You are on page 1of 1

SJK CHUNG HUA BALINGIAN SENARAI FAIL PENGURUSAN KELAS PEMULIHAN

NO.
001. 002. 003. 004. 005. 006. 007. 008. 009. 010. 011. 012. Fail Induk Fail Mesyuarat Program / Minit Mesyuarat Fail Maklumat Murid Pemulihan Khas Fail Sukatan Pelajaran Fail Borang-Borang Pemulihan Fail Bank Soalan Bahasa Melayu Fail Lembaran Kerja Bahasa Melayu Fail Lembaran Kerja Matematik Fail Bank Soalan Matematik Fail Laporan Murid Fail Rekod Murid Fail Individu Murid

NAMA FAIL

BILANGAN
1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 9