You are on page 1of 2

Conform Protocolului incheiat intre Ministerul Justitiei, Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si Uniunea Nationala a Notarilor Publici

Bucuresti din 29 iunie 999 in !ederea inscrierilor cu caracter nedefiniti! in cartea funciara de la data de " iulie 999 # actele de instrainare ale imobilelor inclusiv certificatele de mostenitor se vor intocmi in baza dosarelor cadasatrale efectuate de persoanele autorizate si avizate de O.J.C.G.C. $osarul trebuie sa cu%rinda& Pentru Apartamente: o $eclaratie %ro%rietar o Cerere a!izare o Memoriu tehnic o Plan incadrare in zona, scara &'"" o (isa Cor%ului de Pro%rietate o )ele!eu a%artament o Co%ie acte de %ro%rietate imobil o Co%ie act de identitate %ro%rietar Durata avizare # intre " si * zile Preturi # de la + ""+""" lei la +'""+""" Acte necesare ,de la %ro%rietar- # Co%ii& actele de %ro%rietate ,actul de identitate al %ro%rietarului si du%a schita de la .C)/0 a a%artamentului ,daca e1ista-+ Pentru case, vile & terenuri: o $eclaratie %ro%rietar %ri!ind identificare si indi!idualizarea limitelor bunului imobil masurat o Cerere a!izare o Memoriu tehnic o .n!entar de coordonate o Calculul analitic al su%arfetelor o $escrierierile to%ografice ale %unctelor !echi si noi o Plan incadrare in zona, scara &'"" si scara &2+""" o (isa Cor%ului de Pro%rietate o )ele!eu imobil o $rumuire o Co%ie acte de %ro%rietate o Co%ie act de identitate %ro%rietar Durata avizare # Mun+Bucuresti # intre 2' si 2" zile # Jud+ .lfo! # intre 3 si " zile
• •

• • •

Preturi # de la 2+"""+""" lei, in functie de su%rafata terenului si constructiei Acte necesare ,de la %ro%rietar- # Co%ii& actele de %ro%rietate ,titlu de %ro%rietate sau daca nu , ultimul act %lus acte anterioare ultimei schimbari de %ro%rietar-, si co%ie du%a actul de identitate al %ro%rietarului4 daca terenul se gaseste in e1tra!ilanul unei comune din 5ud+ .lfo!, este necesar un %lan %arcelar de la Primaria comunei+

Persoana fizica65uridica autorizata !a a%lica stam%ila sa %e fisa cor%ului de %ro%rietate, %e toate celelalte schite %recum si %e memoriul tehnic %e care il ataseaza lucrarii+ 7tam%ila %ersoanei fizice65uridice autorizate terbuie sa fie rotunda a!and inscri%tionat %e margini Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie iar in centrul acesteia se !a afla inscri%tia &8Certificat de autorizare seria+ 9 nr+ 98 si numele acestuia+ Pe co%erta dosarului !a a%area stam%ila Oficiului National ,sau Judetean- de Cadastru si Cartografie a!and o forma dre%tunghiulara si %e care se afla inscri%tionat numarul si data inregistrarii dosarului

se indi!idualieaza %artea sau %artile care se instraineaza si se atribuie un numar cadastral %ro!izoriu fiecarei %arti+ .n cazul in care se transmite dre%tul de %ro%ritate asu%ra uneia sau mai multor %arti dintr#un imobil.res%ecti!. iar in interior !a fi atribuit numarul cadastral %ro!izoriu. se !a intocmi o documentatie cadastrala %entru intregul imobil. insotit de stam%ila rotunda a Oficiului si semnatura ins%ectorului care a !erificat si a!izat documentatia+ .