You are on page 1of 13

BAB 1: Memperkenalkan Sains

1.1 Pengertian Sains dan Teknologi

Sains ialah susunan ilmu pengetahuan mengenai alam sekitar yang sentiasa berkembang. . • 2.1. Gambar di bawah menunjukkan beberapa contoh fenomena alam. Kajian sains merangkumi proses memahami semua fakta yang sedia ada pada masa itu • serta kajian mengenai benda-benda di alam untuk menghasilkan fakta-fakta yang baru. • Cuba anda perhatikan fenomena alam yang berlaku di sekeliling anda dan kaitkan dengan sains.1 Pengertian Sains dan Teknologi • 1.

• 3. Teknologi ialah aplikasi atau penggunaan pengetahuan sains untuk memenuhi keperluan • sains untuk memenuhi keperluan kehidupan harian manusia. • 4. • b) meningkatkan taraf hidup manusia dengan menyediakan suasana hidup yang lebih • selesa. • d) meningkatkan taraf hidup kesihatan. Sumbangan sains dan teknologi : • a) mempercepatkan dan memudahkan kerja harian. • c) mempercepatkan sistem komunikasi dan perhubungan. .

2 Kaedah Saintifik 1.1. Kaedah tersebut dapat diringkaskan kepada lapan langkah iaitu : . Ahli-ahli sains menjalankan kaedah penyiasatan saintifik untuk memperoleh jawapan mengenai sesuatu fenomena alam.

• c) Langkah 3 : Merancang eksperimen • d) Langkah 4 : Menjalankan eksperimen • e) Langkah 5 : Mengumpulkan data • f) Langkah 6 : Menganalisa dan Mentafsir data • g) Langkah 7 : Membuat kesimpulan • h) Langkah 8 : Menulis laporan .• Langkah 1 : Mengenal pasti masalah • b) Langkah 2 : Membuat hipotesis • Hipotesis adalah satu pendapat yang dianggap benar sebagai alasan • walaupun kebenarannya belum dibuktikan.

Terdapat pelbagai alatan di makmal dan sesetengahnya berbahaya.Makmal Sains • Eksperimen sains biasanya dijalankan di dalam maklmal sains. Atas faktor keselamatan murid-murid dikehendaki mematuhi peraturan-peraturan makmal. .

• Di antara peraturan-peraturan makmal sains ialah : • 1) Dilarang masuk tanpa kebenaran guru • 2) Dilarang bermain di dalam makmal • 3) Dilarang makan atau minum di dalam makmal • 4) Dilarang merasa atau menghidu bahan kimia dalam makmal • 5) Dilarang menyentuh bahan kimia dengan tangan • 6) Padamkan api penunu Bunsen selepas digunakan • 7) Basuh semua radas yang digunakan • 8) Patuh arahan guru • .

Simbol-simbol amaran • Di dalam makmal sains. . Kita mesti membaca simbol amaran ini dengan teliti dan memahami maksudnya untuk mengelakkan berlakunya kemalangan. bahan-bahan kimia yang berbahaya disimpan didalam botol atau bekal yang dilabelkan dengan simbol amaran.

. Gambar di bawah menunjukkan beberapa radas yang biasa digunakan di makmal.Radas yang terdapat di makmal • Terdapat pelbagai radas yang digunakan untuk menjalankan eksperimen.

Penyukatan merupakan salah satu kaedah dalam proses sains. Unit SI ialah unit sistem antarabangsa.1. Contoh unit SI: • • • • • • Kuantiti Panjang Jisim Masa Suhu Unit SI meter kilogram saat kelvin Simbol m km s k . • 2.3 Kuantiti Fizik dan Unit SI • 1.

Contoh julat imbuhan: • • • • • • Nama imbuhan imbuhan giga mega kilo hekto Simbol imbuhan G M k h Nilai 1 000 000 000 1 000 000 1 000 100 . Nilai suatu kuantiti yang diperoleh dalam kajian sains boleh ditulis dalam bentuk imbuhan untuk • memudahkan pengiraan.• 3.

• 3. Alat pengukuran mestilah betul dan sesuai untuk mengukur • kuantiti fizik. . Data dikumpulkan dengan mengukur atau menyukat kuantiti • fizik tertentu.1.4 Penggunaan Alat Pengukuran • 1. Untuk tujuan pengukuran. alat pengukuran yang berbeza • diperlukan bagi mengambil data daripada sebuah eksperimen. • 2.