You are on page 1of 1

Các đồng chí thân mến!

Bài tập của chúng ta bài số 3 bao gồm: - Dịch 10 câu bài dịch sang tiếng anh - Làm bài đọc " A workaholic Economy" Chúc cả lớp chúng ta chăm chỉ, kiên trì và tiếp tục khiêm tốn học hỏi, quyết tâm phấn đấu nha! Good luck! :)