You are on page 1of 3

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI KEPONG

TMN KEPONG BARU TAMBAH,
51200 KUALA LUMPUR.

INSTRUMEN PENILAIAN PERLAKSANAAN PROGRAM / AKTIVITI
SEKOLAH / PANITIA BAGI TAHUN 20____.
NAMA PENILAI :

TARIKH

:

NAMA PROGRAM / AKTIVITI :

MASA / TARIKH PROGRAM :

SKOR
BIL.

ITEM
PERANCANGAN DAN PENYEDIAAN
PROGRAM ( SEBELUM)
PERLAKSANAAN )

A.

1. Penyediaan kertas kerja
2. Selaras dengan visi dan misi sekolah
3. Mempunyai objektif, rasional dan
matlamat yang sesuai.
4. Program dimasukkan dalam takwim
sekolah.
5. Perancangan aktiviti yang sesuai dan
menggunakan kemudahan sedia ada.
6. Menubuhkan Ahli Jawatankuasa Kerja
dan mengadakan mesyuarat @ taklimat.
7. Mengenal pasti tahap dan keperluan
murid.
8. Mengenal pasti kesediaan dan
keperluan guru.

B.

. SEMASA PERLAKSANAAN PROGRAM
@ AKTIVITI.

1. Atucara dan susunan aktiviti dijalankan
mengikut perancangan.
2. Penglibatan murid secara menyeluruh.
3. Aktiviti yang menarik, berkesan dan
menimbulkan rasa ingin tahu kepada
murid.
4. Penyediaan tempat yang selesa dan
sesuai.
5. Memberi penghargaan @ pengiktirafan.

SKSK/2013

YA

TIDAK

1

2

3

4

5

6

CATATAN

24 Lemah Sangat Lemah SKSK/2013 DESKRIPSI UMUM Sedikit kekuatan tetapi lebih banyak kelemahan. Banyak kekuatan melebihi keperluan minimum Banyak kekuatan yang memenuhi keperluan minimum. 5 4 3 80 . Meransangkan minat dan pengetahuan sedia ada murid. C. * Hasil kerja murid ( jika ada ) * Laporan bergambar. Boleh meningkatkan kemenjadian dan kemahiran murid. Mendapat sokongan semua AJK dan warga sekolah.79 50 -69 Baik Harapan Memuaskan Kekuatan keseluruhan yang jelas. . 1. 2 1 25 . 2. 4. Lampiran: * Kertas kerja. PENYATAAN SKOR : SKOR PERATUS PENCAPAIAN TARAF PENCAPAIAN 6 90 . ( mengikut aturcara ) 5. 1.89 60 . * Penglibatan * Kewangan / Perbelanjaan.100 Cemerlang Kekuatan keseluruhan yang sangat jelas dan mendapat pengiktirafan dan boleh dijadikan contoh. Program @ aktiviti yang dilaksanakan menepati masa. Laporan semua aktiviti / bahagian: * Maklumat @ surat menyurat. Objektif program @ aktiviti adakah tercapai? 2. ITEM YA TIDAK 1 2 3 4 5 6 CATATAN SELEPAS PERLAKSANAAN PROGRAM @ AKTIVITI.49 0 . 3. Banyak kelemahan yang memerlukan tindakan pembetulan dengan segera.SKOR BIL. PENYEDIAAN DOKUMENTASI PROGRAM @ AKTIVITI.

Tukar Program SKSK/2013 …………………………………………………… (Tandatangan & Cop ) . CATATAN: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Pengesahan Guru Besar / GPK : …………………………………………… Tandatangan Penilai. CADANGAN PENAMBAHBAIKAN: ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 3. Teruskan Program @ Aktiviti Semak Semula. ULASAN KESELURUHAN : _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 2.RUMUSAN PENILAIAN: NAMA PROGRAM : TARIKH : TEMPOH PERLAKSANAAN : 1. Nama : Tarikh : Teruskan dengan pengubahsuaian.