You are on page 1of 3

Đề cương Marketing du lịch

ĐỀ CƢƠNG MÔN HỌC

MARKETING DU LỊCH
Chƣơng I: GIỚI THIỆU DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Tóm tắt nội dung: Chương này giới thiệu du lịch – lữ hành là một thị trường quan trọng mang tầm quốc tế cũng như quốc gia, trong đó tâm điểm của hoạt động quản lý là các giao dịch trao đổi giữa du khách (bên cầu) và điểm đến hay các khu vực kinh doanh cạnh tranh để đáp ứng khách hàng (bên cung) cũng như mối liên kết giữa cung – cầu và tác động của marketing đối với mọi mặt của cung – cầu được thể hiện rất rõ trong một hệ thống marketing. Nội dung bài học: - Tổng quan về nhu cầu du lịch – lữ hành. - Những khái niệm hữu ích trong du lịch và lữ hành. - Các liên kết có hệ thống giữa cung – cầu và vai trò của marketing. Chƣơng II: GIỚI THIỆU VỀ MARKETING Tóm tắt nội dung:Chương này nêu định nghĩa của Marketing hiện đại và cung cấp một biểu đồ từng bước cho tiến trình marketing hiện đại ứng dụng vào đủ loại tổ chức trong ngành du lịch – lữ hành. Đồng thời, chương 2 nhấn mạnh rằng thị trường là hướng tiếp cận tiên phong trong kinh doanh, được thực hiện tốt nhất với tinh thần tích cực và hứng khởi kỳ diệu của nhiệt huyết cạnh tranh mà chỉ có thực tế tiếp cận mới có thể cảm nhận được điều đó. Nội dung bài học: - Định nghĩa và các phát biểu về marketing hiện đại. - Kết nối trong một hệ thống marketing. - Định hướng sản phẩm, sản xuất, tiêu thụ và marketing. - Thái độ quản lý và môi trường kinh doanh bên ngoài. Chƣơng III: NHỮNG ĐẶC TRƢNG CỦA MARKETING DU LỊCH Tóm tắt nội dung: Chương này giải thích những đặc điểm của sản xuất dịch vụ ảnh hưởng lên marketing nói chung. Tính không thể tách rời và không lâu bền tạo ra sự không linh hoạt trong công suất cung cấp sản phẩm kết hợp với tính mùa vụ làm cho các doanh nghiệp du lịch có thể bị tổn thất bới những dao động ngắn hạn của nhu cầu. Chương này còn lưu ý rằng nhiệm vụ marketing sẽ dễ dàng hơn nếu những quyết định

1

Định nghĩa phối thức marketing : 4P ban đầu.Các hình thức phân khúc thị trường: mục đích du lịch.Phân biệt Marketing dịch vụ và hàng hóa. . Chƣơng VI: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC TIẾP THỊ Tóm tắt nội dung: Chương này giới thiệu những khái niệm căn bản và quá trình tư duy chiến lược là trung tâm điều hành hiệu quả của những công ty du lịch định hướng thị trường.Quản lý cơ sở vật chất và thiết kế. giá cả thị trường.Hỗn hợp tiếp thị . . đặc điểm kinh tế . Chiến lược tiếp thị phải xác định phối thức tương lai của sản phẩm và thị trường.Định nghĩa và quan điểm hoạt động marketing về phân khúc thị trường.Phương pháp thực hiện. Đồng thời. Chƣơng IV: PHỐI THỨC MARKETING TRONG DU LỊCH – LỮ HÀNH Tóm tắt nội dung: các thành tố chủ yếu của phối thức marketing được giới thiệu là 4P hay 4C đã chi phối tư tưởng marketing trong hơn 40 năm sẽ được đưa ra thảo luận và xem xét trong một bối cảnh rộng hơn với tất cả các tác nhân bên trong và bên ngoài. .Đề cương Marketing du lịch chiến lược dài hạn tạo ra những sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dung. Chƣơng V: PHÂN KHÚC THỊ TRƢỜNG CHO CÁC THỊ TRƢỜNG DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH Tóm tắt nội dung: chương này nhấn mạnh vai trò của việc phân khúc thị trường trong du lịch và các phương pháp áp dụng trong thực tiễn để có thể tập trung và đáp ứng một cách hiệu quả và lợi ích hơn. . Nội dung bài học: .Quá trình phân phối dịch vụ và thiết kế dịch vụ.Một số hàm ý về marketing. và tính toán kỹ lưỡng để đạt mục tiêu dài hạn của công ty.xã hội. nhu cầu và lợi ích khách hàng. . 3P được bổ sung đặc biệt để thích hợp trong việc quản lý phân phối dịch vụ du lịch – lữ hành nhằm đạt hiệu quả tốt nhất.So sánh marketing trong du lịch với các dạng marketing khác.Giá trị sản phẩm – khách hàng. Nội dung bài học: . Nó thiết lập vị trí mà công ty 2 . . Nội dung bài học: . .

.Những nguyên tắc hoạch định chiến lược .touristmarketing. . .sponsorships. quy trình hoạch định và lập kế hoạch chiến lược tiếp thị. nhưng nó cung cấp một cơ sở thông tin phong phú và phương hướng chiến lược chung.Chiến lược tiếp thị.Nhu cầu hoạch định chiến lược. .com www. hoạch định marketing –chiến lược và chiến thuật – là căn cứ thiết yếu cho hoạt động tiếp thị hiệu quả. dự đoán.unwto. sự nhạy bén và tầm nhìn tương thích với nhau để cho kết quả tốt nhất.marketingpower. .Giám sát. . Tài liệu tham khảo: www. chiến lược và kế hoạch được thiết lập và sửa chữa. Chƣơng VII: CHIẾN THUẬT TIẾP THỊ Tóm tắt nội dung: Được hiểu như một quy trình có hệ thống. Lập kế hoạch không thay thế sự tinh tế và khả năng phán đoán. Nội dung bài học: .Đề cương Marketing du lịch và những sản phẩm của nó nằm trong tâm trí của những khách hàng tiềm năng. .Phân biệt giữa hoạch định tiếp thị với chiến lược và chiến thuật tiếp thị.Một hệ thống những mục tiêu – Chiến lược và chiến thuật.Ý nghĩa đặc trưng của kế hoạch tiếp thị .hp. bổ sung để đáp ứng hoàn cảnh luôn thay đổi. nhờ đó mục tiêu.Chương trình tiếp thị hỗn hợp.Sự tương tác giữa chiến lược và tác nghiệp .com www.com www.Những bước hợp lý trong quá trình hoạch định tiếp thị: phán đoán. làm cho trí tưởng tượng. phân tích ma trận SWOT.org www.ceo-ethics.Mục tiêu và nhiệm vụ tiếp thị.com www.Ba khái niệm then chốt trong hình thành chiến lược tiếp thị cạnh tranh.adventurebizsuccess.emergemarketing.principlesofmarketingresearch.com www. Nội dung bài học: .org 3 . đánh giá và kiểm tra.com www.