You are on page 1of 1

Ce acte trebuie sa atasati dosarului cadastral Nu v-ati intocmit pana acum dosarul cadastral, dar doriti sa rezolvati si aceasta

problema. Va prezentam actele necesare pentru dosarul cadastral, cu precizarea ca acesta trebuie intocmit numai de persoane autorizate. Pentru terenuri cu sau fara constructii: -cerere tip; -plan de incadrare in zona; -fisa bunului imobil; -copie de pe actul de proprietate al imobilului; -copie de pe actul de identitate al proprietarului; -plan de amplasament si delimitare a bunului imobil, intocmit conform Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general; -memoriu tehnic; -inventar de coordonate; -descrierile topografice ale punctelor vechi si noi; -calculul analitic al suprafetelor; -declaratie pe propria raspundere privind identificarea si individualizarea limitelor bunului imobil masurat. In cazul in care imobilul in constructie are un singur proprietar sau nu reprezinta obiectul unei ipoteci nu este necesara efectuarea releveului. Pentru apartamente situate in blocuri: -cerere tip -fisa bunului imobil -schita apartamentului intocmita de o persoana fizica/ uridica autorizata de !gentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara -plan de amplasament si delimitare a bunului imobil -copie de pe actul de proprietate al imobilului; -copie de pe actul de identitate al proprietarului; -declaratie pe proprie raspundere privind identificarea si individualizarea limitelor bunului imobil masurat; -memoriu tehnic. !ceste acte se depun la "ficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, la adresa: #plaiul Independentei nr. $%$ !, sector &.