You are on page 1of 6

ahan 3D atau Tiga Dimensi adalah bahan-bahan yang mempunyai bentuk serta menyerupai bahan yang sebenar

. Banyak jenis bahan boleh didapati di dalam kumpulan ini.

Kelebihan Bahan 3D

a. Konsep yang betul dibina kerana murid boleh melihat benda yang sebenar. b. Pembelajaran akan berlaku dengan lebih sempurna kerana murid dapat belajar c. d. e. f. g.

daripada penggunaan bahan-bahan yang sebenar. Murid dapat memahami tentang sifat, binaan serta pergerakan sesuatu benda itu dengan lebih baik Memberi pengalaman tentang keadaan sebenar sesuatu bahan atau benda itu. Menggalakkan murid membuat kajian lanjut mengenai sesuatu kejadian atau hasilan. Memberi lebih banyak peluang kepada murid berinteraksi diantara satu sama lain. Menimbulkan semangat ingin tahu yang akan membawa kepada konsep pembelajaran melalui penyelidikan.

Bahan-bahan 3D yang digunakan oleh guru sebagai alat Bantu mengajar antara lain termasuklah : • • • • • • • Realia Model Diorama Akuarium dan terrarium Boneka ‘Mobile' Topeng

Realia Realia adalah bahan-bahan yang sebenarnya dan ia boleh dibahagikan kepada beberapa jenis seperti berikut:

(a) Realia Asli

Ini merupakan bahan hidup yang sebenarnya, dan masih hidup seperti cacing tanah, belalang dan sebagainya, ataupun bahan sebenarnya yang kaku (bukan hidup) seperti mesin, jentera dan lain-lain.

bahan-bahan hidup seperti daun boleh digunakan sebagai spesimen untuk menunjukan sifat-sifat am suatu kumpulan tumbuhan. Contoh. . (c) Spesimen Ini merupakan sample atau contoh hidupan yang dapat mewakili kumpulan hiduphidupan tertentu yang mempunyai sifat-sifat atau cirri-ciri yang lazimnya terdapat pada kumpulan hidup tersebut. ikan dan serangga.(b) Realia Awet Bahan-bahan hidup yang telah diawet dan disimpan di dalam bendalir kimia. Contohnya Kutu Daun dan udang. Selain itu. Biasanya spesimen didapati sebagai bentuk bahan awetan.

Model Model adalah binaan rupa bentuk bahan atau benda asal yang mungkin diperbuat daripada bahan keras seperti tanah liat. (b) Model Olok-olok Model olok-olok merupakan model yang diubahsuai daripada rupa bentuk benda yang . Setiap bahagian yang dibuat menyerupai benda yang asal. plastisin dan getah. Beberapa pecahan jenis model: (a) Model Berskala Model berskala ialah model bahan yang diperbuat dalam saiz yang sama besar dengan benda asal ataupun dalam saiz yang lebih kecil dengan berpandukan kepada skala pembesaran atau pengecilan tertentu. Contohnya keretapi dan kapal terbang.

Biasanya model olok-olok ini dibuat lebih besar daripada keadaan asal tanpa menghiraukan skala pembesaran tertentu tetapi masih dapat menunjukkan keadaan asal yang sebenarnya. untuk menunjukan pergerakan atau perjalanan kerja pada benda asal itu. Keratan rselalunya digunakan dengan lebih meluas dalam matapelajaran Sains. Contoh: model enjin keretapi dan neraca. Contoh keratan rentas daun atau kulit manusia .sebenarnya. untuk memperlihatkan rupa bentuk bahagian dalam benda tersebut. (c) Model Keratan Rentas Model besar yang menunjukkan keratan rentas pada satu bahagian tertentu pada satu benda.

3 Tahap Perkembangan Kreativiti • Berikut adalah antara beberapa pendapat yang menyatakan tentang tahap perkembangan kreativiti dalam proses kreativiti atau artistik. Penilaian penulisan boleh digunakan dengan menggunakan alat tulis dan kertas. lisan atau interaksi dan juga penulisan. penilaian lisan boleh dijalankan melalui temubual. penentuan dan pencernaan. lakonan ataupun puisi. penjelasan. Pendapat seterusnya. penilaian dalam bidang seni visual juga menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan. penguasaan kemahiran amali. analisis. kelancaran. CHAPMAN iaitu menyatakan dalam bukunya berjudul Approaches to Art in Education.Diorama Diorama adalah satu persembahan pameran model-model yang disusun rapi supaya dapat menggambarkan keadaan atau rupa bentuk satu situasi pemandangan asal. maaf lewat menjawab. kepingan polisterin dan bahan-bahan buangan lain Wslam. Kebanyakan diorama dapat dilihat di dalam muzium yang mempamerkan pemandangan-pemandangan atau keadaan semasa zaman silam. suatu kajian tentang teori-teori peringkat penghasilan kerja dan . iaitu kepekaan. perkembangan bakat murid. Pendapat pertama adalah dari PETER Mc KELLAR (1967) menyatakan tahap perkembangan kreativiti sebagai peringkat iaitu persediaan. 1. psikomotor dan afektif. pemerhatian boleh dilakukan ke atas hasil kerja murid. K di bawah ini terdapat nota yang saya cari dari laman seni tetentu. dari VIKTOR LOWENFELD (1969) menyatakannya sebagai tahap-tahap perlakuan dan tindakan. kejelasan dan ketekalan mengorganisasi. kemahiran sosial. kaedah penilaian boleh dilakukan melalui pemerhatian. tidak pasti. sintesis. nyanyian. Guru boleh menggunakan diorama untuk pengajaran tertentu di dalam bilik darjah seperti matapelajaran Kajian Tempatan. Murid boleh digalakkan membuat projek dengan menggunakan bahan-bahan seperti tanah liat. memberi makna dan pengertian baru. mungkin ia dapat membantu cikgu. plastisin. Cikgu pilihlah sebahagian darinya dan huraikan. Cikgu cuba cari point2 berkenaan perkembangan kreativiti dan cuba gunakan aktiviti diorama dapat mengembangkan kreativiti murid pada point2 tersebut. Sains dan sebagainya.      menggabungkan kefahaman mereka kepada aspek kogninif. Sebenarnya banyak pendapat di keluarkan berkenaan tahap perkembangan kreativiti murid ini. Diorama boleh dihasilkan dengan mudah. Dah baca lama tapi terlupa nak jawab. melahiran emosi dan perasaan. Pendapat seterusnya. pandang timbang dan rasionalisasi dan pendapat dari LAURA H. penjelasan. keanjalan. pengeraman. dari POINCAR (1970) ianya menjelaskan peringkat-peringkat berikut sebagai proses kreativiti iaitu mengenalpasti.

2. • Seseorang artis yang unggul memiliki sifat-sifat yang berikut : SIFAT-SIFAT ARTIS HURAIAN Mereka mempunyai ciri-ciri : 1.3. Tertarik terhadap nilai keindahan. irama dan harmoni terhadap apa yang dilihat dan dihasilkan. Pendidikan Seni bukan bertujuan untuk melahirkan ramai artis tetapi melatih dan mendidik pelajar agar dapat membentuk sahsiah yang positif dengan memiliki sifat-sifat kreatif seperti mana yang terdapat pada seseorang artis yang unggul. Berimaginasi tinggi. Buku ini menjelaskan bahawa tahap perkembangan kreativiti dan artistik dibahagikan kepada tiga fasa yang utama.4 Ciri-ciri kreativiti dalam Pendidikan Seni Visual • Seseorang artis atau tukang dikatakan sebagai insan yang mempunyai daya kreatif. Peka terhadap nilai estetik Dapat merasakan nilai rentak. kecantikan. mencipta. kelainan. keunikan. menjelaskan bahawa proses artistik adalah merupakan fasa-fasa tidak semestinya sentiasa bersifat tekal dan sekuens. 4. imaginatif dan nilai estetik yang tinggi. dan keharmonian pada objek. Memanipulasi idea dengan pelbagai cara. 1. Menyelesaikan masalah dengan cara tersendiri. perkembangan dan penghalusan idea dan kemahiran media. iaitu perwujudan idea. 6. Daya persepsi tinggi Mereka peka. Suka mencuba. Suka mengkaji dan menyelidik Menganalisa data maklumat tentang apa yang dialami. alam dan kehidupan. berkeupayaan dan gemar kepada : Melihat kekuatan nilai dan makna pada objek dan alam.  Mencuba dan meneroka pelbagai pendekatan dan bahan. Peka kepada bau yang dihidu. meneroka dan mencari sesuatu yang baru Mengimpikan dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan baru yang berlainan dari kebiasaan. Mencari penemuan baru mengenai hubungan antara idea dan bahan. Mencuba gaya atau teknik baru. Berfikiran tulen dan asli (originality). Memberi “nafas baru” dan kesinambungan terhadap perkara silam atau isu lama. Dapat memberi makna dan pengertian terhadap sesuatu ciptaan. dan menghasilkan sesuatu.melangkaui batas pemikiran biasa. Menggunakan cara-cara baru dan inventif menghubung idea dan imej. Menggunakan pendekatan yang fleksibel mengikut situasi dan keperluan. Berimaginasi dan berdaya mewatakan sesuatu. Mempunyai kekuatan perasaan dan emosi serta dapat membuat penyataan diri. Sedar tentang apa yang dirasa dan disentuh. Bertanya dan mencari penjelasan.  . secara tidak lazim atau berlainan dari biasa perlakuan.5. Daya membina idea sendiri Membina.tahap kreativiti. Keyakinan diri Berdikari.  Mendengar “bunyi kehidupan” di keliling mereka.