan ei ole yht ainoaa oikea tapaa opettaa.


Kouluttajan on aina tiedettv koulutettavien lhttaso. Vasta tmn jlkeen hn kykenee asettamaan koulutustapahtuman tavoitteen siten, ett se on haastava, mahdollisimman tarkka sek realistisesti saavutettavissa. Koulutettavien aikaisempia tietoja ja taitoja on hydynnettv taitojen oppimisessa ja pyrittv rakentamaan uuden taidon oppiminen aikaisemmin opitun pohjalle. Jotta suorituksissa pstisiin automaatiotasolle, on toistokoulutuksella saavutettava ylioppimisen taso. Suoritusmrien lismisell voidaan vaikuttaa suorituksen nopeuteen ja suoritusvarmuuteen. Harjoittelun oikealla tauotuksella on huomattava vaikutus oppimiseen. Oikein tauotettu harjoittelu edist motoristen taitojen oppimista tehokkaammin kuin jatkuva harjoittelu.

55 Tm ilmenee erityisesti opeteltaessa erilaisia liikesuorituksia. Taitojen oppimisessa kytettvien opetusmenetelmien, harjoitteiden sek harjoituspaikkojen vaihtaminen edist niin ikn suoritusten oppimista. Palautteen antaminen on erittin trke varsinkin harjoittelun alkuvaiheessa. Palautetta pit tllin pyrki antamaan yksilllisesti jokaisen suorituksen jlkeen. Kun koulutettavien taidot kehittyvt, palautetta voidaan antaa harvemmin tai vasta usean suorituksen jlkeen kootusti. Tllin keskitytn esiintyneiden virheiden poistamiseen. Paras hetki antaa palaute on heti, kun koulutettava on itse ehtinyt analysoida suorituksensa mielessn. Palautteen mrn lisminen parantaa suoritusta vain tiettyyn pisteeseen, jonka jlkeen palaute saattaa jopa heikent suoritusta.

56

4 KOULUTUSTAPAHTUMAT
Tss luvussa ksitelln koulutustapahtumaa, jolla tarkoitetaan sotilaskoulutuksen jrjestelmllisesti valmisteltua ja suunnitelmallisesti johdettua oppituntia tai harjoitusta. Koulutustapahtumassa opetetaan jotakin tietty tietoa tai taitoa ja sen tavoitteena on jonkin tietyn valmiuden tai sen osan saavuttaminen. Oppimista tapahtuu toki muissakin palvelustilanteissa ja niisskin voidaan noudattaa tss oppaassa esitettyj periaatteita.

4.1

KOULUTUSTAPAHTUMIEN JAKO

Harjoitukset voidaan luokitella useilla tavoilla. Tietyt periaatteet ovat kaikille harjoituksille yhteisi; toisaalta eri harjoituksissa on mys tietyist seikoista johtuvia yksilllisi piirteit, joiden takia sama opetusmenetelm ei sovellu kaikkiin harjoitustyyppeihin tai -aiheisiin. Yksi harjoitus voi mys sislt vaiheita, joissa on piirteit eri laatuisista harjoituksista. Koulutustapahtumat voidaan jakaa seuraavasti : oppitunti yleissotilaallisen koulutuksen harjoitus sulkeisjrjestysharjoitus aseenksittelyharjoitus ampumakoulutus taistelukoulutus taisteluampumakoulutus simulaattorien kytt koulutuksessa fyysisen koulutuksen harjoitukset muut harjoitukset: esimerkiksi kskynanto-, suunnittelu- ja kehysharjoitukset. Kaikille harjoituksille yhteist on kouluttajan esiintyminen ja kyts; esimerkillisyys ja sotilaallisuus. asiasislln oikeellisuus ja oikea tasoisuus. omistautuminen opettamiseen. nousujohteisuus ja tavoitteellisuus. palautteenantaminen. motivaation yllpito ja aktivointi. Koulutettavalla tytyy harjoitusta olla oppitunnilla opetettu aiheesta teoriatietoa, jotta harjoitukset olisivat oppimisen ja koulutettavien roolin kannalta mielekkit ja merkityk-

57 sellisi tilanteita. Mys luokkaolosuhteissa voidaan pit harjoituksia. Oppitunneilla voidaan vastaavasti kytt useita erilaisia keinoja, joilla koulutettavaa aktivoidaan. Koulutettavien on osallistuttava toimintaan muutoinkin kuin vain esityst seuraamalla ja muistiinpanoja tekemll. Harjoitukset voivat olla perusharjoituksia tai soveltavia harjoituksia. Perusharjoituksen tarkoitus on jonkin taidon tai toiminnon tai sen osan opettaminen koulutettaville todellista helpommassa ympristss. Siin ei edellytet opitun siirtmist muuhun tilanteeseen kuin seuraavaan koulutustapahtumaan. Nousujohteisuutta on pystyttv noudattamaan mys perusharjoituksissa esimerkiksi nopeutta ja omatoimisuutta lismll. Soveltavalla harjoituksella tarkoitetaan perusharjoituksessa opetetun taidon tai toiminnon opettamista todenmukaisemmassa ympristss tai sen soveltamista uudessa tilanteessa. Soveltamisymprist sek omaehtoisuuden lisminen ovat soveltavan harjoituksen oleellisimmat erot perusharjoitukseen nhden. Soveltaviinkin harjoituksiin saadaan nousujohteisuutta lismll olosuhteiden vaikeutta ja aikavaatimuksia. Harjoitukset voidaan edelleen jakaa niiss tavoiteltavien valmiuksien mukaan yksilkohtaisiin tai joukkokohtaisiin valmiuksiin thtviin harjoituksiin harjoituksiin. Yksilkohtaisiin valmiuksiin thtvll harjoituksella tarkoitetaan yksittisen taistelijan harjoittamista. Jokaisen koulutettavan on henkilkohtaisesti opittava vaadittu taito tai toiminto ilman, ett viel edellytettisiin yhteistoimintaa muiden taistelijoiden kanssa. Tllainen opetustapahtuma on esimerkiksi harjoitus, jossa opetellaan taistelijan etenemistapoja. Joukkokohtaisiin valmiuksiin thtv harjoitus on tyypillisimmin taistelijaparin, ryhmn tai joukkueen harjoitus. Siin harjoitutetaan organisaation mukaista joukkoa toimimaan siten ett aikaisemmin mieskohtaisesti opetettuja taitoja kytetn hyvksi yhteistoiminnassa ja yksiln valmiudet liitetn joukon toimintaan sek sen asettamiin vaatimuksiin. Muun muassa harjoitus, jossa harjoitellaan ryhmn eri etenemismuotoja on joukkokohtainen harjoitus. Harjoitustyyppej on yksinkertaisesti em. perusteiden mukaan jaoteltuna nelj : yksilkohtainen perusharjoitus yksilkohtainen sovellettu harjoitus joukkokohtainen perusharjoitus joukkokohtainen sovellettu harjoitus.

58 Erityyppisten harjoitusten rajaus ei ole yksiselitteinen; monimutkaista taitoa opetettaessa alkavat toisiaan seuraavat harjoitukset kehitty eri osiltaan. Kaikkien erilaisten harjoitusten sislln suunnittelussa on otettava huomioon nousujohteisuus ja aiemmin opetetut asiat. Koulutuksen on edettv helposta vaikeaan ja koulutettaville on selvitettv uuden asian liittyminen aiemmin opetettuun. Samaten on kaikissa olosuhteissa pyrittv perustelemaan koulutettaville, miksi valmiuksia tavoitellaan. Harjoituksen suunnittelussa ja erityisesti kirjallisten esitysten laatimisessa on edullista kytt aina yhtenevisi muotoja. Koulutuksen suunnittelu ja valmistelu ei saa olla kaavamaista toistamista. Suunnittelun tulee olla kehittv toimintaa, jossa omia suunnitelmien korjaataan ja pivitetn.
Suuri kokonaisuus pilkotaan ja siit muodostetaan jrkevi ja kytnnillisi tavoitteita, joissa kuvataan oppimisen taso ja olosuhteet joissa on pystyttv toimimaan. Mritetn tavoitteet Ptetn ne sisllt jotka on ehdottomasti opittava ja mik on niiden oetusjrjestys.

Ptetn opetussisllt

Mist taidossa tai valmiudessa on kysymys? Miss olosuhteissa tullaan toimimaan? Mitk ovat annetut suoritusvaatimukset? Miten koulutusta on toteutettu ja kehitetty aiemmissa vastaavissa tapauksissa?

Taidon tai valmiuden analysointi

Tarvittaessa koulutettavien valikointi ja sijoittaminen erityistehtviin

Suunnitellaan harjoituksesta kaikki tarvittavat osa-alueet ja laaditaan kirjallinen suunnitelma jolla kokonaisuutta voi tarkastella. Suunnitellaan koulutustapahtuma (-t)

Aseiden ja vlineiden ksittelytaidot ja valmiudet joita on opetettava erikseen ennen paiheen opetusta.

Muutetaan tai pivitetn koulutustapahtumaa Koulutustapahtuma (-t) muutetaan tai pivitetn arvioinnin ja palautteen perusteella.

Jrjestetn koulutus (-t) Koulutus on toteutettava mahdollisimman tehokkaasti ja joustavasti soveltaen suunnitelmaa tarpeen mukaan. Erityisesti on kerttv havainnot ja kehittmisesitykset.

Arvioidaan koulutustapahtuma (-t) Esimerkiksi ainakin: saavutettiinko tavoitteet? Olivatko tavoitteet, sisllt ja menetelmt oikeita? Miten eri alueilla onnistuttiin? Miksi ja miten voidaan kehitt?

Kuvio 3.

Koulutustapahtumien suunnittelun eteneminen on jatkuvaa.

4.2

HAVAINNOLLISTAMINEN

Havainnollistamisella tarkoitetaan asioiden esittmist helposti omaksuttavassa muodossa. Opetus on pyrittv havainnollistamalla saamaan sellaiseksi, ett sit voidaan seurata mahdollisimman monen aistin vlityksell. Havainnollistamisen tarkoituksena on mys motivoida, hertt ajatuksia ja mielikuvia opetettavan asian kytnnllisest merkityksest. Tm tarkoittaa yksinkertaisimmillaan esimerkiksi sit, ett kouluttaja esitt asiaan liittyvn kuvan, jota kytten sitten selostaa asian. Koulutettavien kokemusmaailmaan liittyv konkreettinen esimerkki uudesta asiasta on mys hyv havainnollistamiskeino.

59 Havainnollistamisella harjoituksissa tarkoitetaan ilmin tai tapahtuman (vast.) kuvaamista siten, ett se on seurattavissa mahdollisimman monella aistilla. Taistelukentn ilmiit havainnollistetaan palvelusturvallisuussyist voimakkuudeltaan heikoilla vlineill tai tysin korvaavilla esitystavoilla, esimerkiksi punaisella lipulla, joiden merkitys ilmoitetaan koulutettaville etukteen. Havainnollistettavaan ilmin liittyv suoritus on koulutettava hyvin ennen kuin sit vaaditaan tehtvksi sovelletun kuvauksen perusteella omatoimisesti. Harjoituksien perusjrjestelyt ja tehokeinot ovat havainnollistamista. Nit keinoja ovat esimerkiksi maalitaulut, tulenkuvaus, savujen kytt ja jopa maaliosaston kytt. Oikeata ilmit voidaan toisinaan kuvata vain osittain tai se on korvattava jollain toisella tavalla. Koulutettaville on tllin aina kerrottava, mit ilmit millkin tavalla havainnollistetaan ja mit puutteita siin on todellisuuteen verrattuna. Tst voidaan esimerkkin mainita tulenkuvauspanoksen ero oikeaan lhelle osuvaan tykistn kranaattiin verrattuna. Havainnollistamisella on merkityst vain, jos kaikki tietvt, mit asiaa havainnollistetaan ja osaavat tai tietvt sek oppivat toimimaan oikein havainnollistettavan ilmin suhteen; tss harjoituksessa epsuoraa tulta kuvataan.

4.2.1

Havainnollistaminen luokkaopetuksessa

Luokkaopetuksessa kytetn havainnollistamisvlinein muun muassa piirtoheitint, flppitaulua, liitutaulua, havaintotauluja, diaheitint, videotykki, ninauhuria ja videonauhuria. Havainnollistamisesta ei voida osoittaa ehdottomasti parasta tapaa, vaan tehokkain keino riippuu usein kouluttajan henkilkohtaisista taidoista. Perehtymll asiaan sek valmistelemalla opetuksen huolellisesti voi kouluttaja kokeilemalla lyt itselleen sopivimmat menetelmt. Suunnittelematonta toisten kouluttajien kopiointia tulee vltt. Sek luokkaopetuksessa ett harjoituksissa voidaan havainnollistamiseen kytt mys vlineit; esimerkiksi ksittelyaseita, halkileikkausvlineit sek todellisia vlineit.

Vaikka opetusvlineill voidaan monin tavoin havainnollistaa, kouluttajan on mys pystyttv esittmn asiansa selkell kielell.

60

4.2.2

Havainnollistaminen harjoituksissa

Harjoituksissa joudutaan havainnollistamaan mit moninaisimpia ilmiit. Niiden simulointiin liittyvi piirteit ksitelln myhemmin. Havainnollistamisen trkeimpi rajoituksia ovat palvelusturvallisuus, valmisteluihin kytettv aika, kouluttajan viitseliisyys ja mielikuvitus sek vlineiden saatavuus. Yksinkertaisin tapa havainnollistaa on puhuminen. Koulutettava saatetaan tllin ajattelemaan ilmit tai asiaa, jota ei ole sill hetkell nkyviss. Havainnollistamisen perusperiaatteen mukaan on kuitenkin pyrittv saavuttamaan mahdollisimman todenmukaiselta vaikuttava kuvaus ilmist tai asiasta kohtuullisella vaivannll. Koulutettavan toiminnan tai huomion on kohdistuttava ilmin joka palvelee kyseisen taidon oppimista mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi maastonkytt tarkasteltaessa voidaan aivan hyvin kuvata joukon liikett kertomalla siit. Kun harjoitellaan jollakin aseella thtmist on tietysti kytettv jotakin maalilaitetta. Vihollisten tai omien joukkojen liikett tai olemassaoloa voidaan havainnollistaa esim. maalimiehell tai -ryhmll, maalilaitteilla, nukeilla valoilla tai nill. Kaikkia ominaisuuksia ei ole tarpeen yritt kuvata. Havainnollistettavasta kohteesta on esitettv trkein tai trkeimmt ilmentymt joilla opetustavoitteeseen pstn. Eri kohteita havainnollistettaessa on selvitettv etukteen mik on kohteelle ominaista: ni, muoto, vri, liike vai jokin muu ominaisuus onko jotakin ominaisuutta liioiteltava tai korostettava mit ominaisuuksia on jtettv tarpeettomana tai liian tyln havainnollistamatta kauanko kuvauksen tulee kest kuinka monta kertaa kuvaus on toistettava. Joissakin tapauksissa voidaan harjoitusmaastoon jtt kiinteit rakenteita. Vlineist voidaan toisaalta joutua rakentamaan liikuteltavia, silloin on kiinnitettv huomiota niiden painoon. Tyypillisi havainnollistettavia ilmiit ja niiden kyttn sopivia menetelmi ovat esimerkiksi seuraavat : taistelijat ja ajoneuvot: maalitaulut ja laitteet epsuora tuli: tulenosoituspanokset, rjhdysaineet ja savuheitteet taistelusuunnitelmat tai maaston kytt muutoin: havaintotaulut, maastolaatikot ja pienoismallit.

61

4.2.3

Opetusmateriaalit

Aktivoivilla ja havainnollisilla opetusmateriaaleilla voidaan tehostaa erityisesti luokkaopetusta mutta mys kytnnn harjoituksia. Opetusmateriaaleja ovat oppituntimonisteet, aktiivimonisteet ja maastovihkot. Opetusmateriaalien tarkoituksena ei ole korvata muistiinpanojen tekemist vaan tehostaa sit. Niiden sislt ei voi toisaalta olla suoraan esimerkiksi ohjesnnist tai oppaista. Opetusmateriaalin tehtvn on esitt sellaista tietoa, jota ei ainakaan samassa muodossa ole muualta helposti saatavissa tai jonka alkuperinen muoto on niin hankala, ett se tai ote siit on jrkev jakaa eri muodossa. Opetusmateriaali voi liitty kytttarkoitukseltaan joko itseopiskeluun tai oppimisen seuraamiseen. Oppituntimoniste voi koostua osista kouluttajan esittm materiaalia. Se voi muodostua iskusanoista tai trkeimmist otteista, joilla halutaan jsent tai ohjata muistiinpanojen tekoa tai helpottaa opetuksen seuraamista. Tllin koulutettava ei keskity merkitsemn muistiin jotakin monimutkaista asiaa, esimerkiksi kuvaa, kun pitisi seurata opetusta. Aktiivimoniste voi muodostua kirjallisesista ongelmista, kysymyksist tai muunlaisista tydentmistehtvist. Koulutettavat hakevat niihin tarvittavaa tietoa seuraamalla opetusta tai etsimll sit kirjallisesta materiaalista. Maastovihko on tiivistetty esitys esimerkiksi ohjesnnst tai oppaasta. Vihkoon on kertty erityisesti sellaisia tietoja joita kannattaa kuljettaa mukana ainakin koulutustilanteissa. Maastovihko voi sislt havainnollistavia piirroksia tai kuvia, luetteloja tai muistirunkoja, joita ei ole tarkoituksenmukaista opetela ulkoa. Joitakin trkeit seikkoja opetusmateriaaleista: ota selv valmiista materiaalista; kaksinkertainen ty ei ole kannattavaa pohdi, ovatko materiaalit riittvi ja toimivatko ne yksinn, vai tarvitaanko niiden lisksi muutakin; osa koulutettavista voi olla poissa oppitunneilta mieti tarkasti jokaiseen opetusmateriaaliin liittyv oppimistavoite maastovihkon tulee sislt muutakin kuin valmiiden ohjesntjen ja oppaiden kopioita; tieto tulee esitt mahdollisimman tiivistetysti ja kytnnn esimerkein oppimistehtvist on etukteen tarkasti suunniteltava, mit aiotaan arvioida. Erittin hyv opetusmateriaalia on esimerkiksi edellisest vastaavasta harjoituksesta kuvattu video tai siit otetut kuvat. Harjoitusten videointia ksitelln myhemmin lis arvioinnin yhteydess.

62

4.3

HARJOITUKSEN SUUNNITTELU JA VALMISTELU

Harjoituksen suunnittelun painopiste on asetettava opetettavan asian, tavoitteiden ja opetusmenetelmien kytn suunnitteluun. Harjoituksen suunnittelussa ei saa tyyty vain harjoituksen fyysisten puitteiden, kuten materiaalin, paikkojen ja henkilstn kytn suunnitteluun. Koulutustapahtuman suunnittelussa voidaan kytt hyvksi erilaisia muistirunkoja ja toimenpideluetteloja. Niiden soveltamisessa on kuitenkin otettava huomioon kunkin koulutustapahtuman ominaiset erityisvaatimukset. Kouluttaja suunnittelee aina koulutustapahtuman vain tarpeellisilta osin. Harjoituksen eri osa-alueiden ja kohteiden suunnittelussa on otettava huomioon seuraavia seikkoja : mit koulutettavat ennestn tietvt tai osaavat kuinka listn koulutettavien aktiivisuutta, mik taas lis koulutuksen mielekkyytt miten saada oppiminen tavoitteelliseksi kuinka asia liitetn koulutettavan ajattelua edellyttvll tavalla kytntn koulutettavien on aina tiedettv tavoitteet ja itsekin pyrittv arvioimaan tasonsa koulutus on rytmitettv asian tai aiheiden vaihtelulla, tauoilla ja vaihtelemalla opetusmenetelmi oppiminen tehostuu mikli koulutettavat pystyvt keskennkin ksittelemn, vaikkapa vain puhumalla, opetettavia asioita. Kaikki harjoituksen suunnitteluun liittyvt tekijt voidaan ja kannattaakin ksitell erikseen, sill jokainen opetustapahtuma on arvokas. Harjoituksen suunnittelussa on aina vastattava kysymyksiin : MIKSI OPETETAAN? MIT OPETETAAN? MITEN OPETETAAN? MISS OPETETAAN? MIT OPETUSMENETELMI JA VLINEIT KYTETN? MIT RISKEJ HARJOITUKSESSA ON JA MITEN NE VOIDAAN HALLITA? Vaikka harjoituksen suunnittelussa voidaan kytt tss esitettvi tapoja ja periaatteita sek kouluttajan henkilkohtaista nkemyst ja asiantuntemusta, kaiken koulutuksen valmistelun ja suunnittelun on perustuttava toiminnan kehittmiseen havaintojen ja palautteen avulla. Jokaisen harjoituksen suunnittelu on aloitettava aikaisemmista koulutustapahtumista saaduista havainnoista. Harjoituksen pttymisen yhteydess havainnot ja kokemukset on kirjattava muistiin.

63

4.3.1

Harjoituksen suunnittelu

Harjoituksesta on laadittava kirjallinen harjoitussuunnitelma. Kirjallisen suunnitelman laatimisen tarkoitus on pakottaa kouluttaja suunnittelemaan harjoitus yksityiskohtaisesti. Tss kohdassa esitetn vain yleisi suunnittelun periaatteita, erilaisissa harjoitustyypeiss ja -olosuhteissa joudutaan periaatteita tietysti soveltamaan. Nihin yleisiin suunnitteluperusteisiin esitetn myhemmin tss luvussa harjoitustyypeittin erit erityispiirteit. Hyv kouluttaja on valmentaja, joka valmistautuu opetukseensa huolella. Oppilas aistii aina, mikli kouluttajan suunnittelu ja valmistautuminen on ollut puutteellista. Harjoitussuunnitelma on suunnittelun, valmistelun ja toteuttamisen apuvline, johon kouluttaja on koonnut harjoituksessa huomioitavat asiat. Huolellisesti laadittu harjoitussuunnitelma auttaa kouluttajaa keskittymn oleelliseen, kouluttamaan virheettmsti, pysymn aikataulussa sek ehkisemn tai ennakoimaan ongelmatilanteet. Harjoituksen perusteiden trkeimpi lhteit ovat : koulutussuunnitelmat viikko-ohjelmat, pivohjelmat koulutuksen seurantalomakkeet tai tietopankit suoritusvaatimukset ohjesnnt, oppaat tai muut koulutusohjeet muistiot ja kertomukset sek muut havainnot aiemmista harjoituksista. Esimiesasemassa olevien on lisksi varmistauduttava siit, ett koulutusta suunnittelevilla alaisilla on aina kytssn riittvt perusteet tarpeeksi ajoissa ja riittv aika koulutuksen suunnitteluun. Koulutustapahtumasta voidaan suunnitella seuraavia kokonaisuuksia/asioita: Opetustavoite Koulutustapahtumalle on asettava ptavoite sek tarvittaessa joitakin osatavoitteita. Varsinkin osatavoitteiden on oltava mahdollisimman konkreettisia koska ne selventvt ptavoitetta. Ptavoite voi esimerkiksi olla seuraavankaltainen: Kaikkien jkrien on osattava konekivrin ksittely ja tulitoiminta linnoitetussa tuliasemassa. Osatavoite voi tllin kuulua: Osattava ladata ja varmistaa konekivri tuliasemassa, osattava ampumaasento linnoitetussa tuliasemassa, osattava vinosytn poistaminen 15 sekunnissa. Tavoitteiden perustelu voi puolestaan olla: Nopeassa tilanteessa tulitaistelussa oma henkiin jminen ja tehtvn tyttminen riippuvat aseenksittelytaidosta.

Hyv opetustavoite on: selke ja ymmrrettv mieleks ja hyvksyttv todenmukainen ja kytnnllinen.

64 Tavoitteet on mriteltv oppijan kannalta realistisiksi, nousujohteisiksi, yksinkertaisiksi ja ymmrrettviksi. Perustelujen tulee olla kytnnnlheisi ja jrkevi, turha mahtipontisuus ei johda arkisissa tilanteissa menestykseen. Opetustavoitteessa voidaan kytt eri tasoja, jotka on aina havainnollistettava mahdollisimman kytnnllisin esimerkein mit tavoitteen asettelu tarkoittaa juuri tmn asian osalta. Tavoitteiden asettelusta ja oppimisen tasoista tarkemmin luvussa 1.4. Kouluttajan ja koulutettavien rooli Kouluttaja selvitt oman roolinsa suunnittelulla itselleen, miten hnen tulisi tss nimenomaisessa harjoituksessa suhtautua koulutettaviin ja suorituksiin. Omaa roolia pohdittaessa on mietittv tarkasti opetustavoitetta: onko kyse perussuorituksen opettamisesta vai korkealle tasolle psseen joukon sovelletusta suorituksesta. Kouluttajan roolia ei tarvitse kirjata harjoitussuunnitelmaan eik erikseen ilmoittaa koulutettavalle joukolle, ellei kyseess ole erityisesti tilanne jossa koulutettavien on se tiedettv. Tss suorituksessa en puutu toimintaanne kuin mahdollisten vaaratilanteiden uhatessa .... Koulutettavien roolia mritettess pohditaan erityisesti omatoimisuuden ja itseohjautuvuuden astetta, jota koulutettavilta on jrkev vaatia. Koulutettavien rooli voidaan tarvittavilta osin kirjata harjoitussuunnitelmaan ja on edullista mys ilmoittaa etukteen koulutettaville miten heidn erityisesti odotetaan toimivan juuri kyseisess harjoituksessa. Tss harjoituksessa teidn odotetaan ilman eri ksky soveltavan ... Erityisesti silloin kun siirrytn jossakin aiheessa perusharjoituksista soveltavampiin harjoituksiin, on vrinksitysten ja passiivisuuden vlttmiseksi heti selvitettv koulutettaville heidn roolinsa harjoituksessa. Sislt ja oppimateriaali Valitaan ja mritetn kunkin tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavat oppisisllt eli opittavat tiedot ja taidot. Samalla selvitetn ja hankitaan esimerkiksi tarvittavat ohjesnnt ja suoritusvaatimukset, jotka toimivat harjoitussuunnitelman lhtein. Aina on otettava huomioon se mit aikaisemmin on opetettu ja mik on tavoite, mys se mit kokemuksia aiemmista harjoituksista on saatu. Arviointi ja palaute Kunkin osatavoitteen kohdalle on mietittv valmiiksi, miten sen saavuttaminen arvioidaan. Tss yhteydess ptetn, mink tasoista osaamista vaaditaan. Joissain tilanteissa voidaan arviointi ilment jo itse tavoitteessa: Osattava vinosytn poistaminen 15 sekunnissa.

65 Oleellista on mys, ett koulutettavat tietvt etukteen mill perusteilla heidn oppimistaan ja osaamista arvioidaan. Mikli arviointiperusteet ovat oikeat, niiden tietminen tehostaa oppimista. Jos arviointiperusteet ovat vrt, opitaan vrin tai vr asiaa. Kaikkiin vaiheisiin ja erityisesti harjoituksen pttmiseen on liitettv mahdollisuus palautteenantoon. Palautteenanto voi liitty muihinkin kohteisiin kuin alun perin on suunniteltu. Aika Harjoitukseen kytss olevan ajan tulee sislt harjoituksen kaikki vaiheet aloituksesta lopetukseen. Suunniteltaessa on varmistettava ajan riittvyys tavoitteiden saavuttamiseksi sek laadittava yksityiskohtainen aikataulu. Siirtyminen, huolto ja palaute ovat harjoituksen olennainen osa. Niihin on aina varattava riittvsti aikaa. Paikka Koulutuspaikka on pyrittv valitsemaan opetettavan asian, joukon koon ja osaamistason, opetustavoitteen sek vallitsevien olosuhteiden mukaisesti. Paikan on sovelluttava mahdollisimman hyvin oppimiseen; esimerkiksi ensimmist aseksittelyharjoitusta ei kannata toteuttaa maastossa. Opetusmenetelmt Suunnitellaan, mik opetusmenetelm tai -menetelmt sopivat parhaiten opetettavaan aiheeseen ja tavoitteeseen. Opetusmenetelmien kytss on tehtv erilaisia kokeiluja ja opetusmenetelmi tulee vaihdella koulutettavien motivaation yllpitmiseksi. Kokeilemalla voi kehitty ja lyt itselleen ja tiettyyn aiheeseen parhaiten sopivat menetelmt ja niiden yhdistelmt: kaikki opetusmenetelmt eivt sovi kaikille kouluttajille yht hyvin. Toistokoulutuksella tarkoitetaan mys tapaa soveltaa koulutusmenetelmi; siin koulutettavat tekevt jotakin suoritusta useita kertoja ja saavat aina vlill palautetta toistokoulutusta kytettess on muistettava, ett sill saavutetaan suoritusvarmuutta mutta ei asian syvllist ymmrtmist. Useissa tapauksissa on jrkev kouluttaa vaiheittain; siis kytt koulutustapaa, jossa suurempi kokonaisuus on jaettu toiminnallisesti jrkeviin osiin, joita voidaan harjoitella erikseen ja yhdist kokonaissuoritukseksi Myhemmiss esimerkeiss ksitelln vain kullekin harjoitustyypille soveltuvat keskeisimmt opetusmenetelmt. Opetusmenetelmi ksitelln tarkemmin luvussa 3. Apukouluttajien kytt Koulutusvastuuta on jrkev jakaa koulutusosastojen pienentmiseksi ja henkilkohtaisen palautteen lismiseksi. Apukouluttajien kytn suunnittelussa on erityisesti kiinni-

66 tettv huomiota toiminnan jrkevyyteen ja tavoitetietoisuuteen. Kaikkien apukouluttajien on tunnettava ptavoite, osatavoitteet ja aikalaskelma sek opetettava sislt yksityiskohtaisesti. Apukouluttajien toiminnan on oltava ohjattua ja rajattua. He eivt saa toiminnallaan hirit opetusta. Kouluttajan on ohjeistettava apukouluttajien toiminta harjoituksen eri vaiheissa. Kouluttajan opettaessa apukouluttajat ovat hiljaa ja toisaalta kun kouluttaja antaa apukouluttajille tilaisuuden toimia hn ei itse opeta. Apukouluttajat on aina valmennettava tehtvns ja heidn osaamisena on tarkastettava ennen harjoitusta. Valmistautumisajan tulee olla riittv; pikatilanteita on vltettv erityisesti johtajakauden alkuvaiheessa. Apukouluttajien toimintaa tulee ohjata niin, ett heidn auktoriteettinsa ei krsi: apukouluttajien virheisiin ei yleens pid puuttua joukon edess. Apukouluttajien valmennukseen kytetn varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutusjrjestelm. Tss yhteydess on muistettava mys johtajakansion kytt. Osasto Kouluttajan on otettava huomioon suunnitelmassaan ksketyn osaston koko. Erityisesti perusharjoituksissa pyrittv mahdollisimman pieneen koulutusosastoon. Joissain tapauksissa joudutaan koulutettavien erilaisten oppimisedellytysten vuoksi muodostamaan tasoryhmi. Kaikki eivt opi yht nopeasti tai yht paljon. Var ustus arustus Mys harjoitusjoukon varustus on aina suunniteltava erikseen. Tss yhteydess mietitn yksityiskohtaisesti, mit varustusta tarvitaan, jotta oppimisympristn luominen ja oppiminen onnistuu. Mies-, ryhm- ja joukkuekohtainen varustus on kskettv yksiselitteisesti; mrittelyss voi kytt mys varustekokonaisuuksia ilman erittelyj: esimerkiksi taisteluvarustus tai ampumaratavarustus. Tupien ilmoitustauluilla on ainakin koulutuksen alkuvaiheessa oltava listat trkeimmist varustekokonaisuuksista. Koulutusvlineet ja niiden kytt Koulutusvlineiden tarkoitus on edist oppimista. Mieti, mit koulutusvlineit oppimisympristn luomiseen tarvitaan joukon varustuksen lisksi jotta oppiminen on tehokasta. Tllaisia vlineit ovat muun muassa havaintomateriaalit, maalilaitteet, ampumatarvikkeet ja tulenkuvausvlineet. Valitse lisksi tavoitteisiin ja menetelmiin sopivat opetusvlineet, esimerkiksi havaintotaulut ja lomakkeet. Koulutusvlineiden sijoittaminen harjoituksen eri vaiheissa on suunniteltava etukteen, tarvittaessa maastoluonnoksella. Koulutusvlineiden kyttjt on ohjeistettava etukteen ja tarvittaessa varattava aikaa niiden kytn opettamiseen ennen harjoitusta.

67 Valmistelut Suunnittele mit valmisteluja tarvitsee tehd ja kuka mistkin valmisteluista vastaa. Tavoitetilana ajatus muun muassa koulutusvlineiden sijainnista ja koulutuspaikan tilasta siin vaiheessa kun koulutustapahtuma alkaa. Valmisteluja ovat esimerkiksi: kaluston ja ajoneuvojen tilaus- sek noutojrjestelyt lhdeaineiston hankinta ja siihen tutustuminen maastontiedustelu ja apukouluttajien valmentaminen yhteydenotot ja muut sopimiset (esimerkiksi varuskunnan terveysasema ja ruokala) muut valmistelut, muun muassa koulutuskorttien tarkistus ja ampumaratojen valmistelut. Harjoitusjoukko voi johtajiensa johdolla tehd itsenisesti osan valmistelutehtvist. Tllin kouluttaja vain tarkastaa valmistelujen tason ennen koulutuksen aloittamista. Kouluttajan tulee kuitenkin osallistua materiaalin nouto- ja palautustapahtumaan harjoitusjoukon ensimmisiss harjoituksissa. Nin hn varmistaa henkilkohtaisesti, ett kaikkia annettuja ohjeita noudatetaan ja ett niiden tarkoitus on ymmrretty. Aikataulu Aikataulu perustuu oletukseen oppimiseen ja opettamiseen kuluvasta ajasta. Aikataulu laaditaan siten, ett tavoitteet ja niihin liittyvt oppisisllt sijoitetaan aikajanalle. Tllin mrittyy, kuinka paljon aikaa kunkin tavoitteen saavuttamiseen eli jonkin asian opettamiseen kytetn. Aikataulu ei ole itsetarkoitus vaan sen tulee olla joustava oppimista edistv suunnittelun apuvline. Samalla havainnollistuu mys itselle ettei tavoitella kuuta taivaalta. Rytmitys ja tauot on huomioitava aikataulussa. Huolto Joukon toimintakyky on silytettv ja kaluston sek vlineiden toimivuus on varmistettava kaikissa olosuhteissa. Huollon suunnittelu vaikuttaa mys aikalaskelmaan. Huollon tarkkuus ja huolellisuus sek siihen varattu riittv aika antavat kouluttaville kuvan toimintakyvyn yllpidon trkeydest. Puolustusvoimien materiaalia on aina ksiteltv huolellisesti ja jrkevsti. Kouluttajakoulutus Kouluttajakoulutuksella tarkoitetaan tss kouluttajan toimintaa hnen valvoessaan ja ohjatessaan toisen henkiln, esimerkiksi upseerikokelaan tai kadetin, toimintaa kouluttajana. Toiminnan tarpeetonta keskeyttmisi ja virheellisi suorituksia voidaan koulutettavien johtamissa harjoituksissa vltt perehtymll ennalta koulutettavan laatimiin suunnitelmiin sek kyselemll etukteen koulutettavalta miten hn aikoo tehtvns toteuttaa.

68 Kouluttajakoulutuksessa on pidettv huolta, ett ohjaaja pysyy samana koko suunnittelu- ja toteutusprosessin ajan. Kouluttajakoulutuksen suunnittelun yleisi periaatteita: Koulutettavalle on suotava mahdollisuus aloittaa helpoista perusharjoituksista ennen kuin hnen vaaditaan suunnittelevan vaativia opetustapahtumia. Kouluttaja suunnittelee harjoituksen yhdess koulutettavan kanssa. Koulutettavalle on annettava selket perusteet ja osoitettava oikeat lhteet erityisesti ensimmisiss harjoituksissa. Koulutettavan on saatava palautetta suunnitelmistaan ennen harjoitusta. Hn oppii suunnitteluprosessissa ymmrtmn kouluttajansa tapoja ja ksityksi koulutuksen suunnittelusta ja valmistelusta. Koulutettavalle on kerrottava avoimesti mit asioita hnest tarkkaillaan harjoituksen aikana.

4.3.2

Kirjallisen harjoitussuunnitelman laatiminen

Harjoitussuunnitelman etusivulla ilmoitetaan harjoituksesta kskytyksess tarvittavat tiedot jatkosuunnittelun perustaksi mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa. Esimerkki harjoitussuunnitelman laatimisesta on liitteen 1 1. Toiselta sivulta alkavassa taulukossa esitetn : Sarakkeessa OPETETTAVA ASIA Kirjoitetaan tai piirretn kouluttajan muistin tueksi opetettavasta aiheesta yksityiskohtainen asiasislt Esittmismuotona on usein teksti, mutta se voi olla mys kuva tai piirros Sarakkeessa vastataan kysymykseen mit on opetettava osatavoitteen saavuttamiseksi Asioiden jsentelyss kytetn numerointia. Sarakkeessa OPETUSMENETELM Kirjoitetaan miten oppimista edistetn, miten menetelmi kytetn ja miten kouluttajat toimivat Kappale aloitetaan samalta kohdalta korkeussuunnassa kuin kyseisen osion opittavat asiat Kerrotaan miss muodossa joukko on ja miten oppimista ohjataan eli mit menetelm kytetn. Harjoitussuunnitelman taulukko voi toimia itsessn mys koulutuskorttina. Sek harjoitussuunnitelmaa ett erillist koulutuskorttia voidaan kytt apuna harjoitusten vakioinnissa ja toiminnan kehittmisess. Toimivaa tai korjattua suunnitelmaa voidaan kytt apuna suunniteltaessa ja valmisteltaessa samaa tai vastaavaa harjoitusta myhem-

69 tua sokeasti noudattamaan aikaisemmin. Vakioinnissa ei pid kuitenkaan sor sortua pia tai toisten laatimia suunnitelmia.

4.3.3

Koulutuskortin laatiminen

Erillisist koulutusaiheista jotka voivat olla harjoituksen osia voidaan lisksi laatia erillinen koulutuskortti. Koulutuskortti voidaan laatia erillisen, vaikka asia olisi jo esitetty harjoitussuunnitelman osana, mikli opetussislt ei kannata esitt varsinaisen harjoitussuunnitelman rungossa yksityiskohtaisesti. Koulutuskortin laatiminen ei ole itsetarkoitus, vaan kortti on tarkoitettu muistirungoksi . Esimerkki koulutuskortin laatimisesta oikeiden opetussisltjen varmistamiseksi. liite 2 Koulutuskortin sarakkeisiin kirjoitetaan opetettavat asiat ja opetustavat samalla periaatteella kuin varsinaisen harjoitussuunnitelman taulukkoon. Koulutuskortissa voidaan lisksi ilmoittaa asioita varsinaisesta harjoitussuunnitelmasta, esimerkiksi harjoituksen aika, paikka ja koulutusvlineet. Hyvin laadittua koulutuskorttia voidaan kytt samoissa harjoituksissa tulevaisuudessakin. Valmiin koulutuskortin kytt ei kuitenkaan vapauta kouluttajaa perehtymst asiaan. Kouluttajan toiminta ei saa olla vain kortin lukemista neen.

4.3.4

Opetusmuodot

Opetusmuodolla tarkoitetaan tss yhteydess koulutettavan joukon jrjestyst ja koulutettavien sijoittumista toisiinsa ja kouluttajaan nhden. Opetusmuotoa suunniteltaessa on otettava huomioon muun muassa osaston koko, maasto ja solosuhteet, liikkumisen tai tilan tarve sek opetettavan asian erityisvaatimukset. Koulutettavat on tyypillisesti sijoitettava siten, ett he nkevt kouluttajan ja ett kouluttaja voi nhd koulutettavat. Mikli kytetn mallioppimista koulutettavien on nhtv esimerkkisuoritukset ja kytettvt koulutusvlineet. Ainakin mieskohtaisessa perusharjoituksessa tyypillisi opetusmuotoja ovat esimerkiksi rivi tai kaari taikka niiden sovellukset taistelijapareittain silloin kun koulutettavan osaston vahvuus on 5 10 koulutettavaa. Kaarta ja kulmaa voidaan soveltaa joissakin tapauksissa isommalle osastolle. Isompaa joukkoa koulutettaessa toimiva opetusmuoto on opetusavoneli.

70

RIVI

KAARI

KULMA

KAARITAISTELIJAPAREITTAIN

OPETUSAVONELI

Kuva 1418. Opetusmuodot: Riviss kouluttajan etisyys on puolet rivin leveydest, koulutettavien vliset etisyydet 1,5 2 metri. Kaaressa kouluttajan etisyys on puolet vastaavan rivin etisyydest ja koulutettavien vliset etisyydet 1,5 2 metri. Kaari taistelijpareittain; etisyydet kuten kaaressa. Kulma: etisyydet kuten opetusavoneliss. Opetusavoneliss kouluttaja sijoittuu siten ett lhimpien koulutettavien ei tarvitse knt liikaa ptn. Koulutettavien vliset etisyydet riippuvat aiheesta.

On huomattava, ett muotoon ja etisyyksiin vaikuttavat opetettava asia sek opetusmenetelm ja -tapa. Samassa harjoituksessa on tarvittaessa kytettv useita eri opetusmuotoja vaiheiden vaatimusten mukaan. Kaikkia opetusmuotoja voidaan soveltaa taistelijapareittain. Taistelijapareittain toimimisen ideana on, ett taistelijat harjoittelevat vuorotellen ja tarkkailevat toisiaan. Taistelukoulutuksessa on erityisesti soveltavissa harjoituksissa jrkev kytt koulutettavien keskinisen jrjestyksen kannalta joukon oikeita etenemismuotoja, tarvittaessa kuitenkin supistetuin etisyyksin. Kun kytetn supistettuja etisyyksi, koulutettaville on selvitettv, miksi nin poikkeuksellisesti toimitaan.

71

4.4

ARVIOINTI JA PALAUTE
Jokaisessa asiassa on aina jotakin positiivista.

Arvioinnilla ja mittaamisella tarkoitetaan tss yhteydess yksittisen koulutustapahtuman tai sen vaiheen aikana ja sen jlkeen tapahtuvaa oppimistason arviointia, joka on palautteen antamisen perusta. Mittaaminen voi laajempana kokonaisuutena tarkoittaa esimerkiksi joukon suorituskyvyn arviointia useampipivisen taisteluharjoituksen aikana. Tllaista koulutustarkastuksen omaista mittaamista ei ksitell tss oppaassa. Arvioinnin ja siihen perustuvan palautteen tulee kehitt koulutettavien osaamista. Koulutettaville on kaikissa harjoituksissa ja niiden eri vaiheissa annettava palaute saavutetusta osaamisen tasosta suhteessa tavoitetasoon eli oppimistavoitteeseen. Palautteessa on tuotava esille sek hyvt ett puutteelliset suoritukset tai toiminnot. Palautetta on aina pyrittv antamaan jo harjoituksen aikana. Palautteen antamisen tulee olla jatkuvaa kaikessa koulutuksessa. Suunnittelemattoman arvioinnin perusteella annettava valmistelematon palaute todennkisemmin heikent oppimistuloksia kuin tehostaa koulutusta. Arvioinnin ja palautteen suunniteluun liittyy mys harjoitusten tavoitteiden mrittely siten, ett niist on todella hyty. Koulutustapahtuman arviointi on jatkuvaa. Kouluttaja siis arvioi koko ajan opetuksen onnistumista opetustavoitteiden mukaisesti.

TAVOITTEET
Tarkat ja kytnnlliset Yleiset ja ympripyret Suorituksen arviointi on vaikeaa

PALAUTE

Palautetta on helppo ymmrt ja soveltaa tuleviin suorituksiin Koulutettava tulkitsee palautteen vain omasta nkkulmastaan

Yleinen

Tarkka

Palautetta on vaikea tulkita ja soveltaa

Kuvio 4.

Tavoitteiden ja palautteen suhde.

72

4.4.1

Arviointi

Arviointi on trke osa jokaisen koulutustapahtuman suunnittelua. Yksiliden toimintakyvyn ja joukon suorituskyvyn kehittmisen kannalta on oleellista, ett suorituksista saadaan jatkuvasti palautetta jonka perusteella kouluttaja ja koulutettavat voivat tunnistaa suoritusten heikkoudet ja vahvuudet. Arvioinnilla on useita eri merkityksi. Sotilaskoulutuksen arvioinnissa tarkastellaan joko yksiln saavuttamien valmiuksien sek joukon suorituskyvyn vastaavuutta niille asetettuihin tavoitteisiin. On aina selvitettv yksityiskohtaisesti koulutettavien taso eri osaalueilla, pelkk toteaminen ei riit. Sotilaskoulutuksessa arviointi sislt asteikkojen mukaan tehtv mrn arviointia sek laadullisten kriteerien mukaan tehtv avointa arviointia. Mrllinen arviointi on arvioitavan kohteen mittaamista sek sen selvittmist, miss mrin oppiminen on edistynyt. Esimerkkin mrllisest arvioinnista voidaan pit esimerkiksi ampumataidon mittaamista ampumatuloksilla. Jostakin tietyst ammunnasta annettujen pisterajojen mukaan mitattuna: 84 pistett osoittaa juuri tss ammunnassa hyv ampumataitoa ja 88 pistett kiitettv ampumataitoa. Laadullinen arviointi on olennaisten kokonaisuuksien kokonaisvaltaista ja avointa arviointia. Voidaan arvioida esimerkiksi sit, onko koulutettava saavuttanut sellaisen aseksittely- ja ampumataidon, ett hn pystyy tysipainoisesti osallistumaan taistelukoulutukseen. Laadun arvioinnissa oleellinen tekij on saavutettu omatoimisuuden aste: pystytnk johonkin suoritukseen omatoimisesti ja itsenisesti vai tarvitaanko siihen viel kouluttajan apua. Arviointi voi olla absoluuttista, jolloin koulutettavan suoritusta tai valmiuksia verrataan asetettuun tavoitetasoon tai suhteellista, jolloin koulutettavan suoritusta verrataan joko muiden koulutettavien saavuttamaan tasoon tai hnen omaan lhttasoonsa. Absoluuttinen arviointi on trkein arviointimuoto sotilaskoulutuksessa. Henkilkohtaiset ominaisuudet tulevat nin huomioiduksi tavoitteen suhteen. Suhteellisella arvioinnilla voidaan joissain tapauksissa tukea koulutettavan kehittymist. Koska siin toisten koulutettavien saavuttamia valmiuksia kytetn itse asiassa havainnollistamaan tavoitetta tai sen saavuttamiseen tarvittavaa kehityst. Arvioinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa koulutuksen suunnitteluun. Harjoitusten suunnittelun kannalta arviointi jakaantuu lhttason selvittmiseen ennen harjoitusta harjoituksen aikana tapahtuvaan oppimisen seuraamiseen

73 harjoituksen tai muun kokonaisuuden jlkeen tavoitteiden saavuttamisen selvittmiseen. Sotilaskoulutuksessa joudutaan arvioinnin perusteella toisinaan antamaan arvosana. Arvosana voi olla numeerinen (esimerkiksi 1 5) tai sanallinen (huono kiitettv). Mikli kyseess on arvosanan antaminen suorituksesta tai vaikkapa kokeesta, tulee arvostelun olla absoluuttista; koulutettavan suoritusta verrataan etukteen mriteltyyn arvosteluasteikkoon tai tavoitteeseen. Arvostelu on vaativaa toimintaa jossa voi kehitty tarkastelemalla avoimesti omaakin toimintaansa. Ihmisell on yleens taipumus antaa pikemminkin keskinkertaisia arvosanoja kuin kiitettvi tai huonoja.

4.4.2

Arvioinnin suunnittelu

Onnistunut arviointi lis motivaatiota. Kun heikosti menestyvt koulutettavat saadaan uskomaan, ett heidn huono menestymisens johtuu pikemminkin henkilkohtaisista eroista ja ehk yrittmisen puutteesta, heidn suorituksensa alkavat parantua. Arvioinnista on suunniteltava etukteen ainakin se mit arvioidaan, miten arvioidaan ja kuinka tuloksia hydynnetn. Arvioinnin kohteet on mriteltv etukteen ja ne kannattaa yleens ilmoittaa etukteen koulutettaville. On kuitenkin huomioitava, ett kun ihminen tiet etukteen arviointikohteet tai perusteet, hn tyypillisesti keskittyy toiminnassaan nimenomaan nihin ilmoitettuihin asioihin. Mikli koulutettavien toimintaa ei ole mahdollista tarkkailla kokonaisvaltaisesti, arvioitavia kohteita ei kannata vlttmtt ilmoittaa etukteen. Samaa ilmit voidaan mys kytt opetusmenetelmn siten, ett jos jollakin osa-alueella on tehostettavaa, kerrotaan harjoituksen alussa, ett nimenomaan nit osa-alueita arvioidaan tll kertaa. Arviointimenetelmi ovat esimerkiksi testit, kokeet ja havainnointi. Testeill tarkoitetaan sotilaskoulutuksessa yleens jonkin taidon osoittamista kytnnn tilanteessa. Kirjallisilla ja suullisilla kokeilla testataan tyypillisesti jotakin tietoa tai sellaisissa tilanteissa joissa ei voida kytt testi tai arvioida havainnoiden. Eniten kytetty arviointimenetelm sotilaskoulutuksessa on havainnointi. Havainnointi voi olla avointa tai suljettua. Avoimessa havainnoinnissa pyritn tarkkailemaan toimintaa siten, ett huomio kiinnittyy havainnoitsijan oman kokemuksensa perusteella trken pitmiin kohteisiin. Suljetussa havainnoinnissa kohteet on ptetty etukteen ja havaintojen kirjaamisessa kytetn lomaketta. Tuloksia on aina pyrittv hydyntmn ainakin seuraavasti: 1) Kouluttajat suunnittelevat jatkossa harjoituksia kytten tuloksia lhttason mrittmisess 2) Harjoitusjoukon

74 johtajien on tiedettv alaistensa valmiudet 3) Koulutettavien on tiedettv oma tasonsa, jotta he tiedostavat kehittymistarpeensa. Arvioinnin painopisteen tulee sotilaskoulutuksessa olla systemaattisesti suoritettavassa havainnoinnissa. Erityisen trke se on sovelletuissa harjoituksissa, joissa koulutettavien on yhdistettv oppimansa tiedot ja taidot elytymll annettuun tilanteeseen mahdollisimman todenmukaisessa toimintaympristss. Arvioinnilla on pyrittv kannustamaan arkoja koulutettavia ja alisuoriutujia, jotka asettavat tavoitteensa selvsti edellytystens alapuolelle. Arvioinnin tulee kohdistua ennen kaikkea asian ymmrtmiseen eik pelkkn toistamiseen tai muistamiseen. Arvioinnin on oltava pysyv osa opetusprosessia ja tilanteiden, joissa arvioidaan tulee, olla mahdollisimman luonnollisia. Koulutettavien pit mys itse osallistua arviointiin.

4.4.3

Kokeiden laatiminen

Kokeiden laatimisessa on koulutuksen alkuvaiheessa pitydyttv hyvin mrmuotoisissa menettelytavoissa, joissa selkeisiin kysymyksiin annetaan koulutuksen tai lhteiden perusteella lyhyit vastauksia. Koulutuksen edetess ja koulutettavien asioiden ollessa monimutkaisempia on vltettv kokeita, joista voi selviyty vain opettelemalla yksityiskohtia ulkoa. Monivalintakokeiden korjaaminen on yksiselitteist ja helppoa, mutta ne eivt kuitenkaan sovellu kaikkiin tilanteisiin. Monivalintakokeita voidaan kytt kun halutaan varmistua yksityiskohtien mrmuotoinen osaamisesta.

75 Seuraavassa taulukossa on esitetty muutamia perinteist kirjallista koetta korvaavia menetelmi.


Koemuoto Suullinen kuulustelu Soveltamisesimerkki Esimerkki 1: kskynantoharjoitus; koulutettava on saanut kokeen alussa perusteet jonkin tehtvn suunnittelulle, laatii siit suunnitelman ja valmistautuu kskyttmn kuviteltuja alaisiaan sen perusteella. Kouluttaja kuvaa alaista ja arvioi muistiinpanoja tehden kuinka koulutettava suoriutuu tehtvst. Suunnitelma voidaan arvostella erillisen kohteena.

Esimerkki 2: vlinekoulutuksen harjoitus; soveltuu, mikli jonkin teknisen vlineen tai kokonaisuuden ominaisuuksia tai kyttjn toimenpiteit ei voi jrkevsti testata kaikilta osin kytnnn kokeella. Koulutettava saa valmistautumistehtvn ja hnelt kyselln erikseen toimintoja, sovellusmahdollisuuksia tai ominaisuuksien ilmentymi. Pikaraportti Koulutettavat laativat esimerkiksi taisteluharjoituksen jlkeen lyhyen raportin omista havainnoistaan, niiden tulkinnasta ja mahdollisista omista ratkaisuista omin perusteluin. Soveltuu lhinn johtajakoulutukseen, mikli kaikille ei voida jrjest mahdollisuutta kytnnn taistelunjohtamiseen. Ryhmtentti Koulutettavat valmistautuvat itsenisesti tenttiin mutta suorittavat tentin yhteistoiminnassa 2 - 4 hengen ryhmiss. Kouluttaja voi valvoa tilannetta niin ett mys kaikkien osallistuminen on todennettavissa.

Koulutettavien tulisi erityisesti pohtia tehtvi keskenn eik pelkstn jakaa tit. Ideakortit Aiheesta on tehty ratkaisuja tai lyhyit sovellusesimerkkej sisltvi kortteja. Koulutettava tekee ratkaisunsa valitsemalla sdetyn mrn kortteja, joiden pohjalta muodostaa vastauksensa. Perustelu on oleellinen osa varsinaista koevastausta.

Soveltuu aiheeseen, josta on opittava ainakin alkuvaiheessa vakioituja toimenpiteit tai toimintavaihtoehtoja. Ei tule kytt pelkstn ulkomuistin testaukseen. Tykansio Koulutettavat kervt pitkhkn ajan kuluessa nytteit oppimisestaan. Esimerkiksi ne voivat olla muita koulutit, kokeita tai tehtviin perustuvia tuotoksia, muistiinpanoja, raportteja, kuvioita, piirroksia ja arvosteluja. Koulutettavan on koostettava kermns materiaalin perusteella arvio omasta oppimisestaan ja ennen kaikkea oppimistarpeistaan. Osa materiaalista voi olla ennalta mritetty ja osa koulutettavan itsens valitsemaa. Kouluttaja arvioi laaditun koosteen ja kertyn materiaalin. Johtajiksi koulutettavat voivat hydynt omaa johtajakansiotaan.

Taulukko 2. Vaihtoehtoisia koemenettelyj.

76 Kytnnn koetta suunniteltaessa on noudatettava samoja periaatteita joilla testattavaa valmiutta on koulutettu. Esimerkiksi aseksittelyn kytnnn kokeessa on suunnittelussa huomioitava samoja tekijit kuin aseksittelyharjoitusta suunniteltaessa. Koetilanteen jrjestetyt on pohdittava tarkasti, jotta tuloksia voitaisiin suhteuttaa asetettuihin vaatimuksiin. Kytnnn kokeet voidaan suunnitella ratamaisiksi, joissa koulutettavat kiertvt kohteelta toiselle samassa jrjestyksess. Tilanteet kannattaa suunnitella varsin lyhyiksi palautetta kuitenkaan unohtamatta. Turhan odottelun vlttmiseksi on ennen koetta ja sen ajaksi jrjestettv palvelusta, josta koulutettavat voivat siirty vuorollaan ongelmitta kokeeseen. Kokeen jlkeen voidaan suunnitella palvelusta, jossa huomioidaan kokeessa ilmenneiden yksilkohtaisten valmiuksien puutteet. Kytnnn kokeen arvostelu muodostuu testattavan aiheen mukaisesti. Vlineiden ksittelyyn liittyvi taitoja testattaessa voidaan arvioida esimerkiksi seuraavia kohteita: suorituksen virheettmyys, oikea suoritusjrjestys ja kytetty aika mrtietoisuus ja suoritusvarmuus lopputulos. Jotta koe antaisi oikeita tuloksia, sen on oltava erittin huolellisesti laadittu. Siin vaadittavien asioiden tulee olla rehellisesti koulutuksen perusteella osoitettavissa. Kokeen tai koetehtvn laatimisessa noudatetaan seuraavia periaatteita kokeessa vaadittavien asioiden pit olla sellaisia joihin asiaa koskeva koulutus on painottunut kokeen tulee mitata ydinkohtia mutta kattaa niiden avulla samalla koko aihealue koetehtvien tulee olla niin selkeit ettei vrinksityksen vaaraa ole tehtvien kieliasun on vastattava koulutettavien tasoa pelkki yksityiskohtien muistamista mittaavia kysymyksi on pyrittv vlttmn, elleivt ne ole vlttmttmi koetta varten on pystyttv laatimaan selket valmistautumisohjeet kokeen palauttamiseen ja vastausten selvittmiseen on varattava aikaa.

Koe on aina mys oppimistapahtuma, jonka sivutuotteena saadaan arvostelu !


4.4.4 Palautteen antaminen

Kouluttaminen on vuorovaikutusta. Kouluttaja on tehtvssn sek palautteen antaja ett vastaanottaja. Eponnistumisista ja onnistumisista oppii vain jos tiet miksi onnistui tai eponnistui. Sotilaskoulutuksessa palautteen ja arvioinnin perustana kytetn yleens jatkuvaa havainnointia.

77 Palautteen perusteena tulee aina olla etukteen ilmoitetut arviointiperusteet joita on noudatettava systemaattisesti ja oikeudenmukaisesti. Epreilu tai perusteeton palaute vaikuttaa erittin haitallisesti koulutettavien asenteeseen. Oppimisen havainnointi voi olla vapaamuotoista tai etukteen jsennetty. Vapaamuotoinen havainnointi perustuu kouluttajan tai apukouluttajien ammattitaidon perusteella muodostuvaan nkemykseen tavoitetilasta sek sen saavuttamisesta. Jsennetyss havainnoinnissa kohteet suunnitellaan etukteen ja havainnot kirjataan yls arviointilomakkeelle. Vapaa havainnointi sopii vain yksinkertaisiin tilanteisiin tai koulutustapahtumiin joista kouluttajalla on huomattava kokemus. Muistin tueksi kannattaa aina tehd muistiinpanoja, vaikka ei kytettisikn varsinaista lomaketta. Koulutustilanteiden kuvaaminen tai videointi mahdollistaa sen, ett havainnointia ja yksityiskohtaisempia huomioita voidaan tehd tilanteen jlkeenkin. Kuvien ja nauhojen analysointi yhdess koulutettavien kanssa on molemmille osapuolille parasta palautetta sek toimintaa kehittv arviointia. Virheiden korjaamisen tulee olla oikeudenmukaista ja asiallista. Sulkeisjrjestyksen tai aseksittelyn alkuvaiheissa voi kaikissa osasuorituksissa ja yleisess esiintymisess olla viel puutteita. Kaikkien puutteiden korjaaminen kerralla voi johtaa koulutettavien hmmentymiseen ja luovuttamiseen. Parempaan tulokseen pstn poistamalla puutteita vaiheittain ja antamalla positiivinen palaute kustakin saavutetusta osatavoitteesta. Ennen palautteen antamista on sen tarkoitusper selvitettv; onko tarkoitus kehitt jotakin suoritusta johdattamalla koulutettavat pohtimaan opetettuja asioita vai motivoida heit tuleviin opetustapahtumiin. Palautteen on oltava aina kaksisuuntaista. Motivaation yllpitmiseksi ja kehittmiseksi kouluttajan on hyv ottaa itse palautetta mys koulutettavilta selvittkseen niden kokemukset saamastaan opetuksesta. Tmkin palaute on pyrittv hydyntmn koulutuksen kehittmiseksi eik sit saa jtt vain toteavan arvioinnin tasolle. Esimerkiksi koulutettavilta saadusta palautteesta saattaa selvit jokin muutoin huomioimatta jnyt seikka liiallisesta kokonaisrasituksesta, joka on pilannut yrityksen harjoituksessa. Koulutettavien palaute kannattaa ottaa ennen omaa puheenvuoroa. Palaute voidaan harjoituksen etenemisen kannalta jakaa harjoituksen aikana sek sen jlkeen annettavaan palautteeseen. Palautetta voidaan antaa henkilkohtaisesti tai koko koulutusosastolle taikka sen osalle. Palautteessa voidaan edet tilanteen ja harjoituksen vaatimusten mukaan joko yksityiskohtaisesta laajaan kokonaisuuteen tai pinvastoin. Palaute on tehokkainta silloin, kun se annetaan mahdollisimman pian koulutustapahtuman jlkeen. Palautteenantamisessa on pyrittv mys kyttmn mahdollisimman havainnollisinta menetelm hydynten tarpeen mukaan koulutusvlineitkin.

78

Kaikkein tehokkainta on henkilkohtainen ja vlitn palaute, jota tehostetaan havainnollistamalla.


Annettava palaute on merkitykseltn joko: arvioivaa: kannustus tai moite korjaavaa tai informatiivista: virhe tunnistetaan ja annetaan korjausohje mielipidepalautetta: olen tyytyvinen tai en ole tyytyvinen. Koulutustapahtuman aikaisessa palautteessa keskeytetn toiminta tarpeen mukaan ja annetaan lyhyit tietoiskumaisia kehotteita tai neuvoja. Sen jlkeen toimintaa jatketaan huomioiden annettu palaute. On pyrittv siihen, ett kaikki harjoituksen aikainen palaute ei olisi vain moittivaa tai korjaavaa, koska se saattaa aiheuttaa joissakin koulutettavissa luovuttamista. Puutteisiin tai virheisiin on kuitenkin puututtava leppymtt, mutta samalla on muistettava kannustaa koulutettavia samassa suhteessa. Lisksi on huomattava ett korjaava palaute edellytt koulutettavalta suorituksen keskeyttmist. Mikli halutaan edet selkein kokonaisuuksina, korjaava palaute on annettava suorituksen jlkeen. Hyvn palautteen tunnusmerkkej 1) Ymmrrettvyys ja asiaankuuluvuus. Palaute liittyy yleenskin asiaan, se ei ole liian ympripyre ja se esitetn tavalla, jonka koulutettavat ymmrtvt. Tarvittaessa on apukysymyksi kytten varmistuttavat siit, ett koulutettavat ovat ymmrtneet palautteen. 2) Hyvksyttvyys. Palaute, jota koulutettavat eivt hyvksy joko perustelemattomuuden tai omien erivien mielipiteiden vuoksi jtetn huomioimatta. Tmn vuoksi on erityisen trke, ett palaute perustellaan ja ett siit voidaan keskustella koulutettavien kanssa. 3) Kyttkelpoisuus. Pelkk virheen tai puutteen toteaminen ei riit. Kouluttajan on pystyttv toteamisen lisksi tai sen sijaan neuvomaan koulutettavia ksiteltvss asiassa. Koulutettavien saattaminen pohdiskelemaan asiaa on opetusmenetelm, jota voidaan kytt palautetilaisuuksissa, mutta ratkaisu on ksiteltv kouluteltavien kanssa ennemmin tai myhemmin; mikli ratkaisu on yleens olemassa. Harjoituksen jlkeen annettavan palautteen perustana on, ett : koulutettavat ovat tienneet mit heidn pitisi osata opetuksen jlkeen opetusvaiheessa on annettu vlitnt palautetta ennen suorituksen uusimista koulutustapahtuman aikana on kerrattu mit pitisi loppuvaiheessa osata. Koulutustapahtuman ptytty harjoitusosasto kootaan palautekeskusteluun. Palautekeskustelussa kerrataan, mit olisi pitnyt oppia. Tarvittaessa kerrataan perusteita esimerkiksi opetusmenetelmien valinnasta tai oppimisympristn muodostamisesta.

79 Koulutettavilta otetaan heidn havaintonsa omasta osaamisestaan ja koulutustapahtumasta yleens. Kouluttaja vastaa esitettyihin kysymyksiin ja tarvittaessa perustelee tai kommentoi itse saamaansa palautetta. Kouluttaja antaa palautteen oppimisen tasosta sek kommentoi kouluttavien omia havaintoja osaamisestaan.
Oikein toteutettu palaute Tarkoitettu parantamaan koulutettavien suoritusta Vrin toteutettu palaute Purkaa kiukkua ja pettymyst koulutettavien eponnistumista kohtaan Maltillista, asiallista, kannustavaa, asiapitoista Ankara suoritusta kohtaan Tsmllist - kuvaa tosiasioita Vihamielist, krkev, ilke, vheksyv, tunnepitoista Ankara ihmist kohtaan Epmrist, yleisptev, mielipiteit Ottaa huomioon mys kokonaisuuden Tht tulevaisuuteen - ehdottaa vaihtoehtoja Kaksisuuntaista Kehottaa Katsoo taaksepin -pelkstn arvostelee Yksisuuntaista Moittii Keskittyy pelkstn yksityiskohtiin

Taulukko 3. Oikein toteutetun ja vrin toteutetun palautteen eroja.

Palaute on oppimisen kannalta trke, mutta sen rytmittminen on harkittava huolellisesti ja siihen kytettv aika on aina suunniteltava harjoituksen aikalaskelman, olosuhteiden ja palautteen antamisessa kytettvien menetelmien mukaan. Palaute ei saa knty tarkoitustaan vastaan, koska se saattaa aiheuttaa esimerkiksi pitkstymist. Joissakin tapauksissa ei kannata keskeytt suoritusta, mutta joskus ajallisestikin lyhyt suoritus voi toisaalta vaatia pitkllisen ksittelyn jlkeenpin. Harjoitusjoukon kiinteyden kannalta on joskus jrkev ksitell vain jotain yksittist henkil koskeva palaute hnen kanssaan kahden kesken. Tm on erityisen trke harjoitusjoukon johtajien arvovallan tukemiseksi, mikli kyse on johtajan toiminnan puutteista. Tiivistetysti voidaan todeta, ett palaute on sit tehokkaampaa, mit nopeammin se annetaan ja mit enemmn se tukee koulutettavan itseluottamusta sek auttaa hnt itse ratkaisemaan ongelmia. Harjoitusten kuvaaminen ja videointi Harjoitusten kuvaaminen ja videointi on erittin hyv, joskin tyls, tavanomaisen palautteen vaihtoehto. Video- ja kuvamateriaali saavat koulutettavat ajattelemaan omasta toiminnastaan sellaisia asioita, joihin he eivt muuten kiinnittisi huomiota. Havainnollinen kuva- ja videomateriaali tekee mys kouluttajan antamasta palautteesta vakuuttavaa.

80 Mikli nit mahdollisuuksia kytetn on itse palautetilaisuuteen varattava paljon aikaa ja siihen on valmistauduttava huolella. Videokamera on pyrittv sijoittamaan varsin kauas kuvattavasta joukosta. Toiminnan kokonaisuuden havainnointi on yleens yksityiskohtia trkemp. Kuvan tervyyden takaamiseksi on kytettv jalustaa aina kun se on mahdollista. Kouluttajan on pyrittv katsomaan materiaali ennen koulutettavia, jotta hnell on valmius kommentoida ja tahdittaa aineistoa oleellisimman havainnoimiseksi. Videon ja kuvien esittmisess sek palautetilaisuuden jrjestmisess on noudatettava oppitunnin suunnittelun periaatteita. Materiaalin tuottaminen ei saa muodostua itsetarkoitukseksi.

Kehitys ei perustu virheiden tekemiseen, vaan niiden myntmiseen.

4.5

YLEISI OHJEITA HARJOITUKSEN TOTEUTTAMISESTA

Harjoituksen johtamisessa on noudatettava normaaleja hyvn sotilasjohtamisen periaatteita. Tss kohdassa ksitelln kouluttajan toimenpiteit, joilla on merkityst harjoituksessa tapahtuvan opettamisen ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Harjoituksessa on opetuksen kannalta kolme vaihetta: aloitusvaihe toimintavaihe, joka sislt opetusvaiheita ja harjoitteluvaiheita sek palautevaihe. Taitojen oppimisesta on kirjoitettu tarkemmin luvussa 2.1.4. Vaiheiden rakentuminen ei ole kaavamaista, vaan tilanne jsentyy oppimistapahtuman aiheen, tavoitteiden ja valittujen opetusmenetelmien mukaan. Toimintavaiheita voi olla useita, ja kaikki vaiheet saattavat sislt erillisi palautevaiheita. Mys aloitusvaihe voi sislt oman palautevaiheensa. Siin voidaan ksitell esimerkiksi viel uudelleen kokemuksia ja havaintoja harjoitusjoukon edellisest samaa koulutusaihetta koskeneesta harjoituksesta.

Kouluttajan on aina oltava valmis tilanteen mukaan soveltamaan omaa suunnitelmaansa jrkevimmll mahdollisella tavalla.

81

4.5.1

Aloitusvaihe

Harjoitusjoukko ilmoitetaan yleens tarkoituksenmukaisessa riviss, pari- tai kolmiriviss tai joukon kokoonpanon mukaan muussa sulkeisjrjestysohjesnnn mrittmss muodossa. Kouluttaja voi mritt mys muunkin ryhmitysmuodon, jossa harjoitus aloitetaan. Kalusto ja ajoneuvot ovat joukon kanssa ojennuksessa tai maastossa oltaessa hajautettuna tilanteen mukaisesti. Aloitusmuodon tulee olla sellainen, ett koulutus voidaan aloittaa heti eik turhia muodonmuutoksia tarvita. Harjoitusjoukon johtajalla on oltava luettelo henkilstst ja joukkokohtaisesta materiaalista. Ilmoittamisen jlkeen kannattaa heti tarkastaa harjoitusjoukon varustus. Koulutettavat tulee kouluttaa siten, ett taistelijat tarkastavat oman varustuksensa taistelijaparinsa kanssa, ryhmn johtaja tarkastaa ryhmns varustuksen ja joukkueen johtaja joukkueensa varustuksen. Johtajien on pllekkisyyksien vlttmiseksi sovittava aina erikseen, mit varusesineit kukin tarkastaa. Ensimmisiss harjoituksissa on tarpeen tarkistaa jokaisen koulutettavan varustus ja antaa siit hnelle henkilkohtainen palaute. Koulutuksen edistyess kannattaa varustus tarkastaa vain pistokokein. Varustuksen tarkastamisella varmistetaan harjoituksen onnistuminen varustuksen ja vlineistn osalta. Tavoitetilana on, ett harjoitusjoukko velvoitetaan itse tarkastamaan varustuksensa normaalina toimintanaan ennen koulutusta . Harjoitusjoukon johtajalle annetaan palaute joukon varustuksesta. Harjoituksen johtaja pit koulutettaville harjoituksen alkupuhuttelun, jossa ilmoitetaan ainakin seuraavat asiat: aihe ja tavoitteet sek niiden liittyminen muuhun koulutukseen koulutuspaikat harjoitusjoukon muodostaminen (jos vaatii viel toimenpiteit) harjoituksen vaiheet aikataulu ja huolto harjoituksen pttmiseen liittyvt valmistautumistoimenpiteet yleisluontoisesti. Harjoituspuhuttelun yhteydess kouluttajan on kiinnitettv koulutettavien huomio harjoituksen aiheeseen ja sen merkitykseen. Koulutettavat on joskus hertettv voimakkaalla rsykkeell tydellisen huomion saamiseksi. Hertyksen voidaan kytt krkev kysymyst, voimakasta nt, huumoria, mallisuoritusta tai vrn suorituksen krjistetty esittmist. Liioittelua on vltettv. Harjoituspuhuttelun on mys motivoitava koulutettavia harjoitukseen. Kouluttajan on aina perusteltava harjoituksen tavoitteiden merkitys. Motivoinnissa on trkeint itse harjoituksen mielekkyys, jrkev johtaminen, tavoitteellisuus ja sen ymmrtminen, miksi

82 tt asiaa ollaan tekemss tai oppimassa. Motivoinniksi ei siis riit tavoitteen ilmoittaminen, varsinkaan jos kuulijat eivt edes ymmrr asiaa. Pitkkestoisten ja suurten harjoitusten alkupuhuttelu on jrkev toteuttaa oppitunnin tapaan. Tllin vltetn erityisesti huonolla sll turha vrjttely, mikli kyseess on maastossa toteutettava harjoitus. Lyhyiss ja aiheeltaan suppeissa harjoituksissa voi aloitusvaihe jo sislt opetusta ja muun muassa esimerkkisuorituksen vaadittavasta taidosta.

4.5.2

Toimintavaihe

Toimintavaihe sislt edelleen opetusvaiheita ja harjoitteluvaiheita. Toimintavaiheen painopisteen tulee olla harjoittelussa. Harjoittelu voi olla vaiheittaista tai kokonaissuorituksien harjoittelua, jossa koulutettavat tekevt vaadittuja suorituksia joko itsenisesti tai johdetusti. Kouluttaja seuraa, korjaa virheit ja kannustaa koulutettavia yh parempiin suorituksiin kytten valitsemiaan opetusmenetelmi. Toimintavaihe sislt aina vlitnt palautetta, ja jopa erillisi palautevaiheita laajoja kokonaisuuksia tai useita eri taitoja opeteltaessa. Vuorovaikutus ja havainnollistaminen ovat kouluttajan trkeimpi keinoja ohjata koulutettavia toimintavaiheessa. Harjoituksessa esitettyihin kysymyksiin on vastattava harjoituksen aikana. Sotilaat tulee opettaa toimimaan harjoituksissakin siten, ett aina otetaan huomioon yksiln sek joukon toimintavalmius, turvallisuus, suoja ja liikkeellelhtvalmius. Harjoituksissa on edellisen periaatteen lisksi tehtv koulutettaville selvksi, onko kysymyksess perus- vai sovellettu harjoitus tai tilanteenmukainen harjoitus. Nin koulutettavat ymmrtvt, millaista toimintaa heilt erityisesti kyseisess harjoituksessa odotetaan. Tilanteenmukaisen toiminnan on aina oltava sidoksissa harjoituksen tilanteeseen. Harjoituksissa on vaadittava ja yllpidettv kuria. Kun kouluttaja johtaa harjoitusta innostavasti, mrtietoisesti ja lujaotteisesti, kurikysymykset eivt yleens aiheuta pulmia. Harjoitusta on johdettava laaditun suunnitelman mukaisesti mutta on toisaalta oltava valmis joustamaan. Mikli aikataulua ei pystytkn noudattamaan, on parempi keskitty tekemn edes joitakin asioita kunnolla kuin vain raapia aiheiden pintaa.

83 Harjoitukseen varattua aikaa ei pid ylitt kuin aivan pakkotilanteissa. Ajan ylityksest on aina haittaa seuraavan palveluksen aloittamisen kannalta. Koulutettavien innostus opeteltavaan asiaan laantuu, mikli ylitys tapahtuu koulutettavista riippumattomista syist

4.5.3

Palaute- ja huoltovaihe

Harjoitukset pttyvt palaute- ja huoltovaiheeseen, jossa toteutetaan muun muassa harjoituksen huollolliset toimet sek pidetn harjoituksen palautekeskustelu. Harjoitusjoukko kootaan harjoitusta ptettess yhteen paikkaan tai tilaan mikli siit ei ole erityisesti haittaa seuraavan palveluksen aloittamisen kannalta. Poikkeustapauksissa voidaan harjoituksen pttminen toteuttaa pienempin osastoina esimerkiksi koulutuskohteittain. Harjoituksen johtaja vastaa harjoituksen pttyess joukon varustuksen tarkastamisesta, puutteiden kirjaamisesta ja kskee tarvittaessa materiaalin etsimisen. Harjoituksen johtaja kskee kaluston huoltamisen, ajoneuvojen kuittaamisen, kaluston huoltamisen valvonnan sek tarkastaa materiaaliryhmt pistokokein. Harjoituksen jlkeen on lisksi tarkastettava henkilkohtaisen aseen huolto sek muu henkilkohtainen varustus. Varusteiden kunnossapitoa ja jatkuvaa inventointia ei koskaan korosteta liikaa. Harjoituksen palautekeskustelulla on erittin suuri merkitys. Siin voidaan vahvistaa opittuja tietoja ja taitoja sek korjata ja vltt vrinksityksi, jotka muutoin juurtuisivat koulutettavien mieleen. Palautteen ksittelyyn on aina varattava aikaa harjoitussuunnitelmassa. Palautteeseen tarvittava aika riippuu harjoituksen laadusta. Esimerkiksi sulkeisjrjestysharjoituksen palautteeseen tarvittava aika on paljon lyhyempi kuin koko pivn kestneess komentopaikan perustamisharjoituksessa.

Harjoituksessa tehdyt havainnot on aina otettava tulevien harjoitusten suunnittelun perusteiksi.


4.5.4 Koulutustapahtumien arviointi

Oman ammattitaidon kehittminen edellytt, ett ajoittain pyritn kermn koulutettavilta palautetta opetuksen onnistumisesta sek koulutettavien kehittmisesityksi. Koulutettavien palautteeseen on silti suhtauduttava kriittisesti, koska mieleks koulutus ei aina ole miellyttv. Koulutettavienkin kannalta on kuitenkin motivoivaa, ett he kokevat osallistuvansa koulutuksen kehittmiseen. Opetustapahtumien jatkuva arviointi on erityisen oleellista johtaja- ja kouluttajakoulutuksessa, jossa ers opetuskohde on oppia harjoituksesta tulevan kouluttajan roolis-

84 sa. Arvioitavina kohteina voidaan kytt harjoituksen ja sen suunnittelun osatekijit mahdollisuuksien ja kytss olevan ajan mukaan. Aina on pyrittv arvioimaan ja kehittmn ainakin kouluttajan esiintymist ja opetus- ja arviointimenetelmien kytt sek koulutettavien kohtelua. Kehittymn pyrkivn kouluttajan on aina pyrittv opetustapahtuman jlkeen arvioitava omaa toimintaansa ja kerttv itselleen muistiinpanoja kehittmisen pohjaksi. Kehitys ei perustu virheiden tekemiseen, vaan se perustuu niiden myntmiseen ja analysoimiseen.

Toteaminen ei riit: on pystyttv kehittmn!


Seuraavaa lomaketta voidaan kytt hyvinkin erilaisten sotilaskoulutuksen opetustapahtumien arvioinnissa. Lomaketta kytettess on otettava huomioon ett kaikkia kohteita ei aina pystyt arvioimaan. Lomake on esimerkki, ja sen tarkoituksena on tukea harjoituksen ja koulutuksen kehittmist.

85 KOUL UTUST AP AHTUMAN AR VIOINTI, H arjoitus OULUTUST UTUSTAP APAHTUMAN ARVIOINTI, Harjoitus
1. ESIINTYMINEN JA ASENNE Positiivisia Negatiivisia Parannusesityksi Huom!

J ohtaja Johtaja

2. VIRHEIDEN KORJAAMINEN

Virheiden korjaamisella varmistetaan oikean suorituksen oppiminen, pelkk virheen nimeminen ei vlttmtt riit tavoitteen saavuttamiseen. Kaikissa olosuhteissa tulisi opettaa oikea suoritus vaikka lyhyestikin. Virheiden korjaaminen ei saa olla ivaavaa tai leimaavaa. Korjattiinko virheit oikein ja asiallisesti?

Huom!

3. JOUKON HALLINTA

Positiiviset keinot

Negatiiviset keinot

Parannusesityksi

Huom!

4. SUUNNITELMAN NOUDATTAMINEN

Koulutettavat seuraavat herksti suunnitelman noudattamista, erityisesti taukojen toteutumista. Pysyttiink suunnitelmassa ainakin niilt osin mit siit koulutettaville ilmoitettiin?

Huom!

5. KOULUTUKSEN SUJUVUUS

Vaiheittaisuus

Vlitn palaute

Nousujohteisuus

Huom!

6. HAVAINNOLLISTAMINEN

Kytetyt menetelmt

Parannusesityksi

Huom!

7. APUKOULUTTAJIEN KYTT

Apukouluttajien kytll tehostetaan koulutusta. Oliko apukouluttajat perehdytetty niin, ettei opetussisllist syntynyt ristiriitatilanteita?

Huom!

8. MUUT HARJOITUSJRJESTELYT

Maasto

Huolto

Valmistautuminen

Materiaali

9.OPETUSTARKOITUKSEN SAAVUTTAMINEN

Jik opetustarkoitus joiltakin osin saavuttamatta? Jos ji, niin miksi? Miten oppimista mitattiin?

Huom!

86

4.6
4.6.1

ERILAISTEN KOULUTUSTAPAHTUMIEN SUUNNITTELU


Oppitunti

Luokkaopetuksessa ymprist ja tilanne ovat poikkeavat siit tilanteesta jossa opetettavaa tietoa tullaan kyttmn. Suullisilla ja kuvallisilla esimerkeill onkin oppitunneilla suuri merkitys. Niill osoitetaan koulutettaville opetettavien asioiden yhteydet toisiinsa ja kytntn. Oppituntia pidettess voidaan helposti sortua siihen, ett koulutettavat vain kuuntelevat passiivisina. Oppitunnillakin tulee pyrki aktiiviseen ja ajattelua herttvn opetukseen, joka tehostaa koulutettavien mahdollisuuksia soveltaa oppimaansa kytntn.

Kuva 19.

Luokkaopetus on osa sotilaskoulutusta.

On kuitenkin tilanteita, joissa ajan vhyys, aiheen laajuus, koulutettavien lhttason suppeus tai oppimisvalmiuksien alhaisempi taso eivt mahdollista monipuolisten menetelmien tai -vlineiden kytt. Varsinkin nopeissa tilanteissa voi olla pakko kytt jopa hyvinkin muodollisia opetusmenetelmi. Opetusmenetelmn valinta on tllin kuitenkin lyhyesti perusteltava joukolle ja samalla painotettava opetusmenetelmn kytn poikkeuksellista luonnetta.

87 Oppitunnin valmistelussa voidaan noudattaa samoja suunnitteluperusteita kuin muidenkin koulutustapahtumien valmistelussa. Suunnittelu painottuu luokkaopetuksen luonteesta johtuen kuitenkin seuraaviin seikkoihin: Opetustavoite Oppitunnin opetustavoitteet on aina esitettv kytnnn yhteyksissn koulutettaville, jotta luokkaopetusta ei vheksyttisi. Sislt, oppimateriaali, lhteet Opetussisllss on otettava huomioon yleiset tavoitteet sek opetettavien aikaisempi koulutus. Ensimmisten perusharjoitusten aikana on tarkasti seurattava mahdollisia poissaoloja ja jrjestettv erityisi koulutusryhmi perusteiden opettamiseksi yksittisillekin taistelijoille ennen siirtymist eteenpin. Oppimateriaalina voidaan kytt esimerkiksi ohjesntj ja oppaita, koulutus- ja kyttohjeita sek muita valmiita lhteit. Havainnollistaminen ja koulutusvlineet Sunnittellaan opetusvlineiden kytt ja kytnnn esimerkkien esittminen. Opetusvlineit voivat olla: tietokone ja videotykki, piirtoheitin, liitutaulu, flppitaulu, tussitaulu, videonauhuri ja televisio, aseet, vlineet, halkileikkausvlineet, pienoismallit. Oppitunnilla voidaan mys hydynt tietokonepohjaisia nyttesityksi, animaatioita ja videoleikkeit. Aiheen mukaan voi olla viel erikseen materiaalia esitettvn ja kierrtettvn : pienoismalli, harjoitusvlineet, maastolaatikko tai itse ksiteltvi vlineit niiden koosta riippumatta. Arviointi ja palautteenanto koulutettavien aktivoimiseksi voidaan oppitunnin eri vaiheisiin ja erityisesti loppuvaiheeseen liitt osuuksia, jossa esitetn nopeaan tahtiin kysymyksi tai vitteit koulutettaville arviointi voidaan toteuttaa mys kirjallisesti etukteen valmistetulla lomakkeella jonka kyttminen ei vie kohtuuttomasti aikaa (ei siis tarkoiteta varsinaista koetta vaan oppitunnin tavoitteen saavuttamista). Paikka Luokkatilan on oltava riittvn iso, tarvittaessa liian iso harjoitusosasto on jaettava useampaan osaan. Opetusmenetelmt esittv opetus, kyselev opetus, kaikki ryhmtyskentelymenetelmt, itseopiskelu koulutuksen alkuvaiheessa voidaan kytt opetusmenetelmn vuorovaikutteista opetuskeskustelua, joka sislt kysymyksi, esimerkkej, omia kokemuksia ja arvioin-

88 tia sek kannustaa opiskelijoita kriittisyyteen ja kysymyksiin sek esittmn mielipiteitn ja perustelemaan ne. Oppilaitten aktivointi esimerkiksi seuraavasti: keskeyttmll oppitunti lyhyin ryhmtin nyttmll aiheeseen liittyvi videoptki tai kuvia kokoamalla koulutettavien kysymykset pivn tai luentosarjan pttvn ryhmkeskusteluun, kokoamalla aiheeseen liittyv aktivoivaa materiaalia tauolla perehtymist varten, esimerkiksi harjoitusmiinoja tai muita taisteluvlineit, pimenklaitteita, viestilaitteita tai niiden osia. Luokkaopetukseen liittyvi tekijit on selvitetty tarkemmin luvussa 3.2. Apukouluttajien kytt Perusoppitunnilla kouluttaja opettaa yksin. Mikli sislln kannalta joudutaan oppituntiin liittmn joitakin kytnnn suorituksia, apukouluttajat voivat valvoa tai opastaa kouluttajan valvoessa kokonaisuutta. Var ustus arustus Sispalveluksessa kytettv asu tarvittaessa kevennettyn, jos luokassa on kuuma. Valmistelut Koulutettavista on kskettv vastuuhenkil, joka vastaa luokan yleisest siisteydest, luokan tuulettamisesta sek muista valmisteluista kuten pytien tai tuolien jrjestmisest ja joskus esitysvlineiden valmisteluista. Luokkatilat on varattava ajoissa kyttn. Opetusmuoto Luokkatilan valmistelussa on huomioitava kytettvt vlineet ja opetusmenetelmt. Ryhmtyt varten voidaan pydt ja tuolit jrjest erilaiseen muotoon kuin pelkss esittvss opetuksessa. Aikataulu Yksittinen oppitunti ei saa kest enintn 60 minuuttia. Suositeltavin rytmittely olisi 45 minuuttia opetusta, jonka jlkeen raittiissa ilmassa vietetty 15 minuutin tauko ennen opetuksen jatkamista. Luokka on tuuletettava taukojen aikana. Huolto Oppitunnin pttyess kouluttaja tai joukon johtaja kskee luokan jrjestmisen ja valvoo toteuttamisen. Pydt ja tuolit jrjestetn siisteihin riveihin ja jonoihin, roskat viedn roska-astiaan. Tietokoneet ja dataprojektori tai muut vlineet sammutetaan tarvittaessa, ikkunat suljetaan, verhot ojennetaan, valot sammutetaan ja ovet suljetaan. Luokasta poistetaan kaikki ylimrinen opetusmateriaali kuten monisteet.

89 Kouluttajan toiminta Koulutettavien huomioi kiinnittyy luokkaopetuksessa erityisesti kouluttajaan ja hnen toimintansa yksityiskohtiin. Omaan esiintymiseen on siten kiinnitettv erityisesti huomioita. Kun luokka ja koulutettavat ovat valmiina oppitunnin aloittamiseen, kouluttaja tulee luokkaan ja aloittaa oppitunnin. Kouluttaja tulee luokkaan tsmllisesti on sotilaallisesti pukeutunut ei jauha purukumia eik ime pastillia tai nuuskaa vaatii sotilaallisen ilmoituksen; joukon vanhin ilmoittaa joukon opetuksen pitjlle (puhuttelu, joukko, vahvuus, poissaolot, syy ja ilmoittaja) korjaa tarvittaessa istumajrjestyksen hertt joukon esimerkiksi tervehdyksell ilmoittaa aiheen, opetustarkoituksen sek aikataulun. Opettaessaan kouluttaja Sijoittuu luokan edess siten ett koulutettavat nkevt tarvittavat asiat Hallitsee ktens ja kehonsa ei turhaa liikehdint Kytt karttakeppi tai laser-osoitinta vain osoittamiseen Puhuu kuuluvasti ja selkesti ja vaihdellen nensvy, voimakkuutta ja painotuksia vaihdellen Puhuu kasvot luokkaan pin, osoittaen sanansa koulutettaville Seuraa oppilaiden vireystilaa ja jaksottelee tarvittaessa opetuksen sen mukaisesti Hertt osaston nhdessn oppilaiden vireystilan laskevan, ei kuitenkaan liian keinotekoisesti. Sopiva keino on esimerkiksi humoristinen kuva Silytt kurin, mutta ei kirist tunnelmaa liikaa Pysyy aikataulussa Kytt tarvittaessa apukouluttajia valvonnassa. Ohjeita esitysvlineiden valmistelusta ja kytst Piirtoheittimen, videotykin ja diaheittimen valmistelussa kouluttaja kokeilee laitteiden toimivuuden niin kauan ennen opetuksen alkamista ett on jrkevsti mahdollista siirty varamenetelmn tai korjata viat. Tarkastettavat kohteet: TOIMIVUUS tarkastetaan niin paljon ennen opetuksen aloittamista, ett on aikaa vaihtaa menetelm tai hankkia varavlinen. PUHTAUS likainen kuva vhent esityksen tehoa sek uskottavuutta ja koulutettavien huomio voi kohdistua vriin kohteisiin.

90 KOHDISTUS tarkastetaan ennen opetuksen aloittamista. TERVYYS tarkastetaan ennen opetuksen alkamista. VARALAMPPU tarkastetaan ennen opetuksen aloittamista, varalampun puuttuessa sellainen on heti hankittava. SIJOITUS ahtaissa tiloissa joudutaan laitteet sijoittamaan koulutettavien sekaan. Tllin on itse kymll varmistuttava siit, ett kuva on tarpeeksi suuri ja esitettvt kalvot erottuvat takariviinkin asti. JOHDON SITOMINEN laitteen johto on aina sidottava pydn jalkaan tai tehtv siihen muuten vedonpoisto. Flppitaulun ja liitutaulun valmistelussa on kyse yksinkertaisista vlineist, jolloin mahdolliset puutteetkin ovat ilmiselvi Liituja tai tusseja on oltava riittvsti ja oikean vrisi Taulu on puhdas tai flppitaulussa on papereita riittvsti Pyyhkimisvlineit on saatavilla ja taulu on valaistavissa. Lisksi on arvioitava miten luokkatilan koko ja oppilaiden mr vaikuttaa kytettviss olevaan kirjoittamis- ja piirtmisalaan. On turha kirjoittaa sellaiseen kohtaan, jota kaikki eivt ne.

Valmistelutoimenpiteiden ohjeistamiseen ja valvomiseen on paneuduttava huolella.


Liitutaulu tai tussitaulu on perinteinen ja lhes aina saatavilla oleva vline, jonka kytt edellytt suunnitelmallisuutta, selv ksialaa sek piirustustaitoa. Taululle kirjoitettavat ja piirrettvt asiat on suunniteltava ja kirjattava esimerkiksi pienelle kortille; on mys harkittava niiden koko ja sijoittuminen toisiinsa nhden. Muutamia kirjoitusohjeita liitu- ja tussitaululle Aloita ylhlt, jolloin tilan kytt on tehokkaampaa ja teksti nkyy parhaiten luokan takaosaan Kirjoita ainakin oppitunnin aiheet ja jsentely l puhu luokalle kirjoittaessasi Kirjoita taululle koulutettavienkin kommentteja, se vahvistaa heidn osallistumistaan. Piirtoheittimen ja tietokonepohjaisten nyttesitysten kytss on muistettava ett pitk kalvosarja ei pid yll koulutettavien mielenkiintoa. On kytettv harkittuja ja riittvn isokokoisia kalvoja, jotka kiinnittvt koulutettavien huomion trkeimpiin asioihin. Kaikkea teksti ei pid yritt esitt kalvoilla. Kalvojen mr riippuu asiasta ja esitystavasta.

91 Asiaan liittyvill kuvilla ja videoelokuvilla tai niiden katkelmilla voidaan tukea esitettvn asian oppimista. Pelkt kuvat ja videot eivt itse opeta. Videoelokuvista on etukteen suunniteltava ainakin Niiden katselun tavoitteet, jotta niit ei katsottaisi vain viihteen Miten videomateriaali auttaa oppilaita oppimaan esimerkiksi innostaa, motivoida tai havainnollistaa ksitett Mit videomateriaalista tulee arvioida; koulutettavien on tiedettv mihin kohteisiin heidn tulee kiinnitt huomiota Miten koulutettavat tekevt havaintoja; vapaasti vai kirjoitetaanko niit muistiin. Videojaksot on pidettv varsin lyhyin, esimerkiksi 20 30 minuutin video on syyt jakaa vaikkapa viiteen lyhyempn jaksoon. Jaksojen vlill keskustellaan nhdyst materiaalista ja annetaan tarkkailutehtvt seuraavaan jaksoon. Oppitunnin voi esimerkiksi aloittaa katsomalla videon, johon sit seuraava varsinainen opetusvaihe liittyy. Lopuksi video voidaan katsoa uudestaan ainakin osittain, jolloin koulutettava osaa yhdist ksitellyt asiat siihen.

4.6.2

Yleissotilaallinen koulutus

Yleissotilaallisella koulutuksella tarkoitetaan sotilaan toimintaperusteiden harjoittelua. Niden perusteiden opettamisella luodaan perusta sotilaan toimintakyvylle sek kaiken muun koulutuksen toteuttamiselle mahdollisimman tehokkaasti. Yleissotilaalliseen koulutukseen kuuluu: sotilaskurin ja sen merkityksen sisistminen tottuminen toimintaan uudessa ympristss, jonka muodostavat oma ryhm tai tupayhteis, perusyksikk ja joukko-osasto oma-aloitteisuuden, rohkeuden ja mrtietoisuuden sek itsest ja varusteista huolehtimisen kehittminen hygieniasta ja ympristn siisteydest huolehtiminen luottamuksen kehittminen, taistelijaparin sek joukon jsenten vlille. Tyypillisi yleissotilaallisen koulutuksen aiheita ovat esimiehen puhutteleminen, ilmoittautuminen, asioiminen toimistoissa tai toimipisteiss, tervehtiminen jne. Alokkaille on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa opetettava muun muassa: oma asemansa, arvomerkit ja kskyvaltasuhteet, esimiehen puhutteleminen, tervehtiminen, ilmoittautuminen sek kyttytymisen erityistilanteet sek pukeutuminen, siisteys ja sotilaallinen jrjestys.

92 Kskyvaltasuhteet ja jopa sotilasyhteisss kytettv kieli ovat alokkaalle outoja ja vieraita koulutuksen alkuvaiheessa. Tllin opettamisen on oltava sisllltn ja menetelmiltn hyvin selke ja palautteenannon hyvin rakentavaa. Yleissotilaallisessa koulutuksessa on trke tuoda esille se, ett sotilaan kyttytyminen perustuu toimintaan sotilasyhteisss mrmuotoisesti ja selviytymiseen taistelukentll. Sotilaallinen kyttytyminen ei ole mallien kaavamaista noudattamista. Sotilaallinen kyttytyminen vastaa normaaleja hyvi kytstapoja; sen erityispiirteit ovat valppauden, varmuuden, mrtietoisuuden ja itseluottamuksen sek velvollisuuksien tyttmisen korostaminen. Yleissotilaallisen koulutuksen harjoitusten suunnittelun ja toteutuksen keskeisi periaatteita ovat: on perusteltava ja osoitettava kuin sotilaallinen kyttytyminen vastaa yleenskin hyvn pidettv kyttytymist on osoitettava kuinka sotilaallisen kyttytymisen periaatteet liittyvt erityisesti sotilasjoukon johtamiseen taistelukentll on muistettava, ett koulutettavat ottavat esimerkki kouluttajista oppiessaan kyttytymistapoja koulutuksessa. Yleissotilaallisessa koulutuksessa on erittin paljon koulutussisltj. Arvioinnissa on huomioitava, ett kyse ei ole pelkstn erilaisten suoritusten tekemisest vaan aivan uusien kyttytymissntjen omaksumista ja kokonaisvaltaisesta oman toiminnan muutoksesta. Suoritukset voidaan nopeasti oppia toistamaan oikeanlaisina koulutustilanteissa, mutta niiden soveltaminen ja omaksuminen osaksi omaa, luonnollista toimintaa kest paljon kauemmin. Yleissotilaallisen koulutuksen harjoituksen suunnittelun ja valmistelun erityispiirteit Opetustavoite Yleisen palvelusohjesnnn asettamat vaatimukset ja paikalliset erityisvaatimukset kytnnn sovelluksina. Sislt, oppimateriaali, lhteet Opetussisllss on huomioitava yleiset tavoitteet sek aikaisempi koulutus. Ensimmisten perusharjoitusten aikana on tarkasti seurattava mahdollisia aiempia poissaoloja ja jrjestettv erityisi koulutusryhmi perusteiden opettamiseksi yksittisillekin taistelijoille ennen eteenpin siirtymist. Oppimateriaalina voidaan kytt esimerkiksi Sotilaan ksikirjaa, Yleist palvelusohjesnt, Sulkeisjrjestysohjesnt sek erikseen laadittuja ohjeita. Opetettavien taitojen tulisi liitty aivan vlittmsti kytntn. Havainnollistaminen Yleissotilaallisen koulutuksen tyypillisi havainnollistamiskeinoja ovat esimerkkisuoritukset ja toisten koulutettavien suoritusten seuraaminen. Joissakin tapauksissa havainnollistamista

93 voidaan tehostaa erilaisilla piirroksilla, kuvilla tai videokatkelmilla. Esimerkiksi tervehtimist voi harjoitella mys peilin tai muun heijastavan pinnan edess. Arviointi ja palautteenanto Kyttytymiskoulutuksen harjoituksissa arvioidaan suorituksen oikeellisuus sek luonnollisuus ja reippaus. Arvioinnissa on aluksi kiinnitettv huomiota ennen kaikkea siihen, ett koulutettava tekee suorituksen vaaditulla tavalla. Koulutuksen edetess on korostettava luonnollisen reipasta kytst ja esiintymist. Trke arvioitava kohde on kyky soveltaa aiemmin opittua suoritusta hiukan muunnellussa tilanteessa. Koulutettavan on omaksuttava kyseess olevat taidot osaksi omaan kyttytymistn. Arvioinnin on oltava taidon opettamisen jlkeen jatkuva osa muuta toimintaa siten, ettei koulutettaville j kuvaa, ett kyseess on temppu joka on tarkoitus osata vain harjoituksen aikana. Sotilailta on aina vaadittava moitteetonta kyttytymist, jotta koulutettavat havaitsevat oppimisella olevan merkityst. Yleissotilaallisen koulutuksen harjoituksissa palautetta annetaan aina opetusvaiheen vaiheen jlkeen, kokonaissuorituksista ja harjoituksen osatavoitteista, esimerkiksi rastin pttyess sek viel harjoituksen pttyess yleisest tasosta. Koulutettaville kannattaa antaa mahdollisuus saada palautetta toisiltaan asettamalla heidt valvotusti harjoittelemaan esimerkiksi taistelijapareittain. Joissain tapauksissa he voivat ryhmn tarkkailla toisten suorituksia ja tehd niist havaintoja. Missn yleissotilaallisen koulutuksen harjoituksissa ei saa nyryytt tai ivata. Paikka Perusharjoitus: sisll, koulutushalli, luokka tai majoitustupa Soveltava harjoitus: tila tai paikka miss opetettavaa taitoa tarvitaan normaaleissa kanssakymistilanteissa. Opetusmenetelmt Esittv ja kyselev opetus, elytymismenetelmt sek case-harjoittelu. Apukouluttajien kytt Rastin tai osakohteen johtajina yksittin tai parina jolloin toinen koulutettava on kskettv johtajaksi. Osasto Enintn 10 koulutettavaa.

94 Var ustus arustus Perusharjoitus: palvelusasu; phine vain tarvittaessa. Koulutusvlineet Tietynlaista kyttytymist vaativien tilanteiden lavastaminen vaatii jonkin verran rekvisiittaa kuten esimerkiksi asuja, arvomerkkilaattoja ja esim. tietynlaisia kalusteita. Hyvinkin yksinkertaisilla vlineill saavutetaan usein tarvittava vaikutus. Tysin ilman vlineit ei kannata kuitenkaan yritt selviyty ellei ole aivan pakko, koska elytyminen on erittin oleellinen osa yleissotilaallista koulutusta. Valmistelut Valmisteluihin kuuluvat erillisten koulutusvlineiden varaaminen ja asettaminen oikeille kyttpaikoille sek koulutuspaikan saatavuuden ja kunnon tarkistaminen. Tavoitteena on ett esimerkiksi koulutushalli on tyhj kalustosta ja siivottu. Tuolit ja pydt on asetettava paikoilleen ennen koulutusosaston saapumista siten, ett arvokasta koulutusaikaa ei mene hukkaan. Kouluttajien on tarvittaessa itsekin harjoiteltava opetettavia suorituksia ennen harjoitusta. Opetusmuoto Rivi, kaari tai oppituntiryhmitys. Koulutettavat on ryhmitettv siten, ett he pystyvt hiritsemtt seuraamaan toisten suorituksia. Hiritekijiden vlttmiseksi on tarvittaessa oltava erillinen odotustila koulutustilan ulkopuolella. Harjoittelu on tehokkainta pienryhmiss joiden toimintaa valvoo apukouluttaja. Aikataulu Koulutustilanteet on pidettv lyhyin, koska ne sisltvt usein odottelua ja toisten suoritusten seuraamista. Yksittinen tilanne samasta aiheesta saa kest enintn 15 20 minuuttia. . Huolto Mikli on kytetty esimerkiksi majoitustiloja koulutukseen niiden siivous ja tuuletus on jrjestettv harjoituksen ptytty ja kalusteet jrjestetn normaaliin jrjestykseen.

4.6.3

Sulkeisjrjestysharjoitus

Sulkeisjrjestysharjoituksen tavoitteet on esitetty Sulkeisjrjestysohjesnnss; tss niist esitetn vain opettamisen kannalta trkeimmt. Sulkeisjrjestyksell luodaan perustaa toimimiselle muissa sotilaskoulutuksen opetustapahtumissa. Erityisesti sulkeisjrjestyksen tsmllisyys ja taidot liittyvt ase- ja ampuma-

95 koulutuksen alkuvaiheeseen sek sotilaan toimintaperusteiden harjoitteluun. Sulkeisjrjestysharjoituksen merkitys on suuri erityisesti koulutuksen alkuvaiheessa. Myhemmin koulutuksessa sulkeisjrjestysharjoitusta kerrataan muun koulutuksen yhteydess ja sen menettelytapoja voi kytt esimerkiksi herttmiseen sek lmmittelyyn kylmll sll. Joidenkin sulkeisten ohessa opittavien asioiden yhteyksi muuhun koulutukseen: Toistoharjoittelu aseen ksittelykoulutus Refleksit taistelukoulutus Vaistomainen totteleminen sotilaskurin omaksuminen Fyysinen kunto kaikki koulutus Ylpeys joukon henki Oppimisen elmys yksiln kehittyminen.

Koulutettaville on sulkeisjrjestyksenkin opetusvaiheessa annettava mahdollisuus harjoitella omaan tahtiin.

Kuva 20.

Sulkeisjrjestys on hyvin tsmllist toimintaa.

96 Sulkeisjrjestyksen harjoituksen suunnittelun ja valmistelun erityispiirteit Opetustavoite Trkeimpi tavoitteita ovat sulkeisjrjestysohjesnnn ja sotilaan ksikirjan esittmt sislllliset vaatimukset sek erityisesti yksiliden osaaminen ja esiintyminen joukkona. Muita vaatimuksia ovat esimerkiksi paikalliset erityisvaatimukset kytnnn sovelluksina. Tavoitteiden asettelussa uudelle aiheelle asetetaan matalampi tavoitetaso kuin vanhalle aiheelle. Sislt, oppimateriaali, lhteet Opetussisllss on huomioitava aikaisemmin opetetut asiat. Ensimmisten harjoitusten aikana on tarkasti seurattava mahdollisia aiempia poissaoloja ja jrjestettv erityisi koulutusryhmi suoritusten opettamiseksi yksittisille taistelijoille ennen vaativampien suoritusten opettelua. Oppimateriaalina kytetn Sulkeisjrjestysohjesnt sek esimerkiksi ryhmaseiden osalta alakohtaisia ohjesntj ja oppaita. Ei liikaa uusia aiheita yhteen harjoitukseen; koulutusvaiheesta ja ajasta riippuen 1 3 uutta suoritusta tai aihetta riitt. Myhempien koulutuskausien lyhyiss kertaavissa sulkeisjrjestyksen harjoituksissa kerrataan psntisesti 1 2 trke suoritusta. Havainnollistaminen Oleellisimmat havainnollistamiskeinot sulkeisjrjestyksen harjoituksissa ovat esimerkkisuoritukset ja toisen koulutettavien suoritusten seuraaminen. Arviointi Sulkeisjrjestyksen harjoituksessa arvioidaan ainakin: suorituksen oikeellisuus luonnollisuus, reippaus nopeus sek yhdenaikaisuus joukkona . Jatkuva arviointi edesauttaa sotilaallisen tsmllisyyden omaksumista osaksi omaa kyttytymist palveluksessa ja sen ulkopuolella. Sulkeisjrjestyksen harjoituksessa palautetta rytmitetn seuraavasti: Kun opetetaan vaiheittain, palaute annetaan aina vaiheen jlkeen Kokonaissuorituksista tai harjoituksen osatavoitteista annetaan palaute ennen kuin siirrytn aiheissa eteenpin Harjoituksen pttyess annetaan palaute yleisest tasosta.

97 Joissain tapauksissa osa koulutettavista voi ryhmn tehd havaintoja toisten ryhmien suorituksista. Varsinkin upseeri- ja aliupseerioppilaille on annettava mahdollisuus tarkkailla toistensa esiintymist. Nyryyttmist, ivaamista tai epasiallista kyttytymist ei saa esiinty ja sellaiseen on vlittmsti puututtava. Paikka Harjoituspaikaksi valitaan tasainen ja esteetn kentt, piha tai vastaava. Liukas alusta on hiekoitettava. Suoritusten vaatima vapaa tila on arvioitava etukteen. Talvella on vltettv viimaisia paikkoja. Osaston rintamasuunta on valittava niin, ett aurinko ei hikise koulutettavia. Paikallaan tehtvt suoritukset voidaan joukkueellakin toteuttaa rajatussa tilassa. Esimerkiksi tahtimarssi edellytt puolestaan ainakin laajaa pihaa, ohimarssi pitk suoraa tiet. Paikan on oltava rauhallinen, siell ei saa olla koulutusta haittaavaa tai palvelusturvallisuutta vaarantavaa liikennett. Koulutuspaikalle siirtyminen ei myskn saa vied liian paljon aikaa. Opetusmenetelmt Opetuksessa kytetn esittv opetusta, toistoharjoittelu sek vlill harjoittelu omaan tahtiin: esimerkiksi eteen viennin vaihetta 1 on erityisen edullista harjoitella omatoimisesti. Sulkeisjrjestyksess on kyse ennen kaikkea taidon oppimisesta. Apukouluttajien kytt Sulkeisjrjestyksen harjoitukset ovat trke osa johtaja- ja kouluttajakoulutusta. Apukouluttajia voidaan kytt apuna suuren joukon valvonnassa sek palautteen antamisessa osalle harjoitusjoukkoa. Nin menetelln silloin kun kouluttaja yksin ei pysty tekemn riittvn tarkasti havaintoja yksittisten miesten toiminnasta. Apukouluttajienkin . on aina saatava palaute omasta toiminnastaan sulkeisjrjestyksen harjoituksissa. Osasto Yleens harjoitusosastona on koulutusjoukkue. Tietyt suoritukset ja aiheet vaativat kuitenkin erikokoisia koulutusosastoja; esimerkiksi aseotteita ryhmn, tahtimarssia joukkueena, ohimarssia komppaniana. Var ustus arustus Palvelusasu, phine, tarvittava aseistus. Varustusta mrttess on erityisesti otettava . huomioon harjoituksen luonne ja solosuhteet. Koulutusvlineet Erillisi koulutusvlineit ei yleens tarvita mutta joskus voidaan kytt havaintotaulua.

98 Valmistelut Kouluttajien on harjoiteltava opetettavia suorituksia itsekin ennen harjoitusta. Opetustilanteen tsmllisyyden silyttmiseksi apukouluttajat on ohjeistettava tarkasti omasta roolistaan ennen harjoitusta. Sulkeisjrjestyksen luonteen vuoksi on erityisesti kiinnitettv huomiota pikkuseikkoihin kuten esimerkiksi harjoitusosaston varustuksen ja pukeutumisen siisteyteen ja yhtenisyyteen. Opetusmuoto Osaston koko mritt opetusmuodon: 5 10 miest riviss, 10 15 miest kulmassa ja joukkue opetusavoneliss. Joihinkin opetusmuotoihin voidaan siirty sulkeisjrjestysohjesnnn mukaisin komennoin. Opetusmuoto on kuitenkin valittava mahdollisimman havainnolliseksi, eik siihen siirtymisen harjoittelu saa muodostua rajoittavaksi tekijksi tai erityisesti painottuvaksi harjoittelun aiheeksi. Aikataulu Sulkeisjrjestyksen fyysinen rasitus aiheuttaa lihasjnnityst ja puutumista. Harjoituksen enimmispituus on 45 minuuttia, koulutuksen alkuvaiheessa tulee harjoituksissa pit noin 20 minuutin jlkeen lyhyt tauko ennen harjoituksen jatkamista. Rytmittmll palautteella ja eri aiheilla sek esimerkiksi erilaisilla opetuksenmuodoilla on pyrittv vhentmn sulkeisjrjestyksen pitkveteisyytt. Uuden aiheen opettaminen ja harjoittaminen 1020 minuuttia ja vanhan aiheen kertaus 510 minuuttia. Paikallaan tehtvi ja liikett vaativia suorituksia on pyrittv vuorottelemaan. Mikli kaikki harjoiteltavat aiheet edellyttvt vain paikallaan seisomista, on jrjestettv muutaman minuutin mittaisia virkistvi liikuntahetki. Lisksi on huomioitava siirtymisajat koulutuspaikalle sek harjoitusta edeltv ja sen jlkeinen palvelus sek mahdollisesti tarvittava varustuksen vaihtaminen. Rytmittmisen periaate: Pitk harjoitusaika vlipalat, kilpailut , tauot. Lyhyt harjoitusaika tsmllinen , reipas , vauhdikas. Huolto Aseet ja vaatteet huolletaan harjoituksen jlkeen tarpeen mukaan. Erityisesti koulutuksen alkuvaiheessa on huoltoon liitettv liikuntakoulutuksen periaatteiden mukaan verryttely ja venyttely. Kylmll sll on vlill pidettv lyhyit taukoja, joiden aikana lmmitetn paljaita ihonkohtia ja sormia. Koulutettavia on kehotettava jatkuvasti liikuttelemaan varpaitaan kenkien sisll.

99 Kouluttajan toiminta Harjoituksen toteuttaminen: 1.VARUSTUKSEN TARKASTUS yhteninen ja moitteeton 2.AIHEEN ILMOITTAMINEN 3.JOUKON HERTTMINEN -ote joukkoon, ei ptnt juoksuttamista 4.KOULUTTAJAN ESIMERKKI -huomion keskipiste, yksityiskohdat ratkaisevat 5.OPETUS -vaiheittain opetus, kouluttaja opettaa; tekemist, ei selvittely. Pttyy syventvn harjoitteluun joukkuekoossa.
Vaiheittain opetuksessa voidaan noudattaa seuraava periaatetta: - esimerkkisuoritus - esimerkkisuoritus vaiheesta 1 - vaiheen opetus - vaiheen harjoittelu komennon mukaan *3 - vaiheen harjoittelu omaan tahtiin* 5 - esimerkkisuoritus vaiheesta 2 - vaiheen opetus - vaiheen harjoittelu komennon mukaan *3 - vaiheen harjoittelu omaan tahtiin *5 - kokonaissuorituksen harjoittelu vaiheittain-komennolla *3 - kokonaissuorituksen harjoittelu lukien *3 - kokonaissuorituksen harjoittelu *3 - joukkueharjoittelu (voidaan toteuttaa mys ensin vaiheittain ja lukien)

Sijoittuminen: muodon edess, sen keskikohdalla, etisyys vhintn puolet muodon leveydest opetusavoneliss avoimen sivun keskikohdalla ja hiukan ulkopuolella joskus kannattaa sijoittua nelin sislle jotta esimerkkisuorituksen liikeradat nkyvt hyvin ja koulutettavat voivat katsoa eteenpin kouluttajan on liikuttava tarpeen mukaan, esimerkiksi tarkastaessaan ojennusta. nen kytt, komentaminen: kuuluva, terv, selke ni l huuda turhaan osoita sanasi joukolle, l selosta kun puhut et nyt, ja pinvastoin, esimerkkisuorituksen aikana selostaminen vie huomion opetettavasta liikkeest valmistavan osan ja suoritusosan vliin n.2 3s tauko, laske mielesssi KNNS OIKEAAN...(1,2,3)...PIN! lausu komennot kokonaan.

100 Esiintyminen: anna komennot perusasennossa seisten kouluttajana pukeudu esimerkillisesti l kiroile tai suutu koulutettaville toimi ja liiku asiallisesti ja tsmllisesti muista jatkuva motivointi muista hengen yllpito muista persoonallisuus; uskalla olla oma itsesi l matki muita. Virheiden korjaaminen: periaate virhe/suoritus keskit katseesi joukon osaan esim. 1/3-joukosta etsi tietty virhett nime virhe kerro oikea suoritus korjaa sotilas nimelt komentaen pitydy koulutusvaiheen ja opetustarkoituksen kannalta oleelliseen.

Kirjoita aina muistiin tekemsi havainnot sek keinot ja esimerkit, joilla olet edistnyt oppimista sulkeisjrjestyksess yksityiskohdat ratkaisevat !
4.6.4 Aseksittelyharjoitus

Aseksittelykoulutuksen tavoitteena on vaistomainen ja tilanteenmukainen aseen ksittelytaito. Tllin koulutettavien on: osattava ksitell asettaan vaistomaisen varmasti ja nopeasti, tunnettava aseen toimintaperiaate ja osattava poistaa hirit nopeasti kyettv huoltamaan aseensa niin ett se toimii varmasti kaikissa taistelukentn olosuhteissa. opittava luottamaan aseeseensa ja omiin taitoihinsa sen kyttjn. Aseiden ksittelyharjoitusten tarkoitus on, ett taistelija tunteen perusteellisesti aseensa ja luottaa taitoonsa ksitell, suojata, kantaa, ladata, thdt, laukaista ja huoltaa asettaan tilanteen vaatimalla tavalla kaikissa olosuhteissa. Aseksittelykoulutuksen kaikissa vaiheissa on trke huolehtia siit, ett koulutettavat ymmrtvt jokaisen suorituksen tarkoituksen. Opetuksessa on perusteltava, miksi eri toiminnot on tarkoituksenmukaisinta tehd juuri tietyll tavalla tai tiettyjen periaatteiden mukaisesti. Aseiden ksittelyharjoitukset voidaan jakaa henkilkohtaisen aseen, esimerkiksi rynnkktai konekivrin ksittelyharjoituksiin ja ryhmaseen, esimerkiksi kranaatinheittimen tai tykin ksittelyharjoituksiin.

101 Vaiheittain opetus ja toistoharjoittelu ovat olennainen osa aseksittelykoulutusta. Harjoitukset eivt kuitenkaan saa olla vain aseiden purkamista ja kokoamista tai yhdistmist ja erottamista kouluttajan komentojen mukaan. Jatkuva monotoninen toistoharjoittelu aiheuttaa pitkstymist, kyllntymist ja aloitekyvyttmyytt. Oppimisympristn pienill muutoksilla on pyrittv saamaan motivoivaa vaihtelua koulutukseen. Koulutettaville on aina annettava ajoittain mahdollisuus harjoitella omaan tahtiin, ilman komentoja. Aseen ksittely ja aseen ominaisuudet on ensimmisess vaiheessa opettava niin ett kouluammunnat voidaan toteuttaa jrkevsti ja turvallisesti. Koulutuksen edistyess on aseenksittelykoulutusta jatkettava taistelukoulutuksen ja taisteluampumakoulutuksen vaatimusten mukaisesti. Aseksittelykoulutuksessa on opetettava mys varsinaisesti taistelukentlle kuulumattomia toimintoja, muun muassa ampumaratakomentoja sek varomrysten edellyttmi toimintoja. Opetussisltjen ja oppimistavoitteiden mrittelyss on otettava huomioon sek ampumakoulutuksen ett taistelukoulutuksen rinnakkaisuus. Aseksittelyharjoituksen arvioinnissa ei tule pityty pelkstn aikavaatimusten arviointiin, vaan on kiinnitettv huomiota mys kokonaisuuksiin. Aseksittelykoulutus tuottaa valmiuksia, joiden pohjalle rakentuvat niin ampumataito kuin muutkin taistelijan taidot. Ryhmaseiden ksittelyharjoituksissa luodaan yhteninen perusta osaamiselle ennen siirtymist joukkueen tai jaoksen koulutukseen. Kun vaatimustasoa nostetaan, on tarvittaessa ajoittain toistettava perusharjoituksia, jotta toiminnot vakiintuvat ryhmittin ja jotta suoritusten nopeutta voidaan list. Ryhmaseiden kanssa tapahtuva sulkeisjrjestysharjoitus on oleellinen osa aseksittelytaitoa koulutuksen alkuvaiheessa. Aseiden ominaisuudet, yleiset palveluturvallisuus- ja varomrykset on aina opetettava oppitunneilla ennen aseenksittely.

Aseksittelyss on thdttv erityisesti palvelusturvallisuuden perusteiden oppimiseen. Koulutuksen kaksinaisluonteen vuoksi on aina selvitettv mit tehdn harjoituksissa tai rauhan aikana vain luvalla ja mit taas omatoimisesti taistelussa.

102

Kuva 21.

Aseksittely on sotilaan perustaito.

Aseksittelyharjoituksen suunnittelun ja valmistelun erityispiirteit Opetustavoite Opetustavoitetta muodostettaessa on huomioitava yleiset puolustushaara- ja aselajikohtaiset tarpeet ja oman nkemyksen mukaan laaditut vaatimukset aseenksittelyss sek muun koulutuksen vaatimukset. Sislt, oppimateriaali, lhteet Opetussisllss on otettava huomioon sek yleiset tavoitteet ett aikaisempi koulutus ja erityisesti nousujohteisuus. Ensimmisten perusharjoitusten aikana on erityisen tarkasti seurattava mahdollisia poissaoloja ja jrjestettv erityisi koulutusryhmi perusteiden opettamiseksi yksittisillekin taistelijoille ennen eteenpin siirtymist. Oppimateriaalina voidaan kytt esim. Sotilaan ksikirjaa, Kevyiden aseiden ksittely- ja ampumakoulutusopasta sek muita aseen ksittelyoppaita ja -ohjeita. Havainnollistaminen esimerkkisuoritukset, kaikissa aseksittelyharjoituksissa tulisi mahdollisuuksien mukaan esitt malli opetettavan suorituksen lopputuloksesta; kouluttajien aseen ksittely on trke esimerkki koulutettaville harjoituksen kaikissa vaiheissa havaintotaulut

103 Arviointi ja palautteenanto Aseksittelyharjoituksissa arvioidaan ainakin: suorituksen oikeellisuus suoritusvarmuus aikavaatimus. Etenkin perusharjoituksissa on arvioinnissa kiinnitettv huomiota ennen kaikkea siihen, ett koulutettava tekee suorituksen oikealla tavalla. Koulutuksen edetess siirretn arvioinnin painopistett suoritusvarmuuden kautta lopuksi nopeuden lismiseen. Liiallinen nopeuden vaatiminen alkuvaiheessa johtaa todennkisesti vriin suorituksiin. Alussa voi kiinnitt huomion esimerkiksi siihen, ett ase pysyy liikuttaessa toimintakuntoisena (ei likaa piippuun, thtimiin, jne.). Seuraavaksi painopiste voi olla nopeissa tilanteissa (nopea tulenavaus pyrkimys vaistomaisuuteen). Lopullinen tavoite on aina taistelutilanteiden mukainen toiminta. Soveltavissa harjoituksissa on suoritusvarmuuden lisksi arvioitava ennen kaikkea koulutettavan aloitteellisuutta ja kannustettava sen kehittymist Yksittisten tavoitteiden saavuttamisen lisksi on aina arvioitava saavutettuja valmiuksia osana kokonaisuutta, ennen kaikkea ampuma- ja taistelukoulutusta. Aseksittelyharjoituksissa palautetta annetaan ainakin opetettaessa vaiheittain kunkin vaiheen jlkeen kokonaissuorituksista harjoituksen pttyess yleisest tasosta. Palautteenanto vaiheittain on oleellinen osa oppimista. Koulutuksen edetess on kuitenkin pyrittv ehjiin kokonaissuorituksiin, joista annetaan palaute. Havaintojen mukaan voidaan harjoituttaa erikseen jotakin tietty vaihetta tai suorituksen osaa. Paikka Perusharjoituksessa toimitaan sisll kuten koulutushallissa tai luokassa. Soveltavat harjoitukset toteutetaan yleens maastossa. Perusharjoitukset on pyrittv toteuttamaan helpossa ja hirittmss paikassa esimerkiksi lmpimss koulutushallissa. Koulutettavia ei saa ryhmitt liian tihen; nyrkkisnt on ett aseenksittelyn perusharjoituksissa on yksittisell taistelijalla oltava kytssn saman verran tilaa kuin ampumaradalla olisi. Soveltavat harjoitukset on pyrittv toteuttamaan tilanteen mukaisessa ympristss. Ympristn vaativuutta listn pikku hiljaa taitojen kehittyess

104 Opetusmenetelmt Esittv opetus, toistoharjoittelu, harjoittelu taistelijapareittain. Erityisesti harjoittelu omaan tahtiin soveltuu aseksittelykoulutukseen. Kun koulutetaan ryhmaseiden ksittely, koulutettaville on annettava mahdollisuus perusteiden opettamisen jlkeen kokeilla eri tapoja saavuttaa annettu tavoite. Koulutettavat voivat esimerkiksi eri tehtvi kokeilemalla valita kullekin ryhmn jsenelle soveltuvin tehtv. Ryhmaseiden koulutuksessa voidaan opetusmenetelmn kytt ryhmkeskustelua, jossa asetta ksittelev ryhm itse arvioi suoritustaan. Koulutettavien asentoon on kiinnitettv huomiota, jotta hankala tai jopa tuskallinen asento ei muodostuisi harjoituksen opetuskohteeksi. Tavoite on oppia ksittelemn asetta eik olemaan polviasennossa. Apukouluttajien kytt Apukouluttajia voidaan kytt suuremman osaston valvomiseen, esimerkkisuoritusten nyttmiseen sek pienryhmiss tapahtuvan harjoittelun johtamiseen ja valvontaan. Koulutuksen alkuvaiheessa on erityisesti varmistauduttava apukouluttajien osaamistasosta jotta vltytn virheellisten suoritusten opettamiselta. Osasto Enintn joukkue eli noin 30 koulutettavaa. Var ustus arustus Perusharjoitus: palvelusasu, ase ja sen varusteet, esimerkiksi telttapatja Soveltava harjoitus: taisteluvarustus Koulutusvlineet Ase ja sen varusteet kouluttajilla tai ryhm- tai erikoisaseita ja niiden varusteita. Maalitaulut, mikli harjoitukseen liittyy thtmis- tai suuntaamisharjoittelua. Valmistelut Erillisten koulutusvlineiden varaaminen ja asettaminen oikeille kyttpaikoille. Koulutuspaikan saatavuuden ja kunnon tarkistaminen. Tavoitteena on, ett koulutushalli on siivottu ja maalitaulut sek telttapatjat on asetettu paikoilleen ennen koulutusosaston saapumista. Kouluttajien on tarvittaessa harjoiteltava opetettavia suorituksia itsekin ennen harjoitusta. Ryhmaseiden koulutuspaikoissa on erityisesti varmistauduttava ett tila on riittvn suuri eik paikalla ole liikkumista tai aseiden suuntaamista haittaavia esteit. Koulutuspaikat on pyrittv vakioimaan eritasoisia harjoituksia varten tarkoituksenmukaisiksi ja valmisteltava etukteen.

105 Opetusmuoto Opetettavan taidon erityisvaatimukset ja koulutettavien mrn mukaan opetusmuotona voi olla: 5 10 koulutettavaa riviss tai kaaressa ja 11 30 koulutettavaa opetusavoneliss. Opeteltaessa ampuma-asentoa thtyslinjan on oltava esteetn! Aikataulu Koulutustapahtuman vaiheet on pidettv lyhyin varsinkin koulutuksen alkuvaiheessa sill joissakin tapauksissa aseiden ksittelyasennot voivat aiheuttaa epmukavuutta. Huolto Aseiden kytthuolto tarvittavilta osin ja verryttely ja venyttely liikuntakoulutuksen periaatteiden mukaisesti.

4.6.5

Ampumakoulutus

Joukon ksiaseiden tulen teho perustuu taistelijan ampumataitoon, joten jokaisen taistelijan on kyettv ampumaan nopeasti ja tarkasti valitsemaansa maalia. Ampumakoulutuksen rajapinta aseksittelykoulutukseen ja taistelukoulutukseen hmrtyy varsin nopeasti ensimmisten perusharjoitusten jlkeen. Ampumakoulutus on osa-alue, jossa on erityisesti huomioitava aseksittelykoulutuksessa ja taistelukoulutuksessa opetetut asiat. Ampumakoulutus voi sislt oppitunteja, harjoituksia ja ammuntoja. Ampumakoulutuksen osalta on tmn oppaan lisksi erityisesti noudatettava voimassa olevia palvelusturvallisuusalan mryksi. Ampumakoulutus sislt: perus- ja soveltavia harjoituksia teknisin apuvlinein (esim. simulaattorit) oppitunteja ampumataidosta ja aseiden toimintaperiaatteista perusharjoituksia aseen ksittelyst ja ampumataidon perusteista kovapanosammuntoja ampumaradoilla (soveltava harjoitus). Ampumakoulutusta edelt aseksittelykoulutus ja sit seuraa sek tydent taistelukoulutus. Harjoitusten tavoitteet ja tarkoitus menevt osin lomittain, koulutuksen suunnittelussa ei ole aina mahdollista sijoittaa yksittisi harjoituksia siihen jrjestykseen kuin haluttaisiin. Oleellista on aina kertoa koulutettaville, mihin isompaan kokonaisuuteen heidn oppimansa asiat liittyvt. Nin ampumakoulutuksessa opetetut asiat eivt j irrallisiksi aseksittelykoulutuksesta ja taistelukoulutuksesta. Ampumakoulutuksen oppitunneilla opettavat asiat on erityisesti pystyttv esittmn kytnnnlheisesti. Opetettu teoria on pystyttv tehokkaasti sitomaan kytntn har-

106 joitusten avulla. Pelkll teoriatiedon ulkoa opettelulla ja suoritteiden toistamisella ei pst ampumakoulutuksen tavoitteisiin. Tyypillisi ampumakoulutuksen perusharjoituksien aiheita ovat: ampuma-asentojen harjoittelu ampumaratakomentojen harjoittelu thtys- ja laukaisuharjoittelu simulaattoriammunnat iskemkeskeispisteen mrittminen ja thtinten siirto erilaisten kouluammuntojen toimintojen harjoittelu yleinen toiminta ja kyttytyminen ampumaradalla. Perus- ja soveltavat harjoitukset suoritettuna teknisin apuvlinein tukevat ampumaradoilla suoritettavia kovapanosammuntoja. Tllaisilla harjoituksilla pystytn opettamaan oikea thtmis- ja laukaisutapahtuma sek korjaamaan ampujien tekemi virheit. Erilaisten teknisten apuvlineiden antamien nyttjen avulla voidaan analysoida muutoin vaikeastikin havaittavat virheet. Teknisin apuvlinein suoritettavat harjoitukset voidaan aloittaa jo ennen ensimmisi kovapanosammuntoja. Tavoite on, ett koulutettavat saavuttavat suoritusvarmuutta jo ennen kovapanosammuntoja. Koulutus ampumaradalla sislt ainakin seuraavat vaiheet: aloituspuhuttelu jossa selvitetn harjoituksen lpivienti tavoitteineen; motivoinnilla trke sija kertaava/valmistava koulutus ammunnan harjoittelu kovapanosvaihe tuloksien kerminen ja yksilllinen palaute loppupuhuttelu ja yleinen palaute. Kaikkiin vaiheisiin tulee sisllytt lyhyt palautevaihe. Oheiskoulutuksella tarkoitetaan harjoituksia joita ampuvan joukon osille pidetn silloin, kun he eivt ole itse ampumassa. Aiheet ja kuormitus on suunniteltava siten ett ennen kovapanosvaihetta harjoitellaan itse ammuntaa palvelevia aiheita melko kevyell kuormituksella ammunnan jlkeen voidaan tulosten mukaan muodostaa tasoryhmi joissa heikoimmin menestyneille kerrataan edelleen ammunnan perusteita ja muille syvent esimerkiksi aiemmin opetettuja aseksittely- ja taistelukoulutuksen aiheita.

107

Kuva 22.

Ampujan on ymmrrettv mit tekee: osuma ratkaisee.

Ampumakoulutuksen harjoitus (ei kovapanosammun-ta), harjoituksen suunnittelun ja valmistelun erityis-piirteit


Opetustavoite Opetustavoitteessa on huomioitava yleiset ohjesntjen, oppaiden, koulutusohjeiden ja oman nkemyksen mukaan laaditut vaatimukset ampumakoulutuksessa sek muussa koulutuksessa, erityisesti aseksittelykoulutuksessa saavutetut tavoitteet. Opetustavoitteita mritettess ja selitettess niit on muistettava, ett esimerkiksi ampumaratatoimintojen oppiminen on vain vlivaihe, joka mahdollistaa ammunnan harjoittelemisen Sislt, oppimateriaali, lhteet Ampumakoulutuksen harjoituksen opetussislt on monesti varsin yksinkertainen, mutta kytnnss koulutettavien tarpeet muodostuvat hyvin erilaisiksi perusharjoitusten ja ensimmisten ammuntojen jlkeen. Alkuvaiheessa on tarkasti seurattava poissaoloja ja jrjestettv tydennyskoulutusta. Oppimateriaalina voidaan kytt esimerkiksi Sotilaan ksikirjaa, Kevyiden aseiden ksittely- ja ampumakoulutusopasta, Ampumakoulutusopasta tai muita aseen ksittelyoppaita. Yksinkertaisimpienkin harjoitusten esimerkiksi kolmiothtyksen tuloksista on pidettv kirjaa tasoryhmien muodostamista varten.

108 Ampumakoulutuksen kannalta tulee seuraavien pivien ammuntojen aiheet ja erityistarpeet ottaa huomioon edellisen pivn harjoituksissa. Havainnollistaminen Ase- ja ampumakoulutusta voidaan havainnollistaa monin tavoin Erityisesti thtys- ja laukaisuharjoittelussa erilliset ampumakoulutussimulaattorit ja esimerkiksi ilmakivri tai muut vastaavat jrjestelmt Esimerkkisuoritukset, kaikissa ampumakoulutuksen perusharjoituksissa tulisi mahdollisuuksien mukaan esitt malli opetettavan suorituksen lopputuloksesta; kouluttajien aseen ksittely on trke esimerkki koulutettaville harjoituksen kaikissa vaiheissa Havaintotaulut, piirrokset, muistiinpanot, toistetut mallinukkesuoritukset esim. apukouluttajien avulla Taistelijaparin tai toisten koulutettavien tarkkailua tulisi kytt vaikka suppeastikin, toisen suorituksen tarkkailu voi opettaa vlttmn samoja virheit Opetusvideot, kuvat tai muut vastaavat opetusmateriaalit. Arviointi ja palautteenanto Ampumakoulutuksessa arvioidaan ainakin: suorituksen oikeellisuus ottaen kuitenkin huomioon koulutettavien henkilkohtaiset ominaisuudet suoritusvarmuus suorituksen tai toimenpiteen nopeus siten, ett ensin on saavutettava aina riittv taso oikean suorituksen varmuudessa, ennen kuin nopeutta ryhdytn edellyttmn Ampumataidossa on kaikille yhteisi periaatteita sek ampujakohtaisia sovelluksia riippuen esimerkiksi ampuma-asennon osalta kehon mittasuhteista. Tiettyjen perusperiaatteiden vaatiminen on alkuvaiheessa perusteltua, mutta on hyvksyttv ett kaikkien fyysiset ominaisuudet eivt mahdollista tysin samanlaisia suorituksia. Palautetta ampumakoulutuksen harjoituksissa annetaan: opetettaessa vaiheittain kunkin vaiheen jlkeen kokonaissuorituksista harjoituksen pttyess yleisest tasosta. Opetuksen alkuvaiheessa ja erityisesti perusharjoituksissa tapahtuva palautteen anto vaiheittain on oleellinen osa taitojen oppimista. Koulutuksen edetess on pyrittv ehjiin kokonaissuorituksiin, joista annetaan palaute. Tarvittaessa voidaan edelleen harjoituttaa tarpeen mukaan jotakin tietty vaihetta tai suorituksen osaa. Koulutettavat velvoitetaan itse pitmn kirjaa omasta edistymisestn ja tuloksistaan tietyiss harjoituksissa,.

109 Paikka Perusharjoitukset pidetn koulutushallissa tai luokassa, hyvll sll mys maastossa tai harjoitus- tai urheilukentll. Taistelijalla oltava saman verran tilaa kytssn, kuin hnell olisi ampumaradalla. Opetusmenetelmt Opetusmenetelmin soveltuvat erityisesti esittv opetus, case-harjoittelu, toistoharjoittelu, harjoittelu taistelijapareittain. Ase- ja ampumakoulutus on posin taitojen opettamista. Apukouluttajien kytt Apukouluttajia kytetn mahdollisuuksien mukaan tarkkailemaan ja ohjeistamaan tiettyj kohteita. Kouluttajan on tahditettava, mit kohteita misskin vaiheessa tarkkaillaan. Hitaammin edistyvt voidaan eriytt kertaamaan edellisten harjoitusten kohteita apukouluttajien johtamina. Nyryyttmist ei saa tapahtua, sill itseluottamus on ampumataidon perusta. Osasto Yleens koulutusosastona on enintn joukkue eli noin 30 koulutettavaa. Var ustus arustus Perusharjoituksessa varustus on palvelusasu, ase ja sen varusteet sek esimerkiksi telttapatja. Mahdollisimman pian tulee ryhty kyttmn varsinaista ampumaratavarustusta jolloin varusteiden oikea ja toimintaa helpottava ksittely voidaan opettaa muun toiminnan ohessa. Koulutusvlineet Kouluttajilla tulee olla kytssn ase ja sen varusteet. Aina thtmist suoritettaessa on kytettv maalitauluja. Erilaiset siskyttn soveltuvat asesimulaattorit: noptel-jrjestelm ja eko-ase ovat ptevi koulutusvlineit. Valmistelut Koulutusvlineiden varaaminen ja asettaminen oikeille kyttpaikoille. Koulutuspaikan saatavuuden ja kunnon tarkistaminen. Tavoitteena on ett esim. koulutushallissa ei ole muuta kalustoa ja esimerkiksi maalitaulut asetettu paikoilleen ennen koulutusosaston saapumista. Kouluttajien on tarvittaessa harjoiteltava opetettavia suorituksia itsekin ennen harjoitusta. Opetusmuoto Opettava asia ja koulutettavien mr mrittvt opetusmuodon: 5 10 koulutettavaa riviss tai kaaressa, 11 30 miest opetusavoneliss. Opeteltaessa ampuma-asentoa on thtyslinjan oltava esteetn.

110 Aikataulu Erityisesti ensimmisiss perusharjoituksissa on varottava pitmst koulutettavia liian pitkn ampuma-asennoissa puutumisen vlttmiseksi. Huolto Aina harjoituksen jlkeen suoritetaan aseiden kytthuolto ja siivotaan koulutuspaikka.

Ampumakoulutuksen harjoitus (kovapanosammunta): harjoituksen suunnittelun ja valmistelun erityispiirteit


Kovapanosammuntojen aikaisessa kouluttamisessa ja jrjestelyiss on aina noudatettava varomryksi ja muita palvelusturvallisuusalan mryksi ja ohjeita. Tss esitettyj periaatteita on noudatettava siten, ett palvelusturvallisuus ei vaarannu. Kouluammunnan suunnittelussa voidaan noudattaa aseksittelykoulutuksen ja ampumakoulutuksen perusperiaatteita. Ampumapivin on keskityttv kovapanosvaiheeseen valmistavaan ja ammuntaan valmentavaan koulutukseen. Ammunnoissa ei ole tarkoitus ampua mahdollisimman paljon ja nopeasti. Jokaisena ampumaratapivn on ennen ensimmisi laukauksia kerrattava mik on hyv laukaus, harjoiteltava ampuma- asentoa, thtmist, laukaisua, jlkipitoa sek ammunnan kulkua. Ampumaradalla korostuu annettujen kskyjen ja ohjeiden mukainen tsmllinen toiminta. Kouluampumarata ei ole kuitenkaan paikka, miss harjoitetaan turhaa ksiisi tai pidetn sulkeisia. Huolimattomuuteen ja kurittomuuteen on kuitenkin puututtava.

Ampumakoulutuksessa laatu korvaa mrn.


Opetustavoite Ampumaohjelmiston mrittmt tavoitteet on pyrittv selvittmn mahdollisimman kytnnnlheisesti taisteluun liittyvill esimerkeill. Tavoitteiden kytnnllistmisell on suuri merkitys jo senkin takia ett koulutettavat ymmrtisivt, ettei ampumataitoa opetella ampumaradalla menestymist varten Esimerkiksi maalitaulujen kokoa ja muotoa voidaan verrata viholliseen, kntyviin tauluihin ammuttaessa voidaan verrata tilannetta syksyen etenevn vihollisjoukkoon. Sislt, oppimateriaali, lhteet Sislln mrittvt ampumaohjelmisto liitteineen sek muut mahdolliset koulutusohjeet.

111 Havainnollistaminen Trkeimpi keinoja ovat kouluttajan tekemien esimerkkisuorituksen nyttminen tai koulutettavien ja apukouluttajien kytt mallinukkeina eli esimerkkisuorituksiin. Vaikka ampuma-asennot ja laukaustapahtuman vaiheet on opetettu jo aikaisemmin, on aina jrkev kerrata perusasiat ennen itse ammunnan varsinaista harjoittelua. Erityisesti ampuma-asennon ja laukaustapahtuman kertaaminen edesauttaa paremman ampumatuloksen saavuttamisen vaikka asiat olisikin jo opetettu. Lisksi muutama kylmlaukaus kovien sarjojen vliss varmistaa oikeaoppisen puristavan laukauksen. Arviointi ja palautteenanto Ampumatulos on kovapanosammunnoissa trke ja yksiselitteinen arviointikohde. Ampumaohjelmistot antavat ohjeet ampumatulosten arvioinnista. Ampumatuloksia tulee kuitenkin mys aina arvioida osana kokonaisuutta ja tarkastella mys saavutettuja valmiuksia suhteessa taistelukoulutukseen. Ampumatuloksesta tulee aina arvioida pistemrn lisksi mys hajonnan koko. Kouluammunnoissa palautetta annetaan osasuorituksen jlkeen kokonaissuorituksista (esimerkiksi yksi ampumakerta) harjoituksen pttyess yleisest tasosta (ampumapivn tai kovapanosvaiheen pttyess). Koulutettavat velvoitetaan itse pitmn kirjaa omasta edistymisestn ja tuloksistaan ammunnoissa. Parhaat ampujat on pyrittv palkitsemaan, aiheuttamatta kuitenkaan heikkotasoisillekaan turhautumista. Mys omaa tasoaan parantaneita ampujia voidaan palkita, vaikka tulokset eivt olisikaan kiitettvi Menetelmt Ampumaradalla kytetn yleens esittv opetusta ja toistoharjoittelua. Apukouluttajien kytt Apukouluttajat voivat toimia ampumaradan valmistelu- ja jrjestelytehtviss sek eri osatehtviss ampumapaikalla. Tllaisia tehtvi ovat patruunoiden jako, tulosten kirjaaminen, thtimien siirron valvonta. Mikli kytetn tasoryhmi apukouluttajat voivat itsenisesti antaa valmentavaa koulutusta pienryhmille ennen ampumapaikalle siirtymist. Osasto Ampumapaikkojen mr ja ammunnan laatu mrittvt osaston koon. Apukouluttajia on oltava olla yksi kymment ampujaa kohden jotta jatkuva valvonta olisi tehokasta.

112 Var ustus arustus Ampumaratavarustukseen kuuluvat ainakin sn mukainen vaatetus, varavaatetus, kuulosuojaimet, aseen puhdistusvlineet ja muut tarvittavat aseen varusteet, thtinkortti ja oma tulosvihko. Koulutusvlineet Havaintotauluja kytetn valmistavassa opetuksessa ja vliaikakoulutuksessa havainnollistamaan sellaisia kohteita joita olisi muutoin vaikea havainnollistaa vaikkapa suullisesti (esimerkiksi oikea thtinkuva). Valmistelut Ampumaradan valmisteluihin ennen koulutusosaston saapumista kuuluvat ainakin: taulujen kiinnittminen ja paikkaaminen thtyslinjojen varmistaminen (pienet raivaukset ja lumityt) ampumakatoksen siivoaminen (tarvittaessa) ampuma-alustojen (patjat) ja nilkkatyynyjen jako tarvittaessa taisteluvlinepaikan valmistaminen lkinthenkilstn ja ajoneuvojen paikallaolon tarkastaminen ja sijoittaminen taululaitteiden ja valaistuksen kokeilu (tarvittaessa) ampumapytkirjojen valmistelu. Valmisteluissa kytetn harjoitusjoukon osaa, joka on huolellisesti ohjeistettava etukteen. Opetusmuoto Opetusmuotona on amunnassa ampumarataryhmitys mutta esimerkkisuoritusta nytettess muoto voi olla esimerkiksi kaari, johon koulutettavat kootaan ampumapaikoiltaan. Aikataulu Ensimmisiss ammunnoissa on erityisesti varottava pitmst koulutettavia liian pitkn ampuma-asennoissa puutumisen ja kurittomuuden vlttmiseksi. Ennen kovapanosvaiheen aloittamista on pidetn pieni verryttely kuitenkin niin kevyesti ett ei hengstyt eik syke kiihdy liikaa. Verryttelyn jlkeen on pidettv lyhyt tauko. Huolto Ammunnan jlkeen suoritetaan aina aseiden kytthuolto ja siivotaan ampumarata. Ohjeita kouluammunnan johtajalle On muistettava, ett tss annetut ohjeet ja komennot ovat esimerkkej; ammuntaa johdettaessa on noudatettava ennen kaikkea varomryksi ja palvelusturvallisuuteen liittyvi mryksi ja ohjeita.

113 1 Aloittaminen, joukko ampumakatoksen takana kolmiriviss kerro pivn toiminta: aikataulu, opetustarkoitus, palvelusturvallisuus jaa tarvittaessa osastoihin, kske oheiskoulutuksen aikautus tarkista viel kerran trkeimmt vlineet, ainakin kuulosuojaimet ja aseen varusteet kske joukko jrjestyksess ampumapaikkojen taakse, kske samalla varusteiden laitto telttapatjalle (ase haarukkaan / patjalle, lippaat ja thtimensiirtoavain patjalle avain, kuulonsuojaimet patjalle oikeaan ylkulmaan. 2 Joukko ampumakatoksessa ampumapaikkojen takana kske ja valvo aseiden kuivaaminen ljyst ampujien tiedot kirjataan ampumapytkirjaan. Apukouluttajat voivat toteuttaa kaikki thn edell mainitut toimenpiteet. tarkasta aseet (ase lukko irroitettuna oikealla olalla piippu taakse, lukko vasemmalla olalla) kske koota aseet kun aseet koottu, kske tarkastaa ett thtimet ovat oikeilla asetuksilla ja siirtoruuvit kirell. 3 Ampuma asennon kertaaminen / kouluttaminen tarvittaessa ota joukko kaareen ja nyt mallisuoritus ampuma-asennosta ryhmnjohtajalla, kerro ampuma-asennon perusteet samalla nytten opeta ampuma-asennon tarkastaminen aseen asennon tarkastus hengittmll vartalon kulman tarkastus: silmt kiinni, aseen per alas .. kske joukko ampumapaikoille ja ampuma-asento .. mrit aserintaman tasa sitoen se vaikka rakenteen yksityiskohtaan etuthtin betonin reunan tasalle kertaa ampuma-asennon ottaminen johdetusti: vartalo on noin 30 kulmassa ampumasuuntaan, p-selkranka ja vasen jalka muodostavat suoran, TARKASTAKAA oikea jalka on .. TARKASTAKAA ky lpi muitakin oleellisia kertauskohteita tarvittaessa harjoituta ampuma-asennon ottamista, sek kske omatoiminen harjoittelu ampuja nousee vlill; omaan tahtiin varustuksen korjaaminen yms. kske toteuttaa ampuma-asennon tarkastukset ota joukko uudelleen kaareen laukaisutapahtuman kertaamista varten tai toteuta suoraan johdettuna kertauksena karkea thtys molemmat silmt auki keuhkot tyteen etuveto pois

114 puolet ilmasta pois, hengityksen pidttminen tarkka thtys enintn 3 sekuntia puristava liipaisu jlkipito silmien lepuuttaminen harjoituta kokonaissuoritus oikealla aikautuksella ase viritettyn tyhjin laukauksina muistuta ja totuta ampujat siihen ett eivt ammunnan aikana laske laukauksia, vaan ampuvat mys viimeisen tyhjn kovana jolloin saadaan laukaisuvirhe nkyviin 4 Kohdistusammunta varaa mukaan yksi laatikko valojuovapatruunoita erikoistapauksia varten ennen ammuntaa kske perustaisteluthtimen tarkastaminen jos joku ei saa osumia tauluun ensimmisell kohdistussarjalla: tarkasta nkyyk penkassa osumia, yleens ylhll tai alhaalla tai viereiset taulut tarkasta thtimien asento ja kunto thystj miehen taakse, joka tarkkailee ampujan virheit (nykisy, silmt) ja iskemi ase ja thtimensiirtoavain otetaan tauluille mukaan -> siirrot suoritetaan tauluilla anna tarvittaessa valojuovapatruunoita, jotta thtimi saadaan siirretty karkeasti sen verran ett iskemt saadaan yleenskin taulun alueelle 5 Ammunnan harjoittelu jos aikautettu / lippaan vaihto ammunta on ammunnan kuvio opetettava / harjoiteltava / kerrattava nyt mallisuoritus opeta rytmi ja toiminnot, esimerkiksi nin: ammunnan alkaessa komennolla TAULUT ampujat laskevat aseen pern alas, LASKEKAA (tarkasta ett kaikki toimivat ksketysti) kokonaissuoritus on aloitettava ilmoittamalla harjoitellaan ammunnan kulku, harjoittelussa ei kytet ampumatarvikkeita harjoituta kokonaissuoritus tysin oikeilla komennoilla ja aikautuksella harjoittelussa ei saa tehd ylimrisi latausliikkeit 6 Ammunta johda rauhallisesti ja muista, ett ammunta ei ole sulkeisjrjestysharjoitus noudata johtaessasi erityisesti varomryksi ja ennakoi mahdolliset pikatilanteet jos kyseess on pivn viimeinen ammunta, anna purkuohjeet ennen tauluille menoa analysoi tauluilla ampujan kasa ampumakoulutusoppaan mukaisesti, kysy ampujalta omat havainnot sarjan kulusta, pyri selvittmn asennosta ja liipaisusta johtuvat virheet

115 7 Toiminta tauluilla thtimien siirrot kysy miten siirrt -> apukouluttaja valvoo ampuja siirt tulkkaaminen kilpasarjoja ammuttaessa mukana tulkki tai patruuna muista, ett osuma-arvo on suurempi aina kun reik sivuaa osuma-arvojen vlist rajaa ensimmisill ampumakerroilla ei thtimi vlttmtt siirret ennen toista kohdistussarjaa: osumat vain liidutaan jonka jlkeen ammutaan uudestaan ennen thtinten siirtmist

Kuva 23.

Ampumataidon saavuttaminen alkaa ampumaradalla.

4.6.6

Taistelukoulutus

Taistelussa toimintaymprist ja tehtvt ovat moninaiset. Tilanteet ja tehtvt vaihtelevat; taistelussa tehtviin ptksiin vaikuttavia tekijit on valtavasti. Tilanne kehittyy pienryhmtasolla nopeasti ja on yleens epselv. Toimintaympristn monimutkaisuutta voidaan hallita oman toiminnan yksinkertaisuudella. Taistelukentn nopeat ja epselvt tilanteet vaativat taistelijoilta kyky itseniseen ja soveltavaan toimintaan. Taistelukoulutus ei tmn takia saa olla yksittisten temppujen jatkuvaa toistoharjoittelua, vaan

116 taitojen soveltamista erilaisissa tilanteissa. Taistelija on koulutettava ajattelemaan ja ymmrtmn. Taistelukoulutuksen tavoitteet: 1) Yksilkohtaisen taistelukoulutuksen tarkoituksena on tuottaa sotilaita, jotka hallitsevat yksiln ja oman koulutushaaransa mukaisen taistelijaparin ja partion taidot ja kykenevt toimimaan taistelussa osana sodanajan joukkoaan 2) Joukkokohtaisen taistelukoulutuksen tarkoituksena on tuottaa joukkoja, jotka tyttvt niille asetetut suoritusvaatimukset. Taistelukoulutus jakautuu yleiseen taistelukoulutukseen sek erikoiskoulutus- ja joukkokoulutuskaudella annettavaan aselajikoulutukseen. Peruskoulutuskaudella annettava yleinen taistelukoulutus on samansisltinen kaikissa aselajeissa ja puolustushaaroissa. Taistelukoulutuksessa yhdistyvt aseksittely-, ampuma- ja taisteluampumakoulutuksen taidot taistelukentll tarvittaviin muihin taitoihin ja johtajakoulutukseen. Erikois- ja joukkokoulutuskauden koulutuksessa ksitelln erityisesti oman koulutushaaran sek aselajin mukaisia vlineit ja aseita, joiden kyttn liittyvt valmiudet on liitettv osaksi taistelukoulutusta perusharjoitusten jlkeen. Taistelukoulutuksen perustaan, taistelijan taitoihin kuuluu muun muassa seuraavia kokonaisuuksia: aseksittelytaidon soveltaminen taistelukentn tilanteissa ampumataidon soveltaminen taistelukentn tilanteissa oman varustuksen kytt maaston kytt taistelukentn ilmiiden tunteminen. Sovelletussa taistelukoulutuksessa taistelijan taidot yhdistyvt joukon suoritukseen sek aselaji- tai toimialakohtaisten suoritusten osaamiseen ja erikoisvlineiden kyttn.
ASELAJITAIDOT SOVELTAVA TAISTELUKOULUTUS
TAISTELUKOULUTUKSEN PERUSHARJOITUKSET

AMPUMATAITO ASEKSITTELYTAITO
YLEISSOTILAALLINEN KOULUTUS

TAISTELUAMPUMATAITO

koulutuksen alkuvaihe
Kuvio 5.

koulutuksen loppuvaihe

Taistelukoulutuksessa yhdistyvt sotilaan eri taidot.

117 Kouluttajan on itse omaksuttava opettavasta aiheesta sellaiset tiedot, ett hn pystyy perustellen opettamaan joukolleen taidot ja niiden soveltamiseen vaikuttavat tekijt. Taistelukoulutuksessa on noudatettava fyysisen koulutuksen periaatteita erityisesti silloin, kun arvioidaan kuormittavuutta ja koulutettavien lhttasoa. Normaalit lihashuollon periaatteet on aina otettava osaksi taisteluharjoituksen jlkitoimia. Kouluttajan on erityisesti taistelukoulutuksessa muistettava ett ihmiset eivt ole samanlaisia. Oppimiskyky- ja halu vaihtelevat jatkuvasti sek yksiln omissa suorituksissa ett yksiliden keskenkin. Kouluttajan on pystyttv arvioimaan nm asiat kouluttamastaan joukosta. Koulutustilanteissa on aina korostettava oman toiminnan mahdollisuuksia vaikeassakin tilanteessa. Taistelukentll voi selviyty ja toimia tehokkaasti, mutta se edellytt valmentautumista taistelukoulutuksen harjoituksissa sek taistelijaparin saumatonta yhteistyt. Taistelukoulutuksen perusharjoituksissa voidaan soveltaa jopa sulkeisjrjestyksen ja aseksittelykoulutuksen periaatteita. Perusharjoituksissa opetetaan perussuoritukset siten, ett niiden osaamisen pohjalta voidaan siirty soveltamiseen yh vaativammissa tilanteissa. Sovellettua taistelukoulutusta johdetaan tilanteenkuvaamisen, tehtvien, kskyjen ja maalitoiminnan avulla. Taistelukoulutuksen sovelletuissa harjoituksissa opittuja taitoja kytetn monipuolisissa tilanteissa, joissa itseniselle tilanteenarvioinnille ja aktiiviselle toiminnalle on annettava koulutuksen edetess yh suurempi painoarvo. Kaikessa taistelukoulutuksessa, mutta erityisesti soveltavassa, on normaalien taistelunsuunnittelun periaatteiden noudattamisella suuri merkitys. On aina pyrittv sitomaan koulutus tehtvn, tilanteeseen ja vihollisen toimintaan.. Tm on erityisen trke harjoitusjoukon johtajien kannalta. Kokonaisuuksia joita tulee jatkuvasti vaatia ja ottaa huomioon harjoituksissa ovat muun muassa: Var ustuksen on oltava mahdollisimman todenmukainen silloin kun sen kytt ei arustuksen haittaa esimerkiksi aikataulun tai liiallisen fyysisen rasituksen kannalta harjoituksen jrkev toteuttamista. Siirtymiset on aina toteutettava mahdollisimman suojaisia reittej pitkin valitun jopa aloituspaikoilta koulutuspaikoille. Tllin oman toiminnan salaaminen muodostuu normaaliksi toimintatavaksi. Maastouttaminen Maastouttaminen: ajoneuvot, majoituslaitteet ja taisteluasemat on aina maastoutettava sen jlkeen, kun toiminnot on opetettu. Sen tulee olla luonnollinen osa joukon toimintaa. Maaston valinta valinta: maasto on aina pyrittv valitsemaan mahdollisimman tilanteenmukaiseksi; mikli harjoituksen aiheen tai muiden syiden vuoksi joudutaan poikkea-

118 maan jrkevst maastonkytst, on koulutettaville kerrottava miksi nin menetelln ja mik olisi ollut valitun uhan kannalta oikea toiminta. Toimintav aihtoehdot oimintavaihtoehdot aihtoehdot: harjoituksessa toimitaan usein tavalla joka on vain yksi esimerkki mahdollisesta toiminnasta; erityisesti johtajille mutta soveltuvilta osin muullekin harjoitusjoukolle on korostettava ett kyse ei vlttmtt ole ainoasta oikeasta toimintatavasta. Maaliosastojen ohjeistus, koulutus ja valvonta on oleellinen osa toiminnan suunnittelua ja siihen suhtauduttava samalla vakavuudella kuin varsinaisen harjoitusjoukon johtamiseen.

Tilanteiden suunnittelu Taistelukoulutuksen harjoitusten tilanteet ja tilanteiden kuvaukset suunnitellaan aina vain tarvittavilta osin. Erityisesti soveltavassa taistelukoulutuksessa ja harjoitusjoukon johtajien jatkuvan oppimisen kannalta on harjoituksissa kuitenkin aina eltettv tilannetta, jossa opetettavia tietoja ja taitoja voitaisiin joutua soveltamaan. Yleistilanteen avulla selvitetn vihollisen toiminta ppiirteittin ja oman joukon tehtvt sek seuraavan ylemmn johtoportaan tehtv. Tilanne annetaan ainakin suullisesti harjoituksen alussa ja harjoitusjoukon johtajille tarvittaessa karttapiirroksena. Johtajille voidaan lisksi antaa etukteen erillisi valmistautumistehtvi. Yleistilanteeseen kuuluvat tilanne, vihollinen, omat joukot, tehtvt ja alueen kytt. Lhtkohtatilanne annetaan ainakin suullisesti harjoituksen alussa ja se liitetn opetettavaan aiheeseen. Tllin ksitelln erityisesti oman joukon tilaa ja tehtvn suoritusperiaatetta. Harjoituksen alkuun voidaan liitt kskynantoharjoittelua, jossa harjoitusjoukon johtajat antavat valmistelemansa kskyt. Lis- ja jatkotilanteilla ohjataan joukon toimintaa ja rytmitetn harjoituksen kulkua tai siirtymist uusiin opetettaviin aiheisiin. Lis- ja jatkotilanteet annetaan yleens vain suullisesti. Niiss voidaan ilmoittaa esimerkiksi uusia vihollistietoja ja uusia tehtvi harjoitusjoukolle siten ett toiminta kehittyy koulutuksellisesti ja luonnollisesti oikeaan suuntaan. Tilanteiden kuvaaminen ei ole taistelukoulutuksen harjoituksissa pelkstn suullista, vaan erityisesti sovelletuissa harjoituksissa tilanteiden kehittyminen liitetn kiintesti havainnollistamiseen. Havainnollistavia tilanteen kuvauksia ovat taistelukentn ilmiiden, erityisesti vihollisen toiminnan kuvaaminen maaliosastoin, ajoneuvoin, nin, valoin, savuin, tulenkuvauksella tai muilla vastaavilla menetelmill. Kouluttajien toiminta taisteluharjoituksissa Kouluttajien toiminta voi tilanteen mukaisissa joukkokohtaissa harjoituksissa olla osaltaan mys erotuomarimaista. Erotuomarina kouluttaja soveltaa tietojaan ja taitojaan jouk-

119 konsa tilanteiden ratkaisemiseen, eri toimintojen kuvaamiseen ja kouluttamiseen. Kouluttajan on tunnettava nykyaikainen taistelu sek oman ett vastustajan taktiikka ja taistelutekniikka. Erotuomarien toimintaa ksitelln tarkemmin muun muassa Erotuomariohjeessa. Kun kouluttaja toimii mys erotuomarina, hn: Kuvaa taistelutapahtumia siten, ett joukko ja johtajat toimivat tilanteen mukaisesti. Kuvaa tappiot ja materiaalin kulutuksen. Kuvaa simuloitua ase- tai muuta vaikutusta. Pit yhteytt toisiin kouluttajiin ja erotuomareihin. Kehitt taistelutoimintaa sek ohjaa tapahtumia todellisuuden mukaisella tavalla.

Taistelukoulutus aistelukoulutus, yksilkohtaisen harjoituksen suunnittelun ja valmistelun erityispiirteit


Yksilkohtaisessa taistelukoulutuksen harjoituksessa opitut aseksittelytaidot ja ampumataito yhdistetn taistelukoulutuksen perusteisiin joita ovat muun muassa eri etenemistavat ja maaston kytt. Opetustavoite Opetustavoitteissa on huomioitava taisteluohjesntjen ja koulutusohjeiden edellyttmt yleiset tavoitteet ja oman nkemyksen mukaiset tavoitteet. Taistelukoulutuksessa on aina selvitettv opetustavoitteiden kytnnn merkitys sek niiden liittyminen kokonaisuuksina aiemmin opetettuun ja tulevaan koulutukseen. Sislt ja oppimateriaali Sislt on jaetaan osioihin, jotka on pystyttv ilmaisemaan mahdollisimman kytnnllisesti harjoitusjoukolle ja apukouluttajille. Taistelukoulutuksessa on aina eltettv tilannetta: koulutettaville on aina kerrottava millainen olisi se todellinen tilanne jossa opetettavaa asiaa tarvittaisiin. Arviointi ja palautteen antaminen Kuhunkin osatavoitteeseen on valmiiksi mietittv suunnitelma siit kuinka sen saavuttaminen arvioidaan: olennaista on ptt mink tasoista osaamista vaaditaan. Joissain tilanteissa voidaan arviointi ilment jo itse tavoitteessa: osattava suojautua maahan heittytymll 2 sekunnin kuluessa havainnosta... Taistelukentll tarvittavan yksilkohtaisen taidon arvioinnissa on huomioitava nousujohteisuus, ensin vaadittu taito perussuorituksena ilman todellista ilmit tai sen kuvausta jonka jlkeen nopeutta voidaan list. Seuraavaksi suoritukseen liitetn ilmi ja edelleen sen jlkeen oikea maaston kytt.

120 Aika Ennen uuden asian opettamista on koulutuksen nousujohteisuuden varmistamiseksi kerrattava sit edeltv taito tai suoritus johon se liittyy. Thn kertaukseen on aina varattava aikaa harjoituksen suunnittelussa Fyysinen kuormittavuus on otettava huomioon erityisesti koulutuksen alkuvaiheessa siten ett ensimmisiss perusharjoituksissa pidetn taukoja ainakin kerran tunnissa. Paikka Koulutuspaikka on valittava harjoituksen laadun, tavoitetason ja opetusmenetelmn mukaan; alussa ei tule harjoitella liian vaikeassa maastossa. Joitakin perusharjoituksia on viisasta pit tysin avoimessa maastossa kouluttajan havainnoinnin sek sen takia ett koulutettavat nkevt laajemmin joukon toimintaa. Maasto on koulutuksen edetess pyrittv valitsemaan tyyppimaastoksi. Se tukee opettavan asian soveltamista jatkossa. Soveltavissa harjoituksissa maasto voidaan valita vaikeammaksi kuitenkin siten ett silytetn toimintaedellytykset ja valinnanvapaus. Mikli maastoa ei voida valita tarkoituksenmukaiseksi tai alueen kyttn liittyy toiminnallisia rajoituksia, koulutettaville on aina rehellisesti tuotava ilmi, miksi tllaiseen valintaan on jouduttu, jotta ei vahingossa opittaisi vri asioita. Opetusmenetelmt Taistelukoulutuksessa voidaan kytt melkeinp mit tahansa opetusmenetelm. Erityisesti soveltuvat esittv ja kyselev opetus, toistoharjoittelu ja ryhmtyskentely. Aivan ensimmisiss perusharjoituksissa voidaan viel soveltaa jopa sulkeisjrjestysharjoituksen ja aseksittelykoulutuksen periaatteita. Apukouluttajien kytt Yksilkohtaisissa harjoituksissa apukouluttajia voidaan kytt esimerkiksi aseksittelykoulutuksen tapaan ohjaamaan ja korjaamaan virheit sek tietyilt osin toistoharjoittelussa harjoittamaan itsenisesti koulutusosaston osaa. Joukkokohtaisissa harjoituksissa apukouluttajia voidaan kytt koulutustehtviin kuten edell, mutta pyrkimyksen tulee olla ett he toimisivat koulutuksen edetess itse esimerkkein ja toimivan joukon osana. Osasto Koulutusosaston on yleens ryhm tai joukkue eli noin 5 30 sotilasta. Var ustus arustus Varustuksena kytetn taisteluvarustusta tydennettyn koulutusvaiheen ja -aiheen mukaisilla joukkokohtaisilla vlineill

121 Tarvittavan varustuksen mr on harkittava tarkasti mys joukon kuormittumisen kannalta siten ett pitydytn oleelliseen. Erityisen painavia tai muutoin liikkumista haittaavia varusteita tai erikoisvlineit ei kannata ottaa mukaan harjoituksiin ennen kuin niit tarvitaan tai on muutoin saavutettu riittv koulutustaso; muutoin ne voivat haitata harjoituksen paiheen oppimista. Koulutusvlineet Koulutusvlineit ovat henkil- ja joukko-kohtaiset vlineet, havaintotaulut sek esimerkiksi vihollisen toiminnan havainnollistamisessa tarvittavat vlineet kuten ajoneuvot, maalitaulut ja ennen kaikkea maaliosastot. Taistelukoulutuksessa tehokkaimpia koulutusvlineit ovat erilaiset simulaattorit. Valmistelut Perusharjoituksissa korostuu aikataulun yksityiskohtainen suunnittelu ja tilankytn suunnittelu, joihin vaikuttavat muun muassa opetusmenetelmt ja apukouluttajien kytt. Perusharjoituksen periaate on, ett koulutettavan ja apukouluttajien on nhtv valvomansa joukko, ja koulutettavien on nhtv mallisuoritukset sek muu trke toiminta. Soveltavissa harjoituksissa on erittin trkell sijalla maastontiedustelu jossa harkitaan sek omien ett vihollisen joukkojen toimintamahdollisuuksia oikeiden periaatteiden mukaan. Koulutettavien on pystyttv kyttmn oppimiaan taitoja ja tietoja mahdollisimman tehokkaasti. Taistelukoulutuksen valmisteluissa on erityisesti muistettava: Maasto ja maaliosasto ovat taisteluharjoitusten trkein havainnollistamisvline. Varusteiden varaaminen ja niiden kunnon tarkastetaan ennen harjoitusmaastoon siirtymist. Tehtv ja tilanne sek sen kehittminen on suunniteltava etukteen. Maalitoiminnan jrjestelyt vievt aikaa. Aikataulu Perusharjoituksissa on otettava huomioon, ett vaikka harjoitellaan toimintaa taistelukentll, tietojen ja taitojen oppiminen on asetettava fyysisen rasituksen edelle. Koulutettavien vireystilaa on yllpidettv sopivin tauoin, taukoja tulisi erityisesti koulutuksen alkuvaiheessa pit ainakin kerran tunnissa. Sovelletuissa harjoituksissa siirrytn asteittain kovempaan koulutukseen, koska yksi tavoitteista on taitojen soveltaminen paineen alaisena. Suurinta vsymyst ei usein ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista saavuttaa heti harjoituksen alkuvaiheessa. Huolto Yksilkohtaisen taistelukoulutuksen harjoituksessa huolto jakaantuu harjoituksen aikaiseen ja sen jlkeiseen huoltoon. Painopiste on harjoituksen jlkeisess huollossa.

122 Harjoituksen aikaisessa huollossa keskitytn yksiln toimintakyvyn yllpitoon. Harjoituksen jlkeisen huollon trkein tavoite on varustuksen ja koulutettavien huolto sellaiseen tilaan, ett seuraavien harjoitusten aloittaminen on mahdollista. Huollon toteuttamisessa on noudatettava seuraavia periaatteita: Huollon suoritusjrjestys on seuraava: 1) erillinen koulutusmateriaali, 2) henkilkohtainen materiaali ja 3) henkilkohtainen huolto. Ryhmaseet huolletaan kaikissa olosuhteissa ensimmisin. Yksilkohtaisissa soveltavissa taistelukoulutuksen harjoituksissa on tilanteenmukainen huolto otettava erilliseksi koulutuskohteeksi. Tilanteenmukaisessa huollossa on toimenpiteiden trkeys- ja suoritusjrjestys on aina perusteltava. Koulutuksen edetess on huolto aina pyrittv suorittamaan tilanteenmukaisesti. Taistelijan henkilkohtaisessa huollossa on jatkuvasti muistettava huomioida liikuntakoulutuksen periaatteet.

Taistelukoulutus, joukkokohtaisen harjoituksen suunnittelun ja valmistelun erityispiirteit


Opetustavoite Opetustavoite muodostetaan taisteluohjesntjen ja oppaiden edellyttmien yleisten tavoitteiden ja oman nkemyksen pohjalta. Taistelukoulutuksessa on aina ilmoitettava opetustavoitteiden merkitys ja liittyminen kokonaisuuksina aiempaan sek tulevaan koulutukseen. Koulutusryhmt on huomioitava: on yhteisi ja koulutusryhmkohtaisia tavoitteita: esimerkiksi viestijaoksen eri ryhmien tehtvt tai jkrijoukkueessa johtajien, miehistn ja sinkoampujien omat tavoitteet. Taistelukoulutuksen tavoitteet on pystyttv harjoituksen alussa esittmn erittin kytnnllisin esimerkein ja perustelemaan jrkeenkyvsti. Sislt ja oppimateriaali Sislt on pyrittv aina jakamaan osioihin, joiden kytnnllinen selittminen on etukteen mietittv. Tilannetta on hydynnettv harjoituksen kaikissa vaiheissa. Oppimateriaalina voidaan kytt oppaita, ohjesntj ja koulutusohjeita sek maastovihkoja. Arviointi ja palautteen anto Kuhunkin osatavoitteeseen on valmiiksi mietittv suunnitelma siit kuinka sen saavuttaminen arvioidaan; olennaista on ptt mink tasoista osaamista vaaditaan. Joukkokohtaisessa taistelukoulutuksessa on arviointi ilmennettv jo itse tavoitteessa : osattava ryhmitty avoriviin 30 sekunnissa....

123 Koulutettavat on tiedettv etukteen mill perusteilla heidn oppimistaan ja osaamista arvioidaan; mikli arviointiperusteet ovat oikeat, tm tehostaa oppimista. Paikka Koulutuspaikka on valittava harjoituksen laadun, tavoitetason ja opetusmenetelmn mukaan; alussa ei tule harjoitella liian vaikeassa maastossa. Maasto on erityisesti koulutuksen edetess pyrittv valitsemaan tyyppimaastoksi joka tukee harjoiteltavan asian laatua. Soveltavissa harjoituksissa maasto voidaan valita vaikeammaksi kuitenkin siten, joukko pystyy toimimaan koulutuksensa mukaisesti ja oikein. Mikli maastoa ei voida valita tarkoituksenmukaiseksi tai alueen kyttn liittyy toiminnallisia rajoituksia, on koulutettaville aina rehellisesti tuotava ilmi miksi tllaiseen valintaan on jouduttu jotta ei vahingossa opittaisi vri asioita. Opetusmenetelmt Taistelukoulutuksessa voidaan kytt kaikenlaisia opetusmenetelmi. Erityisesti soveltuvat kyselev opetus, elytymismenetelmt, case-harjoittelu, ryhmtyskentely elytymismenetelmt sek niiden yhdistelmt. Erityisesti on muistettava ett harjoitusjoukkoa johdetaan johtosuhteiden mukaisesti. Kouluttaja antaa perusteet johtajalle, tarvittaessa siten, ettei joukko kuule niit. Kouluttamista ja harjoitusjoukon toiminnan johtamista ei pid yhdist kouluttajan rooliin. Apukouluttajien kytt Apukouluttajia kytetn joukkokohtaisissa harjoituksissa opetuksen apuna. Sovelletuissa vaiheissa on kuitenkin pyrittv siihen, ett he toimivat omissa kokoonpanon mukaisissa tehtvissn Vaikka kyseess olisi erityisesti miehistn harjoituttaminen, on harjoitusjoukon johtajille annettava aina mahdollisuus toimia omassa johtajatehtvssn. Osasto Koulutusosaston on tyypillisesti ryhm tai joukkue, soveltavissa harjoituksissa mys vahvennukset. Var ustus arustus Varustuksena on taisteluvarustus tydennettyn koulutusvaiheen ja -aiheen mukaisin joukkokohtaisilla vlineill ja erikoisvlineill. Varustuksen osalta on pyrittv siihen, ett harjoituksessa kytetn koulutuksen edetess mahdollisimman tydellist joukkokohtaista materiaalia

124 Koulutusvlineet Joukko voidaan koulutuksen tehostamiseksi varustaa jotain harjoituksen vaihetta varten mrvahvuista suuremmalla mrll jotakin tietty materiaalia. Maastolaatikoilla voidaan varsinkin soveltavissa harjoituksissa havainnollistaa taisteluajatus ja kaikkien toimenpiteiden perustelut; harjoitusjoukon johtajia tulee harjaannuttaa maastolaatikoiden kyttn aina kun siihen on tilaisuus. Perusharjoitusten jlkeen on ryhdyttv hydyntmn simulaattoreita maaston kytn ja tulen tehon jatkuvaksi havainnollistamiseksi. Valmistelut Perusharjoituksissa korostuu aikataulun yksityiskohtainen suunnittelu ja tilankytn suunnittelu, joihin vaikuttavat muun muassa opetusmenetelmt, joukon koko ja ja apukouluttajien rooli. Soveltavissa harjoituksissa on erittin trkell sijalla maastontiedustelu jonka tarkoituksena on suunnitella harjoitus sellaiseksi ett siin huomioidaan omien ja vihollisen joukkojen todelliset toimintamahdollisuudet. Maasto ja harjoitusvastustaja ovat taisteluharjoitusten trkein havainnollistamisvline. Varusteiden varaaminen ja niiden kunnon tarkastaminen ennen harjoitusmaastoon siirtymist. Tilanteen ja sen kehittminen on suunniteltava etukteen. Maalitoiminnan jrjestelyt on kskytettv ja suoritettava samalla tarkkuudella kuin varsinaisen harjoitusjoukon toiminta. Aikataulu Soveltavissa ja joukkokohtaisissa harjoituksissa aikataulu on syyt laatia varsin vljksi. Kouluttajan on oltava valmis soveltamaan aikataulua paljonkin. Erikoisvlineiden ja joukkokohtaisen materiaalin kyttnotto ja huolto vaativat perusharjoituksia enemmn aikaa. Huolto Taisteluharjoituksen aikana huolto jakaantuu erityisesti pidemmiss harjoituksissa toiminnan aikaiseen ja sen jlkeiseen huoltoon. Toiminnan aikaisen huollon painopiste on joukon toimintakyvyn yllpito. Harjoituksen jlkeisen huollon painopiste on varustuksen ja koulutettavien huolto sellaiseen tilaan, ett seuraavien harjoitusten aloittaminen on mahdollista. Huollon suorittaminen voi olla perussuoritus tai tilanteenmukainen suoritus. Huollon toteuttamisessa on noudatettava ainakin seuraavia periaatteita : Taistelijan henkilkohtaisessa huollossa on otettava huomioon palautumisen edellytykset kuten esimerkiksi nesteytys, ravinto ja lihashuolto.

125 Perussuorituksena huolto liittyy normaaliin sispalvelukseen siirtymiseen, jossa suoritusjrjestys on psntisesti: 1) joukkokohtainen materiaali, 2) henkilkohtainen materiaali ja 3) henkilkohtainen huolto. Tilanteenmukaisessa suorituksessa toimitaan mahdollisimman todenmukaisissa olosuhteissa ja huolletaan ensin ryhmaseet, muut aseet ja sitten trkeimmt taisteluvlineet. Huoltotoimenpiteiden trkeys- ja suoritusjrjestys on aina perusteltava. Miniatyyriharjoittelu Miniatyyriharjoittelua voidaan kytt havainnollistamiskeinona erityisesti perusharjoituksissa, kun opetetaan esimerkiksi joukon liikett ja etenemismuotoa. Yhteistoimintaa voidaan harjoitella siten, ett kaikille joukon jsenille selvi mit muut joukon jsenet misskin vaiheessa tekevt. Miniatyyriharjoittelun tavoitteena on ett kaikki nopeasi hahmottavat kokonaisuuden, jonka jlkeen palataan kyttmn todellisia etisyyksi ja maastoa. Tllainen harjoitus tai koulutusvaihe kest yleens 15 30 minuuttia. Paikan on oltava aukea ja etisyydet taistelijoiden vlill 1 metri, mikli oikea etisyys on 5 10 metri. Liikett ja toimintoja voi harjoitella mys pelkstn johtajien kesken vastaavalla tavalla. Koska tss opetustavassa kytetn liian pieni etisyyksi, on koulutettaville tehtv erityisen selvksi mit tss opetustavassa tavoitellaan. Tmn takia miniatyyriharjoittelua ei tule kytt pitkkestoisesti eik kovin usein. Johtajien voivat joskus harjoitella joukon liikett ja johtajille kuuluvaa yhteistoimintaa ilman miehist. Nin voidaan harjoittelun alkuvaiheessa vltt miehistn toiminnan aiheuttamaa odotteluaikaa, eik johtamisen vaatima aika (esimerkiksi epsuoran tulen valmistelut) aiheuta turhaa odotusaikaa miehistlle. Koulutuksen loppuvaiheessa ja erityisesti sovelletuimmissa harjoituksissa ei sen sijaan tule pyrkikn keinotekoisesti ehjn ja juohevaan suoritukseen. Eptietoisuus, odottaminen ja vastoinkymiset ovat nekin trkeit oppimistilanteita!

126

Kuva 24.

Koulutusta voidaan havainnollistaa ja suunnitella monin keinoin: trkeint on oppiminen.

4.6.7

Simulaattorien kytt koulutuksessa

Erilaisten simulaattorien kytt harjoituksissa tehostaa harjoituksen havainnollistamisen tehoa ja motivoi koulutettavia. Simulaattorit ovat osin vain koulutuksen apuvlineit, itse tiedot ja taidot on opetettava normaalein periaattein ennen kuin simulaattoreita ryhdytn kyttmn. Simulaattoreita kytetn tyypillisesti havainnollistamaan jotain ilmit tai tuottamaan suotuisa oppimisymprist sellaisen taidon oppimiseksi, jota olisi muutoin mahdotonta tai vaarallista harjoitella. Simuloinnin kytt sotilaskoulutuksessa on laaja toimintakentt. Tss tarkastellaan mahdollisuuksia tehostaa koulutusta simulaattoreilla seuraavilla osa-alueilla: koulutettavien aktivoiminen ja oikeiden ratkaisujen oikea-aikainen tekeminen yhteishengen syntymisen edistminen toiminta erilaisissa jalkaven maalitilanteissa sek oman ja vihollisen tulen havainnollistaminen.

127 Tss yhteydess simulaattorit jaetaan kahteen ryhmn: jalkaven taistelukoulutuksessa kytettvt simulaattorit muut simulaattorit: esimerkiksi vline- tai ajoneuvosimulaattorit. Simulaattoreiden tutkimus ja kehittminen sek niiden kytt koulutuksessa on jatkuvasti muuttuva ja kehittyv alue. Tss esitetyt tiedot on muodostettu yleisist periaatteista,eivtk ne ole riittvt kytettvksi simulaattoriavusteisten harjoitusten suunnitteluun. Kouluttajien on tmn kirjan lisksi perehdyttv uusimpien jrjestelmien kyttn ja toimintaperiaatteisiin sek erikseen laadittuihin koulutusohjeisiin ja tutkimuksiin.

Kuva 25.

Simulaattoreita on useisiin kytttarkoituksiin.

Taistelukoulutuksessa kytettvt simulaattorit Simulaattoreita kytetn taistelukentn ilmiiden kuvaamisessa havainnollistamaan ilmiit jotka olisivat joko vaarallisia tai kohtuuttoman vaivalloisia tuottaa muilla menetelmill. Simuloitaessa tuotetaan korvaavin menetelmin ilmiit ja tilanteita, joissa koulutettavien tulisi osata valmiuksiensa mukaan toimia oikein. Esimerkkin voidaan pit vihollisen suora-ammuntatulen sek ja oman tulen vaikutuksen kuvaamista. Havainnollistavalla vaikutuksella on suuri merkitys koulutettavien motivoitumiselle. Se ohjaa koulutettavia toimimaan itseohjautuvasti saamansa koulutuksen mukaan sek so-

128 veltamaan taitojaan. Lisksi se auttaa koulutettavia sek kehittmn itsenisesti tehtvn tyttmist edistvi menetelmi ja toimintatapoja. Simulaattorien kytt jakaa niill toteutettavan koulutuksen ja sill tavoiteltavat valmiudet seuraavasti: Koulutettavan on osattava kytt simulaattoria vlineen ja ymmrrettv sen toimintaperiaatteet sek mahdolliset rajoitukset - kyse on kuitenkin vain todellisen ilmin pelkistetyst kuvauksesta. Koulutettavan on tiedettv simulaattorin tuottamat ilmit sek osattava toiminta ottaa ne huomioon toiminnassaan. Ennen siirtymist sovellettuihin kaksipuoleisiin simulaattoriavusteisiin taisteluharjoituksiin on nousujohteisella koulutuksella varmistuttava siit, ett taisteluvlineiden kytt ja taistelutekniset suoritukset osataan. Simulaattorien tuottamat ilmit sisltvt aina puutteita, jotka voivat aiheuttaa vrien suoritusten oppimista, mikli simulaattoreita kytettisiin heti ensimmisiss perusharjoituksissa. Esimerkkin voidaan pit jalkaven taistelijan kytss olevaa simulaattoria jolla kuvataan hnen oman aseensa tulta ja vihollisen tulen vaikutusta. Koulutus jakautuu ja etenee karkeasti ilmaistuna seuraavasti: 1) aseen ksittelytaito 2) ampumataito 3) taistelijan taidot 4) simulaattorin ksittely ja sen toimintaperiaatteiden oppiminen 5) perusharjoitus simulaattoriavusteisesti soveltamista suppeassa tilanteessa 6) soveltavat joukkokohtaiset harjoitukset, joissa kytetn simulaattoreita. Mikli jokin osa-alue on opetettu puutteellisesti tai sit ei ksitelty ollenkaan, simulaattorin kytt tuottaa todennkisesti vrien asioiden oppimista, esimerkiksi suojautumista todellista tulta lpisevien kohteiden taakse. Simulaattorien virheellinen kytt voisi tuolloin tuottaa niin suuria omia tappioita, ett usko omiin mahdollisuuksiin krsii. Simulaattorien ominaisuuksien aikaansaamaa vrn itseluottamuksen tuottamista on mys vltettv.

Kouluttajien ja koulutettavien on hallittava simulaattorien kytt niin hyvin, ett koulutuksessa voidaan keskitty taistelun opettamiseen ja oppimiseen.
Simulaattorien tuottamista ilmiist tai muutoin jrjestelmn ja oppimisympristn liittyvist poikkeamista todellisuuteen nhden on kerrottava koulutettaville rehellisesti. Simulointia voi esimerkiksi olla lhestyvien vihollisen panssarivaunujen nen kuvaami-

129 nen. Liian poikkeavasti toteutettu nien kuvaaminen voi johtaa siihen, ett tukikohtaa ei hlytetkn. Simulaattoriavusteisen taistelukoulutuksen harjoituksen suunnittelu Simulaattorien avulla toteutettava harjoitus tai harjoituksen osa on suunniteltava aina erikseen sen erityisvaatimusten ja harjoituksen kokonaistavoitteiden mukaisesti. Simulaattoriharjoituksesta tai harjoituksen osasta, jossa kytetn simulaattoreita, on tavanomaiste harjoituksen suunnittelukohteiden lisksi suunniteltava erityisesti seuraavat kohdat: Ohjeistus ja motivointi Kyseess on hyvin monimutkainen toimintaymprist, jossa jatkuva valvonta on likipiten mahdotonta. Kaikkien on sitouduttava noudattamaan pelisntj. Simulaattoreiden taistelun aikana tuottamat kuvaukset on hyvksyttv. Harjoitukseen on varattava yksi henkil joka vastaa simulaattorien kyttkunnosta ja valmistautuu vlinerikkoihin Maaliosaston tai vastustajan ohjeistus ja rooli Vastustajan rooli voidaan mrt harjoituksen suunnitelmassa; koulutuksen painopiste on tllin harjoitusjoukon ohjautumisessa halutunlaiseen toimintaan ja loppuasetelma on etukteen ptetty. Mikli tarkoituksena on kouluttaa molempia osapuolia on molemmilla oltava toiminnan vapaus. Harjoitusjoukko ja sen vastustaja saavat tehd omien havaintojensa mukaan taisteluteknisi ratkaisuja, eik loppuasetelma ole ennalta mrtty, vaan riippuu taistelujen kulusta. Osapuolet on johdonmukaisesti varustettava samanlaisilla simulaattorijrjestelmill: esimerkiksi ilman simulaattoreita samassa harjoituksessa liikkuvat taistelijat vristvt kuvaa; taisteluun ei pid ottaa mukaan henkilit joilla ei ole simulaattoreita. Harjoitusmaasto Maasto valitaan siten ett se on suhteessa koulutustasoon ja haluttuun loppuasetelmaan sek simulaattoreiden rajoituksiin. Maaston valinnassa on ennakoitava harjoitusjoukon johtajien mahdollisesti tekemi ptelmi niin, ett normaaleita toimintaperiaatteita pystytn noudattamaan. Mikli paikallisten olosuhteiden tai muiden rajoituksien vuoksi joudutaan maaston valinnassa sek sen kytss poikkeuksellisiin ratkaisuihin, on mietittv erikseen tilanteen kuvaukset, joilla harjoitusjoukon toimintaa ohjataan Valmistelut Simulaattorikoulutuksen valmistelut vievt aikaa. Varusteiden jakaminen ja kyttkuntoonlaitto on suunniteltava hyvin ja pyrittv vakioimaan, jotta aika riitt taistelun harjoitteluun.

130 Aikataulu Simulaattorivlineiden kyttkunnon silyttmiseen on varattava riittv aika, kyseess on huoltoa vaativa vline joka ei normaalisti kuulu varustukseen kouluttajan rooli korostuu juuri simulaattoreiden kyttkunnon yllpidossa. Palautetilaisuuksille ja pohdinnalle on aina varattava riittv aika harjoituksen suunnittelussa; tarvittaessa on lyhennettv taisteluja tai supistettava muita toimintoja jotta tilanteiden ksittelyyn on riittvsti aikaa. Toimintav aihtoehdot oimintavaihtoehdot Johtava periaate on harjoitusjoukon vapausasteen lisntyminen simulaattoriavusteisissa taisteluharjoituksissa koulutuksen edetess; kun molemmat osapuolet pystyvt tekemn kehittyvn tilanteen perusteella ainakin taisteluteknisi ratkaisuja, ei toimintaa varten voida laatia vain yht ksikirjoitusta. Harjoitusjoukon motivaation ja oman ajattelun kehittymisen kannalta oleellista, ett kouluttaja pystyy mukauttamaan oman toimintansa johtajien itsenisesti tekemiin ratkaisuihin. Kouluttajan on ennen perusharjoitusta kytv lpi tilanteen mahdollinen kehittyminen sek siihen liittyvt vaihtoehtoiset toimintamahdollisuudet. Soveltavien harjoituksien palautetilaisuuksissa on ksiteltv mys vaihtoehtoiset toimintatavat. Arviointi ja palautteen antaminen Simulaattoriavusteisessa taistelukoulutuksessa on palautetta pystyttv hydyntmn suorituskyky arvioitaessa. Simulaattorijrjestelmn kerm tietoa voidaan erilaisin teknisin ratkaisuin tarkastella joko jo taistelun aikana tai sen jlkeen kerttyin ja analysoituna. Kouluttajan ei pid tukeutua pelkstn jrjestelmn numerotietoon, vaan hn itse asiassa vapautuu tarkastelemaan muita kohteita, kun kaikki tilanteenkuvaaminen ei ole hnen valppautensa varassa. Kouluttajan pit simulaattoriharjoituksissa keskitty havainnoimaan joukon asennetta, tilannetietoisuutta sek vaihtoehtoja johtajien ratkaisuille. Simulaattorien tuottama tieto tukee ja tydent kouluttajan avointa arviointia. Simulaattoriavusteisen taisteluharjoituksen palaute jakautuu seuraavasti: vlitn palaute taisteluvaiheen jlkeinen palaute (kenttpalaute) harjoituksen jlkeinen palaute johtajapalaute. Vlittmss palautteessa kouluttaja voi esimerkiksi tarkastella kuolleen taistelijan kanssa olisiko jokin yksityiskohtainen maastonkohta voinut pelastaa tmn. Hyvin toimivia taistelijoita on kannustettava, jottei heidnkn ainoaksi kokemuksekseen j simulaattorin

131 kautta saatava passiivinen palaute selviytymisest. Mys simulaattorien ilmentm tulen vaikutus on vlitnt palautetta. Taisteluvaiheen jlkeisess palautteessa (kenttpalaute) ksitelln vlittmsti tilanteen keskeydytty pkohdat taistelun kulusta, tehdyist ratkaisuista, tehtvn tyttmisest sek yleisist asioista. Palautetta on aina annettava seuraavista osa-alueista: tuli, liike ja johtaminen. Trkeimmt asiat on sidottava maastoon. Erityisen tehokasta on saattaa osapuolet keskustelemaan keskenn lyhyesti, jotta oman toiminnan vaikutuksesta saadaan vastustajankin nkemys suoraan, ei pelkstn kouluttajan vlittmn. Kenttpalautteessa on hydynnettv simulaattorijrjestelmn tuottamaa tietoa. Harjoituksen jlkeisell palautteella tarkoitetaan opetustilannetta, jossa koko harjoitusjoukolle kerrotaan kertyn tiedon ja muiden havaintojen perusteella lyhyesti taistelujen tosiasiallinen kulku sek trkeimmt kohteet, joissa on onnistuttu tai joissa oli viel kehitettv. Erikseen voidaan viel pit informatiivisempi johtajapalaute jossa osapuolien johtajat saatetaan tarkastelemaan taistelujen kulkua ja tilanteen kehittymist yksityiskohtaisemmin kuin yleisiss tilaisuuksissa. Harjoitusjoukon johtajien, kouluttajien ja erotuomarien tulee osallistua thn palautetilaisuuteen. Siin selvitetn esimerkiksi peitepiirroksin kokonaiskuva taisteluista sek johtajien tekemien ratkaisujen vaikutus tilanteen kehittymiseen. Tilaisuus tulisi jrjest ympristss jossa voidaan hydynt havainnollistavia animaatioita, kuvia ja videokuvaa taistelun eri vaiheista. Johtajapalautteessa ksitelln mys tarkemmin simulaattorijrjestelmn tuottamaa tietoa.

Simulaattoreilla harjoitellaan taistelua, ei simulaattoritaistelua.


Johtamisen simulointi Johtajat on aina sitoutettava harjoituksen suunnitteluvaiheessa oman taistelusuunnitelmansa prosessin kautta. Johtajille on annettava mahdollisuus vaikuttaa oman joukon toiminnan suunnitteluun. Mikli siihen sisltyy rajoituksia, ne on perusteineen selvitettv, jotta johtajat eivt joudu pelkstn toteuttamaan annettua mallia. Soveltavissa joukkokohtaisissa harjoituksissa on havainnollistamisen lisksi kiinnitettv huomiota johtamistoiminnan koulutukseen. Johtamistoiminnan simuloinnissa on otettava huomioon johtajien taistelun aikaiset toimenpiteet havainnoinnin, kskemisen ja yhteistoiminnan kannalta. Tilanteenkuvauksissa ja havainnollistamisessa on kokonaistoiminnan lisksi otettava huomioon erityisesti johtajille suunnatut kuvaukset ja toiminnot. Niden kuvausten tai tehosteiden tulee luoda tilanteita jotka aiheuttavat mahdollisimman luonnollisesti aina-

132 kin trkeimpi johtajan toimenpiteit. Sellaisia ovat esimerkiksi johtamispaikan siirrot ja alaisten luona kynnit. Johtajien toimintaa aktivoivaan ja ohjaavaan simulointiin voidaan joutua joskus liitt ylimrisi ni- valo tai savutehosteita joilla havainnollistetaan alaisten toimintaa. Muut simulaattorit Simulaattorien opetuskytn perusajatus on seuraava: kun joudutaan ensimmist kertaa kytnnn tilanteeseen, jossa on nopeasti ptettv miten toimia oikein, on oikeanlaisen toimintatavan valinta vaikeaa ja ensimmisell kerralla voidaan toimia virheellisesti. Simulaattorin avulla voidaan toimintoja harjoitella etukteen aitoa tilannetta varten. Simulaattoreita kytetn sotilaskoulutuksessa hyvin erilaisiin tarpeisiin. Erilaisia simulaattoreita ovat esimerkiksi lentosimulaattorit, tulenjohtosimulaattorit, ilmatorjuntaasesimulaattorit. Kouluttajan on aina tunnettava hyvin ala ja se miten juuri sill alalla opitaan. Kouluttajan on hallittava opetettavan asian osaamisvaatimukset ja tavoitteiden kytnnllinen merkitys voidakseen opettaa oikeaa toimintaa simulaattoreita kytten. Koulutuksen suunnittelussa on ensin arvioitava koulutettavien oppimistarpeet ennen tavoitteiden mrittely. Opetuksessa tulee pyrki mahdollisimman realistiseen tilanteeseen nousujohteisesti joko lismll simuloidun tilanteen realistisuutta tai ottamalla opetukseen vaiheittain mukaan todellisia vlineit tai ympristj. Koulutustilanteita jrjestettess lhdetn liikkeelle tyypillisist tilanteista joissa opitaan perustaitoja ja edetn sitten vhitellen soveltamista vaativiin erikoistilanteisiin. Parhaimmillaan simulaatio saa koulutettavat uppoutumaan aidosti tilanteeseen. Motivaation yllpito on alkuinnostuksen jlkeen haaste mys simulaattoreilla harjoiteltaessa. Opetusmateriaaliin ja tilanteiden suunnitteluun on sen takia kiinnitettv jatkuvasti huomiota. Koska simulaattorit eivt vastaa taistelukentn todellista ymprist tai ilmiit ja koska niist saadaan vain joitakin opittavana asian osa-alueita koskevaan palautetta, korostuu kouluttajan rooli oppimisen ohjaajana. Kouluttajan on jatkuvasti sidottava asiat kytnnn yhteyksiin ja kokonaisuuksiin erityisesti palautevaiheissa.

Palautevaiheissa on aina saatettava koulutettavat itse pohtimaan simuloidun ja todellisen tilanteen tai ympristn vlist eroa.

133

4.6.8

Taisteluampumakoulutus

Taisteluammuntojen suunnittelussa ja toteutuksessa on ennen kaikkea huomioitava voimassa olevat varomrykset ja palvelusturvallisuusmrykset. Tss ksitelln erit taisteluammunnoissa tapahtuvan kouluttamisen piirteit. Taisteluampumakoulutuksessa yhdistyvt aseksittely- ja ampumakoulutuksessa saavutetut valmiudet taistelukoulutuksen perustaitoihin. Taisteluammunnoilla saadaan tuotettua esimerkkitapauksia, joissa koulutettavat voivat soveltaa heille opetettuja taitoja. Samaten taisteluammunnoissa havainnollistuu simulaattorikoulutusta paremmin oman tulen teho. Suorituskykyisen joukon koulutuksen kannalta taisteluammuntojen jatkeena ovat sovelletut taisteluharjoitukset ja sotaharjoitukset, jotka muodostavat koulutuksen huipentuman. Taisteluammuntojen, taistelukoulutuksen, ennen kaikkea asiallisesti jrjestetyn kaksipuolisen simulaattoreilla tuettujen taisteluharjoitusten, tulisi tukea toisiaan. Taisteluampumataitoon kuuluu muun muassa seuraavia tekijit: taistelijan ja joukon vakiintuneet toimenpiteet erilaisissa tilanteissa maaston tarjoaman suojan hyvksikytt siten ett oma toiminta helpottuu ja vihollisen toiminta vaikeutuu aseiden taitava ksittely sek niiden tulen nopea ja tehokas kytt erilaisissa tilanteissa johtajiksi koulutettavien osalta oman joukkonsa taistelun johtaminen edell mainittuja tekijit hydynten. Taisteluampumataidon opettamisessa on trke harjoittaa yksiln mukautumiskyky taistelukentn vaihteleviin tilanteisiin, sek mahdollistaa ympristn muutosten ennakointi ja reagointi niihin. Oma-aloitteisuus ja aktiivisuus ovat taistelijan toimintakyvyn ja joukon suorituskyvyn oleellinen osa-alue, jota on pyrittv harjoittamaan taisteluampumakoulutuksessa. Taisteluammunnan erityispiir teit erityispiirteit Taisteluammunta on oppimisympristn yksipuolinen simulaatio; koulutettavien asevaikutus vaikuttaa viholliseen ja kouluttaja voi muuttaa vihollisen toimintaa rajoitetusti siten, ett syntyy vaikutelma vihollisen toiminnan muutoksista. Tilanteen vaikuttavuutta lisvt taistelukentn ilmiiden kuvaaminen sek koulutettavien elytyminen tilanteeseen. Vihollisen toiminta ja ilmiiden kuvaaminen vaikuttavat koulutettavien toimintaan vain heidn aikaisemmin oppimiensa tietojen ja taitojen kautta. Maalitoiminnan ja tilanteenkuvausten tarkoituksena on aiheuttaa muutoksia koulutettavien toiminnassa heidn oppimiaan taitoja soveltaen.

134 Havainnollistamisella taisteluammunnassa tarkoitetaan taistelukentn ilmiiden kuvaamista. Osa tilanteenkuvauksista ei anna kokonaisuudessaan oikeaa kuvaa taistelukentst (esimerkiksi tulenkuvauksesta puuttuu sirpalevaikutus), mutta ne ohjaavat joukon oikeaan toimintatapaan ja sen toteuttamiseen. Taistelukentn ilmiit havainnollistetaan palvelusturvallisuussyist voimakkuudeltaan heikoilla vlineill tai tysin korvaavilla esitystavoilla, joiden merkitys ilmoitetaan etukteen koulutettaville. Taistelukentll tarvittavien taitojen harjoittelu erityisesti korvaavan ilmin perusteella, toimintavarmuuden lismiseksi ei ole mahdollista, jos perustaidot eivt ole koulutetut rutiininomaiselle tasolle asti. Taisteluammunnassa vaadittavat suoritukset on tavoitteiden saavuttamiseksi koulutettava rutiinitasolle ennen ammuntaa; turvallinen ja tilanteenmukainen aseenksittelytaito on edellytys taisteluammunnoille. Opetusmenetelmt taisteluammunnassa Taisteluampumataidon opettamisessa itse taisteluammunnassa tulevat kyseeseen ainakin seuraavat opetusmenetelmt: harjoittava opetus sek kouluttajakeskeisen ett itseohjautuvana esittv ja kyselev opetus jolla sidotaan asiat aiemmin opittuun sek ammunnassa tehtviin ratkaisuihin. Harjoittamalla opetetaan suorituksesta ne osat jotka psntisesti voidaan mys toteuttaa kovin ampumatarvikkein. Vuorovaikutuksen lisminen opetustilanteissa aktivoi koulutettavia ja lis motivaatiota. Harjoitusjoukon tai ainakin sen johtajien suorittamaa maastontiedustelua ja taistelusuunnitelmien laatimista ohjataan kuten ryhmtyt. Koulutettavilta on taisteluammunnoissa aina vaadittava ja edellytettv elytymist tilanteeseen. Heidn on suhtauduttava kuvattuihin tilanteisiin ja ilmiihin mahdollisimman tilanteenmukaisesti siten ett todella harjoitellaan oikeita taitoja ja toimenpiteit eik pelkstn esiinnyt. Koulutettaville on kuitenkin rehellisesti kerrottava heidn toimintaansa vaikuttavat rajoitukset. Koulutettavat tietvt etukteen harjoittelun perusteella mm. ammunnan liikeradat ja aseksittelyn. Tllin he toimivat turvallisesti ja reagoivat tilanteenkuvauksiin halutulla tavalla. Koulutettaville ei saa taisteluammunnoissa uskotella, ett ne vastaisivat tarkalleen taistelussa esiintyvi tilanteita. Koulutuksen vaiheet taisteluammunnassa Koulutus taisteluammunnassa jakautuu: ammunnan valmistavaan koulutukseen kovapanosvaiheen aikaiseen koulutukseen palautevaiheeseen.

135 Joukon koulutustason pitisi vaikuttaa kaikkien vaiheiden sisltn. Koulutustason toteaminen on yksi valmistavan koulutuksen trkein tarkoitus. Erityisesti valmistava koulutus on periaatteiltaan tavanomaista aseksittely- ja taistelukoulutusta. Mys siin noudatetaan normaaleja arvioinnin ja palautteen periaatteita. assa koulutuksessa Valmistav almistavassa Kiinnitetn koulutettavien huomio varomryksiin ja palvelusturvallisuuteen, tuodaan esille oppimisympristn fyysiset osat sek sitoutetaan heidt koulutustapahtumaan kertomalla toiminnan tavoite sek perustelut. Todetaan koulutettavien taso ja opetetaan heille varomrysten sek palvelusturvallisuuden edellyttmt asiat. Voidaan syvent aseksittelyss ja taistelukoulutuksessa opetettuja taitoja joidenkin yksinkertaisten tehtvien avulla tai opettaa jo ammunnan aiheeseen erityisesti liittyvi asioita. Pyritn trkeimpien opetuskohteiden ehjn kokonaissuoritukseen. Kovapanosvaiheen aikainen kouluttajien toiminta on mukautettava varomrysten ja palvelusturvallisuusmrysten mukaiseksi. Kouluttaminen kovapanosvaiheessa voi sislt seuraavia tekijit: Kouluttaja puuttuu kovapanosvaiheen aikana vain joko yksityiskohtiin (esimerkiksi ampuma-asento tai suojautumisaste) tai aktiivisuuteen ja liiketilaan (esimerkiksi passiivisuuteen tai hitauteen) palvelusturvallisuutta vaarantaviin tekijihin puututaan kuitenkin aina ja heti. Kovapanosvaiheessa ei yleens tehd suorituksia uudestaan vaan koulutettava hydynt saamansa havainnot seuraavassa suorituksessaan. Posa tehtvist havainnoista merkitn yls tai painetaan mieleen ja ksitelln vasta palautetilaisuudessa. Joukon toimintaa on ohjattava johtajien kautta aina kun se on mahdollista. Palautev aihe taisteluammunnoissa alautevaihe Vlittmsti kovapanosvaiheen ptytty annetaan nopea kenttpalaute. Lyhyen tauon jlkeen ampuvan joukon kokoonnuttua pidetn varsinainen palautetilaisuus. Kenttpalaute on ainakin osin yksilllist tai pienryhmkohtaista, varsinaisessa palautetilaisuudessa ksitelln kokonaisuuksia. Taisteluammunnan palautevaiheen erityispiirteiden vuoksi kouluttajan on jsennettv palautteen sislt seuraavasti : Mikli ammunnassa on palvelusturvallisuuden vuoksi jouduttu suunnittelemaan joitakin yksityiskohtia taisteluteknisesti vrin, on ratkaisu ja siihen pakottaneet syyt selitettv koulutettaville jo etukteen. Ammunnan jlkeisess palautteessa on viel uudestaan selkesti eriteltv varotekniikka ja taistelutekniikka, jotta koulutettavat eivt yleistisi vri periaatteita.

136 Palautteessa voidaan hydynt kirjattuja osumatarkkuutta ja tuhoamistodennkisyyksi ilmentvi tunnuslukuja. Kouluttaja sitoo antamansa palautteen ammunnan opetustavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen ja ottaa palautetta mys harjoitusjoukolta. Palautetta on annettava ainakin seuraavista kokonaisuuksista: Tuli uli: osuvuus, tulen avaukset, tulen jakaminen, tulen keskittminen, aseen turvallinen ja tilanteenmukainen kytt. Perusteena ovat silmmriset havainnot. Liike Liike: etenemistapojen kytt, etenemismuotojen kytt, tuliaseman valinta, maaston ja suojan kytt. Perusteena ovat tllin yleiset periaatteet ja ammunnassa oletettu toiminta. Johtaminen Johtaminen: johtajien toiminta, kskyt, tehtvien antaminen, merkkien kytt. ulokset eli tuhoamis- ja osumaprosentit ja esimerkiksi pisteet taistelutekniikasta. Tulokset Mikli on suinkin mahdollista on palautteessa ksiteltv edell mainittuja kokonaisuuksia mys laajasti ja kytnnn esimer kkeihin sidottuna. P elkk esimerkkeihin Pelkk numer oiden toteaminen on v ain htratkaisu pikatilanteita v ar ten. P alautteen numeroiden vain var arten. Palautteen tulee aktivoida koulutettavat pohtimaan omaa toimintaansa sek sen perusteita.

Kuva 26.

Taisteluammunta on toimintaa ja ajattelua: ymmrtminen on oleellista.

137 Koska varsinainen palaute annetaan koossa olevalle joukolle, se on luonteeltaan kollektiivista. Erityisen hyvt yksilsuoritukset on mys mainittava : Jkri Multanen muodon eteen.... Palautetilaisuus on jrjestettv paikassa, josta nhdn toimintamaaston keskeisimmt kohteet. Harjoitusjoukolle on annettava lyhyesti mahdollisuus huoltaa itsen ennen palautetilaisuutta, jotta henkilkohtainen epmukavuus ja toimintakyvyn lasku eivt vaikuttaisi palautteen vastaanottoon. Harjoitusjoukon johtajille on oleellisen trke, ett johtamiseen liittyvist rajoitteista ja ratkaisuista kerrotaan kaikille yhteisesti. On mys pyrittv kaksipuoleiseen palautteeseen siten, ett koulutettavat saavat esitt omia nkemyksin koulutustapahtumasta. Mys kouluttaja saa perusteita kehitt harjoitusta ja voi perustella koulutettavien huomaamia epkohtia, mikli niihin ei ole voitu vaikuttaa. Taisteluammunnasta pystytn selkein menetelmin muodostamaan tilastollisesti esitettviss olevia tuloksia, joilla voidaan mitata osin joukon koulutustasoa. Pelkkiin osumien lukumrn pitytyvill tuloksilla ei kuitenkaan voida mitata joukon suorituskyvyn kaikkia osa-alueita. Taisteluammunnan perusteella suoritettava suorituskyvyn arviointi pit toteuttaa kokonaisvaltaisesti ja pikemminkin laadullisesti kuin mrllisesti. Arvioinnissa tulee hydynt sek jsennetty ett avointa arviointia.

4.6.9

Kskynanto-, suunnittelu- ja kehysharjoitukset

Kskynantoharjoitukset Kskynantoharjoituksissa voidaan harjoitella joko suullisen tai kirjallisen kskyn antamista sek oman joukon toiminnan suunnittelua. Kytettvt tilanteet ja niiden perusteet on suunniteltava nousujohteisesti siten, ett koulutettavat selvivt helpoissa tilanteissa ennen kuin heit edellytetn laatimaan kskyj ja suunnitelmia vaativissa tilanteissa. Kskynantoharjoituksien tavoitteena on harjoittaa koulutettavien loogista ajattelua, vuorovaikutustaitoja, esiintymiskyky ja suullista sek kirjallista ilmaisua. Kskynantoharjoituksessa tilanteet voidaan suunnitella hyvin suppeiksi ja sisllltn yksinkertaisiksi. Koulutettaville voidaan opetustavoitteen mukaan jopa antaa aivan ensimmisiss kskynantoharjoituksissa valmiiksi laadittu ksky, jonka he antavat alaisille. Kskynantoharjoituksessa arviointi voidaan toteuttaa eri tavoilla: Kouluttaja tai apukouluttaja esiintyy alaisena, joka ottaa ksky vastaan ja arvioi suorituksen. Koulutettavat toimivat toisilleen alaisina ja arvioivat suorituksen. Kouluttaja, apukouluttaja tai koulutettavat arvioivat suorituksen sivusta, eivtk varsinaisesti kuulu tilanteeseen.

138 Lisksi voidaan kytt edell mainittujen arviointitapojen yhdistelmi. Oleellista on, ett opetustilanteeseen osallistuvat tietvt oman roolinsa ja arviointiperusteet tai -kohteet, joita tilanteessa on tarkoitus hydynt. Kskynantoharjoituksissa tulee huomioida kaikki koulutusryhmt. Mys alaisten tulee oppia harjoituksessa vuorovaikutustilanteista ja saada palautetta osuudestaan. Kskynantoharjoituksessa opittavien taitojen nousujohteisuus on otettava huomioon opetusmateriaalissa, opetussislliss, opetustavoitteissa ja arvioinnissa. Nousujohteisuus voi toteutua esimerkiksi siten, ett aivan ensimmisiss harjoituksissa keskitytn kielenkyttn, ilmaisuun ja jrjestelmllisyyteen, sen jlkeen siirrytn harjoittamaan syvllisempi vuorovaikutustaitoja esimerkiksi nenpainoja ja havainnollistamista. Koulutuksen edetess suunnittelu- ja kskynantoharjoitukset yhdistyvt. Kskynantoharjoitus voidaan toteuttaa millaisessa koulutustilassa tahansa. Ulkona pidettviss harjoituksissa on kuitenkin huomioitava, ett harjoituksessa ollaan usein pitkn paikallaan. Kylmll sll on tarvittaessa jrjestettv vaikkapa taukoliikuntaa. Kskynantoharjoituksessa ei juurikaan tarvita havainnollistamis- tai koulutusvlineit. Joissakin tilanteissa on, erityisesti mikli osa kskyst liittyy tietynlaiseen maastoon tai vaikkapa ajoneuvoon tai vlineeseen, noudatettava normaaleja vlinekoulutuksen ja taisteluharjoituksen suunnitteluperiaatteita. Mahdollisia vlineit ovat karttapiirrokset, havaintotaulut ja maastolaatikot. Hyvss kskynantoharjoituksessa annetaan tarkasti mietittyj peruskskyj sek paljon pikatilanteisiin liittyvi kskyj. Ne perustuvat kouluttajan yksityiskohtaiseen tilannekuvaukseen tai jopa maaliosaston toimintaan. Suunnitteluharjoitus Suunnitteluharjoituksen tavoitteena on opettaa: omien joukkojen oikeaa kytt suunnitteluprosesseja suunnitteluprosessin osa-alueita, esimerkiksi kirjallista ilmaisua. Suunnitteluharjoitus voi jakaantua esimerkiksi seuraaviin vaiheisiin: valmistava vaihe, jossa koulutettaville annetaan suunnitelman perusteet suunnitteluvaihe, jossa koulutettavat laativat omat suunnitelmansa; tm voi sislt vlitarkasteluvaiheita tarkasteluvaihe, jossa koulutettavien suunnitelmat esitelln ja arvioidaan. Mikli opetustavoite niin vaatii, laadittuja suunnitelmia voidaan kehitt palautteen ja tarkastelussa ilmenneiden kehittmiskohteiden pohjalta. Suunnitelmien kehittmist voidaan jatkaa antamalla lisperusteita. Suunnitteluharjoituksen eri vaiheisiin voidaan

139 liitt kskynantoharjoituksia. Tarkasteluvaihe voidaan toteuttaa maastossa. Mys suunnitteluvaihe voi sislt maastontiedustelun. Oleellista on ett koulutettavat saavat laatimistaan suunnitelmista palautteen. Siit ilmenee, ett heidn tytn arvostetaan. Tilanteen laajuus ja kesto voivat kskynanto- ja suunnitteluharjoituksissa vaihdella suuresti, siten ett : Tilanteen mukaisissa kskynanto- ja suunnitteluharjoituksissa harjoitetaan lyhyit vlittmn taistelutekniseen johtamiseen liittyvi kskyj nopeasti vaihtuvien tilanteiden pohjalta. Toisaalta voidaan mys laatia pitki kirjallisia kskyj ja suunnitelmia jotka koskevat useiden vuorokausien toimintaa. Kskynanto- ja suunnitteluharjoituksilla tuetaan taistelukoulutuksen ja jopa taisteluampumakoulutuksen harjoituksia. Johtajiksi koulutettavat sitoutetaan harjoitusten suunnitteluun ja valmisteluun. Ainakin osia harjoituksista kydn etukteen lpi johtajien kanssa kskynanto- ja suunnitteluharjoituksen tapaan. Kskynanto- ja suunnitteluharjoitusten tilanteet ja niin sanotut malliratkaisut on ksiteltv siten ett yksittiset esimerkit eivt muodostu koulutettavien toimintaa rajoittaviksi pakkomalleiksi. Tarkoituksena on opettaa soveltamaan opittuja tietoja ja taitoja. Nin luodaan ajattelulle ja johtamistoiminnalle yhteninen perusta. Sek kskynanto ett suunnitteluharjoituksiin on helppo rakentaa tilanteita, joissa toistetaan kskynantorunkojen mukaisia pitki kskyj. Vaikeampaa on sen sijaan antaa perusteita ja tilanteita, joihin muodostettaisiin tilanteen mukaisia, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa annettuja, maastoon tai muuhun toimintaympristn sidottuja kskyj. Kehysharjoitus Kehysharjoitus on raskaiden aseiden tulenkytn harjoitteluun ja psntisesti viestivlinein johdettavien joukkojen harjoittamiseen liittyv harjoitustyyppi. Sen pmr on asejrjestelm ksittelevien tai viestivlineit kyttvien henkiliden totuttaminen tsmlliseen ja nopeaan ammunnan hallintaan sek mrmuotoiseen ja jrjestelmlliseen viestitoimintaan. Kehysharjoituksessa voidaan harjoittaa vain komento-osia ja varsinaista asetta tai viestivlinett ksittelev henkilst yhdess tai erikseen. Viestijrjestelmn ja -vlineiden kytn harjoittelu liittyy aina kehysharjoitukseen. Kehysharjoitus voidaan toteuttaa monenlaisissa ympristiss riippuen harjoituksen tavoitteista ja lhttasosta. Komentohenkilstlle tarkoitettuja perusharjoituksia voidaan toteuttaa luokkatiloissa tai muutoin sistiloissa. Toimintaympristn todenmukaisuutta on listtv koulutuksen edetess.

140 Kehysharjoituksella voidaan harjoittaa mys mill tahansa viestivlineill tai ilman viestivlineit tapahtuvaa mrmuotoisia ilmoituksia, kskyj ja vastauksia sisltv prosessia. Ensimmisiss harjoituksissa voidaan keskitty enemmnkin kytettvien ilmaisujen ja kaluston kytn opetteluun. Koulutettavien osaamisen kehittyess voidaan harjoituksissa toteuttaa mys pienimuotoisia tilanteenmukaisia harjoituksia. Niihin voidaan yhdist suppeita suunnittelu- ja kskynantoharjoitusten piirteit. Kehysharjoituksen periaatteita voidaan kytt mys sellaisten tilanteiden tai tehtvien osittaisessa harjoittelussa, joita ei muutoin voitaisi harjoitella. Tllaisia suorituksia ovat esimerkiksi onnettomuustilanteiden harjoittelu tai taisteluammuntojen harjoitusvaiheet.

Tilanne ja tehtv ovat trkein ohjauksen vline kskynanto-, suunnittelu- ja kehysharjoituksissa.


Kskynanto-, suunnittelu- ja kehysharjoitusten erityispiirteit Suunniteltavat kohteet vaihtelevat suuresti harjoituksen aiheen mukaan. Yleisesti voidaan noudattaa muiden harjoitusten suunnitteluun annettuja ohjeita. Johtajia koulutettaessa tulee kuitenkin kiinnitt huomiota seuraaviin kohteisiin: Opetustavoite Harjoitukset voivat kohdistua johonkin tiettyyn osa-alueeseen yh uudestaan. Joissakin tapauksissa voidaan jtt kertomatta mit sisllllist kohdetta sill kertaa aiotaan korostaa esimerkiksi poikkeustapauksien harjoittelun avulla. Kehysharjoituksissa on aina selitettv opetustavoitteiden merkitys ja liittyminen kokonaisuuksiin, jotta koulutuksesta ei jisi muodollista vaikutelmaa. Opetustavoitteet on aina esitettv suhteessa muuhun koulutukseen siten, ett koulutettaville ei j epselvyytt niiden merkityksest. Arviointi ja palautteenanto Kehysharjoituksia voidaan arvioida hyvin mrmuotoisesti; nopeuden lisntyminen on trke tarkkailukohde. Itseninen toiminta ja suoritusvarmuus ovat jopa nopeutta trkempi arviointikohteita. Suunnitteluharjoituksissa ratkaisuja ei ole syyt jakaa oikeisiin ja vriin, vaan heikoimmastakin on syyt lyt jotain oikeansuuntaista. Kouluttajan on korostettava annettujen ratkaisujen esimerkinomaisuutta, jotta koulutettavat eivt jatkossa vain kopioisi annettua esimerkki. Suullisen ja kirjallisen ilmaisun yksityiskohtainen ksittely on yleens hyvin henkilkohtainen asia joten sit koskeva palaute kskynantoharjoituksissa on annettava yleens kahden kesken jotta vltyttisiin tahattomaltakin nyryyttmiselt ja koulutettavien katkeroitumiselta.

141 Kun yhdistetn suunnitteluharjoitus simulaattorein toteutettavaan taistelukoulutukseen tai muiden simulaattorien kyttn voidaan simuloimalla ohjata toimintaa ja antaa suunnitelmien toimivuudesta erittin havainnollista palautetta. Paikka Harjoituksen maaston valinnassa on noudatettava posin samoja periaatteita kuten taistelukoulutuksen harjoituksissa painottaen seuraavia kohtia: Maasto on koulutuksen edetess pyrittv valitsemaan siten, ett toimintaedellytykset ja valinnan vapaus ainakin osin silyvt. Mikli maastoa ei voida valita tarkoituksenmukaiseksi tai alueen kyttn liittyy toiminnallisia rajoituksia, on asia selitettv erikseen koulutettaville. Joissakin olosuhteissa voi koulutusosaston paikka olla vhemmn tilanteenmukainen, jos on jrkev, ett koulutettavat nkevt maaston kokonaisuutena joltakin korkealta paikalta. Opetusmenetelmt Opetusmenetelmiksi soveltuvat erityisesti esittv opetus, ryhmtyskentely, itseopiskelu, kirjallinen ja suullinen raportointi sek elytymismenetelmt ja case-harjoittelu. Ryhmtai parityskentely voi auttaa koulutettavia opetuksen alkuvaiheessa psemn paremmin alkuun.

Kuva 27.

Suunnittelun tulee perustua todellisuuteen: nuolen krki etenee taistelukentll.

142

5 FYYSISEN KOULUTUKSEN HARJOITUKSET


Sodankynnin teknistyminen ei ole vhentnyt taistelijalta edellytettvi fyysisi vaatimuksia. Viimeaikaiset sodat ja tutkimustulokset osoittavat, ett sotilaalta edellytetn edelleen jokaisella johtamis- ja suoritustasolla hyv fyysist suorituskyky. Sotilaskoulutuksen fyysisen koulutuksen tavoite on kehitt koulutettavien fyysinen suorituskyky mahdollisimman hyvksi. Tavoitteen saavuttamiseksi jokaisen sotilaskouluttajan on tiedettv rasituksen ja levon rytmittmisen, ravinnon ja lihashuollon sek liikunnan tasoryhmien merkitys. Tss luvussa ksitelln fyysisen koulutuksen ja erityisesti liikuntakoulutuksen erityispiirteit. Varusmiesten fyysinen koulutus toteutetaan pysyvisasiakirjan Varusmiesten fyysinen koulutus ja liikuntakoulutuksen ksikirjojen mukaisesti. Yksityiskohtaiset ohjeet eri lajien harjoittamisesta ovat liikuntakoulutuksen ksikirjoissa, jotka on jaettu kaikkiin koulutusyksikihin. Ksikirjat ovat luettavissa mys puolustusvoimien internetsivuilla. Ksikirjoista lytyvt ohjeet muun muassa seuraavista asiakokonaisuuksista: fyysisen harjoittamisen perusteet, liikuntaharjoitusten johtaminen ja taidon opettaminen, lihashuolto-, lihaskunto-, hiihto-, uinti-, hengenpelastus-, palloilu-, yleisurheilu-, juoksu-, itsepuolustus-, kamppailu-, suunnistus-, ja marssikoulutus sek kuntotestit.

5.1

TAISTELIJAN FYYSISEN SUORITUSKYKY

Fyysinen suorituskyky on sotilaan toimintakyvyn yksi osa-alue. Se on kyky tehd kuntoa ja taitoa vaativaa lihastyt. Fyysinen kunto koostuu fyysisen suorituskyvyn eri osaalueista. Ne ovat kestvyys, voima ja nopeus. Fyysinen kunto muodostaa yhdess motoristen taitojen kanssa fyysisen suorituskyvyn, joka on kiintess yhteydess psyykkiseen toimintakykyyn ja motivaatioon. Tutkimusten mukaan nykyaikainen taistelukentt edellytt taistelijalta hyv hapenottokyky sek monipuolisia voimaominaisuuksia. Kaikkien taistelijoiksi koulutettavien hapenottokyky ja lihasvoimaa on sen takia kehitettv koulutuksen aikana mahdollisimman hyvksi. Hapenottokyvyll tarkoitetaan hengitys- ja verenkiertoelimistn kyky kuljettaa ja toimivien lihasten kyky kytt happea energian tuotantoon rasituksessa. Maksimaalinen hapenottokyky kuvaa henkiln aerobista kuntoa. Mit paremmassa kunnossa henkil on, sit korkeampi hnen maksimaalinen hapenottokykyns on. Erittin hyvn maksimaalisen hapenottokyvyn rajana voidaan pit yli 70 ml/kg/min arvoja.

143 Viimeisempien sotien ja tutkimustulosten mukaan taistelukentll edellytetn taulukon 4 mukaista maksimaalista hapenottokyky:
- erikoisjoukot - liikkuva taistelu - tukevat joukot 55-60 ml/kg/min 50-55 ml/kg/min 45-50 ml/kg/min 12 minuutin juoksutesti yli 3000m 12 minuutin juoksutesti yli 2800m 12 minuutin juoksutesti yli 2600m.

Taulukko 4. Maksimaalinen hapenottokyky.

Taistelijan lihaskuntoindeksin tulee lisksi olla vhintn tasolla hyv. Varusmiesten lihaskuntoindeksi muodostuu istumaannousun, etunojapunnerruksen, ksinkohonnan, selklihasliikkeen ja vauhdittoman pituushypyn tuloksista. Liikunta vahvistaa sydnt sek muuta verenkierto- ja hengityselimist ja ehkisee nin muun muassa sepelvaltimotautia. Se laskee verenpainetta, kohottaa hyvn kolesterolin mr ja lievitt stressi. Erityisesti kestvyyslajit aiheuttavat edell kuvattuja muutoksia. Voima- ja nopeusharjoittelun avulla listn vastaavasti kehon lihasten toimintakyky, kimmoisuutta ja kehon hallintaa. Samalla ehkistn monien in mukanaan tuomien vaivojen ja vammojen syntymist. Liikunnan harrastaminen hidastaa elimistn vanhenemiseen liittyv suoritus- ja toimintakyvyn laskua sek edist mys henkist hyvinvointia. Liikunta edist kaiken kaikkiaan hyvinvointia ja jaksamista. Snnllinen liikunta aikaansaa kansanterveystyn ja tykyvyn yllpidon osana mys huomattavia kansantaloudellisia sstj. Sotilaskoulutuksen alussa liikuntakoulutuksen tarkoituksena on, ett koulutettavat ymmrtvt hyvn fyysisen suorituskyvyn merkityksen muulle sotilaskoulutukselle ja kestvyyden sek lihaskunnon merkityksen taistelussa. Kouluttajien on tunnettava taisteluun liittyvt fyysiset perussuoritukset ja viimeisimpien tutkimusten mukaiset fyysisen suorituskyvyn vaatimukset eri tasoille koulutettaville taistelijoille. Fyysisten ominaisuuksien kehittmiseen thtv harjoittelu on trkeint taistelijan fyysisen suorituskyvyn kehittmisen kannalta. Koulutuksessa on kuitenkin muistettava, ett taitokeskeinen koulutus on usein motivoivampaa kuin ominaisuuspainoitteinen harjoittelu. Taidonkin opettaminen mahdollistaa silti kunto-ominaisuuksien kehittmisen lhes huomaamatta, kun koulutettavien huomio keskittyy uuden oppimiseen. Kestvyysominaisuuksien kehittminen on taistelijan fyysisen suorituskyvyn kannalta voimaharjoittelun kanssa keskeisint. Oheisessa pyramidissa esitetn kestvyyden eri osa-alueiden keskiniset suhteet esimerkein ja prosenttimrin, kuinka paljon kutakin osa-aluetta tulisi suunnitelmallisesti harjoitella.

144

Syke max; 220-ik tai n. 190

Esim. 12 min juoksutesti Rynnkinti


Syke n. 170

Esim. pallopelit, 20-40min kestvt juoksuharjoitukset Hykkystaistelu


Syke n. 150

Esim. marssit, pitkkestoise juoksu-, kvely-, pyrily- ja hiihtoharjoitukset Puolustustaistelu

Syke n. 120

Kuvio 6.

Kestvyysharjoittelu.

Kevyet harjoitukset kehittvt peruskestvyytt (PK). Syketaso on tllin 120150 lynti minuutissa ja eteneminen tapahtuu keskusteluvauhdilla. Hyv perussnt on, ett pit pysty puhumaan (PPP). Peruskestvyys on sotilaan trkein kestvyysominaisuus. Sotilaalle trkeiden kestvyysominaisuuksien kehittmiseksi on vlttmtnt tehd vlill pitki suorituksia hitaalla nopeudella. Nill harjoituksilla edistetn rasvojen kytt energianlhteen, mink lisksi ne kehittvt lihasten hiusverisuonistoa. Harjoitusten tulisi kest noin 30240 minuuttia. Ne soveltuvat mys palauttaviksi harjoituksiksi etenkin peruskoulutuskauden alussa. On trke, ett nit harjoituksia ei tehd liian korkealla sykkeell. Syke voidaan helposti mitata pyshtymll hetkeksi ja laskemalla syke kuuden sekunnin ajalta painamalla kevyesti etu- ja keskisormella leuan alla olevaa kaulavaltimoa. Mitattu sykkeen mr kerrotaan kymmenell, jolloin saadaan sykkeen mr minuutissa. Optimitilanteessa kynnysarvot on mritetty fyysisen suorituskyvyn testauksella henkilkohtaisesti. Ellei nin ole, voidaan harjoittelu aloittaa pyramidin osoittamilla sykealueilla. Keskikovat harjoitukset ovat niin sanottuja kehittvi kestvyysharjoituksia. Niiden avulla parannetaan vauhtikestvyytt (VK) eli kyky liikkua pitkn aikaa suurella teholla. Tllaisessa harjoituksessa syketaso on 150170 lynti minuutissa ja liikkuminen aiheuttaa jo merkittv hengstymist. Vauhtikestvyysharjoitukset kestvt noin 2060 minuuttia.

145 Tehollisesti kovat harjoitukset, joissa syketaso on 170190 lynti minuutissa, kehittvt maksimaalista kestvyytt (MK). Maksimikestvyysharjoitukset kestvt noin 530 minuuttia. Tllainen harjoitus aikaansaa voimakasta hengstymist ja uupumusta. Tarkempaa tietoa eri fyysisten ominaisuuksien harjoittamisesta lytyy muun muassa liikuntakoulutuksen ksikirjoista.

5.2

FYYSINEN KOULUTUS

Puolustusvoimien fyysisen koulutuksen pmr on kouluttaa taistelu-, marssi-, liikunta- ja muulla fyysisesti harjaannuttavalla koulutuksella sijoituskelpoisia sotilaita sodanajanjoukkoihin. Sotilaiden fyysinen suorituskyky on saatava sellaiselle tasolle, ett he kykenevt joukkonsa mukana reserviin siirrettess tyttmn menestyksellisesti oman puolustushaaransa, aselajinsa ja koulutushaaransa mukaiset taistelutehtvt vhintn kahden viikon ajan jatkuvassa taistelukosketuksessa ja kyttmn kaikki voimavaransa yhtmittaisesti 34vuorokautta kestvn vaativaan ratkaisutaisteluun. Fyysisen koulutuksen osa-alueet ovat taistelu- ja marssikoulutus, liikuntakoulutus sek muu fyysisesti kuormittava koulutus. Koulutuksen pasiallinen fyysinen kuormitus muodostuu taistelu- ja marssikoulutuksesta. Monipuolinen liikuntakoulutus toimii fyysisen kuormituksen stelijn ja liikuntataitojen opettajana. Etenkin pallo- ja joukkuepelien avulla edistetn mys koulutettavien sopeutumista varusmiespalveluksen sosiaaliseen toimintaympristn. Fyysinen koulutus ei saa olla oma irrallinen kokonaisuutensa, vaan sen on liityttv kiintesti ja nousujohtoisesti koulutettavien muuhun koulutukseen sek koulutuksen kokonaistavoitteisiin. Knten ajatellen fyysisen koulutuksen periaatteita tulee hydynt kaikessa muussakin koulutuksessa. Esimerkiksi taisteluharjoituksessa on jrjestettv riittv neste- sek ravintohuolto. Rasittavan hykkysvaiheen jlkeen on varattava aikaa lihashuollolle sek mahdollisuuksien mukaan levolle.

5.3

LIIKUNTAKOULUTUS

Liikuntakoulutuksen pmr on pysyvn liikuntaharrastuksen edistminen. Puolustusvoimien liikuntakoulutus on tietojen ja taitojen opettamista, asennekasvatusta sek fyysisten ominaisuuksien kehittmist ja yllpitoa. Samalla vaikutetaan mynteisesti nuorison terveyskunnon ja fyysisen kunnon kehittymiseen. Liikuntakoulutuksesta on siksi tehtv niin mielenkiintoista, ett se innostaa asevelvollisia hoitamaan fyysist kuntoaan reservisskin. Varusmiesajan mynteisill liikuntakokemuksilla ja asenteilla on suuri merkitys sek liikuntaharrastuksen sytyttjn ett vakiinnuttajana. Mynteinen asenne-

146 kasvatus aloitetaan heti peruskoulutuksen aikana. Ensimmisten liikuntaharjoitusten aiheuttamat kokemukset vaikuttavat koko palvelusajan liikunta-asenteisiin. Liikuntakoulutus on fyysisen koulutuksen perusta. Se tukee ensisijaisesti fyysisen koulutuksen ja joukkotuotannon pmrien sek tavoitteiden saavuttamista. Liikuntakoulutuksella luodaan edellytyksi muulle sotilaskoulutukselle saattamalla varusmiehet peruskoulutuskaudella kelpoisiksi vastaanottamaan erikois- ja joukkokoulutuskauden vaativa sotilaskoulutus sek yllpitmll fyysist suorituskyky ja palvelusmotivaatiota. Liikuntakoulutuksen harjoituksilla kyetn mys parhaiten stelemn palveluksen kokonaiskuormitusta. Liikuntakoulutuksessa korostuu sisisen motivaation vahvistaminen. Tehokaskaan koulutus ei ole pitkll thtimell tuloksellista, jos liikunnan harrastus ei jossain muodossa jatku reserviin siirtymisen jlkeen. Varusmiesaikaiset mynteiset liikuntakokemukset ja elmykset kannustavat reserviss omaehtoiseen liikuntaan, mik auttaa kertausharjoitusten tehokasta jrjestmist, puolustusvalmiutta ja kansanterveytt. Koulutuksessa on korostettava liikkumisen snnllisyyden merkityst kunnon kehittmisess. Kuntoa kehittvn liikunnan rajana pidetn 3060 minuuttia kerrallaan 35 kertaa viikossa suoritettua hikoilua ja hengstymist aiheuttavaa harjoittelua.

5.4

LIIKUNTAKOULUTTAJA
Omaksu liikunnallinen elmntapa.

Jokaisen sotilaskouluttajan on kyettv opettamaan omalle joukolleen fyysiseen koulutukseen sisltyvt asiat. Koulutuksen onnistuminen riippuu suurimmaksi osaksi siit, kuinka hyvin kouluttaja suunnittelee yksittiset harjoitukset. Toinen onnistumisen edellytys on, ett hn on itse valmistautunut harjoitukseen yht huolellisesti kuin mihin tahansa muuhunkin koulutustapahtumaan.

Kuva 28A ja 28B. Nink? Vai nin?

147

Kouluttaja!
Sin olet koulutettavillesi hyvn taistelijan ja kunnostaan huolta pitvn sotilaan malli. Sin saavutat omalla esimerkillsi parhaiten koulutettaviesi luottamuksen ja arvostuksen, liikut siis joukkosi mukana ja olet samassa varustuksessa. Sinulta vaaditaan laaja-alaista ja monipuolista nkemyst fyysisest harjoittamisesta ja liikunnasta. Sinulla on mahdollisuus kehitt koulutettaviesi liikunnallisia valmiuksia ja innostaa heit tulevaisuudessa tapahtuvaan liikkumiseen; kannusta, l lannista! Yllpid tarkoituksen mukaista kuria ja jrjestyst. Ole johdonmukainen ja puolueeton. Sntjen seuraaminen ja noudattaminen vaatii sinulta samanaikaisesti ystvllist jmkkyytt sek ymmrtmist. Tee pelisnnt koulutettaville ajoissa riittvn selviksi. Ilmaise selvsti, mit heilt haluat ja odotat. Opeta vastuuntuntoa kovan kurin sijasta ja l kyt liikuntaa koskaan rankaisukeinona. Valmistaudu harjoituksiin huolellisesti ja kertaa aina ennen fyysisen koulutuksen harjoitusta yksityiskohdat liikuntakoulutuksen ksikirjoista tai muusta alan kirjallisuudesta. Hydynn koulutettavien joukossa olevien lajin harrastajien ammattitaito varsinkin tekniikkalajeissa. Muista, ett: Sotilaalta vaaditaan taistelukentll monipuolista fyysist suorituskyky ja erilaisia motorisia taitoja aselajista ja tehtvst riippuen. Hyvin johdetut liikuntaharjoitukset edistvt sotilaan selviytymist taistelukentll ja mahdollistavat taistelutehtvn tyttmisen. Hyvin johdetut liikuntaharjoitukset yllpitvt muun koulutuksen edellyttm palveluskelpoisuutta ja stelevt viikon fyysist kokonaiskuormitusta. Koulutettavien liikunnalliset valmiudet ja fyysinen suorituskyky vaihtelevat runsaasti heidn aiempien liikuntatottumustensa ja ruumiinrakenteensa takia. Oikein markkinoidut kilpailut ja kisailut kiinnostavat nuoria henkilit. Sijoita liikuntaharjoituksiin pieni leikkimielisi kilpailuja. Varo kuitenkin asettamasta koulutettavia kilpailujen avulla jatkuvasti paremmuusjrjestykseen. Heikommille siit muodostuu pian motivaatiota heikentv huonommuusjrjestys.

5.5

FYYSISEN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISEN PERIAATTEITA

Koulutuksen suunnittelu Fyysisen koulutuksen ensisijainen tavoite on sotilaskoulutuksen alussa rakentaa koulutettaville hyv peruskunto, jonka avulla he silyvt koulutuskelpoisena koko palveluksensa ajan. Fyysisen koulutuksen painopiste on kestvyyden ja lihaskunnon

148 kehittmisess sek perusliikuntataitojen oppimisessa. Fyysisen suorituskyvyn kehittmisess on trke painottaa erityisesti lihaskunnon ja voimaominaisuuksien harjoittamista. Hyvll lihaskunnolla on ratkaiseva merkitys vammautumisen ennaltaehkisyss. Koulutettaville on korostettava alusta alkaen liikunnan mynteisi terveysvaikutuksia. Fyysisen koulutuksen nousujohteisuudella taataan, ett koulutuksen fyysinen kuormitus on korkeimmillaan vasta palveluksen loppupuolella. Tm edellytt, ett perusyksikiss laaditaan fyysisen koulutuksen kokonaissuunnitelma. Perusyksikn pllikk ja liikunnan krkiosaaja laativat kokonaissuunnitelman. Harjoitusten aiheet ja tavoitteet suunnitellaan viikko-ohjelmiin. Samalla seurataan fyysisen kokonaiskuormituksen toteutumista. Suunnitelmaa on kyettv kokonaiskuormituksen seurannan tuloksena muuttamaan kokonaisrasituksen stelemiseksi. Koulutettavien fyysinen kunto kohoaa hyvin toteutetun fyysisen koulutuksen tuloksena suurimmalla osalla koulutettavia, mikli kouluttajat ymmrtvt kokonaisrasituksen stelyn merkityksen. Rasittavia harjoituksia on helppoa jrjest, mutta vaatii taitoa st fyysinen rasitus ja palautuminen siten, ett ne kehittvt fyysist suorituskyky.

Kuormita fyysisesti mutta muista levon merkitys; vsynyt keho ei ota vastaa fyysist eik taidollista opetusta.
Fyysinen koulutus toteutetaan siten, ett fyysinen kuormitus sek sit seuraava palautuminen ovat optimaalisella tasolla. Silloin ne kohottavat fyysist suorituskyky. Nin luodaan edellytykset kest lisntyv palvelusrasitus. Elimistn palautumista edistetn tehokkaasti neste- ja ravintotasapainon yllpitmisell, runsaalla lihashuollolla ja riittvll levolla. Esimerkiksi veden nauttiminen on opetettava koulutettaville siten, ett se liittyy kaikkeen fyysiseen rasitukseen. Juomapullo pit olla aina mukana. Elimist voi kuluttaa lmpimiss olosuhteissa ja kovassa fyysisess rasituksessa jopa 1,52litraa nestett tunnissa. Rasituksessa on juotava noin litra tunnissa. On muistettava, ett jo 2 5 prosentin nestehukka laskee ihmisen suorituskyky 25 prosenttia. Mys riittmtn lepo aiheuttaa elimistn ylirasitustilan, jolloin fyysinen suorituskyky laskee.

149

Kuva 29.

Taistelutauko.

Peruskoulutuksessa opetetaan rasitusvammojen syntyyn vaikuttavat keskeiset tekijt ja vammojen ennaltaehkisy snnllisell lihashuollolla. Rasitusvammojen ennaltaehkisyss on trke, ett turhaa juoksuttamista ja juoksemista vltetn erityisesti kovalla alustalla. Esimerkiksi kasarmin kovalla lattialla tai kestopllystetiell juoksuttaminen aiheuttaa osalle koulutettavista rasitusvammoja. Varsinkin liikkumaan tottumattomilla kestvyyden kehittminen kvelyn, sauvakvelyn ja jalkamarssien avulla on turvallisempaa kuin juoksemalla. Sotilaskoulutuksen alussa on huomioitava, ett ympristn vaihdos aiheuttaa useimmilla fyysist ja psyykkist kuormitusta. Palveluksen fyysinen kuormittavuus muodostuu palveluksen edetess ensisijaisesti taistelu- ja siihen liittyvst marssikoulutuksesta. Liikuntakoulutuksella sdelln piv- ja viikko-ohjelmia siten, ett palveluksen kuormittavuus lisntyy sopivan nousujohteisena. Lihashuolto ja palauttavat harjoitteet ovat tss vaiheessa erityisen trkeit. Marssikoulutuksen alussa keskitytn niiden tietojen ja taitojen kouluttamiseen, jotka liittyvt koulutettavien peruskunnon luomiseen ja fyysisen suorituskyvyn yllpitmiseen. Kantamusten kanssa toteutettavat kovatehoiset marssit jrjestetn vasta koulutuksen loppupuolella. Koulutuksessa korostetaan marssikuntoisuuden yllpitmiseen liittyv taitojen opetusta, esimerkiksi sit, miten marsseilla ehkistn rakkojen syntymist.

150 Liikuntakoulutusta voidaan sijoittaa viikko-ohjelmiin alku- ja loppuverryttelyin, erillisin liikuntaharjoituksina, oheis- ja taukoliikuntana sek aamureippailuina. Rasittavia liikuntaharjoituksia ei tule jrjest ennen kuin 1,52 tuntia ruokailun jlkeen. Aamuliikunnan tarkoitus on elimistn palautumisen edistminen sek elimistn herttminen pivn koulutukseen. Aamuliikuntaa ei ole tarpeen jrjest pivittin, eik se saa aiheuttaa hertyksen aikaistamista kello kuutta aiemmaksi.

Kuva 30.

Liikunta tuottaa mielihyv.

Liikunnan ers tavoite on mys mielihyvn ja mynteisten kokemusten tuottaminen koulutettaville. Siksi on trke, ett liikuntakoulutuksen monipuolisuuteen, laatuun, sisltn ja toteutukseen panostetaan parhaalla mahdollisella tavalla heti ensimmisist harjoituksista alkaen. Liikuntakoulutukseen sisltyvt liikuntamuodot kehittvt mys taistelijan taitoja joko suoraan tai oppimisen siirtovaikutuksen kautta. Liikuntakoulutuksessa korostetaan taidollista opetusta mys motivaatiotekijn. Liikuntakoulutusta kytetn lisksi palauttamaan elimist rasittavan fyysisen kuormituksen jlkeen lepotasolle. Tm on vlttmtnt, jotta muu fyysinen rasitus saadaan hydynnetty optimaalisesti ja elimist valmistetaan nopeammin kestmn uutta harjoitusta. Liikuntakoulutuksen harjoitusten on oltava monipuolisia. Nuorison suosimia lajeja, kuten salibandy, jalkapalloa, koripalloa, kuntosaliharjoittelua tai eri kamppailulajeja

151 sisllytetn koulutukseen, jotta innostus liikuntakoulutuksessa silyisi. Lisksi on hydynnettv paikkakunnan tarjoamat liikuntamahdollisuudet. Koulutuksen painopisteen on kuitenkin oltava sotilaan toimintakyvyn kannalta trkeimmiss lajeissa, joita ovat muun muassa hiihto, juoksu, suunnistus, kamppailu ja esterata. Harjoitukset on sijoitettava viikko-ohjelmiin siten, ett ne stelevt fyysist kuormitusta nousujohteisesti. Paikallisten olosuhteiden mukaan kannattaa jrjest mys liikunnan teemapivi. Koulutettavat voivat silloin tutustua uusiin lajeihin ammattitaitoisten ohjaajien johdolla. Paikallisten urheiluseurojen tarjoamiin liikuntapalveluihin osallistumista tulee lisksi tukea niin koulutuksessa kuin vapaa-ajan liikunnassakin. Yksittisen harjoituksen suunnittelu Fyysisen koulutuksen kokonaissuunnitelmassa ja viikko-ohjelmaa laadittaessa on suunniteltava, onko yksittisen harjoituksen painopiste jonkin fyysisen kunto-ominaisuuden kehittmisess, taidon opetuksessa vai palveluksen lomaan virkistyst tuovassa, palauttavassa harjoittelussa. Viikon kokonaiskuormitus stelee liikuntaharjoitusten tehoa ja luonnetta. Fyysisen koulutuksen kokonaissuunnitelmaan ja viikko-ohjelmaan merkityn harjoituksen aiheen sek tavoitteen lisksi on harjoitusta suunniteltaessa huomioitava ainakin seuraavia asioita: harjoitusosaston koko ja varustus harjoituksen rakenne koulutettavien kunto- ja taitotaso, ryhmjaot kouluttajien ja apukouluttajien kytt harjoituspivn ja viikon muiden harjoitusten rasittavuusaste ruokailun ajankohta paikalliset olosuhteet ja vuoden- sek vuorokauden aika harjoitustilat - ja vlineet turvallisuusnkkohdat, jotka sisltvt tapaturma-alttiuden arvioinnin peseytymismahdollisuus ja muu henkilkohtainen huolto, ravinto, neste ja lkint sek palautuminen ja sen toteutus. Liikuntakoulutuksen suunnitteluun kuuluu oleellisesti harjoituspaikkojen ja -vlineiden varaaminen sek niiden kunnon tarkastaminen. Kouluttajan on harjoituksen jlkeen tiedotettava havaituista puutteista ja kehitysideoista liikuntapaikkojen kehittmisest vastaaville henkilille. Liikuntaharjoitusten turvallisuustekijist tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat: Noudatetaan fyysisen koulutuksen yleisi turvallisuusohjeita sek erityisesti marssi-, esterata-, ja uintikoulutuksen sek kuntotestien varomryksi.

152 Arvioidaan harjoituksen tapaturmariskit ja varataan ensihoidossa tarvittavat vlineet. Varmistetaan, ett harjoituspaikka soveltuu juuri kyseiseen harjoitukseen. Varataan harjoitukseen riittvsti vlineit ja tarkistetaan, ett ne ovat ehji sek turvallisia. Vltetn taito-, nopeus- ja tehoharjoittelua vsyneen. Vltetn kovien alustojen kytt juoksu- ja hyppelyharjoituksissa. Kytetn esteill ja telineill avustajaa tai kytetn helpotuksia. Kytetn tarkoituksenmukaista ja joustavaa harjoitusmuotoa. Noudatetaan koulutuksen johtamisessa sopivaa tsmllisyytt. Noudatetaan ohjeita, jotka koskevat harjoittelua kovalla pakkasella tai helteell. Otetaan huomioon nesteiden tankkaus suorituksen aikana sek sen jlkeen. Huolehditaan harjoituksen pttymisen jlkeen peseytymisest ja elimistn palautumisesta. Turvallisen fyysisen koulutuksen lhtkohta on, ett kouluttajat tuntevat fyysiseen koulutukseen liittyvt fysiologiset perusteet ja niihin liittyvt turvallisuustekijt. Erityisen trket on ymmrt, ett sairaana ei saa harjoitella. Liikuntaharjoitusten lajikohtaiset koulutuskorttiesimerkit auttavat kouluttajaa liikuntaharjoitusten suunnittelussa ja johtamisessa. Vastuuntuntoinen kouluttaja perehtyy ennalta harjoitusaiheen mukaiseen liikuntakoulutuksen ksikirjaan. Perehtymisen jlkeen kouluttaja suunnittelee liikuntaharjoituksen ksikirjan ohjeiden mukaisesti ja laatii itselleen yksityiskohtaisen koulutuskortin.

Kuvio 7.

Liikuntaharjoitus.

153 Harjoituksen toteutus Harjoitusjoukko tulisi jakaa aina pienempiin koulutusryhmiin. Ryhmien vaihto voidaan suorittaa joko harjoituksen aikana tietyin aikavlein tai siten, ett seuraavalla liikuntakoulutuskerralla jatketaan samalla harjoituskuviolla ja jaetaan ryhmt eri harjoituspaikoille. Koulutettavat jaetaan tasoryhmiin fyysisen kunnon, liikunta-aktiivisuuden, liikuntataitojen tai henkilkohtaisen tuntemuksen perusteella. Koulutettavat jaetaan liikuntaaktiivisuuden perusteella esimerkiksi kolmeen tasoryhmn: 1) Liikuntaa satunnaisesti tai ei lainkaan harrastavat 2) Snnllisesti viikoittain noin kaksi kertaa viikossa liikuntaa harrastavat 3) Snnllisesti viikoittain kolme kertaa viikossa tai useammin liikuntaa harrastavat. Alokkaiden liikunta-aktiivisuus kartoitetaan tulohaastattelun yhteydess. Erittin huonokuntoisille voidaan laatia erillinen kunto-ohjelma yhteistoiminnassa terveydenhuoltohenkilstn kanssa. Fyysisen koulutuksen jrjestminen tasoryhmiss on erityisesti perusteltua koulutuksen alussa ja muulloinkin, kun ei kouluteta joukkotuotannon mukaisia joukkoja; esimerkiksi aliupseerikursseilla. Tasoryhmi kytettess on trke kertoa koulutettaville, miksi ja mill perusteella ryhmjaot on tehty. Jokaiselle ryhmlle voidaan nin mritt kuntotason mukainen harjoitusvauhti. Harjoittelu samantasoisten joukossa lis motivaatiota ja tovereiden kannustusta. Edelleen on kuitenkin huomioitava koulutettavien mahdolliset yksillliset tasoerot tasoryhmisskin. Mikli koulutus tapahtuu useilla, kouluttajan nketisyyden ulkopuolella olevilla harjoituspaikoilla, on kullekin ryhmlle nimettv vastuullinen apukouluttaja. Apukouluttajina voidaan kytt varusmiesesimiesten lisksi liikunta-alan koulutuksen saaneita tai kouluttamistaitoisia urheilijoita heti koulutuksen alusta. Apukouluttajat tulee perehdytt etukteen harjoituksen johtamiseen ja turvallisuusohjeisiin. Varusmiesesimiesten systemaattinen kytt edist heidn tietojaan ja taitojaan sek kokemusta huolehtia alaisten fyysisest suorituskyvyst mys reserviss. Fyysisen koulutuksen harjoituksiin kuuluvat seuraavat kokonaisuudet: harjoituksen aloittaminen alkuverryttely opetusosa harjoitusosa, peli tai kisailu loppuverryttely harjoituksen lopettaminen, joka sislt palautteen peseytyminen.

154 Liikuntatilan puuttuminen ei saa est liikuntaharjoituksen toteuttamista. Sovellettuja ja eri ominaisuuksia kehittvi liikuntaharjoituksia voidaan jrjest lhes miss tahansa ja millaisissa olosuhteissa tahansa. Esimerkiksi lihaskuntoharjoituksen voi pit mys ulkona, kunhan varustus on oikea. On kuitenkin muistettava, ett raskasta fyysist rasitusta on vltettv kun lmptila on alle -17Co. Kylmn vuodenaikana pidettvt harjoitukset suunnitellaan siten, ett hikoilua yllpidetn harjoituksen loppuun saakka. Siten ehkistn vilustumissairauksien synty. Kehon lmptilaa sdelln taukojen aikana pukeutumisen avulla. Tarkoituksenmukaisen pukeutumisen ja kunnollisen peseytymisen oppiminen ovat trkeit osatavoitteita, kun pyritn pysyvn liikuntaharrastuksen herttmiseen Kouluttajien puuttuminen ei saa est liikuntaharjoituksen toteuttamista. Suurtenkin joukkojen liikuttaminen onnistuu tarvittaessa yhden kouluttajan ohjeistamana ja tehokkaalla apukouluttajien kytll. Jokaiseen harjoitukseen tulee liitt tietoisku, jossa koulutettaville selvitetn, mit kyseisess fyysisen koulutuksen harjoituksessa kehitetn: Listnk sill kestvyytt, palautetaanko edellisest rasittavasta harjoituksesta, kehitetnk voimaa, reaktionopeutta, koordinaatiota vai taitoa.

155

6 PALVELUSTURVALLISUUS
Jotta kouluttajat ja heidn esimiehens pystyvt jrjestmn joukkonsa toiminnan turvallisesti, tulee heidn varomrysten tuntemuksen lisksi tiet palvelusturvallisuuden kokonaisjrjestelmn toiminta puolustusvoimissa sek ymmrt vastuunsa esimiehin. Tss luvussa on kuvattu palvelusturvallisuuden jrjestelm silt osin, kuin kouluttajien tulee tuntea se.

6.1

MIKSI PALVELUSTURVALLISUUSTYT TEHDN?

Kouluttajan on jrjestettv antamansa sotilaskoulutus siten, ett se on turvallista koulutukseen osallistuville henkilille. Niin koulutettavien kuin koulutusta johtavienkin on koettava, ett loukkaantumisen tai vammautumisen riski on mahdollisimman pieni koulutustapahtumien aikana. Pelko tapaturman mahdollisuudesta ei saa haitata osaamisen kehittymist sotilaskoulutuksessa. Turvallisen oppimisympristn aikaansaaminen on sotilaskoulutusta johtavien komentajien, pllikiden ja kouluttajien tehtv. Varo- ja palvelusturvallisuusmrysten noudattaminen ei ole vain rauhan ajan koulutuksen asia, vaikka mrykset eivt sellaisenaan olisikaan voimassa sodan aikana. Joukon omasta toiminnasta aiheutuvia tappioita tulee vltt mys sodan aikana. Varo- ja palvelusturvallisuuden opettaminen sek harjaantuminen niiden noudattamiseen on siten yht trke kuin ampumataidon opettaminen ja harjoittaminen.

156

Kuva 31.

Taistelija taisteluammunnassa.

Palvelusturvallisuustyn pmr on yllpit ja kehitt sotilaskoulutuksen oppimisymprist, opetusmenetelmi, henkilstn osaamista sek sotilaskoulutusta ohjaavia normeja siten, ett koulutuksessa sattuvien tapaturmien ja onnettomuuksien mr pysyy mahdollisimman niin vhisen. Tavoite on, ett tapaturmia, onnettomuuksia, terveysvaaroja ja suunnitellun toiminnan katkoksia ennaltaehkistn systemaattisella riskienhallintatyll. Varusmiesten ja reservilisten palvelusturvallisuudella tarkoitetaan koulutustapahtumiin osallistumisen lisksi heidn turvallisuutensa takaamista muussakin palveluksessa. Palvelusturvallisuustoiminnan lainsdnnlliset perusteet ovat tyturvallisuuslainsdnnss. Tyturvallisuuslakia ei kuitenkaan sovelleta puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen henkilstlle annettavaan sotilaskoulutukseen. Palvelusturvallisuustoiminnan pmrt, tavoitteet, vastuut ja toimintamenetelmt onkin mrtty puolustusvoimissa sotilaskskyin. Palvelusturvallisuuden jrjestelyiss on huomioitu tyturvallisuuslain mrittelyt tynantajan vastuiksi ja tehtviksi turvallista tyskentelyymprist luotaessa. Palvelusturvallisuuden ja turvallisuuden muiden osa-alueiden, varsinkin tyturvallisuuden, toiminta-alueet menevt osin pllekkin. Tm vaatii eri alojen turvallisuudesta vastaavien henkiliden hyv yhteistoimintaa.

157 Lainsdnnn sek puolustusvoimien omien normien ja hallinnollisten ohjeiden lisksi vaatimuksia palvelusturvallisuudelle ja sen kehittmiselle aiheutuu muun muassa: ty- ja palvelusturvallisuuden seurantajrjestelmn tuottamista tiedoista puolustusvoimien ja sen tehtvien sek toimintaympristn kehittymisest yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kehittmisest yhteiskunnan ja kansalaisten arvojen ja odotusten kehittymisen seurauksena.

Palvelusturvallisuus on yksi onnistuneen sotilaskoulutuksen peruspilareista.

Kuva 32.

Tyturvallisuuslaki.

6.2

MIT PALVELUSTURVALLISUUSTOIMINTA ON?

Palvelusturvallisuustoiminnalla vaikutetaan ennen kaikkea sotilaskoulutuksen turvallisuuteen. Koulutusta koskevia ohjeita, mryksi, toimintamalleja ja koulutusvlineit kehittmll minimoidaan sellaisia onnettomuusriskej, jotka saattavat johtaa henkilstja kalustovahinkoihin. Ty- ja palvelusturvallisuuden tasoon vaikutetaan tehokkaasti kehittmll oppimisymprist ja henkilstn osaamista. Puolustusvoimien jrjestm koulutus tuottaa jo sinlln sellaista osaamista, joka mahdollistaa turvallisen sotilaskoulutuksen jrjestmisen. Oppimistapahtumiin osallistuvan henkilstn turvallisuus varmistetaan yllpitmll ja kehittmll palvelusturvallisuusnormistoa.

158 Koulutuksen turvallisuuden keskeisimpi normeja ovat varomrykset varo-ohjeet ohjesnnt koulutusohjeet, oppaat ja ksikirjat sek tekniset ohjeet. Varomrykset ovat puolustusvoimain komentajan hyvksymi sotilaskskyin kyttn otettuja pysyvisasiakirjoja, joissa mritelln vaatimukset ja toimintatavat turvallisuuden jrjestelyille sellaisessa koulutuksessa, joka on erityisen riskialtista tapaturmille. Tllaista koulutusta ovat esimerkiksi kovapanosammunnat, rjytyskoulutus ja vesistkoulutus. Varomrykset ovat hierarkkisesti trkeimpi normeja. Mikli muut palvelusturvallisuuden ohjeet ja mrykset ovat ristiriidassa varomrysten kanssa, toiminta jrjestetn varomrysten mukaisesti. Kouluttajien on snnllisesti tarkistettava voimassaolevat varomrykset. Turvallinen sotilaskoulutus varmistetaan ennakoivalla riskienhallinnalla. Riskienhallinnan keinoja ovat henkilstn osaamisen kehittminen, riskien arviointi ja niiden pienentminen sek koulutuksen jrjestelyj koskevien ohjeiden, mrysten ja ohjesntjen kehittminen. Normien noudattamisen valvonnalla, ty- ja palvelusturvallisuustilanteen seurantatietoja kokoamalla ja analysoimalla sek tutkimustoiminnalla luodaan perusteet jrjestelmn ylimmn tason riskienhallintatylle sek jrjestelmn kehittmisptksille.

Tunnetko varmasti harjoitustasi ohjeistavat normit? Varomryksen rikkominen saattaa olla vakava palvelusrikos.

Kuva 33.

Varomryskirjaset.

159

6.3

PALVELUSTURVALLISUUDEN VASTUUORGANISAATIOT JA TEHTVT

Palvelusturvallisuustoiminta on organisoitu puolustusvoimien johtamis- ja hallintojrjestelmn eri tasoille siten, ett se on integroitu henkilst- ja koulutusalan tehtvksi. Palvelusturvallisuustoimintaa ja sen kehittmist johtaa Pesikunta. Pesikunnan tehtvi ovat palvelusturvallisuuden jrjestelmn yllpito ja kehittminen normiston ajantasaisuudesta ja laadusta huolehtiminen palvelusturvallisuuden seurantatietojen kokoamisen ohjaaminen jrjestelmn kuuluvien tietojrjestelmien kehittmisen ohjaaminen palvelusturvallisuusosaamisen kehittminen koulutusjrjestelmn kehittmistyn osana palvelusturvallisuuden tutkimuksen ohjaaminen. Puolustushaarojen esikunnat seuraavat palvelusturvallisuuden tilannetta johdossaan olevissa joukko-osastoissa kehittvt osaltaan palvelusturvallisuuden normistoa seuraavat ja yllpitvt palvelusturvallisuuden osaamista ohjaavat palvelusturvallisuuden tehtvien, vastuiden ja toimintamallien kehittmist kynnistvt tarvittaessa toimenpiteit palvelusturvallisuuden kehittmiseksi. Joukko-osastot vastaavat turvallisen sotilaskoulutuksen toimeenpanosta seuraavat ja kehittvt henkilstns valmiuksia johtaa turvallista sotilaskoulutusta yllpitvt palvelusturvallisuuden tilannekuvaa tekevt esityksi palvelusturvallisuuden jrjestelyjen kehittmiseksi. Sotilasopetuslaitoksilla ja muilla palkattua henkilst kouluttavilla tulosyksikill on keskeinen merkitys palvelusturvallisuuden osaamista kehitettess. Yhtenisen turvallisuuskulttuurin ja oikean asenteen kehittymisen tulee alkaa nuoren kouluttajan ensimmisiss opinnoissa. Sotilasopetuslaitokset kehittvt palvelusturvallisuuden toimintamalleja ja -menetelmi sek jrjestvt tutkimusta.

Palvelusturvallisuuden vastuuhenkilit ovat komentajat, pllikt, kouluttajat ja koulutettavat.

160

Kuva 34.

Esimiehen olet vastuussa.

6.4
6.4.1

HENKILSTN OSAAMINEN
Palkattu henkilst

Palvelusturvallisuuden normistolla mritelln koulutuksen jrjestelyt sellaisiksi, ett varmistutaan turvallisuuden perustasosta, yhtenistetn turvallisuusjrjestelyt koulutuksessa sek varmistetaan tyturvallisuuslainsdnnn vaatimusten huomioiminen palvelusturvallisuudessa. Palvelusturvallisuuden varmistamisen trkein menetelm on kuitenkin kouluttajien osaamisen kehittminen. Kouluttaja kykenee hyvin johdetussa oppimistapahtumassa jrjestmn joukon toiminnan siten, ett turvallisuusmryksi noudatetaan samalla, kun oppimisymprist on mahdollisimman lhell joukon sodan ajan toimintaymprist. Kouluttajien osaamiselle voidaan asettaa seuraavia vaatimuksia: oikea asenne ja halu huolehtia koulutuksen turvallisuudesta sek ymmrrys palvelusturvallisuuden merkityksest tieto palvelusturvallisuuden normistosta ja sen muutosten seuraaminen

161 kokemuksen kautta kehittyv riittv osaaminen johtaa palvelusturvallisuuden kannalta vaativia harjoituksia ptevyys toimia ammuntojen johto- ja varohenkilstn tehtviss, tehtviss tarvittavat varomrysten mukaiset oikeudet ja ptevyydet kyky arvioida koulutettavan joukon ja sen yksittisten jsenten osaamisen taso sek ottaa se huomioon koulutuksen vaativuutta mritettess koulutuksessa kytettvn vlineistn ominaisuuksien, kyttmrysten sek niiden kytn turvallisuusriskien tietminen. kyky arvioida koulutuksen turvallisuusriskit sek mritt ja toimeenpanna riskien vhentmiseen thtvt toimenpiteet harjoituksen suunnittelu tavoitteiltaan ja jrjestelyiltn sellaiseksi, ett opetettavan joukon osaamisen taso mahdollistaa turvallisen toiminnan valmius arvioida joukon toiminnan turvallisuutta harjoituksen aikana ja tarvittaessa muuttaa sen kulkua kyky arvioida koulutustapahtuman jlkeen harjoituksen turvallisuutta ja ottaa se huomioon jatkotoiminnassa halu ilmoittaa koulutuksen aikaisista lhelt piti -tapahtumista sek lhimmille tytovereille ett puolustusvoimien lhelt piti -tietokantaa kytten.

6.4.2

Asevelvolliset

Sotilaskoulutuksessa koulutettavat joukot koostuvat varusmiehist, reservilisist tai palkatusta henkilstst. Varusmiesten vhinen kokemus sotilasjoukon jsenen asettaa erityisi vaatimuksia turvallisen osaamisen todentamiselle. Kouluttajilla ja koulutuksen johtajilla on korostetusti vastuu varusmiesten turvallisen toiminnan arvioinnista ja heidn kyttmisestn osaamisensa mukaisiin tehtviin. Seuraavassa kuvattavat osaamistarpeet koskevat lhinn varusmiehist tai reservilisist koottuja osastoja, mutta ne ptevt mys palkattua henkilst koulutettaessa. Koulutettavien henkiliden osaamiselle asetetaan palvelusturvallisuuden osalta seuraavia vaatimuksia: tehtvss kytettvien aseiden ja vlineiden kytttaito sek ymmrrys niiden kyttmisen riskeist joukon jsenille ymmrrys joukon kokonaistoiminnasta ja omasta roolista sen osana, tieto siit mit ollaan tekemss kyky ja halu toimia joukon osana siten, ett pystyy ottamaan toiminnassaan huomioon joukon muille jsenille itse aiheuttamansa riskit tieto varo- ja palvelusturvallisuusmrysten (vast) asettamista vaatimuksista omalle toiminnalleen.

162 Yksittisten koulutettavien sek joukkojen valmius toimia turvallisesti kehitetn sotilaskoulutuksella. Turvallinen toiminta on yksi koulutuksen tavoitteista kaikissa koulutuksen eri vaiheissa. Koulutus aloitetaan yksittisen sotilaan taitojen opettamisesta peruskoulutuksessa. Tmn jlkeen edetn ryhmkohtaisten taitojen kehittmiseen ja varusmiesajan lopuksi suurempien joukkojen harjoituksiin. Koulutettavien valmiudet toimia turvallisesti todennetaan ennen siirtymist koulutuksen seuraavaan vaativampaan vaiheeseen. Todentamisen menetelmi ovat muun muassa: koulutuskausien aikana toimeenpantavat kokeet ja tutkinnot kouluttajien tekemt arvioinnit joukon ja sen yksiliden osaamisesta koulutettavien oma arviointi valmiuksistaan. Osaamisen arvioinnin jlkeen yksilt ja joukko joko jatkavat koulutuksen seuraavaan vaiheeseen tai heille jrjestetn lisopetusta.

Riittv osaaminen on trkein hyvn palvelusturvallisuuden edellytys.

Kuva 35.

Osaaminen on turvallisuutta.

163

6.5

PALVELUSTURVALLISUUSTY JOUKKOOSASTOSSA

Joukko-osastojen ja niihin kuuluvien yksikiden palvelusturvallisuuden hyv tilanne aikaansaadaan suunnitelmallisella ja systemaattisella riskienhallinnalla sek osaamisen kehittymisen arvioinnilla. Tss onnistumisen edellytyksen on palvelusturvallisuustoiminnan suunnitelmallinen johtaminen kokonaisturvallisuuden sek toiminnan ja resurssien suunnittelun osana. Palvelusturvallisuuden riskienhallinta joukko-osastossa muodostuu seuraavista kokonaisuuksista turvallisuuskulttuurin systemaattinen ja mrtietoinen kehittminen koulutuksen riskien yksityiskohtainen kartoittaminen riskien pienentmisen keinojen mrittminen ja toimeenpano palvelusturvallisuustyt tekevien henkiliden tehtvien, vastuiden ja tavoitteiden mrittminen palvelusturvallisuuden tilanteen seuraaminen ja kehittmistoimenpiteiden ennakoiva kynnistminen kouluttajien osaamisen tilanteen seuranta ja systemaattinen kehittminen tiedonsaamisen varmistaminen palvelusturvallisuuden normiston muutoksista palvelusturvallisuustoiminnan suunnittelu joukko- ja perusyksikiden koulutussuunnittelun osana harjoitusten valmistelun ja toimeenpanon aikainen huolellinen riskienhallinta koulutettavien joukkojen osaamisen kehittymisen systemaattinen arviointi ja arviointien tulosten perusteella tehtvt koulutuksen kehittmistoimenpiteet.

Onko palvelusturvallisuus osa suunnittelua sinun joukossasi?

164

LHTEET
Aho, S. & Laine, K. 2002. Min ja muut. Kasvaminen sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. Bransford, J.D., Brown, A.L. & Cockney, R.R. (toim.) 2004. Miten opimme: aivot, mieli, kokemus ja koulu. Juva: WSOY. Barnes, R. 1999. Positive teaching, positive learning. Lontoo: Routledge. Etelmki M., Mkel H. & Peltoniemi R. 1999 Oppiminen, simulointi ja koulutus. Maanpuolustuskorkeakoulun Koulutustaidon laitoksen Julkaisusarja 3, no 2. Vaasa: Ykks-Offset Oy. Gage, N.L. & Berliner, D.C. 1998. Educational Psychology. 6th edition. USA: Houghton Mifflin Company. Hakalahti, T. 2002. Hyv kouluttaja. Tutkimus kouluttajan hyvyyden sosiaalisesta konstruoitumisesta koulutuksen asiantuntijoiden maailmassa. Diplomity. Yleisesikuntaupseerikurssi 49. Maanpuolustuskorkeakoulu. Koulutustaidon laitos. Helsinki. Halonen, P. 2006. Puolustusvoimien koulutuskulttuurin rakentuminen. Vitskirja. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. Maanpuolustuskorkeakoulu. Koulutustaidon laitos. Helsinki: Edita Prima Oy. Harinen, O. 2000. Sotilasjoukon kiinteys ja sotilasorganisaatio (uusintapainos vuoden 1992 julkaisusta). Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittmiskeskus, Tutkimusselosteita A/13/2000. Helsinki: Edita. Haring, M. 2002. Opettaja tulevaisuuteen kasvattajana. Teoksessa: Haapala, A. (toim.) Tulevaisuuskasvatus. Juva: WS-Bookwell Oy. Heikkurinen, T. 1994. Kouluttamisen perusteet. Maanpuolustuskorkeakoulu. Koulutustaidon laitos. Oppimateriaaleja N:o 1. Pieksmki: RT-paino. Helakorpi, S. 2001. Koulun johtamishaaste. Tampere: Tammer- Paino Oy. Hult, H. 2002. Ensimminen ryhm! Huomio! Ryhmkoheesio ja kommunikaatio jkriryhmn taistelussa. Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittmiskeskus, Tutkimusselosteita A/5/2003. Helsinki: Edita. Ikonen, O. 2000. Oppimisvalmiudet ja opetus. 2. painos. Juva: WS-Bookwell Oy. Kallioinen, O. 2001. Kadettien pedagoginen asiantuntijuus. Maanpuolustuskorkeakoulun Koulutustaidon laitoksen julkaisusarja 2, no 8. Helsinki: Oy Edita Ab. Kansanen, P. 2004. Opetuksen ksitemaailma. Juva: WS Bookwell Oy. Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. 1996: Elinikinen oppiminen - vapaan sivistystyn 35.vuosikirja. Saarijrvi: Gummerus Kirjapaino Oy.

165
Karjalainen, A. & Kemppainen, T. (ND): Vaihtoehtoisia tenttikytntj. Oulun yliopisto: Korkeakoulupedagogiikan perusmateriaali 1. Oulu: Oulun yliopiston monistus- ja kuvakeskus Kauranen, K. 2004. Motoristen taitojen opettaminen sotilaskoulutuksessa. Helsinki: Edita Prima Oy. Keskinen, E. 2002. Taitojen oppiminen ja opettaminen. Teoksessa: Niemi, P. Keskinen, E. Taitavan toiminnan psykologia. Helsinki: Hakapaino Oy. Koppinen, M., Korpinen, E. & Pollari, J. 1999. Arviointi oppimisen tukena. Juva: WSOY. Kosonen, J. 2003. Suomalaisen rauhanturvajoukon pienryhmkiinteys Kosovossa vuonna 2000. Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittmiskeskus, Tutkimusselosteita A/1/2003. Helsinki: Edita. Kupias, P. 2005. Oppia opetusmenetelmist. 4.painos. Helsinki: Edita Prima Oy. Lammi E. 2002. Liike ja tuli. Pesikunta. Helsinki. Laine, A., Ruishalme, O., Salervo, P., Sivn, T. & Vlimki, P. 1999. Opi ja ohjaa sosiaali- ja terveysalalla. WSOY: Helsinki. Lehtinen, J. 1996. Koulutuksen suunnittelu ja johtaminen. Jyvskyl: Gummerus Kirjapaino Oy. Liikuntakoulutuksen ksikirjat 14. 1999-2000. Pesikunta. Koulutusosasto. Rauma: West Point Kirjapaino Oy; Vaasa: Ykks-Offset Oy; Helsinki: Savion Kirjapaino Oy. Maanpuolustuskorkeakoulu. Koulutustaidon laitoksen opetusmateriaalit 20022005. Helsinki. Maasotakoulu. Opetusmateriaalit ja ohjeet 20022005. Lappeenranta. Marton, F, 1997. Learning and awareness. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc. Marton, F. & Slj, R. 1984. Approaches to Learning. Teoksessa Marton, F., Hounsell, D. & Entwistle, N.J. (ed,) The Experience of Learning. Edinburgh: Scottish Academic Press. Mero, A., Nummela, A., Keskinen, K. & Hkkinen, K. 2004. Urheiluvalmennus. VK-Kustannus Oy. Mezirow, J. et. al. 1998 (1990). Uudistava oppiminen. Kriittinen reflektio aikuiskoulutuksessa. 3. painos. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Oppimateriaaleja 23. Helsinki: Painotalo Miktor. Niemi, K. (toim.) 1998. Opettaja modernin murroksessa. Juva: WSOY. Niemi, P. & Keskinen, E. 2002. Taitavan toiminnan psykologia. Helsinki: Hakapaino Oy. OKKA-sti. 2005 Ammattikasvatuksen aikakauskirja 1/2005. Taidon oppiminen. Saarijrvi: Saarijrven Offset Oy. Packard, N. & Race, P. (toim.) 2003. Kytnnn vinkkej opetustyhn. Hamina: Solver Kotkaset.

166
Puolimatka, T. 2002. Opetuksen teoria. Konstruktivismista realismiin. Vammala: Vammalan kirjapaino Oy. Puolimatka, T. 2001. Opetusta vai indoktrinaatiota -valta ja manipulaatio opetuksessa. Tampere: Tammer-Paino Oy. Puolustusvoimien Koulutuksen kehittmiskeskus 2000. Erotuomariohje. Hmeenlinna: Karisto Oy. Puolustusvoimien Koulutuksen kehittmiskeskus 1997. Reservilisjohtajan opas. Vaasa: Ykks-Offset Oy. Puolustusvoimien Koulutuksen kehittmiskeskus 1995. Jalkaven taisteluohjesnt. Jyvskyl: Gummerus Kirjapaino Oy. Pesikunta 2002. Varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutus. PEKOULOS:n PAK A 01:05.01.08, 4/5.7/D/I/7.1.2002. Helsinki. Pesikunta 2004. Varusmiesten fyysinen koulutus. PEKOULUOS:n PAK C 01:03, 118/5.11.1/ D/I/14.06.2004. Helsinki. Pesikunta 1988. Kevyiden aseiden ksittely- ja ampumakoulutusopas. Pieksmki: VAPK/Raamattutalo. Pesikunta 1980. Sulkeisjrjestysohjesnt. K.J. Jyvskyl: Gummerus Osakeyhtin kirjapaino. Pesikunnan koulutusosasto. 1992. Ampumakoulutusopas. Hmeenlinna: Karisto Oy:n kirjapaino. Pesikunnan koulutusosasto. 1984. Kouluttajan opas. Jyvskyl: Gummerus Oy:n kirjapaino. Rauste-von Wright, M., von Wright, J. & Soini, T. 2003. Oppiminen ja koulutus, 9.uudistettu painos. Juva: WS Bookwell Oy. Repo, T. 2001. Varusmieskoulutuksen palautekulttuuri murroksessa. Maanpuolustuskorkeakoulu. Koulutustaidon laitos, julkaisusarja 2, no 10. Helsinki: Oy Edita Ab. Reservilisten fyysisen suorituskyvyn tutkimus 2003. 2004. Pesikunta. Helsinki: Edita Prima Oy. Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2000. Johdatus kasvatustieteisiin. Juva: WS Bookwell Oy. Rogers, J. 2004. Aikuisoppiminen. Tampere: Tammer-Paino Oy. Sahlberg, P. & Sharan, S. (toim.) Yhteistoiminnallisen oppimisen ksikirja. Porvoo: WS-Bookwell Oy. Siebold, G.L. & Dennis, K.R. 1998. Development of the Combat Platoon Cohesion Questionnaire. U.S. Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences. Siebold, G.L. & Dennis, K.R. 1998. Development of the Platoon Cohesion Index. U.S. Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences.

167
Taistelija 2005, Fyysisen suorituskyvyn tutkimus. 2003. Pesikunta. Maanpuolustuskorkeakoulu. Koulutustaidon laitos, julkaisusarja 3, no 6. Helsinki: Edita Prima Oy. Toiskallio, J., Kalliomaa, M., Halonen, P. & Anttila, J. 2002 Sotilaspedagogiikka kouluttajille. Vaasa: Ykks-Offset Oy. Toiskallio, J. 1998. Sotilaspedagogiikan perusteet. Hmeenlinna: Karisto Oy. Toiskallio, J. (toim) 1998. Toimintakyky sotilaspedagogiikassa. Maanpuolustuskorkeakoulun koulutustaidon laitoksen julkaisusarja 2, no 4. Vaasa: Ykks-Offset Oy. Toiskallio, J. (toim.) 2000. Nkkulmia sotilaspedagogiseen tutkimukseen. Maanpuolustuskorkeakoulu. Koulutustaidon laitos. Julkaisusarja 2. Tutkimuksia, N:o 6. Helsinki: Edita Oy. Toiskallio, J. 2004. Action Competence. Approach to the Transforming Soldiership. Teoksessa: Toiskallio, J. (toim.) Identity, Ethics, and Soldiership. ACIE publications, No 1. National Defence College. Department of Education. Helsinki: Oy Edita Ab. Virta, A. 1999. Uudistuva oppimisen arviointi. Mahdollisuuksia ja varauksia. Turku: Turun opettajankoulutuslaitos. Vulli, M. 2003: Simulaattoreiden hydyntminen joukkotuotannossa olevien jalkavkijoukkojen suorituskyvyn arvioinnissa Itisell Maanpuolustusalueella. Maasotakoulun julkaisusarja 2.2, no 1/2003. Helsinki: Edita Prima Oy.

168 LIITE 1: Esimerkki harjoitussuunnitelmasta Savon Prikaati Kranaatinheitinkomppania Vnr Oma Nimi Mikkeli ESIMERKKI HARJOITUSSUUNNITELMA

.10.2004

RYNNKKKIVRIN KSIT TEL Y KSITTEL TELY

Opetustavoite: Harjoituksen jlkeen alokkaiden on hallittava rynnkkkivrin lippaan lipastaminen polviasennossa sek osattava aseen lataaminen ja varmistaminen makuu- ja polviasennossa. Lisksi alokkaiden on osattava ampuma-asennon rakentaminen makuulta sek tiedettv laukaisutapahtuman eri osa-alueet. Arviointi: Ampuma-asennon oikeellisuus testataan vaiheen ptteeksi Noptel ST11 laitteistolla kohdistusmuotoa kytten. Lipastamisen oikeellisuus ja nopeus testataan pienimuotoisella kilpailulla, aikatavoitteena 30 patruunan lipastaminen 20 sekunnissa. Aika: 06.10. 2004 klo. 12.00 16.00. Paikka: Komppanian luokka yksikn takapihan lentopallokentt. Osasto: Kouluttajat: 1 kokelas + 3 ryhmnjohtajaa Harjoitusosasto: 26 alokasta Varustus: Maastopuku, maastolakki, rynnkkkivri, sysyksenvahvistin, kolme lipasta, telttapatja, kuulosuojaimet, thtimensiirtoavain

169 Koulutusvlineet: Pienoistaulut 15 RK:n thtinkuvio(havaintotaulu) 1 Latausharjoituspatruunat 300 Noptel ST 11 laitteisto 10 Video: rynnkkkivri taistelussa 1 Ppatr 150 kpl Valmistelut: Kaluston varaus 4.10. aamupivll. Ryhmnjohtajien ohjeistaminen 4.10. klo. 14.00. ST-11 laitteiston testaus 5.10. aamupivll. Valmistautumistehtv alokkaille 5.10. klo. 15.00.

Aikalaskelma:
JAKSON NIMI Aloitusvaihe I Jakso: lipastaminen, lataaminen ja varmistaminen II Jakso: ampuma-asento maaten III Jakso: laukaisutapahtuma Palautevaihe Tauot YHTEENS (min) AIKA(min) 15 50 60 45 45 25 240

Lhteet: Ampumakouluttajan opas, kevyiden aseiden ksittely- ja ampumakoulutusopas. Liitteet: Liite 1: Liite 2: Liite 3: Koulutuskortti: asennon testaus ST-11-laitteistolla RK:n thtinkuvio (havaintotaulu) Koulutussuorituksen arviointilomake

170
OPETETTAVAT ASIAT Aloitusvaihe ( 15 min) 1. Herttminen 2. Varustuksen tarkastus 3. Opetustavoite ja arviointi - kts. etusivu 4. Harjoituksen kulku 5. Motivointi ja orientointi aiheeseen - video: rynnkkkivri taistelussa OPETUSMENETELM Joukkue luokassa. 1. ryhmnjohtaja ilmoittaa joukon. Hertn joukkueen tervehtimll kertatulta, joukkue!. Tarkastan varustuksen. Kerron harjoituksen aiheen ja opetustavoitteen tason mille kaikkien tulisi pst. Kerron harjoituksen yleisjrjestelyt. Ksken kaikkien kiinnitt huomion videolla nkyvn ampujan toimintaan. Katselun jlkeen kysyn mik tekee ampujasta huippuampujan?. Keskustelemme aiheesta tuoden esille alokkaiden omat kokemukset tarkkuusammunnasta ja metsstyksest. Lopuksi ksken joukkueen siirtymn varustus mukana yksikn takapihalle. Joukkue opetusavoneliss. Ksken miehet kaareen ymprilleni. Kerron jakson aiheen ja opetustavoitteen tason mille kaikkien tulisi pst. Nytn nopean ja hitaan mallisuorituksen lippaan lipastamisesta. Ksken miehet siirtymn telttapatjojen taakse. Opetan kytettvt komennot. Opetan 5:n patruunan lipastamisen vaiheittain. Harjoitutan lipastamisen 3 kertaa omaan tahtiin. Lopuksi ksken ryhmnjohtajien testata ryhmittin suorituksen oikeellisuuden ja nopeuden ottamalla aikaa 30 patruunan lipastuksesta. Kun aikatavoite on saavutettu, pstn alokkaat lyhyelle tauolle. Joukkue kaaressa ymprillni. Kerron, ett varomrysten mukaan ladattaessa asetta aserintaman etupuolella ei saa olla henkilst. Nytn mallisuorituksen komentojen mukaan lataamisesta makuuasennossa; johtajat suorittavat. Ksken miehet omille paikoilleen ja opetan lataamisen vaiheittain. Harjoitutan lataamisen 3-5 kertaa omaan tahtiin omaan tahtiin ja 3-5 kertaa komentojen mukaan. Nytn mallisuorituksen lataamisesta polviasennossa. Opetan polviasennossa lataamisen vaiheittain ja harjoitutan suorituksen 3-5 kertaa omaan tahtiin ja 3-5 kertaa komentojen mukaan.

I Jakso: lipastaminen, lataaminen ja varmistaminen (50 min) 1. Lipastaminen - komento: lipas-5:ll patruunalla-lipasta - polviasento - lippaan tukeminen vasempaan jalkaan - oikean kden kytt - vasemman peukalon kytt apuna

2. Lataaminen ja varmistaminen - varomrykset - komennot: ampuma-asento maaten - lataa ja varmista - makuuasento - polviasento - aseen suuntaaminen lataamisen aikana

Tauko (15 min) II Jakso: ampuma-asento maaten (60 min) 1. Perusteet - lihasjnnityksen vaikutus - verenkierto ja hengitys - liipaisukden rentous - tukeva vaatetus Joukkue kaaressa ymprillni. Kerron jakson aiheen ja opetustavoitteen tason mille kaikkien tulisi pst. Kerron hyvn ampumaasennon perusteet. Opetan komennot ampuma-asennon ottamisesta ryhmnjohtajaa mallina kytten. Nytn asennon rakentamisen periaatteet ja muistisnnn. Kertaan kysellen periaatteet. Lopuksi opetan apuria kytten asennon testauksen ja asennon korjaamisen periaatteet.

171
OPETETTAVAT ASIAT 2. Komennot - ampuma-asento - maaten - lipas kiinnit - lataa ja varmista 3. Asennon rakentamisen periaate - muistisnt: etukdest taaksepin - vasen ksi suorana - rinta alhaalla, hartiat samalla tasalla - p pystysuorassa - selkranka suorassa - asennon kulman suuruus noin 10-25 astetta - vasen kylki ja jalka suorassa - oikea jalka hieman koukussa - pallean toiminta - lippaan vljliikkeen poisto 4. Asennon testaaminen - asennon korjaaminen knten koko vartaloa (= koko pakettia) - hengitystesti: ase liikkuu pystysuunnassa keskell taulua 5. Asennon testaaminen Noptel ST-11 laitteistolla - koulutuskortti LIITE 1 Tauko (10 min) III Jakso: laukaisutapahtuma (45 min) Laukaisutapahtuman kokonaisuus 1. Alkuthtys - ampuma-asennon tarkistus 2. Tarkka thtys - tervin kuva 2-5 sekuntia - hmrtyy 10 sekunnin kuluttua 3. Liipaisu - etuvedon poisto - puristava laukaus 4. Jlkithtys - liipaisin pohjassa - thtminen jatkuu - ase palautuu keskelle, mikli asento on oikea Joukkue aseet mukana kaaressa ymprillni. Kerron jakson aiheen ja opetustavoitteen tason mille kaikkien tulisi pst. Kerron laukaisutapahtuman kokonaisuuden. Nytn liipaisun suorittamisen malliaseella. Ksken jokaisen ase suunnattuna pois henkilstst harjoittelemaan liipaisua. Tarkastan jokaisen liipaisun henkilkohtaisesti harjoittelun aikana. Opetan thtinkuvion havaintotaululta. Nytn mallisuorituksen laukaisutapahtuman suorittamisesta apuria kytten. Ksken alokkaat harjoittelupaikalle. Opetan thtmisen ja liipaisun vaiheittain 3 kertaa. Ksken harjoittelemaan omatoimisesti laukaisutapahtumaa 5 kertaa. Lopuksi ksken kiinnittmn sysyksenvahvistimet ja ryhmnjohtajien tarkastamaan niiden kiinnityksen. Ksken alokkaita toimimaan komentojen mukaan ja ammutan 5 paukkupatruunaa tahditettuna yksi kerrallaan. Ksken ryhmnjohtajia valvomaan omien ryhmiens ammuntaa. OPETUSMENETELM Ksken alokkaat telttapatjoille ja opetan asennon rakentamisen vaiheittain. Ksken ryhmnjohtajien valvoa omia ryhmin ja korjata virheet. Ksken harjoittelemaan omatoimisesti 4 kertaa, jona aikana tarkastan jokaisen asennon kerran. Tarkastuksen jlkeen ksken 5 - 8 miest kerrallaan 3. ryhmnjohtajan Noptel ST-11 paikalle asennon testaukseen.

172
OPETETTAVAT ASIAT Palautevaihe (45 min) 1. Kertaus - havaitut puutteet 2. Jatkotoimenpiteet A. Harjoittelu Noptel ST-11 ja ST-2000 laitteistolla - nimetyt perjantai klo 12.00 - 14.00 huoltotoimenpiteiden aikana - vapaaehtoiset harjoitteluajat tiistai ja torstai klo 18.00 - 20.00 B. Seuraava harjoitus - harjoitus ja ammunta 12.7.2000 - tavoite: kasa-ammunta 3. Purkaminen ja huolto - taulujen ja hylsyjen kerys - asehuolto ja tarkastus OPETUSMENETELM Otan joukkueen kaareen ymprilleni. Kysyn ryhmnjohtajilta ja alokkailta mit asioita he eivt ymmrtneet tai oppineet ko. harjoittelussa?. Kertaan ja opetan esille tulleita asioita. Keskustelemme eri keinoista esille tulleiden puutteiden kehittmisest. Nimen tarvittavat henkilt harjoittelemaan ryhmnjohtajien johdolla Noptel laitteistolla. Kehotan muitakin osallistumaan Noptel harjoitteluun. Kerron seuraavan harjoittelun ja ammunnan ajankohdan ja tavoitteet joukkueelle. Annan ohjeet huoltotoimenpiteist. Tarkastan kaluston tykkihallissa 45 min kuluttua.

Harjoituksen pitj Vnrikki 2/ON

Oma Nimi
Oma Nimi

OPETUSTAVOITE:
16.8.2000 klo 09.00 - 09.50 Varustuksena taisteluvarustus. Kk ja kes x 2. Kad Sampsa Santahamina

AIKA:

KOULUTUSVLINEET:

KOULUTTAJA:

Harjoituksen jlkeen jkreiden on osattava ryhmn etenemismuodoista avojono, osattava ryhmn thystyssuunnat sek ksimerkit. Napsauta ja kirjoita teksti

OPETETTAVAT ASIAT
1. Ryhm riviss, otan ryhmn komentooni ja kerron aiheen opetustarkoituksen ja tarkastan silmmrisesti varustuksen. (kuva: avojono, seis, ksimerkit) B) Liikkuminen avojonossa (ilman tunnustelijoita) - maaston kytt - vh 5 m:n etisyydet - viestien/merkkien vlitys - thystyssuunnat - pyshdyksen ajaksi poistuminen polulta

OPETUSMENETELM

OPETETTAVAT ASIAT

OPETUSTAPA

09.00 - 09.02 1. ALOITTAMINEN - aihe - opetustarkoitus - motivointi - varustuksen tarkastus

klo 09.02 - 09.10 2. KSKYNANTOMUOTO (kertaus) - ryhmnjohtaja th.snta eteen - 1.tst-pari (kkm + rkm) vasen - 2.tst-pari (rkm + rkm) oikea - 3.tst-pari (rkm + rkm) ilma + taakse etisyydet mston mukaan n 5 m > ksimerkki

LIITE 2: Esimerkki koulutuskortin laatimisesta

(kuva: kskynantomuoto, ksimerkit)

2. Kertaan r:n kokoonpanon kyselemll ja muodostan jkriryhmn. Jaan kk:n ja kes:t. Kertaan kskynantomuodon ksimerkin ja etisyydet kyselemll. Kertaan tst-parit ja thystyssuunnat kyselemll, ksken osoittaa aseella thystyssuuntaan.

klo 09.10 - 10.00 3. LIIKKEELLE LHTEMINEN JA LIIKKUMINEN AVOJONOSSA A) Liikkeelle lht (kertaus) - ksimerkki ja toisot - lataaminen + varm - perustaisteluthtin - ase kdess, hihna olan yli

Nytn avojonon ksimerkin ja ksken toistaa ja kerron mit se tarkoittaa. Annan avojono-, suunta-ja marsmerkin ja valvon ryhmn liikkeellelhdn. Jos liikkeellelhdss puutteita, keskeytn ja kertaan.

09.55 - 10.00 4. LOPETTAMINEN - aihe, opetustarkoitus - palaute (jkreilt ja oma) - seuraava harjoitus, joihin em taidot liittyvt - varustuksen tarkastus -

(kuva: avojono, thystyssuunnat, ksimerkit)

Annan ryhmlle suunnan ja tavoitteen (n 500m). Rauhallinen kvelyvauhti. Matkan aikana valvon maaston kytt, thystyssuuntia ja etisyyksi. Noin puolessavliss annan viestin taaksepin ja valvon suorituksen. Tavoitteessa palaute ja henghdystauko. Tehtvien vaihto, tehtvn anto ja liikkeellelht. Rauhallinen kvelyvauhti, vaikeampi maasto. Valvon liikkeellelhdn ja siirtymisen. Annan seismerkin ja valvon suorituksen. Palaute. Tehtvien vaihto ja liikkeelle kohti aloituspaikkaa. Ryhm aloituspaikalla riviss itse muodon edess. Kertaan suullisesti aiheen ja opetustarkoituksen. Pyydn palautteen jkreilt ja kerron omani. Tarkistan kk:n ja kes:t ja tarkastutan hlkohtaisen varustuksen. Annan ohjeet seuraavalle rastille siirtymisest.

173

KOUL UTUSK OR TTI: A VOJONO, THYST YSSUUNNA T JA KSIMERKIT OULUTUSK UTUSKOR ORT AV THYSTYSSUUNNA YSSUUNNAT

Kouluttajan opas 2007


Kouluttajan opas on tarkoitettu kaikille sotilaskouluttajan tehtviss toimiville ja niihin harjaantuville. Opas on tarkoitettu kytettvksi palkatun henkilkunnan ja reservilisten koulutuksessa sek varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutuksessa. Oppaan tarkoitus on antaa perusteita sotilaskoulutukseen liittyvien koulutustapahtumien ja harjoitusten suunnitteluun sek toteutukseen. Opas tukee palkatun henkilkunnan, varusmiesten sek reservilisten koulutustaidon kehittymist yhteiskunnan ja sodankynnin muuttuvien vaatimusten mukaisesti.

Maanpuolustuskorkeakoulu Tydennyskoulutus- ja kehittmiskeskus 2007 Pesikunta Pesikunnan koulutusosasto PL 5, 00131 Helsinki Suomi Finland www.mil.fi