You are on page 1of 1
 AUTORIZATII CONSTRUIRE / DESFIINTARE LUCRARI  Cerere tip  Dovada titlului solicitantului asupra terenului si constrctiilor (acte de proprietate, concesiune, Inchiriere, asociere) - Legalizate  Adeverinta de la Circumscriptia Financiara pentru evidenta proprietatii  Certificat de confirmare a regimului juridic eli erat de D!"A# - serviciul $videnta %roprietatii  Certificat de "r anism cu plan ane&a (copie) vizat  %lan 'egulament %"D(%") apro at  Aviz C#"A#-D!"A#  Aviz C"L%A#-C!*+  Avize mentionate in Certificatul de "r anism ("tilitati necesare, %,I, ,anepid, *ediu, ALA, %rimarie sector, Contract 'A,"+)  Avize suplimentare (in functie de destinatia si amplasamentul constructiei- acord vecini, aviz politie rutiera, aviz *etrore&, etc.)  %roiect pentru autorizatia de construire (%AC) - / e&emplare  %iese scrise- memorii tehnice pe specialitati, evaluare (deviz), e&pertize tehnice, studiu si aviz geotehnic, aviz ocupare temporara a domeniului pu lic  %iese desenate- ridicare topo, plan trasare, planuri la toate nivelele, sectiuni (transversale, longitudinale), toate fatadele, plan fundatii, plan invelitoare, releveu si foto pentru autorizatie desfiintare  Dosar incopciat PLANURI URBANISTICE DE DETALIU  Avizul comisiei de precoordonare retele edilitare  %iese scrise- memoriu justificativ cu referiri la conditiile geotehnice, cai de comunicare, amenajari teren, retele de apa si canalizare, retele electrice, termice, gaze, telefonie, #0  Aviz Comisie de circulatie PLANURI URBANISTICE ZONALE  ,tudiu de impact (intocmit de firma autorizata)  Acord de mediu (de la Agentia de %rotectie a *ediului)  Aviz Comisie de precoordonare retele edilitare  %iese scrise- *emoriu general (justificarea detalierii zonei studiate, situatia e&istenta, prioritati, reglementari pe categorii de pro leme, variiante studiate, solutii)  %iese desenate-,ituatie e&istenta si reglementari (I#L sc. 1-12.222 si 1-3.222)4 %lanse- 1. )onificare teritoriala, Cai de Comunicare si +ilant #eritorial, /. $chipare tehnico edilitara, 5. 6 iective de utilitate pu lica  Dosar incopciat  Aviz Comisie circulatie  AUTORIZATII DE URBANISM SOLICITARE PRIVIND ISTORIA DE ADRESA / CONFIRMARE DE ADRESA  Cerere 7ume si prenume, domiciliu, justificarea solocitarii, data, semnatura  Acte de proprietate Copii legalizate, transcrise sau inta ulate, cu precizarea dimensiunilor si vecinatatilor  %lanuri ane&a la titlul de proprietate %lan de situatie 1-322 si 1-/222  #a&a 53.822 lei  Dosar incopciat  Fotocopie act identitate  Certificat fiscal