You are on page 1of 28

Bahan-bahan pembentangan kssr sejarah th 4 2014.

RANCANGAN PEN GAJARAN HARIAN SEJARAH

Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa

Sejarah Tahun 4 Mawar Zaman Air Batu 11.40 – 12.40 t/hari Standard Kandungan:

Fokus

2.1 Zaman Air Batu.

Standard Pembelajaran: 2.1.1 2.1.2 Menyatakan maksud Zaman Air Batu Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air Batu K2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar.

Objektif i.

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat; Menyatakan maksud zaman air batu.

ii. Menjelaskan perubahan-perubahan yang berlaku pada zaman air ba iii. Murid dapat menyatakan tiga keperluan menghargai alam sekitar.

Aktiviti

1. 2.

Menonton tayangan video pada musim sejuk ” Ice Age 2” (TMK).

Guru menjana idea murid dengan bercerita tentang keadaan zaman batu berdasarkan video yang ditonton.

3.

Guru bersoal jawab dengan murid tentang video mengikut pengetahuansedia ada murid. Murid diagihkan kepada 5 kumpulan. Murid dibawa keluar kelas. Setiap kumpulan diberi beberapa kiub ais. Murid melihat perubahan berlaku kepada kiub ais dan guru mengaitkan dengan pengajaran berdasarkan tajuk.

4. 5. 6.

7.

Setiap kumpulan memberikan pendapat tentang perubahan yang be pada kiub ais tersebut dalam konteks Zaman Air Batu.

8.

Guru menjelaskan Zaman Air Batu dalam konteks sejarah dengan menerapkan nilai menghargai alam sekitar seperti mencintai alam se daripada berlakunya bencana.

9.

Murid berbincang dalam kumpulan tentang keperluan menghargai a sekitar dan guru memberikan bimbingan kepada setiap kumpulan.

10. Ketua kumpulan membentangkan hasil perbincangan. 11. Guru dan murid membuat ulasan dan kesimpulan. 12. Guru memberikan latihan pengukuhan kepada murid untuk membuatbanding beza tentang alam sekitar berdasarkan bahan bergambar.

EMK

Nilai Murni

– bersyukur, kasih sayang, menghargai alam sekitar,team building

KPS

- Elemen asas sejarah

Dimensi Kewarganegaraan – berbangga dengan sejarah asalusul negara. TMK – belajar melalui TMK Komputer, LCD,DVD, kertas mahjong, kuib ais dan alat tulis, 30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

Bahan Bantu Belajar Refleksi (dicatat selepas proses pengajaran & pembelajaran selesai)

DVD EMK -TKP -TMK KB -Menjana Idea -menghubung kait EMK keusahawanan Nilai menghargai alam KB menjana idea Ciri cuaca sejuk menggigil salji baju tebal Ciri cuaca panas berpeluh matahari terik haus/ dahaga Zaman air batu adalah dunia diliputi salji/ air batu dan berkeadaan sejuk . Murid membentangkan hasil dapatan EMK Nilai Murni -bersyukur . Guru meminta setiap ketua kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas. 2. LCD. Murid-murid berbincang dalam kumpulan masing-masing menyenaraikan hasil dapatan mereka dalam kertas sebak. Guru bertanyakan soalan kepada murid berkaitan klip video yang ditayangkan: a) Siapa tahu tajuk cerita ini? Murid menjawab soalan guru secara lisan b) Apa maksud tajuk itu dalam bahasa Melayu? Murid menjawab secara lisan c) Masa itu semua kawasan dilitupi/ dipenuhi apa? Murid menjawab soalan guru 3. Murid menonton tayangan video klip ’Ice Age’ 2. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari ini. 4. Kumpulan 2 menyenaraikan sebab-sebab cuaca menjadi sejuk/ terlalu sejuk. Aktiviti 1 (15 minit) 1.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Permulaan (5 minit) Menonton tayangan video klip 1.kasih sayang CATATAN BBM -Komputer riba. Kumpulan 1 diminta menyenaraikan keadaan semasa cuaca sejuk /terlalu sejuk. Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan . 3.

Guru memberikan pengukuhan dan memberikan jawapan yang paling tepat tentang maksud zaman air batu. Aktiviti 2 (20 minit) Nilai 1. Guru menunjukkan gambar slaid/ klip menghargai videokawasan-kawasan yang dilitupi air batu alam yang sedang mencair. Setiap stesen disediakan gambar-gambar dan kad EMK ICT KB memberi sebab suhu dibawah takat beku manusia bergerak bebas dunia seolah-olah satu daratan sahaja litupan air batu yang jelas EMK ICT BBM gambar . Guru cuba mengaitkan isi pelajaran dengan meminta murid menjelaskan maksud zaman air batu. Murid-murid memberi beberapa jawapan . Guru menyoal murid kenapa cuaca menjadi panas. 6. Guru menyediakan tiga stesen. 7. 8. Guru meminta murid menyenaraikan sebab-sebab air batu mencair. 2. Guru juga merumuskan jawapan murid dengan satu eksperimen ringkas iaitu kiub air batu yang terdedah. Murid diminta menjelaskan peristiwa/ kandungan klip video 3. Murid memberikan pelbagai jawapan. 6. 7. Aktiviti 3 (15 minit) 1. 5.Murid menyenaraikan sebab-sebab air batu mencair. Guru mengaitkan jawapan murid dengan menerangkan tentang keadaan dan pencairan zaman air batu dengan bantuan gambar-gambar berkaitan dan mengaitkan dengan perubahan zaman air batu. 4.masing-masing. 5. Guru merumuskan pembentangan murid dan mengaitkannya dengan proses membuat air batu di rumah masing-masing.

Murid akan bergerak ke setiap stesen yang ditetapkan. Penutup (5 minit) 1. 3. Murid akan menjawab soalan berdasarkan arahan yang terdapat dalam kad arahan dalam kertas sebak yang disediakan. kumpulan anda diminta menjawab soalan-soalan berikut: . Contoh : Kad/ gambar untuk stesen Kad Arahan Stesen 1 : KB menjana idea menjelas Nilai menjaga alam sekitar Berdasarkan gambar dibawah. Guru merumuskan isi-isi penting dalam pelajaran hari ini. Murid akan membentangkan jawapan mereka dan guru akan memberi maklumbalas. Murid diminta menyatakan kepentingan menjaga alam sekitar. 2.arahan Murid dibahagikan kepada 3 stesen berikut: Stesen 1 (zaman Air batu) Stesen 2 (perubahan-perubahan zaman air batu) Stesen 3 (alam sekitar) 2. Guru menunjukkan semula gambargambar berkaitan zaman air batu. 3.

3. 3.00 pagi 20-9-2013 3.1. Apa yang anda dapat perhatikan dari gambar di atas? Bagaimana keadaan waktu ini? Bolehkah air batu dalam gambar di atas cair? Mengapakah air batu boleh cair? Rancangan Pengajaran Harian Mata pelajaran Tema / Tajuk Kelas Masa Tarikh Standard Kandungan Standard Pembelajaran Sejarah / Zaman Prasejarah 4 Bersatu 8.(contoh gambar) 1. Menyatakan maksud prasejarah. 2.1. 3.1 Kehidupan manusia prasejarah.1.2 Menyatakan lokasi prasejarah .00-9. 4.

8 Menyatakan sikap manusia prasejarah EMK Nilai : Rajin berusaha.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah K3.1. orang purba. murid dapat:1.3. Guru menerangkan maksud prasejarah – masukan dari segi pakaian Video puzzle . Menyenaraikan 4 kegiatan masyarakat prasejarah. gambar . Menyatakan 4 lokasi kehidupan prasejarah 3. bekerjasama dalam kumpulan KPS : Konsep masa Dimensi Kewarganegaraan : Perkongsian sejarah TMK : belajar melalui TMK Objektif Di akhir pembelajaran . Contoh : gua. 2. Bahan Bantuan Mengajar Aktiviti Video . Menyatakan maksud prasejarah.1. puzzle Set Induksi (5 minit) 1. dinosaur( bersoal jawab dengan murid) 2. menunjukkan suasana atau situasi zaman prasejarah.

Sumber air – minuman .Keselamatan. atas pokok Video g Langkah 2 ( 15 minit) Mengapakah tempat tinggal itu menjadi tumpuan ? (Huraikan ) . Aktiviti mencantum gambar lokasi dan mengaitkan aktiviti manusia pra sejarah.Pengangkutan Langkah 3( 20 minit) 1.Sumber makanan senang diperolehi . Kumpulan 1.Langkah 1 (15minit) 1. Bahagikan murid dalam 4 kumpulan. Penempatan kehidupan zaman prasejarah (mencungkil pengetahuan sedia ada murid) Contoh : Sungai . gua . 2.atas pokok .Gua Kumpulan 2 – Sungai .

Berikan 2 lokasi prasejarah .40 pagi Standard Kandungan 4. Pembentangan kumpulan.1.Berikan maksud prasejarah .1 4.Kumpulan 3 – kawasan lapang Kumpulan 4 – pinggir hutan 3. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa Sejarah Tahun 4 Kreatif 4.Berikan 4 kegiatan prasejarah. Mengenal pasti lokasi kerajaan-kerajaan Melayu .1 Mengetahui dan memahami kedudukan kerajaan Melayu awal Standard Pembelajaran 4. Contoh: .2 Menamakan kerajaan-kerajaan Melayu awal.1. Aktiviti kuiz secara lisan / spontan. Penutup ( 5 minit) 1. Kerajaan Melayu Awal 8.40 – 9. Setiap kumpulan akan membentangkan hasil kumpulan .

kerjasama. Menamakan dan menandakan 3 lokasi kerajaan-kerajaan Melayu p peta Malaysia. Mengenalpasti keistimewaan setiap kerajaan-kerajaan Melayu awa Menjelaskan kegiatan ekonomi di setiap lokasi –cara hidup EMK Nilai Murni – bersyukur.Elemen asas sejarah Dimensi Kewarganegaraan – Perasaan kekitaan TMK – belajar melalui TMK Komputer.1. slaid powerpoint. ii. kreatif KPS . buku latihan. alat tulis. Menayangkan slaid peta Malaysia Bersoaljawab dan perbincangan tentang lokasi kerajaan-kerajaan Melayu di Malaysia. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran.awal pada peta Malaysia K4.DVD. LCD. 3. 4. Bahan Bantu Belajar Refleksi STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI EMK CATATA .5 Menyatakan keistimewaan kerajaan-kerajaan Melayu Objektif i. rajin. 2. Menyebut keistimewaan kerajaan-kerajaan Melayu Awal Aktiviti 1. murid akan dapat.

Lembaran k Peta Mala KB Menghubung kait . 2. . 4. Penerangan dan soal jawab tentang keistimewaan kerajaan-kerajaan melayu awal. (Kumpulan Pandai) -Murid diminta melengkapkan nama kerajaankerajaan Melayu awal dengan mengisi hurufhuruf yang tertinggal pada lokasi yang ditanda pada peta Malaysia. Perbincangan dan penerangan tetang kerajaan-kerajaan Melayu awal serta lokasinya berdasarkan slaid peta Malaysia a) Bruas b) Kedah Tua c) Gangga Negara 3. Bahan dari in Gambar-ga tinggalan se Nilai Hormatmenghormati Kerjasama Aktiviti 2 (15 minit) 1. DVD Aktiviti 1 (15 minit) 1.kasih sayang EMK -TKP -TMK KB -Menjana Idea -menghubung kait EMK keusahawanan Nilai menghargai alam KB menjana idea BBM -Komputer riba. (Kumpulan Pintar) -Murid diminta menandakan dan menamakan lokasi kerajaan-kerajaan Melayu awal pada peta Malaysia yang diberikan 3. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan. (Kumpulan Bijak) -Murid diminta menamakan lokasi kerajaankerajaan Melayu awal mengikut lokasi yang telah ditandakan pada peta Malaysia dengan bimbingan guru. Guru menayangkan slaid peta Malaysia Skrin Papara Malays 2.Permulaan (5 minit) Murid melihat tayangan video Hikayat Merong Mahawangsa Perbincangan dan soal jawab berdasarkan video. LC D. Menghubungkait tayangan video dengan tajuk pembelajaran Nilai Murni -bersyukur .

3.40 – 9. Guru mengedarkan lembaran kerja (peta minda) 4.Aktiviti 3 (15 minit) 1. Penutup (5 minit) 1. Lembaran kerja KB menjana idea menjelas Nilai Menghargai jasa patriotik RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa Sejarah Tahun 4 Maju Mari Belajar Sejarah 8. Guru merumuskan isi-isi penting dalam pelajaran hari ini. Wakil murid diminta tampil ke hadapan kelas membentangkan hasil kerja kumpulan 2. Perbincangan dan soal jawab tentang hasil kerja yang dibentangkan. Guru meminta murid-murid membuat kesimpulan tentang apa yang dipelajari.2 Pengertian Diri dan Keluarga .40 pagi Standard Kandungan: Fokus 1. Semua murid diminta melengkapkan keistemewaan 3 kerajaankerajaan Melayu awal berdasarkan gambar yang disediakan. 2.

Elemen asas salasilah keluarga Aktiviti Dimensi Kewarganegaraan – bersyukur dikurniakan sebuah keluarga TMK – belajar melalui TMK Komputer.3 1.2.2. EMK Bersoaljawab berkaitan dengan ahli keluarga. alat tulis. Menghasilkan salasilah keluarrga. buku latihan. 3.2 1. LCD. sopansantun.Standard Pembelajaran: 1. Bahan Bantu Belajar Refleksi .2.2. Menyatakan panggilan dalam keluarga iii.4 Mengenalpasti salah silah keluarga Menyatakan pengertian keluarga asas Mengenalpasti gelaran anggota keluarga K1. murid akan dapat. kasih sayang . Nilai Murni – bersyukur. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. Menyatakan maksud keluarga asas 1. hormat-menghormati KPS . kertas lukisan.video. Menonton tayangan video ”Keluarga bahagia” 2.7 Menyatakan adap yang perlu diamalkan dalam keluarga Objektif i. Menyatakan bilangan anggota dalam keluarga ii.

) Menyenaraikan ahli keluarga secara lisan. adik dan saya b. Guru bertanyakan soalan kepada murid berkaitan lagu yang diperdengarkan. Video EMK -TKP -TMK KB -Menjana Idea -menghubung kait ABM Carta Keluarga EMK 1. . Guru bertanyakan soalan berdasarkan carta tersebut. Murid menonton tayangan video klip ”Keluarga bahagia” 2.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Permulaan (5 minit) Menonton tayangan video klip 1. LCD. Aktiviti 1 (15 minit) EMK Nilai Murni -bersyukur . abang. Guru bersoal jawab mengenai ahli keluarga murid. a) Siapakah yang perlu kita sayangi? Murid menjawab soalan guru secara lisan b) Lagu ini tentang apa? Murid menjawab secara lisan 3. Nilai Kasih sayang Sopan santun . Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk pelajaran hari ini. kakak. Nilai Sopan santun 2. KB menjana idea Contoh: a. Aktiviti 2 (20 minit) 1.kasih sayang CATATAN BBM -Komputer riba.) Siapakah ketua keluarga? Ayah c. Guru menunjukkan carta sebuah keluarga keusahawanan asas.) Siapakah ahli keluarga asas? Ibu. bapa.

umur dan pekerjaan(jika ada). Guru memberi maklum balas. Murid diminta menyanyi bersama. 5.Guru menerangkan ayah merupakan ketua ahli keluarga. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid.hormatmenghormati semasa PdP. Guru menerapkan nilai murni. 2.2. 3. 3.) Bagaimana kamu panggil ayah kamu? b.) Bagaimana kamu panggil adik kamu? 3.Murid diminta menyatakan maklumat ahli keluarga seperti nama. Murid diminta mennjawab soalan berdasarkan arahan yang dinyatakan dalam lembaran kerja. 4. Murid diminta menyatakan panggilan kepada ahli keluarga yang telah desenaraikan tadi. Nilai Kasih sayang . Hormatmenghormati EMK KB EMK BBM Lembaran Kerja KB menjana idea menjelas Penutup (5 minit) 1. Aktiviti 3 (15 minit) 1. Murid akan membentang jawapan mereka. Contoh: a. 4.Guru merumuskan kepentingan institusi keluarga . Guru menayangkan semula lagu ”Keluarga Bahagia” 2.

4. Soalan yang boleh dikemukakan kepada murid sebagai panduan perkembangan idea. 1. Menyatakan keperluan menjaga kebersihan pesisiran pantai. .1.TAJUK KAJIAN KES: KERAJAAN-KERAJAAN MELAYU AWAL 4. Penyataan Masalah: Kerajaan Melayu Awal dikatakan telah wujud sejak sekian lama.6 Menamakan kerajaan-kerajaan Melayu awal.1. Senaraikan aktiviti berasaskan laut dalam kerajaan melayu awal.1 4. 2. Buktikan pernyataan tersebut. Nyatakan nama kerajaan melayu awal yang wujud dan lokasinya. Warnakan dan labelkan lokasi kerajaan melayu awal yang telah disenaraikan di peta.1.2 K4. Apakah nilai murni yang perlu anda amalkan untuk menjaga kebersihan pesisiran pantai dan kepentingannya. 3. Mengenal pasti lokasi kerajaan-kerajaan Melayu pada peta Malaysia.

4. saiz: 14) Muka depan hasil kerja mesti ada tajuk.Objektif kajian: 1. nama murid. 5. (kognitif) 5. Murid dapat menamakan laut/selat/ pulau pada peta tentang kewujudan kerajaan melayu awal. kelas dan nama guru. 1. Buku skrap 2. 3. 6. (afektif) Rujukan sumber: 1. Murid dapat mengenalpasti lokasi kerajaan melayu awal. Dilakukan secara berkumpulan (2. Murid dapat menyatakan aktiviti berasaskan laut dalam kerajaan melayu awal. Buku teks Internet Temubual Surat khabar Majalah Lain-lain Kaedah pelaksanaan: Perbincangan bersama dengan guru tentang topik. (psikomotor) 4. Guna kertas A4 (1-5 halaman). Tempoh masa kajian selama 2 minggu. (psikomotor) 3. 4. 3. Murid dapat menyatakan kerajaan awal yang wujud. 5.3 orang). Pembentangan . 2.(kognitif) 2. Boleh menggunakan tulisan tangan atau ditaip ( font:Times New Roman. 6. Murid dapat menyatakan keperluan menjaga kebersihan alam sekitar terutama di persisisran pantai. 2. Laporan Kajian: 1.

1.1.2 Menyatakan lokasi prasejarah 3. Pemilihan tajuk ( Kajian Peristiwa) TAJUK 1: ZAMAN PRASEJARAH Standard Kandungan Standard Pembelajaran 3.a.1 Kehidupan manusia prasejarah 3.4 Mengenal pasti alatan dan kegunaannya dalam masyarakat prasejarah 3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah 3.5 Menyatakan kepercayaan manusia prasejarah .1.1.1 Menyatakan maksud prasejarah 3.

b. Soalan-soalan Kajian Kes . Mengenalpasti masalah dan membina hipotesis Kehidupan manusia prasejarah Peralatan zaman prasejarah TAJUK KAJIAN KES: Kehidupan Zaman Prasejarah Arahan: Persoalan lain yang boleh ditimbulkan oleh guru untuk membantu murid mengembangkan idea.

Apakah pendapat kamu tentang masyarakat prasejarah dan kaitan dengan kehidupan kamu pada masa kini? CONTOH PELAKSANAAN PROSES PELAKSANAAN KAJIAN KES LANGKAH 1: PENYATAAN MASALAH Guru mengenal pasti tajuk / tema 3. Apakah jenis kepercayaan masyarakat prasejarah? Soalan banding beza hasil dapatan. Menyatakan kepentingan menghargai tinggalan sejarah. Menyatakan cara kehidupan masyarakat prasejarah 2. 2. Senaraikan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat prasejarah untuk meneruskan kehidupan seperti mencari sumber makanan dan tempat perlindungan. 3. Menyatakan kepercayaan manusia prasejarah. Mengapakah kita perlu menghargai tinggalan sejarah? 2. Nyatakan perbezaan cara hidup masyarakat prasejarah dengan masyarakat sekarang dalam pelbagai aspek. Apakah yang dimaksudkan dengan prasejarah? 2. Bandingkan peralatan zaman prasejarah dengan peralatan zaman sekarang.1.1 Kehidupan manusia prasejarah LANGKAH 2: OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini adalah untuk membolehkan murid: 1. Menyenaraikan alatan dan kegunaan alatan tersebut dalam masyarakat prasejarah. perubahan petempatan) 4. 5. 6. Bagaimanakah cara hidup masyarakat manusia prasejarah? (tempat tinggal. Senaraikan alatan dengan menggunakan oleh nmasyarakat prasejarah dan kegunaan alatan tersebut. Nyatakan lokasi atau tempat prasejarah yang kamu ketahui? (berserta gambar) 3. 4. 1. Bezakan jenis kepercayaan masyarakat prasejarah dengan kepercayaan masyarakat sekarang? Kesimpulan 1. PERANCANGAN GURU  Menetapkan tempoh kajian selama sebulan  Pembentukan kumpulan (3-5 orang dalam satu kumpulan) . 3.

LANGKAH 5: LAPORAN KAJIAN Laporan: Pembentangan/laporan bertulis/ buku skrap Hasil Laporan : Mengandungi 1 – 5 halaman Merangkumi Tajuk Kajian. Kesimpulan dan Rujukan. 3. 4. 3. Contoh: internet Kaedah kajian Pusat sumber Menentukan bentuk laporan . 2. Buku teks Kajian Tempatan Tahun 4. Perbandingan peralatan-peralatan dahulu dengan peralatan sekolah. Perbandingan kehidupan masyarakat zaman dahulu dengan kehidupan sekarang. 1.CONTOH PELAKSANAAN KAJIAN KES PROSES PELAKSANAAN  Memberi tugasan-berikan beberapa soalan perbincangan bagi  mencungkil pendapat murid Menentukan kaedah kajian yang ingin dilakukan:Kaedah kajian menggunakan media. Perbincangan( Hasil Kajian).buku skrap dan pembentangan/lakonan LANGKAH 3: RUJUKAN SUMBER 1.   . Buku teks Sejarah Tahun 4 Buku teks Sejarah Tingkatan 1 Laman sesawang LANGKAH 4: ANALISIS DATA Banding beza hasil dapatan daripada pelbagai sumber rujukan. Pendahuluan. 2. Perbandingan jenis kepercayaan masyarakat prasejarah dengan masyarakat sekarang.

a.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh yang boleh dicontohi .2. Pemilihan tajuk ( Kajian Peristiwa) TAJUK 5: TOKOH TERBILANG KESULTANAN MELAYU MELAKA Standard Kandungan Standard Pembelajaran 5.2 Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka 5.2 Menjelaskan rentetan peristiwa perlalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka. K5.1.

1. Buktikan pernyataan tersebut. Arahan: Persoalan lain yang boleh ditimbulkan oleh guru untuk membantu murid mengembangkan idea. Siapakah Parameswara? .b. Mengenalpasti masalah dan membina hipotesis Peta perjalanan Parameswara TAJUK KAJIAN KES: Melaka merupakan sebuah sebuah negeri yang boleh dibanggakan.Menjelaskan rentetan peristiwa perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka.

PERANCANGAN GURU  Menetapkan tempoh kajian.2. 4. Mengaplikasi kemahiran meneroka bukti bagi menjana pemikiran kritis dan kreatif.SEBULAN  Pembentukan kumpulan(jika perlu)  Memberi tugasan-berikan beberapa soalan perbincangan bagi mencungkil pendapat murid  Menentukan kaedah kajian yang ingin dilakukan:Kaedah kajian perpustakaan Kaedah TMK Menentukan bentuk laporan-buku skrap/persembahan/ pembentangan LANGKAH 3: RUJUKAN SUMBER . Kenapakah Parameswara melarikan diri pula dari Temasik ke Muar ? 5. Apakah peristiwa yang mendorong Parameswara melarikan diri dari Palembang ke Temasik ? 4. 2. LANGKAH 2: OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini adalah untuk membolehkan murid: 1.2. Menyatakan sejarah kewujudan tokoh terbilang Parameswara. Mengenalpasti perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka. Bagaimanakah Melaka mendapat nama? CONTOH PELAKSANAAN KAJIAN KES PROSES PELAKSANAAN LANGKAH 1: PENYATAAN MASALAH Guru mengenal pasti tajuk / tema 5.2 Menjelaskan rentetan peristiwa perlalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka. 3. Mengenal pasti bagaimanakah Melaka mendapat nama. Parameswara berasal dari mana? 3.

Buktikan pernyataan tersebut.lee foong foong 9.juliati jantan 6. Perbincangan( Hasil Kajian). LANGKAH 5: LAPORAN KAJIAN Laporan: Pembentangan/laporan bertulis/ buku skrap Hasil Laporan : Mengandungi 1 – 5 halaman Merangkumi Tajuk Kajian.zaiton taib 4.Agensi Pelancongan LANGKAH 4: ANALISIS DATA Banding beza hasil dapatan daripada pelbagai sumber rujukan. Pendahuluan.vasugi 7.nurul azila 3.n.azlina faharuddin 5. norhaniza shahabuddin .RENTETAN peristiwa perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka. Nama ahli kumpulan: 1.choo lai hoe 2. Kesimpulan dan Rujukan.fu lee kuan 8.    Melaka merupakan sebuah negeri yang boleh dibanggakan.CONTOH PELAKSANAAN KAJIAN KES PROSES PELAKSANAAN Majalah/buku  Dokumen/Jurnal  Laman sesawang  Muzium/Arkib/Agensi berkaitan-Jabatan Penerangan.

noor hayati harun PENDAHULUAN Kesultanan Melayu Melaka diasaskan oleh Parameswara. Dari bukit ini juga mereka dapat mengawal kapal yang keluar dan masuk ke Melaka. Pokok api-api pula dijadikan benteng pertahanan. Muara Sungai Melaka yang dalam dan kedudukannya yang terlindung daripada tiupan angin monsun sesuai dijadikan pelabuhan dan persinggahan kapal.anna hanim othman 12. iii. Parameswara berusaha untuk membebaskan palembang daripada naungan kerajaan Majapahit. Pokok bakau boleh dijadikan sumber kayu api dan dibuat tiang rumah. Parameswara mendapati Melaka banyak mempunyai keistimewaan. Apabila gagal. Parameswara telah mengasaskan Melaka pada sekitar tahun 1400. Sumatera. Perbincangan Mari kita lihat peristiwa Parameswara mengasaskan Melaka. Terdapat bukit yang boleh menjadi petunjuk pelayaran. Parameswara melarikan diri ke Temasik.Keistimewaan Melaka: i. Parameswara merupakan putera raja yang berasal dari Palembang. . ii.10.suhaimi hashim 11.

Parameswara dan pengikutnya berehat di bawah sepohon pokok. baginda telah menamakan kawasan tersebut sebagai Melaka sempena nama pokok tempat baginda berehat. Oleh itu.Temasik merupakan negeri di bawah naungan kerajaan Siam. Siam mengatur rancangan untuk menyerang Temasik. Parameswara meneruskan perjalanannya ke utara melalui Sening Ujung dan Bertam. . Parameswara telah melihat anjing perburuannya ditendang oleh seekor pelanduk putih sehingga jatuh ke dalam sungai. Parameswara bertindak melarikan diri ke Muar sebelum sempat Siam menyerang. Oleh itu. Semasa tiba di sebuah kampung nelayan. Walau bagaimanapun. Peta menunjukkan perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka. Kegagahan pelanduk menyebabkan baginda merasakan tempat itu istimewa untuk mendirikan kerajaan. peristiwa ini dianggap luar biasa kerana pelanduk yang kecil dapat mengalahkan seekor anjing. Parameswara tiba di sebuah perkampungan nelayan. Tindakan Parameswara menimbulkan kemarahan Siam. Di Muar. Parameswara masih berasa dirinya tidak selamat. Akhirnya. Parameswara telah menguasai Temasik.

. putera raja dari Palembang setelah ditumpaskan oleh Majapahit telah menuju ke Temasik (nama asal Singapura) dan akhirnya membuka negeri Melaka.Melalui kajian ini kami dapat mengetahui sejarah pembukaan Melaka.Dari kajian kes ini.kumpulan 10 telah berjaya menghasilkan satu kajian menyeluruh mengenai Perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka.Kesimpulan Parameswara.