You are on page 1of 2

GENERATOR DC (M. HERU) Beban Nol Gen. DC Penguat Terpisah No. Rf Lf . !. ". Gen. DC Penguat #eri No. Rf Lf . !. ".

Gen. DC Penguat #hunt No. Rf Lf . !. ". Gen. DC Penguat $ompon Pen%e& No. Rf Lf . !. ". Gen. DC Penguat $ompon Pan'ang No. Rf Lf . !. ". Berbeban Gen. DC Penguat Terpisah

Ea

Ra

La

Vt

n(rpm)

Delta t

Pin

Ea

Ra

La

Vt

n(rpm)

Delta t

Pin

Ea

Ra

La

Vt

n(rpm)

Delta t

Pin

Ea

Ra

La

Vt

n(rpm)

Delta t

Pin

Ea

Ra

La

Vt

n(rpm)

Delta t

Pin

No. . !. ".

Beban

(l

Rf

Lf

Ea

Ra

La

Vt

n(rpm)

Delta t

Pin

(a

Gen. DC Penguat #eri No. Beban (l . !. ". Gen. DC Penguat #hunt No. Beban (l . !. ".

Rf

Lf

Ea

Ra

La

Vt

n(rpm)

Delta t

Pin

(a

Rf

Lf

Ea

Ra

La

Vt

n(rpm)

Delta t

Pin

(a

Gen. DC Penguat $ompon Pen%e& No. Beban (l Rf . !. ". Gen. DC Penguat $ompon Pan'ang No. Beban (l Rf . !. ".

Lf

Ea

Ra

La

Vt

n(rpm)

Delta t

Pin

(a

Lf

Ea

Ra

La

Vt

n(rpm)

Delta t

Pin

(a