You are on page 1of 58

Regii României pe înţelesul analfabeţilor de tip nou

Autor: Simona Popescu | 10455 vizualizări

FOTO: MN ! " ###$comunismulinromania$ro% al&umul '(ra)ica militantă rom*nească+% Fototeca online a comunismului rom*nesc

Primăvara lui 1,4-% .ate /i )apte 7 ianuarie " 0ntr1o cuv*ntare către to2i cre.incio/ii% Patriar3ul Nico.im al !om*niei ar4umentează necesitatea !ecensăm*ntului .e la 55 ianuarie prin citate .in M*ntuitorul$ 14 ianuarie " 6irec2ia (enerală a Teatrelor anun2ă interzicerea% 0ncep*n. cu 15 ianuarie% a spectacolelor .e 3ipnotism% iluzionism% ma4ie% vra7ă% 43icit$ 21 ianuarie " 8omunicat prin care se anun2ă 3otăr*rea .e uni)icare a Parti.ului 9ărănesc :Anton Ale;an.rescu< cu Frontul Plu4arilor :Petru (roza<$ Mi/carea e consi.erată .rept uni)icare a )rontului .e luptă al 2ărănimii$ =n practică% e vor&a .e un nou pas al Parti.ului 8omunist către .ictatura parti.ului unic$ Parti.ul
1|Page

9ărănesc )usese un parti.1satelit al P8!$ 6upă 0nlăturarea succesivă .in alian2ă a parti.elor istorice /i a PN>1Tătărăscu% venise r*n.ul eliminării parti.elor1satelit$ 21 ianuarie " A.unarea 6eputa2ilor apro&ă proiectul .e le4e privin. mo.i)icarea >e4ii electorale .in 15 iunie 1,4?$ Se prevă.: co&or*rea .reptului .e a ale4e la 50 .e ani /i .e a )i ales% la 5@A )unc2ionarii pu&lici /i militarii pot ale4eA .ecă.erea .in .repturile electorale a celor sta&ili2i prin 3otăr*re 7u.ecătorească a )i )ost cola&ora2ioni/ti /i anti.emocra2iA man.atul .e .eputat 0ncetează o.ată cu .emisia sau e;pulzarea .in 4ruparea politică pe listele căreia ai can.i.at$ 14 februarie " 'Sc*nteia+ pu&lică noile .enumiri .e spitale /i străzi$ Printre altele: Maternitatea !e4ele Mi3ai se va numi Maternitatea Ana PauBer :)oto<% Spitalul Principele Nicolae% Spitalul Casile >uca$ Printre sc3im&ările .e .enumiri .e străzi: Pia2a !e4ele 8arol se va numi Pia2a !epu&liciiA D1.ul 8arol% D1.ul !epu&liciiA D1.ul !e4ina Elisa&eta% D1.ul ? martieA D1.ul !e4ele Fer.inan.% D1.ul 6imitrovA D1.ul !e4ele Ale;an.ru % D1.ul Armata PoporuluiA str$ Coevo.ul Mi3ai% str$ Măr4eanului$ Sc3im&ările .e .enumiri .e străzi /i .e institu2ii vor marca 0ntrea4a istorie contemporană a !om*niei$ =n )unc2ie .e muta2iile politice% at*t .in comunism% c*t /i .upă aceea% vor avea loc numeroase mo.i)icări$ 20 februarie 1 Se anun2ă concursul pentru noul mn .e stat al 2ării$ Termenul .e pre.are a manuscriselor: @1 martie 1,4,$ 24 februarie – A.unarea 6eputa2ilor .in !om*nia se auto.izolvă$ Se convoacă% pentru 5- martie% ale4erile pentru 8onstituantă$ P*nă atunci% activitatea le4islativă va )i e;ercitată .e (uvern$ 27 februarie " se constituie% 0n ve.erea ale4erilor% Frontul 6emocra2iei Populare$ 8omitetul Na2ional e compus .in: Casile >uca% >ot3ar !ă.ăceanu% osi) 83i/inevsBi :PM!<% Petru (roza% Anton Ale;an.rescu :Frontul Plu4arilor<% Petre 8onstantinescu1 a/i :Parti.ul Na2ional Popular<% >u.ovic TaBacs :Fniunea Populară Ma43iară<$ Pre/e.inte: Petru (roza% secretar 4eneral 1 Casile >uca% secretar a.7unct 1 osi) 83i/inevsBi$ Semnul .e vot: Soarele$ E vor&a .e o )alsă alian2ă 0n ve.erea ale4erilor% .at )iin. că parti.ele componente sunt parti.e1satelit ale PM!$ 6 martie " 8onsiliul Na2ional al Frontului 6emocra2iei Populare apro&ă proiectul noii 8onstitu2ii$ 18 martie " 'Sc*nteia+ pu&lică Precizările lui (3eor43iu16e7 la /e.in2a cu activul .e parti. privin. politica parti.ului la 2ară$ Se acor.ă 2ăranilor numeroase )acilită2i: posi&ilitatea .e a1/i vin.e pro.usele% lucru p*nă atunci interzis .in cauza ra2ionalizării% proprietarii pot an4a7a m*nă .e lucru la tre&urile a4ricole% statul acor.ă săm*n2ă pe cre.it% statul acor.ă păm*nt 0n aren.ă$ Sunt .ezmin2ite cate4oric zvonurile potrivit cărora s1ar preconiza constituirea 8$A$P$ Aceste zvonuri " precizează (3eor43iu 6e7 " sunt răsp*n.ite .e .u/mani$ Peste pu2in timp% prin rezolu2ia .in 10111 iunie 1,4-% acest armisti2iu ia s)*r/it 0n mo. .ramatic$ Teza ascu2irii luptei .e clasă mai ales la sate pune capăt atitu.inii &inevoitoare )a2ă .e 2ărani /i anun2ă 0nceputul procesului .e lic3i.are a mi7loca/ilor /i 2ăranilor 0nstări2i$ 28 martie " ale4eri pentru Marea A.unare Na2ională$ 6in cele 414 man.ate% 405 sunt o&2inute .e Frontul 6emocra2iei Populare% coali2ie .e )a2a.ă con.usă .e Parti.ul 8omunist$ Pentru ca teatrul să mear4ă p*nă la capăt% avem /i o opozi2ie$ Ea o&2ine , man.ate: G PN> :De7an<% cu c*te un loc 0n 7u.$ Ar4e/% Tecuci% 6ol7% Tulcea% Ara. /i Ducure/tiA 5 " Parti.ul 9ărănesc 6emocrat :>upu<% c*te unul 0n 7u.$ Dra/ov /i Ducure/ti$ '8uv*nt pentru plu4ari .espre !epu&lica Populară !om*năH este un .ocument 0n4ăl&enit .e vreme$ 8ine1l cite/te azi .escoperă nu numai .imensiunea manipulării prin minciună% prin omisiune% prin trucarea realită2ilor istorice% .ar /i )aptul că s1a mers p*nă acolo 0nc*t% .upă o stu.iere amănun2ită a pro)ilului 2ăranului rom*n% s1au speculat e;act /i e)icient toate punctele sale sla&e$ 8ăci pentru instaurarea
2|Page

comunismului nu s1a )olosit numai )or2a " mul2i .intre 2ărani su)erin.% lupt*n.u1se% re)u4iin.u1se 0n mun2i% pre)er*n. să )ie uci/i .ec*t să1/i va.ă proprietatea con)iscată " ci s1au investit resurse 0ntr1o manipulare e;trem .e e)icientă$ '8uv*ntul pentru plu4ariH este o &ro/ură% un manual .e @0 .e pa4ini pe care% 0n mo. si4ur% mul2i 2ărani% anal)a&e2i% nu ar )i avut cum să 0l citească$ Este mai .e4ra&ă un 0n.rumar trimis propa4an.i/tilor .in me.iul rural% inclusiv mem&rilor Frontului Plu4arilor :0nvă2ători% pro)esori% preo2i .in me.iul rural<% pe care ace/tia să1l citească la a.unările săte/ti atunci c*n. 0/i e;ersau arta persuasiunii$ 8uvinte )rumoase% .e amă4it persoane cre.ule /i lipsite .e o minimă cultură 4enerală$ Basmul pus la lucru în campania electoral Autorii &ro/urii ce 0ncerca să atra4ă electoratul .in me.iul rural .e partea >istei Nr$ 1 cu semnul electoral Soarele au )olosit un stil narativ accesi&il maselor lar4i$ Itiau că 2ăranilor le plac &asmele populare% iar te;tul este conceput ca o poveste$ Itiau că ei nu1i au la inimă pe străini /i au mizat pe ura 0mpotriva a tot ceea ce era venetic$ Stilul aminte/te parcă .e pam)letele cele&re la a.resa re4inei Fran2ei% Maria Antoaneta% ce au circulat la vremea respectivă cu scopul .e a spori .ispre2ul popular )a2ă .e o re4ină .e ori4ine austriacă% .omnin. 0n Fran2a .upă căsătoria ei% 0n 1GG0% cu >u.ovic al JC 1lea$ 6e pil.ă% 8arol .e Ko3enzollern1Si4marin4en este .escris ca )iin. 'un neam2 cu priviri 0ntunecateH% care1/i '0ncrunta &ine oc3ii stu)o/i către 4emetele sur.e .e 7osH% a.us .e &oieri pe principiul 'cor& la cor& nu1/i scoate oc3iiH :se )olosesc% pentru autenticitate% multe prover&e rom*ne/ti 0n 0ntre4ul te;t<$ =n vreme ce .espre re4e /i &oieri se spunea că o .uceau tot 0ntr1o &enc3etuială% '2ărănimea 4emeaH$ Ei 0nsă nu aveau '.ra4H :.e parcă re4ele /i &oierii ar )i )ost căsători2i cu poporulL< .e un noro. pe care1l consi.erau '.e opincari% care mirosea a/a rău a su.oare% a )um /i a sărăcie cruntăH$ Se )olose/te .e mai multe ori sinta4ma 'neam .e mămăli4ariH pe care reprezentan2ii puterii :'r*n7eau &oieroiiH< ar )i )olosit1o la a.resa 2ăranului% ca o .ova.ă supremă a )aptului că me.iul rural ar )i )ost privit 0n mare &at7ocură$ !olosirea pildelor în scopuri propagandistice 8*t .espre reven.icările 2ăranilor% re4ele 8arol s1ar )i uitat la ele ca la 'o sv*rcolire netre&nică a r*meiH$ Niciun cuv*nt .espre realizările celor 4- .e ani :cea mai lun4ă .omnie .in istoria statelor rom*ne/ti<$ N1a contat pentru propa4an.i/ti )aptul că re4ele 8arol o&2inuse in.epen.en2a 2ării :)iin. prezent personal pe c*mpul .e luptă<% că a construit primele universită2i% că su& .omnia sa a )ost ela&orată una .intre cele mai mo.erne 8onstitu2ii ale vremii respective$ Nimic .espre nicio realizare$ Autorii '8uv*ntului pentru plu4ariH /tiau că 2ăranilor% &iserico/i .in )ire% le place stilul .e a.resare al preo2ilor$ >i se vor&e/te% .eci% 0n pil.e$ 8um este /i cea .espre 'un c*r. .e &oieriH care ar )i vrut% s1ar 0n2ele4e că numai .in pură .u/mănie% să pună stavilă unei ape numai pentru că 'apa a.ucea mană .ulce /i mul2umire mare pentru noro.H% .e parcă &oierilor nu le1ar )i )ost .e )olos ca 2ăranilor% care plăteau &iruri% să le mear4ă &ine ca să ai&ă .e un.e cotiza$ S1a )olosit .in plin 'le4ea contrastuluiH: &oieri /i re4i răi% reprezentan2i ai Frontului 6emocra2iei Populare% &uni$ Antiteza este: iată ce au )ăcut rău re4ii% care au supt s*n4ele poporului% iată ce &ene)icii vor )i .acă vin ai no/tri la putere " va cur4e numai lapte /i miere$ =n 0ntrea4a &ro/ură nu se )olose/te nici măcar o sin4ură .ată cuv*ntul 'comunistH% cuv*nt nea4reat .e masele lar4i ori .e puterile occi.entale a căror vi4ilen2ă 0ncă se 0ncerca a )i a.ormită$ Tonul /i stilul )olosit la a.resa monar3iei /i a tot ce a reprezentat aceasta este pe alocuri pam)letar% parcă inspirat .in 8ara4iale$ Autorii nu erau nici pe .eparte ni/te incul2i% cuno/teau &ine istoria /i stăp*neau per)ect arta manipulării prin minciună /i omisiune$
3|Page

6upă 8arol 0i vine r*n.ul la 0n)ierat tovără/e/te /i !e4elui Fer.inan.$ 8re.e2i că s1a spus vreun cuv*nt .espre )ăurirea !om*niei Mari .in 1,1-% .espre )aptul că el% un 4erman% a )ost at*t .e &un rom*n 0nc*t a luptat 0mpotriva nem2ilor% re4ele Fer.inan. lu*n. .ecizia .e a intra 0n Primul !ăz&oi Mon.ial .e partea Antantei% 0mpotriva (ermaniei /i Austro1Fn4arieiM Nici vor&ă$ Niciun merit nu este men2ionat$ =n sc3im&% 0nt*lnim .in nou .eni4rarea persona7ului istoric care 'stătea &ot 0n &ot cu &oieriiH% care 'n1a arătat acestui popor nici un pic .e inimăH$ El e poreclit 'Fer.inan. cel 3aps*nH stăp*n peste 'istoria lui nea4răH$ 8arol al 1lea este prezentat /i el ca )iin. '3aps*nH% cu mare 'sc*r&ă .e poporH căruia1i zicea 0ntr1una 'popor mur.arH% un re4e care lua '.e pe spinarea acestui popor averi .upă averi% să le trimită 0n străinătateH :a.uce cu povestea conturilor )amiliei 8eau/escu .espre care la )el s1a spus că ar avea averi 0n străinătate% nu1i a/aM< Să ne amintim 0nsă c*t .e e)icientă a )ost această propa4an.ă c3iar /i 0n anii N,0$ 8*n. !e4ele Mi3ai a .orit să se 0ntoarcă 0n 2ară% s1a spus la vremea respectivă că a )u4it 0n 1,4G .in !om*nia căr*n. .upă el comorile )urate &ietului popor$ 6ar pentru că /i 8arol al 1lea tre&uia să )ie un )ioros% &ro/ura inclu.e pove/ti .espre cum 0i treceau )iorii pe 2ărani numai c*n. 0l ve.eau /i auzeau pe re4e$ Me.iul rural era .eci 0n.octrinat cu o ima4ine total .e)avora&ilă monar3iei /i &oierilor$ "storie trucat pentru a suci minţile ţ ranilor Propa4an.i/tii nu1l puteau omite pe !e4ele Mi3ai% asemuit simplu /i pe1n2elesul me.iului rural cu 'o sperietoare pusă 0ntr1un lan .e 4r*uH% 'o c*rpă a4ă2ată 0ntr1un parH% 'un )lăcăua/H care avea /i el averi mari% )ăcute :cum alt)el M< cu a7utorul &oierilor care% c*n. 2ăranii se 0nc3inau la 'sperietoareH% 'luau .e pe ei /apte r*n.uri .e pieliceleH :.escriere 0nt*lnită a.esea 0n &asmele rom*ne/ti<$ Tre&uie să recunoa/tem că .upă o asemenea poveste .espre 'lin4ăiH% 'lătrăiH% 'lipitorile satuluiH% .espre o 2ară care '4emea su& papucul &oierilor% su& &iciul vec3ililorH care &enc3etuiau numai 0n '.es)ătare /i &ineH% .espre re4i )ioro/i care se 0ncruntau la popor% versiunea cu z*ne pline .e &unătate /i .espre luminoasa zi .e m*ine% 'c3eză/ie unui trai 0m&el/u4at pentru to2i cei ce muncesc .e la ora/e /i sateH% alături .e toate celelalte promisiuni electorale .espre o via2ă ca1n s*nul lui Avram% puteau suci min2ile celor naivi$ Nu le1au sucit pe moment su)icient .e mult 0nc*t colectivizarea să se pro.ucă )ără victime omene/ti$ Peste ani 0nsă% .in păcate% acest a.evărat manual 0n care )ăuritorii !om*niei mo.erne erau .eni4ra2i cu to2ii prin )olosirea unor meto.e .e manipulare a opiniei pu&lice vala&ile /i astăzi /i1a .ove.it utilitatea$ =n vreme ce e)orturile pentru recuperarea a.evărului 0ncă sunt mo.este% e;istă .estule victime ale trucării istoriei !om*niei mo.erne$

!ragmente din bro#ura $%u&ânt pentru plugari despre Republica 'opular Român ( )1*48+ „Carol I – un boier neamţ cu priviri întunecate pururi Şi-au ales întru acest rost un boier neamţ, unul Carol de Hohenzollern, care, în anul 1866, vine în ţară, cu un geamantănaş şi se înscăunează în tron !ra acest boier neamţ un om cu "riviri întunecate "ururea şi ce drag "utea el să aibe de norodul nostru de o"incari, norod care aşa de rău mirosea a sudoare, a #um şi a sărăcie cruntă$ %rimindu-l, boierii ţării îşi #recau de mulţumire m&inile şi-şi ziceau' ( )as* că-i bine+ Cu Carol #acem treabă+ ,oier el, boieri şi noi+ Şi corb la corb nu-şi scoate ochii+ --au dat deci lui Carol - nenumărate "ăm&nturi, munţi, castele, "ăduri, ca să-i astu"e gura şi să-i întunece şi mai tare ochii$ -ar ţărănimea gemea. şi boierii /ucau "e g&tul ei, mai de"arte 0odă ţinea cu ei şi-l aveau de "artea lor$
4|Page

Şi-şi încrunta mai bine ochii stufoşi către gemetele surde de jos Carol cu sc&rbă "rivea la neamul cu care el n*avea nici o legătură şi "este care stă"&nea benchetuind cu boierii, şi de sus se uita el la acele răzmeriţe şi cu ne"ăsare ca şi cum s*ar #i uitat la o sv&rcolire netrebnică a r&mei 1iciodată nu s*a a"lecat el s"re su#letul obidit al "o"orului să-l întrebe' ce-l doare2 3i s"uneau boierii' ( 4şa-s ţăranii iştia+ 5e ce nu se mulţumesc cu ceea ce ca"ătă din di/mă şi cu mămăligă acră cu usturoi2 -ar Carol - da din ca" şi-şi încrunta mai bine ochii stu#oşi către gemetele surde de /os erdinand şedea bot în bot cu boierii -ată, în scurt, inima regelui 6erdinand "entru "lugărimea rom&nească$ ,ot în bot cu boierii, în nici un "rile/ n-a arătat acestui "o"or măcar un "ic de inimă$ Şi nevoile ţărănimii ca un val de lacrimi şi de sudoare creşteau, în vreme ce regele cu boieretul lui benchetuiau în des#ătare şi în bine. şi, du"ă 6erdinand, a venit "e ca"ul ţării alt rege, Carol al ---lea, cel ha"s&n, care are şi el istoria lui neagră, du"ă cum se va însemna mai de"arte$ Carol al II-lea - acel haps!n care a"i îi unul din cei mai bogaţi oameni din lume 7ub Carol al 8-lea, cum bine ne aducem aminte cu toţii, cr&şcarea ţăranului nostru a a/uns la aman 3n sa"ă de lemn a/unsese biata ţărănime, sub domnia acelui ha"s&n care azi îi unul din cei mai bogaţi oameni din lume 4re moşii mari în 9e:ico, hoteluri în Chicago şi corăbii de "escuit la ;erra-1ova. toate acestea #ăcute din avuţia luată din această necă/ită ţară$ 1oi, ţăranii, c&nd îl vedeam sau c&nd auzeam de el, săream în "icioare şi ne treceau #iorii, ca la o s"aimă Şi el căra zi şi noa"te, din ţărişoara asta, avuţii "este avuţii, #ără să-i "ese că trage mindirul de "e noi şi ne lasă desco"eriţi #rigului #ihai I – o c!rpă agăţată într-un par -storisesc cei bătr&ni cum că era odată o ţară unde domnea o s"erietoare "usă într-un lan de gr&u 1oroadele treceau şi i se închinau cu mare cutremur, "&nă la "ăm&nt ,oierii, s"re a stoarce mai bine ţara aceea, s"uneau oamenilor ca să-i bage în s"erieţi' ( Credeţi în s"erietoarea asta şi închinaţi-vă ei+ Că alt#el îi rău+$ Şi oamenii i se închinau, iar boierii luau de "e ei şa"te rînduri de "ielicele %&nă într*o zi c&nd "o"orenii s-au întrebat' ( Ce-i oare cu s"erietoarea asta2 -a-n s-o vedem mai bine+ Şi cercet&nd-o, au văzut că nu era dec&t o c&r"ă agăţată într-un "ar 4st#el era şi 9ihai - 5acă l-ai #i luat din tron şi l-ai #i amestecat "rintre ceilalţi oameni, nu #ăcea doi bani$ 6lăcăuaşul acesta însă avea nici mai mult nici mai "uţin dec&t <== mii de "ogoane de "ăm&nt în stă"&nirea lui 9ai avea munţi, castele, case de v&nătoare şi c&te altele$ Cu toţii vor vota $ista cu semnul %oarele 5uc&ndu-ne la vot trebuie să deschidem bine ochii, să chibzuim bine cui dăm votul şi încrederea noastră > vorbă veche din bătr&ni s"une' ?Cum îţi aşterni, aşa dormi@ 3n ziua alegerii, tot "o"orul ( tineri şi bătr&ni, bărbaţi şi #emeie, muncitori cu braţele şi cu mintea, din oraşe şi sate ( va merge la vot Cu toţii vor vota )ista 1o 1 a 6rontului 5emocraţiei %o"ulare cu semnul ?7>4A!)!@, listă "e care candidează #runtaşii cei mai de seamă ai muncitorimii, "lugărimii şi cărturărimii din ţara noastră, cei ce au condus
5|Page

#iii cei mai buni ai ţării noastre.evarat ca 3otii T!A AF D NE si ma7oritatea murea .ploatati .eplinit . ca lumini #ugarnice şi învălmăşite.aca esti re4e nu ai voie sa e. să a"ară şosele şi case luminate electric.R// C)uarea în stă"&nire a "ustiei de la 5ro"ii era numai un înce"ut 9itrea Cocor avea încă în el întregi simţămintele "e care le încercase la gos"odăria colectivă numită ?-licia %amiati@ în satul . maşinile să-i uşureze munca 5es#acerea de trecut. ca ar )i )ost un !e4e &un pentru romani$ 83iar . "ăm&nturile "ustii rodesc sub "uterea irigaţiei. îl #ăcu să strănute şi să deschidă ochii 4cum z&mbea soarelui de octomvrie ( 0iitorul e al tău$ sus"ină Cocor şi z&mbi şi el nenumăratelor icoane "e care le adunase din rătăcirile "rin ţara nouă a socialismuluiB & inalul romanului „#itrea Cocor' de #ihail %adoveanu( apărut în )*+. mlaştinile seacă.evarat ca muncitorii au )ost e. închişi #iecare în sărăcia lui.40 i se . des"ărţit #iecare de semenul său.evarul O ciu.at e a. de bucăţelele de "ăm&nt mărginite cu răzoare.ciu. să vie "e canaluri bucuria a"ei. "lantele #olositoare înlocuiesc s"inăriile. a )ost un re4e pitic in comparatie cu 8arol $ A )ost su& )usta !e4inei Maria$ @$ 8arol a )ost un re4e zvapaiat% )ustan4iu: c3iar . ieşiţi din r&ndurile "o"orului B . unde se trudea silnic omul. serios pro&lema% era o ale4ere &una$ 6ecat cu situatia actuala% cu politic3ia actuala mai &ine cu un Monar3 8onstitutional$ Tostusi% Testamentul lui 8arol nu a )ost in.aca se punea in mo.atoreaza in &una masura$ 4$ !e4ele Mi3ai nu a apucat sa .atornici 5$ nu e a.e acum MMM A.upa >ovilutie% . dar "ărtaş cu toţi semenii săi la robia ce-i încleştează încă C&ştigurile ştiinţei în toate sectoarele vieţii au rămas străine acestor oameni co"leşiţi de trecut )umea nouă se #oloseşte de tractoare. de aero"lane. "e cînd se a#la "rizonier şi ucenic în Eniune 4ici.oate acestea cli"eau în Cocor.e nici unul .omneasca practic$ 8re."o"orul în lu"tele "urtate "entru cucerirea dre"turilor şi bunei stări a "o"orului.ploatezi avanta7ul priapismuluiLLLLLLL<% iresponsa&il$ 8atastro)a . "e c&nd îşi ţinea în braţe co"ilul "rimit de la soaţa lui 0&ntişorul subţire al "ustiei g&dilă năsucul micuţului. aşa înc&t unde au #ost c&ndva noroaie şi cocioabe.evarul storic 1$ 8arol a )ost un re4e mare care a )acut multe pentru !omania$ 5$ Fer.e sacri)iciu @$ nu e a.intre urmasi$ Printre altele% 8arol a spus$$$Totul pentru tara$$$nimic pentru mine$$$$>a urmasii sai% in special la 8arol a )ost invers$$ 6|Page . ieşirea într-un veac nou al lumii .itrea %ocor se înc-in la icoana . de electricitate.evarat ca taranii nu aveau ce sa manance 4$ nu e a. oamenii sunt legaţi de "lugul străvechi.espre ce vremuri scriu MM 6e atunci sau .evarat ca sau )acut cur&e . de "racticile strămoşilor.ata e istoria in acele vremuri inter&elice 1$ nu e a. "ăduri a"ar unde erau nisi"uri >amenii de la 9alu se o#ilesc în umbra trecutului 4su"ra acestora trebuie înde"linită revoluţia 4lcătuirea veche să #ie în întregime răsturnată 7tatul socialist nu va înt&rzia să "uie la îndem&na #oştilor robi toate "uterile ştiinţei. la 9alu. se găsesc încă în #iinţă alcătuirile trecutului %riveliştea satelor şi a c&m"iei e ca şi acum sute de ani.inan.in 1.e patroni 5$ nu e a. "riveliştile se "re#ac "rin iscusinţa inginerilor.arassovDa. unde b&ntuia seceta.e pe .e )oame 6oamne % . ca "retutindeni în ţară.evarat ca &ancile 7upuiau pielea .

in 1.itia taranului roman$$$ ntovarasirile au )ost )oarte &une la inceput$$$8at priveste mecanizarea$$ nstitutele .icala$$$con.e iri4atii$$lipsa me.icilor in sate$$$$etc$$$$!e4imul comunist% cu toate relele sale% a im&unatatit mult con. a )ost un re4e pitic in comparatie cu 8arol $ A )ost su& )usta !e4inei Maria$ @$ 8arol a )ost un re4e zvapaiat% )ustan4iu: c3iar .erea .eplinit .upa Marea Fnire situatia lor s1a im&unatatit mult$$$.onat ar.istenta atunci%in prezent tot mai putini copii .onat ar.icamentelor$$$$lipsa me.e )apt comunismul in !omaniaM$$ 8ei acre au orc3estrat lovitura .icala$$$con.upa Marea Fnire situatia lor s1a im&unatatit mult$$$.e: AnonPmous% 55 Aprilie 5010 | A.iti$$$$ Postat .us .e tarani sa )aca carte$)ara acele re)orme acest lucru nu ar )i )ost posi&il$.ploatezi avanta7ul priapismuluiLLLLLLL<% iresponsa&il$ 8atastro)a .e Sa.0G$$$8ea .itii su& nivelul animalic$$$$in multe privinte$$$6esi4ur% .omneasca practic$ 8re.e cercetari $si iri4atiile $$$au )ost .e Sa.upa >ovilutie% .0G este unica in istoria Europei Ceacului 50$$$$Faptul ca a or.iti$$$$ Postat .icamentelor$$$$lipsa me.e cercetari $si iri4atiile $$$au )ost .aca le )ac ce )olos $$$$$ 7|Page .O 1.erea .eie$$$)ara electricitate$$)ara asistenta me.oveanu% un prozator .upa lovilutie$$$$ G$ 8ine a a.esavarsit% .eie$$$)ara electricitate$$)ara asistenta me.5$ Su& 8arol au )ost 5 mari rascoale taranesti O 1--.e comunisti care se numeau$$$$5 scotieni$$$$itic si strul G$ 8oncluziile$$$$le tra4eti sin4uri $$cei ce mai si 4an. si inceputul veacului 50 in &or. serios pro&lema% era o ale4ere &una$ 6ecat cu situatia actuala% cu politic3ia actuala mai &ine cu un Monar3 8onstitutional$ Tostusi% Testamentul lui 8arol nu a )ost in.esavarsit% . si inceputul veacului 50 in &or.oveanu% un prozator .istruse .e mii . posi&ilitatea atator zeci .e comunisti care se numeau$$$$5 scotieni$$$$itic si strul G$ 8oncluziile$$$$le tra4eti sin4uri $$cei ce mai si 4an.upa lovilutie$$$$ G$ 8ine a a.intre urmasi$ Printre altele% 8arol a spus$$$Totul pentru tara$$$nimic pentru mine$$$$>a urmasii sai% in special la 8arol a )ost invers$$ 5$ Su& 8arol au )ost 5 mari rascoale taranesti O 1--.e la 5@ au4ust si o mana .ar lipsurile au ramas$$lipsa tractoarelor% lipsa sistemelor .O 1.40 i se .reptate%.0G$$$8ea .e palat .ocumentelor cu privire la !ascoala este incali)ica&il si nu poate )i 7usti)icat cu nimic $ ?$ Ma7oritatea celor spuse .us .itii su& nivelul animalic$$$$in multe privinte$$$6esi4ur% .e iri4atii$$lipsa me.e alt)el% sunt vala&ile si acum$ Taranul roman traia la )inele veacului 1.aca se punea in mo.in 1.ii superioare iar .e palat .itia taranului roman$$$ ntovarasirile au )ost )oarte &une la inceput$$$8at priveste mecanizarea$$ nstitutele .ar lipsurile au ramas$$lipsa tractoarelor% lipsa sistemelor .istruse .in intunericul spiritual in care se 4aseau o)erin.e la 5@ au4ust si o mana .icilor in sate$$$$etc$$$$!e4imul comunist% cu toate relele sale% a im&unatatit mult con.e nici unul .e copii .ocumentelor cu privire la !ascoala este incali)ica&il si nu poate )i 7usti)icat cu nimic $ ?$ Ma7oritatea celor spuse .inan.in 1.e alt)el% sunt vala&ile si acum$ Taranul roman traia la )inele veacului 1. ca ar )i )ost un !e4e &un pentru romani$ 83iar .0G este unica in istoria Europei Ceacului 50$$$$Faptul ca a or.evarul storic 1$ 8arol a )ost un re4e mare care a )acut multe pentru !omania$ 5$ Fer.in pacate ne intoarcem la situatia e.aca esti re4e nu ai voie sa e.atoreaza in &una masura$ 4$ !e4ele Mi3ai nu a apucat sa .e tarani isi permit sa )aca stu.esi nu va place sa recunoasteti comunistii au scos taranii .e )apt comunismul in !omaniaM$$ 8ei acre au orc3estrat lovitura .e: AnonPmous% 55 Aprilie 5010 | repu&lica 1aveau .

ar (uvernul .eclara2ie% Kitler a)irma că !e4ele Mi3ai a tră.e Pa/te% )ostul suveran )ace o vizită 0n !om*nia% )iin.omnit 0n !om*nia au )ost .e ore$ Numai că ime..4G% Petru (roza spunea: Q$$$ vreau să vă comunic că actul acesta s1a )ăcut prin &ună 0nvoială$ !e4ele a constatat că institu2ia monar3iei era o pie. are .e la Ducure/ti 0i re)uză viza$ Cestea 0l surprin.rumul nostru% cu minimum .at !om*nia Fniunii SovieticeQ% a .i)uzat .ezvoltării poporului nostru$ storia va 0nre4istra o lic3i.e 0m&arcare spre 2ară$ 'E o situa2ie ine.ioul 4erman a .e Ar4e/$ Familia re4ală sose/te pe Otopeni /i prime/te vize provizorii% vala&ile 54 .e e. să participe la slu7&a reli4ioasă .iscursul său .e/% 8iprian Stoleru% !omulus (eor4escu | 10040 vizualizări !e4ele Mi3ai% la 0ntoarcerea .i)icat% monar3ia .e institu2ia monar3iei ca pe una amia&ilă$ =n .il 0n aprilie 1.a Ducure/ti1Pite/ti la un &ara7 poli2ienesc% iar )ostul suveran /i suita sa sunt 0ntor/i% su& escortă armată% pe aeroport /i e.i-ai o ţint politic 5 Regele a abdicat la 60 decembrie 1*474 forţat de comuni#ti4 #i nu a mai a&ut &oie s calce pe p mântul României pân în 1**25 ată ce spunea Kitler .e oameni% potrivit 8NN$ 8|Page .%ele patru $e0ecuţii1 ale Regelui .iat o parte a presei prezintă /tirea că )ostul suveran a )or2at 4rani2a /i a intrat clan.e z4u.iscursul lui Kitler 0n le4ătură cu evenimentele .uiri la ma.in e.evărulQ istoricul Ale.ecenii .upă1amiază% .eni că lucrul acesta s1a )ăcut cu cumin2enie% la timpul său$ Noi mer4em 0nainte pe .ică serioasă 0n calea .e o valoare inestima&ilă nu a )ost .e Pa/te% .e circa un milion ..e la 8urtea .0 pentru a petrece Săr&ătorile .e pe )ostul suveran pe aeroportul .uiri R$$$S poporul a )ăcut azi un .ită pentru mineLQ% a .eclarat !e4ele Mi3ai la auzul ve/tii$ !e4ele 0nsă reu/e/te să o&2ină permisiunea .ec*t un pas$ Flterior% .ica2i e.iscursul istoric s1a mo.e 4*n.i-ai Autor: Alina Coai.upă actul .5 2dolf 3itler4 liderii comuni#ti4 "liescu #i B sescu au f cut din Regele . .pulza2i$ =n 1.in !om*nia$ =n această .in seara . 4lasul vremurilor% s1a retrasQ$ 6e asemenea% potrivit .e ma/ini a !e4elui este oprită pe autostra.il% !e4ele Mi3ai 0ncearcă pentru prima oară să se 0ntoarcă 0n 2ară 0n aprilie 1.e @0 .espre !e4ele Mi3ai .e ani c*t a . 0nt*mpinat .44% .ecem&rie 1.e repro/ pentru acela care% 0n2ele4*n.e )oloase$ Com 0n4ri7i ca )ostul !e4e să plece lini/tit% a/a cum se cuvine% pentru ca nimeni să nu poată avea un cuv*nt .44$ 'Pe 55 au4ust 1.e a reveni 0n !om*nia .ivor2 /i .in TUric3% 4ata .e 8răciun% c*n.estin 0n 2ară$ Peste c*teva ore% coloana .ecent% /i ele4ant .upă ora 1$00% ra.iscursului o)icial comunist% !e4elui /i suitei sale li s1a permis să ia toate &unurile solicitate$ 6e aici /i p*nă la acuza2ia că ar )i )u4it cu un tren plin cu &unuri .eclarat pentru QA..e.espăr2irea 2ării .ispăr*n.clusiv realizărilor populare$ "liescu l7a ţinut departe de ţar doi ani 6upă patru .e la 5@ au4ust 1.in manualele /colare% iar cei aproape 100 . Mi3ai Stoenescu$ 8omuni/tii rom*ni au 0ncercat tot timpul să prezinte .imum .5 .are prietenească a monar3iei% )ără z4u.at /i a pre.e monar3ie$ R$$$S Creau să se /tie pretutin.

u/manul !om*niei% )apte care se pe.at 0n .e pre/e.e /ase ori .e Securitate se 0n)ă2i/au ca verita&ili Qmo/tenitoriQ ai mare/alului Antonescu% ei a)irm*n.ala% la )el ca Traian Dăsescu% pe teza cola&orării cu !usia% invoc*n.e vec3ii si noii &olsevici iar mai nou .e amenin2are a )ost trimisă at*t !e4elui Mi3ai% c*t /i postului .eclare pe )ostul !e4e persona non 4rata$ Punctul .--% o scrisoare de ameninţare cu moartea% potrivit unui .4% )ostul suveran 0ncearcă 0ncă o . vinovă2ia !e4elui Mi3ai )a2ă .esc că !e4ele Mi3ai a luptat 0mptriva comunizăii !om*niei% Securitatea pe./i cel utilizat .oar o lună% parti.ecat manipulatori &ine instruiti .e inspira2ie pentru pre/e.e .e ra.e la D1 TC$ 8omentarii !E(E>E M KA !e4ele Mi3ai nu este vinovat .ar este 0mpie.e !e4ele Mi3ai% on Antonescu este lău.ucerea !om*nieiQ$ 6e alt)el% o)i2erii .ovezi incontesta&ile% alt)el nu sunteti altceva .at un nume /i ne1au 0nvă2at că via2a )ără sacri)iciu nu merită să o trăimQ$ 83iar .in avionul aterizat pe Otopeni$ Peste .e .io Europa >i&eră$ >iviu To)an a o&2inut .are săv*r/ită 0mpotriva neamului rom*nesc% .1**7720118 anii reconcilierii 6upă vizita .io Europa >i&eră$ =n scrisoarea Securită2ii% !e4ele Mi3ai este caracterizat .e complicitate /i cola&orare cu .resată 'SireQ% să vină 0n !om*nia pentru a lua parte la inau4urarea unei 4alerii .e amenin2are se re4ăse/te /i teza Securită2ii privin.-.irector al nstitutului !om*n .e cotitură 0n rela2ia cu (uvernul .iotenii i1as ru4a sa posteze .e la !ic3ar.intre lim&a7ul )olosit .ocumente o)iciale si .e on Antonescu: QPe lista noastră% primul Tră.ocument pentru că s1ar număra printre cei care Qne1au .ove.e .e artă$ 2meninţat cu moartea de /ecuritate Poli2ia politică a re4imului comunist i1a trimis !e4elui Mi3ai% 0n ianuarie 1.eparte .ică .e Securitate 0n 1.entali si 9|Page .intele Traian Dăsescu$ '!e4ele Mi3ai se )ace vinovat .emocratiei in lume% asa zisi occi.intele on liescu )ace 4estul istoric al reconcilierii cu !e4ele Mi3ai pe care 0l invită% printr1o scrisoare a.e .e Stalin$ 2sem n ri i9bitoare >iviu To)an consi.ocument .e =naltă Tră.in 1.acă ..e )osta si actuala situatie a !omaniei ..ătorii neamului rom*nescQ$ Spre .ătorQ% cu )raze care par să )i )ost o sursă .G% c*n.ecorat .a pe tră.4G si pana acum iar cei care incearca sa1l .intele Traian Dăsescu 0n interviul .e 4uvernăm*nt% P6S!% cere MAE să1l ..e >iviu To)an% . că Q0/i reven.ocumentul .e a lic3i.reptul /i o&li4a2ia morală .e 2ară pe !e4ele Mi3ai$ =n 1.eose&ire . )aptul că a )ost .ocumente% atri&uite unor 4rupări1)antomă$ Scrisoarea .ul .ător este !e4ele Mi3ai% cel care l1a arestat pe mare/alul on Antonescu /i &ravii săi camarazi .at pu&licită2ii .e istoric .e a pune 0n aplicare testamentul mare/alului on Antonescu /i .ată să vină acasă% .icat să co&oare .ezin)ormare% care lansa ast)el .rept Qtră.e storie !ecentă$ 6ocumentul este semnat .e la Ducure/ti apare 0n 1.eră ca )iin.eni4reze prin tot )elul .e miercuri seara .epsesc cu MoarteaQ% se a)irmă 0n material$ 6e alt)el% 0n scrisoarea .e unii asa zisi aparatori ai .in 1.e la Ducure/ti 0l 2in patru ani .ocumentele pu&licate . 8ummin4s% )ost 83ie) o) SecuritP la !a.in con. 'semni)icativăQ asemănarea . re4imul 86! 0i o)eră pa/aport rom*nesc /i vizitează 2ara$ =n 5001% pre/e.e comentarii .oi lei% a&eratii si i.5% autorită2ile .e 4ruparea Q=n slu7&a Mare/aluluiQ% iar >iviu To)an spune că Securitatea avea o sec2ie specială .

eveni un prece.ul .e la Du.apesta un act .an.apesta o .a Stolo7an% Cla.in2a sa .e .primă convin4erile sale privin.easupra cărora " pentru a . Stolo7an% Cla.% Ma7estatea Sa re4ele Mi3ai a primit la re/e.ezvoltare a poporului rom*n% oprimat veacuri .e Epsiloni$ Ciermilor$ Traiasca !e4ele$ Postat .ru Missirliu% leana Cerzea$ 'Mar2i% 4 iulie 1.e la &u.e la Du.e% 6aniel Doc% T3eo.ec*t pe ei 0n/i/i+ Alecsan.upa 1.ru Miele :!$F$($< 'Fn 4rup .e e.e la Du.in Dasara&ia /i Ducovina$ on Carlam% Fran2a+ 10 | P a g e .e e.e comunism a invatat sa scrie comentarii% aparent$ Are lumea nevoie si .eclara2iei care e.-.-.e complementaritateV+ Semnatari: Stelian Dalanescu% Mi3nea Derin.in 1? iunie 1.-.a '4reutate+ actului tră.apesta ma )ace sa cre.e: (eor4e Dar&ul% 6oru Draia% 6ina Dratianu1Missirliu% Ale.eoarece ar putea .eclarat persoana non 4rata$$$$$$$$$$ si .ei% Aria.e4ea&a i se )ace atat reclama si% ma mir% c3iar la televiziunea romana$$$$$$ nu suntem or&i$$$ Postat .eclaratia .actat la Du.$ Sincu% San.VTransilvania nu este un spa2iu .in 4rupul rom*nilor care au re.e a&ia 0n sec$ J 1 J V$+$>iciniu Faina 'Am )ost consternat .imir Tismaneanu% leana Crancea$ 6eclara2ia a mai )ost semnată /i .eclara2ii X rom*no1 ma43iare Y% careV reia tezele revizioniste ale actualului re4im .e Tră.apesta$+ 6ocumentul tră.elcovici% A.<ma7estatea Mi3ai% au semnat% 'ca primarii+ un act .e na/tere /i .e1a r*n.e l*n4ă (eneva o .apesta% te.e: AnonPmous% 10 Mai 501@ | Alta tra.e complementaritate% ci un spa2iu .eclara2ie comună 0mpreuna cu Forumul 6emocratic Ma43iarV Ma7estatea sa a apro&at 0ntrutotul con2inutul . rela2iile .tras< HTransilvania a )ost /i este un spa2iu .tul unei .apestaV Noroc că ace/ti ? semnatari nu reprezintă poporul rom*n% su& nici o )ormă% .mari aparatori al STATF>F 6E 6!EP in )runte cu impostorii si criminalii natiei romane .ru Niculescu% Alain Paruit% Ale.e: AnonPmous% 10 ulie 501@ | prostii$$$$$ sa )im seriosi nu e roman si )aptul ca a semnat .apestaVX .-.pira2i /iOsau into.intre popoarele rom*n /i ma43iar+$ !eac2ia e.en2a unor con)ra2i .e au semnat% 0mpreună cu mai mul2i un4uri% la 1? iunie% la Du.rian Niculescu% Ale.ării " a )ost a/ezat pe un ipotetic tron13olo4ramă 0nsu/i :e. pe numele lor ON > ES8F si T!A AN DASES8F$ Postat .ila2i rom*ni au semnat la 1? iunie 1.e tră. o 4a/că .are Na2ională a !om*niei: 6eclara2ia .an. ca ar )i tre&uit sa )ie .ent 0n m*na minorită2ilor alo4ene .e: AnonPmous% 15 ulie 501@ | popor in4rat Toata ple&ea spalata pe creier .are na2ională H=n vara lui 1.e la Du.or 8aza&an% Matei 8azacu% Antonia 8onstantinescu% So)ia 8esianu% Florica 6imitrescu% Nea4u 67uvara% Paul (oma% Cir4il erunca% Eu4en onescu% Marie1France onescu% Monica >ovinescu% Du7or Ne.apesta .e impru.ele4a2ie .e e.ilului rom*nesc la 6eclara2ia .ica2i% .apesta$ 'Protestez cu toată ener4ia 0mpotriva X 6eclara2iei Y .eclara2ia Y este un )apt 4rav .ării :E.are mic3eleasca 6eclara2ia .% la Du.na 8om&es% Mi3ai Worne% % on Cianu% 6inu Tam)irescu$ Flterior au semnat: 6an Ale.-.il 0n )ormularea 6eclara2iei .e ma43iarii ce au a7uns 0n acest spa2iu ca popor năvălitor /i opresor% .e la Du.

in ei au )ormat .oilea .ecora2ilor:50 la număr< .a2i /i o)i2eri )ăcu2i prizonieri 0n 3otarele 9ării /i practic .eci al treilea .ezvoltare a celor . in car.istat o altă .at 7os : nu spun a&.istinc2iei% lista cavalerilor:cu e.upă nivelul .u1i )rica .e2inător al acestui or.en% men2ionează valoarea lui pentru sovietici /i aportul acestuia 0n )inalizarea celui .espre c3inurile rom*nilor1 n1a ce. :!$F$($<+ Postat .$ 8oriolan Dra.e nemti si a pre)erat sa astepte momentul prielnic 5@$0-$1.e: AnonPmous% 55 Octom&rie 5015 | un roman A7un4e cu re4ele asta al vostru% nu mai repet ce s1a spus .e al !ăz&oi Mon.'Prin 4irul semnăturii lor au con)irmat teoria ma43iară .4114@ .upă mare/alii sovietici /i cei .45 cu or.e: AnonPmous% 5G Martie 5015 | Nemtii nu o sa ne ierte nicio.e: AnonPmous% 5? Octom&rie 5011 | SE8F! ST C NOCAT M 8 8A SE8F! ST AF T! M S S8! SOA!EALL O F N10 F M TOT 8E E !AF AF FA8FT SE8F! ST $$$ NF$$$ A>T $$ ESTEM PZ 8E> MA !AF >F8!F >1AF FA8FT 8AN6 >1AF ADAN6ONAT PE 8EAS8A >A M T N(F> 6 N FATA 88 P8! AF STAT PAS C >A P!OCO8A! >E FNO!A O CET STEA(F! >E 8F >AN8E N CA!F 8F 8A!E MPFN(EAF FN PE MAN FESTANT 8!E N6 PAN 8 A S !FMOA!E 6E ST! (A 8EAS8A + STAT > N ST T >A >O8F! >E COAST!EL+ 8FM 11 | P a g e .t Mount3omerP%.upă [[4estul istoric[[ M Se putea cere% ru4a% acest lucru% .icare% recunoastem ca a )ost )ortata< tot .44 can.enul [[D !F N9E [[ /i nu >enin%)iin.are a !omaniei$ Postat .oi :re4i% cum ii numiti voi<$ Fltimul . al 1@ 0n lista .asie cu rusul au pus la cale marsavul plan$ (ermanii nu vor uita nicio.e: AnonPmous% 0.upă 6uait Aizen3auer /i Dernar.in istorie va )i mai si4ură /i mai rapi.esculta sau in cel mai )ericit caz cu opinci% intre&ati1va &unicii$ Postat .in cei .ata 6aca era un !E(E corect il putea aresta pe Antonescu inca .at acest or.oar erau )oarte mul2i prizonieri rom*ni captura2i pe teritoriul F!SS /i mul2i .ar nu a avut aceasta taria unui !e4e cinstit )iin.e men2iune sau numeric$ 6eci% at*t 4ra.ial$ Aici% apare lo4ic o 0ntre&are$ 6e ce posesorul acestui or.in 0n via2ă$ =n F!SS nu a e.ecem&rie$ Si pe timpul acestui re4e% lapte si miere nu era .ecora2ie mai importantă .ării re4elui Mi3ai acestui or.Mai 501@ | FN A6ECZ! ESTE 8Z$$$ Fn a.cep2ia lui Dre7nev< /i )ormula motivului acor.ar .en valoros% cel ce a )ost Ie)ul Armatei !om*ne% cel ce a in)ormat >FMEA .ouă na2iuni% respectiv rom*nă /i ma43iară% 0n acela/i timpV Autonomia politică a Transilvaniei% 0nseamnă a )ăr*mi2a /i mai mult 2ara /i poporul rom*n /i eliminarea lui .ivizia [[Tu.imirescu[[% care a luptat cu sovieticii$ Postat .e politicienii !omaniei$$$cei ce erau in acel .oi a )ost .ecat pentru clica sa politica% multimea um&la .in 1.or Cla.evăr este că% re4ele Mi3ai a )ost .oi principali alia2i1 unicul .ecorat la ? iulie 1.ata aceasta tra.ul .ezastroase cu ultimii .espre A>$ $ 8uza$ Politicienii care l1au alun4at pe 6OMNF> 8uza% au a.ăV Transilvania tre&uie apărată /i nu scoasă la mezat$6r$ me.en% aseastă mul2umire sovietică 0n sc3im&ul celor peste 500000 .us !omaniei monar3ia: cu parti accepta&ile pentru primul% &une cu al .e .e sol.

e creta ce sunteti%va lipsesc osanalele si ma4azinele specialeMce sariti asa ca &a&ele isterice Postat .SA STA > N ST T 8AN6 FN TE + MDO>6EAF N 8F! 8F AS8FT SF> SFPO!TF>F 6E >A STEA(F! MO% CET !E( A 8F T(OMOTF> 6E TAN8F! 6 N 6 FFTOA!E>E 6E PE STA>P N T MP 8E CO!DEA 8EAS8A 6 N DA>8ON% 8AN6 N 8 CO!DA NF E!A 6E CEN T TAN8F! % 8AN6 AF 6ES8K S FS >E S AF STAT PAS C 8A FN MAN FESTANT + SA NT!E N SE6 F> 88P8! PANA PE A8OPE! S 6ECA> TAN6 TOT 8E SE PFTEA 6E P! N N8APE! % 8AN6 FN 6EMN TA! 8OMFN ST A(ENT A W(D 8 A A\O M 5 S A>T AF A!AN]AT TOTF> PT >OC TF!A 6E STAT ET8 ET8 6A AF FOST C NOCAT $$$ S 8F>MEA FN 8A TEO6O!ES8F A6]FN8T SEF 8ONT!ASP ONA] SAF OF TE! 6 N (A!6A >F 8EAS8A AF STAT AN 6E T >E A!ESTAT 8A >A F!MA SA F E A8K TAT $$$ S8K MDA!EA >F 8EAS8A SE PFTEA FA8E FA!A MO!T S !AN T SA F E 8>A! 6OA! 8A ASA 8FM SPFNEA TOC > ES8F NF EJ STA !ECO>FT E FA!A C 8T ME 6E8 ACEM +!ECO>FT E+ $$$ Postat . in can..e: AnonPmous% 55 Octom&rie 5011 | 6an !E(E M Ca a.an $$$tare mai esti cretin% mai &oule$$$:.e&usolat in istorie$$ .e su&iectul in sine$ Putina lume isi aminteste ca in 1.e: AnonPmous% 55 Octom&rie 5011 | istoria )acuta pe mar4inea santului Q mai 6anQ M A< esti total .resati cu titlul Q!E(EQ $ Se stie ca Mi3ai nu a )ost 1 practic 1 !E(E nici macar o secun.5 !e4ele s1a an4a7at sa nu conteste rezultatul ale4erilor si nici )orma .repturi si in.atoriri$ 6upa lepra .e )actura securisto1comunista%n1a zis nimeni s1al luati pe re4e in &rate%capete .e 4uvernare repu&licana$ 6in acest punct 12 | P a g e .aca am comis un pleonasm% scuze< Postat .in can.a re4ate$ Postat . cercurile 4uvernamentale sunt interesate . si numai atunci can.a$ Ma re)er la .e: AnonPmous% 5? Octom&rie 5011 | re4ele mai anonimilor .e ani nu sa pretin.e: AnonPmous% 55 Octom&rie 5011 | !e4ele Mi3ai si storia Personalitatea !e4elui Mi3ai a starnit si starneste patimi$ Fnele sunt alimentate .e: AnonPmous% 5G Au4ust 5011 | .e tata1 8arol 1 omul ar )i tre&uit sa stea ascuns in muntii cca 50 .ar macar istoria )amiliei tale o cunostiM ce ai )acut tu 1 sau ce a )acut )amilia ta pentruO si in !omaniaM Postat .

atura in sine% misiune .ca sperau sa mai a.ista si alte variante Articolul este o )acatura % cu e.ista &inenteles nici o .ere se poate spune ca a avut loc a .a4erari % monar3ia a )ost aptoape -0 .evarul sa spuna acelasi lucu $ 13 | P a g e .e W(D ca un purtator al or.in 1-?? si 8onstitutia .enti .upa revolutie % sa e.in F!SS % ce era $$$si pe care nu l1a re)uzat $$$ ar .upa can.a a e.uca in tara ceva valori si oameni pe care1i urmareau . ime.a .esi semnase ca nu se mai amesteca in tre&urile interme ale romaniei si .erare la N$A$T$O$ !e4ele a primit man.u1l pe re4e .e pasari si alte povesti sunt pentru prosti &inenteles $$$ 8omunistii .oua sisteme nu mai era posi&il $$$ Mi3ai s1a comportat ca o marioneta s1au papusa si este si acum 7ucat tot .ial pentru asta $$ 6ar nici securistii nu erau c3iar prosti )iin.e)initiva si irevoca&ila$ 6in punct .a% >u.e a&.ra^u$$$un tra.oua a&.istat si un mp@ < Securitatea l1a amenintat pro&a&il pe re4e .iat .ova. stralucit$ ritarea .ar .ezvaluit su)erintele la care erau supusi romanii$ Fitam si )aptul ca in lupta !omaniei .ice asa tarziu in 4G )iin.aca era inre4istrare ar )i e.e care s1a ac3itat in mo.e la con.em&ur4< pentru a sustine can.ucerea tarii in con.autor%sau cumM Postat .e ani nu 100 % si nu e.e care nu mai .plice orice poveste .e altii $$$ Sin4ura lui sansa ar )i )ost sa vina in -.orea ca nu putea nimeni sa1l opreasca pana la ale4eri $$$ 6upa ale4eri a intrat insa iar in vi4oare tratatul .inului lenin %cel mai inalt or.ator cum sa1l numestiM Tra.icare care tre&uia anulat pana la ale4eri si nu .ere constitutional :8onstitutia .e neinteles$ E.at special .e re4imul comunist !e4ele a )ost una .atorita raz&oiului rece iz&ucnit intre cele .e or4anizare a rezistentei anticomuniste .itii similare :a&.irecti in linie masculina si ca atare nu se mai poate ri.era&il$ 8ine vrea sa intelea4a% intele4e$ Postat .escen.e repu&lica $$$ Asta tre&uia sa1l .e care nu aveau .5@< Mi3ai nu are .evarul e numai unul % e normal ca toti care spun a.oreste sa1si aminteasca nimeni $$ Postat .e care .ca )ilan.a a acestor presupuse inre4istrari $$$:.e a.e popularitate a scazut consi.ica vreo pretentie la Tron$ Mai mult% pe intrea4a perioa.e: AnonPmous% 5? unie 5011 | Fostul re4e Mi3ai ar )i Fostul re4e Mi3ai ar )i tre&uit sa stie ca %plecat .e reprezentant o)icial pe lan4a Suveranii europeni ai tarilor mem&re NATO :Marea Dritanie% Spania% Del4ia% Olan.e sa stie comunistii $$$ Teatrul cu crescatoria .plicatie: cota sa .escopereau inamicii lor care au tot roit in 7urul re4elui $$$Asa ca nu aveau nici un interes sa1l omoare $$$sau poate ca au si cola&orat in interesul !omaniei % cine poate sti $$$ Mi3ai era oricum prote7at .o $$$ 6aca voiau sa1l omoare era un )leac sa1i insceneze ceva $$$ Si nici nu iz&ucnea raz&oi mon.ova.e aceea l1au si )acut sa a&.in .ca ce era important scosesera inainte .intele pare .ita o posi&ila e.intre vocile care au .in partea (uvernului cu titlu .e ve.i.e raz&oi % in conturi si valori .ilului impus .a Prese.e cola&orare sau c3iar . romania si1a votat iar statutul .atorita unor procese intentate romaniei pe la ce.uca mintea pe el si nu pe altii asa ca lasati1ne &alta ca nu ne mai intereseaza asemenea povesti .icare <% Al$ $8uza nu a mai avut voie sa se intorca in tara L Nici macar mort nu i s1a permis sa se intoarca in tara L A.icare% .e: AnonPmous% 10 ulie 5011 | mai e.in cauza unor incercari .e un..e ve.e trenul cu care a plecat mi3ai % si4ur a )ost 4ol % )iin.in 1.e: AnonPmous% @0 unie 5011 | io asemanare iz&itoare pe .

inte al 8onsiliului .e )iecare .e r*n.e citirea proclamației :va )i menționată 0nsă acor. sau 10$+ 6e o&servat că atunci c*n. 'e obser(at este că în pri(ința lui %& august! nu toți istoricii interpretează în aceeași manieră rolul )ucat de regele Mihai* acesta apare fie ca persona) secundar – aflat în umbra +artidului .e inteli4en2ă /i cu at*t mai pu2in prin voin2a .ent: su&linierea ori4inii 4ermane a )ostului re4e% )apt ce ar . nu prezintă prea multe sc3im&ări: prezentarea lui 5@ au4ust și a venirii lui (roza la con.e .e a munci pentru 0nsu/irea cuno/tiin2elor$ Pentru lucrări scrise :teze< cu 10150 .in au4ust 1. Mi3ai a7un4e 0n clasa a C 1a e.e Miniștri% nu re4ele$ E.4.in 1.inăuntru și .e popor$ 14 | P a g e .eauna străin .ul 4revei re4ale% pe care o 43icim 0nsă 0n spatele unor )raze: '0ncercările cercurilor reacționare .ată )ie 'Mi3ai .e a provoca R$$$S complicații interne și e.e 8arol al 1lea< și nu prin e)orturi proprii% căci 'nici pe .i-ai în istoriografia comunist Autor: Andreea Lupşor | 2855 vizualiz ri Regele Mihai s-a aflat pe tronul României într-o perioadă critică a istoriei naționale – războiul și apoi anii impunerii comuniștilor pe scena politică românească.omunist$- Manualul lui Mi3ail !oller .e a prelua tronul$ Potrivit acestora% 0n 1.eparte nu sc*nteia .@.oi autori 0i spun aproape .4G a&ia .ul ? martie 1.e competențele necesare .in a)ara țării . Si4marin4en+$ Scopul manevrei este evi.emonstra că acesta a )ost 0ntot.omunist Român! fie ca persona) negati( – ca unul care s-ar fi împotri(it răsturnării lui Antonescu! dar niciodată ca persona) principal "rolul acesta re(enind +artidului .e Ko3enzollern+% )ie 'Mi3ai von Ko3enzollern un.ucerea 4uvernului se )ace )ără a1l menționa pe !e4ele Mi3ai$ Nu apare nici episo.acă 0l menționează pe re4ele care% la momentul pu&licării volumului% era 0ncă pe tronul țării$ Numele lui nu apare 0n relatarea evenimentelor .inului Cictoria<A nu apare nici 0n episo.44 .in 1.espre re4ele Mi3ai% cei .ec*t atunci c*n. vine vor&a .iția manualului .clusiv 'prin 4ri7a pro)esorilor+ :plătiți 4eneros . vor&esc . Acest fapt e plică de ce! în ciuda domniei scurte! regele apare destul de mult "în orice caz! mai mult decât bunicul său! #erdinand$ în scrierile istoricilor comuniști! cu precădere în cele referitoare la %& august sau la instaurarea republicii.uri% cu multe 4re/eli% primea cali)icativul .:iscursuri antimonar-iste8 regele .area or.terne+$ =n Fe#uirea "o"orului de către monarhie% autorii C$ Anescu și M$ Popa 0ncep prin a1l prezenta pe Mi3ai ca pe un t*năr lipsit .45 " ca și cum poporul 0nsuși l1ar )i numit pe (roza Preșe.

ători+$ 6e asemenea% se )ac trimiteri și la emisiunile .estul .in 54 )e&ruarie 1.upă a&.ecenii<$ El va răm*ne 0nsă 0n centrul )orțelor reacționare .ată% re4ele este și cel care or.e protest 0mpotriva sa$ =n plus% cartea )ace trimitere și la 8omitetul Național !om*n% )ără a spune 0nsă e.ul Mol. la )el .i-ai în $r 9boiul antiso&ietic( Mi3ai apare ca )iin.e &om&ar.icare$ '8el care și azi mai visează să1și reia XserviciulY+% spun autorii% a mers 0n America 0n aprilie 1.istru4erile provocate .e P$8$!$ =n privința ima4inii re4elui Mi3ai% cartea semnată .emocratice inițiate .espre ce este vor&a " autorii .e .e tră.evăratului apărător al intereselor naționale% nimeni altul .ei care apar " parțial sau inte4ral " și 0n alte lucrări .io Europa >i&eră% precum și la mesa7ele rostite la ra.ealului+$ Av*n.emocratice inițiate .Rolul Regelui .intre re4e și Antonescu% autorii cărții a7un4 la concluzia că Mi3ai s1ar )i 0mpotrivit actului .ec*t at*t% ca .e re4ele Mi3ai$ C4"elurile G H unui 9ihai von Hohenzollern und 7igmaringen care b&lb&ind adresează ?mesa/e@ "rin radio neamului rom&nesc2 %e cine mai "ot înşela ?mesa/ele@ ?regelui de o"eretă@ în care acesta aminteşte ?"o"orului său@ des"re o ?descătuşare@ care urmează să vină Iodată cu reurcarea lui "e ?tronul străbunilor@J.in țară% .ar și .e vinovat ca și 4eneralul Antonescu pentru intrarea țării 0n 'criminalul răz&oi antisovietic+ și% mai mult .e comuniști$ 8on)orm lui Anescu și Popa% re4ele Mi3ai 0l a.e la !a.a 'timpul și posi&ilitatea or4anizării lor pe noi poziții .e eli&erare% un răz&oi civil+$ Toto.es 0n istorio4ra)ia comunistă% cu precă. 0n ve.e a 'ține mai .ee care apare .ere 'cola&orarea+ .istru4erile .uce la 4uvernare pe 4eneralul !ă.e la 5@ au4ust$ Ei susțin c3iar că el a complotat cu 4eneralii 4ermani a)lați la Ducurești pentru a le .ezlănțui 0n țară% 0n plin răz&oi .io . aruncate de mult la lada de gunoi a istoriei. zdrenţe "olitice de tea"a lui Hohenzollern sau 0işoianu.e luptă+ 0n ve.ovei și nor.act .upă ce e )orțat să1l numească pe (roza 0n )runtea 4uvernului% re4ele se va opune tuturor măsurilor .ul Ar.ec*t Parti.e Anescu și Popa este )oarte interesantă .onă reprimarea protestelor pașnice . des"re o viaţă ?rom&nească@ de bunătate şi ?omenie@ şi în care ?cetăţenii vor trăi numai cu #rica lui dumnezeu@2 G H 7e "ot uita vreodată asemenea lucruri2 1umai uneltele ticăloase ale o#icinelor de "ro"agandă im"erialiste.45$ Flterior% .inteY al unui comitet .amentele an4lo1americane% .e o comisie or4anizată .e cercurile imperialiste% iar rom*nii a)lați la \as3in4ton ar )i or4anizat mani)estații .e istorie% autorii menționează un aspect pe care alți istorici 0l vor i4nora total: activitatea re4elui Mi3ai .ul 8omunist$ Ast)el% re4ele a tre&uit să accepte răsturnarea lui Antonescu pentru a1și salva poziția :i.escu cu scopul precis .4-% un.eoarece pe l*n4ă aceste i.e .ere 0n primele . îşi "ot închi"ui aşa ceva K 15 | P a g e .e răz&oi provocate 0n nor.erea continuării răz&oiului antisovietic$ Sin4urul lucru care a prevenit 0nsă această .irect vinovat pentru '.ent% acțiunea )ermă a a.eparte muncitorimea și țărănimea rom*nă 0n cătușe și a .in a)ară% și va )ace tot posi&ilul pentru a preveni re)ormele .oar 0l menționează pe 8onstantin Cișoianu% 'Xpreșe.ramatică sc3im&are .e a )ost 0nt*mpinat . evi.e situație a )ost% 0n mo.

4411.iscursului propa4an.e acor.ouă insi4ne% 'una a (ărzii .arda de !ier< Fnul .e a1l .ă seama că nu mai poate răm*ne 0n țară% re4ele 'a avut 4ri7ă să1/i pre4ătească .e la 5@ au4ust% Mi3ai se opune tuturor re)ormelor .ar nu unele la nivel intelectual :ca Anescu și Popa<A el su4erează că Mi3ai ar )i avut c3iar o pro&lemă psi3ică: '!e4ele Mi3ai su)erea .e a nu )i )ăcut responsa&il .iverse actrițe sau cu )iicele și soțiile marilor in.in aspectele puse 0n evi.ustriași :precum rina Mala.upă e.e e.evize% ta&louri cele&re% toate str*nse pe spinarea poporului+$ =n următorii ani% interpretarea acțiunilor re4elui .e politica antonesciană% precum și 16 | P a g e .ezvălui și sursele :0nsă% la urma urmei% 0n propa4an.uce 0n camera sa pe re4ele care1/i pier. aceeași linie . c&t şi 9işcării )egionare.irecție% .in această perspectivă% l1ar )i moștenit pe tatăl său " le primea la palat$ 6e asemenea% (*rneață vor&ește și .emocratice% apro&ă reprimarea mani)estațiilor .u1și apariția și versiuni ceva mai ec3ili&rate$ Nu .iu pu&licat 0n 1.orinței re4elui .e multe ori pu/i 0n situa2ia .reanu% 0n care aceștia pun accent pe relațiile .e popor$ Și pentru că era 'străin .upă ce 0și .e la 5@ au4ust% .istică a lui Ale.e și o&scurantiste+% Mi3ai nici măcar nu participă la prima aniversare a lui 5@ au4ustL ar 0ntr1 un )inal% . subordon&du-se azi hotăr&t acţiunii de re#acere a ţării "e care 5omnia 0oastră aţi "ornit-o.emplul celeia )ăcută . com"letă reuşită "entru binele rom&nismului K Tot 0n aceeași .ec*t at*t% (*rneață su&liniază )aptul că re4ele% ne)iin.40% .a 1.espre numeroasele le4ături amoroase pe care Mi3ai le1ar )i avut cu .evine Xre4ele !om*niei >e4ionareY+ și apro&ă toate crimele comise .eau și recuperarea Ar.ar autorii spun că acest )apt s1a .in vreme &a4a7e 0ncărcate cu &i7uterii% .inan.ealuluiL =n continuare% .tremă .>ucrarea propa4an.e )orțele retro4ra.eparte .reanu+% și era un a.e le4ionari$ Pentru a .in 54 )e&ruarie și re)uză cola&orarea cu 4uvernul ales .emplu% 0ntr1un stu. unele in)ormații cel puțin controversate )ără a1și .ență .e el% 0mpotriva lui% alături .amnările la moarte% supunerea țării 0n )ața (ermaniei și răz&oiul antisovietic$ C)egiunea.e )ront% .icitatea celor a)irmate% (*rneață citează o tele4ramă trimisă .ispar 0nsă toate elementele .e Fier și alta cu capul lui 8o.orințele poporului% a i4norat propunerile sovietice care inclu.i-ai și .e orice &ucurie a poporului% .e le4ionare% și tra4e următoarea concluzie: că re4ele era .u1și seama că (ermania va pier.upă actul .intre re4ele Mi3ai și le4ionari$ Potrivit acestuia% re4ele purta su& rever .ec*t at*t% el '.e o anume insu)icien2ă$ 6e aceea .mite că 'unele cercuri ale palatului 0n )runte cu re4ele Mi3ai+ au )ost . cu lovitura .e a arăta le4ăturile re4elui cu le4ionarii% (*rneață o)eră citate .e )oarte multe ori era apucat .e on Antonescu% inclusiv cu po4romurile% .?G .e re4e 4eneralului Antonescu 0n octom&rie 1.upă or4anizarea unei para.emonstra veri.in perioa.% (*rneață vor&ește și el .e asemenea o ima4ine ne4ativă a re4elui Mi3ai% )olosin.oar cu an4lo1americanii% căci numai aceștia erau interesați .+$ =nsă re4ele nu a .e stat .an.e crize nervoase care )rizau ne&unia$ Martorii au )ost .mirator al mișcării .atorat .e Eu)rosina Popescu și M$ !usenescu% se a.e .e interpretare a )aptelor% autorul 4devăratei istorii a unei monarhii susține că% .upă ce 0l spri7inise pe Antonescu% re4ele% .ea cuno/tin2a$+ 8are ar )i cauza acestor crizeM 6esele vizite )eminine pe care Mi3ai " care% .e răz&oiul% 'a 0ncercat o sc3im&are .ă sursele contează mai puțin$< =n primul r*n.e menținerea re4elui pe tron pentru păstrarea le4ăturilor economiei rom*nești cu trusturile străine$ Mai mult .4G se va sc3im&a treptat% )ăc*n.a<$ Regele . cu toate acțiunile 0ntreprinse .e &unicul său Fer. at&t 5omniei 0oastre "ersonal.ru (*rneață promovează .*n.eportările% con.intre mișcarea le4ionară și re4e$ Frm*n.espre anumite 'insu)iciențe+ ale t*nărului re4e% .e către Al$ (*rneață este relația .e acor. vă #elicit domnule Leneral şi vă urez.orit să ne4ocieze cu toți Aliații la un loc% ci .in spusele lui Koria Sima și on 8o.istic anterior$ Spre e. interesat .reaptă$ Mai mult .

e .e a participa e)ectiv la con.ocument .in 7urul lui Antonescu$ =n același timp% se su&liniază că planul loviturii .ucerea țării: 4eneralul 'a urmărit să ani3ileze orice posi&ilitate a re4elui Mi3ai .ata aceasta rea&ilitarea nu presupune neapărat recunoașterea unor merite 0n .upă 5@ au4ust re4ele s1a opus re)ormelor ce aveau ca scop re)acerea țării$ Stu.e la 5@ au4ust a )ost ela&orat .in 54 )e&ruarie 1.in alte motive% nu .ical precum (*rneață sau Anescu și Popa$ El spune că 0n timpul .e Parti.a 1.orea$+ 'rimii pași spre reabilitare Fn element pe care nu1l vom mai re4ăsi 0n istorio4ra)ie este presupsa implicare a re4elui 0n 0nă&ușirea mani)estațiilor .ictaturii militaro1)asciste% 0ncep*n.optat1o )ață .eli interpretărilor antimonar3iste este (3eor43e (3imeș$ =n -deea de re"ublică la rom&ni% acesta se arată a )i la )el .ra .ul 8omunist$ =n rest% cei .45$ =n privința interpretării poziției re4elui )ață .ec*t .in lucrările cunoscute ale istoricului oan Scurtu% Contribuții "rivind viața "olitică din Aom&nia !voluția #ormei de guvernăm&nt în istoria modernă și contem"orană% pentru a ve.inii pe care Antonescu a a. cu instaurarea .iului păstrează vec3ea linie .ere .e interpretare% spun*n.tul 0n care a .e la 0nceput asupra atitu.in istoricii care vor răm*ne )i.entală .e t*nărul re4e Mi3ai .iul atra4e 0nsă atenția prin altceva$ Autorii prezintă numeroase citate . ei 02i vor cere să a&.acă 02i vor acor.omniei lui Mi3ai a )ost continuată 'politica antipatriotică și antinațională+% că re4ele a apro&at 'toate acțiunile ne)aste .omnit Mi3ai% pro&lema nu se poate pune tocmai 0n )elul acesta<% ci interpretarea c3i&zuită a acțiunilor re4elui . vă rog să luați notă de acest lucru.i)erit% 0nsă .luptei pentru putere ce se născuse 0ntre re4e și 4ruparea .e ra.ucerea statului$+ =n plus% el o)eră un citat .ate vin .45 și 0n or4anizarea violentelor mani)estații promonar3iste . și a re4inei Maria$ =n cazul re4elui Mi3ai% lucrurile nu stau )oarte .in anii .e Antonescu% unii istorici vor răm*ne pe vec3ile poziții% 0nsă alții vor accepta " cu unele rezerve " că Mi3ai nu a cola&orat cu 4eneralul Antonescu și că a acceptat 0nlăturarea acestuia și .a venituri su)iciente ca să po2i trăi 0n străinătate$Y+ Aceste .noiem&rie 1. nimeni nu va "utea să-i su"ună "roblemele de stat și oricine și "e orice 17 | P a g e .emocratice% patriotice% alianța cu (ermania 3itleristă și 0mpin4erea țării 0n răz&oiul 3itlerist+$ Fltimii ani ai re4imului comunist au a.4G$ Facem apel la una .e 3otăr*t era Antonescu 0n a1l ține pe re4e .e st*n4a< cu privire la proclamarea !epu&licii$ =ntre acestea% menționează și o in)ormație apărută 0n ziarul )rancez 6rance 7oir re)eritoare la vizita re4elui Mi3ai la >on.in momentul venirii la con.in perioa.in presa occi. cu crunta teroare 0mpotriva )orțelor .ea care era perspectiva permisă la s)*rșitul anilor [-0$ Scurtu atra4e atenția 0ncă .in care reiese clar c*t .e a lua cu el tot ce .in țările comuniste sau .e tre&urile statului: C%&nă c&nd regele va deveni cu v&rsta și mintea ca să-și dea seama de "roblemele statului.u1i1se posi&ilitatea .oar să con)irme cele susținute cu c*teva pa4ini 0nainte% anume că re4ele a părăsit țara 'cu un tren special% lăs*n.oar pentru a1și salva tronul$ Fnul .4G$ Potrivit acesteia% 0n timp ce se a)la 0n capitala Marii Dritanii% Mi3ai 'a avut o convor&ire tele)onică cu tatăl său care se a)la la >isa&ona% cu care prile7 acesta i1ar )i spus X=ntoarce1te la Ducure/ti /i c*n.e la s)*rșitul anului 1.4011.ictaturii antonesciene și continu*n.us rea&ilitarea re4ilor 8arol și Fer.ezvoltarea țării :0n conte.ici% nu accepta .in presa străină :cu precă.oi autori ai stu.eparte .e ar3ivă .inan.in .intr1un . că .

e a)irmație este c*t se poate .tul tele4ramei pe care Mi3ai a trimis1o 4eneralului ime.oar că re4ele 'a avut o atitu.io% .e o parte% recunoaște că re4ele nu poate )i consi.in momentul continuării luptei .e $ Scurtu se re)eră la poziția lui Mi3ai )ață .in aspectele interesante a.44% a )ost poporul rom*n$+ =n privința evenimentelor .e (ermania% $ Scurtu nu se pronunță precis asupra implicării re4elui 0n această .in care reiese că era .e comun acor. a7un4em la capitolul cu privire la or4anizarea actului .optă vec3ea teză a intereselor personale care l1ar )i 0mpins pe re4e să accepte 0nlăturarea lui Antonescu$ 6impotrivă: el spune că ')ără 0n.e la s)*rșitul anilor [-0% Scurtu recunosc*n. va #i destituit de mine 1imeni nu va trece "rin #ața %alatului dec&t ca să se închine în #ața unui simbol !l este un simbol și nu are dre"tul să se amestece în conducerea statului K 8u toate acestea% Scurtu păstrează unele semne .e parti.intre acțiunile lui Mi3ai$ Pe .ecizie$ El spune că inițiativa a aparținut lui Antonescu și că re4ele susține că a a)lat .erat la pactul tripartit% scriin.4?$ Potrivit istoricului% procesul a )ost 'un a.e la 5@ au4ust$ Scurtu a)irmă că .iat .e toate )orțele .e procesul lui on Antonescu% or4anizat 0n primăvara anului 1.e la 5@ au4ust 1.e 0ntre&are cu privire la unele .e )elicitare pe care le1a trimis lui Antonescu și că se vor )ace re)eriri la vizitele )ăcute . cu 4uvernul+ . )ără nicio 0n.in )uncția .evărată )orță politică la momentul respectiv$ storicul nu a.e istorie .a contri&uțiilor re4elui% 'elementul )un.incolo . reprezenta o a.e acor.e con.au4ă că 0n ciu.emocratice% inclusiv .ul 4revei re4ale% )ără ca re4ele să )ie aspru criticat pentru această acțiune: se spune .e ri4oare: Scurtu a.upă aceea% .ine ne4ativistă )ață .emisia lui !ă.e a1l .erat 100_ responsa&il pentru unele acte semnate " precum .e mișcarea le4ionară$ 6e asemenea% istoricul menționează )aptul că Mi3ai a răspuns la tele4rama pe care Kitler i1a trimis1o .iscuție% iar la )inal re4ele ar )i acceptat '.evărat coșmar pentru re4e și re4ina mamă+ .u1i că urează 'FU3rerului și poporului 4erman Xtot &inele la care aspirăY+$ =n privința intrării !om*niei 0n răz&oi alături .e altă parte conc3i.au4ă și te.eoarece aceștia erau )oarte 0n4ri7orați .upă ce !om*nia a a.ute$ Regele .trea"tă s-ar găsi în stat.a simpatiilor re4elui )ață .e Antonescu și că a acceptat cola&orarea cu P$8$!$ pentru că și1a .e la ra.intre cererile .ele muncitorești$+ O ast)el .e in)ormațiile care ar )i putut ieși la iveală 0n timpul intero4atoriilor% mai precis 're4ele se temea că vor )i .oială meritele re4elui Mi3ai$ 8*teva pa4ini mai 0ncolo% 4ăsim 0nsă și clari)icarea .ar a.ova.in 54 )e&ruarie% Scurtu a)irmă că re4ele nu a )ost implicat 0n repimarea mani)estațiilor$ Mai mult .e 4uvern+$ Fnul .ucător al statului a reprezentant un act .ec*t at*t% spune că F$N$6$1ul a 0ncercat atunci să1l implice pe re4e și i1a )orțat m*na pentru ca acesta să accepte .emite pe Antonescu .ezvăluite tele4ramele .entă c*n.e cura7% care se a)la 0n consens cu voința 0ntre4ii națiuni$ RVS Actul re4elui a )ost apreciat% la vremea respectivă% .evine evi.iscuție .e surprinzătoare 0ntr1o carte .i-ai " de a7l demite pe 2ntonescu din func ția de conduc tor al statului a repre9entant un act de cura=4 care se afla în consens cu &oința întregii națiuni5( Sc3im&area 0n interpretare .e el pe )ront+$ Acestea nu au )ost 0nsă a. .amnetal% care a )ăcut posi&il actul .i-ai și actul de la 26 august8 de la aliat al germanilor4 la instrument esențial în r sturnarea lui 2ntonescu8 $! r îndoial 4 -ot rârea regelui .istanțeze .use 0n .e 4rațiere$ 18 | P a g e .in perioa.oar trei .ecretul .e că nimeni nu l1a o&li4at pe re4e să1i trimită lui Antonescu acea tele4ramă pe care (*rneață o interpreta ca )iin.escu$ =n continuare% este prezentat pe lar4 episo.e proclamare a statului național1le4ionar% 0nsă pe .use 0n .at seama că acest parti.a comunistă% c3iar și . cu lupta pentru recuperarea teritoriilor pier.oială% 3otăr*rea re4elui Mi3ai .e Nistru% re4ele a 0nceput să se .

upa atata timp % . un simplu roman % cu sin4e .e pupincuristi sa )ie sanatos si sa1i zica aia re4e $S1a mear4a la mormantul Maresalului % .aca a a&.e ')ascist+ și aliat al lui Antonescu sau cea .ucete1ai .upa ce a .epselor% și că a )ost )oarte a)ectat .incolo sa .ea $A.amnat 0n mo.e re4ele Mi3ai la 5@ au4ust și recunoașterea meritelor acestuia$ 8omentarii Acest articol il scriu ca Acest articol il scriu ca )iin.in )ire si )iinca nu mai ai mult .ivi.e vite7i $Ai )ost mai rau .e carnaval c3ir .e a o&ține .in. a zis Qtotul pentru mine % nimic pentru tare Q% acum a a7uns la )un.istat ne4ocieri cu privire la &unurile pe care )amilia re4ală avea voie să le ia 0n momentul plecării .icării% au e.e continuator al practicilor . .in nou un an și 7umătate mai t*rziu% 0n ca.a comunistă 0n privința motivelor sc3im&ării )ormei .e este % sa1i ceara iertare % ca la lasat sin4ur si s1a .ecesorilor săi$ Se renunță la criticile privin.esc3is pe re4ele Mi3ai pentru 0ncercările .e iar&a nu1ti apartine % maria ta % .e 7e)uire a poporului$ Este% și aceasta% o rea&ilitare 0n sine$ =nsă ceea ce contează mai mult este reinterpretarea rolului 7ucat .e istorici% precum ima4inea .celenta re4ala % .*nci trans)ormări revoluționare+% monar3ia se .e 40 . re4elui M Ko3enzollern $8e mai .ove.us la vanatoare % sa nu )ie 4asit % can.e momentul 0nlăturării monar3iei% Scurtu a.in perioa.uri %.aca stie un.u1si pamantul si neamul % alaturi .inastiei 0n materie .ea a )i nepotrivită ca și )ormă .in tot su)letul sa ma lamureasca cineva in pro&lema e.in țară$ =n concluzie% ima4inea re4elui Mi3ai cunoaște aceeași evoluție 0n sens pozitiv ca și ima4inea pre.epselor celor acuzați% Scurtu se limitează la a spune că re4ele a intervenit% )ără succes% pe l*n4ă 4uvern 0n ve.at &ir cu )u4itii si nu oricum ci insotit .ul sacului si s1a intors poate mai 7umuleste ceva$6e ce vrea sa1i mai spunem si astazi e.e roman % .oresc sa ai putere .ori .escin.ar nu a7e)uit tara $Poporul roman este iertator .intr1o )amilie vec3e .icat in repetate ran. tara in ruine si saracie $Dunicul lui avea o vor&a QTotul pentru tara % nimic pentru mine Q % ori acest in.e 4uvernăm*nt% nu se mai implica 0n viața politică și nu1și mai avea rostul$ 6e asemenea% susține că% 0n momentul a&.ei1c3eie )olosite anterior .ai oc3i cu acei nevinovati care au murit in Si&eria cu zecile .u1se .e)ectele .e ai venit $$ !a"a de #o$enzollern%&ig'aringen şi (egii (o')niei 19 | P a g e .e trait si ca azi e sar&atoare la crestini % i1ti .erea micșorării pe.e 4uvernăm*nt: 'pe acest )on. &ir cu )u4itii $6aca are in 7urul lui o mana .e romani care si1au varsat san4ele pentru tara mea % ca eu sa )iu li&er astazi sa pot vor&i romaneste$ As .ecat 8arol tatal tau care a a&.iscurs pe care 0l 0nt*lnim la toți istoricii .evaratii re4i ai neamului romanesc sant in4ropati la sarmise4etuza % au murit cu sa&ia1n mana % aparan.amnării sau 4rațierii unor persona7e politice importante avea să se pună . .e mii %pentru simpla vina ca erau romani in timp ce tu inventariai averea in va4oane $Nici un )ir .rul procesului mem&rilor P$N$Ț$ =n timp ce alți istorici l1au con. .e asemenea% unele i.icat ca si taicasu .erilor național1țărăniști$ Apropiin.Pro&lema con.e )aptul că a tre&uit să accepte con.e a. tara ar.e un.ispar% . .amnarea li.oreste acest om astazi .1le re4e .e va4oane incarcate cu valori % lasan.iminuarea pe.e caracter :reale sau nu<A .optă același .

1623–1849 • • • • • • • • • /o$ann 1623.e Sua&ia% sau c3iar că ar avea ră. 1576–1623 • • -arl ** 1576.1606 /o$ann 1606.1715 /o"ep$ 2ranz 3rn"t 1715.entă .in S)*ntul Meinar. % conte .e Daar /i .e Ko3enzollern1Si4marin4en :154G"1?0?<% 83risto) .<% teritoriul a )ot .1849 20 | P a g e .ericB C .1848 -arl Anton 1848.e Ko3enzollern% 8arol :1515115G.1638 0einrad * 1638.1681 0a1i'ilian 1681.e Ko3enzollern1Kec3in4en :1545"1?05<% 8arol .1623 Prinţi de Hohenzollern-Sigmaringen.iguri din dina"tia #o$enzollern%&ig'aringe: Conţi de Hohenzollern-Sigmaringen.ăcini mai vec3i% .in DurB3ar.% martir al cre/tinismului% asasinat .e Ko3enzollern1Kai4erloc3 :1555"15.uce .%asa princiar de 3o-en9olern7/igmaringen datea9 din timpuri str &ec-i prima menţiune a ei ap rând într7o cronic german din 10615 2colo sunt pomeniţi doi fraţi4 ca&aleri #i conţi >ollern care au murit într7o lupt 5 Sunt 0nsă unii istorici care apreciază că vec3imea )amiliei ar )i% .e pă4*nii 4ermanici% la anul -?1$ 8omitatul Ko3enzollern1Si4marin4en a )ost )ormat 0n 15G?% 0n urma parta7ării 8omitatului Ko3enzollern% un )ie) al S)*ntului mperiu !oman$ >a moartea ultimului conte .1769 -arl 2riedri+$ 1769.1831 -arl 1831.e )apt% mult mai mare% )iin.1689 0einrad ** 1689.escen. .1785 Anton Alo4" 1785.ivizat 0ntre )ii acestuia: Eitel Fre.5<$ *at +ele 'ai i'portante .

evină principe al t*nărului stat rom*n$ Pe 10 mai 1-??% 8arol .e &une$ Pe acest )on.orin2ei lui 8arol să intre 0n răz&oi .5G<$ Pentru acest motiv a /i )ost e.epus 7urăm*ntul .e mai mult sau mai pu2in apropiate$ Păstr*n.% )ratele mai mare al lui 8arol % 0nsă acesta a renun2at 0n )avoarea )iilor săi 1 0n or. aspectul cronolo4ic% 0n 1-??% 4uvernul !om*niei a cerut Prin2ului Warl Anton% /e)ul 8asei Ko3enzollern1Si4marin4en% ca al . a .evenit o 4aran2ie pentru investitorii 4ermani ai vremii$ Totu/i 8arol nu a avut urma/i% sin4urul copil născut .in maria7ul său cu !e4ina Elisa&eta a )ost o )ată% Măriuca% moartă la v*rsta .us .in interiorul 8asei% pe tronul rom*nesc tre&uia să urce >eopol.e Ko3enzollern 0mpreună cu to2i urma/ii săi$ Flterior s1a revenit asupra .entă a monar3iei &ritanice% !e4ina Maria% nepoată a !e4inei Cictoria a Marii Dritanii$ Fer.e scarlatină$ Acesta a apelat la 8asa .ine \il3elm% Fer.isensiuni 0ntre capetele 0ncoronate ale vremii$ Motivul principal a )ost acela că o serie .e partea (ermaniei$ Tot 0n 1.% care era căsătorit cu o .e .e s*n4e /i au intrat 0n con)lict 0mpotriva cu unele state con.1927 Prin5ul 2riedri+$ de #o$enzollern%&ig'aringen 1927.1-< au apărut /i o serie .1905 Prin5ul 6il$el' de #o$enzollern%&ig'aringen 1905.usă la acel moment .e monar3i% respect*n.istru4erile provocate .eciziei /i urma/ii !e4elui Mi3ai au recăpătat titlul .e )ratele său mai mare \il3elm :1-?411.Prinţi de Hohenzollern-Sigmaringen şi Hohenzollern d !" ane#area $omi%a% l i • • • • • • -arl Anton 1849. interesul /i voin2a statului pe care 0l reprezentau la acel moment% au trecut peste le4ăturile .clus .% Warol Anton$ =n 1--?% printr1o scrisoare o)icială% \il3elm renun2a la .e Ko3enzollern1Si4marin4en$ Nu e sin4urul caz .e =mpăratul \il3elm al 1lea /i 0mpotriva )amiliei sale% con.inan.prezent 'atru generaţii de regi ai României Pe l*n4ă toate .ecis 0nsă să intre 0n răz&oi 0mpotriva mperiului (erman% con.e Ko3enzollern1Si4marin4en a .repturile succesorale% tronul !om*niei revenin.2010 -arl 2riedri+$7 Prin5 de #o$enzollern 2010.14% acesta a murit% iar coroana i1a revenit lui Fer.e monar3 care a )ost pus 0n postura să 0/i rene4e ori4inile$ 21 | P a g e .inastia re4ală rom*nească să 0/i păstreze apartenen2a la Ko3enzollerni$ Potrivit succesiunii .e ru.trem .a .1965 Prin5ul 2riedri+$ 6il$el' de #o$enzollern%&ig'aringen 1965.1885 Prin5ul Leopold de #o$enzollern%&ig'aringen 1885.inan.i)ice această situa2ie$ !om*nia a rămas neutră 0n po)i.inan.$ ?ng-eţul 8*t timp a trăit !e4ele 8arol % le4ăturile . 8arol a .use .escen.intre re4alitatea rom*nească /i casa .in 8asa .u1i lui Fer.1411.e cre.in care re4ii proveneau au )ost )oarte &une% 0nsă 0nceperea Primul !ăz&oi Mon.in2ă 0n )a2a Parlamentului !om*niei$ >a 0nceput rela2iile 0ntre 8asa Ko3enzollern /i acesta au )ost e.inan.e Primul !ăz&oi Mon.oilea )iu al său% 8arol% să .in care provenea pentru ca .ial avea să mo.ial :1.e 4 ani .

e la prin2ul consort al !e4inei Cictoria% Al&ert% /i 0l sc3im&ă 0n en4lezescul \in.1G renun2ă la titlul .sor$ 22 | P a g e .e Sa.in Marea Dritanie% care 0n 1.Fn caz mult mai cunoscut este cel al !e4elui (eor4e al C1lea% .a18o&ur4 /i (ot3a% mo/tenit .

e v*rstă a celor intervieva2i e reprezentată .ent% o &ună &ucată .e istorie$ !ezultatul arată că me.an.i)icatoare pentru ima4inea societă2ii rom*ne/ti$ =n cazul primei 0ntre&ări% re)eritoare la importanța unor )i4uri istorice% primele cinci " Mi3ai Citeazul% Ite)an cel Mare% Mircea cel Dătr*n% Ale.eaproape .e Ecaterina Teo.eși este un re4e )ără o le4en.e )apt% e.e oameni care au 0nceput /coala 0n timpul re4imului comunist /i% evi.rept o personalitate importantă 0n istoria țării$ Procenta7ul o&ținut .in urmă% .espre re4alitate 0n ultimii ani% .e cei trei re4i ai !om*niei se e. . un .omnitor important% )iin. văzută mai importantă .plică prin 0ntețirea .in rom*ni 0l vă.% .ec*t Ecaterina Teo.e ve.$Românii și7au sc-imbat categoric percepţia asupra regalit ţii( ?-5 vizualizări . ca )iin.oroiu% cu ??%G_$ A scăzut mult Ana pătescu% la 4G%5_% 23 | P a g e .icat: ??%@_% . 9epe/ " sunt e)ectiv ro.ia .e Fer.ul manualelor .ru oan 8uza /i Cla.inea e )irească: Mi3ai Citeazul este cel mai popular$ Pentru mine o surpriză este apari2ia lui 8arol % cu un procent .e prin procenta7ul )oarte ri.e GG_$ Foarte mulți rom*ni 0l vă.a7 .a7 pe su&iecte istorice$ Aceste son.ec*t !e4ina Maria$ Totuși% !e4ina Maria% cu G1%1_% este urmată 0n acest son.evărat surprinzătoare și 0m&ucurătoare$ Tre&uie să coștientizăm că p*nă acum 50 .0% c*n.e istorie$ at1o acum )iin.e son.oroiu să )ie mai cunoscută .a7e sunt% .ulţi români o leag pe 2na "p tescu de deceniile comuniste !ăspunsurile 0n prinvința importanței personalită2ilor1)emei 0n istoria !om*niei sunt și mai surprinzătoare$ Pe primul loc este !e4ia Maria% iar această clasare este cu a..upă anii 1.drian Cioroianu( decanul acultății de Istorie din /ucurești( a anali"at pentru revista „0istoria1 re"ultatele sondajului de opinie publică „2om!nii și Istoria13 4rofesorul universitar se declară plăcut surprins de schimbarea percepției rom!nilor asupra rolului monarhiei în istoria 2om!niei și consideră că influenţa propagandei comuniste e în scădere3 6in punctul meu .rept pentru care% iată% au intrat 0n pre)erin2ele popula2iei$ Este un c*/ti4 cert 0n planul a.ar c3iar /i 8arol al 1lea$ Acesta .inan.e vreme . urmat 0n. manualele nu erau sc3im&ate% .ă )oarte &ună% surprin.iscuțiilor .ere% cea mai plăcută surpriză este că astăzi 0ncă se )ac ast)el .evărului istoric$ .oroiu$ Sincer% e un rezultat surprinzător$ Mă a/teptam ca% totu/i% Ecaterina Teo.rept pentru care or.e ani% c3iar mai pu2in% !e4ina Maria nici nu apărea 0n manualele .

uc aminte .i&ilă este continuarea son.ecă.e ce% mperiul Ka&s&ur4ic% apare pe locul 4 0n acest clasament% ?5_ .intre 9ara !om*nească /i Mol.e nă.intre rom*ni .plicație este .ată$ 6ar iată că multă lume " sau% 0n orice caz% 1G_ " ve. un vecin mai rău 0n Turcia sau mperiul Otoman /i numai 5-_ vă.e Dul4aria% la mică .e .plicația acestei .inan.e G1_ .i)icat și in)luențat viața politică% a )ost implicată 0n societate% a 0ncura7at 2ara 0ntr1un moment .in !om*nia$ 8*2i .ecem&rie 1.$ 6in son.intre rom*ni vă.ar% e a.a7$ Pentru că .in !evolu2ia .evenit Dulevar.e la 1-GG ca )iin.eloc surprinzător% Ser&ia sau )osta u4oslavie e văzută ca )iin.e Ana pătescu% ea răm*ne un sim&ol al unui eroism )eminin a.in 1-5. un vecin mai rău 0n !usia sau 0n mperiul Țarist sau c3iar Fniunea Sovietică$ Fn4aria este pe penultimul loc: G1_ .e GG%G_ .e ?1_ .intre rom*ni numesc in.ial% /i a )ost un spri7in . a.e .e con)lictele pe care țara noastră le1a avut cu Dul4aria 0n Al 6oilea !ăz&oi Dalcanic% 0n Primul și Al 6oilea !ăz&oi Mon.intre rom*ni% urmată apoi .in 1-5.intre cei născu2i% .ec*t .e sonoritatea pronunțării numelui mperiului Ka&s&ur4ic și a necunoșterii istoriei$ Pro&a&il că rom*nilor le sună ceva mai ciu.e la 1-4-% 0nsă a )ost promovată intens .iar e.ul .ani rom*nii și1au sc3im&at cate4oric percep2ia asupra re4alită2ii .e așteptat$ Fnirea .eceniile comuniste$ Ana pătescu a )ost% .acă ne comportăm corect )a2ă .acă nu mai importantă% .oar cei @%5_ .e . un eveniment important% 0n con.oar 10_ vă.e )aptul că mul2i rom*ni o lea4ă pe Ana pătescu .ec*t !usia$ Sin4ura e.e su&7u4are sovietică$ G?_ .acă re4imul comunist nu s1ar )i instalat% nici răsturnarea lui% pe cale lo4ică% n1ar )i e.ec*t Fnirea . .rept o personalitate istorică importantăM >a )el este și cazul !e4inei Maria: nu mai puțin .0 a căzut 0n uitare% c3iar /i &ulevar.e son.primul rezultat era .e comuniști$ 6upă 1. evenimentul cu cele mai importante consecin2e$ Frmează apoi răsturnarea re4imului comunist% pentru că )oarte mul2i .intre rom*ni ar )i vor&it .e 0n răsturnarea re4imului comunist un eveniment important% .at și mai amenin2ător mperiul Ka&s&ur4ic$$$ 24 | P a g e . cel mai &un vecin al nostru .eceniile .oar 10_ .epen. un vecin &un 0n !usia sau mperiul Țarist$ ncre.iscuta 0n ce măsură e lo4ică această realitate scoasă la iveală .a7ului% pentru că aceia care urmează% mperiul Ka&s&ur4ic% Fn4aria /i Turcia% sunt cu to2ii văzu2i mai rău . un vecin mai pu2in amical al !om*niei$ Ii% 0n )ine% nu /tiu .e astăzi au )ost% practic% contemporani cu acest eveniment$ Fnirea . un eveniment important$ 8re. că in.$ =ntre&area pe care o a/teptăm cel mai mult% .e7.in punctul meu .oilea eveniment important este răsturnarea re4imului comunist$ Aici putem .ată pro&a&il .e că pentru rom*ni secolele .oar @%5_$ Ii% 0n )ine% a .4G% ca )iin.in . este pe locul trei% nimic suprinzător$ =nsă .at .en2a ar merita% .1.ial$ Surprinzător% !usia este pe locul @: 5-_ .intre rom*ni o vă. a )i un vecin inamical% mai periculos .ramatic% 0n Primul !ăz&oi Mon.intre rom*ni care privesc instalarea re4imului comunist 0n !om*nia% 0n .istan2ă$ Pro&a&il% mai mul2i rom*ni 0/i a.evărat% a )ost o )emeie importantă% care a mo.intre cei trăitori 0n !om*nia .ecem&rie 1.este văzută ca )iin.ar . un eveniment cu o consecin2ă )oarte importantă$ Ii ce este cu a.epen.ul >ascăr 8atar4iu$ Nu /tiu .eri este .i2iile 0n care al .rept o personalitate importantă$ E o sc3im&are clară a percep2iei .ar 0n instalarea re4imului comunist% ..omina2ie otomană par a )i mai importante .ată .istat vreo.oua surpriză pentru mine: .e )apt% o luptătoare .evărat surprinzător pentru mine este .in Ducure/ti care1i purta numele a re.evărat$ !e4ina Maria n1a )ost neapărat un erou% .espre )amilia monar3ică 0n !om*nia$ /ecolele de dominaţie otoman par a fi mai importante decât deceniile de sub=ugare so&ietic =n privința răspunsului la 0ntre&area 'Care credeţi că au #ost evenimentele cu consecinţele cele mai im"ortante2K.espre 8arol acum 15 ani% care acum este privit .e importantă% .e care ne /i temem uneori% este aceea re)eritoare la percep2ia rom*nilor asupra vecinilor$ ară/i% .ec*t !usia$ E limpe.intre rom*ni vă.ere% să )ie cel pu2in la )el . Fn4aria sau )ostul re4at al Fn4ariei ca )iin.en2a !om*niei .ova su& 8uza .erarea !om*niei la Fniunea Europeană ca )iin.e ve.e pentru !e4ele Fer.intre rom*ni vă.a7 rezultă clar că 0n ultimii 1.intre rom*ni 0l vă.

upă o 4enera2ie /i o 4enera2ie are 55 .cep2ie: ima4inea )amiliei re4ale% care s1a 0m&unătă2it$ Ii aici nu este meritul neapărat al manualelor% este mai cur*n.intre rom*ni o vă.espre 8arol al 1lea /i% implicit% .in societate$ 6ar e a.ar această in)luen2ă este 0n scă. 0nsă că /i pe viitor% Marea Fnire va răm*ne 0n pre)erin2ele rom*nilor atunci c*n.-.a7 !e4inei Maria este un semn că această scă.e cometă a 0nvă2ăm*ntului .evreme pentru a evalua 0nvă2ăm*ntul .au seama care e e.in importan2ă% 0n timp ce noile le4en.-.a comunistă 0/i pier.e1a&ia acum o să1ncepem să evaluăm 0n mo.e propa4an.tin. să se e.e pove/ti pe care le au.ec*t )oarte pu2in 0n manualele .e 0nvățăm*mt .e .e .'ropaganda comunist î#i pierde din importanţ =n concluzie% este clar că rezultatele son.upă 1. 0și vor analiza istoria /i trecutul$ "storia4 o alt form de propagand Autor: 8iprian Plăia/u | 1@@@ vizualizări 25 | P a g e .uce un eveniment importanța lui /i nu se pot raporta la el analitic sau criticA cre. /i rezultatele arată acest lucru% cu o e. că este mult prea .a .espre care avem mai multe )ilme% este pe o pozi2ie in)erioară 0n acest son.plica2ia% pentru că Elena >upescu nu apare .e1o parte% o&servăm o cre/tere 0n importan2ă a istoriei re4alității 0n !om*nia$ Pe .in era post1comunistă$ 6e re4ulă% acest lucru se )ace .in !om*nia comunistă$ 8re.e istorie$ Pro&a&il le4en.e p*nă 0n 1.acă vre2i% 0n coa. meritul .espre ea sunt puternice$ Propa4an.ă$ =n privin2a viitorului% e 4reu .e anticipat cum vor evolua opțiunile rom*nilor 0n privința istoriei$ Pe .$ =ncă suntem 0n plasa% sau% .e 0nvă2ăm*ntul .erării !om*niei la Fniunea Europeană$ 6e re4ulă% oamenii nu con/tientizează 0n 4enera2ia 0n care se pro. ca o personalitate )eminină importantă$ Nu1mi . normal% .a .ere 0n ultimii ani$ Filmele comuniste /i1au avut rolul /i succesul lor 0n epocă și puțin .in )ilmele comuniste%.upă$ Faptul că% &unăoară% Ecaterina Teo.ere a in)luen2ei este sesiza&ilă$ 6e asemenea% Elena >upescu apare 0n acest clasament: )osta amantă% ulterior so2ie% a re4elui 8arol al 1lea$ Totu/i% @1_ . corect e)ectele sistemului .oroiu% .e ani$ =n mo.% sunt un puternic vector al 0m&unătă2irii ima4inii .evărat că /i tinerii% )ie prin manualele% )ie prin tot )elul .a7ului sunt in)luențate .ele .espre )amilia re4ală$ Percepția asupra istoriei a rom*nilor a )ost in)luen2ată și .in societatea rom*nească tin.e altă parte% o&servăm impactul scăzut al a.iscursului pu&lic .e .

in manualele /colare% iar pe .e &une$ Da c3iar Osman Pa/a% con.intre cele mai conservatoare para.e )ormare a celor care au peste 40 .1-<% 5@ Au4ust 1.ele mai vec3i% Evul Me.1G% Marea Fnire :1. ultimii 150 .ite .e1Al 6oilea !ăz&oi Mon.au )ost e.upă cel .oar locul patru 0n top$ >a polul opus% Ser&ia /i Dul4aria se luptă pentru suprema2ie la capitolul cel mai mare prieten al !om*niei$ Este interesant acest rezultat% mai cu seamă că rela2iile rom*no1turce/ti .upă 1-G.o&*n.u/manul cel mai mare :/i vecinul cel mai rău< .e alta% .e ani se poate o&serva .ec*t pe seama asocierilor )ăcute cu in)orma2iile .%ondajul de opinie „.ucătorul armatelor otomane .e o parte% .uca2ia in)ormală% primită prin interme.e a )i rom*n+$ !ideli unui du#man istoric8 "mperiul @toman Fna .in secolul JJ a )ost prezentată .intre aceste in)orma2ii se .ia$ Multe .oar ni/te cli/ee% ce pot )i )olosite 0n .e F!SS a )ost o realitate% pot să vină /i .e e.e la Mără/ti% Mără/e/ti /i Oituz% 0n 1.i4me pe care o o&servăm constă 0n )aptul că rom*nii cre.tul 0n care )rica )a2ă .a inter&elică% instaurarea re4imului comunist au )ost trecute su& tăcere 0n anii .a mo.ial% ocupă .ite 0n /coală /i certi)icate pentru mul2i prin )ilmele care au alcătuit Epopeea Na2ională$ Faptul că rela2iile rom*no1sovietice% monar3ia% perioa.in plin$ Pentru aceste 4enera2ii istoria .ică )aptul că in)orma2iile istorice pe care le au 0n 4eneral rom*nii sunt puternic a)ectate% pe .ernă% omi2*n.en2i% prin prisma cuno/tin2elor /colare% asimilează istoria .o&*n.devărul despre 2om!nia1 – 2om!nii şi Istoria( comandat de „.iul mass1me.oua 7umătate a secolului al J J1lea /i .ria .inar .en2ei% 0n 1-GG% &ătăliile .devărul1 şi „0istoria1 şi reali"at de I5%C64( conţine( pe l!ngă topul personalităţilor istorice clasate în funcţie de importanţă( alte trei clasamente( şi ele importate din punct de vedere al percepţiei şi receptării istoriei la noi în ţară7 topul personalităţilor istorice feminine( al evenimentelor cu consecințele cele mai importante pentru istoria rom!nilor şi al percepţiilor vis-a-vis de vecini3 !ezultatele o&2inute 0n aceste topuri in.e Fn4aria /i mperiul Ka&s&ur4ic$ Aceasta% 0n timp ce mperiul 9arist% respectiv Fniunea Sovietică% cea care a impus comunismul .in )aptul că unii respon.e cuno/tin2ele .ove.iverse ocazii pentru a ilustra 'm*n.44 /i% &ine0n2eles% istoria P$8$!$ !ăspunsuri precum 'cel mai rău vecin a )ost mperiul Otoman+% 0n conte.upă răz&oi la Ducure/ti$ Fn asemenea rezultat nu putem să 0l punem .e la Plevna% este primit cu mult )ast c*2iva mai mai t*rziu . că .e1a lun4ul timpului a )ost mperiul Otoman% urmat .oar 0n 'punctele esen2iale+: o&2inerea in.in a .esc a )i .oar cu perioa.epen.traor.e ani$ 26 | P a g e .iu /i perioa.

a7ului% e.-.$ E.eopotrivă% ale secolului JJ: Primul !ăz&oi Mon.e la Al&a ulia .espre care revista 'Kistoria+ a scris c3iar anul acesta% 0n mai<% apoi .e cunoa/tere a istoriei 0n r*n.e la ]iu " Ecaterina Teo.ecorat cu Or.espre care azi nu se mai vor&e/te .inul '6rept 0ntre popoare+ pentru ac2iunile sale .ec*t me.e 0n ima4inarul /i mentalul colectiv .cesivă 0n propa4an.eta/at% )iin.e elemente care au avut .istă o .e)init% .e con/tiin2ă na2ională sau .oroiu :un persona7 .in 1."maginea Reginei .in istoria !om*niei% urmat .en2ilor$ Fn prim aspect a )ost inclu.en2ei .erat important )ie pentru că a avut o 0nr*urire pozitivă% )ie .a7 a unor persona7e me.oar .in 1.e alte valori născute o.aria4 asociat mai multor e&enimente importante ale secolului AA Marea Fnire .oilea element a )ost acela că nu am .oar răsturnarea re4imului este at*t .erării !om*niei la Fniunea Europeană% c3iar 0naintea unui alt eveniment crucial .erea 0n son.ievale care nu au o le4ătură .in 1-GG$ Potrivit rezultatelor son.a listeiM =n cazul persona7elor )eminine% ale4erile au )ost . 9epe/ nu putem vor&i .in momentul 0n care mem&rii re.eclararea n.e conservatoare /i o)eră )emeii .1-$=n acela/i timp% persoanele 0ntre @? și 50 .in urmă cu aproape 55 .ă /i 0n .in 1.in 1.ia importanța Marii Fniri .e repe.ec*t me.1-% remarcăm cel pu2in o anomalie: .e peste ?5 .e re0ntre4ire a neamului<% Marea Fnire .e primul eveniment clasat 0n top% Marea Fnirea .e la 1G-.e la 1.eloc% .e importantă 0nc*t să ocupe locul secun.e re4im .uce .-.erată cel mai important eveniment .usăA concluzie pe care o putem tra4e /i .trem .e comunism au )ost o etapă semni)icativă 0n istoria !om*niei% atunci .e salvare a evreilor rom*ni .e la Dalcic$ O prezen2ă interesantă 0n top este Ana pătescu% .in plasarea spre )inalul clasamentului a Elenei 8uza% so2ia 6omnului Fnirii$ O&servăm% 0n 27 | P a g e .eose&it .erea% 0n ultimii ani% a turismului &ul4ăresc către rom*ni i1a a.intre ace/tia )a2ă 0n )a2ă cu unul .1.e interpretare " ne4ativă sau pozitivă " termenului .ra4i !e4inei Maria " 8astelul .e eroina .e stat .e valorizare a evenimentelor 0n raport cu v*rsta$ Persoanele .orit să o)erim o c3eie .in această plasare 0n partea superioară a clasamentului a evenimentelor .us pe mul2i .area pozi2iei a patra a.emple )eminine pentru că popularitatea /i notorietatea acestora este )oarte re.ii superioare apreciază 0ntr1o proporție mai mare .-.entului posi&ilitatea să plaseze voievozii 0n topul 'celor mai importan2i rom*ni+$ Fn al .in pricina consecin2elor sale ne4ative$ 6incolo .iscursul /colăresc o)eră respon.ac2iei 'Kistoria+ au )ăcut propunerile către NS8OP% au )ost inserate /i o serie .i)icile pentru că societatea rom*nească este una .intre locurile .in 1.e 'importan2ă+ 0n cazul evenimentelor$ Aceasta% tocmai pentru că un )apt istoric poate să )ie consi.e ani și persoanele cu stu.in istoria noastră: .e re4ina Elisa&eta% Ana pătescu% Elena 8uza /i Elena >upescu$ 6e/i ascunsă 0n to2i anii comunismului% !e4ina Maria a urcat e.ii primare apreciază 0ntr1o proporție semni)icativ mai mare .ar care% 0n icono4ra)ia revolu2ionar1comunistă% ocupa o pozi2ie importantă$ %âte&a detalii din $buc t ria( reali9 rii sonda=ului 6e la &un 0nceput% a.$ O&servăm totu/i că oamenii sunt receptivi la ceea ce se 0nt*mplă astăzi% nu .e !evolu2ia .in acor.55$ 6e asemenea% .acă cei 50 .$ Totu/i% )olosirea lor e.in 1.intre pu2ini rom*ni care a )ost .oar un rol &ine .esc3i.ial :sau răz&oiul .este consi.upă 1.in 1. urmată .% iar instalarea aceluia/i re4im se plasează 0n coa.e luminile principalei scene istorice$ Am omis inten2ionat nume precum !e4ina Elena% mama !e4elui Mi3ai% unul .ul respon.irectă cu ceea ce putem numi conceptual statul rom*n$ =n cazul lui Mi3ai Citeazul% Ite)an cel Mare% Mircea cel Dătr*n sau Cla.1.eparte .-.% .epen.i)eren2ă .rept scop testarea nivelului .e ce .in timpul Kolocaustului% sau alte e.e ani .e )aptul că o parte a acestei ultime cate4orii a participat cel mai activ la sc3im&area .e ani$ =n topul persona7elor )eminine% !e4ina Maria con.ia importanța răsturnării re4imului comunist .ar /i .plicația poate )i le4ată .e ani și persoanele cu stu.ică .ată cu !evolu2ia Franceză .$ ma4inea ei a )ost asociată c*torva evenimente importante /i pozitive% ./i 0ncoronarea .

in cauza evenimentelor .şi #ircea cel /ătr!n &):>.rilater$ 6e asemenea% .e curiozită2i% p*nă la )ilme artistice /i 7ocuri vi.la Călugăreni &)+*+-( Ştefan cel #are &)<+=-)+.a7 ne in.ate cele .ispută suprema2ia la cate4oria cei mai &uni vecini$ 8are au )ost ac2iunile !om*niei 0n timpul con)lictului civil .e un secol% 9ările !om*ne /i apoi statul rom*n )useseră casa /i patria .in păcate% magistra vitae% ci .oar o altă )ormă .in 1.oar )aptul că &ul4arii ne1au răpit 8a..e 1. avioanelor americane să survoleze spa2iul aerian rom*nesc .ouă 7u.e istorie$ Flterior% peste aceste cuno/tin2e se a/ază tot mai multe in)orma2ii .i4me /i ni/te cli/ee 0nvă2ate% a.uluiM Poate nu ne1am c*/ti4at 0ncă un .1@% Dul4aria a căutat mai mereu să )ie 0n 'cealaltă ta&ără+% c3iar .ăcinată$ Tot acest .rgeş &):*<?):*+-3 @i au intrat în mentalul colectiv în condiţiile în care istoriografia rom!nească mai veche sau mai nouă îi consideră importanţi pe acei conducători care au dus o politică antiotomană de anvergură( respectiv au înr!urit caracterul „unitar1 al statului( minimali"!nd în acelaşi timp domnii strălucite din punct de vedere cultural( dar lipsite de atitudine faţă de „duşmanul tradiţional1( 4oarta 6tomană3 %pre 28 | P a g e .ul 6o&ro4ei% re4iune numită 8a.e la .oi prieteni &uni: u4oslavia /i Marea Nea4ră$ Să ne 0ntoarcem privirile spre prietenul loial al !om*niei " Ser&ia :e.intre revolu2ionarii /i elitele &ul4are$ Poate .in su.e1Al 6oilea !ăz&oi Dalcanic " /i cu această ocazie au )ost ane.iscurs 0nceput 0n clasele primare cu povestioare /i poezii elo4ioase se 0m&o4ă2e/te treptat cu selec2iile prezentate 0n manualele .la 9aslui &)<=+.e2e .epărtează tot mai mult .us 0n topul rela2iilor cu vecinii: rela2iile cu Dul4aria% respectiv cu Ser&ia$ 8e se 0nva2ă la /coală .evărul istoric$ 8e o&2inemM Fn cetă2ean cu o cultură super)icială% pe care 0l putem controla )olosin.*nc 0nră.).e a.e evenimente nu se uită u/or$ Toate aceste elemente inserate% precum /i rezultatele o&2inute 0n acest son.40$ Totu/i% uităm că !om*nia a inva.-)<)>.upă ce aruncau &om&e 0n Ser&ia% .in 1..erarea la N$A$T$O$ /i F$E$ s1au mai atenuat animozită2ile istorice$$$$ =nvă2am la un moment .e su)let a multora .onate% e.iverse locuri " .<.area Del4ra.e mai &ine .e propa4an.acă 0nainte .rilaterul% 0n 1.ică )aptul că istoria nu este% .1@% vreme .ocumentare /i articolele .oar cu a.at Dul4aria 0n 1.e re2inut sau$$$ poate .esea% .eo " ce se .in istorie$ Românii se refugia9 în trecut4 ca o soluţie pentru $n pasta( pre9entului Autor: 8orneliu !ie4ler | 1505 vizualizări 2om!nii consideră şi în secolul 88I că cele mai importante personalităţi naţionale sunt cele care au dovedit curajul de a se opune Imperiului otoman3 4e primele trei locuri se situea"ă domni din perioada medievală care au obţinut victorii împotriva turcilor7 #ihai 9itea"ul &)+*:-).u1ne .1@% 0n ca.$ u4oslavia<% care 0mpreună cu Dul4aria 0/i . NATO a .ă% mult mai a.in .e ni/te para.la 2ovine?.ecis &om&ar.espre Dul4aria /i Ser&iaM Nimic .trase .rul celui .u/man permi2*n.at că !om*nia are .sc3im&% o valorizare a moralită2ii )emeii% 0n momentul 0n care Elena >upescu% amanta /i mai t*rziu so2ia lui 8arol al 1lea% este a/ezată pe ultima pozi2ie a clasamentului$ %ât de buni prieteni ne sunt bulgarii< Fn ultim aspect a )ost intro.ar cu si4uran2ă ast)el .G% c*n.isparate% rareori coor.

emplu% rom*nii nu au o personalitate care să se .in !om*nia a )ost .i.est loc C $ 6esi4ur că această perspectivă a )ost mult 0ntărită 0n perioa.ecum mai pu2in importante comparate cu cele ale .upă aproape 7umătate .emocra2iei mioritice% 0n ora/ul omonimL Evi.rept mic$ Totu/i% 8arol construie/te o !om*nie mo.cep2ie: (3eor43e (3eor43iu% poreclit '6e7+ 0n urma 'sur43iunului+ său% 0n cel mai pur stil al .+ parcă la altă cate4orie% .eclara2i pentru următoarea consultare electorală este un 'escu+$ 8a /i cum 0n An4lia /e)ii 4uvernelor să zicem ar )i )ost mai to2i ni/te 'Smit3+$ 6esi4ur că e.e2inută e#ectiv .e către 8arol$ =n plus% 8arol este monar3ul su& con. onora&ilul loc % .ezamă4irea a.e litoral /i control*n.i2ii% 0n )a2a trupelor rom*no1ruse con.inan. 0n lipsa atri&utului .reptate+ are parte /i Fer.eAemplu( istoriografia noastră este mai puţin generoasă cu domni care s-au remarcat mai mult prin opere culturale( precum 9asile $upu( sau reformatoare( asemenea lui Constantin #avrocordat3 O politică antiotomană a .evărat% 0n alian2ă cu ru/ii<% trupele mperiului capitul*n.5G11.a2ii .ucerea căruia s1a pus capăt tri&utului /i vasalită2ii )a2ă .e aici că 'străinii+ sunt mai pu2in iu&i2i .14<$ Mai mult% acesta a o&2inut o victorie totală 0mpotrivă turcilor 0n 1-GG% la Plevna :este a.ernă% soli.oi mari uni)icatori% Mi3ai Citeazul /i Fer.intre can.inastii .e Ite)an% Mircea /i 8uza$ Aici 0nt*lnim o altă caracteristică importantă a mitolo4iei na2ionale: omogenitatea$ Spre e.4011.e/i )aptele lor nu sunt nici.ec*t cu 100 .ent că !e4ele Mi3ai :1.escen.@0A 1.omnilor percepu2i ca 'rom*ni+$ 6eci nu a )ost su)icientă lu"ta contra turcilor% cea pentru 'inde"endenţăK sau 'unireK.ep2ilor purită2ii etnice rom*ne/ti "% 8arol este perceput ca 'străin+ /i 'onorează+ acest son.istan2ă .e .inan.ec*t rom*nii% 8arol /i Fer.o.ă% un stat in.a7 cu un mo.e către con.use c3iar .istan2eze .e Mircea /i Mi3ai% respectiv Ite)an la s)*r/it .e aproape 55 .e procente 0n )avoarea 'mitului+$ Pe .e altă parte% su& aspectul luptei antiotomane% Mircea cel Dătr*n% Ite)an cel Mare sau Mi3ai Citeazul au s)*r/it prin a lăsa o 2ară '0nc3inată+ turcilor% plătin.entalismul /i antimonar3ismul lor$ 6e aceea/i 'ne.4G< nu a )ost un .inan.eparte% ca popularitate% .e/i primul este .e ani puterea politică .ern ce 'nu ni-i mare2 1-o să-mi dea ce o să-i 29 | P a g e .e ani 0n urmă% c*n.ucători al căror nume este tipic na2ional /i popular rom*nesc: su)i.e otomani :acceptată totu/i .ievale au 0nt*ietate 0n su)letul rom*nilor 0n . para.istă o e.ent al unei .e2inător e#ectiv al puterii politice$ $Românitatea( persona=elor înclin balanţa în fa&oarea unuia sau altuia 6acă este să1i comparăm pe cei .e sor4inte cumană% Dasara& R or4a% 67uvaraS% iar ultimul este si4ur )iul unei 4recoaice% 8antacuzino RDoiaS% spre .etrimentul celor mo.e celelalte% cum 0l au turcii pe Musta)a Wemal :AtatUrB<$ Aceste mituri par " 0n mo.eclin$ Este su4estiv /i )aptul că 0n ultimii G0 .ar la mică .ent la propriu .omnie<$ !om*nii 0nsă l1au perceput pe !e4e 0n toată .omnia ca pe un '4erman+% . vărsarea celui mai important )luviu navi4a&il al Europei pe atunci$ Am putea cre. un 'leac+ pentru prezentul mo.e mileniu .% plasat pe locul C sau locul 5 la cate4oria 'străini+$ Ar rezulta .e că personalită2ile me.intr1o '.epen. nu se putea spune că naţionalismul era 0n . /i un tri&ut% ce1i .us /i .omnitorul% mai t*rziu re4ele% 8arol :1-??11.a7 este .al " să 7oace astăzi un rol mai puternic .% constatăm că primul a )ost mai mult mitul /i simbolul unirii% 0n timp ce ultimul a )ost realitatea$ 6istan2a 0n son.e .e vasalitate otomană% cu @15 Bm . 'concur*n.ele comunistă /i postcomunistă prin antiocci.inastie străină+$ =n timp ce Mircea% Ite)an /i Mi3ai sunt percepu2i ca 'rom*ni autentici+ " .e 'auto3ton+$ Mi3ai Citeazul pare să 0ntrunească toate aceste patru atri&ute% ocup*n. aici )ără con.erne% apelul la trecutul-"aradis )iin.ul 'escu+: Antonescu% 8eau/escu% liescu% 8onstantinescu% iar liescu /i% 0n )ine% Dăsescu$ 83iar unul .

epărtat$ '6isputa+ este rezolvată .ere rom*nii par să nu evolueze% &a mai mult% să se a)un.e Mi3ai Citeazul% .al% .era&ilă .e 0ntr1un na2ionalism care pare să nu mai ai&ă nicio le4ătură cu interesul na2ional$ 'Or&irea nemăr4inită+ .istan2ă consi. 0alahiei K1% a. pot )i e. evi.ar su& auspiciile unui Dat3orP$ Nimeni nu 0/i mai pune pro&lema 'con/tin2ei na2ionale+ la 'rom*ni+ 0n 15.acă aceasta este un mit )a&ricat 0ncep*n.e . l1au pre)erat pe Emil Doc% să1i spunem% un 'rom*n autentic+% lui Wlaus ]o3annis% un '4erman autentic+$ Acest lucru a reu/it la 1-??% .rei Dat3orP cerea turcilor 0n 1G au4ust 15. a)lă că viteazul voievo.omnieS lui 9ihai+@$ 6eci Mi3ai 'unise+ .inan.evenit un mit o&sesiv .e )apt% titlul uni)icator .i-ai Bitea9ul a unit dou ţ ri care erau unite cu trei luni înainte4 sub auspiciile lui Bat-orC Para.e mult% rom*nii au )ăcut o ale4ere similară 0n via2a reală% atunci c*n.e cele mai multe ori intri4a2i /i revolta2i c*n.ar care .e "oet național . Mi3ai :15.atorează ceva rom*nizării numelui său% .e la !o/ia Montană% care au scos 0n stra.anualele uit s spun c domniile marilor &oie&o9i s7au înc-eiat cu plata tributului 30 | P a g e .esi4ur% a contri&uit la )ormarea 'na2iunii+% este /i metea3na care o 0mpie.e la principele Transilvaniei% Si4ismun.ar 'rom*nii+ par mai .oar @ procente .ec*t 0n vremea lui Mircea% Ite)an /i Mi3ai Citeazul% .ar a e/uat 0n 500-$ 6in multe puncte .i2iile 0n care primele semne .e mult că 'cine controlează trecutul.11?00% 0n con.ernă% .cer2K :Mi3ai Eminescu<$ 8re/tinismul acentuează această latură apocaliptică spre care se 0n.istan2ei .oar la o elită intelectuală% nu la oamenii .e7a un 7oc al in)initului că 9ihai a în#ătuit %rima Enire$ .ar la .i2ionalismului$ Poetul na2ional al rom*nilor% Mi3ai Eminescu :nu cumva ..ar nu renun2i la ea 0n )avoarea unei case noi% cu adevărat modernă$ .e Fer.11-??<% /i el personalitate mo.11?00+% c3iar .ru oan 8uza :1-5.% .e a)irmare na2ională a rom*nilor apar a&ia 0n secolul al JC 1lea% nu 0n 9ara !om*nească% ci 0n Transilvania% /i aici . Dat3orP% care% 0n 15. al .e Ale.ernizeze trecutul .e ve. 'rom*nii+ au 0n2eles .emocratizăm% .esăv*r/it ceea ce e.$ Este .or% este revolu2ionar$ Pro&a&il că anii .evenim mai toleran2i m*ine . controlează viitorulK$ Poate cele c*teva procente ale ..reaptă prezentul% .an.% cel su& care s1a realizat 'Marea Fnire+ :1.ep2ii unui trecut 'eroic+ pe care 0l consi.repturile omului% mai mult .ec*t să1si asume "rezentul$ =n mo.upă necesită2ile prezentului% .ică cam cu cinci ani 0nainte ca Mi3ai să se proclame Cdomn al Mării Aom&neşti.in su)letul rom*nilor 0ntre Mi3ai Citeazul /i Fer.erăm '&un na2ional+ sau 'zestre+% asemenea unei proprietă2i pe care o re.o. 9oldovei. la .in Eminovici 0n Eminescu<este tra.e2ine acela/i loc 0mpreună cu Mircea cel Dătr*n% )iin.uca2iei )ăcute 0n /coală% manuale /i oralitate$ Sc3im&area pro4ramei /i implicit a manualelor nu este relevantă căci 'se ştie+ că Mi3ai a )ăcut 'Fnirea .ec*t am )ost astăzi% respectăm /i .e r*n.ar% neo)icial% răm*nem 0n măsură semni)icativă a.ent% 'rom*nii+ controlează prezentul prin trecut$ 8eau/escu era% p*nă la urmă% 'continuatorul+ /i 'urma/ul+ lui Dure&ista /i 6ece&al$ Toate acestea sunt /i rezultatul e. cu secolul al J J1lea$ Oamenii sunt circumspec2i% răm*n uimi2i /i .estinul său .ouă 2ări care erau 'unite+ cu trei luni 0nainte% .ransilvaniei şi al întregii 9oldove+5% iar An.e 'mare neam+% ima4inea 'eroică+ a trecutului% care% .@11?01< a perpetuat% .e na2ional1comunism au accentuat sau .plicate /i prin apelul la trecutul mai 0n.ransilvania%întruc&t aceste două ţări au redevenit un singur stat şi să nu-i dea steag R.inan.5% se intitula: C"rin graţia lui 5umnezeu.e la 15.eci 0nainte ca Mi3ai să1l 0n)r*n4ă /i să intre 0n Al&a ulia% Csă nu se"are Mara Aom&nească de .ecorezi .e 'rom*n+ este cea care 0nclină mai mult &alan2a 0n )avoarea importan2ei /i apoi a )aptelor$ Nu ..eci trecutul este mai &un /i% mai ales% mai si4urL =n )on.ransilvaniei.epte ale tra.ă mul2i oameni$ 6esi4ur% 'o)icial+ ne inte4răm% europenizăm% .i2ionalist% 0n timp ce poetul na2ional ma43iar% Pet`)i San.ista$ 6ar procesul continuă " parcă " cu /i mai multă ener4ie% spre o&sesiile /i elucu&ra2iile 'traco1.aco14etice+ p*nă la 4aleriile 'romane+ . "rinci"e al .ică să pro4reseze$ Elitele rom*ne/ti sunt% 0n 4eneral% a.1-<$ P*nă la urmă% percep2ia .ispu/i să 0m&unătă2ească /i mo.

e at*tea ori .en2a la 1-GG% c*n.upă secolul al JC 1lea-$ Para.en2e+ perpetue$ Ma7oritatea elevilor nu 0n2ele4 .epen.G5% pa4$ 1?1 /i urm$ .e stu.tul istoric european /i lipsa stu.e "atrie /i naţiune nu e.emia !om*nă% -storia Aom&nilor% vol$ C% Ducure/ti% E.G-% p$ 55?$ ?$ Aca. ea )usese o&2inută .5% care a .en2ei+ 9ării !om*ne/ti% a )ost urmată .e viitor anterior% pro&a&il ca o solu2ie pentru 'năpasta+ prezentului% un trecut plin .epen.G-% p$ 541$ @$ &i.itura Enciclope.e ce nu /i .en2a+ erau .G-% p$ 5@.itura Itiin2i)ică /i Enciclope.itura Enciclope. 9epe/$ 'Fnirea+ /i 'in.epen. .% .itura Itiin2i)ică /i Enciclope. /i% nu 0n ultimul r*n.5<?$ Mai mult% viteazul voievo.$ =n mo.ică% 5001% p$ ?04$ G$Aurel 6ecei% !ela2ii rom*no1orientale " cule4ere .in 1@ au4ust 15.eea .uca2ionale+ la istorie vine .ecă /i care poate )i 0m&unătă2it% 0n)rumuse2at% a.ia4nosticul istorio4ra)iei rom*ne/ti /i implicit cel al 'pro&lemei e.e speran2ă /i op2iuni care vin.$% Ducure/ti% E.ii% Ducure/ti% E.eea 'in.emia !om*nă% -storia Aom&nilor% vol$ C% Ducure/ti% E.iilor comparate.epins .emiei !$S$!$% 1.ică% 5001% p$ ?05$ 5$Aurel 6ecei% !ela2ii rom*no1orientale " cule4ere . (eor4escu% -deile "olitice şi iluminismul în %rinci"atele Aom&ne.iu pentru su)erin2ele .e stu.e către Mircea% Ite)an sau Mi3ai% .us la 'rec*/ti4area in.e 0nsu/i Mi3ai 0n cuvintele: C-ată că am #ăcut ceea ce sultanul voia de multă vreme.$ a 1a% coor.ică% 500G p$ 104$ 5$Aurel 6ecei% !ela2ii rom*no1orientale " cule4ere .epen.e inte4rare 0n conte. /i novator% istoricul Nea4u 67uvara$ Acesta i.e stu.omniile marilor voievozi s1au 0nc3eiat cu plata tri&utului% lăs*n.e polonezi$ . anume ca eu să iau . 1NO=-18<1% Ducure/ti% E.em 5% p$ 5@-$ 4$6inu 8$ (iurescu% -storia Aom&niei în date.Marea 'victorie+ 0mpotriva turcilor a lui Mi3ai la 8ălu4ăreni% .e ce a tre&uit să mai o&2inem n.ransilvania sub "rotecţia luiKG$ Să mai a.ouă luni% la (iur4iu :5G octom&rie 15.eli&erat impresia unei 'in.ică% 1.enti)ica pe &ună .ii% Ducure/ti% E.upă .hocomerius-1egru 0odă% Ducure/ti% E.o.upă$$$ .$ Nea4u 67uvara% .$ -$Cla. reia la scurt timp plata tri&utului% a/a că i.itura Itiin2i)ică /i Enciclope.ică% 1.au4ăm )aptul că ac2iunile lui Mi3ai sunt parte nu a unei mi/cări na2ionale% ci a unui răz&oi% '!ăz&oiul cel lun4+ sau !ăz&oiul austro1turc :15.ică% 1.itura Aca.ouă zile .in istorie$ Dote8 1$Aca.e pu2in 0nvă2ăm .aptat% re.reptate trei 'vicii1mete3ne+ ale istorio4ra)iei noastre: na2ionalismul% lipsa .epen.ol) al 1lea% sultanii Mura. E.itura Kumanitas% 500G% p$ G1-$ 31 | P a g e .en2ei+ 9ării !om*ne/ti este ne0ntemeiată$ 8am toate manualele de istorie 'uită+ să spună că .e Cla.ii% Ducure/ti% E.e politica 0mpăratului 3a&s&ur4ic% !u.al% .@11?0?<% ale cărui evolu2ii au .e la un spirit luci.istau% cel pu2in 0n spa2iul nostru istoric$ Ele vor apărea mai cu seamă . clar% 'rom*nii+% ca /i alte popoare% se re)u4iază 0n trecut% un )el .itura Enciclope.e ocuparea ')ără lupte+ a Ducure/tiului4 /i T*r4ovi/tei5$ Mi3ai reu/e/te să alun4e pe turci a&ia .ecorat% un reme. /i Ma3ome.in via2a reală$ O )alsă solu2ie care ne arată c*t .escrise .

aca e sa .iat . ca tre&uie minimalizate%asa cum e tren.e )apt sar&o1slovac%si ar )i . in can.in can.omniei% [mostenin.erna%.intre 8uza si Napoleon al lea$ Si .ut 83ilia si 8etatea Al&a :14-4<$ %ât de importante sunt personalit ţile importante ale României< Autor: 6an Falcan | 15-5 vizualizări 32 | P a g e .6ecem&rie 501@ | • răspun.upa ce a pier. ca s1au atins niste aspecte sensi&ile intr1un mo.oua parte a .e)eca1spun 4uriile rele< un. Noiem&rie 501@ | • răspun.e un &om&ar.erna%constructiva .e .e otomani :acceptată totu/i .e turci lui Petru Aron$ A platit tri&ut si in a .e: AnonPmous% 5.espre intamplari istorice care au marcat trecutul nostru$ Asa cum stiu sa )aca )rancezii cu Cercin4etori.e a )ost surprins .espre cum a a7uns Mircea cel Datran sa ar&itreze luptele pentru putere intre urmasii lui Daiazi.e acest 4en$ 8re.raznetul si cele&rul atac . a platit Ste)an tri&utM Q=n plus% 8arol este monar3ul su& con.e porum& :pro&a&il pentru a .upa luarea .%cum a in)aptuit Cla.omniei .e Mircea /i Mi3ai% respectiv Ite)an la s)*r/it .emitizam s1o )acem pana la capat Postat . .ucerea căruia s1a pus capăt tri&utului /i vasalită2ii )a2ă .ament rusesc .or are si el o ori4ine nema43iara%)iin.e noapte al ta&erei otomane%cum &atalia .orit totusi sa citesc altceva in articolul .e: AnonPmous% 5.e la Po.e prietenie . Tepes in.e artilerieA.e Fn articol &un Ma &ucur ca% .% 4asesc pe site si articole .P astazi$Mi1ar )i placut sa citesc o analiza mo.e )apt cea mai mare victorie militara a poporului roman%ori cum a )ost ucis miseleste Mi3ai Citeazul si cui i1a )olosit asta%sau .isparut intr1un lan .u nalt a lui Ste)an cel Mare%este . cel putin realist$ Merita citit$ Spor in continuare la scrieriL Postat .e ce nu%.$ Mi1ar )i placut sa citesc intr1o viziune noua mo.aca tot v1ati luat .[ tri&utul impus .e can.e Eminescu%tre&uia sa amintiti ca si poetul national ma43iar Peto)i San.omnie<$Q Ste)an cel Mare a platit tri&ut turcilor ime.8omentarii 6omnii nostri 61le Pro)esor%va marturisesc ca as )i .espre )rumoasa relatie .1voastra%privitor la inaintasii nostri$Marile lor in)aptuiri nu cre.

33 | P a g e .

atorează mult .ru oan 8uza$ 6in păcate% 0ntre&area son.e moarte se 4*n.e stat cu viziune% ceva similar marelui Ște)an% care% iată% c3iar și pe patul .ucație% .e autor lui 6elavrancea și lui (eor4e 8al&oreanu :cel mai convin4ător interpret al rolului .ramatur4 Dar&u Ște)ănescu 6elavrancea% autorul .e con)ormism$ 34 | P a g e . .u1se e. "uterea tradiţiei.us a. în veacul vecilorK$ Nu mică a )ost .e tra.eră importanți pe Mi3ai Citeazul% Ște)an cel Mare% Mircea cel Dătr*n și Ale.e notorietate al respectivilor$ 8u alte cuvinte% aproape toți rom*nii intervievați 0i consi.e necesitatea unui șe) .e nivelul nostru .e practic% cel puțin 0n privința primelor patru nume% cu 4ra.ramei 4"us de soare :1.e stra.ul mol.a7ului este mult prea 4enerală% ne0nțele4*n.enților un răspuns cu un 4ra.oilea r*n. suscepti&ili să )ie reprezentativi pentru istoria rom*nilor poate in.e)el cele&ra replică% ea aparțin*n.plicat că voievo.ă+ " ver&ale% . ri.e cultură 4enerală% .esi4ur " cu o persoană .omnitorului< pentru ima4inea sa% at*t .oar la o ima4ine interme.e pre7u.eră importanți pe cei . "rivind "erce"ţia rom&nilor asu"ra im"ortanţei unor mari "ersonalităţi istorice rom&neşti.G1M =n )on.ecăți și simpatii personale etc$ 'are c dep rtarea în timp a&anta=ea9 persona=ul în discuţie =n al . dar adeseori at&t de #amiliar tocmai datorită acestor CadaosuriK ulterioare =n urmă cu c*teva luni% am .in )ilmul realizat .e instruire mult peste me.icat .ea la viitorul țării sale: Ccă 9oldova n-a #ost a strămoșilor mei.Aecentul sonda/ al C4devăruluiK.e Ser4iu Nicolăescu 0n 1.ă rom*nii personalităților in.e receptivitatea la un anumit 4en .icate .in notorietatea pozitivă lui Mi3ai Eminescu% poetul care l1a nemurit 0n a sa cele&ră și ar3icunoscută 'Scrisoare a 1a+$ ar Mi3ai Citeazul ar )i oare același )ără ine4ala&ila per)ormanță actoricească a lui Amza Pellea .in partea respon.uce .<$ 6acă ar trăi Ște)an cel Mare% pro&a&il ar tre&ui să plătească .% noi nu avem acces nemi7locit la personalitatea istorică respectivă " nici n1am avea cum " ci . toate acele ingrediente care intermediază relaţia noastră cu "ersona/ul real.0.iție și e.an. "une în #aţa noastră o oglindă 3n ea se re#lectă gradul nostru de educaţie.repturi . în #ond.iată .e pe listă$ >a urma urmei% simplul )apt că cei nouă sunt .act care sunt criteriile pentru care rom*nii 0i consi.e7a su4erați ca )iin.evărate 'lupte .e propa4an.e pe listă " 0nțele4% 0nc3isă " coinci. dar şi a clişeelor. a mani"ulării sau a "ro"agandei.ul .ă la care am )ost supuși% . i1am e. marelui orator și . dar şi de ignoranţă.ezamă4irea interlocutorului meu c*n. inaccesibil nouă în mod direct.ie% care 0ncerca să mă convin4ă .e pre4nantă% rămasă 0n conștiința pu&lică$ Nu alt)el stau lucrurile cu Mircea cel Dătr*n care1i .ent că importanța pe care o acor.ovean nu rostise . ci a urmașilor noștri și a urmașilor urmașilor noștri.eose&it .e a4rea&ilă și cu un 4ra. n-a #ost a mea și nu este a voastră.% este evi.

istru4erea sistemului .rept 'Micul Paris+$ Mitul lui 8arol % pre4nant 0ncă .e miniștri capa&ili : $8$ Drătianu% Mi3ail Wo4ălniceanu% Titu Maiorescu% 6$A$ Stur.N1ar )i )ost% .acă nu cumva prin 'importanță+ cei intervievați 0nțele4% .erea rolul 0n .e )ăcut$ =ncon7urat .eplin meritată% semn care arată o evoluție pozitivă a rom*nilor 0n raport cu propria lor istorie și cu personalitățile care au populat1o$ 6acă !e4ele 8arol al 1lea plătește pentru e.in vara anului 1.e stat ca meto.intr1un oraș cu aspect pre.irect și% .inan.e primii trei re4i ai !om*niei$ Monar3ia a '&ene)iciat+ 0n anii re4imului comunist .40$ 8arol al 1lea pare să )i rămas 0n conștiința rom*nilor mai mult prin apetitul său se.istența numeroaselor relații e. totul era .in 1.uc astăzi ne a)ectează 0n mo.cesul său .inan.omniei sale :Fnirea cea Mare% re)orma a4rară% votul universal% 8onstituția .a4erat .inan.e le7er cu ve.ar nici 0n.ominatoare% .in populație și .e &ornele istorice ale n.e 4uvernare și% nu 0n ultimul r*n.intre cele mai răsp*n.e )apt% su&liminal% 'apreciere pozitivă+% consi.4G11.iscuție$ 6acă lui 8arol al 1lea i se impută 0ncă .ător+% 'cola&orator al comunismului+% &a c3iar 'slu4ă la ruși+<% tatălui său% !e4ele 8arol al 1lea% să i se treacă .enței% proclamării !e4atului% alipirii la patrimoniul național a 6o&ro4ei și a 8a.e prezența .ă .ec*t .e pă4u&oasă% cu Maria O&renovici% iar 0n cazul 'iu&ărețului+ Ște)an cel Mare% e.tracon7u4ale nu )ace .ar nu numai% inoculate 4enerațiilor .rilaterului etc$ Ducureștiul 0i .ual e.enți 0n perioa.eose&ită% mult c3iar peste cea mani)estată 0n ultimii ani ai epocii 8eaușescu$ nerent% acuzele a.in teritoriul național către F$!$S$S$% Fn4aria și Dul4aria$ Fltima poziție pe care o ocupă 0n son.ec*t să1i potențeze aura .emult 0n ne)iință% măcar și pentru simplul )apt că acțiunile celor care ne con.epen. nu1i răm*ne .-.e cele mai multe ori% 0n sens ne4ativ$ Pare că .e personalitate% suplinit 0nsă .ării unei treimi .e interes să a)lăm .atorează trans)ormarea .e la Al&a1 ulia .in 1.e cea mai lun4ă .e 'cel >oial+ și '=ntre4itorul+$ 8eea ce nu e puțin% .ența nocivă .evărat &ăr&at . .e ani<% 0ntr1un timp provi.% teama autorităților nou instalate la putere% 0n )runte cu on liescu% .e seamă% c3iar și inconștient% l1a 7ucat și comparația cu oamenii politici ai prezentului$ Paralela nu poate )i .in ultimii 35 | P a g e .espre care au o părere proastă nu e relevant 0n istoria !om*niei$ 6e asemenea% este cert că 0n evaluarea personalităților măsurate sociolo4ic un rol .ecesorilor săi și a instituției pe care aceștia au reprezentat1o$ Para.e elevi și stu.epărtarea 0n timp relativizează și avanta7ează personalitatea 0n .e personalitate% nociv pentru țară 0n conte.atorează+ penultimul loc unui .in istoria rom*nească :4.tul anilor N@0% 0n sc3im&% tatăl său% !e4ele Fer.o.evăratul artizan al marilor realizări ale .e a.ar &ene)ică a !e4inei Maria% nu 0nt*mplător a)lată pe primul loc 0n lista )i4urilor )eminine reprezentative pentru istoria rom*nilor$ Strivit 0ntre soție și principalul său s)etnic% onel Drătianu% a.ucerea terorismului .e)icit .ouă .e o eventuală revenire pe tron a !e4elui Mi3ai a )ăcut ca temele antimonar3ice să cunoască o virulență .estul .epen.ă numele său unei 0ntre4ii epoci% 7alonată .ominant oriental 0ntr1o capitală ce acum intră 0n conștiința pu&lică .in 1.% răm*ne 0nsă monar3ul tipic al istoriei noastre$ A &ene)iciat .istic rezervat C"rinci"alului e:"onent al regimului reacționar burghezo-moșierescK și Ccelui mai de seamă re"rezentant al cercurilor im"erialiste străineK% ca să nu cităm . % 0și '.er*n.use )ostului suveran s1au repercutat și asupra pre.erea relația% la )el .ențial pentru un re4e ener4ic% timpul c*n.ec*t prin patronarea ce..a7 este% 0nsă% pe .in plin .ite ponci)e ale istorio4ra)iei rolleriste% .e Elena >upescu% lui 8uza i se trece le7er cu ve.ea7uns pentru a1l plasa 0ntr1o poziție mai &ună 0n percepția rom*nilor$ 8arol :1-??11.e stat$ .5@<% lui Fer.14<% unc3iul lui Fer.e tratamentul propa4an.% responsa&ilitatea ce1i revine 0n .onar-ia4 &ictima de ser&iciu a propagandei comuniste și post7comuniste Fltimele trei locuri ale clasamentului sunt ocupate% poate nu 0nt*mplător% .-.emocratic al țării% intro.ec*t 0n avanta7ul celor trecuți .omnie .za% >ascăr 8atar4iu% TaBe onescu etc$<% 8arol .ul )ace că% 0n timp ce !e4elui Mi3ai i se căutau vini ima4inare :'tră.e asemenea% lipsit . implicit că un persona7 .ec*t presti4iul 0ncoronării .$ 6upă !evoluția .rama s)*rtecării teritoriale a !om*niei% .55 și co4nomenele .a 1.

ucător .ani ai .ar și trecerea 0n r*n.e viță vec3e% 8onstantin Dr*ncoveanu 0ntrunește .ului .e 0n sc3im&ul vieții$ (estul 0i va a.in @ au4ust 1.o.e emoționat totuși 0n acele vremuri$ Dr*ncoveanu este e.ealului unității rom*nești$ $Brânco&eanu %onstantinE Boier &ec-iE Și domn creștin( Să 0ncercăm să )acem un e.al pentru un 'pro.esemnării unui succesor pentru tronul Țării !om*nești% .e moarte &ună% 0n patul său .omnitorului$ 6ă numele său unui curent artistic propriu% inspirata armonie a !enașterii italiene pe trunc3iul vi4uros al creației populare rom*nești$ 8titorește mult și ctitorește &ine% cele mai reprezentative lăcașuri ale sale răm*n*n.in )irescul epocii pe care a trăit1o$ Doier . Țepeș răm*ne )ără 0n.omnului Fnirii$ Pentru rom*nul .ez% autor .eauna at*t 0n Panteonul Național% c*t și 0n calen.ă$ Pentru istoric% el este .ercițiu .rept% cinstit și autoritar% capa&il să pună capăt a&uzurilor% este inevita&il$ Para.ecutat 0mpreună cu cei patru )ii ai săi și s)etnicul anac3e Căcărescu c3iar 0n ziua .e la izvoarele 6unării la 4urile ei% pentru a 0ntemeia un !e4at și o 6inastie% conștiincios și autoritar% coautorul " alături .uce supranumele .ia turcilor .o.e la 8ernavo.iene$ 36 | P a g e .omniilor nu .e 'Altin DeP+ " prințul aurului " .cesive să str*n4ă o uriașă avere% )apt care1i va a.are . muntean .ele populare rom*nești: C6acă 5umnezeu ce-o vreaP Chiar "e toți de ne-ați tăiaP 1u mă las de legea mea+K% .e ani% 0ntr1o vreme c*n.e ima4inație și să ne 0nc3ipuim care ar )i )ost posteritatea Dr*ncoveanului 0n cazul 0n care el și1ar )i s)*rșit zilele .istențe neieșite .e numeroasa sa )amilieM .e toate acestea și cel care% 0n ceasul suprem al .incolo .ul S)inților Martiri 0n 1. o opțiune contrară opiniei pu&lice și i.G% Dram StoBer% un scritor irlan.e tră.us+ at*t .ială unui străin$ =n 1-.in veacul al JC1lea 0n persona7ul vampiric 6racula% menit să )acă o pro.us la stan&ul% torturat și e.ent primul re4e al !om*niei n1a avut niciun amestec 0n .e național și .e S)*nta Marie a anului 1G14% zi 0n care 0mplinea ?0 .e t*năr :@4 .in &ucătăria oricărui &un rom*n$ $%um nu &ii tu4 Țepeș4 :oamneF(G n.ar și invi.oritori .uce nemurirea 0n &ala.esea nu par capa&ili să și le mani)este ca popor% așa 0nc*t Dr*ncoveanu e menit să răm*nă pentru tot.e Sali4nP " al po.e prizat .e a pune m*na pe avuțiile .e 8oroană .omnesc% 0ncon7urat .iplomat% Dr*ncoveanu reușește să se mențină 0n scaun timp . cununa martiriului unei e.e care 4urile rele a)irmau că nepotul nu era c3iar complet străin$ Ec3ili&rat% &un 4ospo.e către rom*ni% Țepeș 0și .e 5? .ia .ar și a&il .in centrul capitalei% Potlo4i etc$ Suspectat .inile eroice% pe care cel mai a.ată cu trecerea timpului% )iin.oială persona7ul )avorit al ima4inarului colectiv rom*nesc$ =ntr1o societate 0n care statul se comportă ca un stăp*n% nu ca un partener% iar oamenii sunt tratați ca ni/te slu4i% nu ca /i cetățeni% recursul la un con.intre re4ii !om*niei<% c*t și 0nlocuirea pe tron a 'rom*nului+ 8uza% .u1i reproșate at*t ori4inea străină :a )ost cel mai neamț .inței orto.e Sus% &iserica S)$ (3eor43e .atorează notorietatea mon.uctivă carieră cinemato4ra)ică% la concurență cu FranBenstein% 0n stu.e Poartă " 0n momentul .eși evi.e&arcarea .estinului nostru național :8onsiliul .prim*n.e r*n.ilic ta&lou% 0n comparație cu realul tra4ism al morții sale care a impresionat 0ntrea4a Europă% o Europă 4reu .omniei sale% va păli 0nsă o. me.upă moartea unc3iului său Șer&an 8antacuzino :1?G-11?--<% moarte . p*nă astăzi Mo4oșoaia% mănăstirea Korezu sau cea .ate ulterior .5$ !om*nii apreciază atitu.i)erent .e ani< su)ra4iile &oierilor " vali.epășea trei ani$ !eușește cu prețul unei )iscalități e.e romane 4otice )oarte 4ustate 0n epocă% trans)i4urează )i4ura realului voievo.14<% și1a 0ntors privirea spre patria .% 8arol este prințul 4erman venit .emplul tipic al personalității căreia moartea 0i valorizează 0ntrea4a viață% con)erin.arul &isericesc .e la S*m&ăta .iourile 3ollP#oo.e către sultan% este mazilit% .e poziția ocupată 0n orice ierar3ie% Cla.e ori4ine% e..e ani$ !e)uză su& securea călăului să accepte% pentru el și )iii săi% părăsirea cre.

ternă ale lui 8uza% pan.omnie părea să reprezinte 0nceputul mo.e incursiunile voievo.reptate lui Țepeș% rom*nii l1au a.atului$ Măsurile sale represive% a.oritoare .in 1.omnitoare a Dasara&ilor% .ispariția anal)a&etismului% .e corupție% 3aos și ine)iciență$ %u9a8 prima &ictim a presei< O.ernizării statului național rom*n% 8uza este re.eauna 0ntr1un . Țepeș% )iul lui Cla.esea prost aplicate% uneori .e entuziasm 4eneral% 0n ianuarie 1-5.ată cu Ale.ova.e 37 | P a g e .omnitor al Țării !om*nești% a cărui principală .omeniile: politic% militar% e.in pricina acestei minime lipse . 6racul% al cărui co4nomen 0l moștenește% a )ost un .ine$ '7chimb&nd ce-i de schimbat și lăs&nd oricum țea"a la o "arte. "ovestirile des"re Cuza seamănă cu cele închinate lui Țe"eș Și nu seamănă deloc înt&m"lător.ri% 8ostac3e Ne4ri etc$<% 8uza 0ntreprin.eterminate .ent% Mi3ai Citeazul$ 6e alt)el% 0n urmă cu 14 ani% 0n ca. /ustițiar. "entru că ambii domnitori sunt reduși la arheti" Și Cuza este autoritar.e conservatori că e prea li&eral% 8uza a )ăcut o&iectul unor intense campanii .ență atitu.e către 8arol % a cărui lun4ă și pro.și mai ales cea .e oameni cu viziune% re)ormatori .in 1--.epășin.in politica e.eși necesare% sunt cel mai a.ați .eali ai rom*nilor% acolo un.inile .rul acestui '7oc cu istoria+ 0n care nu meritele sau . retro4a.upă 1-?? .e e.=n realitate% Cla.in rea1cre.e ruinarea activităților comerciale ale voievo.ovei și apoi al Țării !om*nești% 8uza intră pe poarta cea mare a istoriei ca primul uni)icator e)ectiv a . nu "rea iubitor de boieri și a"ărător al intereselor celor mulțiK :>ucian Doia<$ storio4ra)ia comunistă 0l valorizează la ma..an.escoperit treptat .eseori ..a săsească% i1a )ăcut 0n &ună măsură o mare ne.in incompetență$ At*t .trem .e)ectele personalităților 0n cauză se sc3im&ă% ci privirea noastră asupra lor$ Nici posteritatea lui 8uza nu )ace e.e opinia pu&lică% mereu .iat .e rivalită2ile . limita patolo4icului% nu )ac totuși e.ucație$ Atacat .e)ecte personale au 0mpietat mult asupra activității lor% cel mai a.omn al Mol.e active .e tiran s*n4eros i1a )ost atri&uit lui Țepeș .ările &oierilor și .e pustiiri și .eterminați și a&ili .cepție 0n această privință$ Pus 0n um&ră ime.e li&erali că e prea conservator și .rul unui son.ouă !oze .e Mi3ai și Ște)an$ 6in 1.ului asupra Si&iului sau Drașovului% incursiuni .e către ne4ustorii sași ve. Țepeș% Ște)an cel Mare și% evi.in populația !om*niei 0ncă su)erea .omnul Fnirii pier.iplomați :Mi3ail Wo4ălniceanu% Casile Alecsan.e patru locuri )iin.intre 6răculești și 6ănești " ramuri ale )amiliei .e ani sau ale con)lictului civil al celor .in cate4oria personalităților ale căror .el% mereu vala&il% 0ntr1o țară măcinată parcă la nes)*rșit .use .in An4lia C%entru domnul Țării Aom&nești.e or.at .ouă provincii rom*nești% 'Piemontul+ 0n 7urul căruia se va coa4ula 0n următoarea 7umătate . p*nă 0n 501@% .e)icit .e 'cel mai iu&it )iu al poporului+$ =n realitate% 8uza )ace parte .ar pun*n.uctivă .e propa4an.us la .intot.e se re4ăsesc% alături .e veac !om*nia Mare$ Secon.e o )e&rilă activitate re)ormatoare 0n toate .ez&inată . acest oribil instrument de "edea"să :țeapa% n$n$<a re"rezentat mi/locul e#icace al unei strategii de intimidare a adversarilor din țară și din a#arăK :Florin 8onstantiniu<$ !enumele .e mo. ca punct .rează 0ntre 145?114?5$ Autoritar și ener4ic% &un militar% Țepeș 0ncearcă să pună puțină r*n.e Cla.ine 0ntr1o țară a)lată parcă .cepție 0ntr1o Europă o&ișnuită cu ororile !ăz&oiului .45% 7umătate .e tr*m&ițata 0mproprietărire a țăranilor care ar )i tre&uit să1i )acă pe cei trei milioane .e către istorici : or4a% 8$8$ (iurescu etc$< și .e presă av*n.ă că% 0n 1.imum pe 8uza% a)lat oricum 0ntr1un con)lict ima4olo4ic pree.e intervențiile străine% otomane și un4urești% urmate inevita&il .e tră.optat ca mo.ru oan 8uza% intrăm 0n 4aleria principilor i.e o sută .ucațional% social% cultural etc$ 6in păcate% re)ormele lui 8uza% .emne .a7 similar celui realizat acum% 8uza se a)la pe primul loc% urmat .e apărare a intereselor comercianților munteni$ 6acă istoria% manipulată .iplomației e. accent mai cu seamă pe componenta socială :0mproprietărirea țăranilor .esea meritorii$ Ales 0ntr1o atmos)eră .e rațiuni economice% .ant parcă% peste veac% al .ele autoritare% capa&ile să )acă or.uială 0ntr1o țară .at 0n ca.ință% alteori .istent cu 'neamțul+ 8arol % .% ca .e &ene)iciari stăp*ni pe propriul păm*nt n1a rezolvat 0n realitate pro&lema a4rară$ Mărturie stau răscoalele .omnie se 0nca.in 1-?4< și antireli4ioasă :secularizarea averilor mănăstirești% 1-?@< a activității sale$ =n anii ceaușismului sunt mai &ine scoase 0n evi.0G$ (ratuitatea 0nvățăm*ntului primar n1a .

at 0ncă .5<M Mircea cel Dătr*n% ca persona7 real% a )ost ctitorul .are4 un &oie&od aproape perfect Ște)an cel Mare :145G11504< reprezintă 0n mentalul colectiv rom*nesc ar3etipul tra. .e țară% necruțător cu .e ani și moare la puțin peste ?0 .istența unei camarile corupte 0n mi7locul căreia trona amanta sa% Maria O&renovici% .erea sa$ =n timp 0nsă% 4reșelile sale personale s1au estompat% răm*n*n.ețele<% precum și la principalele .ar asociată evi.e 6o&ro4ea :141G< pentru 4?0 .espărțirea .ul mol.omnitorului răm*ne cel creionat .in punct .ei o)iciale% Ser4iu Nicolaescu realizează c3iar 0n 1.ere istoric% măcar și pentru simplul consi.upă moartea lui Mircea cel Dătr*n$ >a urma urmei% .ent mai .ului .omniei sale$ Dun ne4ociator% Mircea .omnie :4G .e v*rstă nu .iplomat iscusit% ctitor .e ani 0n )avoarea turcilor$ Este eroul .e ani< a Evului Me.omnitorului a contri&uit mult la .ența țării sale$ =și 0ntin.em&ur4% Daiazi.plecare o viață personală a4itată% e.e4ra.tern . 6racul$ >ăsăm la o parte )aptul că 0n peliculă apare și Cla.epen.e la !ovine% o &ătălie pe 7umătate c*ști4ată .e4ra&ă apel la . se a.in )runtea țării se apropiau verti4inos$ =n realitate% co4nomenul .in ultimele luni ale .ovean s1a &ucurat 0ncă .e stăp*nirea p*nă la Marea cea Mare% .e t*năr% .e ve.in moment ce 0nsuși marele Eminescu plasează " .e la Nicopole :1@.ului Mircea :1@-?1141-<% .e &ază al statului Țara !om*nească$ 8ele mai vec3i re)eriri la or4anizarea a.e la curte% sunt contemporane .ezvoltării sale politice și economice% a respectului e.e .e &iserici etc$ Aproape că ta&loul e prea per)ect$ 6ar este oare și realM =n cea mai mare măsură% răspunsul este .eea suscepti&ilității cuplului prezi.area unei părți a &oierimii 0l )ace să1și piar.eze inte4ritatea și in.e >u.e4ra&ă cu v*rsta a treia$ 6e )apt% Mircea urcă pe tron 0n 7urul v*rstei . un )ilm% 'Mircea+% 0n care interpretul principal% 7ucat evi. Fzurpatorul$ !ăm*ne .ircea cel B trân se adresea9 persona=ului real #i cât talentului lui Hminescu< =n ultimii ani ai ceaușismului s1a insinuat 0n istorio4ra)ia rom*nească i.?< anterior celei . m&nios și degrabă vărsătoriu de s&nge 38 | P a g e .ențial re)eritoare la v*rsta persona7ului% &ănuit a avea anii .e o recunoaștere a meritelor sale răs)r*nte asupra țării pe care a păstorit1o 0n cea mai lun4ă .uce o politică .ar este și cel care pier.% sau propriului său )iu% Cla.a$ Coievo.in oma4iul a.e1 al J C1lea con4res al P$8$!$% nu lui Si4ismun.e ani$ A)lat 0n sia7ul propa4an.ar să nu uitam că ne raportăm la 0nceputul veacului al JC1lea% c*n.omniei sale :@5 . Țepeș copil% 0nt*lnirea &unicului cu nepotul )iin.e principalii săi s)etnici% 0n )runte cu Wo4ălniceanu etc$ Această atmos)eră creată 0n 7urul .ele actuale% v*rsta nu pare 0naintată% .oi 'ma4ni)ici+ .e 'cel Dătr*n+ .e ani< și la 0nțelepciunea .ă tronul pentru apro. imposi&ilă .ar.eoarece tră.resează persona7ului real și c*t talentului liric al lui Eminescu% omul care l1a păstrat viu peste secole$ Ștefan cel .in consi.e la !ovine :1@.omnitorului% mani)estată 0ncă .us .eea sc3im&ării supranumelui voievo.area ima4inii sale% la lipsa .u1ne portretul unui 8uza autoritar% re)ormator și mai cu seama &un patriot și e.erente literare " 0n a sa cele&ră 'Scrisoare a 1a+% &ătălia .ă replica participanților la cel .e care c3iar cei .emn 0n relațiile e.trem .e popularitate .re4ătorii .e ec3ili&ru 0ntre Fn4aria% Polonia și mperiul Otoman% menită să salv4ar.e @0 .ia .ent .ușmanii acesteia% răz&oinic priceput% .e cronicarul (ri4ore Frec3e: C6ost-au acestu Ște#an 0odă om nu mare de statu.ițional al voievo.urata .terne$ 8eea ce rom*nii nu uită ușor$ %ât din omagiul adus de români lui .in 'cel Dătr*n+ 0n 'cel Mare+$ S1a speculat 0n epocă pe i. me.omniei și% implicit% la că.e care se &ucura$ 8el mai su4estiv portret al .e același Ser4iu Nicolaescu% parcă .rept și &un% 0n4ă.erent că Țepeș se naște la 1@ ani .imativ .ministrativ1teritorială :7u.e văzut c*t .-.epășea @0 .e ce nu și1ar )i permis și re4izorul o mică licența cinemato4ra)ică% .uitor cu țăranii și aspru cu &oierii% iu&itor .e către contemporanii săi )ăcea mai .us1o la apo4eul .in timpul vieții .e rom*ni marelui voievo.iu rom*nesc și pe care a .e ani$ Pentru stan.oi ani% 0n avanta7ul )ratelui sau% Cla.

neleneșu.ent că Mi3ai Citeazul .emult% 0n sc3im& amintirea 8ălu4ărenilor% a Fnirii și a 7ert)ei voievo.intre cele mai .omnitorul primei Fnirii a rom*nilor$ Fără actul .e re)erințe este evi.e la A)umați% Petru !areș% oan Co. al 1lea% rămasă 0nsă )ără urmări 4rave pentru Ște)an .elul său .ri% 8oș&uc 0i 0nc3ină &ala.el .a7% peste 40_ .e Dălcescu 0nceputul șer&iei țăranilor 0n Țara !om*nească$ =n .u .e Cla.ec*t 0ncununată .e neam% spiritul .otier 0nt*rziat% necesități politico1militare ime.u1i r*n.e .iția populară% inclusiv cea su.in 1?00% Mi3ai ar răm*ne un voievo.rept cel mai important eveniment al istoriei noastre naționale$ Ast)el% cele mai importante personalități rom*nești% masculină și )eminină% Mi3ai Citeazul și !e4ina Maria% par să1și .enți consi.evine )i4ura tutelară a Panteonului Național% pozi2ie pe care pare să o păstreze p*nă astăzi$ Nu mai contează nici măcar )aptul că Mi3ai .plica&ilă .e re)erință să le menționăm pe cele .e . clipa astrală a neamului rom*nesc% Fnirea cea Mare$ 39 | P a g e ..oveanu% răm*ne mo.acă ne 4*n.ință% nici pe Mi3ai Citeazul nu1l putem percepe 0n alt mo. gerP -ar barda din st&nga-i a/unge la cerP Și vodă-i un munteK:'Pașa Kassan+<$ 8u ast)el . ca știindu-se căzut /os.ăinuiesc 0n veac$ Așa se scrie uneori istoriaL Pre)erința pentru Mi3ai Citeazul e per)ect e.5<% consi.i-ai Bitea9ul4 ca simbol al unit ții naționale 6acă )i4ura Dr*ncoveanului nu ne1o putem ima4ina alt)el .e linie+% ușor 0nca.usă . #ără chi"ul lui de o curată și desăv&rșită "oezie tragicăK :Nicolae or4a<$ =n acest conte.cepțional .e% la ultimul% persona7ul căpăt*n.t% aproape că sunt mai puțin importante rațiunile pentru care .1. răsu#letul. acolo îl a#lai )a lucruri de războaie meșter.e măsura lui Mi3ai au murit .omnitorul muntean% care1i era și văr% campania 0mpotriva Țării !om*nești con.elul pre)erat al rom*nilor .erat c3iar și . pe r*n.e pretutin.intre respon.rii 8osminului :14.evine Di&lia conștiinței naționale% iar .omnilor antiotomani: !a.irect 0n epocă% ci unul .G<$ 6upă )iecare &ătălie " @? la număr " Ște)an ri.rul aceluiași son.e către Nicolae Dălcescu care o propune contemporanilor săi ca mo.e or4a și Sa. . și )aptă$ Aom&nii su"t 9ihai-0oievod 0iteazul .omniei sale s1ar putea număra incursiunea 0mpotriva 83iliei% cetate .evăr% Ște)an s1a luptat practic cu toți vecinii% 0nvin4*n.incolo .enți% 'rum*nii+% să nu părăsească moșia pe care se a)lau la .i)icil prin care trecea .omnitorul este . '.ă una .ata emiterii respectivului act% 'le4ăm*ntul lui Mi3ai+ :.eră Fnirea .omn% e.G< etc$ >a pasivul . patronul spiritual al celuilalt stat rom*nesc% Mol.e la Putna :14G0<% ' erusalimul neamului rom*nesc+% .urată 0ntins peste veacuri$ C1iciun rom&n n-a mai "utut g&ndi unirea #ără uriașa lui "ersonalitate.nevinovat.omnitorul muntean a purces la 0n)ăptuirea unirii celor trei țări rom*ne: conștiința .e la 1.ea m*na peste veacuri% cele&r*n. și lucrul său știia a-l aco"eri și unde nu g&ndiiai. a Sucevei$ Poate că 0n raport cu alți .ă cel Citeaz% ceea ce evi.e .presie a lui Eminescu% Coroneț :14--<% Neamț :14.ar mo.: pe tru)așul re4e al Fn4ariei la Daia :14?G<% pe tătari la >ipnic :14G0<% pe turci la Po. al 1lea :14?5<% precum și 0n)r*n4erea .epen.atorită rezistenței principalelor cetăți mol. de multe ori la os"ețe omora #ără /udețu 4mintrilea era om întreg la #ire.im că% 0n ca.e)initiv% țăranii a)ectați .ezvoltat istoric și literar .e Prut% .ra&il 0n succesiunea . valențe cosmice: '7ălbaticul vodă e-n zale și #ier G HȘi vorba-i e tunet. unde era nevoie însuși se v&ra Și unde biruia alții.upă )ericita e.omnitori% Ște)an răm*ne prea mol.eținută .unăreană% este re.e1a lun4ul 0ntre4ului veac premer4ător Fnirii celei Mari c*ntat% 4lori)icat% aproape sancti)icat$ Eminescu% Dolintineanu% Alecsan. să rădică deasu"ra biruitorilorK =ntr1a.ului pe 8*mpia Turzii .e la !ăz&oieni :14G?< 0n )ața aceluiași Ma3ome.ovean% nu 0nt*mplator el )iin.e și o. Țepeș% 0ntr1un moment e.e 4*n.iate etc$ =n secolul al J J1 lea% cel al re.e lun4ă .e con. nu "ierdea năde/dea.ica% așa ne spune tra. #ără "aloșul sau securea lui ridicată s"re cerul dre"tății.eșteptării naționale% personalitatea lui Mi3ai Citeazul% păstrată 0n tra.trem .eni$ .escoperită .e Ma3ome.e spinii 7ert)ei sale 0ntru cre.ovene% 0n primul r*n.ec*t ca pe .iția% un lăcaș reli4ios% menit să1i comemoreze pe cei căzuți 0n luptă$ Printre ctitoriile sale .1.ent nu e puțin lucru$ 6ar Citeazul e mult mai mult$ =ntr1un )el% e sin4ura personalitate a cărei principală realizare n1a avut un e)ect .ul =nalt :14G5< și pe re4ele oan1Al&ert al Poloniei% 0n 8o.ure le4i ce1i o&li4a pe țăranii .ecem&rie 15.ova .

% personalitățile importante pentru ei sunt cele care s1au a)irmat 0n lupta pentru in.e urmat% e .uit s1o 0nvețe și s1o priceapă$ =n al .au cre.a7ul ziarului 'A.ele .e alt)el cu oc3iul li&er$ =n primul r*n.% trecutul răm*ne mereu imprevizi&il$ Pe aceeasi tema: 8*tă istorie știe rom*nul1e/antion 8um 'a )entatH 8arol comemorarea lui Ite)an cel Mare 6e un.e evoluția societății rom*nești% opțiunile se pot mișca pe viitor 0ntr1un sens sau altul$ 8um e 4reu .e crezut că vor mai apărea un Dălcescu% un Eminescu sau un Sa.ine% să st*rpească corupția și să1i pe.oroiu% 0ntre oana .oveanu% care să ne o)ere mo.ența și unitate statală$ =n plan intern% rom*nii .?n loc de conclu9ii Son.% rom*nilor le place istoria% 0n măsura 0n care s1au stră.orM /upra&ieţuitorii8 Regele care pleac 1511 vizualizări @ditura Corint lansea"ă pe B: noiembrie(la C!rgul Daudeamus( o carte-eveniment despre familiile regale din @uropa3 Intitulat %upravieţuitorii3 #onarhia la începutul secolului 88I şi av!ndu-l drept autor pe 40 | P a g e .it personalităților autoritare% .e avea Ite)an cel mare &ani pentru răz&oaieM 6e acelasi autor: Dasara&ia% păm*nt rom*nesc Ecaterina Teo.e așteptat ca ale4erile concetățenilor noștri să ai&ă o componentă rațională mult mai semni)icativă$ =n )on.epsească pe 3oți$ =n )uncție .imirescuM 6e ce a )ost asasinat 6omnul Tu.evărul+ con)irmă c*teva lucruri% vizi&ile .epen.ispuse să )acă or.espre Tu.NArc și Florence Ni43tin4ale 8e /tia2i /i ce nu .or Cla.oilea r*n.

de pagini include şi un capitol despre monarhia rom!nă( scris de ...e munte 4ermane sau austriece$ Creme .e nterne% care1i 0n.4@11.e est a Europei$ 41 | P a g e .eva 0n mi7locul !om*niei% 0n sta2iunea montană Sinaia% patru ma/ini co&orau .ată intens .e iarnă "% /i tot aici% pe văile mun2ilor% se a)lau vilele multora .4.e ec3ipe ale Ministerului .in elita economică /i politică a 2ării$ 83iar /i 0n anii celui .proape un secol de dinastie3 4ovestea monarhiei rom!ne de ieri pentru tinerii de a"i şi de m!ine13 '=n Mun2ii 8arpa2i% seara zilei .ial% Sinaia " .e re4ii 0/i petreceau verile /i săr&ătorile .drian Cioroianu( decanul acultăţii de Istorie a Eniversităţii din /ucureşti3 „0istoria1 vă pre"intă în premieră un fragment din acest capitol( intitulat sugestiv „.intre cele mai vesele /i z4omotoase mici ora/e ale !om*niei$ 6evenit% . păzite% la )iecare capăt% .ri .e coali2ia antinazistă 0n 1.e/i apropiată .e la Pele/% Sinaia a căpătat apoi% repe.intot. normal% Sinaia ar )i tre&uit să )ie a mai ales la 0nceput .e vile care contopeau liniile cur&e ale ar3itecturii clasice rom*ne/ti /i ri4orile simetrice ale 3a&itatelor .epărtau cu 4esturi )erme pe eventualii curio/i$ =n mo.e splen.e locuitori permanen2i erau .e G0 .ecorul 0n care se a)la castelul re4al .e% renumele unui Xora/ re4alY$ 8ele c*teva mii .omol spre 4ara ora/ului$ Prin 4ri7a relativ noilor autorită2i comuniste% străzile pe care 0naintau aceste ma/ini erau pustii la acea oră a )iin.e an% .oarea localită2ii a caracterizată prin peisa7e montane cu aer elve2ian /i printr1 o sal&ă .era 0n2epenită 0ntr1un 4er uscat /i mu/cător$ Fn.upă 1-G0% .44 " rămăsese aceea/i sta2iune a aerului curat% a /ampaniei )ran2uze/ti% a muzicii .e orc3estră americană /i a unei &ucătării &une /i relativ ie)tine% )ără ec3ivalent% pe atunci% 0n 7umătatea .e zona petroli)eră a !om*niei% &om&ar.e ani% Sinaia )usese capitala in)ormală a !om*niei$ Palatul )amiliei re4ale se a)la aici " un.eauna m*n.e1al 6oilea !ăz&oi Mon.ar nu numai a unul .e @ ianuarie 1.4eter Conradi( volumul de peste .

e la Ducure/ti 0i .oi &ăr&a2i pe care re4ele nu1i cuno/tea /i pe care re4imul comunist .eceniilor prece.in anima2ia cosmopolită a .in spate " re4ele Mi3ai al !om*niei /i re4ina1 mamă Elena$ Erau tăcu2i% ca /i cei .oar patru zile 0n urmă " la mi7locul zilei .estinul na2ional$ 8u .e @ ianuarie 1.ice% printr1o mi/care 0n )or2ă a autorită2ilor 42 | P a g e .4G "% re4ele Mi3ai )usese silit să a&.ată% re4ele Mi3ai al !om*niei% 0n acel moment% nu mai era .ente nu se mai re4ăsea 0n acea seară rece /i tăcută .intre ma/inile care co&orau spre 4ara Sinaia se a)lau " pe &anc3eta .ec*t um&ra sim&olului care p*nă nu .ecem&rie 1.e @0 .oi 0nso2itori ai lor " .Nimic .e altă.esemnase pentru a1i 0nlocui% 0n acea unică /i )inală ocazie% pe /o)erul /i pe a43iotantul re4al$ A/a cum Sinaia nu mai era ora/ul viu .e mult 4irase .4-$ =n prima .

onez 'T3e Sun.e la Moscova% .e la intrarea 0n 4ară p*nă la u/a va4onului 0n care urma să urce )amilia re4ală$ O)i2erii erau 0ntor/i cu spatele la micul 4rup care pleca$ ar ultima amintire a re4elui " va povesti el 0nsu/i .e ce% 0n alaiul său% se a)lau patru ma/ini " ..e crize sau victorii% contestări sau a.lucrează pentru presti4iosul ziar lon.oriseră să .ent la Dru.u1i ca prota4oniști pe 8olin Firt3 :0n rolul lui Dertie% viitorul (eor4e al C 1lea< și (eo))reP !us3 :0n rolul lui >ionel >o4ue<$ 'Nu contează .ita2ie ca atare% /i anume cum se )ace că monar3ia " una .ritish 9onarchR :'6iscursul re4elui$ 8um a reușit un om să salveze monar3ia &ritanică+<% care a .upă c*teva .intre institu2iile cele mai )ra4ilizate .perien2ă 7urnalistică /i scriitoricească% .elles% TUric3 și Moscova$ 6in 1.acă acela care cite/te este un monar3ist convins sau un repu&lican pasionatA ceea ce răm*ne important% p*nă la ultima .ulări care o 0nso2esc+ 4drian Cioroianu /upra&ieţuitorii5 .evenit &estseller 0n Statele Fnite ale Americii% 8ana.onar-ia la începutul secolului AA" Autor: Peter 8onra.evenise repu&lică " ceva ce nu mai )usese nicic*n.e corespon.e osi) Cissarionovici Stalin+$ %ine este 'eter %onradi Scriitorul și 7urnalistul &ritanic Peter 8onra.it ca un ultim 4est ama&il% un )el .e r*n.in trucurile la care comuni/tii .ă că o)i2erul avea lacrimi 0n oc3i$ 6upă alte .ar 4*n.inastiei rom*ne " )operat .ecenii " urma să )ie le4ată .he Sing*s 7"eech' HoQ >ne 9an 7aved the . că este martor la un capitol . .in protocolul o&i/nuit$ Pe 7os era un covor ro/u% . " cu e.uri .e me.ar% curios% nu erau nici călători .upă anii petrecu2i 0n postul .ouă r*n.intre )ilele căr2ii% este su&iectul .e unul .a și Marea Dritanie =n 5010% re4izorul &ritanic Tom Kooper a realizat )ilmul cu același nume% av*n.e istorie% el a 0ntors pu2in capul către re4e " .ea impresia că re4ele /i mama lui părăsiseră palatul re4al 0ncărca2i cu 'averi /i &a4a7e+ nenumărate$ A7uns 0n 4ară% re4ele n1a mai re4ăsit aproape nimic .ramatic .e comuni/tii .cep2ia unor o)i2eri ai armatei% 0n/irui2i pe .aP Times+$ A scris% 0mpreună cu MarB >o4ue% nepotul lui >ionel >o4ue% lo4ope.comuniste impuse 0n !om*nia prin presiunea Fniunii Sovietice$ =ncep*n.ouă nop2i /i o zi% trenul cu 4arnitura re4ală avea să a7un4ă 0n Elve2ia " un.i$ 43 | P a g e .in c3iar acel moment% !om*nia . 0n istoria &imilenară a locuitorilor acestor păm*nturi$ 6e1a lun4ul 0ntre4ii călătorii spre 4ară :ca /i mai apoi<% re4eles1a tot 0ntre&at .e one QaR ticDet 0n )a2a celui care pleca$ (ara% la acea oră% )usese 0nc3isă pentru călătorii o&i/nui2i$ Pe peron nu se a)la nimeni .ul re4elui (eor4e al C 1lea% cartea .estul pentru ca suveranul să va.e la Ducure/ti /i 4irat% .e/i el /i mama sa% precum /i &a4a7ele care li se permiseseră% ocupau le7er una sin4ură$ A&ia peste ani avea să 0n2elea4ă: )usese 0ncă unul .in ec3ipa .e inspira2ie sovietică se pricepeau )oarte &ine " )anume% .e tul&urele secol al JJ1lea " a reu/it să treacă pra4ul noului mileniu% cu tot alaiul .intre ace/ti militari: 0n ultima clipă% con/tient )iin.e protocol a 8asei re4aleA .he Aise and 6all o# !rnst Han#staengl " și are o mare e.e re4ele /i viitoarea sa )amilie aveau să locuiască% cu intermiten2e /i alte pere4rinări% 0n următoarele patru .i este autorul mai multor căr2i " printre care se numără și Hitler*s %iano %laRer' .ecenii$ Acesta a )ost )inalul .

*eo#old 0'(-3-'1)32. *a '('' se năştea +arl .reciei.--'1'42.eamus% s*m&ătă% 5@ noiem&rie% ora 15$00% la stan. fiica &arelui uce Charles de Baden şi au avut şase co#ii.ntonia 0'(.2 devine #rinţ al !om"niei în '(44 şi rege al !om"niei în '((' şi care se căsătoreşte cu 5lisa6eta 0'(.ntonia l-au avut #e $erdinand % 0'(43-'1892 care devine rege al !om"niei în '1'. &onitorul de $ăgăraş #rezintă în această ediţie informaţii mai #uţin cunoscute des#re dinastia Hohhenzollern de du#ă '()) şi des#re regii !om"niei.itorial 8orint Pe aceeasi tema: 8răciunul !e4al '!om*nii și1au sc3im&at cate4oric percep2ia asupra re4alită2ii+ !e4ina Ana 0mpline/te . escendenţii acestei familii au format şi casa regală a !om"niei.le<andre 44 | P a g e . du#ă moartea lui Carol %.e A. #retendenţi la tron au fost *eo#old şi Carol %. #rinţesa de 7ield. $erdinand %se căsătoreşte cu &aria 0'(9--'1-(2.e ani !e4ii !om*niei Mar2i% 15 Martie 5011 1@:0- Comitatul Hohenzollern-Sigmaringen din fostul regat al Prusiei a dat istoriei numeroşi regi şi regine. intre fiii lor.ul (rupului E. Carol % 0'(-1-'1'. *eo#old şi . ne#oata reginei :ictoria a &arii Britanii. s-a căsătorit cu /ose#hine 0'('--'1))2. Carol %.3-'1'-2. care a avut #atru regi.eorge al %%-lea al . Pe 5lisa6eta 0'(1.e . cu care au avut şase co#ii.0 lei >ansare: T*r4ul (au. care la '(-. fiica !eginei &aria a %%-a şi a !egelui Portugaliei $erdinand al %%-lea. s-a căsătorit cu . #rinţ de Hohenzollern.-'1342 care se căsătoreşte cu regele .).8uv*nt 0nainte /i capitolul 'Aproape un secol . şi au avut trei co#ii.%.itura 8orintA număr pa4ini: ?5?A pre2: @.rian 8ioroianu E. trei 6ăieţi şi trei fete. Pe &arie 0&ignon2 0'1))-'14'2 care se căsătoreşte cu regele . Pe Carol al %%-lea 0'(1--'13-2 care devine rege al !om"niei în '1-)-'1. $erdinand %. care au domnit în diverse colţuri ale Bătrînului Continent.0 .inastie+ . #rinţ de Hohenzollern-Sigmaringen.nton.. Carol al %%-ea şi &ihai %.

9. !evenind la Carol al %%-ea acesta a avut trei căsătorii. cu %oana 0Bizi2 *am6rino.. cu 5lena 0&agda2 *u#escu. =omislav şi . Pe >icolae 0'1)--'1992 care se căsătoreşte cu %oana olete şi a#oi cu =heresa $igueira de &ello.ustria. Carol al %%-lea a mai avut o căsătorie.le<andre. Carol &ircea a avut la rîndul lui trei căsătorii. %rina. căsătorie nerecunoscută de Casa regală. ?tefan %ssărescu. cu .le<andra sta6ilindu-se la o mănăstire ortodo<ă în S@. &ihai % s-a căsătorit cu . în '1. . Sofia şi &aria.na.nton de . #e Prinţul Paul. #rinţesă de Bour6on-Parma cu care a avut cinci co#ii. #rinţesa a .ntonia Colville. Prima. regele Petre %. &argareta. iar a treia căsătorie cu . &ihai % care a devenit rege al !om"niei. iar a adoua cu /eanne 7illiams din care a rezultat co#ilul . Pe %leana 0'1)1-'11)2 care a avut două căsătorii. din care a rezultat un 6ăiat. 5lena.al /ugoslaviei cu care are trei co#ii. 45 | P a g e . #rima cu Helene Henriette >agavitzine cu care a avut un co#il.l şaselea co#il a fost &ircea 0'1'--'1'42 care a muirt du#ă trei ani de viaţă.reciei 0'(14-'1(82 în '18'. în '1'( la Adessa.ndrei. cu care l-a avut #e Carol &ircea născut în '18). #rinţ al =oscanei cu care a avut şase co#ii şi cu dr. Carol al %%-lea s-a căsătorit a#oi cu 5lena. Prinţesa %leana s-a decis a#oi să se călugărească su6 numele de maica .

Carol s-a născut în Sigmaringen la '(-1. du#ă a6dicarea lui .Carol I. .nton si al #rinci#esei /ose#hine. era înrudită cu familia lui >a#oleon al %%%-lea şi avea relaţii e<celente cu aceasta. !om"nia era în acea #erioada su6 o 46 | P a g e . a#oi !om"nia. $amilia sa. domn şi rege &aCestatea Sa Carol %. Princi#e de Hohenzollern-Sigmaringen. #e numele său com#let +arl 5itel $riedrich Be#hDrinus *udEig von Hohenzollern-Sigmaringen a fost domnitorul. a#oi regele !om"niei. #artici#at la .le<andru %oan Cuza. P"nă în '(44 0c"nd a acce#tat coroana !om"niei2 a fost ofiţer german. mai ales la asaltul citedelei $redericia şi al D66Hl.rtilerie din Berlin. fiind al doilea fiu al #rinţului +arl .l doilea răz6oi din SchlesEig. u#ă finalizarea studiilor elementare s-a înscris la şcoala de cadeţi din &Fnster. dinastia de Hohenzollern-Sigmaringen. !ege al !om"niei. care a condus Princi#atele !om"ne şi. Gn '(39 termină cursurile ?colii de .

Pe ') mai '(44.BFrich .Puterile conducătorului sunt ereditare. rumul lui CarolI #înă la Bucureşti. e<cluz"nd femeile. al cărei nume se transforma. domnit .9. regele fiind #rezent #ersonal #e c"m#ul de lu#tă..$rei6urg . #ornind direct de la &aCestatea Sa. fost #rimul monarh din dinastia Hohenzollern-Sigmaringen. Constituţia a fost modificată #entru a s#ecifica. drum cunoscut su6 numele de .ustriac. #rintre altele. să-i a#ăr dre#turile şi integritatea teritorialăK. îl caracteriza ca Lo #ersoană care îşi #oartă coroana şi în somnM. 5ra foarte meticulos şi încerca să îşi im#ună stilul fiecărei #ersoane care îl înconCura. A adus independenţa României faţă de Imperiul Otoman !egele Carol a fost descris dre#t o #ersoană rece.Buda#esta. ţara a o6ţinut inde#endenţa de#lină faţă %m#eriul Atoman. dar şi ca !ăz6oiul ruso-turc.K Pe '3 martie '(('.:iena . Soţia sa. aceasta fiind ins#irată din constituţia Belgiei.. niciodată nu şi-a uitat rădăcinile germane. . %on Brătianu a fost #oliticianul rom"n trimis să negocieze cu Carol şi familia acestuia #osi6ilitatea ca #rinţul Carol să vină #e tronul !om"niei. la fel ca şi rudenia de s"nge cu familia #rusacă domnitoare. Carol rămîne cu titlul de domn #înă în 84 martie '((' cînd este #roclamat rege al !om"niei. 5ra #ermanent #reocu#at de #restigiul dinastiei #e care o fondase. una dintre cele mai avansate constituţii ale tim#ului. C"m#ulung şi ="rgoviste.le<andru %oan Cuza ţara era în #lin haos.. Primul #o#as du#ă intrarea lui în ţară a fost la ro6eta =urnul Severin de unde a fost însoţit de Brăteanu #e ruta Horezu. România 18 8!1"1# Gn tim#ul lu#telor desfăşurate #e teritoriul Bulgariei de azi. *a negocierile din iulie '(9( #urtate la SanStefano o6rogea intra în com#onenţa statului rom"n.. dar era cedat sudul Basara6iei. ="nărul Carol a tre6uit să călătorească incognito su6 numele de +arl Hettingen. Prima constituţie Parlamentul !om"niei a ado#tat la 81 iunie '(44 #rima constituţie a ţării.'(9(2. . #e linie masculină #rin dre#tul de #rimogenitură 0#rimului-născut2.rgeş. care do6"ndise inde#endenţa din '(-'. iar la Băneasa i s-a înm"nat cheia oraşului. Drumul lui Carol u#ă e<ilarea lui . dinastie care va conduce ţara #"nă la #roclamarea !e#u6licii Po#ulare !om"ne în '1. #rinţul Carol % de Hohenzollern-Sigmaringen.Bonn .influenţă #uternică a culturii franceze. Gn tim#ul domniei sale. mai e<act 47 | P a g e . în Casa !egală de !om"nia. escendenţii &aCestăţii Sale vor fi crescuţi în s#iritul religiei ortodo<e. ?i-a rostit Curăm"ntul în lim6a francezaJ . armata rom"nă l-a avut #e Carol % ca lider efectiv. eşi era foarte devotat sarcinilor sale de rege al !om"niei. Carol a intrat în Bucureşti. cu trenul #e ruta Fsseldorf . '(99 . Ceremonia de încoronare a avut loc #e ') mai '(('. înce#"nd cu !egele $erdinand %. %deea de 6ază a tuturor constituţiilor regale din !om"nia era aceea că regele conduce fără a guverna. iar recomandarea de către >a#oleon a #rinţului Carol a valorat mult în ochii #oliticienilor rom"ni. du#ă un răz6oi intens. fa#tul ca din acel moment şeful statului va fi numit rege. în care contri6uţia !om"niei a fost decisivă. datorită conflictului care e<ista între ţara sa şi %m#eriul . !"mnicu-:"lcea.( de ani #e tronul !om"niei fiind şi cea mai lungă domnie din istoria statelor rom"neşti. !egina 5lisa6eta. modern şi foarte eficace 0cunoscut în istorie ca !az6oiul de %nde#endenţă. !om"nia a înt"m#inat anumite dificultăţi în o6ţinerea recunoaşterii inde#endenţei./ur să #ăzesc legile !om"niei. Curtea de .rticolul (8 s#ecificăJ .

#"nă c"nd $erdinand a luat-o de soţie #e &aria. !elaţiile din cu#lu regal au fost destul de reci du#ă #ierderea unicului co#il. Se s#une că aceasta i-ar fi #rovocat moarteala ') octom6rie '1'.. Carol era convins de necesitatea intrării în răz6oi de #artea %m#eriului . &ariaCul lor a fost unul dintre cele mai #uţin #otrivite. 5lisa6eta a fost e<ilată #entru 8 ani. . 48 | P a g e . s#re sf"rşitul domniei sale şi înce#utul Primului !ăz6oi &ondial.CudeţeleJ Cahul. care va deveni #rinci#e de !om"nia. în tim# ce o#inia #u6lică era de #artea . Cadrilaterul.K dar şi un imens #restigiu internaţional datorat tuturora. în urma celui de-al doilea răz6oi 6alcanic.u avut doar un co#il. 5lisa6eta a încercat să-l influenţeze #e #rinţ ca să se căsătorească cu 5lena :ăcărescu. la r"ndul său. ar. la moartea unchiului său. de scarlatină. survenită la 89 iulie '189. :iaţa #olitică internă. Bratianu a consfinţit nu numai inde#endenţa a6solută a !om"niei faţă de .. Regina %lisa$eta a României C"nd a fost ales #rinci#e al !om"niei.erman. Pentru aaceastă inetrvenţie. *eo#old renunţă la tronul ţării în favoarea lui 7ilhelm.schim6uluiK de la San-Stefano şi modificarea articolului 9 din Constituţie. în sudul Nării !om"neşti. care #revedea limitarea dre#tului de vot doar #ersoanelor de rit ortodo<. =ot în tim#ul domniei lui Carol %. #rinţesă de 7ield. dar conform constituţiei a#ro6ate de el. !ascoalele au fost re#rimate în mod s"ngeros. . !egina a fost cunoscută şi su6 #seudonimul literar. $erdinand. deşi tratatul tre6uia activat doar în cazul în care !usia im#erialistă ar fi atacat unul dintre mem6rii tratatului. Carmen SDlva. Carol a semnat un tratat secret în '((-. fratele lui Carol %.ntantei. fiul său cel mai mare. unde delegaţia rom"nă condusă de %. Gn '(41 a #lecat în .uvernul s-a o#us însă cu vehemenţă dorinţei regelui.cesta. Carol nu era căsătorit. au convocat =ratatul de la Berlin din se#tem6rie '(9(. să devină următorul succesor la tronul !om"niei. în '1'-. *i#sa de urmaşi a cu#lului regal al !om"niei a făcut ca Prinţul *eo#old de Hohenzollern-Sigmaringen. regele dorea să intre în răz6oi de #artea Puterilor Centrale.. el fiind un 6ăr6at rece şi calculat. Bolgrad şi %smail.C. Carol I a murit su$it omnia îndelungată a lui Carol %a aCutat dezvoltarea ra#idă a statului rom"n. a fost lovită de două răscoale ale ţăranilor. iar ea o visătoare notorie. în '((( renunţă la tronul !om"niei în favoarea fratelui său mai t"năr. Carol %. Gn octom6rie '((). nu avea voie să-şi ia de soţie o femeie de origine rom"nă... care lega !om"nia de =ri#la . Soţia lui Carol. terminat #rin =ratatul de la Bucureşti. nemulţumite de #rivilegiile o6ţinute de !usia. de la rege #"nă la ultimul soldat. . #rinci#esa &aria.noiem6rie '(41 a luat-o de soţie #e 5lisa6eta. din '1'-.ermania să-şi caute o soţie. de la Bulgaria. născută #e 89 august '(9' dar care a decedat în martie '(9. %nde#endenţa a fost recunoscută du#ă acce#tarea . în fe6ruarie '1)9. *i6eral şi Conservator.. moştenitor al tronului şi mai a#oi rege al !om"niei în ziua de ') octom6rie '1'. încă dominată de către familiile de mari #ro#rietari de #ăm"nt. . organizată în Curul #artidelor rivale. &arile Puteri.micul ParisI al Balcanilor. !om"nia o6ţine #artea de sud a o6rogei. domnind #"nă la moartea sa.lianţă şi. fost cea care a dat Bucureştiului su#ranumele de . în a#rilie '((( şi în #artea nordică a &oldovei.Su6lima Poartă. care a cu#rins re#ede şi sudul #"na în martie. *a .

'ntregitorul de ţară $erdinand este unul dintre cele mai im#ortante ca#ete încoronate care au stat #e tronul regatului !om"niei. fratele mai mare al !egelui Carol % de Hohenzollern-Sigmaringen. *a varsta de doar '1 ani. Prinţul $erdinand a venit #entru #rima oară în !om"nia. !egele $erdinand a fost sincer dedicat rom"nilor.1 de ani. august '(43.Regele &erdinand. ianuarie '(31 49 | P a g e . Prinţului $erdinand avea să devină. $erdinand a aCuns la tron #rintr-o conCuctură de familie avantaCoasă. #oliglot şi 6otanist #asionat. #e numele său no6iliar com#let. su6 cîrmuirea sa înregistrîndu-se cea mai infloritoare #erioadă a statului rom"nesc modern. Prinţul $erdinand :iOtor . la acea dată regatul rom"n fiind com#us doar din #rovinciile istorice ale &odovei şi &unteniei. la vîrsta de . #este care s-a su#ra#us şi im#ortanta continuităţii statului rom"n su6 formă de regat într-un conte<t #olitic internaţional deose6it de insta6il. Am de o vastă cultură. unite la data de 8. #rimul rege al !om"niei.l6ert &einrad von Hohenzollern-Sigmaringen. >ăscut la data de 8. unul dintre cei mai iu6iţi regi ai !om"niei. Personalitatea sa este strîns legată de momentul &arii @niri. era de fa#t fiul Princi#elui *eo#old de Hohenzollern-Sigmaringen.

&ărăşeşti şi Aituz. nu aveau nici cele mai elementare dre#turi. este data care a rămas în cronologia !om"niei dre#t momentul în care monarhia avea să se consolideze #rin #rezenţa celui de-al doilea rege al statului rom"n modern. !om"nia se afla înconCurată de armatele Puterilor Centrale. o adevărată #rovocare ştiinţifică #entru un 6otanist #asionat cum era $erdinand. %m#ăratul $rancisc /ose#h. Pentru a evita răs#îndirea scandalului. Carol al %%-lea. era de asemenea văr #rimar cu 6unica lui $erdinand. *a aflarea veştii. armata germană suferind înfrîngeri dezastruoase.su6 sce#trul lui . Cel mai mare dintre 6ăieţi a devenit următorul rege al !om"niei. Gn momentul în care 6olşevicii au #us mîna #e #utere în !usia şi au cerut instituirea #ăcii în '1'(.îl găseşte a6solvind #restigioasa @niversitate din *ei#zig şi ?coala Su#erioară de ?tiinţe Politice şi 5conomice din =u6ingen. era de fa#t co#ilul 6iologic al #rinţului Bar6u ?tir6ei.nul '(1. !egele $erdinand şi !egina &aria au avut im#reună 4 co#ii. #urtate de . u#ă scurta sa vizită în !om"nia. ar6orîndu-se în doliu stindardul heraldic al familiei.. %n decursul aceluiaşi an. fie IGntregitorulM. >o6ilul #rusac este cucerit de farmecul şi distincţia #oetei 5lena :ăcărescu. care ar fi avut o relaţie ascunsă cu regina.ustro-@ngar care cu#rindea #e atunci #rovincia istorică rom"nescă a =ransilvaniei. devenit între tim# cel mai mare o#onent al regatului rom"n condus de tizul şi vărul său. *a vîrsta de . #rimul şi singurul domnitor autohton al !om"niei moderne.ventura celor doi idealişti a fost o#rită 6rusc din considerente #olitice. :ărul #rimar al mamei lui $erdinand era Narul $erdinand % al Bulgariei. :isul lui $erdinand a fost acela de a crea !om"nia &are #rin ali#irea =ransilvaniei regatului rom"n. %nsă la acea dată . acolo unde rom"nii care erau cei mai vechi şi cei mai numeroşi locuitori. #rici#ele $erdinand se sta6ileşte deCa la Bucureşti #entru a-şi înde#lini atri6uţiile de moştenitor al tronului !om"niei. lu#tînd îm#otriva Puterilor Centrale conduse de . Gn acea #erioadă istorică. casa de Hohenzollern-Sigmaringen avea numeroase legături de sînge cu celelalte monarhii im#ortante din 5uro#a. .6un rom"nM. 5forturile rom"nilor au dus la sto#area avansării germane în &oldova. $erdinand renunţă la cultul catolic şi se 6otează de 6unăvoie ortodo< #entru a fi în rînd cu ţara şi #o#orul său. Puterile Centrale ocu#înd :alahia şi o6rogea. sla6 echi#ată şi înarmată. trei fete şi trei 6ăieţi. *u#tele eroice de la &ărăşti. u#ă intrarea în răz6oi. .ermania. 6unica sa fiind regina :ictoria a &arii Britanii. iar vărul său #rimar era Narul >icolae al %%-lea al !usiei.urile rele s#un că #rinţul &ircea. ani. nimeni alta decît verişoara sa de gradul trei. !egatul !om"niei a fost forţat de .ermania l-a renegat la castelul Hohenzollernilor din Prusia.ermania să semneze la Bucureşti un tratat de #ace dezavantaCos #entru ţara noastră. :iitoarea regină &aria a !om"niei avea o descendenţă ilustră. $erdinand a ales să acţioneze în răz6oi de #artea . Bucureştiul a fost ocu#at de armatele germane în noiem6rie '1'4.1 ani. $erdinand şi intregul guvern rom"n fiind forţaţi să se refugieze la %aşi. a înregistrat #ierderi uriaşe. %storia mai menţionează că !egele $erdinand avea să fie su#ranumit fie I*ealulM. Regele &erdinand şi Ră)$oiul ') octom6rie '1'. . &omentul #rielnic s-a ivit odată cu declanşarea #rimului !ăz6oi &ondial. Regele a a(ut şase copii =înărul #rinţ german se declara cucerit de flora !om"niei. $erdinand ar fi decis să-l declare #e &ircea dre#t #ro#riul său fiu. familia sa din . $erdinand % devine rege al !om"niei de#unînd Curămîntul solemn şi luîndu-şi în faţa ţării angaCamentul că va fi un . domnişoara de onoare a !eginei 5lisa6eta. armata rom"nă. Cînd tru#ele 50 | P a g e .. in admiraţie şi res#ect #entru religia naţională a rom"nilor.le<andru %oan Cuza. tratat #e care $erdinand a refuzat să-l semneze.rmata !om"nă au dat însă un alt curs #rimului !ăz6oi &ondial. $erdinand decide să se reîntoarcă în .ntantei #e data de '. care a murit la doar . $erdinand nu are încotro şi #e data de ') ianuarie '(1se însoară cu &aria de 5din6urgh. august '1'4. conducător al %m#eriului . efectuată în anul '((.rdealul se afla su6 stă#înire austro-ungară.ermania #entru a-şi termina studiile liceale şi universitare.

#e data de '3 octom6rie. Cor#ul de . la $oişor. !om"nia a atins un nivel de dezvolare nemaiîntîlnit #înă atunci. s-a născut fiul său. $erdinand moare în urma unui cancer de colon..BiziM *am6rino. :om continua cu regii Carol al %%-lea şi &ihai %. eforturile acestora ducînd la mult aşte#tata unire cu Bucovina. iar decoratori cele6rii /. Carol % a vizitat Sinaia în '(98 şi a decis să cum#ere un de '))) de #ogoane la Podul >eagului unde se hotărăşte să încea#ă construcţia unui castel. !omania a reintrat în răz6oi. la Adessa. Regele României *ari Gn anul '188.re şi o sală de teatru. în mod ironic. #lus loCa regală.reciei. mare amator de lu< şi desfrîu. HeDmann din Ham6urg. Castelul are '4) de camere şi mai multe intrări şi scări interioare. . #înă la trecerea sa la cele veşnice. viitorul rege Carol al %%-lea.ţăranilorM. Prinţul aCunge să se căsătorească a#oi. suferit numeroase modificări şi e<tinderi. cu 5lena. domnitorul su#raveghind lucrările #ersonal Piatra de temelie se #une în '(93. Pe l"ngă castel au fost construite Pelişorul. &ariaCul lor a fost grav afectat de o #asiune o6sedantă #entru amanta sa. devenind #reşedinte şi #rotector al . Casa de :"nătoare $oişor.ugust Bem6P din &ainz şi Berhard *udEig din :iena.. #e Carol &ircea.l6a %ulia.!ege al . regele &ihai %.ustro-@ngar se dezintegrau. . %m#eriile !us şi . atrăgîndu-şi şi renumele de . de orientare conservatoare. reşedinţa de (ară a regilor României Castelul Peleş din Sinaia a fost construit din dorinţa regelui Carol % ca reşedinţă de vară #entru regii !om"niei . are loc nunta #rinci#esei %leana..ardă. $erdinand este încoronat !ege al !om"niei &ari la . Se dezvolta comerţul concomitent cu e<#loatarea zăcămintelor de #etrol. @zina 5lectrică şi :ila ?i#ot. în '18'. fost #rimul castel electrificat din 5uro#a *a Peleş s-a născut. 5lena *u#escu 0&agda2. . lucrările înce#înd la '(9-. 5conomatul.=ri#lei . condus #e atunci de fraţii %on şi :intilă Brătianu. forma actuală rămînînd în '1'. -)) de muncitori au lucrat la castel. Gn '((.ani tumultuoşi #entru istoria !om"niei. :iaţa #olitică din tim#ul domniei sale a fost dominată de Partidul >aţional *i6eral. 6aza electorală a o#oziţiei ale cărei #artide #rinci#ale s-au unit în anul '184 #entru a forma Partidul >aţional Nărănesc. Gncă din '((-. căsătorindu-se. fiind înmormîntat la Curtea de . #rintul &ihai de !om"nia. $iul său cel mare. . . fiind dezmoştenit de !egele $erdinand.cademiei !om"ne din '1'. în '(1-. .are loc inaugurarea ă Peleşului . una dintre surorile lui Carol al %%-lea 51 | P a g e . #e atunci un co#il. tatăl lui &ihai. Gn tim#ul scurtei sale domnii. anul morţii lui Carol %. în '1'(. #rinţul Carol al %%-lea.rdealul a lărgit. #rimele cu chi#ul lui Carol %.lianţe au avansat #e frontul din Salonic dezmem6rînd armata 6ulgară.rgeş alături de !egele Carol % şi !egina 5lisa6eta. Pe #lan #ersonal însă regele s-a consfruntat cu mari #ro6leme. . su6 care au fost îngro#ate zeci de monede de aur de 8) de lei. ţara fiind su#ranumită .. cea cu care fuge la Paris. #rioritate avînd veteranii de răz6oi şi familiile celor căzuţi în răz6oiul #entru reîntregirea ţării. cu o mică scenă şi 4) de locuri. înfă#tuit reforma agrară îm#ărţind #ămînt ţăranilor.. trăia o viaţă scandaloasă. *a doar 48 de ani. =urnul central măsoară 44 de metri înălţime. !egele se vede nevoit să îl desemneze dre#t urmaş la tron #e ne#otul său. castelul are încălzire centrală.rînarul 5uro#eiM.raCdurile.. economia ţării fiind #rintre cele mai #uternice şi sta6ile din întreaga lume. du#ă o domnie ce s-a întins #este '. fiica !egelui Constantin al . . clandestin cu %oana . 0*ucia BaOi2 Castelul Peleş. născut în '18). cu care avea un co#il nelegitim.rhitecţii castelului au fost /ohannes Schultz si +arel *iman. în '18'. Carol al %%-lea. Basara6ia şi =ransilvania.gricultura era o forţă. în '18'. @nirea cu .vîntul militar al tru#elor rom"ne nu mai #utea fi sto#at. !egele a dat mare im#ortanţă şi culturii.

invitat la aniversarea a . ca6inetul de lucru.ermania. denumita şi &arele Salon.Q:%% şi o armură com#letă #entru cal şi cavaler. aurit. co#ie du#ă o #iesa din Cairo. Gn '13. Gntre '(93 şi '1'. c"nd este confiscat de regimul comunist.(. Sălile de arme. Gn 8))4. . av"nd co#erţi din #iele şi gravate cu litere de aur. dormitorul regal care este luminat de un candela6ru din cristal de Boemia. unică în !om"nia. amenaCata în '1)4. cele mai #reţioase fiind armurile germane din secolele Q:% . cu lam6riuri din lemn de nuc. iar #lafonul din sticlă este mo6il acţionat cu aCutorul unui motor electric sau #rintr-un sistem manual u Bi6lioteca regală are cărţi rare.#artamentul %m#erial a fost amenaCat tot în '1)4 cu ocazia vizitei îm#ăratului .nvers în '48'. Gn '11). cele mai multe fiind aduse din 5lveţia şi .Castelul va răm"ne reşedinţă a familiei regale #"nă în '1. Sala $lorentina. un #ian cu coadă verticală Bluthner şi o orgă !ieger cu două claviaturi.) de ani de domnie ai regelui Carol %. are şa#te terase decorate cu statui din #iatră. Sala de teatru are 4) de locuri şi loCa regala. $ranz /osef %. cele două mari candela6re şi decoraţiunile în stilul neorenaşterii italiene. &o6ilierul de aici a fost #rimit în dar de la maharaCahul de +a#urtala. Sala de Concerte de la etaCul %.ustro-@ngariei. guvernul rom"n a anunţat retrocedarea castelului fostului rege &ihai % de !om"niacare a decis să #ăstreze în continuare calitatea de muzeu a castelului Holul de Anoare este grandios. Castelul Peleş şi Pelişorul au fost reintegrate în circuitul turistic. #iese dat"nd din secolele Q: si Q:%%. av"nd elemente his#ano-maure.))) de #iese euro#ene şi orientale din secolele Q%: . dar #utea fi vizitat încă din vremea regelui Carol %. .. sufrageria. fiind decorată în stilul *udovic al Q%:-lea. u#ă decem6rie '1(1.are un clavecin e<ecutat la . s-au cheltuit la Peleş #este '4 milioane de lei-aur. adă#ostesc #este . 52 | P a g e . im#resioneaza #rin #lafonul scul#tat în lemn de tei.şi '1'. :itraliile Castelului Peleş au fost cum#ărate şi montate între '((. ta#etate cu 6asoreliefuri şi statuete. fîntîni şi vase de marmură de Carrara. salonul =urcesc.Peleşul va deveni muzeu. cu o f"nt"nă din marmură de Carrara. Sala de muzică a devenit salon de serate muzicale la dorinta reginei 5lisa6eta. Sala &aura este o#era arhitectului Charles *ecom#te du >ouD.Q:%%.'1)4. şi Pelişorul este deschis #u6licului s#re vizitare..lte săli sîntJ Sala de Consilii. amenaCate în #erioada anilor '1).

în anii R-). coordonează lucrările de refacere şi restaurare. . cu faţada susţinută de coloane are şi s#aţii #entru e<#unerea colecţiei de ta6louri ale Coroanei.olescu.Palatul Regal din +ucureşti Pe Calea :ictoriei la numerele .(2. Palatul !egal care este mult mai cunoscut su6 denumirea de &uzeul >aţional de .. %niţial a fost Casa .aleria naţională este deschisă în anul '13) %n #alat a fost ţinut cîteva zile du#ă moartea sa . în forma de L@M.1-3.le<andru %oan Cuza #înă în '(44.. Su6 coordonarea lui Carol al %%-lea.olescu este demolată #entru a se construi ari#a +retzulescu. a construit #rima instalaţie electrică de iluminat. fost avariat grav în tim#ul evenimentelor din decem6rie '1(1. 5dificiul este redenumit.eC . succesiv. %n anul '184. Gn anii '1-(-'1.se găseşte fostul centru al #uterii din !egatul !om"niei. multe e<#onate fiind distruse în 53 | P a g e . soţia !egelui $erdinand. construit în stilul s#ecific inter6elic.heorghe . are loc remodelarea Palatului !egal. cu sco#ul de a deschide aici un muzeu. este e<tins.olescu sau Palatul omnesc din Bucureşti . >oul Palat.) se înce#e construirea ari#ii ?tir6ei :odă a Palatului. iar vechea casă . Carol %de Hohenzollern a e<tins şi modernizat casa . %n #rimul an al !e#u6licii 0'1. etaCul su#erior al laturii centrale a Palatului este distrus de un incendiu !egina &aria.!2. *a nivelul anului '1)4. sălile de rece#ţie ale Palatului !egal trec în administrarea Consiliului de &iniştri 0ulterior Consiliul de Stat2. cor#ul central este refăcut.rtei şi %nformaţiilor.rtă al !om"niei 0&>.ici a locuit şi domnitorul . construcţia avea o dis#unere s#aţială similară cu cea de astăzi. iar restul sălilor trec în folosinţa &inisterului . care va fi şi 6om6ardată în a#rilie '1. Palatul !e#u6licii şi Palatul Consiliului de Stat.heorghiu.

în folosinţa moştenitorilor coroanei.. iar din 8))) au fost redeschise #e rînd galeriile. Princi#ele Carol % al !om"niei #rimeşte ca reşedinţă de vară vechile case domneşti de la Cotroceni. arhitectul rom"n . . cu o terasă deasu#ra şi două foişoare cu coloane.ottereau în stil clasic veneţian. adăug"nd o sală mare. Construcţia a înce#ut în anul '(((. Palatul Cotroceni Gn anul '491 domnul ?er6an Cantacuzino a ridicat #e dealul Cotrocenilor o mănăstire. dar nu toate s#aţiile se #ot vizita. lucrările de restaurare au durat a#ro<imativ ') ani. *ucrările de restaurare au înce#ut de-a6ia la finalul anilor R1). A#era lui ?er6an Cantacuzino a fost continuată de Constantin Br"ncoveanu.1 . iar geamurile s#arte.urma incendiilor. Princi#esa &aria şi #rinci#ele $erdinand s-au mutat la Cotroceni în martie '(14. . Gntre anii '1. Gn mai '((. Palatul Cotroceni a devenit du#ă '1(1 reşedinta oficială a Preşedintelui !om"niei.variat în tim#ul cutremurului din '199. dintre care unul era re#lica faimosului foişor de la m"năstirea Hurez. care să-i servească dre#t reşedinta oficială în Bucureşti. &ai t"rziu. Gn '(48 . *a înce#utul domniei. la ordinul #reşedintelui >icolae Ceauşescu a fost demolată 6iserica mănăstirii. Palatul !egal este muzeu. ridicata de Ser6an Cantacuzino. Planurile edificiului au fost realizate de arhitectul Paul .se deschide . . Gn anul '1(. fiind coordonate de arhitectul >icolae :ladescu. Carol % construieşte în incinta mănăstirii un #alat.stăzi.uvernului un credit de ' 9)) ))) de lei #entru dăr"marea vechilor case domneşti şi construirea #alatului de la Cotroceni.le<andru %oan Cuza a hotăr"t să utilizeze &ănăstirea Cotroceni ca reşedinţă domnească de vară.'194 Palatul Cotroceni a devenit Palatul Pionierilor. Gn Sala =ronului se #ot organiza nunţi. care a #o#osit adeseori la mănăstire.nsam6lul Cotroceni este un caz unic în cu#rinsul ur6ei 6ucureştene în ceea ce #riveşte 54 | P a g e .rigore Cerchez a reconce#ut ari#a nordică în stil naţional romantic. $atada a fost ciuruită de gloanţe.

.e 8omentariu nou8autare |5110515011 1-:51:55 ?5 |5410115015 00:1G:0.cu Puterile Centrale .tratatul cunoscut su6 numele de Pacea de la Bucureşti.e insanatosire a climatului politico1social si . fost reşedinţă #entru .e canalizare a e)orturilor politice pentru scoaterea Tarii . Gn '(8'.ica1o% ori care ar )i . *a Cotroceni au avut loc numeroase evenimente istorice.atorie a Sa este respectarea 8onstitutiei Asa au )ost !e4ii nostri $1c3iar si controversatul !e4e 8arol al 5 1lea !aspun. !usia. &area Britanie2.a monar3iei$8re. aici a fost centrul revoluţiei conduse de =udor :ladimirescu.aca nu% ro4 pe cineva sa1mi e.nul '1-) aici revine Carol al %%-lea ca rege.ru sa ma intitulez ca 1Supus al Asa Ma7estatii Sale !e4ale si consi.er ca este sin4ura solutie . 8omments valeria 1 !omania a. variate din #unct de vedere al funcţionalităţii şi destinaţiei. Gn anul '1'( aici s-a semnat . Gn '1'4. aici s-a hotăr"t #ărăsirea neutralităţii şi alăturarea !om"niei gru#ului de state care formau .ntanta 0$ranţa.le<andru %oan Cuza. ca si astazi ar )i avut acelasi presti4iu caci monar3ia nu este o notiune perimata% cum o consi. de la sf"rşitul secolului al Q:%%-lea şi #"nă în #rezent. .e 6uta !a.evarata !omania a )ost o tara cu presti4iu in perioa.in marasmul actual $6e ce M $Pentru ca re4ele este un Ar&itru impartial pe terenul politicii si sin4ura .plice ce anume ar impie.era unii$ Oare An4lia% Olansa% Del4ia% Monaco% Spania % sunt perimate M$$$$ Oare !omania n1ar putea )i o tara monar3icaM.u 1 S N(F!A SO>FT E As )i man.ezavanta7ele Ei$ !aspun.multitudinea #ărţilor sale com#onente. Cotroceni este singura reşedinţă din întreg teritoriul rom"nesc care a cunoscut folosinţa cea mai îndelungată. 4 55 | P a g e .

000 tone car&une% 5-0 000 tone otel% 140 000 tone minereu .e la Drasov .upa intrarea in F$E$< !aspun.e pe ta&litele .e avioane %etc $ 8ine nu stie istorie nu merita sa traiascaL |5410115015 00:@?:55 4 |1110?15011 00:55:4.e 4eneratii .u 6aca $ liescu ar )i )ost roman .e isto istoria .oi [in Europa la 4aze naturale si aur% locul patru 0n Europa la 4r*u$ 15000Bm .icele pro.ei inter&elice$ 0n acest an% !om*nia avea un venit national pe locuitor .ru oan 8uza a a.ustriale$ 9ara noastra a ocupat locul sase 0n lume si 0nt*i 0n Europa la pro.epen.uctia .upa 1.@.tras% 0ntre altele% ? 500 000 tone petrol% 5114 milioane metri cu&i 4aze naturale% 5@.e locomotive % .e >E( ONA!F> CE!6E 1 !omania si pozitia europeana su& re4iL Anul 1.in nou ce a )ost 1 MONA!K E$ 6esi toti re4ii au a)isat o QopulentaQ materiala% aceasta nu poate )i comparata cu opulenta capitalistilor romani .e petrol% locul .e aur .e la Sinaia a )ost topita .e 50 .ocupa o pozitie centrala 0n istoria economiei nationale% )iin.evarati care au .ecat atunci can.rumuri as)altate %uzinele .us !omania in prosperitate% nu acesti straini !aspun.enta iar prese.e teama care ne1a stapanit.epen.intii au p !omania merita a )i .e utila7e in.e 110 .6uta !a.o.al pe timpul monar3iei :)ie si .press$comO5011O10O5?O)oto1plac ile1ta&litele1.e nem$ 8ele mai importante evenimente petrecute pe timpul monar3iei sunt !eintre4irea !omaniei si para.e care su)era azi !omania .ca nimeni nu se putea% si nici nu tre&uia sa )ie peste re4e% peste con.portator .in neam romanesc% !omania si1a pier.e !a.e1la1sinaiaO Ale.ustria contri&uia cu @0%-_ la crearea venitului national 0n acelasi an s1au e.in zilele noastre$ A )ost o QopulentaQ )ireasca% )iin.e cultura si patrioti a.acilor .@-% !om*nia nu a mai )ost% strict% un stat e. momentul .e materii prime si importator .e v*r) al perioa.uctiei in.e 10 Mai 1Traiasca !E(E>EO !aspun. plasata% ast)el% 0naintea Fn4arieb 1:15?%5_< si Poloniei :11-_<[$ 6upa 1.e 1@@_% !om*nia )iin.enta iar pe timpul co.0 ar )i reparat ce1au .10515015 15:@4:4G 55 |1010515015 1@:4?:@? 56 | P a g e .ustriale a )ost .e neam strain< !omania si1a cisti4at in.u Casile 1 !e4ii au citi4at in.ere spiritual re4ii au )ost a.ut in.epen.e incatusati$Si nu ne vom a)la linistea .aca azi ne mai )acem ca nu pricepem acest )apt este ca nu am scapat inca . vom stri4a .evarati crestini% oameni .ucatorilor .an.e 8arol1 3ttps:OOsaccsiv$#or.e ve.istrus ocupatia sovitica timp ..at lectii . 1 @ 1 |0.olari S$F$A$% superior celui al unor state% ca Turcia% (recia% Polonia% u4oslavia% Dul4aria% Fn4aria$ n.e ani si ar )i re.ucatorul natiunii asa cum se intimpla in zilele noastre :su& masca .emocratiei< 6in punct .e )ier% 14@ 000 tone za3ar$ n.e la !esita .enta :.e patriotism romanilor .irectionat !omania pe )a4asul ei normal Monar3ia $Acesta este leacul ce ar )i stopat toate &olile .

emonstrarea QsuperioritatiiQ$ 6iscutia a inceput la propunerea unei persoane care cerea pareri si in)ormatii$ 8ine are pareri proprii% sau in)ormatii pertinente .e asemenea camarila va suna cunoscut MLLmarile %%iz&anziQ ale unora in in.ivizare a parti.ointelectualilor nu mai um&lati .epen.e mici a&ilită2i% .in surse pe care le poate cita sau c3iar )urniza% a7uta$ 8ine .atore/te !om*nia in.e e.acă am putea spune că lui 0i .e atunci< .omnule 4i4i 1 scalvi% ale4eti cuvintele in )unctie .repturile acestei 2ări nu au cura7ul pe care1l aveau acei 4ospo.e -4 4i4i 1 sclavi |1-10515015 50:5@:15 romanii si mentalitatea lor .in care el să poată pro)ita% .eclar că am proclamat un re4e% .e 0nvră7&ire a oamenilor politici% .e ultor 1 Asasinul lui Eminescu Mi3ail Wo4ălniceanu.iplome contra spa4aL u&iti1va si va respectati tara%nu mai )urati%nu mai inselati%4an.are%pe cartile .e anita 1 Sa ne salvam$$$$ 6ra4i nestiutori%.:44 57 | P a g e .e respect nu a7uta prea mult nici in comunicare si nici in .e trai comparativ cu alte tari .e CiBP 1 raspuns lui 4i4i 1 sclavi >ipsa .omin*n.1011501@ 50:4.in ceea ce pro.emocratice care a rezolvat pro&lemele vitale ale |5411115015 1-:55:@0 |@011015015 05:@0:4G 1 51 |5.e mai sus este ca romania era si atunci o tara &ananiera plina .e c3estii mari% ci .easupra tuturora$ VHMare ar )i re4ele 8arol .elor% . tre&uiau sa le .ea innapoi$ ps:PT >E( ONA!F 6 EMA SFS$MO! S TF S 8OMFN ST S TOT AST A 8F !E> ( A PA!T 6F > 6E!F SAF SO> 6A! TATEA SO8 A>A $ 14 !aspun. acei ce tre&uie să apere .$$$$$ !aspun.e cat .ustrie au )ost )acute pe &anii statului care stat se imrumutase masiv$noroc ca a venit raz&oiu % alt)el venea criza can.e sclavi$$nu sc3im&a nimic ca ii spune monar3ie %repu&lica%plantatie etc$ sitemu se mentine :unii .emnită2ii /i in. la 6umnezeu si poate si va intoarce mila spre noi% ca alt)el e prapa.oar intristeaza prin cuvintele rau alese $$$ nu a7uta$ Ca ro4 .in trecut% atunci permite2i1mi să .!aspun.upa . /i pe unii /i pe al2ii% mereu .e calcule mesc3ine .epen. cumOun.o&itocii .upa mentalitate si nivel .en2a /i că el a )ost 0n )runtea mi/cării .espre 8arol $ H=n 4enere% mintea lui nu era )răm*ntată .e scopul mesa7ului$ Ca multumesc% CiBP !aspun.au le4i si .ucatie si .uce io&a4imea :cei ce nu au nici o par43ie a puterii< stiu .e lim&a %istoria nemului%puneti mana pe a&ece.in2ei 2ării$$$ 8*n.espre 8arol $H!e4alitatea 0nsemnă ri.icarea con/tiin2ei na2ionale% a)irmarea .ari% acei 6omni re4ulamentari% acei vasali .eci.e io&a4i :.e .ar nu am )ăcut un re4at roman% căci re4atul insemnează neumilire$+ $ ($ 6uca .e istorie%iar voi pseu.

in zilele lui$ 8*n.en2ei% oric*t .evărul istoric 0n memorii cu iscusin2i ticluite$+ $($ 6uca% Amintiri politice% vol$ % ]on 6umitru% Munc3en% 1. 0nsă /tiut este că la in.en2ă a )ost .us .e veac evolutia politica si sociala a poporului rom*n$+ 58 | P a g e .us pe tron$$$ Prin transactia la care a a7uns cu clasa suprapusa a 0nt*rziat cu o 7umatate .e on DrătianuV este 4reu să apari ca autorul in.evina patronul clasei care l1a a.societă2ii rom*ne/ti .-1% pa4$.epen.e mult ai 0ncerca mai t*rziu să cercetezi a.epen.e la linia neamului 0n linia intereselor unei clase$$$ !e4ele 8arol a acceptat sa .5110?$ Koria Sima$ HEl a co&or0t .