You are on page 1of 9

STEP 1 ( laman utama 1BestariNet Frog VLE sebelum log in

)

STEP 2 ( jika belum aktif kan I klik "#erif$% ) kemu!ian .

STEP & ( jika su!a' aktif kan I klik "ne(t% ) kemu!ian .

STEP ) ( log in guna *es I tela' !iberi ) + .ass-or! $ang .

.

STEP . ( laman utama sele.as log in ) kemu!ian kilik F/01 VLE .

STEP 2 ( Loa!ing34 ) .

STEP 5 ( sila kemaskini 676 ) as'boar! an!a44 .