You are on page 1of 6

APTITUD AM TAHUN 3 SESI 2

INSTRUMEN UJIAN DAN PENTADBIRAN UJIAN

30 item menguji aptitud Bahasa Inggeris 80 item aneka pilihan bagi instrumen 30 item menguji aptitud Bahasa Melayu 20 item menguji aptitud Matematik .

PENGURUSAN PERLAKSANAAN UJIAN APTITUD TAHUN 3 LEMBAGA PEPERIKSAAN JPN MUATNAIK DI LAMAN SESAWANG PPD SEKOLAH GBK MUATTURUN DAN CETAK .

.PENTADBIRAN UJIAN Murid Dikumpulkan Edaran kertas ujian dan borang jawapan Penerangan Murid menjawab soalan Guru mengumpul kertas jawapan dan soalan ( Jawatankuasa BBK menguruskan pemeriksaan ) GBK memasukkan skor ( GB membuat pentafsiran skor ) GB serah skor murid kepada guru kelas GB menyimpan skor dalam fail .

NAMA MURID Alan BM BI MT CATATAN .BORANG PROFIL UMUM MURID UJIAN APTITUD AM TAHUN 3 KELAS : TAHUN : NAMA SEKOLAH : BIL 1.

< kurang potensi > 4 good . < low potential > 7 good . < low potential .PROFIL INDIVIDU SJK ( C ) ______________ NAMA MURID : NO KAD PENGENALAN / SIJIL LAHIR : ALAMAT : KELAS : NO TELEFON : DOMAIN BAHASA MELAYU Kemahiran Perkataan Konsep verbal Penyelesaian masalah dalam aplikasi kritikal BAHASA INGGERIS Word skills Verbal concept Critical application MATEMATIK Penyelesaian masalah Penaakulan numerik utk membuat persepsi Penaakulan numerik utk logik nombor dan sistem numerik SKOR MARKAH PENUH INTERPRETASI > 6 baik . < low potential good . < 6 kurang potensi > > baik . < 7 low potential > good . < kurang potensi baik . < low potential > good . < 4 low potential > > good .