You are on page 1of 15

Testul Cattell (chestionar 16PF

)
Testul dat propune varianta prescurtată a chestionarului. Testul conţine 105 întrebări. Timpul pentru testare este de 30-50 minute. Se aplică pentru persoanele de vărsta 13 -16 ani. Testul se aplică individual sau în grupă, în bloc cu alte metode sau izolat. Instrucţiune: aveţi în faţă un şir de întrebări, care vor permite să determinăm unele din trăsăturile voastre de personalitate. Aici nu pot fi răspunsuri „corecte” sau „greşite”. Oamenii sunt diferiţi şi fiecare poate expune părerea sa. Stăruiţi-vă să răspundeţi cinstit. Dînd răspunsuri la fiecare întrebare trebuie să alegeţi una din cele trei variante propuse acela care în cea mai mare măsură corespunde cu părerea dumneavoastră despre sine. În pătratul corespunzător de pe foaia de răspuns puneţi semnul X(pătratul din stînga corespunde cu răspunsul „a”, cea din mijloc – „b”, pătratul din dreapta – „c”), dacă ceva nu este clar întrebaţi de examinator. Nu trebuie să pierdeţi mult timp pentru a vă gîndi la răspuns. Daţi acel răspuns care vă trece prin minte primul. Vă stăruiţi să daţi mai multe răspunsuri nedefinite de tipul „nu ştiu”. Răspunsurile subiecţilor sunt calculate după o „cheie” specială. Corespunderea cu răspunsurile „a” şi „c” se apreciază cu 2 puncte, coinciderea cu răspunsul „b” cu 1 punct. Suma punctelor pe fiecare grupă de întrebări caracterizează semnificaţia unui factor.

Majoritatea oamenilor cu care mă aflu în companie. Mai degrabă ma-şi ocupa cu a) scrima şi dansuri b) mi-i greu să spun c) luptă şi baschet 10. fără ajutorul cuiva a) corect b) uneori c) nu 16. unde sunt multe alte maşini. Mă enervează oamenii care nu pot lua repede decizii a) corect b) nu ştiu c) nu-i corect 18. Uneori. Cînd prietenii fac glume pe seama mea. a) da b)greu de spus c) nu 2. a) da b) uneori c) nu 3. decît să mă ghidez de metode ştiute. Important pentru mine este ca în tot ce mă înconjoară să nu fie. Dacă aş zice. îmi apare totuşi senzaţia de iritare faţă de părinţii mei a) da b) nu ştiu c) nu 19. fără îndoială sunt bucuroşi să mă vadă. Cînd îmi planific ceva prefer să fac acest lucru sinestătător. Dacă cineva este brutal cu mine pot să uit repede acest fapt a) corect b) nu ştiu c) nu-i corect 14. Aş putea locui singur. În companii permit altora să glumească şi să povestească diferite istorii a) da b) uneori c) nu 7. Îmi place mai mult să inventez noi metode de îndeplinire a unui lucru. Mă amuză. departe de oameni. verificate a) corect b) nu ştiu c) nu-i corect 15. Citind despre o întîmplare eu mă interesez de toate amănuntele a) întotdeauna b) uneori c) rar 12. Cred că sunt mai puţin sensibil şi uşor excitabil decît majoritatea oamenilor a) corect b) îmi vine greu să spun c) nu-i corect 17. Dacă aş conduce maşina pe şosea.Întrebările testului: 1. de obicei rîd împreună cu toţi şi nu mă supăr a) corect b) nu ştiu c) nu-i corect 13. l-aş numi pe criminal a) bandit b) sfînt c) nour 4. Cînd merg la culcare. chiar dacă şi pe puin timp. că cerul se află „jos” şi că iarna e „cald”. Mai degrabă a-şi destăinui gîndurile mele intime . aş prefera a) să dau drumul înainte mai multor maşini b) nu ştiu c) să depăşeasc toate maşinile ce merg înaintea mea 6. eu a) adorm repede b) ceva la mijloc c) adorm greu 5. a) da b) uneori c) nu 9. că memoria mea este mai bună acum decît era mai înainte. dezordine a) corect b) greu de spus c) nu-i corect 8. Cred. faptul că ceea ce fac oamenii nu seamănă deloc cu ceea ce povestesc apoi despre aceasta a) da b) uneori c) nu 11.

Dacă la fel de bine aş putea face şi una şi alta atunci aş prefera a) să joc şah b) greu de spus c) să joc în orăşele(golf) 32. Dacă tovarăşul meu mă amăgeşte în chestii mărunte. Sunt într-atît de atent şi practic încît cu mine se întîmplă mai puţine surprize neplăcute decît cu alţi oameni a) da b) greu de spus c) nu 34. Mai mult mă irită oamenii care a) cu glumele lor stupide fac ca oamenii să roşească b) mi-i greu să spun c) îmi crează incomodităţi întîrziind la întîlnirea stabilită 23. mai degrabă prefer să mă prefac că n-am observat decît să-l demasc a) da b) uneori c) nu 28. Cred că a) nu tot lucrul trebuie făcut la fel de minuţios b)greu de spus c) orice lucru trebuie făcut minuţios dacă te-ai apucat de el 25. Îmi vine greu să recunosc că n-am dreptate a) da b) uneori c) nu 36. Întotdeauna trebuie să înfrîng gena a) da b) posibil c) nu 26.a) prietenilor mei cei buni b) nu ştiu c) zilnicului meu 20. Întotdeauna am deajuns energie cînd e nevoie a) da greu de spus c) nu 22. Îmi plac persoanele comunicabile. cum alte persoane spun idei opuse celor în care cred cu fermitate a) corect b) nu ştiu c) nu 30. Îmi place mult să invit musafiri şi să-i distrez a) corect b) nu ştiu c) nu-i corect 24. Prietenii mei mai des a) se sfătuiesc cu mine b) fac şi una şi alta în egală măsură c) îmi dau sfaturi 27. Îmi place prietenul a) interesele căruia au un caracter de lucru şi practic b) nu ştiu c) care se deosebeşte prin opinii de viaţă bine gîndite 29. Nu pot asculta indiferent. Mă afectează faptele şi greşelile mele trecute a) da b) nu ştiu c) nu 31. Cred că cuvîntul contrar după sens opusului cuvîntului „imprecis” – este a) neglijent b) minuţios c) aproximativ 21. Pot uita de îndatoririle mele atunci cînd de asta am nevoie a) da b) uneori c) nu 35. La o întreprindere mi-ar fi mai interesant . bune de companii a) da b) nu ştiu c) nu 33.

să particip la producţia de bază b) greu de spus c) să discut cu oamenii. Cînd totul îmi reuşeşte consider. Dacă aş avea mulţi bani atunci eu a) m-aş preocupa să nu stîrnesc invidia altora faţă de mine b) nu ştiu c) aş trăi fără ca să duc lipsa de ceva 40. că aceste lucruri sunt simple a) întotdeauna b) uneori c) rareori 53. Eu niciodată nu mă simt atît de nefericit. Faptele şi cuvintele negîndite adresate mie de către prietenii mei nu mă supără şi nu mă întristează a) corect b) nu ştiu c) nu-i corect 52. Ceea ce într-o măsură oarecare îmi distrage atenţia a) mă irită b) ceva mijlociu c) nu mă deranjează deloc 39. încît să-mi vină să plîng a) corect b) nu ştiu c) nu-i corect 48. Ascultînd muzica eu primesc plăcere de la a) marşuri în interpretarea orchestrei militare b) nu ştiu c) solo la vioară 49. care în camera liniştită îşi creează proiectele sale . să ceară respectarea legilor morale a) da b) uneori c) nu 42. Mi-ar plăcea un lucru practic de zi cu zi cu diferite maşini şi construcţii a) da b) nu ştiu c) nu 44. Cea mai rea pedeapsă pentru mine este a) lucru greu b) nu ştiu c) să stau închis în singurătate 41. Oamenii trebuie într-o măsură mai mare decît acum. Cred că majoritatea martorilor spun adevărul chiar dacă acesta nu e simplu pentru ei a) da b) greu de spus c) nu 45. Care cuvît n-are legătură cu altele două a) pisica b) aproape c) soare 38. Mai degrabă aş prefera să petrecduoă luni de vară a) la ţară împreună cu unu-doi prieteni de ai mei b) îmi vine greu să spun c) conducînd un grup turistic în tabără 50. Eforturile cheltuite pentru alcătuirea planului a) niciodată nu-s în plus b) greu de spus c) nu merită 51.a) să lucrez cu maşini şi mecanisme. Uneori nu mă hotărăsc să-mi traduc ideile în viaţă. Îmi spuneau ca copil fiind eram a) liniştit şi iubeam să rămîn singur b) nu ştiu c) vioi şi alert 43. Mai degrabă aş prefera să lucrez a) în instituţie. făcînd lucrul obştesc 37. Mă stărui să rîd de glume nu atît de tare cum o fac alţi oameni a) da b) nu ştiu c) nu-i corect 47. deoarece îmi par irealizabile a) corect b) greu de spus c) nu-i corect 46. unde aş fi nevoit să conduc alte persoane şi tot timpul să fiu printre ei b) greu de spus c) arhitect.

Îmi apar emoţii puternice: furie. Cred că numărul corect.va fi . Ceea ce fac nu-mi reuşeşte a) rar b)uneori c) deseori 56.3. Mai mult prefer să discut cu persoanele delicate. Dacă omul nu-mi răspunde deodată după ce i-am spus ceva. explozii derîs.6. Mă impresionează a) măiestria şi graţia b) greu de spus c) puterea şi forţa 61. dar care poate rezista la toate ispitele 59. atunci cred că i-am spus vre-o prostie a) corect b) nu ştiu c) nu-i corect 65. Mai mult îmi place omul a) cu multă minte chiar dacă nu-i de nădejde şi ne permanent b) greu de spus c) cu capacităţi medii. Probabil că mulţi oameni consideră că eu prea mult vorbesc a) mai degrabă e aşa b) nu ştiu c) cred că nu 58. Eu consider că sunt o persoană dispusă la colaborare a) da b) ceva mediu c) nu 62. fiind de acord să stabilesc întîlnirea cu el în timpul comod pentru el. chiar dacă asta nu-i comod pentru mine a) da b) uneori c) nu 71. Evit lucrul obştesc şi răspunderea legată de aceasta a) corect b) uneori c) nu-i corect 67. Îmi place să fac omului un bine.5. Cînd întrebarea pe care trebuie s-o rezolv e foarte grea şi cere de la mine mult efort eu mă strădui a) să mă ocup de altă întrebare b) îmi vine greu să răspund c) încă odată încerc să rezolv această întrebare 68. Iau decizii a) mai repede ca alţi oameni b) nu ştiu c) mai încet decît majoritatea oamenilor 60.2. rafinate decît cu cele directe şi deschise a) da b) nu ştiu c) nu 63. parcă fără nici o pricină a) da b) uneori c) nu 69. Eu prefer a) să rezolv singur problemele legate de mine b) îmi vine greu să răspund c) să mă consult cu prietenii mei 64.54. În anii de şcoală am primit mai multe cunoştinţe a) la lecţii b) greu de spus c) citind cărţi 66. Uneori gîndesc mai rău ca de obicei a) corect b) nu ştiu c) nu-i corect 70. care trebuie să continuie şirul 1. În majoritatea lucrurilor eu a) prefer riscul b) nu ştiu c)prefer să acţionez la singur 57. Casa se referă la mine ca copacul la a) pădure b) plantă c) frunză 55.

a) 10 b) 5 c) 7 72. Lucrînd la magazin aş prefera să a) aranjez vitrinele b) nu ştiu c) să fiu casier 80. aş prefera să mă întîlnesc cu a) Columb b)nu ştiu c)Eminescu 78. Dacă acele ceasornicului se întîlnesc peste fiecare 65 minute. Îmi expun părerea indiferent de ceea cîte persoane pot s-o asculte a) da b) uneori c) nu 77. Toate nenorocirile se întîmplă de la oamenii a) care încearcă să schimbe totul deşi există metode satisfăcătoare de rezolvare a întrebărilor b) nu ştiu c) care resping. măsurate după un ceas fix. Dacă văd că vecinul meu prieten e rece cu mine şi mă evită. Se întîmplă ca toată dimineaţa nu vreau cu nimeni să vorbesc a) deseori b) uneori c) nu-i corect 88. Dacă oamenii gîndesc rău despre mine. atunci acest ceas a) rămîne în urmă b) merge corect c) se grăbeşte 89. Trebuie să mă abţin de la ceea ca să rezolv problemele altora a) da b) uneori c) nu 79. La o serată îmi place a) să particip la o discuţie interesantă b) îmi vine greu să răspund c) să mă uit cum se distrează lumea. eu de obicei a) deodată gîndesc „are dispoziţie proastă” b) nu ştiu c) mă nelinişteşte în privinţa faptei greşite pe care am comis-o 82. Prefer să refuzla comanda mea. nu încerc să le modific părerea. Mă plictisesc . Oamenii punctuali exigenţi nu se împacă cu mine a) corect b) uneori c) nu-i corect 85. Mi se pare că sunt mai puţin iritat decît majoritatea oamenilor a) corect b) uneori c) nu-i corect 86. Pot mai degrabă să nu iau în consideraţie pe alţi oameni decît ei pe mine a) corect b) uneori c) nu-i corect 87. şi pur şi simplu să mă odihnesc singur 76. decît să creez chelnerului deranj suplimentar a) da b) uneori c) nu 73. Dacă aş putea să mă deplasez în trecut. decît alţi oameni a) corect b) greu de spus c) nu-i corect 75. Eu trăiesc cu ziua de azi în mai mare măsură. Eu primesc plăcere povestind noutăţile locale a) da b) uneori c) nu 84. continuu să mă comport cum cred de cuviinţă a) da b) greu de spus c) nu 81. Uneori am acuze de vomă şi ameţeli fără o pricină anumită a) da b) nu ştiu c) nu 74. propunerile noi promiţătoare 83.

Consider că ceea ce oamenii spun prin versuri mai precis ar fi exprimat prin proza a) da b) uneori c) nu 95. Cred că chiar şi cele mai dramatice evenimente peste un an nu mai lasă nici o urmă în sufletul meu a) da b) uneori c) nu 97. Am o atitudine timidă şi atentă faţă de stabilirea relaţiilor cu persoane necunoscute a) da b) uneori c) nu 94. faţă de uneleanimale. Acasă în timpul liber eu a) vorbesc şi mă odihnesc b) îmi vine greu să răspund c) mă ocup cu lucruri interesante pentru mine 93. Care cuvînt nu se referă la altele două a) a gîndi b) a vedea c) a auzi 105. Prefer jocurile a) unde trebuie să joci în echipă să ai un partener b) nu ştiu c) unde fiecare joacă pentru sine 101.a) deseori b) uneori c) rar 90. Dacă rămîn acasă singur peste un timp simt nelinişte şi frica a) da b) uneori c) nu 103. rar 96. deşi într-adevăr ei nu o plac a) da b) uneori c) nu 104. Îmi place să reflectez despre aceea cum poate fi îmbunătăţită lumea a) da b) greu de spus c) nu 100.Bănuiesc că oamenii cu care sunt în relaţii de prietenie pot deveni neprieteni în spatele meu a) da în majoritatea cazurilor b) uneori c) nu. Noaptea visez vise fantastice sau lipsite de sens a) da b) uneori c) nu 102. pentru că sunt dăunătoare a) da b) uneori c) nu 92. locuri a) da b) uneori c) nu 99. Dacă mama Mariei este sora tatălui lui Alexandru. atunci cine este Alexandru faţă de tatăl Mariei a) verişor b) nepot c) unchi . de exemplu. Pot prin atitudinea prietenească să induc lumea în eroare. Sunt dispus fririi fără pricină şi dezgust faţă de anumite lucruri. Consider că trebuie evitate emoţiile de prisos. Oamenii spun că îmi place să fac totul după metoda mea originală a) corect b) uneori c) nu-i corect 91. Cred că ar fi mai interesant să fiu a) naturalist şi să lucrez cu plante b) nu ştiu c) agent de asigurări 98.

Tonus afectiv bun. pasiv. disponibilitate socială medie. tumultos. puternic orientar spre instanţ ele interioare. serios. capacitate mică de învăţare. Extravert. disponibilitate socială relati redusă. capacitate de abstractizare diminuată. politicos retras II. se tulbură uşor. Relativa instabilitate emoţională. introspective. Factorul G – forţa eu-lui – supunerea sentimentelor – normativarea înaltă a comportamentului. defensiv. dificultăţi marcate în procesul de învăţare.Interpretarea factorilor Factorul A – introversia – comunicarea. Relativ deficit al nivelului intelectual şi cultural. Afirmare proprie de nivel mediu IV. IV. exteriorizarea necontrolată a emoţiilor. lipsit de fermitate. Factorul B – inteligenţa. I. uşurinţă în învăţare. impulsive. entuziast. Rezonanţă afectivă foarte ridicată. Stabilitate emoţională medie IV. rezonanţă afectivă foarte scăzută. V. exces de afirmare proprie. agresiv. emoţii secundare. Factorul C – forţa eu-lui. înclinat spre atitudini opozante. influenţabil. II. III. Caracter extravert puternic. I. II. liniştit. lipsa de încredere în sine. toleranţa la frustrare foarte slabă. II. Factorul E – supunere. comportament labil. prudenţă excesivă. IV. adaptabil la condiţii variate. Tonus afectiv mediu. Sigur pe sine independent. scepticism. afirmare proprie scăzută. III. tolerant la situaţii frustrante V. tonus afectiv scăzut. reliefat. sociabil cooperant. V. Expresivitate de nivel mediu. spirit critic. docil. capacitate de abstractizare ridicată. V. rezervat. . I. Eu-l puternic inflexibil. se manifestă fără reţineri. exteriorizare redusă. dispoziţie labilă. tendinţa spre manifestări nevrotice. Factorul F – reţinere – expansivitate. amabil. încăpăţînat. cultură generală bogată. gîndire operaţional concretă. Prudent. dependent. relaţii numeroase dar superficiale. înclinat spre nesocotirea autorităţii. conformism.dominare. puternic. stabilitate emoţională ridicată. comunicativitate redusă. Foarte inteligent. III. V. foarte sociabil. modestie excesivă. I. II. dur. Nivel intelectual şi cultural mediu. stabilitate emoţională. Echilibru emoţional bun. pesimist. puternică toleranţă la frustrare. I. indiferentism social. IV. III. Spirit dominator. Bine dotat în plan cultural şi intelectual. instabilitate emoţională. nivel intelectual şi cultural foarte scăzut. instabilitate emoţională ridicată. neconformist. mobil. III.

Dezvoltare medie între nivelul de încredere şi suspiciune. Maturizare afectivă medie. conştiincios. Prectice. exigent cu sine şi cu ceilalţi. influenţează negativ achipa. deseori stîngaci în comportament. interiorizat III. dependent afectiv. III. Interes scăzut pentru convenţie. I. Echilibru între spirit drept. IV. . cu pretenţii intelectual. Hiper. suspicios. Sociabilitate menţinută. aderent la norme şi reguli. II. introspective. sentimental. Factorul I – masculinitate – feminitate. conformist la norme. bănuitor. tendinţa de rivalitate. I. Acut sentiment de responsabilitate. Tendinţa de ecocentrism. logică riguroasă în gîndire. dispreţuitor. gust artistic. înclinaţii spre devianţă. Timid. III. Spirit practice. V. Spirit boem accentuat. nerăbdător. spirit de rivalitate scăzut. participare redusă la viaţa grupului. es te omul datoriei. deschis sincer.perseverenţă. III. Tandru. naiv şi şiret. Dezvoltare medie sub aspectul participării şi simţului de responsabilitate socială. IV. prudent. rivalizare. abil. Convenţionalism mediu. interes scăzut pentru elaborările subiective. echilibru între timiditate şi îndrăzneală IV. II. Factorul L – sinceritate – gelozie. încrezător în forţele proprii V. comportament rafinat. IV. echilibru între masculinitate şi feminitate. suspicios. foarte adaptabil. Direct. V. rigid. spontan. foarte practice. perseverent. echilibru între spirit conformist şi boem. încrezător. comportament libertin. IV. pragmatic. neîngrijit. convenţionalism ridicat. comportament extravagant saturat afectiv. Factorul M – conformism – nenconformism. Sociabil. comportament masculinizat. I. Aderă în mică măsură la reguli şi norme. caută să treacă neobservat. Factorul H – prudenţa – îndrăzneala. Factorul N – naivitate. lipsit de exigenţe. circumspect în relaţiile sociale. înclinat spre acţiuni riscante. V. lipsa semtimentului de gelozie. spirit independent. independent.clarviziune. spirit de rivalitate foarte scăzut. Prudenţă medie. I. complex de inferioritate. înclinat spre gelozie. II. uşor de satisfăcut. siguranţă de sine. centrat pe instanţele interioare. I. convenţional. III. III. Adaptabil. slab sentiment al responsabilităţii şa datoriei. naiv. deosebit de îndrăzneţ. Conştiincios. natural. II. foarte naiv. distant. neglijent. I. excesiv de prudent. Turnură spirituală feminină. relaxat. scade moralul grupului. II. nonconformist. II. slabă capacitate de contact social.nematurizat. V. IV. îngăduitor cu cei din jur. satisfăcut de sine. sincer. suficient sieşi. interpretare. visător. întreprinzător. ambiţios. Perspicacitate. priveşte lucrurile fără sentimentalism. comportament şlefuit.

simte nevoie de a se sprijini de grup III. II. Factorul Q1 – conservatism – radicalism. puternic ataşat de valorile grupului. Spirit critic redus. III. Comportament domint de impulsuri. calm satisfăcut. controlu scăzut al voinţei. susceptibil. raţionalism accentuat pînă la cinism. integrare socială dificilă. Nivel redus al încrederii în sine. Pe baza analizei cantitative şi calitative a conţinutului factorilor şi a interlegăturilor acestora pot fi evidenţiate blocurile următoare: I. surmenat. calm. Factorul O – încredere în sine – anxietate. . ţine la reputaţie V. adaptare deficitară. I.L. II.Q2. grad ridicat de insatisfacţie factorul MD auto aprecierea adecvată – cu cît punctajul asumat este mai mare cu atît subiectul are tendinţa de a-şi supraaprecia posibilităţile şi propria persoană. ia decizii personale Factorul Q3 – integrarea – autocontrol înalt . bănuitor.O.N. radicalist Factorul Q2 – dependenţă – independenţă. I. nivelul mediu al aderării la grup IV. iritabil sentiment de insatisfacţie şi frustrare V. Echilibru între spirit conservator şi radical IV. adept spontan al ideilor ce infirmă tradiţia. fără stări interne conflictuale III. Particularităţile comunicative şi a relaţiilor interpersonale: A. destins. tensiune ergică ridicată.M. tipicar. puternic încrezător în sine. satisfăcută de sine II.F.H. conştiinciozitate scăzută. axietate ridicată. caracter independent. II. sentimente de culpabilitate. III. I. dominat de conflicte interne. comportament gregar. viclean. placid.V. ascuţit. Controlat. nonsalant. liber cugetător. se bizuieşte pe forţele proprii V.Q1.autocontrol scăzut. puternic independent de grup. I. resimte acut stările conflictuale interne. stăpîn pe sine. Spirit critic ascuţit. III. hiperexcitabil. Nivel mediu al încrederee în sine IV. nu resimte sentimentele frustrante. respect dominat faţă de exigenţele sociale. încordat. capacităţi intelectuale: factorii B. Nivelul mediu al gradului de control şi integrare IV. Spirit conservator II. Particularităţile emoţional volitive: factorii C. formalist. tensiune energică scăzută.G. reactivitate emoţională scăzută. Control solid al emoţiilor şi comportamentului. Calm. I. dependent social II. Tendinţe depresive. suficient sieşi.E. prudent faţă de ideile noi III. Are gustul analizei critice. spirit necontrolat. neliniştit. crede în forţele proprii. suportă bine schimbarea V. Spirit clarvăzător.Q3. tendinţe de culpabilitate V. tensiune energică de nivel mediu IV.Q4. amor propriu ridicat Factorul Q4 – tensiune energică – destindere – încordare.

subtil): 12.54.76.39. M(practic .tandru): 9.41. L(încrezător): 10.70.23.36.96. E (umil .32.controlat): 16.94.33.90.81.29.60.53.83.59.57. B(inteligenţa): 3.69.31.independent): 15.51.28.27.impulsiv): 6.68.34. H (timid .64.91. MD(minciună):1.24.56.62.102. Q4(destins .94.35.71.72.deschis): 2. . Q3(necontrolat .49.50. N(direct .86.Repartizarea răspunsurilor conform factorilor este următoarea: A (rezervat.25. E(stabilitate emoţională): 4.75.22.40.conştiincios): 7.105.63.88.80.58.101.78.19.99.30.18. F(moderat .73.65.55.îndăzneţ): 8.21.26. Q2(dependent .82.84.103. Q1(conservator – deschis spre nou): 14.97.47.48.74.77.52.100.85.87.46.61.104.79.anxios): 13.98.44.42.imaginativ): 11.20. G(nepăsător .89.67.afinativ): 5.43.38.45. O(calm .66.93.tensionat): 17.92. I(dur .

Grila cheie de răspuns A B 1 x x x 2 x 3 4 x x x 5 x 6 7 x x 8 x x 9 x x 10 x x x 11 x 12 x 13 14 x x 15 x x 16 x x 17 x x 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 C x A B C x x 18 19 x x x 20 21 x x x x 22 23 x x x x 24 x x 25 26 x x x x 27 x x 28 29 x x 30 x x 31 x x x x 32 33 x x x x 34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A B C 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A B C 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A B C 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x A B C A B C x x 103 104 x x 105 x x x x x x x .

Fişa de răspunsuri Numele ________________________ Şcoala _________________________ Prenumele ____________________________ Clasa ________________________________ Anul şi data naşterii __________________Data examinării ______________________ A B C A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 A B C A B C 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 A B C 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 A B C 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 .

L 10. 14. 17.0-3 0-1 0-1 04 2 3 3 3 3 1 4 5 6 7 8 9 3 4 5 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 9 10 6-7 7 8 9 8 9 10 6 10 8 10 10 10 6 .0. G 7. 16.0. E 5. Nivelul M N O Q1 Q2 Q3 Q4 MD puncte 0-2 0-2 0-1 0-2 1 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 Mediu Jos 0.0-1 0-2 0. 12. F 6.0. H 8. Nr. 15. 13. B C 4.99 100 101 102 A B C 103 104 105 Tabel de transformare a datelor brute în valori standart 1.0. 3. I 9.0. 11. A 2.

11.12 12 12 12 12 12 12 Valori brute(după factori) 1011 10.10.10.1212 12 12 14 10 10 9 10 Înalt Valori standart .11.12 12 12 8.10.11 7 12 8 11 9 9 11 11 11 7 10 9 9 11 9 12 10.11.