You are on page 1of 2
NAMA : KELAS : BAND : 2 TAHU DAN FAHAM Standard Standard Prestasi Deskriptor Pembelajaran 3.1 Memahami ciri B2 Memahami B1D2 Ciri Haiwan haiwan perkara-perkara asas dalam sains dan teknologi. TARIKH : Evidens B2D2E1 Mengelaskan haiwan berdasarkan ciri litupan badan. Arahan: Kelaskan haiwan-haiwan berikut mengikut ciri-ciri litupan badan. ayam tenggiling siput arnab kucing ketam burung ikan Ular Kura-kura Beruang Helang Berbulu Bersisik Berbulu pelepah bercengkerang