You are on page 1of 1
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Kelas Masa Tema/Topik Standard Kandungan : : : : 3 Arif 60 minit Haiwan 3.1 3.1.1 dan 3.1.2 Murid dapat : 1. Mengenal pasti ciri-ciri haiwan melalui litupan badan. 2. Mengelaskan haiwan mengikut ciri litupan badan Aktiviti: 1. Guru menunjukkan beberapa gambar haiwan dan murid menamakan haiwan tersebut. 2. Guru meminta murid memilih haiwan yang disukai dan murid menyatakan sebab mengapa mereka memilih haiwan tersebut. 3. Guru membimbing murid untuk mengenalpasti litupan badan haiwan tersebut dan memperkenalkan istilah bercengkerang, berbulu, berbulu pelepah, dan bersisik berdasarkan gambar haiwan ditunjukkan. 4. Guru menyediakan empat ruangan di papan hitam dan meminta murid menampal gambargambar haiwan yang dipilih dalam ruangan berdasarkan ciri litupan badan. 5. Guru menerangkan lebih lanjut tentang ciri-ciri litupan badan haiwan. 6. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid. Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran : Refleksi :