You are on page 1of 2

KELAB/PERSATUAN/SUKAN PERMAINAN

Kelab/Persatuan/Permainan/Badan Uniform : Guru Penasihat : : : :

(Sila isi dengan nama penuh)


Pengerusi : Naib Pengerusi : Setiausaha : Penolong Setiausaha: Bendahari : Ajk : : : : Aktiviti tahunan : : : Pencapaian : : :