You are on page 1of 8

KERTAS KERJA TAKLIMAT TRANSISI DAN PBS TAHUN SATU 2014

1.0

TAJUK PROGRAM 1.1 Majlis Taklimat ibubapa Tahun Satu 2014

2.0

MATLAMAT 2.1 2.2 Mendedahkan kepada murid-murid Tahun satu kepada suasana persekolahan sebenar. Memberi penerangan kepada ibu bapa mengenai Minggu Transisi ,Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR ! dan "entaksiran #ang perlu mereka ketahui.

3.0

OBJEKTIF $.1 $.2 Memberi suntikan kepada murid-murid #ang akan menempuh alam persekolahan supa#a lebih bersedia menjelangn#a hari persekolahan sebenar. Mengenalkan suasana persekolahan dengan lebih dekat lagi dengan memba%a mereka bertemu dengan guru-guru serta melihat persekitaran sekolah seperti bilik darjah, pusat sumber, tandas, kantin, pejabat, surau dan bilik-bilik khas. Menjelaskan kepada ibu bapa hal-hal berkaitan persekolahan anak-anak #ang perlu mereka ketahui bagi mereka #ang anakanakn#a baru melangkah ke alam persekolahan demi menjalinkan hubungan #ang lebih rapat di antara sekolah dengan ibu bapa serta untuk kebaikan bersama.

$.$

4.0

PERINGKAT PERLAKSANAAN 4.1 4.2 Majlis peringkat sekolah ini akan diadakan pada hari Khamis, 0& 'anuari 2014 bermula jam (.00 pagi hingga jam 11.00 pagi. Majlis ini akan melibatkan kerjasama dari semua guru Sekolah Kebangsaan Serada.

5.0

SASARAN PENYERTAAN ).1 "rogram ini diadakan khas untuk murid-murid Tahun Satu #ang akan memulakan sesi persekolahan mereka pada tahun 2014

a%a Ma0) ' 2sta0 Mohd Mar0uki bin /ussin Ja1&a# "n.esar ! Naib Pengerusi I Tn.aa# D/a 2st Mohd Mar0uki bin /ussin P"#$a.0 AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA TAKLIMAT TRANSISI DAN PBS TAHUN SATU SK.dnan bin Sulong -"K Kurikulum ! Na ! P"#$"%&' II Tn.bdul 'alil -uru . /aji Mohd .a-*a%a# "n. /ajah Saliha bt . +ormila bt +gah . +asir bin .bdul /amid Ba.in -ha0ali -"K /al *h%al Murid! P"#(")a%a' "n. /ajah Rokiah bt Salleh D/2&1"#*a' "n.0am . +ori0ah bt 1brahim AHLI JAWATANKUASA P"#. Khadijah bt Mohammed Taib S"* a&'a+a "n. SERADA 2014 Pengerusi *n.6./aji .

......Taklimat /*M 5 RMT 5 K6.3. .+ S*R../1M ! S*T1..a-*a%a# I!& !a4a ../..+-S.M" .+-S.M S*K=8...Salinanan Kad "engenalan 1bu bapa<penjaga .2S.. ......3.00 4a$ 11...30 4a$ M&% ...+ /.45 4a$ (.3+...Taklimat KSSR 7 ".-uru Kelas memberi penjelasan kepada ibubapa berkenaan dokumen #ang perlu dilengkapkan.3.+ K2R1K282M S*K=8.uku Teks kepada murid 12.. 3isediakan =leh.. .orang SMM.....K.Salinanan Sijil 8ahir Murid .! -2R2 "*+=8=+...luan "engerusi Majlis ...$0 pagi 11....esar ..R.00 *$+ B"%'&%a 5...1+ S28=+../ K*..... 1a'&2 2" K")a' .a4aan 3oa . Rekod Kesihatan dan Kad "ergigian ... +ori0ah binti 1brahim .... "R=-R......T 1."engagihan ./ K*.+ .S "n...-ambar Murid .../ .. T2. .3i makmal Komputer SK Serada ..'1 . Khadijah bt Mohammed Taib ! . +=R1>.Taklimat -"K Kurikulum . "ihak sekolah dapat menjelaskan kepada ibu bapa hal-hal berkaitan persekolahan anak-anak #ang perlu mereka ketahui bagi mereka #ang anak-anakn#a baru melangkah ke alam persekolahan demi menjalinkan hubungan #ang lebih rapat di antara sekolah dengan ibu bapa serta untuk kebaikan bersama.24apan .-uru Kelas mengumpul dokumen #ang perlu diserahkan..dalah diharapkan dengan terlaksanan#a program ini...24apan -uru . ..Taklimat '-9a: 2sta0 Mohd Mar0uki bin /ussin ! REHAT 03...Taklimat Transisi 7 81+2S "n.0 TENTATIF PROGRAM TAKLIMAT TRANSISI DAN PBS P"#..... 3isemak =leh....+ S*R.+...0 PENUTUP .

SEKOLAH KEBANGSAAN SERADA KUALA TERENGGANU KERTAS KERJA TAKLIMAT transisi & pbs (IBU BAPA) TAHUN 1 2014 T.R1K/. 06 JANUARI 2014 T*M". MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH KEBANGSAAN SERADA .T.

00 pagi hingga 1. Sekolah Kebangsaan Taman "utra "erdana 2 Sekolah Kebangsaan "ulau Meranti Sekolah Kebangsaan ?#berja#a Sekolah Kebangsaan 3engkil .TAKLIMAT PBS KSSR 2ntuk memastikan pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR! berada di landasan #ang betul. Sekolah Taman "utra "erdana telah menganjurkan sesi taklimat dan perbengkelan mengenai "entaksiran . $. 1.$0 tengah hari. Seramai &2 orang guru dari sekolah-sekolah berhampiran telah turut sama men#ertai sesi taklimat dan perbengkelan ini.erasaskan Sekolah ". Sekolah-sekolah tersebut ialah. 2. 4.S! KSSR pada 21 Mei 2011 Sabtu! #ang telah bermula pada jam (.

"n.0am Shah . .in =thman. +or0ila Mohd @uso:.plikasi ". Sistem . Sekolah Kebangsaan Kota 6arisan Majlis dimulakan dengan ba4aan doa oleh 2sta0 . Konsep Standard "restasi dan "enggunaann#a dalam "entaksiran Sekolah telah disampaikan oleh Ketua "enolong "engarah 8embaga "eperiksaan Mala#sia.S. "ihak SK Taman "utra "erdana berharap agar taklimat #ang diadakan ini dapat dijadikan satu medium pen#ebaran in:ormasi untuk guru-guru melaksanakan tugas di sekolah serta ruang buat guru bertemu rakan setugas dan berkongsi idea. . *n. Mohammad Airdaus . Sapuan. Ma4hitah bt. Sesi perkongsian dikendalikan oleh *n. Sambutan dan maklum balas #ang ditunjukkan oleh para guru sangat menggalakkan.t Md @uso:. >akaria ""3 Sepang!. "uan hjh.). -uru . 'inalabdin.hmad dari 'abatan "elajaran +egeri Selangor turut hadir men#ertai taklimat ini.in =sman dan *n.esar SK Taman "utra "erdana. Taklimat mengenai pengenalan ".inti 3alail.in =thman dari 8embaga "eperiksaan Mala#sia.ahasa Mala#sia. *n. >ubaidah .rman . Matematik.S 8"M! telah diterangkan dengan lebih lanjut oleh *n. 'ohari bin . Sains dan "endidikan 'asmani dan Kesihatan #ang telah dikendalikan oleh beberapa orang pega%ai dari 8embaga "eperiksaan Mala#sia iaitu *n. Seterusn#a majlis diteruskan dengan u4apan alu-aluan oleh "n. "n. telah diadakan sesi perbengkelan untuk subjek . Rubiah . Sekalung penghargaan dan jutaan terima kasih kepada semua #ang terlibat dalam menja#akan program ini.inti Mohamed. 3iakhir taklimat ini. Sukimin 'uki.hmad >unaidi b. Mohammad Airdaus . *n.in /j. Rosma%at# . Suhaimi dan "n. .

24apan . 1a'&2 2" K")a' .*n. . Maah .8agu Sekolah . .Taklimat /*M . Md 1hsan 7 M&% .Taklimat '9. .8agu +egeri Selangor .30 4a$ Ta2) 1a* I!& !a4a P%a 8 Ta+&# 1 .a .-uru Kelas mengumpul dokumen #ang perlu diserahkan.tandas. 1a'&2 2" K")a' 1a' #$71a' #$ .b Rashid . pusat sumber dll 9I!&!a4a:P"#0a$a Ma' + !"%a.a-*a%a# 7 D Da*a%a# K"0a* .20 4a$ M&% .ktiBiti =rientasi C -uru pembantu akan memba%a murid mengenali."n /asnita .+#an#ian 8agu Rasmi Sekolah dipimpin oleh "n Ma0ni .a#< . D".hmad Majlis 3ipengerusikan . pejabat.-uru Kelas memberi penjelasan kepada ibubapa berkenaan dokumen #ang perlu dilengkapkan.erkumpul di tapak perhimpunan.. kantin.Taklimat "rasekolah =leh "n. . .a4aan 3oa .Taklimat 81+2S .lam Majlis 3ipengerusikan =leh "n +orli0a bt Kasah! 05.luan "engerusi Majlis . . Shai:ul Kahar .24apan .. -ha0ali .TENTATIF PROGRAM ORIENTASI PRASEKOLAH DAN TAHUN SATU 2010 03.8agu +egaraku .*n.3i 3e%an .00 4a$ REHAT 10.t /ashim! 10. +orsetilah Mohd =mar .t =sman . 03. bilik guru.24apan -uru .t /j Rosdin Suaikenal -uru SK Shah .A .45 4a$ P"%+ 14&#a# Ra'1 ..nggerik SKS. >adah .*n. .30 4a$ P"#.Murid beratur mengikut kelas Merah.iru dan Kuning! .Salinanan Sijil 8ahir Murid .luan "engerusi Majlis .esar "n.

-ambar Murid .Salinanan "en#ata "endapatan ... Kad "ergigian dan .."engagihan ...orang SMM.. Dilulus Oleh ..."emungut Kutipan .......... Rekod Kesihatan............. Mereka juga diharapkan dapat mengenali warga sekolah yang berkhidmat di sekolah ini................. Dengan ini barulah fizikal. EMSAKIAH BT ZULKIFLI) Penolong Kanan Petang.... ........Salinanan Sijil Tamat "rasekolah<Tadika ...... (CIK RUSNANI BT SHARUDDIN) Pengetu SMK R ! Pe"e#$u n%I$&h .uku Teks kepada murid .0 PENUTUP Adalah diharapkan dengan terlaksananya minggu orentasi ini......Salinanan Kad 1munisasi Murid .......a#aran "engurusan Murid 12.uku "anduan Tata4ara 3isiplin Sekolah ............ murid-murid dapat mengenali persekitaran dan budaya sekolah baru mereka........... mental dan emosi mereka dapat disediakan dengan lebih terbina selaras dengan misi dan visi Sekolah Kluster Kecemerlangan.. Disediakan Oleh........... Ipoh Disemak Oleh..... (PN...... .........00 *$+ B"%'&%a 9. (SURAINE BT MUHMAD NORDIN) Guru Bimbingan dan Kaunseling SMK Raja Perempuan....Salinanan Kad "engenalan 1bu bapa<penjaga .