You are on page 1of 8

Rancangan Tahunan Pendidikan Kesihatan, tahun 4

(Minggu( 1 (Modul( MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL (Tajuk( (Standard Kandungan)
Kesihatan Diri dan Reprodu ti!

(Standard Pembelajaran( 1.1.1 Menyatakan maksud akil baligh. 1.1.2 Menyatakan tanda-tanda akil baligh bagi lelaki dan perempuan.

(EMK( EMK : 1 KE!S"#"$"% "% (EK 1& EK ')

(

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat. 1.1.3 Menyatakan perubahan fizikal lelaki dan perempuan apabila akil baligh.

EMK : 1 KRE"T)*)T) & )%+*"S) ( %),") M!R%) EMK : 1 %),") M!R%) ( KRE"T)*)T) & )%+*"S

-

1.1.4 Menyatakan tempoh kitaran haid. 1.1.5 Menjelaskan tiada gangguan aktiviti harian semasa haid.

4

1.1.

Menjelaskan !ara pengurusan diri apabila mengalami haid dan ihtilam. 1.1." Mengenal pasti perubahan yang mungkin dialami semasa haid.

EMK : 1 TMK ( %),") M!R%)

2.2 Mengenal pasti kumpulan makanan mengikut aras $iramid Makanan Malaysia.2 Menyatakan !ara menghormati perubahan fizikal individu lain. .1 Melakar dan melabel $iramid Makanan Malaysia. 1.") M!R%) 1 "e#a anan 1.2.2. EMK : 1 KRE"T). & )%+*"S) ( %). 1.3. EMK : 1 KRE"T).4 Menyatakan batas sentuhan untuk menjaga keselamatan dan kehormatan diri.2.") M!R%) 1.' / 1. EMK : 1 KRE"T).3 Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat serta selamat. & )%+*"S) ( %).1 Menyatakan !ara menghargai perubahan fizikal pada diri sendiri. & )%+*"S) ( %). & )%+*"S) ( %).") M!R%) 0 1. EMK : 1 KRE"T).2 Mendemonstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman serta luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan reproduktif.3.") M!R%) EMK : 1 TMK ( KE!S"#"$"% "% (EK1) 2 1. 1.3 Menyatakan !ara menangani pelbagai situasi negatif terhadap perubahan fizikal pada diri sendiri# rakan dan keluarga.

") M!R%) 13 1.%)". EMK : 1 KE!S"#"$"% "% (EK1) ( %).3.") M!R%) EMK : 1 KRE"T).3.5 Menjelaskan kepentingan kualiti pembungkusan dan maklumat yang terdapat pada label makanan iaitu tarikh luput dan kandungan bahan.%). .%).") M!R%) 11 1. EMK : 1 TMK ( KE!S"#"$"% "% (EK1 & EK () . & )%+*"S) ( TMK .3 Menyatakan kepentingan pengambilan pelbagai jenis makanan berdasarkan $iramid Makanan Malaysia.3.) M!R%) 1( 1..4 Menjelaskan kepentingan pengambilan sarapan yang sihat.

& )%+*"S) .2 Mengenal pasti tanda-tanda konflik dan stres dalam diri sendiri.3 Menyatakan pun!a konflik dan stres dalam diri sendiri. 1.2 Menyatakan kesan jangka masa pendek terhadap fizikal dan mental akibat pengambilan alkohol.5 Mendemonstrasi !ara menyebarkan maklumat berkaitan kesan pengambilan alkohol kepada ahli keluarga dan rakan sebaya.") M!R%) 1. 1.4 Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisiko terhadap diri# keluarga dan masyarakat. EMK : 1 KE!S"#"$"% "% (EK1) ( %). & )%+*"S) ( %). 1.4 Menyatakan kesan konflik dan stres terhadap diri sendiri EMK : 1 KRE"T). 2.4. EMK : 1 KRE"T).1. & )%+*"S) 1' 1/ MODUL ( : KESIHATAN MENTAL) EMOSI DAN SOSIAL "en&urusan Menta% dan E#osi 10 2.4 %erkata &'()* kepada pengambilan dan pembelian makanan serta minuman beralkohol.1- "en$a%ah&unaan 'ahan 14 1.4.1 Menyatakan !ontoh makanan dan minuman yang mengandungi alkohol berdasarkan label.") M!R%) EMK : 1 KE!S"#"$"%" % (EK1 & EK() ( TMK .1. 1.%).3 Menyatakan kesan jangka masa panjang terhadap fizikal dan mental akibat pengambilan alkohol.") M!R%) EMK : 1 KRE"T).4.1.1 Mengetahui pelbagai jenis emosi# kepentingan dan !ara mengurus emosi untuk 2.4. 2. 2.1 Menyatakan maksud konflik dan stres.1.4.

(1 2.") M!R%) (( "erhu*un&an (- 2. Ke e%uar&aan 2.3.1 Menjelaskan kepentingan menyayangi diri sendiri dan ahli dalam keluarga. EMK : 1 KRE"T). EMK 1 KE!S"#"$"% . EMK5 1 KRE"T).2.2 Menyatakan !ara meluahkan perasaan kasih sayang dalam keluarga. EMK 1 TMK ( %).1 Menjelaskan kepentingan hubungan kekeluargaan.11 meningkatka n kesihatan mental dalam kehidupa n harian. 2.3.1.3 Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpersonal serta 2.2.") M!R%) 2. & )%+*"S) ( %).2 Menerangkan peranan dan tanggungja+ab ahli keluarga dalam men!egah serta menangani gejala sosial.2 Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga( 2.5 Memilih !ara mengurus konflik dan stres.") M!R%) 12 (3 2.") M!R%) EMK : 1 TMK EMK: 1 KRE"T).2.3 Menjelaskan kepentingan sokongan ahli keluarga dalam menangani gejala sosial. & )%+*"S) ( %). 4"% )%+*"S) ( %).

2 Mengenal pasti simptom dan tanda penyakit tidak berjangkit seperti penyakit jantung# asma# penyakit buah pinggang dan diabetes.1.3 Menyatakan kesan penyakit tidak berjangkit seperti penyakit jantung# asma# penyakit buah pinggang dan diabetes sekiranya tidak dika+al. . & )%+*"S) .TMK 2.komunikasi berkesan dalam kehidupan harian. 3.1. EMK : 1 %).1 Mengetahui jenis penyakit dan !ara men!egah serta mengelak risiko penyakit dalam kehidupan harian.") M!R%) (4 (' MODUL + : KESIHATAN "ERSEKITARA N "en$a it (/ 3. EMK 1 KE!S"#"$"% "% (EK1 dan EK') EMK 1 TMK ( %).") M!R%) (0 3.") M!R%) ( KE!S"#"$"%" % (EK1. 3. "% (EK ') ( KRE"T).1.3. EK( & EK') EMK : 1 TMK ( %).1 Menyatakan penyakit tidak berjangkit seperti penyakit jantung# asma# penyakit buah pinggang dan diabetes.3 Mempamerkan !ara meluahkan perasaan yang sesuai dalam pelbagai situasi.

-( 3. .2.1.2.2 Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendemonstras i kemahiran ke!ekapan psikososial dalam kehidupan harian.2. EMK : 1 TMK ( KE!S"#"$"%" % (EK1. EK(&EK') EMK : 1 Kemahiran ber6ikir EMK : 1 Kemahiran ber6ikir EMK : 1 %)". 3.2.2 Menerangkan peranan rakan sebaya.3 Membezakan pengaruh positif dan negatif rakan sebaya.4 Menjelaskan !ara-!ara mengatasi pengaruh negatif rakan sebaya. 3. 3.") M!R%) (2 -3 -1 3.") M!R%) ( TMK KE!S"#"$"%" % (EK1&EK ') 3.(1 3. Kese%a#atan EMK : 1 TMK ( %).4 Menjelaskan !ara men!egah penyakit tidak berjangkit seperti penyakit jantung# asma# penyakit buah pinggang dan diabetes.2.1 Menyatakan maksud rakan sebaya.5 Memilih !iri rakan sebaya yang boleh dijadikan suri teladan.

EK(.-- "erto%on&an . .2 Mengenal pasti jenis ke!ederaan ringan seperti luka# !alar# lebam dan terseliuh. EK&EK') -4 3. EK(.4 Menjelaskan kepentingan bantu mula mengikut situasi.1 Menyatakan maksud bantu mula.TMK EMK : 1 Kemahiran 7er6ikir ( TMK KE!S"#" $"%"% (EK1.e#as 3. 3. 4"% )%+*"S) ( %).3. EK&EK') EMK : 4 Kemahiran 7er6ikir ' TMK / KE!S"#" $"%"% (EK1.3 Mengetahui asas pertolongan !emas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi.3. 3.") M!R%) .3 Menyatakan langkah-langkah yang diambil semasa memberi bantu mula untuk ke!ederaan ringan -' 3. EMK : 1 KRE"T).3.3.