You are on page 1of 1

3.

1 Negeri-Negeri Melayu Utara Penampan Keselamatan British di Tanah Melayu
1. Pada akhir kurun ke 19, keunggulan British sebagai kuasa besar tercabar dengan kemunculan 2. Negara bersaing untuk mendapatkan

11. Sulatan Kelantan telah memberi konsesi tanah kepada Duff Development Company 12. Sultan Terengganu menerima pemohonan untuk membuka petempatan di Pulau Redang. 13. Bagi menghalang kuasa Eropah lain, pihak British menandatangani pada 1902. 14. British 15. Beberapa termasuk diletakkan di bawah naungan Siam. telah diletakkan di NNMU

3. Negara-negara Asia Tenggara yang kaya dengan bahan mentah seperti menjadi rebutan kuasa. 4. British amat bimbang apabila Perancis meluaskan kuasanya ke dan merancang membina terusan di 5. Pembinaan terusan akan mengancam perdagangan dan kedudukan sebagai pelabuhan kebangsaaan. 6. Ancaman lain I. II. III. Jerman  Pulau Langkawi Amerika Syarikat  Terengganu Rusia Ujung Salang

16. Pada 1909, Siam kepada pihak British melalui PERJANJIAN BANGKOK 17. Raja-raja Melayu 18. Syarat perjanjian : i. Siam menyerahkan kepada British. ii. Siam tidak boleh mana wilayahnya tanpa kebenaran British. iii. British menyerahkan kepada Siam. (Hak Wilayah Asingan ialah hak yang diberi kepada konsul British di Bangkok bagi menjalankan kuasa perundangan ke atas warga negara British) mana-

7. Kemaraan kuasa Eropah lain menyebabkan British meluaskan pengaruh ke 8. British menandatangani pada 1897.

1897 Perjanjian Sulit British Siam

1902 Perjanjian Perisytiharan British Siam

1909 Perjanjian Bangkok

9. Perjanjian tersebut bertujuan untuk menghalang Siam daripada

kuasa lain bertapak di selatan Siam. 10. Walau bagaimanapun, perjanjian itu