You are on page 1of 7

Rancangan Tahunan Matematik KSSR Tahun 4 2014

Minggu

Tajuk

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

1 hingga 2

1.0 Nombor Bulat Hingga100 000

1.1

Nilai nombor

(i)Membaca,menyebut dan menulis sebarang nombor hingga 100 000 yang diberi dalam perkataan (ii)Menamakan nilai tempat dan nilai digit bagi sebarang nombor. (iiiMencerakinkan sebarang nombor mengikut nilai tempat dan nilai digit (iv)Menentukan nilai nombor hingga 100 000 dengan menyusun nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun

(i) Menganggar bilangan objek dengan menyatakan kuantiti yang munasabah berdasarkan set rujukan yang diberi 1.2 Anggaran bagi sesuatu kuantiti (i) Mengelaskan pola bagi urutan nombor yang diberi. (ii) Melengkapkan pola nombor yang diberi.

1.3

Nombor dalam bentuk pola (i) Membundarkan sebarang nombor hingga puluh ribu terdekat. (ii) Mengenal pasti nombor yang boleh mewakili suatu nombor yang telah dibundarkan hingga puluh ribu terdekat.

1.4

Aplikasi sebarang nombor

3 hingga 4

2. TAMBAH DALAM LINGKUNGAN 100 000

2.1 Penambahan sebarang dua hingga empat nombor.

(i) Menambah sebarang dua, tiga dan empat nombor hingga lima digit hasil tambahnya hingga 100 000 dengan menggunakan pelbagai strategi termasuk membuat anggaran. (i)Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan hingga tiga nombor dengan menggunakan pelbagai strategi . (i) Mengenal pasti anu yang melibatkan penambahan dua nombor. (ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan penambahan dua nombor.

2.2 Penyelesaian masalah.

2.3 Penggunaan anu dalam penambahan.

5 hingga 6

3. TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100 000

3.1 Penolakan sebarang dua nombor. 3.2 Penolakan berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor. 3.3 Penyelesaian masalah.

(i) Menolak sebarang dua nombor hingga hingga 100 000 dengan menggunakan pelbagai strategi. (i)Menolak berturut-turut dua nombor daripada sebarang nombor hingga 100 000 menggunakan pelbagai strategi .

hasil darabnya hingga 100 000. (ii) Menyelesaikan masalah harian melibatkan pendaraban dan pembahagian dengan menggunakan pelbagai strategi. 7 hingga 9 4. PECAHAN 7. BAHAGI HINGGA 100 000 5. (i) Mendarab sebarang nombor hingga empat digit dengan nombor satu digit dan hasil darabnya hingga 100 000.2 Pendaraban dan pembahagian. menamakan dan menulis pecahan tak wajar dan nombor bercampur yang penyebutnya hingga 10 dengan menggunakan: (a) objek. 100 dan 1000 menggunakan pelbagai strategi pengiraan. DARAB HINGGA 100 000 4. (b) gambar rajah.1 Penambahan dan penolakan. (i) Mengenal.1 Pendaraban dua nombor. 5. 15 hingga 17 7. (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan dengan menggunakan pelbagai strategi.3.3 Penyelesaian masalah. (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan pendaraban dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi.1 Pecahan tak wajar dan nombor bercampur. (i)Mendarab dan membahagi sebarang nombor dengan nombor satu digit dan dua digit dalam lingkungan 100 000. .4 Penggunaan anu dalam penolakan (i)Menyelesaikan masalah harian melibatkan penolakan dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi. (ii) Menukarkan pecahan tak wajar penyebutnya hingga 10 kepada nombor bercampur dan sebaliknya.2 Penyelesaian masalah 10 hingga 12 5. 6. (ii) Mendarab sebarang nombor hingga tiga digit dengan nombor dua digit dan hasil darabnya hingga 100 000.2 Penyelesaian masalah 13 hingga 14 6. 6. (iii) Mendarab sebarang nombor dengan 100 dan 1000. (i) Membahagi sebarang nombor hingga 100 000 dengan nombor satu digit. OPERASI BERGABUNG 6. 100 dan 1000 dan hasil darabnya hingga 100 000 dengan pelbagai strategi termasuk membuat anggaran. (ii) Membentuk ayat matematik yang melibatkan penolakan dua nombor. (iv) Mendarab sebarang nombor dengan nombor hingga dua digit. (i) Mengenal pasti anu yang melibatkan penolakan dua nombor.1 Pembahagian dua nombor. (i) Menambah dan menolak sebarang nombor dalam lingkungan 100 000. (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan pembahagian dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi. 4. dua digit.

(i)Menolak dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan. (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan. 8.3 Penolakan pecahan. (b) penyebut tak sama. (i) Menolak sehingga dua pecahan wajar daripada satu pecahan wajar: (a) penyebut sama.2 Nilai nombor perpuluhan. (i)Menambah dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan. 8. 100 dan 1000. (ii) Membahagi nombor perpuluhan dengan 10. 7.1 Nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan. (i) Menukar pecahan perseribu kepada perpuluhan dan sebaliknya. 8.3 Penambahan nombor perpuluhan. hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi. (ii) Menyebut dan menulis nombor perpuluhan sehingga tiga tempat perpuluhan dalam perkataan dan angka. (b) penyebut tak sama. (ii) Membandingkan nilai dua nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan. 100 dan 1000. (i)Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan dan penolakan dua pecahan wajar dengan menggunakan pelbagai strategi. pendaraban dan pembahagian. 8. (ii) Mendarab nombor perpuluhan hingga tiga tempat perpuluhan dengan 10. PERPULUHAN 8.7 Penyelesaian masalah nombor perpuluhan. menamakan dan menulis perpuluhan menggunakan gambar rajah. (i) Mendarab nombor perpuluhan dengan nombor satu digit dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan. hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi. (i) Membahagi nombor perpuluhan dengan nombor satu digit dan hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan. penolakan.7. (i) Mengenal.5 Penyelesaian masalah melibatkan pecahan 18 hingga 20 8. 8.6 Pembahagian nombor perpuluhan. hingga 10 dengan menggunakan pelbagai strategi.4 Penambahan dan penolakan pecahan. 7. 7. (b) penyebut tak sama.4 Penolakan nombor perpuluhan.5 Pendaraban nombor perpuluhan. hasilnya hingga tiga tempat perpuluhan. (i) Menambah hingga tiga pecahan wajar: (a) penyebut sama. . (i) Menambah dan menolak pecahan wajar: (a) penyebut sama.2 Penambahan pecahan. 8.

MASA DAN WAKTU 11. (i) Menambah hingga tiga masa melibatkan: (a) hari dan jam. (i)Mengenal pelbagai instrument pembayaran. 10. (c) tahun dan bulan. tahun dan bulan.7 Penyelesaian masalah. tanpa dan dengan penukaran unit. 10. WANG HINGGA RM100 000 10. 10. 100 dan 1000 dalam lingkungan RM100 000 (i)Menyelesaikan masalah harian termasuk transaksi barangan dan perkhidmatan yang melibatkan penambahan. (c) tahun dan bulan. pendaraban dan pembahagian wang.3 Penolakan nilai wang.1 Nilai peratus. 10. (ii) Membundarkan wang kepada ringgit terdekat. (i) Menyatakan perkaitan antara unit masa melibatkan: (a) hari dan jam.1 Nilai wang hingga RM100 000. 23 hingga 24 10. (ii) Menyatakan nilai wang RM1 dengan nilai mata wang negara lain. PERATUS 9. 11. (b) minggu dan hari. (i) Mengenal mata wang negara-negara ASEAN dan mata wang negara utama dunia. (i) Menolak hingga dua nilai wang daripada sebarang nilai wang hingga RM100 000. 11.2 Penambahan nilai wang. (i)Membahagi nilai wang dengan nombor hingga dua digit. (i)Mendarab nilai wang dengan nombor hingga dua digit.6 Pembahagian nilai wang. 10. . 10.4 Penambahan dan penolakan nilai wang. 10.1 Perkaitan dalam masa. RM100 000 berdasarkan situasi 10. (i) Menukar perpuluhan hingga dua tempat perpuluhan kepada peratus dan sebaliknya.8 Mata wang asing.21 hingga 22 9. (b) minggu dan hari.9 Instrumen pembayaran 25 hingga 28 11. (i) Menambah hingga tiga nilai wang dan jumlahnya tidak melebihi RM100 000. (i) Menolak hingga dua masa daripada satu masa melibatkan: (a) hari dan jam. 100 dan 1000 dalam lingkungan RM100 000. (b) minggu dan hari. tanpa dan dengan penukaran unit. (i) Menambah dan menolak nilai wang hingga RM100 000.3 Penolakan melibatkan masa.5 Pendaraban nilai wang. (i) Menyatakan gabungan wang dengan nilai hingga harian.2 Penambahan melibatkan masa. penolakan.

12. (i) Membahagi melibatkan: (a) hari dan jam. (b) kilometer (km). 12. (i) Menambah hingga tiga ukuran panjang melibatkan: (a) sentimeter dan milimeter. (b) kilometer dan meter.4 Pendaraban melibatkan masa. (c) tahun dan bulan. (i) Mengukur objek dalam unit milimeter. dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran unit. dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran unit. pendaraban dan pembahagian masa dan waktu. penolakan. 12. (b) kilometer dan meter. (i) Mendarab ukuran panjang melibatkan: (a) sentimeter dan milimeter. 12.6 Pembahagian panjang. 11. (ii) Menyatakan hubungan melibatkan: (a) sentimeter dan milimeter.2 Mengukur dan menganggar panjang. (b) minggu dan hari. . tanpa dan dengan penukaran unit.3 Penambahan panjang.5 Pembahagian melibatkan masa.4 Penolakan panjang. dan sebaliknya. dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran unit. (b) kilometer dan meter. (c) tahun dan bulan. 11. 12.11. (i) Mendarab melibatkan: (a) hari dan jam. dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran unit. (b) kilometer dan meter.1 Unit panjang. (b) kilometer dan meter. 29 hingga 31 12. (ii) Menganggar jarak dalam kilometer. tanpa dan dengan penukaran unit. (b) minggu dan hari. (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan. (i) Mengenal unit panjang: (a) milimeter (mm). PANJANG 12.5 Pendaraban panjang.6 Penyelesaian masalah melibatkan masa dan waktu. (i) Menolak hingga dua ukuran panjang daripada satu ukuran panjang melibatkan: (a) sentimeter dan milimeter. (i) Membahagi panjang melibatkan: (a) sentimeter dan milimeter.

2 Penyelesaian masalah melibatkan isi padu cecair. pendaraban dan pembahagian panjang.7 Penyelesaian masalah melibatkan panjang. (ii) Mendarab dan membahagi isi padu cecair melibatkan liter dan mililiter. (i) Menentukan suatu nilai menggunakan kaedah unitari dalam situasi harian .1 Operasi bergabung melibatkan jisim. 13.12. segitiga dan poligon. (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan penambahan. (ii) Menamakan objek berdasarkan kedudukan pada paksi mengufuk dan paksi mencancang di atas kertas berpetak. pada bentuk asas dua dimensi.1 Koordinat pada sukuan pertama. 39 17. segiempat sama dan segitiga. 15. 15. 36 hingga 37 15. (i) Menambah dan menolak jisim melibatkan kilogram dan gram. sudut tirus dan sudut cakah pada bentuk segiempat tepat. NISBAH DAN KADARAN 17.2 Penyelesaian masalah melibatkan jisim. KOORDINAT 16. (i)Menentukan perimeter segiempat tepat. RUANG 15. (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi bergabung berkaitan jisim. 15. (i) Mengenal dan menamakan: (a) garis selari. dan segitiga menggunakan petak segiempat sama dan rumus.4 Isi padu pepejal. 32 hingga 33 13.1 Operasi bergabung melibatkan isi padu cecair. tanpa dan dengan penukaran unit. 38 16. tanpa dan dengan penukaran unit. segiempat sama. (i) Menambah dan menolak isi padu cecair melibatkan liter dan mililiter.1 Kadaran. (i) Menentukan isi padu kubus dan kuboid menggunakan kubus unit 1 sentimeter padu dan rumus. (ii) Menentukan luas segiempat tepat. 14. (i) Menyatakan perbendaharaan kata bagi menjelaskan maksud paksi mengufuk dan paksi mencancang. (iii) Menentu dan menyatakan kedudukan objek pada paksi mengufuk dan paksi mencancang di atas kertas berpetak.1 Sudut. 34 hingga 35 14. tanpa dan dengan penukaran unit. (b) garis serenjang.2 Garis selari dan garis serenjang. (ii) Mendarab dan membahagi jisim melibatkan kilogram dan gram. penolakan. segiempat sama. ISI PADU CECAIR 14.3 Perimeter dan luas. (i) Mengenal dan menamakan sudut tegak. (i) Menyelesaikan masalah harian melibatkan operasi bergabung berkaitan isi padu cecair. tanpa dan dengan penukaran unit. JISIM 13.

(c) carta pai. (b) carta palang. PERWAKILAN DATA 18. (ii) Membandingkan maklumat daripada: (a) piktograf. (i) Membaca dan mendapat maklumat daripada: (a) piktograf.40 hingga 41 18. . (b) carta palang. (c) carta pai.1 Data.